МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 липня 2011 року N 263

Про виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки

З метою своєчасного виконання заходів Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 577-р, наказую:

1. Затвердити Перелік відповідальних виконавців за виконання заходів Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки, що додається.

2. Відповідальним виконавцям забезпечити:

своєчасне виконання заходів, передбачених Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки (далі - НПД);

подання до Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності інформації про хід виконання заходів НПД (у паперовому та електронному вигляді на e-mail: rozhok@menr.gov.ua).

Термін: до 30 січня року, що настає за звітним періодом.

3. Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності (Білоконь В. М.) забезпечити підготовку до видання звіт про стан виконання заходів НПД.

Термін: до 31 березня року, що настає за звітним періодом.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Романова М. І.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
26.07.2011 N 263

Перелік відповідальних виконавців заходів Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки

Назва та пункти заходів НПД

Строк виконання

Відповідальний виконавець

Ціль 1. Підвищення рівня екологічної свідомості

1. Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем

червень - грудень 2011

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю,
Юридичний департамент

2. Створення та забезпечення функціонування комплексної інформаційної системи спеціально уповноваженого органу з охорони навколишнього природного середовища, зокрема:

червень - грудень 2011

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

підготовка і реалізація пілотних проектів з впровадження положень Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (далі - Орхуська конвенція)

червень - грудень 2011

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

утворення регіональних інформаційних центрів у складі загальнодержавної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації та приєднання до неї інформаційних систем органів виконавчої влади

червень - грудень 2011

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

створення екологічного освітнього Інтернет-порталу "Веб-освіта для сталого розвитку", забезпечення його функціонування

червень - грудень 2011

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

проведення громадської оцінки діяльності органів виконавчої влади відповідно до Указу Президента України від 15 вересня 2005 р. N 1276 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" і Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 976

червень - грудень 2011

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

підготовка за участю громадськості і затвердження плану посилення інституціональної спроможності Мінприроди

червень 2011 - грудень 2013

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

3. Забезпечення автоматизації інформаційно-технологічних процесів, пов'язаних з оперативним веденням і використанням даних державних кадастрів природних ресурсів і статистичної звітності в галузі охорони навколишнього природного середовища, зокрема з метою забезпечення доступності для громадськості

січень 2012 - грудень 2013

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

4. Підготовка матеріалів, необхідних для ратифікації Протоколу про регістри викидів та перенесення забруднювачів до Орхуської конвенції

червень 2011 - грудень 2012

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

5. Підготовка, затвердження і виконання плану заходів із створення системи екологічної інформації відповідно до спільної системи екологічної інформації Європейського агентства навколишнього середовища

червень 2011 - грудень 2012

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

6. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції створення Національної інформаційної системи охорони навколишнього природного середовища на базі загальнодержавної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації, національних кадастрів та реєстрів викидів і перенесення забруднюючих речовин

січень 2013 - грудень 2015

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю,
Юридичний департамент

7. Проведення комплексної рекламно-інформаційної, просвітницької кампанії з метою формування в суспільстві розуміння цінності сприятливого для життєдіяльності людини навколишнього природного середовища, зокрема:

січень 2012 - грудень 2013

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

розроблення та розміщення на телебаченні соціальної реклами природоохоронного спрямування

січень 2012 - грудень 2013

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

розміщення матеріалів природоохоронного спрямування в друкованих засобах масової інформації

січень 2012 - грудень 2013

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

розміщення в Інтернеті соціальної реклами природоохоронного спрямування

постійно

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

розроблення та друк поліграфічної продукції презентаційного та рекламно-іміджевого характеру

січень 2012 - грудень 2013

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

проведення щорічної конференції за участю неурядових екологічних організацій з питань державної екологічної політики

січень 2012 - грудень 2013

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

провадження інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на ознайомлення споживачів товарів і послуг, а також суб'єктів господарювання з вимогами, встановленими Технічним регламентом з екологічного маркування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. N 529 (Постанова N 529)

січень 2012 - грудень 2013

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

підготовка і проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо інтеграції екологічної політики з метою розвитку секторів економіки та регіонів, застосування стратегічної екологічної оцінки

січень 2012 - грудень 2013

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

проведення просвітницької кампанії в засобах масової інформації з висвітлення екологічно обґрунтованих методів використання та відновлення живої природи, упорядження агроландшафтів, дбайливого ставлення до видів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної книги України

січень 2012 - грудень 2013

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

підтримка видання навчальної, науково-популярної та художньої літератури про збереження природи, а також навчальних і науково-популярних фільмів, циклу теле- і радіопередач

січень 2012 - грудень 2013

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

проведення оцінки інформаційних потреб запитувачів екологічної інформації

червень - грудень 2011

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

розроблення та друк поліграфічної продукції презентаційного та рекламно-іміджевого характеру

червень - грудень 2011

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

виготовлення та розміщення зовнішньої реклами природоохоронного змісту

червень - грудень 2011

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію органічного сільськогосподарського виробництва

червень - грудень 2011

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

організація роботи з інформування споживачів про безпеку органічних продуктів харчування

червень - грудень 2011

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

проведення інформаційної кампанії з популяризації сучасних технологій у галузі енергоефективності та ресурсозбереження

червень - грудень 2011

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

8. Видання презентаційної книги до 20-річчя Мінприроди українською та англійською мовами

червень - грудень 2011

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

9. Надання регіональним інформаційним центрам приміщення, обладнання, відповідного програмного забезпечення, здійснення добору кадрів

січень 2013 - грудень 2014

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

10. Підготовка та затвердження Мінприроди типового положення про регіональний Орхуський інформаційний центр

червень - грудень 2011

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

11. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Програми підтримки проектів громадських екологічних організацій

червень - грудень 2011

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю,
Юридичний департамент

12. Виконання Програми підтримки проектів громадських екологічних організацій

січень 2012 - грудень 2015

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

13. Сприяння здійсненню громадського контролю за виконанням Програми підтримки проектів громадських екологічних організацій

постійно

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

14. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Стратегії екологічної освіти для сталого розвитку

червень 2011 - грудень 2012

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності,
Юридичний департамент

15. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо затвердження Національного плану дій з реалізації Стратегії екологічної освіти для сталого розвитку

січень - грудень 2014

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності,
Юридичний департамент

16. Утворення та забезпечення функціонування Національного координаційного центру з екологічної освіти для сталого розвитку

січень 2013 - грудень 2015

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

17. Підготовка та впровадження у систему професійного навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування спеціалізованого короткострокового курсу "Основи сталого розвитку та охорона навколишнього природного середовища"

січень 2012 - грудень 2014

Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

18. Утворення:
- регіональних екологічно-просвітницьких центрів на базі навчальних закладів, неурядових екологічних організацій, об'єктів і територій природно-заповідного фонду, підпорядкованих місцевим органам виконавчої влади
- екологічних літніх таборів
- шкільних екологічних гуртків

січень 2012 - грудень 2015

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю,
Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи,
Департамент заповідної справи

19. Розроблення і впровадження механізму залучення громадськості до процесу екологічної освіти, освіти для сталого розвитку, екологічної просвіти та виховання

січень 2012 - грудень 2015

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю,
Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

20. Розроблення та впровадження в програми навчальних закладів системи загальної середньої освіти та вищих навчальних закладів окремого навчального курсу "Екологічна етика"

січень 2012 - грудень 2015

Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

21. Розміщення на офіційному веб-сайті органів виконавчої влади, у засобах масової інформації матеріалів про діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища та їх щотижневе оновлення

постійно

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

22. Створення та здійснення щоквартального видання офіційного вісника Мінприроди, його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства

січень - грудень 2012

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

23. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до статті 25 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" в частині приведення її у відповідність з Орхуською конвенцією

червень - грудень 2011

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю,
Юридичний департамент

24. Забезпечення видання в електронній формі щорічного звіту про реалізацію Національної екологічної політики з обов'язковим розділом щодо дотримання вимог Орхуської конвенції, зокрема:
видання, у тому числі в електронній формі, щорічної доповіді неурядових екологічних організацій щодо проведення громадської оцінки державної екологічної політики із зазначенням кількісних та якісних показників доступу до екологічної інформації

щороку до 31 березня

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності,
Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

25. Створення системи обліку інформації, розпорядником якої є Мінприроди, з метою її реєстрації та оприлюднення

червень 2011 - грудень 2015

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

26. Створення та забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Держекоінспекції

червень - листопад 2011

Державна екологічна інспекція

27. Оновлення та забезпечення функціонування офіційних веб-сайтів Держгеонадр, Держводагентства, Держекоінвестагентства

червень - листопад 2011

Державна служба геології та надр,
Державне агентство водних ресурсів,
Державне агентство екологічних інвестицій

28. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта, спрямованого на приведення нормативно-правих актів у сфері охорони навколишнього природного середовища у відповідність із Законами України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)

червень 2011 - грудень 2012

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю,
Юридичний департамент

29. Розроблення та затвердження Порядку систематичного інформування населення про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення і характер впливу екологічних факторів на здоров'я людини

червень 2011 - грудень 2012

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

30. Проведення громадського обговорення результатів оцінки ефективності реалізації державної екологічної політики

червень 2011 - грудень 2015

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності,
Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

31. Проведення щорічної конференції за участю неурядових екологічних організацій з питань державної екологічної політики

червень - грудень 2011

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності,
Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

32. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій з проведення громадської оцінки діяльності органів виконавчої влади та внесення змін до Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля

січень - грудень 2012

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю,
Державна екологічна інспекція

33. Підготовка та видання посібника для громадських організацій з питань здійснення громадського контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища

червень 2011 - грудень 2012

Державна екологічна інспекція,
Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

34. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження у господарську діяльність, зокрема у будівництво, моделей невиснажливого господарювання та екологічно дружніх технологій (система очищення комунальних стоків, водопостачання, збереження водних і земельних ресурсів, енергозбереження, використання альтернативних джерел енергії, екологічно невиснажливий спосіб ведення присадибного господарства тощо)

січень 2012 - грудень 2013

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Управління державного екологічного моніторингу,
Відділ державної експертизи

35. Проведення навчально-просвітницьких акцій, спрямованих на впровадження моделей невиснажливого господарювання та екологічно дружніх технологій

січень 2012 - грудень 2015

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

36. Утворення на місцевому рівні інформаційно-експериментальних та демонстраційно-навчальних центрів для популяризації впровадження і поширення моделей невиснажливого господарювання та екологічно дружніх технологій

січень 2012 - грудень 2015

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

37. Підготовка пропозицій щодо надання підтримки для застосування енерго- та ресурсозберігаючих технологій у житловому будівництві населених пунктів (насамперед сільських)

червень 2011 - грудень 2015

Відділ державної експертизи

38. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо включення до секторальних і регіональних програм розвитку питань формування екологічної культури та освіти

січень - грудень 2012

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

Ціль 2. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

39. Створення баз даних, що містять відомості про доступні методи (технології та технологічні нормативи) промислового і сільськогосподарського виробництва, очищення та агротехнічні технології, спрямовані на мінімізацію забруднення навколишнього природного середовища, ресурсо- та енергозбереження з оцінкою вартості їх впровадження

червень 2011 - грудень 2012

Управління державного екологічного моніторингу

40. Створення баз даних підприємств (промислових та сільськогосподарських виробників), виробнича діяльність яких впливає на навколишнє природне середовище (використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища)

червень 2011 - грудень 2012

Управління державного екологічного моніторингу,
Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

41. Підготовка огляду стану адаптації українського природоохоронного законодавства до законодавства Європейського Союзу та плану адаптації українського природоохоронного законодавства до законодавства Європейського Союзу, в тому числі:
проведення аналізу та складення переліку джерел acquis communautaire, їх переклад
проведення засідання за круглим столом, семінарів та консультацій з громадськістю
опублікування огляду
проведення аналізу та складення переліку джерел acquis communautaire для підготовки базового плану адаптації українського природоохоронного законодавства до законодавства Європейського Союзу на підставі огляду

червень - грудень 2012

Юридичний департамент

42. Проведення аналізу економічних, соціальних та політичних результатів впровадження Директиви 85/337/ЄС, підготовка проектів нормативно-правових актів з метою адаптації до неї українського законодавства, підготовка звіту з адаптації українського законодавства до зазначеної Директиви

червень - грудень 2011

Юридичний департамент,
Відділ державної експертизи

43. Проведення аналізу економічних, соціальних та політичних результатів впровадження Директиви 97/11/ЄС, підготовка проектів нормативно-правових актів з метою адаптації до неї українського законодавства, підготовка звіту з адаптації українського законодавства до зазначеної Директиви

червень - грудень 2011

Юридичний департамент,
Відділ державної експертизи

44. Проведення аналізу економічних, соціальних та політичних результатів впровадження Директиви 2003/35/ЄС, підготовка проектів нормативно-правових актів з метою адаптації до неї українського законодавства, підготовка звіту з адаптації українського законодавства до зазначеної Директиви

червень - грудень 2011

Юридичний департамент,
Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

45. Проведення аналізу економічних, соціальних та політичних результатів впровадження Директиви 2001/42/ЄС, підготовка проектів нормативно-правових актів з метою адаптації до неї українського законодавства, підготовка звіту з адаптації українського законодавства до зазначеної Директиви

червень - грудень 2011

Юридичний департамент,
Відділ державної експертизи

46. Проведення аналізу економічних, соціальних та політичних результатів впровадження Директиви 2003/4/ЄС, підготовка проектів нормативно-правових актів з метою адаптації до неї українського законодавства, підготовка звіту з адаптації українського законодавства до зазначеної Директиви

червень - грудень 2011

Юридичний департамент,
Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

47. Проведення аналізу економічних, соціальних та політичних результатів впровадження директив, що передбачені в базовому плані адаптації законодавства України з питань охорони навколишнього природного середовища до законодавства Європейського Союзу; підготовка проектів нормативно-правових актів з метою адаптації українського законодавства до зазначених директив; підготовка звіту щодо адаптації до них українського законодавства

січень 2012 - грудень 2013

Юридичний департамент

48. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта про порядок проведення спостережень (моніторингу) за станом навколишнього природного середовища та рівнем його забруднення суб'єктами господарювання, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища, та інформування громадськості про результати таких спостережень

січень - грудень 2012

Управління державного екологічного моніторингу,
Юридичний департамент

49. Підготовка та реалізація на підприємствах, наслідком виробничої діяльності яких є найбільш шкідливі викиди в атмосферне повітря, пілотних проектів з моніторингу рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та впровадження сучасних систем їх очищення

червень 2011 - грудень 2013

Управління державного екологічного моніторингу

50. Сприяння розробленню та здійсненню заходів щодо зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє природне середовище, врахування транспортної складової під час формування та реалізації містобудівної політики (шляхом будівництва транспортних розв'язок, реконструкції автомобільних доріг, створення автоматизованих систем управління транспортними потоками)

червень 2011 - грудень 2015

Управління державного екологічного моніторингу

51. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів щодо:

червень 2011 - грудень 2015

Управління державного екологічного моніторингу,
Юридичний департамент

встановлення знижених нормативів вмісту сірки в мазуті та дизельному пальному, заборони з 2016 року їх використання за умови вмісту сірки вище, ніж установлені порогові значення

червень 2011 - грудень 2015

Управління державного екологічного моніторингу,
Юридичний департамент

поетапного запровадження екологічних норм для певних категорій колісних транспортних засобів, що вперше реєструються в Україні:
- "Євро-3" - з 1 січня 2012 р.
- "Євро-4" - з 1 січня 2014 р.

червень 2011 - грудень 2015

Управління державного екологічного моніторингу,
Юридичний департамент

установлення порогових значень летких органічних сполук для фарб і лаків з метою забезпечення належного маркування товарів щодо їх вмісту

червень 2011 - грудень 2015

Управління державного екологічного моніторингу,
Юридичний департамент

затвердження технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин та питомих викидів парникових газів для основного технологічного обладнання і технологічних процесів за видами економічної діяльності

червень 2011 - грудень 2015

Управління державного екологічного моніторингу,
Юридичний департамент

стимулювання збільшення обсягів виробництва і використання велосипедів, гібридних видів автомобільних транспортних засобів та електромобілів, зокрема шляхом запровадження диференційованого екологічного податку на транспортні засоби залежно від обсягів використання палива

червень 2011 - грудень 2015

Управління державного екологічного моніторингу,
Юридичний департамент

запровадження екологічної класифікації і маркування колісних транспортних засобів

червень 2011 - грудень 2012

Управління державного екологічного моніторингу,
Юридичний департамент

забезпечення контролю за рівнем акустичного шуму під час періодичної перевірки технічного стану колісних транспортних засобів

червень 2011 - грудень 2012

Управління державного екологічного моніторингу,
Юридичний департамент

52. Розроблення та затвердження методик розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від неорганізованих стаціонарних джерел, зокрема кількісних показників питомих викидів таких речовин та парникових газів внаслідок використання палива для побутових потреб населення

червень 2011 - грудень 2012

Управління державного екологічного моніторингу

53. Створення станції моніторингу і збирання даних в рамках виконання спільної програми спостереження та оцінки поширення забруднювачів повітря на великі відстані у Європі (Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані)

червень - грудень 2011

Управління державного екологічного моніторингу

54. Створення національної моделі спостереження та прогнозування антропогенного впливу на довкілля для оцінки регіонального та транскордонного перенесення забруднюючих речовин та парникових газів

червень - грудень 2011

Управління державного екологічного моніторингу,
Державне агентство екологічних інвестицій

55. Визначення відповідно до вимог законодавства Європейського Союзу цільових показників вмісту небезпечних речовин в атмосферному повітрі на основі оцінки ризиків, зокрема для важких металів, неметанових летких органічних сполук, завислих часток пилу (діаметром менш як 10 мікрон) та стійких органічних забруднюючих речовин

червень 2011 - грудень 2012

Управління державного екологічного моніторингу

56. Приведення методології інвентаризації джерел та обсягів викидів забруднюючих речовин у відповідність з вимогами спільної програми спостереження та оцінки поширення забруднювачів повітря на великі відстані у Європі (Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані)

січень 2013 - грудень 2015

Управління державного екологічного моніторингу

57. Підготовка пропозицій щодо стимулювання суб'єктів господарювання до використання шахтного метану, створення об'єктів біоенергетики, малої гідроенергетики, сонячної, геотермальної енергетики, вітроенергетики та інших об'єктів, що працюють з використанням альтернативних джерел енергії

січень 2012 - грудень 2013

Управління державного екологічного моніторингу

58. Забезпечення проведення науково-практичних досліджень щодо вразливості екологічних та соціально-економічних систем до зміни клімату

січень 2012 - грудень 2014

Державне агентство екологічних інвестицій,
Управління державного екологічного моніторингу

59. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Президента України щодо затвердження Національної кліматичної доктрини

січень - грудень 2014

Державне агентство екологічних інвестицій,
Управління державного екологічного моніторингу,
Юридичний департамент

60. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів щодо забезпечення функціонування системи державного обліку, моніторингу, звітності та проведення перевірок достовірності даних стосовно антропогенних викидів парникових газів, а також щодо створення національної системи обігу та торгівлі вуглецевими одиницями відповідно до законодавства та їх адаптації до вимог екологічного законодавства Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

червень 2011 - грудень 2015

Державне агентство екологічних інвестицій,
Управління державного екологічного моніторингу

61. Інформаційне та технологічне супроводження програмного забезпечення "Національний центр кадастру викидів та абсорбції парникових газів" з урахуванням Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані та протоколів до неї

квітень - грудень 2012

Державне агентство екологічних інвестицій,
Управління державного екологічного моніторингу

62. Розроблення та затвердження спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади з питань стандартизації проектів національних стандартів щодо регулювання обсягів викидів парникових газів шляхом гармонізації з міжнародними стандартами (ISO)

січень 2012 - грудень 2015

Державне агентство екологічних інвестицій,
Управління державного екологічного моніторингу

63. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів, спрямованих на запровадження принципу інтегрованого управління водними ресурсами

січень - грудень 2012

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Юридичний департамент

64. Проведення наукових досліджень з метою підготовки планів управління басейнами річок Дністра, Прута і Сірету, Південного та Західного Бугу, Сіверського Дінця

січень 2012 - грудень 2013

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

65. Розроблення та затвердження планів управління басейнами річок Тиси і Дунаю

січень 2012 - грудень 2013

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

66. Розроблення наукового обґрунтування доцільності створення єдиної системи платежів за спеціальне водокористування та сплати екологічного податку (за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти) з метою виконання планів управління басейнами річок

січень 2012 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Департамент економіки та фінансів

67. Посилення державного екологічного контролю за дотриманням вимог законодавства в частині забезпечення доступу населення до водних об'єктів

січень 2012 - грудень 2013

Державна екологічна інспекція,
Державне агентство водних ресурсів

68. Удосконалення форми звітності з водокористування

червень 2011 - грудень 2012

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Державне агентство водних ресурсів

69. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до актів законодавства з метою врегулювання питання надання водних об'єктів у користування на умовах оренди

червень 2011 - грудень 2012

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Юридичний департамент

70. Розроблення та впровадження навчального курсу з питань застосування принципу басейнового та інтегрованого управління водними ресурсами

червень 2011 - грудень 2013

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

71. Розроблення методичних рекомендацій щодо застосування порядку підготовки, погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування

червень - грудень 2011

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

72. Проведення аналізу гідроекологічного стану річок басейнів Дністра, Прута та Сірету, розроблення методичних рекомендацій з питань визначення їх екологічного стану для підготовки планів управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів

січень - грудень 2012

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

73. Проведення цільових гідроекологічних досліджень річок басейнів Дністра, Прута та Сірету

січень - грудень 2012

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

74. Забезпечення будівництва та реконструкції міських очисних споруд

червень - грудень 2011

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

75. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до державних цільових програм з будівництва (реконструкції) об'єктів та мереж водовідведення, в тому числі систем стічних вод, у населених пунктах, заміни аварійних каналізаційних мереж та зношеного обладнання очисних станцій

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Юридичний департамент

76. Проведення наукових та інноваційних досліджень щодо розроблення компактних локальних очисних споруд (установок), що можуть бути використані у харчовій та м'ясо-молочній промисловості

січень 2012 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

77. Розроблення плану заходів з виконання Україною Стратегічного плану дій для захисту та відновлення Чорного моря у рамках Конвенції про захист Чорного моря від забруднення

січень - грудень 2012

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

78. Оцінка впливу джерел забруднення на стан Азовського та Чорного морів

січень 2012 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

79. Проведення оцінки виконання Україною Стратегічного плану дій для захисту та відновлення Чорного моря на 2006 - 2010 роки

січень 2012 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

80. Розроблення та здійснення заходів щодо зниження рівня забруднення внутрішніх морських вод і територіального моря з метою запобігання посиленню антропогенного впливу на навколишнє природне середовище та відновлення екосистем Чорного і Азовського морів

січень 2014 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

81. Виконання робіт з консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель, рекультивації порушених земель

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

82. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції Державної цільової програми щодо боротьби з опустелюванням та деградацією земель (спрямованої на виконання положень Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці)

січень - грудень 2012

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Юридичний департамент

83. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Державної цільової програми щодо боротьби з опустелюванням та деградацією земель (спрямованої на виконання положень Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці), її виконання

січень - грудень 2013

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Юридичний департамент

84. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Земельного кодексу України у частині посилення вимог стосовно охорони довкілля під час вирішення питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок

січень - грудень 2011

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Юридичний департамент

85. Підготовка проекту акта стосовно внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 677, у частині врахування природоохоронних вимог

червень - грудень 2011

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Юридичний департамент

86. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта, спрямованого на удосконалення системи державного обліку, звітності та контролю за додержанням вимог екологічної безпеки, екологічного законодавства у сфері використання земельних ресурсів

січень 2012 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Юридичний департамент

87. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про екологічну експертизу" з метою обов'язкового включення до висновків екологічної експертизи питань відведення земель для розміщення об'єктів промисловості, будівництва, енергетики, транспорту і зв'язку під час вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок

червень 2011 - грудень 2013

Відділ державної експертизи,
Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Юридичний департамент

88. Виконання робіт з реабілітації територій, забруднених унаслідок військової діяльності

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Департамент екологічної безпеки

90. Удосконалення методів управління агроландшафтами для відновлення навколишнього природного середовища, підвищення природно-ресурсного потенціалу території, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття з урахуванням необхідності розвитку екологічної мережі

січень - грудень 2012

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

93. Розроблення та затвердження національних стандартів у сфері управління лісами та лісокористуванням на засадах сталого і відновлюваного використання природних ресурсів, гармонізованих з міжнародною системою FSC

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

94. Розроблення та видання методичних рекомендацій для суб'єктів господарювання з впровадження систем управління лісами та лісокористуванням на засадах сталого і відновлюваного використання природних ресурсів

червень 2011 - грудень 2014

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

95. Здійснення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію основних принципів управління лісами та лісокористуванням на засадах сталого розвитку

січень 2012 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

97. Забезпечення виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України від 21 квітня 2011 р (Програма N 3268-VI).

червень 2011 - грудень 2015

Державна служба геології та надр

98. Доведення до 2015 року площі рекультивації земель, порушених внаслідок провадження антропогенної діяльності, не менш як до 2,5 тис. гектарів

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Державна служба геології та надр

99. Підготовка та затвердження методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушення вимог законодавства про надра

червень 2011 - грудень 2012

Державна служба геології та надр,
Юридичний департамент

100. Розроблення комплексу заходів із запобігання та контролю за забрудненням у місцях розробки родовищ у межах акваторії Азово-Чорноморського шельфу

січень 2013 - грудень 2014

Державна служба геології та надр

101. Сприяння розробленню та впровадженню екологічно безпечних технологій видобутку та переробки (для збагачення) мінеральної сировини з метою зменшення обсягів утворення токсичних відходів

червень 2011 - грудень 2015

Державна служба геології та надр

102. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нової редакції Кодексу України про надра з метою підвищення ефективності використання та охорони надр

червень 2011 - грудень 2012

Державна служба геології та надр,
Юридичний департамент

103. Ведення державного обліку та здійснення тампонажу не придатних до експлуатації артезіанських свердловин

червень 2011 - грудень 2015

Державна служба геології та надр

104. Забезпечення державного екологічного контролю за оснащенням артезіанських свердловин засобами вимірювання обсягів видобутої води

червень 2011 - грудень 2015

Державна екологічна інспекція

105. Удосконалення державної системи координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, підвищення оперативності реагування на них, у тому числі в рамках транскордонного співробітництва

червень 2011 - грудень 2015

Державна екологічна інспекція

106. Залучення засобів масової інформації до оповіщення населення про надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, підвищення ефективності функціонування системи такого оповіщення

січень 2012 - грудень 2013

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

107. Технічна модернізація національної системи інформування населення з питань надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

січень 2012 - грудень 2013

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

110. Реалізація проектів ефективного використання лісових ресурсів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, насамперед із запобігання виникненню лісових пожеж та утилізації сухостійних, усихаючих, сильно ослаблених лісів

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

111. Проведення постійного радіоекологічного моніторингу та реалізація проектів з реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок виробничої діяльності промислових підприємств, зокрема з видобування і переробки уранових руд

січень 2012 - грудень 2015

Департамент екологічної безпеки

112. Удосконалення систем класифікації відходів

червень 2011 - грудень 2015

Департамент екологічної безпеки

113. Упорядження, реконструкція, рекультивація та будівництво полігонів для захоронення побутових відходів, оснащення їх системами компостування, збирання та утилізації біогазу, знешкодження фільтрату

січень 2012 - грудень 2013

Департамент екологічної безпеки

114. Підготовка пропозицій щодо сприяння розробленню та впровадженню сучасних екологічно орієнтованих технологій та обладнання із збирання, вивезення, переробки, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, зокрема будівельних та деревинно-рослинних, рекультивації територій полігонів побутових відходів та сміттєзвалищ

січень 2012 - грудень 2013

Департамент екологічної безпеки

115. Створення інфраструктури із збирання, захоронення та переробки небезпечних відходів, зокрема ламп, що містять ртуть, інформування громадян із зазначених питань

червень 2011 - грудень 2015

Департамент екологічної безпеки

116. Підготовка пропозицій щодо стимулювання та підтримки впровадження більш чистого виробництва суб'єктами господарювання з метою зменшення питомих показників утворення відходів, зокрема небезпечних

червень 2011 - грудень 2015

Департамент екологічної безпеки

117. Забезпечення розвитку інфраструктури для збільшення у 1,5 раза обсягу заготівлі, утилізації та використання відходів як вторинної сировини

червень 2011 - грудень 2015

Департамент екологічної безпеки

118. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта, спрямованого на оподаткування використання первинної сировини і виробництва продукції, внаслідок яких утворюються значні обсяги відходів, та ресурсо-енергоємних виробничих процесів

червень 2011 - грудень 2015

Департамент екологічної безпеки,
Департамент економіки та фінансів

119. Розроблення і впровадження систем:
- поводження з пакувальними матеріалами і тарою, зокрема поліетиленовою;
- збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив);
- збирання, заготівлі та утилізації зношених шин, резинотехнічних виробів та відходів резинотехнічного виробництва;
- утилізації не придатних до використання транспортних засобів;
- збирання та утилізації електричного і електронного обладнання (в тому числі трансформаторів, стабілізаторів та акумуляторів);
- поводження з медичними відходами;
- поводження з будівельними відходами.

червень 2011 - грудень 2015

Департамент екологічної безпеки

120. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції Державної цільової програми регулювання використання хімічних речовин відповідно до міжнародних вимог

червень 2011 - грудень 2015

Департамент екологічної безпеки,
Юридичний департамент

121. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження:
не придатних до використання пестицидів і тари від них

червень 2011 - грудень 2012

Департамент екологічної безпеки

відходів мононітрохлорбензолу і тари від них

червень 2011 - грудень 2012

Департамент екологічної безпеки

відходів гексахлорбензолу і тари від них

червень 2011 - грудень 2015

Департамент екологічної безпеки

122. Розроблення та здійснення заходів із заміни особливо небезпечних хімічних речовин, що утворюються і використовуються в процесі виробничої діяльності в основних секторах економіки, на екологічно безпечні, забезпечення їх безпечного вилучення (заміни), транспортування та зберігання

червень 2011 - грудень 2015

Департамент екологічної безпеки

123. Створення інформаційно-аналітичної системи комплексного державного управління у сфері поводження з відходами

червень - грудень 2011

Департамент екологічної безпеки

124. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта з виконання Національного плану впровадження Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі

червень - грудень 2011

Департамент екологічної безпеки,
Юридичний департамент

125. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів, спрямованих на створення правової та організаційної основи державного регулювання і контролю у сфері поводження з генетично модифікованими організмами та генетично-інженерної діяльності, в тому числі з метою врахування вимог Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про охорону біологічного різноманіття та інших міжнародних документів

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Юридичний департамент

126. Розроблення та затвердження національних стандартів з визначення, випробування та оцінки відповідності у сфері поводження з генетично модифікованими організмами

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

127. Сприяння розвитку лабораторної бази для проведення випробувань продукції щодо відповідності вмісту генетично модифікованих організмів

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

128. Впровадження систем екологічного управління, зокрема з питань зберігання, перевезення, використання, знищення, знешкодження і захоронення мікроорганізмів, інших біологічно активних речовин та продуктів біотехнологій

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

129. Створення системи інформування населення щодо поводження з генетично модифікованими організмами та провадження генетично-інженерної діяльності

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

130. Впровадження в освітні програми окремого курсу щодо поводження з генетично модифікованими організмами та основних принципів генетично-інженерної діяльності

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

131. Здійснення під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі державного нагляду і контролю за дотриманням вимог біологічної і генетичної безпеки щодо:
біологічних об'єктів навколишнього природного середовища;
здоров'я людини;
сільськогосподарських рослин і тварин на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

Ціль 3. Досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього природного середовища

132. Впровадження інноваційних технологій проведення екологічного моніторингу із застосуванням сучасних технічних засобів та інформаційних систем

січень 2012 - грудень 2013

Управління державного екологічного моніторингу

133. Удосконалення державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, зокрема:
технічна модернізація системи державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища

червень 2011 - грудень 2015

Державна екологічна інспекція

забезпечення обґрунтованості встановлення лімітів та запобігання понадлімітному використанню природних ресурсів шляхом належного технічного оснащення контролюючих органів

червень 2011 - грудень 2015

Державна екологічна інспекція

підвищення ефективності контролю за охороною лісів, їх належного захисту за рахунок покращення технічного оснащення Держекоінспекції

січень 2012 - грудень 2013

Державна екологічна інспекція

підвищення рівня оперативності та дієвості державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища шляхом створення автоматичних станцій контролю якості вод та удосконалення систем відбору проб

січень 2012 - грудень 2013

Державна екологічна інспекція

посилення державного екологічного та санітарно-гігієнічного контролю за вмістом сполук, до складу яких входять азот і фосфор, та інших забруднюючих речовин у ґрунтових водах

січень 2013 - грудень 2015

Державна екологічна інспекція

134. Удосконалення порядку ведення статистичної звітності щодо обсягів викидів, скидів забруднюючих речовин, поводження з відходами, використання природних ресурсів, здійснення природоохоронних заходів

червень 2011 - грудень 2012

Управління державного екологічного моніторингу,
Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Департамент екологічної безпеки,
Державна екологічна інспекція

135. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо запровадження екологічних паспортів для підприємств, виробнича та інша діяльність яких негативно впливає або може вплинути на стан навколишнього природного середовища

червень 2011 - грудень 2012

Державна екологічна безпека,
Юридичний департамент

136. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта стосовно включення парникових газів до переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1598

червень 2011 - грудень 2012

Управління державного екологічного моніторингу

137. Підготовка проекту акта щодо внесення змін до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мінприроди від 10 грудня 2008 р. N 639, стосовно відшкодування збитків, заподіяних внаслідок наднормативних викидів парникових газів

червень 2011 - грудень 2012

Державна екологічна інспекція,
Юридичний департамент

138. Створення системи навчання виробників сільськогосподарської продукції з урахуванням позитивного досвіду провадження сільськогосподарської діяльності із залученням сільськогосподарських дорадчих служб

січень 2012 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

139. Розроблення та впровадження національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров'я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер

січень - грудень 2014

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

141. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції Державної цільової програми проведення оцінки та запобігання негативному впливу на здоров'я людини чинників, що негативно впливають на навколишнє природне середовище

січень - грудень 2012

Відділ державної експертизи,
Юридичний департамент

142. Створення баз даних, необхідних для проведення оцінки та запобігання негативному впливу на здоров'я людини чинників, що негативно впливають на навколишнє природне середовище

січень 2012 - грудень 2013

Відділ державної експертизи

143. Розроблення та затвердження спільної методики оцінки ризику для навколишнього природного середовища та здоров'я людини, пов'язаного із забрудненням атмосферного повітря, водних об'єктів та ґрунтів

січень 2012 - грудень 2013

Відділ державної експертизи

144. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до пункту 6 додатка 2 Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1376, стосовно розроблення та затвердження методик оцінки якості атмосферного повітря, води (включаючи підземні води) та ґрунтів на основі оцінки ризиків

січень 2014 - грудень 2015

Управління державного екологічного моніторингу,
Юридичний департамент

145. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо встановлення відповідальності суб'єктів господарювання та органів з екологічного маркування за недотримання ними вимог Технічного регламенту з екологічного маркування (Постанова N 529)

січень 2012 - грудень 2013

Відділ державної експертизи,
Юридичний департамент

146. Здійснення контролю за застосуванням екологічного маркування суб'єктами господарювання

червень 2011 - грудень 2015

Відділ державної експертизи

147. Проведення класифікації території України за зонами екологічного ризику, створення бази даних таких зон та нанесення їх на картографічну геоінформаційну основу

січень 2012 - грудень 2013

Відділ державної експертизи

148. Включення оцінки ризику для здоров'я населення та навколишнього природного середовища у процесі розміщення, будівництва, експлуатації нових і реконструкції існуючих промислових підприємств та інших екологічно небезпечних об'єктів до процедури проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи

січень 2012 - грудень 2013

Відділ державної експертизи

149. Підготовка законопроекту стосовно посилення цивільної та кримінальної відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства у процесі розміщення, будівництва, експлуатації нових і реконструкції існуючих промислових підприємств та інших екологічно небезпечних об'єктів

січень 2014 - грудень 2015

Державна екологічна інспекція,
Відділ державної експертизи,
Юридичний департамент

150. Розроблення навчально-методичних матеріалів з питань природоохоронної та санітарно-епідеміологічної діяльності, їх застосування під час підготовки осіб, що працюють у галузі охорони навколишнього природного середовища, зокрема управлінських кадрів та викладачів

січень 2012 - грудень 2013

Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

151. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про страхування" в частині впровадження механізму компенсації шкоди, заподіяної здоров'ю людини внаслідок дії негативних екологічних чинників

січень 2014 - грудень 2015

Департамент економіки та фінансів,
Відділ державної експертизи,
Юридичний департамент

152. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо компенсації шкоди, заподіяної здоров'ю людини внаслідок дії негативних екологічних чинників

січень 2014 - грудень 2015

Державна екологічна інспекція,
Юридичний департамент

153. Приведення показників, визначених за результатами моніторингу, у відповідність із стандартами Європейського Союзу у сфері охорони довкілля

червень 2011 - грудень 2013

Управління державного екологічного моніторингу,
Департамент екологічної безпеки,
Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

154. Удосконалення державної системи моніторингу навколишнього природного середовища шляхом інтеграції відомчих мереж моніторингу, в тому числі:

червень 2011 - грудень 2015

Управління державного екологічного моніторингу

забезпечення функціонування міжвідомчого інформаційно-аналітичного центру моніторингу навколишнього природного середовища

червень 2011 - грудень 2015

Управління державного екологічного моніторингу

картографо-інформаційне забезпечення функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища

червень 2012 - грудень 2013

Управління державного екологічного моніторингу

155. Проведення фонового моніторингу на територіях природно-заповідного фонду

червень 2012 - грудень 2013

Департамент заповідної справи

156. Розроблення програмного забезпечення на основі геоінформаційних технологій та створення банку даних об'єктів, що можуть становити екологічну небезпеку внаслідок їх можливого підтоплення

січень - грудень 2012

Державне агентство водних ресурсів

157. Підготовка інформаційно-аналітичних оглядів про стан навколишнього природного середовища в Україні

червень 2011 - грудень 2015

Управління державного екологічного моніторингу

Ціль 4. Інтеграція екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління

158. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" стосовно обов'язкового врахування засад екологічної політики в проектах державних, секторальних (галузевих), регіональних стратегій і програм, під час проведення стратегічної екологічної оцінки

червень 2011 - грудень 2012

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності,
Юридичний департамент

Розроблення методичних рекомендацій щодо:
підготовки секторальних природоохоронних програм включення положень Закону України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" та цього Національного плану дій до програм економічного розвитку галузі, сектору виробництва, окремого підприємства та програм соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя

червень - грудень 2011

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

підготовки регіональних природоохоронних програм

червень - грудень 2011

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

159. Розроблення секторальних та регіональних програм з питань охорони навколишнього природного середовища (в частині зменшення обсягу викидів та скидів забруднюючих речовин, утворення відходів)

червень - грудень 2011

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

160. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження стратегічної екологічної оцінки з метою гармонізації з Директивою 2001/42/ЄС

червень 2011 - грудень 2013

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

161. Сприяння утворенню регіонального екологічного центру

червень 2011 - грудень 2012

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

162. Проведення оцінки ефективності державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища за період 2000 - 2010 років згідно з показниками, визначеними в Законі України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року"

січень - грудень 2012

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

163. Проведення аналізу інформаційних потреб в галузі охорони навколишнього природного середовища

січень - грудень 2012

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

164. Проведення оцінки стану дозвільної системи у сфері господарської діяльності, підготовка та виконання плану роботи Мінприроди з удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності, зокрема:
аналіз Європейського та світового досвіду (складення переліку джерел acquis communitaire та їх переклад)
організація зустрічей з експертами, фахівцями з питань гармонізації законодавства
економічний аналіз спроможності підприємств щодо виконання вимог законодавства Європейського Союзу
аналіз регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"статистичні дослідження
організація засідань за круглим столом із залученням представників бізнесу та громадськості
підготовка і проведення навчальних семінарів
розроблення обґрунтування щодо необхідності запровадження видачі інтегрованого дозволу

червень 2011 - грудень 2013

Юридичний департамент

165. Підготовка та проведення засідання за круглим столом з питань екологізації галузевої та регіональної політики розвитку на засадах партнерства за участю представників центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, науки та громадських організацій; визначення показників, що застосовуються для оцінки успішності екологізації відповідно до процесу "Довкілля для Європи"

червень - грудень 2011

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

166. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо запровадження процесу "Довкілля для України" та створення міжвідомчої комісії "Довкілля для України" (за аналогією процесу "Довкілля для Європи")

січень - грудень 2013

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності,
Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю,
Юридичний департамент

167. Підготовка і проведення конференцій "Довкілля для України"

червень 2011 - грудень 2015

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

169. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо утворення міжвідомчого комітету з включення заходів з екологізації економіки до державних цільових та галузевих програм

червень - грудень 2011

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

170. Перегляд і визначення нових показників ефективності екологічного управління в галузях економіки

січень - грудень 2012

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

171. Підготовка методичних рекомендацій з розроблення і впровадження енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно дружніх технологій і матеріалів у будівництві

січень - грудень 2012

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

172. Розроблення і впровадження механізму стимулювання інноваційного розвитку у сфері охорони навколишнього природного середовища

січень - грудень 2013

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

173. Створення науково-методичної бази для реалізації екологічної політики із застосуванням методів обліку та аналізу інтегрованих екологічних показників згідно з міжнародними стандартами

січень 2012 - грудень 2013

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

174. Розроблення з урахуванням міжнародного досвіду та затвердження методичних рекомендацій для суб'єктів господарювання з оцінки екологічної ефективності вимог ДСТУ ISO 14031 "Екологічне керування. Настанови щодо оцінювання екологічної характеристики"

січень - грудень 2013

Відділ державної експертизи

175. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо застосування методології визначення ступеня екологічного ризику

січень 2014 - грудень 2015

Відділ державної експертизи,
Юридичний департамент

176. Надання методично-консультативної підтримки з питань ведення екологічного обліку та звітності

січень 2014 - грудень 2015

Управління державного екологічного моніторингу,
Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Департамент екологічної безпеки

177. Розроблення та видання методичних рекомендацій щодо впровадження систем екологічного управління для окремих галузей економіки

січень - грудень 2013

Відділ державної експертизи

178. Надання методично-консультативної підтримки суб'єктам господарювання щодо застосування систем екологічного управління на основі вимог міжнародних стандартів серії ISO 14000

січень - грудень 2013

Відділ державної експертизи

179. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та оформлення звіту про екологічний аудит

червень - грудень 2011

Відділ державної експертизи

180. Підготовка та видання результатів щорічного аналізу досвіду впровадження систем екологічного управління суб'єктами господарювання та звіту за його результатами

січень 2012 - грудень 2013

Відділ державної експертизи

181. Удосконалення методичної бази з питань визначення та оцінки екологічних показників, що застосовуються у сфері виробництва і споживання продукції

січень - грудень 2015

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

182. Забезпечення участі технічних комітетів із стандартизації (ТК 82 і ТК 93) в діяльності технічного комітету (ТК 207) Міжнародної організації стандартизації

червень 2011 - грудень 2015

Відділ державної експертизи

183. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" стосовно запровадження екологічно обґрунтованих (зелених) закупівель

червень - грудень 2011

Сектор тендерних процедур,
Юридичний департамент

184. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції впровадження в Україні більш чистого виробництва

січень - грудень 2012

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності,
Юридичний департамент

185. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Стратегії впровадження в Україні більш чистого виробництва

січень - грудень 2012

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності,
Юридичний департамент

186. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Національного плану дій з впровадження в Україні більш чистого виробництва

січень 2013 - грудень 2014

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності,
Юридичний департамент

188. Стимулювання розвитку велосипедного, електричного та інших видів екологічно чистого транспорту, а також такого, що працює на біологічних видах палива, створення та забезпечення функціонування мережі з обслуговування, збільшення парку та кількості маршрутів (ліній) міського електричного транспорту

січень - грудень 2012

Управління державного екологічного моніторингу,
Департамент економіки та фінансів

189. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо посилення відповідальності за пошкодження об'єктів трубопровідного транспорту, що передбачає відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок такого пошкодження навколишньому природному середовищу

січень - грудень 2012

Державна екологічна інспекція,
Юридичний департамент

190. Підготовка проектів актів щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно впровадження технологій енерго- та ресурсозбереження в процесі промислового та житлового проектування, будівництва, реконструкції

січень 2011 - грудень 2012

Відділ державної експертизи,
Юридичний департамент

191. Підготовка проектів актів щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою встановлення природоохоронних вимог до демонтажу споруд та екологічної санації території, на якій вони розміщувалися

січень 2011 - грудень 2012

Відділ державної експертизи,
Юридичний департамент

192. Проведення агітаційної кампанії із залученням засобів масової інформації щодо стимулювання підвищення рівня енерго- та ресурсозбереження в багатоквартирних будинках

червень 2011 - грудень 2015

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

196. Надання консультативної підтримки суб'єктам господарювання з питань органічного сільськогосподарського виробництва

червень 2011 - грудень 2015

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

197. Забезпечення збереження біорізноманіття ґрунтів як одного з основних факторів підтримання їх родючості та стимулювання проведення відповідних досліджень

січень 2012 - грудень 2013

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

198. Розроблення та затвердження методики ведення екологічно орієнтованого сільського господарства згідно з міжнародною практикою

січень 2012 - грудень 2013

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

199. Розроблення та затвердження методики впровадження системи екологічного управління у військових формуваннях Міноборони та інструкції з охорони навколишнього природного середовища під час проведення військових навчань (тренувань)

червень 2011 - грудень 2012

Департамент екологічної безпеки

201. Підготовка та затвердження наказом Мінприроди методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства та законодавства з питань екологічної безпеки у зв'язку з провадженням певних видів діяльності

червень 2011 - грудень 2015

Державна екологічна інспекція,
Юридичний департамент

202. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо сприяння розвитку екологічного (зеленого) туризму

січень - грудень 2012

Департамент заповідної справи,
Юридичний департамент

203. Посилення державного екологічного контролю за об'єктами туристичного, рекреаційного призначення та готельно-ресторанного бізнесу

січень - грудень 2013

Державна екологічна інспекція

Ціль 5. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі

204. Розроблення наукових методів та відповідної нормативної бази щодо запобігання та контролю за розповсюдженням чужорідних та інвазійних видів відповідно до Конвенції про охорону біологічного різноманіття

січень 2013 - грудень 2014

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

205. Удосконалення процедури здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час переміщення представників видів дикої флори і фауни у пунктах пропуску через державний кордон

червень 2011 - грудень 2013

Державна екологічна інспекція

206. Посилення контролю за торгівлею представниками видів дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення

червень 2011 - грудень 2015

Державна екологічна інспекція

207. Організація навчальних курсів і запровадження спеціалізації у сфері вивчення екології, збереження біо- та ландшафтного різноманіття у відповідних навчальних закладах

січень - грудень 2012

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи,
Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

208. Забезпечення використання в навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів та в роботі гуртків екологічного спрямування позашкільних навчальних закладів посібника "Зелений пакет"

січень - грудень 2012

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

209. Розроблення методик оцінки та класифікації типів екосистемних послуг

січень 2014 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Департамент заповідної справи

210. Створення нових, розширення існуючих територій та об'єктів природно-заповідного фонду, розташованих на суходолі і в морській акваторії

червень 2011 - грудень 2015

Департамент заповідної справи

211. Забезпечення створення і функціонування національних природних парків, природних та біосферних заповідників, ботанічних садів

червень 2011 - грудень 2013

Департамент заповідної справи

212. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на підтримку населенням створення і розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду

червень 2011 - грудень 2015

Департамент заповідної справи,
Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

213. Доведення площі національної екологічної мережі до 41 відсотка загальної території країни

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Департамент заповідної справи

214. Визначення територій, на яких планується створення до 2020 року репрезентативних і поєднаних між собою природоохоронних територій, площею не менш як 17 відсотків суходолу і внутрішніх вод та 10 відсотків прибережних і морських територій

червень 2011 - грудень 2014

Департамент заповідної справи

215. Підготовка проекту акта щодо затвердження зведеної схеми формування екологічної мережі

січень 2013 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

216. Наукове опрацювання описів, схем, концепцій створення Дністровського, Південно-Українського, Сіверсько-Донецького, Бузького, Галицько-Слобожанського екокоридорів

червень 2011 - грудень 2013

Департамент заповідної справи

217. Підготовка та видання національної доповіді про стан формування національної екологічної мережі за 2006 - 2010 роки

червень 2011 - грудень 2012

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

218. Розроблення науково-методичних рекомендацій щодо проведення комплексного моніторингу екологічної мережі, зокрема біорізноманіття

січень 2012 - грудень 2013

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

219. Створення національної та регіональної баз даних екологічної мережі

січень 2012 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

220. Удосконалення механізму збору інформації про види тваринного світу, занесені до Червоної книги України, включаючи дослідження стану видів та їх збереження в природному середовищі

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

221. Проведення таксономічних, популяційних, еколого-ценотичних та ареалогічних досліджень видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, з метою їх збереження в природному середовищі

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

222. Проведення популяційно-видового моніторингу тваринного світу

січень 2012 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

223. Забезпечення ведення Зеленої книги України

січень 2013 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

224. Забезпечення ведення Державного кадастру тваринного світу

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

225. Забезпечення ведення Державного кадастру рослинного світу

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

226. Забезпечення збереження популяції бурого ведмедя на території національного природного парку "Синевир"

січень - грудень 2013

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Департамент заповідної справи

227. Забезпечення відтворення популяції зубра на території національного природного парку "Вижницький"

січень - грудень 2014

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Департамент заповідної справи

228. Забезпечення відтворення популяції дрохви на території національного природного парку "Великий Луг"

січень - грудень 2012

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Департамент заповідної справи

229. Ведення обліку китоподібних в акваторії Чорного та Азовського морів, підготовка рекомендацій щодо зменшення антропогенного впливу на їх чисельність

червень - грудень 2011

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

230. Забезпечення збереження популяції лісових та інших видів рукокрилих на території національного природного парку "Деснянсько-Старогутський"

січень - грудень 2012

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Департамент заповідної справи

231. Підготовка та видання відповідно до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою знищення визначників зразків CITES окремих таксономічних груп (ссавці, птахи, плазуни, членистоногі, амфібії) для забезпечення працівників Держекоінспекції в пунктах пропуску через державний кордон

січень - грудень 2012

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

232. Підготовка та видання енциклопедії мігруючих видів диких тварин України (перша частина)

січень 2012 - грудень 2013

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

233. Створення генетичного банку видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України

січень 2012 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

234. Підготовка і видання (українською та англійською мовами) огляду про стан довкілля Карпат

червень 2011 - грудень 2012

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

235. Забезпечення виконання положень Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат і протоколів до неї

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

236. Розроблення та затвердження регіональних і місцевих схем та програм формування екологічної мережі

червень 2011 - грудень 2012

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

237. Складення і ведення переліків територій та об'єктів екологічної мережі

січень 2013 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

238. Розроблення комплексу заходів щодо збереження, невиснажливого використання та відтворення мігруючих видів диких тварин і середовища їх існування

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

239. Збереження видів дикої флори і фауни відповідно до рішень конференції сторін Конвенції про охорону біологічного різноманіття

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

240. Розроблення та здійснення комплексу заходів із збереження видів рослинного та тваринного світу, що занесені до Червоної книги України чи охороняються відповідно до міжнародних зобов'язань України

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

241. Впровадження системи управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду з урахуванням вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000 та міжнародного досвіду

січень 2012 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Департамент заповідної справи

242. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині надання податкових пільг підприємствам, установам, організаціям та громадянам, на землях яких розміщуються об'єкти природно-заповідного фонду або об'єкти екологічної мережі

січень 2013 - грудень 2015

Департамент економіки та фінансів,
Юридичний департамент

243. Забезпечення відтворення популяції глухаря на території Карпатського національного природного парку

січень - грудень 2014

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Департамент заповідної справи

244. Здійснення заходів із запобігання вилученню повалених дерев у лісах з метою збереження цілісності екосистем

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

245. Утворення центрів штучного розведення, реакліматизації рідкісних видів рослин і тварин та таких, що перебувають під загрозою зникнення

червень 2011 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

246. Розроблення механізму сприяння збереженню біо- та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі на землях усіх форм власності

січень 2014 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

Ціль 6. Забезпечення екологічно збалансованого природокористування

247. Підготовка і оприлюднення результатів порівняльного аналізу виконання Україною рішень, прийнятих на конференціях ООН з навколишнього середовища і розвитку (1992 і 2002 роки), з метою підготовки до конференції 2012 року та їх обговорення на конференції "Довкілля для України"

січень - грудень 2012

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності,
Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

248. Систематизація, переклад та розміщення на офіційному веб-сайті Мінприроди документів Європейської економічної комісії ООН, Програми ООН з навколишнього середовища, директив Європейського Союзу, що стосуються сталого споживання та виробництва

січень - грудень 2012

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності,
Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

249. Підготовка та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України Стратегії впровадження десятирічних рамок політики сталого споживання та виробництва і плану заходів з її реалізації на період до 2015 року

січень - грудень 2012

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності,
Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю,
Юридичний департамент

250. Розроблення плану заходів із стимулювання впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів

січень - грудень 2012

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності,
Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

251. Проведення оцінки впливу на національну економіку заборони виробництва та продажу електричних ламп розжарювання потужністю 100 Вт і більше починаючи з 2014 року, 75 Вт починаючи з 2015 року

січень 2012 - грудень 2014

Департамент економіки та фінансів,
Юридичний департамент

252. Реформування системи видачі дозволів шляхом застосування науково обґрунтованих обмежень на використання природних ресурсів

січень 2012 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі,
Юридичний департамент

253. Розроблення фінансово-економічного обґрунтування ставок екологічного податку, зокрема:
підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо розширення бази оподаткування виробництва екологічно небезпечної продукції

січень 2013 - грудень 2014

Департамент економіки та фінансів,
Юридичний департамент

удосконалення методів економічної оцінки природних ресурсів, впливу забруднення, фізичних і біологічних чинників на навколишнє природне середовище, проведення економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу

січень - грудень 2013

Департамент економіки та фінансів

254. Розроблення методики застосування рентного регулювання природокористування

січень - грудень 2014

Департамент економіки та фінансів

255. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243

червень - грудень 2011

Управління державного екологічного моніторингу,
Департамент економіки та фінансів
Юридичний департамент

256. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження пільгового оподаткування для суб'єктів господарювання, що використовують відновлювані і альтернативні джерела енергії

січень - грудень 2014

Департамент економіки та фінансів,
Юридичний департамент

257. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України стосовно розміру платежів та зборів за спеціальне використання природних ресурсів та розмірів екологічного податку

січень - грудень 2012

Департамент економіки та фінансів,
Юридичний департамент

258. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо реформування фондів охорони навколишнього природного середовища

січень 2012 - грудень 2015

Департамент економіки та фінансів,
Юридичний департамент

Ціль 7. Удосконалення регіональної екологічної політики

259. Проведення аналізу стану реалізації регіональної екологічної політики

січень - грудень 2012

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

260. Підготовка методичних рекомендацій щодо розроблення регіональних планів дій з охорони навколишнього природного середовища та проведення відповідних навчань для представників місцевих органів виконавчої влади

січень - грудень 2012

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

261. Розроблення методичних рекомендацій щодо підготовки місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища та проведення відповідних навчань для представників місцевих органів виконавчої влади

червень 2011 - грудень 2012

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

262. Розроблення та затвердження місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища із залученням усіх заінтересованих сторін

січень 2013 - грудень 2015

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

263. Забезпечення щорічного оновлення інформації про наявність місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища на офіційному веб-сайті Мінприроди

січень 2013 - грудень 2015

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності,
Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

264. Інформування громадськості щодо стану справ у сфері розроблення та реалізації природоохоронних стратегій міст і відповідних планів дій на основі територіальних комплексних схем міст та областей

червень 2011 - грудень 2012

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

265. Підготовка методичних рекомендацій щодо розроблення стратегій з охорони навколишнього природного середовища міст та відповідних планів заходів з їх реалізації

січень 2012 - грудень 2013

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

266. Розроблення та реалізація стратегій з охорони навколишнього природного середовища міст, виконання відповідних планів заходів за участю суб'єктів господарювання, представників громадських екологічних організацій і територіальних громад

січень 2012 - грудень 2015

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

267. Перегляд генеральних планів розвитку великих міст з метою врахування в них положень Ольборзької хартії

січень - грудень 2015

Відділ державної експертизи,
Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

268. Розроблення законопроекту щодо визначення основних засад екологічного, економічного і соціального планування регіонального та місцевого розвитку

січень 2013 - грудень 2015

Відділ державної експертизи,
Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності,
Юридичний департамент

269. Розроблення наукового обґрунтування визначення еколого-економічних макрорегіонів з урахуванням міжнародної практики

січень 2013 - грудень 2015

Департамент економіки та фінансів,
Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

272. Підтримка реалізації громадських ініціатив з очищення малих річок у рамках підготовки до проведення міжрегіональних екологічних фестивалів, виставок, свят, інших масових заходів

червень 2011 - грудень 2015

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

273. Підтримка реалізації екологічних ініціатив у рамках партнерства "громадськість - влада - бізнес"

червень 2011 - грудень 2015

Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю

274. Сприяння розвиткові міжрегіонального і міжнародного співробітництва шляхом виконання спільних програм і реалізації проектів, спрямованих на покращення стану навколишнього природного середовища

червень 2011 - грудень 2015

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

276. Приведення показників озеленення у містах у відповідність з ДБН 360-92

січень 2012 - грудень 2015

Департамент охорони природних ресурсів та екомережі

277. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо удосконалення порядку планування територіальної структури міст з метою винесення промислових об'єктів за межі населених пунктів

січень 2014 - грудень 2015

Відділ державної експертизи,
Юридичний департамент

278. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо удосконалення та подальшого розвитку до 2020 року транспортної інфраструктури населених пунктів

січень 2014 - грудень 2015

Відділ державної експертизи,
Юридичний департамент

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали