ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.07.2011 р. N 589

Про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2011 року

Розглянувши поданий Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації звіт про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2011 року, слід зазначити, що основні показники по доходах і видатках виконані.

До загального фонду обласного бюджету надійшло власних доходів 92 млн. гривень, виконання склало 102,9 відсотка. У порівнянні з аналогічним періодом 2010 року власних доходів надійшло більше на 13,3 відсотка або на 10,8 млн. гривень.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 80,4 млн. гривень, плати за ліцензії - 7,7 млн. гривень, зборів та плат за спеціальне використання природних ресурсів - 2,1 млн. гривень, податку на прибуток підприємств - 0,6 млн. гривень.

Дотація вирівнювання надійшла у повному обсязі в сумі 197,3 млн. гривень. Дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості одержано 1,3 млн. гривень, додаткової дотації на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги - 42,6 тис. гривень.

Субвенцій з державного бюджету одержано по загальному фонду - 480,7 млн. гривень, по спеціальному фонду - 26 млн. гривень.

Видатки загального фонду обласного бюджету, без врахування трансфертів з державного бюджету, склали 298,9 млн. гривень.

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 199,1 млн. гривень, оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії та інші комунальні послуги - 34 млн. гривень, продукти харчування та медикаменти - 26,9 млн. гривень, стипендії - 10,2 млн. гривень.

На утримання установ освіти спрямовано 128,2 млн. гривень, охорони здоров'я - 126 млн. гривень, соціального захисту - 10,8 млн. гривень, культури та мистецтва - 19,8 млн. гривень, фізичної культури і спорту - 5,3 млн. гривень, молодіжної політики - 1,7 млн. гривень.

Обласні програми профінансовано на 8,7 млн. гривень.

Для оздоровлення дітей передбачено спрямувати з місцевих бюджетів - 5,3 млн. гривень, що на 1,1 млн. гривень або 25,7 відсотка більше, ніж у минулому році.

Залишається невирішеним питання фінансування Тернопільської обласної комунальної експериментальної комплексної школи мистецтв. Додаткова потреба в коштах складає 1,3 млн. гривень.

На фінансування обласного комунального підприємства "Фірма "Кінодністер" передбачено 339,1 тис. гривень, при потребі - 639,4 тис. гривень. Незабезпеченість коштами складає 300,3 тис. гривень.

Районними державними адміністраціями не виконується пункт 18 рішення обласної ради від 5 січня 2011 року N 1130 та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 січня 2011 року N 35 (Розпорядження N 35) щодо виділення коштів на виконання програми рятування людей на водних об'єктах Тернопільської області на 2010 - 2014 роки. Загальна потреба в коштах на 2011 рік, складає 1786 тис. гривень, передбачено 1110 тис. гривень. Незабезпеченість коштами складає 676 тис. гривень.

Спеціальний фонд обласного бюджету за доходами (без субвенцій з державного бюджету) виконано на 31,2 млн. гривень, або 75,5 відсотка річного плану, ріст становить 4,4 млн. гривень (16,3 %). Власних надходжень бюджетних установ надійшло 25,9 млн. гривень, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів - 2,3 млн. гривень, збору за першу реєстрацію транспортного засобу - 1,7 млн. гривень, екологічного податку 0,3 млн. гривень, збору за забруднення навколишнього природного середовища 0,8 млн. гривень, коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва - 0,1 млн. гривень, коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності - 0,1 млн. гривень.

Видатки спеціального фонду (без субвенцій з державного бюджету) склали - 41,4 млн. гривень, з них використано на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 4,1 млн. гривень, природоохоронні заходи - 1 млн. гривень, утримання бюджетних установ - 15,1 млн. гривень.

За підсумками виконання обласного бюджету за перше півріччя 2011 року та з метою належної організації його виконання у 2011 році:

1. Схвалити звіт про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2011 року та подати його в установленому порядку на розгляд обласної ради (додається).

2. Районним державним адміністраціям, виконкому Тернопільської міської ради:

2.1. Спільно з податковими органами розробити заходи щодо легалізації підприємств, які здійснюють свою діяльність в галузі використання земельних, водних, лісових ресурсів та корисних копалин, активізувати роботу щодо зменшення податкового боргу із сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надходження їх у запланованих обсягах до місцевих бюджетів.

2.2. Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення у повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, за рахунок розподілу вільних залишків коштів на початок року, коштів від перевиконання доходів місцевих бюджетів за результатами першого півріччя та наступних періодів, перерозподілу призначень між кодами функціональної та економічної класифікації видатків, скорочення непершочергових видатків.

2.3. Вжити додаткових заходів, спрямованих на охоплення оздоровленням якомога більшої кількості дітей різних соціальних верств населення з метою забезпечення якісної та повноцінної літньої оздоровчої кампанії. При уточненні місцевих бюджетів внести пропозиції щодо збільшення обсягів видатків поточного року на цю мету.

2.4. Забезпечити виконання пункту 5 Програми організації рятування людей на водних об'єктах Тернопільської області на 2010 - 2014 роки, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 26.11.2009 N 812, в частині співфінансування видатків на реалізацію названої програми при внесенні змін до районних бюджетів за результатами першого півріччя і наступних звітних періодів.

2.5. Про виконання підпунктів 2.3 та 2.4. пункту 2 цього розпорядження інформувати обласну державну адміністрацію до 20 серпня 2011 року.

3. Рекомендувати Тернопільській обласній раді:

3.1. Відповідно до рішення обласної ради від 27 квітня 2007 року N 177 "Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області" вжити заходів щодо зарахування в повному обсязі орендної плати до обласного бюджету.

3.2. Укласти угоду з Тернопільською міською радою про надання обласному бюджету субвенції на утримання об'єкта спільного користування Тернопільської обласної комунальної експериментальної комплексної школи мистецтв на 2011 рік.

4. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

4.1. Управлінням житлово-комунального господарства, капітального будівництва облдержадміністрації вжити додаткових заходів щодо ефективного використання коштів обласного бюджету, передбачених на ремонт, реконструкцію та утримання доріг комунальної власності, на будівництво та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери.

4.2. Управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації забезпечити контроль за належним виконанням підпункту 2.3 пункту 2 цього розпорядження.

4.3. Управлінню культури обласної державної адміністрації підготувати проект змін до програми забезпечення функціонування Тернопільської обласної комунальної експериментальної комплексної школи мистецтв на 2011 - 2015 роки з метою безперебійного фінансування видатків на утримання закладу.

5. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації про стан виконання цього розпорядження інформувати облдержадміністрацію до 1 листопада 2011 року.

6. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникам голови обласної державної адміністрації Головачу М. Й., Гочу П. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. А. Хоптян

 

СХВАЛЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
26.07.2011 N 589

ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за I півріччя 2011 року

тис. грн. 

Код

Доходи

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін

Виконано за I півріччя 2011 року

Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін

Виконано за I півріччя 2011 року

Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін

Виконано за I півріччя 2011 року

10000000

Податкові надходження

182190,5

83070,6

2198,4

5114,9

184388,9

88185,5

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

175750,0

80425,4

 

 

175750,0

80425,4

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

1400,0

553,2

 

 

1400,0

553,2

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 

 

1300,0

2307,2

1300,0

2307,2

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

 

 

130,1

1734,1

130,1

1734,1

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

1271,0

497,4

 

 

1271,0

497,4

13020000

Збір за спеціальне використання води

2474,5

1248,6

 

 

2474,5

1248,6

13030000

Плата за користування надрами

1295,0

346,0

 

 

1295,0

346,0

19010000

Екологічний податок

 

 

698,3

278,1

698,3

278,1

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

 

 

70,0

795,5

70,0

795,5

20000000

Неподаткові надходження

18099,9

8965,4

38866,2

26054,0

56966,1

35019,4

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

110,0

67,6

 

 

110,0

67,6

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

2642,0

643,1

 

 

2642,0

643,1

21080000

Інші надходження

 

205,3

 

 

0,0

205,3

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

 

 

933,5

110,5

933,5

110,5

22010000

Плата за ліцензії

14686,5

7736,6

 

 

14686,5

7736,6

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

300,0

50,2

 

 

300,0

50,2

22120000

Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення

21,8

54,8

 

 

21,8

54,8

24060000

Інші надходження

339,6

207,8

 

 

339,6

207,8

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

 

113,7

50,0

113,7

50,0

25000000

Власні надходження бюджетних установ

 

 

37819,0

25893,5

37819,0

25893,5

30000000

Доходи від операцій з капіталом

 

 

286,4

76,7

286,4

76,7

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

 

 

286,4

76,7

286,4

76,7

50000000

Цільові фонди

 

 

 

 

0,0

0,0

 

Разом доходів

200290,4

92036,0

41351,0

31245,6

241641,4

123281,6

41020000

Дотації з державного бюджету

416263,0

203779,8

 

 

416263,0

203779,8

41030000

Субвенції з державного бюджету

891946,5

480740,7

71260,6

26019,4

963207,1

506760,1

Всього доходів

1508499,9

776556,5

112611,6

57265,0

1621111,5

833821,5

Код

Видатки бюджету за функціональною структурою

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Виконано за I півріччя 2011 року

Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін

Виконано за I півріччя 2011 року

поточні (Код 1000)

з них: оплата праці (Код 1110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 1160)

капітальні (Код 2000)

Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін

Виконано за I півріччя 2011 року

поточні (Код 1000)

з них: оплата праці (Код 1110)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 1160)

капітальні (Код 2000)

010000

Органи місцевого самоврядування

5459,1

2600,2

2600,2

1112,5

332,4

 

 

 

 

 

 

 

2600,2

070000

Освіта

255324,1

128199,2

128199,2

43890,0

6873,8

 

26781,4

15342,6

13706,5

514,5

221,5

1636,1

143541,8

080000

Охорона здоров'я

263048,7

125971,7

125971,7

62772,2

13556,5

 

3820,5

7930,1

6974,7

373,7

213,1

955,3

133901,8

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

33008,9

13955,1

13955,1

6709,8

1313,4

 

7835,8

3520,7

3323,5

98,0

64,8

197,2

17475,8

100000

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

38700,0

4895,3

4895,2

 

 

 

 

110000

Культура і мистецтво

36242,9

19779,8

19779,8

6463,5

535,3

 

590,4

487,9

218,7

26,1

5,9

269,2

20267,7

120000

Засоби масової інформації

1575,3

775,0

775,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

775,0

130000

Фізична культура і спорт

10613,8

5257,5

5257,5

1180,7

35,4

 

446,0

3,1

3,1

 

 

 

5260,6

150000

Будівництво

 

 

 

 

 

 

37922,9

4093,2

 

 

 

4093,2

4093,2

160000

Сільське і лісове господарство, рибне господарство і мисливство

311,7

11,7

11,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

 

 

 

 

 

38859,5

4054,8

2363,1

 

 

1691,7

4054,8

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

2403,7

1362,3

1362,3

 

 

 

502,5

 

 

 

 

 

1362,3

200000

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

 

 

 

 

 

 

1425,0

106,1

106,1

 

 

 

106,1

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1331,5

842,5

842,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

842,5

240000

Цільові фонди

 

 

 

 

 

 

3006,6

932,6

681,1

 

 

251,6

932,6

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

873,0

126,7

126,7

 

 

 

113,9

44,0

 

 

 

44,0

170,7

 

Разом видатків

610192,7

298881,7

298881,7

122128,7

22646,8

0,0

160004,5

41410,4

32272,0

1012,3

505,3

9138,3

335385,1

250313

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

13896,9

4632,0

4632,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4632,0

250314

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної допомоги

2198,8

549,6

549,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

549,6

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

672546,4

367641,4

367641,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367641,4

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

138623,1

85530,5

85530,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85530,5

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

29923,7

14689,8

14689,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14689,8

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

8297,0

2299,0

2299,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2299,0

250335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"

 

 

 

 

 

 

160,6

24,2

24,2

 

 

 

24,2

250342

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень

2704,3

2704,3

2704,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2704,3

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

5037,9

2691,2

2691,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2691,2

250380

Інші субвенції

1225,4

697,4

697,4

 

 

 

102,8

 

 

 

 

 

697,4

250388

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

259,9

245,4

245,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку

120,0

 

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

Всього видатків

1485026,1

780562,3

780562,3

122128,7

22646,8

0,0

160297,9

41434,6

32296,2

1012,3

505,3

9138,3

816844,5

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

Ю. В. Желіховський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали