МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 січня 2011 року N 73

Про виконання плану заходів з підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 N 46 "Про затвердження плану заходів з підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік" та з метою підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік наказую:

1. Затвердити план-графік з підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік (далі - план-графік), що додається.

2. Заступникам Міністра, директорам департаментів і керівникам самостійних структурних підрозділів за участю представників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів забезпечити розроблення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік відповідно до плану-графіка.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Крючкову І. В.

 

Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України

А. А. Максюта

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
27.01.2011 N 73

ПЛАН-ГРАФІК
з підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

директор департаменту (індекс департаменту)

головний виконавець розділу (пункту), телефон, індекс відділу

I. Розроблення Концепції Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік (далі - Програма)

1. Надсилання листів до міністерств з метою узгодження форми подання пропозицій щодо визначення стратегічних пріоритетів розвитку у 2012 році, основних завдань, цільових показників

Онищенко П. О. (29)

Огньова Тетяна Михайлівна (253-43-52, 2901)

27.01.2011

2. Опрацювання разом із департаментами Мінекономіки інформації від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розроблення на їх основі проекту Концепції Програми з визначенням, зокрема: цільових параметрів розвитку на 2012 рік; пріоритетних напрямів розвитку та основних завдань у кожній сфері (з відповідними індикаторами очікуваної результативності виконання Програми)

Онищенко П. О. (29)
директори департаментів

Поліщук Лариса Олександрівна (253-83-96, 2901)

04.02.2011

3. Проведення робочої наради з обговорення проекту Концепції Програми у першого заступника Міністра Копилова В. А.

Онищенко П. О. (29)

Поліщук Лариса Олександрівна (253-83-96, 2901)

04.02.2011

4. Надсилання запрошень представникам громадськості для участі у громадському обговоренні Концепції Програми

Онищенко П. О. (29)

Огньова Тетяна Михайлівна (253-43-52, 2901)

04.02.2011

5. Проведення громадського обговорення проекту Концепції Програми в цілому та окремо за кожним напрямом

Онищенко П. О. (29)

Поліщук Лариса Олександрівна (253-83-96, 2901)

07.02.2011 - 14.02.2011

6. Проведення громадського обговорення проекту Концепції Програми з науковими установами

Онищенко П. О. (29)

Поліщук Лариса Олександрівна (253-83-96, 2901)

07.02.2011 - 14.02.2011

7. Доопрацювання проекту Концепції Програми за результатами громадського обговорення

директори департаментів

 

18.02.2011

8. Узгодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проекту Концепції Програми

Онищенко П. О. (29)

Поліщук Лариса Олександрівна (253-83-96, 2901)

21.02.2011

9. Подання проекту Концепції Програми на розгляд Кабінету Міністрів України

Онищенко П. О. (29)

Поліщук Лариса Олександрівна (253-83-96, 2901)

24.02.2011

II. Розроблення розділів Програми

1. Надсилання до центральних органів виконавчої влади методичних роз'яснень щодо формування проекту Програми з урахуванням Концепції Програми, схваленої на засіданні Кабінету Міністрів України

Онищенко П. О. (29)

Огньова Тетяна Михайлівна (253-43-52, 2901)

у триденний строк після схвалення на засіданні Кабінету Міністрів України

2. Надсилання запрошень центральним органам виконавчої влади та представникам неурядових організацій для участі в обговоренні першого варіанта проекту розділів

Онищенко П. О. (29)

Огньова Тетяна Михайлівна (253-43-52, 2901)

15.04.2011

3. Опрацювання разом з департаментами Мінекономіки інформації від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розроблення на їх основі першого варіанта проекту розділів Програми

Онищенко П. О. (29)
директори департаментів

Поліщук Лариса Олександрівна (253-83-96, 2901)

22.04.2011

4. Проведення нарад з обговорення першого варіанта проекту розділів

Онищенко П. О. (29)

Поліщук Лариса Олександрівна (253-83-96, 2901)

26.04.2011 - 29.04.2011

5. Розроблення проекту розділів Програми з урахуванням обговорених пропозицій

Онищенко П. О. (29)
директори департаментів

Поліщук Лариса Олександрівна (253-83-96, 2901)

31.05.2011

6. Узгодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проекту розділів Програми

Онищенко П. О. (29)

Поліщук Лариса Олександрівна (253-83-96, 2901)

03.06.2011

7. Подання проекту Програми на розгляд Кабінету Міністрів України

Онищенко П. О. (29)

Поліщук Лариса Олександрівна (253-83-96.2901)

06.06.2011

III. Розроблення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки (далі - прогноз)

1. Розроблення сценарних умов функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу), переліку прогнозних показників (таблиць-додатків до проекту прогнозу), вимог до написання розділів проекту прогнозу

Горшкова Н. І. (30)

Могілат Інна Михайлівна (253-20-11, 3003)

08.02.2011

2. Подання співвиконавцям Мінекономіки сценарних умов функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу), переліку прогнозних показників (таблиць-додатків до проекту прогнозу), вимог до написання розділів проекту прогнозу

Горшкова Н. І. (30)

Могілат Інна Михайлівна (253-20-11, 3003)

09.02.2011

3. Подання департаменту макроекономіки зауважень та пропозицій до сценарних умов функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу)

директори департаментів

 

11.02.2011

4. Надання департаменту макроекономіки пропозицій щодо вимог до написання розділів проекту прогнозу (перелік необхідних матеріалів та показників для написання розділів проекту прогнозу)

директори департаментів

 

11.02.2011

5. Доопрацювання сценарних умов функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу), ураховуючи отримані зауваження та пропозиції від співвиконавців Мінекономіки

Горшкова Н. І. (30)

Могілат Інна Михайлівна (253-20-11, 3003)

14.02.2011

6. Подання на розгляд керівництву Міністерства сценарних умов функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу)

Горшкова Н. І. (30)

Могілат Інна Михайлівна (253-20-11, 3003)

15.02.2011

7. Проведення робочої наради з обговорення сценарних умов функціонування економіки

Горшкова Н. І. (30)

Могілат Інна Михайлівна (253-20-11, 3003)

16.02.2011 - 17.02.2011

8. Надання співвиконавцям переліку прогнозних показників, сценарних умов функціонування економіки на 2012 рік, розподілу розділів проекту прогнозу між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу

Горшкова Н. І. (30)

Могілат Інна Михайлівна (253-20-11, 3003)

18.02.2011

9. Розроблення на основі сценарних умов функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу) орієнтовних прогнозних показників ВВП та інфляції на 2011, 2012 і наступні два роки (попередній прогноз)

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)
Могілат Інна Михайлівна (253-20-11, 3003)

22.02.2011

10. Надання співвиконавцям Міністерства економічного розвитку і торгівлі сценарних умов функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу), орієнтовних прогнозних показників ВВП та інфляції на 2011, 2012 і наступні два роки (попередній прогноз)

Горшкова Н. І. (30)

Могілат Інна Михайлівна (253-20-11, 3003)

23.02.2011

11. Подання основних макропоказників економічного та соціального розвитку України (у тому числі обсягів технічної допомоги, прямих іноземних інвестицій, зовнішньої торгівлі) за 2010 рік (звіт), на 2011, 2012 і наступні два роки (попередній прогноз)

директори департаментів
Савенко О. Л. (34)
Панченко В. Г. (39)
Кучеренко О. В. (40)
Звягінцев С. Б. (41)

 

25.02.2011

12. Отримання від Мінфіну, Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади. Національного банку (за згодою) погоджених сценарних умов функціонування економіки на 2012 рік, переліку прогнозних показників, розподілу розділів проекту прогнозу між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)

01.03.2011

13. Одержання від Мінфіну та Фонду державного майна інформації щодо економічного розвитку окремих секторів економіки за 2010 рік (звіт), на 2011, 2012 і наступні два роки (прогноз)

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)

01.03.2011

14. Отримання від Мінфіну, Міністерства соціальної політики та Національного банку звіту за 2010 рік, попередніх орієнтовних прогнозних показників номінального та реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, зовнішньої торгівлі та прямих іноземних інвестицій і обсягів технічної допомоги на 2011, 2012 і наступні два роки

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)

01.03.2011

15. Одержання від Міністерства соціальної політики звіту за 2010 рік, попередніх орієнтовних прогнозних показників ринку праці (із зазначенням показника рівня безробіття) на 2011, 2012 і наступні два роки

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)

04.03.2011

16. Отримання від Національного банку (за згодою) звіту за 2010 рік, попередніх орієнтовних прогнозних монетарних показників на 2011, 2012 і наступні два роки

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)

15.03.2011

17. Одержання від Мінфіну, Міністерства соціальної політики та Національного банку поданих орієнтовних прогнозних показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, зовнішньої торгівлі, індексів споживчих цін та цін виробників, рівня безробіття на 2011, 2012 і наступні два роки

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)

17.03.2011

18. Отримання від Національного банку (за згодою) звіту платіжного балансу України за 2010 рік

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)

01.04.2011

19. Одержання від Міністерства соціальної політики скоригованих відповідно до схвалених основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період сценарних умов щодо розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрізі основних соціальних і демографічних груп населення відповідно до затвердженої методики та актів законодавства, середньозваженої мінімальної заробітної плати, посадового окладу (тарифної ставки) працівників 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери на 2011, 2012 і наступні два роки (прогноз)

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)

05.04.2011

20. Отримання від Мінфіну скоригованих відповідно до схвалених основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період сценарних умов щодо обсягів дефіциту державного бюджету, державних запозичень, обслуговування та погашення боргових зобов'язань на 2011, 2012 і наступні два роки (прогноз)

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)

05.04.2011

21. Доопрацювання та подання співвиконавцями Міністерства сценарних умов функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу)

Горшкова Н. І. (30)

Могілат Інна Михайлівна (253-20-11, 3003)

06.04.2011

22. Погодження співвиконавцями Міністерства скоригованих сценарних умов функціонування економіки (основних припущень і ризиків прогнозу)

директори департаментів

 

07.04.2011

23. Надання співвиконавцям скоригованих відповідно до схвалених основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період сценарних умов функціонування економіки на 2011, 2012 і наступні два роки

Горшкова Н. І. (30)

Могілат Інна Михайлівна (253-20-11, 3003)

08.04.2011

24. Погодження Мінфіном, Міністерством соціальної політики, іншими центральними органами виконавчої влади, Національним банком (за згодою) скоригованих сценарних умов функціонування економіки на 2011, 2012 і наступні два роки

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)

13.04.2011

25. Отримання даних Мінфіну щодо видатків на заробітну плату працівників бюджетної сфери (без нарахувань) та грошове забезпечення військовослужбовців (без нарахувань) за 2010 рік (звіт), на 2011, 2012 і наступні два роки (прогноз)

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)

15.04.2011

26. Уточнення основних прогнозних показників ВВП та інфляції на 2011, 2012 і наступні два роки та подання їх співвиконавцям Міністерства економічного розвитку і торгівлі (у разі потреби)

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)
Могілат Інна Михайлівна (253-20-11, 3003)

15.04.2011

27. Одержання від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг інформації щодо економічного розвитку окремих секторів економіки за 2010 рік (звіт), на 2011, 2012 і наступні два роки (прогноз)

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)
Могілат Інна Михайлівна (253-20-11, 3003)

15.04.2011

28. Надання уточнених основних прогнозних макропоказників на 2011, 2012 і наступні два роки (у разі потреби)

директори департаментів
Савенко О. Л. (34)
Панченко В. Г. (39)
Звягінцев С. Б. (41)

 

18.04.2011

29. Отримання від Мінфіну, Міністерства соціальної політики та Національного банку з урахуванням скоригованих сценарних умов функціонування економіки та підсумків 1 кварталу 2011 року уточнених основних прогнозних макропоказників на 2011, 2012 і наступні два роки (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, прибутку підприємств, фонду оплати праці, індексів споживчих цін та цін виробників, експорту та імпорту товарів і послуг)

Горшкова Н. І. (30)

Могілат Інна Михайлівна (253-20-11, 3003)

18.04.2011

30. Отримання від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Національного банку (за згодою) прогнозних показників за сценарними умовами функціонування економіки на 2011, 2012 і наступні два роки, уточнених звітних даних відповідних розділів проекту прогнозу

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)
Могілат Інна Михайлівна (253-20-11, 3003)

30.04.2011

31. Одержання від Національного банку (за згодою), Мінфіну остаточних очікуваних та прогнозних даних щодо обсягів монетарної бази, грошової маси та темпів їх зростання, уточненого прогнозу платіжного балансу на 2011, 2012 і наступні два роки

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)
Могілат Інна Михайлівна (253-20-11, 3003)

30.04.2011

32. Опрацювання інформації, отриманої від співвиконавців, та подання розділів, прогнозних показників і додатків до проекту прогнозу департаменту макроекономіки

директори департаментів

 

11.05.2011

33. Обговорення прогнозних показників та розділів проекту прогнозу

директори департаментів

 

12.05.2011

34. Доопрацювання розділів проекту прогнозу за результатами обговорення

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)

13.05.2011

35. Погодження проекту прогнозу першим заступником Міністра Копиловим В. А.

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)

16.05.2011

36. Подання проекту прогнозу співвиконавцям на погодження

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)

18.05.2011

37. Отримання від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку (за згодою) проекту прогнозу

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)

25.05.2011

38. Подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту прогнозу

Горшкова Н. І. (30)

Заворотько Оксана Віталіївна (253-92-26, 3001)

01.06.2011

IV. Розроблення додатка до Програми щодо переліку державних цільових програм

1. Розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України щодо оптимізації державних цільових програм

Онищенко П. О. (29)
Лівий І. З. (31)
Козир С. В. (24)

Китаєва Марина Анатоліївна (596-68-00, 2903)
Рішняк Анна Олександрівна (596-67-90, 2903)

21.02.2011

2. Підготовка переліку державних цільових програм

Онищенко П. О. (29)
Маслов Ю. К. (28)
Пендзин О. В. (37)
Панченко В. Г. (39)
Звягінцев С. Б. (41)
Балута В. О. (48)
Гришкевич О. М. (50)

Китаєва Марина Анатоліївна (596-68-00, 2903)
Рішняк Анна Олександрівна (596-67-90, 2903)

20.05.2011

V. Розроблення додатка до Програми щодо інвестиційних проектів, які реалізовуватимуться у 2012 році та двох наступних роках (у тому числі за національними проектами)

1. Узагальнення поданих центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями пріоритетних інвестиційних проектів

Литвиненко С. В. (35)
Гришкевич О. М. (50)
Панченко В. Г. (39)

Кордіна Оксана Олександрівна (286-72-93, 3501)
Ковалівська Світлана Валеріївна (281-95-53, 3901)
Толстова Алла Вячеславівна (226-29-56, 5003)

31.03.2011

2. Визначення переліків інвестиційних проектів за видами державної підтримки (у тому числі за рахунок державних гарантій)

Литвиненко С. В. (35)
Гришкевич О. М. (50)
Панченко В. Г. (39)

Кордіна Оксана Олександрівна (286-72-93, 3501)

15.04.2011

3. Забезпечення відбору інвестиційних проектів для надання державної підтримки

Литвиненко С. В. (35)
Гришкевич О. М. (50)
Панченко В. Г. (39)

Кордіна Оксана Олександрівна (286-72-93, 3501)

28.04.2011

4. Визначення обсягів видатків для здійснення державної підтримки інвестиційних проектів у проекті Державного бюджету України на 2012 рік

Панченко В. Г. (39)
Литвиненко С. В. (35)
Гришкевич О. М. (50)

Ковалівська Світлана Валеріївна (281-95-53, 3901)

24.05.2011

5. Визначення переліку інвестиційних проектів, які реалізовуватимуться у 2012 році та двох наступних роках, для включення їх до проектів Програми та Державного бюджету України на 2012 рік

Литвиненко С. В. (35)
Панченко В. Г. (39)
Гришкевич О. М. (50)

Кордіна Оксана Олександрівна (286-72-93, 3501)

31.05.2011

VI. Розроблення додатка до Програми щодо балансів попиту і пропозиції основних видів продовольчих та енергетичних ресурсів на 2012 рік та два наступних роки

1. Визначення переліку балансів попиту і пропозиції основних видів продовольчих та енергетичних ресурсів на 2012 рік та два наступних роки

Пендзин О. В. (37)

Макарчук Оксана Іванівна (226-26-97, 3706)
Гребеннікова Лариса Костянтинівна (596-67-63, 3705)

14.03.2011

2. Розроблення проектів балансів попиту і пропозиції основних видів продовольчих та енергетичних ресурсів на 2012 рік та два наступних роки й узгодження їх з Мінекономіки

Пендзин О. В. (37)

Макарчук Оксана Іванівна (226-26-97, 3706)
Гребеннікова Лариса Костянтинівна (596-67-63, 3705)

10.05.2011

3. Затвердження балансів попиту і пропозиції основних видів продовольчих та енергетичних ресурсів на 2012 рік та два наступних роки на засіданнях міжвідомчих робочих груп зі складання балансів

Пендзин О. В. (37)

Макарчук Оксана Іванівна (226-26-97, 3706)
Гребеннікова Лариса Костянтинівна (596-67-63, 3705)

20.05.2011

VII. Розроблення додатка до Програми щодо показників державного замовлення на 2012 рік

1. Розроблення проекту показників державного замовлення на 2012 рік за відповідними напрямами

Абасов В. А. (33)
Савенко О. Л. (34)
Онищенко П. О. (29)

Шимко Наталя Миколаївна (596-67-23, 3307)

20.04.2011

2. Узгодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проекту показників державного замовлення на 2012 рік за відповідними напрямами

Абасов В. А. (33)
Савенко О. Л. (34)
Онищенко П. О. (29)

Шимко Наталя Миколаївна (596-67-23, 3307)

20.05.2011

3. Розроблення проекту показників державного замовлення на 2012 рік до проекту Програми

Абасов В. А. (33)
Савенко О. Л. (34)
Онищенко П. О. (29)

Шимко Наталя Миколаївна (596-67-23, 3307)

20.05.2011

VIII. Розроблення додатка до Програми щодо плану співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2012 рік

1. Розроблення проекту плану співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2012 рік

Кучеренко О. В. (40)

Левчук Олена Миколаївна (272-51-11, 4003)

10.05.2011

2. Узгодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проекту плану співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2012 рік

Кучеренко О. В. (40)

Левчук Олена Миколаївна (272-51-11, 4003)

20.05.2011

 

Директор департаменту
стратегічного планування
розвитку економіки

П. О. Онищенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали