ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ПОСТАНОВА

від 3 квітня 2012 року N 21

Про виконання бюджету Фонду та регіональних програм щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей за 2011 рік

Бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2011 рік затверджений постановою правління Фонду від 04.03.2011 N 14 (Постанова N 14). Вжиті протягом року заходи щодо зменшення дефіциту бюджету Фонду забезпечили стабільний фінансовий стан Фонду, погашення заборгованості Фонду безпосередньо перед страхувальниками, яка мала місце станом на 01.01.2011 р., своєчасне виконання зобов'язань щодо надання матеріального забезпечення і соціальних послуг застрахованим особам та членам їх сімей.

Загальний фонд оплати праці, з якого утримувалися страхові внески до Фонду у 2011 році, становив 353,9 млрд. грн., або 98,2 % до плану та 115,1 % до показника 2010 року. Відповідно сума страхових внесків, що акумульована Фондом у 2011 році, становить 8267,3 млн. гривень, або 95,6 % до плану.

Часткова оплата за путівки до санаторно-курортних закладів - 130,0 млн. грн., або 105,8 % до плану та 54,8 % до показника минулого року.

Інші надходження (пеня, штрафи, не прийняті до заліку витрати кошти, одержані з Державного бюджету України на відшкодування витрат Фонду на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надходження від сум єдиного податку) - 162,7 млн. грн., що складає 118,3 % до плану.

За даними фінансового звіту виконання доходної частини бюджету Фонду за 2011 рік (Постанова N 14), із урахуванням залишку коштів на початок року, становить 7844,1 млн. грн., або 95,8 % до плану.

Кількість страхувальників, які обліковуються в органах Фонду, становить 1412172 юридичних і фізичних осіб - суб'єктів господарювання, у тому числі 14951 - особи, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності на добровільних засадах.

Витратна частина бюджету Фонду за 2011 рік (Постанова N 14) становить 7559,2 млн. грн. (90,0 % до плану), або 92,3 % до даних 2010 року.

Фактичні витрати на виплату всіх видів допомоги за звітний період становлять 6124,7 млн. гривень. З урахуванням резерву страхових коштів планові показники на їх виплату виконані на 89,2 відсотка.

Витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за 2011 рік становили 4336,7 млн. грн., або 89,2 % до плану, або 95,6 % до даних 2010 року. Зменшено витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності по 25 регіонах (крім Донецького та Луганського відділень Фонду) у порівнянні з 2010 роком. Головними факторами зменшення цих витрат є зменшення абсолютної кількості оплачених днів (на 8295,4 тис. днів, або 18,0 %) при незначному збільшенні розміру середньоденної допомоги в цілому по Фонду.

Витрати на виплату допомоги по вагітності та пологах за 2011 рік становили 1767,0 млн. грн., або 98,5 % до плану (111,6 % до 2010 року). Кількість оплачених днів по вагітності та пологах за 2011 рік в порівнянні з даними за 2010 рік зменшилась на 3,2 %, тоді як розмір середньоденної допомоги по вагітності та пологах за звітний період збільшився в цілому по Фонду на 11,6 %.

Витрати на поховання - 21,0 млн. гривень, або 14998 випадків, що менше порівняно з 2010 роком на 4,8 млн. грн., або на 18,5 %, відповідно кількість випадків менше на 3407, або на 18,5 %.

Для реалізації програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей у 2011 році використано 973,0 млн. грн., що складає 96,4 % від запланованих асигнувань за статтею бюджету Фонду "Оздоровчі заходи".

Протягом 2011 року застрахованими особами використано 88523 путівок на санаторно-курортне лікування на суму 450,5 млн. грн., що склало 95,1 % від запланованих асигнувань на ці цілі.

У 2011 році за рахунок коштів Фонду здійснювалося часткове фінансування 152 санаторіїв-профілакторіїв на загальну суму 120,6 млн. грн. (94,3 % від плану), у тому числі на 66,3 млн. грн. санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних та професійно-технічних закладів. За рахунок цих коштів у санаторіях-профілакторіях поліпшили своє здоров'я близько 101,9 тисяч застрахованих осіб та членів їх сімей, у тому числі близько 53 тисяч студентів.

На фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду використано 159,8 млн. грн., що склало 97,6 % від суми, передбаченої кошторисами відділень Фонду. За кошти Фонду було оздоровлено понад 200,9 тис. дітей.

Часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл здійснено в звітному періоді на загальну суму 153,8 млн. грн., або 98,6 % від планового показника. Це дало змогу забезпечити заняття у цих школах понад 163,7 тисячам вихованців.

Організаційно-управлінські заходи для забезпечення діяльності органів Фонду та витрати по виконанню обов'язків страховика склали у 2011 році 410,6 млн. грн. та 10,4 млн. грн., або 97,2 % та 17,5 % відповідно до плану.

Профіцит бюджету Фонду за 2011 рік (Постанова N 14) становить 284,9 млн. гривень.

На виконання Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановляє:

1. Звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2011 рік (Постанова N 14) по доходах із урахуванням результату виконання бюджету за минулий рік у сумі 7844,1 млн. грн. та по витратах - 7559,2 млн. грн. затвердити. Інформацію Виконавчої дирекції Фонду про виконання регіональних програм щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей за 2011 рік взяти до відома.

2. Виконавчій дирекції та відділенням Фонду:

2.1 Продовжити роботу по оптимізації витрат коштів Фонду. Забезпечити постійний контроль за дотриманням встановлених граничних норм витрат за окремими статтями кошторисів організаційно-управлінських заходів.

2.2 Посилити контроль за розрахунками витрат на матеріальне забезпечення страхувальників по коштах Фонду з урахуванням даних Державного реєстру соціального страхування (у тому числі персоніфікованих даних застрахованих осіб).

2.3 Продовжити роботу по забезпеченню відповідності даних Державного реєстру та інформації по страхувальниках Фонду та їх використання в роботі (зокрема при наданні довідки при ліквідації страхувальника тощо).

2.4 При перевірці закладів охорони здоров'я та страхувальників:

- вжити заходів щодо посилення контролю за обґрунтованістю видачі (продовження) листків непрацездатності застрахованим особам, які часто та довго хворіють;

- активізувати роботу щодо з'ясування об'єктивних обставин отримання та розслідування травм невиробничого характеру;

- у разі виявлення листків непрацездатності, що видані у зв'язку із травмами невиробничого характеру, які сталися з вини інших юридичних або фізичних осіб, проводити роботу по відшкодуванню бюджету Фонду витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв'язку із зазначеними травмами.

2.5 Посилити роботу з органами державної податкової адміністрації, судовими органами, державної виконавчої служби, прокуратури щодо вжиття всіх можливих заходів, передбачених чинним законодавством, для стягнення та погашення заборгованості за страхувальниками, недопущення нецільового використання коштів Фонду.

3. Інформацію про виконання бюджету Фонду за 2011 рік (Постанова N 14) направити для оприлюднення в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, друкованих виданнях всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і підприємців.

 

Голова правління

В. М. Коломієць


 

Додаток
до постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
03.04.2012 N 21


Показники виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

(тис. грн.)

N п/п

Назва статті

2011 рік

фактичне виконання
за 2010 рік

Темп росту, %
(к.4/к.6*100)

план

фактичне виконання

%, виконання (к.4/к.3*100)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Результат виконання бюджету Фонду за минулий рік

-715932

-715932

х

-494893

х

2.

ДОХОДИ:

8906953

8559992

96,1 %

7970039

107,4 %

2.1.

Частка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхові внески

8646552

8267324

95,6 %

7146532

115,7 %

2.2.

Відрахування від сум єдиного податку

0

0

 

484866

 

2.3.

Надходження від часткової сплати за путівки

122882

130011

105,8 %

237414

54,8 %

2.4.

Інші надходження, у тому числі:

137519

162657

118,3 %

101227

160,7 %

2.4.1.

надходження на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

37244

37244

100,0 %

37244

100,0 %

 

РАЗОМ (р. 1 + р. 2)

8191021

7844060

95,8 %

7475146

104,9 %

3.

ВИТРАТИ:

 

 

 

 

 

3.1.

На виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності

4862930

4336720

89,2 %

4535328

95,6 %

3.2.

На виплату допомоги по вагітності та пологах

1794591

1766997

98,5 %

1583293

111,6 %

3.3.

На виплату допомоги на поховання

25757

20999

81,5 %

25767

81,5 %

3.4.

Резерв страхових коштів

183104

 

 

 

 

3.5.

Разом допомоги з урахуванням резерву

6866382

6124716

89,2 %

6144388

99,7 %

3.6.

На виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

45427

40211

88,5 %

39416

102,0 %

3.7.

По статті "Оздоровчі заходи", в т. ч.:

1009865

973040

96,4 %

1585355

61,4 %

3.7.1.

Путівки на санаторно-курортне лікування

473808

450513

95,1 %

1047933

43,0 %

3.7.2.

Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв

127835

120600

94,3 %

130487

92,4 %

3.7.2.1.

в т. ч. санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних та профтех. закладів

70488

66275

94,0 %

68090

97,3 %

3.7.3.

Фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення

163728

159822

97,6 %

165258

96,7 %

3.7.4.

Позашкільне обслуговування дітей

88508

88286

99,7 %

86707

 

3.7.4.

Часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл

155986

153819

98,6 %

154970

99,3 %

3.8.

На організаційно-управлінські заходи

422386

410589

97,2 %

384309

106,8 %

3.9.

По виконанню обов'язків страховика

59230

10367

17,5 %

37261

27,8 %

3.10.

Інші витрати

 

251

 

349

71,9 %

 

ВСЬОГО ВИТРАТ

8403290

7559174

90,0 %

8191078

92,3 %

4.

Результат виконання бюджету Фонду на кінець звітного періоду

-212269

284886

 

-715932

 

5.

Фонд оплати праці (млн. грн.)

360273

353854

98,2 %

307384

115,1 %

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали