ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.06.2011 р. N 368

Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області за підсумками I кварталу 2011 року

Результати аналізу соціально-економічних досягнень у I кварталі 2011 року засвідчили, що в розвитку області мали місце як позитивні тенденції - зростання окремих соціально-економічних показників (обсягів реалізованої промислової продукції, виробництва валової продукції сільського господарства, роздрібного товарообороту, загального обсягу прямих іноземних інвестицій, доходів місцевих та державного бюджетів, середньомісячної заробітної плати тощо), утримання позитивного сальдо зовнішньої торгівлі, так і негативні - зменшення обсягів промислового виробництва та будівельних робіт, збільшення рівня безробіття, зростання заборгованості із виплати заробітної плати, з оплати населенням житлово-комунальних послуг, отримання від'ємних фінансових результатів діяльності.

Вищими за річне завдання програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2011 рік (далі - Програма) за підсумками I кварталу поточного року є: темп зростання загального обсягу перевезення вантажів (+23,6 відсоткового пункту); темп зростання обороту роздрібної торгівлі (+11,6 відсоткового пункту); темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) (+11,3 відсоткового пункту); рівень сплати за спожиту електроенергію (+0,5 відсоткового пункту); темп зростання обсягу експорту товарів та послуг (+13,2 відсоткового пункту).

Темп зростання реальної заробітної плати відповідає річному показнику (107,8 %). Прораховується виконання завдання зі створення нових робочих місць. Позитивним є зниження індексу споживчих цін.

За підсумками I квартал 2011 року (як і за 2010 рік) область посіла 22 місце у рейтингу соціально-економічного розвитку регіонів, який визначає Кабінет Міністрів України. Низькі значення показників у таких сферах:

- реального сектору: індекс промислового виробництва - 26 місце, рівень оплати за спожитий природний газ - 21, темп зростання (зменшення) валової продукції сільського господарства - 23;

- інвестиційної і зовнішньоекономічної діяльності: темп зростання (зменшення) інвестицій в основний капітал - 25 місце, обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу - 27, обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу - 20, темп зростання (зменшення) обсягів експорту товарів - 22;

- фінансів і фінансових результатів підприємств: рівень виконання розрахункових показників Міністерства фінансів України по доходах місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, - 24 місце, темп зростання (зменшення) прибутків прибуткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування - 26, темп зростання (зменшення) збитків збиткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування - 22;

- соціального сектору: середньомісячна номінальна заробітна плата - 25 місце, темп зростання (зменшення) реальної заробітної плати - 22, рівень злочинності в розрахунку на 10 тис. населення - 21;

- споживчого ринку: абсолютний приріст (зменшення) обсягу реалізованих послуг на одну особу - 24 місце, індекс споживчих цін - 22, рівень оплати населенням за житлово-комунальні послуги - 21 місце.

При цьому поліпшено результати і досягнуто високих місць за такими показниками: рівень оплати за спожиту електроенергію - 1 місце; частка інноваційно активних промислових підприємств у загальній кількості промислових підприємств - з 13 на 5; темп зростання (зменшення) обсягу інвестицій у житлове будівництв - 5; темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла - з 4 на 2; темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням роздрібного товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб - підприємців) - з 24 на 7.

Серед 38 показників рейтингу за 5 сферами по 7 показниках місце області залишилося на рівні 2010 року, по 17 - відбулося зниження, по 14 - більш високе місце.

По області за результатами загальної підсумкової оцінки соціально-економічного розвитку за січень - березень 2011 року п'ятірку лідерів сформували Каховський, Горностаївський, Високопільський, Новотроїцький, Іванівський райони.

Останні п'ять місць посіли Каланчацький, Великоолександрівський, Бериславський, Цюрупинський, Нижньосірогозький райони. Крім того, Каланчацький та Великоолександрівський райони знаходяться у п'ятірці аутсайдерів протягом останніх 4 звітних періодів.

Враховуючи викладене, з метою підвищення ефективності соціально-економічного розвитку області, збереження позитивних тенденцій та недопущення зниження основних макроекономічних показників, керуючись статтею 6, пунктами 2 - 8, 10 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 17, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації:

1.1. До 20 червня 2011 року надати до обласної державної адміністрації пропозиції до заходів щодо поліпшення рейтингових показників соціально-економічного розвитку області у 2011 році, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 4 квітня 2011 року N 186 (Розпорядження N 186), з урахуванням інформацій структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

1.2. Забезпечити до 25 липня 2011 року підготовку інформації про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 5 травня 2011 року N 21411/1/1-11 до підпункту 1 пункту 2 рішення Ради регіонів від 7 квітня 2011 року стосовно аналізу стану соціально-економічного розвитку області та вжиття заходів щодо вирішення проблемних питань для направлення її Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

2. Визначити головним завданням структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у 2011 році забезпечення виконання показників програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області, поліпшення показників соціально-економічного розвитку області в загальнодержавному рейтингу, спрямування роботи на закріплення позитивних тенденцій у господарському комплексі та вирішення проблемних питань економічного і соціального розвитку області.

3. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади відповідно до компетенції:

3.1. Проаналізувати стан виконання за підсумками I кварталу 2011 року показників Програми, викладених у додатку. Визначити причини невиконання окремих програмних показників та вжити відповідних заходів з метою безумовного їх забезпечення за підсумками року.

3.2. Здійснити аналіз рейтингових показників соціально-економічного розвитку області за січень - березень 2011 року з урахуванням заходів, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 4 квітня 2011 року N 186 (Розпорядження N 186). За результатами аналізу до 10 червня 2011 року надати Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації відповідні пропозиції стосовно внесення змін і доповнень до вказаних заходів.

4. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення забезпечити, в межах компетенції, виконання доручення Кабінету Міністрів України від 5 травня 2011 року N 21411/1/1-11 до підпункту 1 пункту 2 рішення Ради регіонів від 7 квітня 2011 року стосовно аналізу стану соціально-економічного розвитку області та вжиття заходів щодо вирішення проблемних питань.

Про результати поінформувати Головне управління економіки обласної державної адміністрації до 15 липня 2011 року.

5. Визнати недостатньою роботу Каланчацької та Великоолександрівської районних державних адміністрацій, які протягом останніх 4 звітних періодів за результатами загальної підсумкової оцінки мають низькі показники соціально-економічного розвитку.

6. Головам районних державних адміністрацій: Каланчацької - Малишенко Г. В., Великоолександрівської - Литвину В. Я. - терміново розробити плани невідкладних заходів щодо суттєвого поліпшення показників соціально-економічного розвитку районів, про що до 10 червня 2011 року поінформувати обласну державну адміністрацію.

7. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення:

7.1. Вжити комплекс дієвих заходів щодо:

- легалізації трудових відносин, особливо в сільськогосподарському виробництві та у сфері малого бізнесу;

- сприяння підвищенню ефективності роботи прибуткових підприємств та поліпшенню фінансового стану збиткових підприємств;

- забезпечення своєчасних та у повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, а також щодо погашення існуючих боргів.

7.2. На виконання доручення Прем'єр-міністра України М. Я. Азарова від 31 січня 2011 року N 3852/1-11 стосовно стабілізації та нарощування поголів'я усіх видів сільськогосподарських тварин, особливо великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності, активізувати роботу серед керівників сільськогосподарських підприємств щодо закупівлі телиць в особистих селянських господарствах для відтворення стада.

Щомісяця до 7 числа надавати інформацію з даного питання Головному управлінню агропромислового розвитку обласної державної адміністрації з метою отримання згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 року N 282 (зі змінами) спеціальної бюджетної дотації за поголів'я телиць, закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування.

7.3. Здійснювати постійний моніторинг чисельності поголів'я худоби та птиці і виробництва продукції тваринництва. Посилити роботу з питань відтворення поголів'я сільськогосподарських тварин та сприяти нарощуванню його чисельності.

7.4. Продовжити роботу зі створення спілок (кооперативів) землекористувачів - власників худоби з метою захисту їх інтересів та надання допомоги у просуванні продукції на організований аграрний ринок.

7.5. Взяти під особистий контроль заготівлю кормів.

7.6. Вжити заходів щодо забезпечення підготовки об'єктів переробки плодоовочевої продукції та за результатами до 11 червня 2011 року поінформувати Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації (скликання - Хоменко А. С.).

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

Додаток
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
06.06.2011 N 368

ПОКАЗНИКИ
виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області за січень - березень 2011 року

N
з/п

Показник

Завдання Програми на 2011 рік

Фактичне виконання

Відхилення

до Програми

до відповідного періоду попереднього року

Січень - березень

1.

Темп зростання (зменшення) обсягу промислової продукції (робіт, послуг), % (виробництво)

104,2

96,9

-7,3 в. п.

+2,1 в. п.

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу, грн.

7835,0

1922,4

-75,5 %

+16,8 %

3.

Темп зростання (зменшення) валової продукції сільського господарства, %

103,5

101,0

-2,5 в. п.

+1,6 в. п.

4.

Темп зростання (зменшення) загального обсягу перевезення вантажів, %

103,5

127,1

+23,6 в. п.

+16,2 в. п.

5.

Темп зростання (зменшення) загального обсягу пасажирських перевезень, %

103,5

90,2

-13,3 в. п.

+3,7 в. п.

6.

Темп зростання (зменшення) обсягу послуг, наданих підприємствами зв'язку, %

102,0

97,7

-4,3 в. п.

+1,9 в. п.

7.

Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, %

104,0

115,6

+11,6 в. п.

+15,8 в. п.

8.

Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності, тис. місць

17,0

5,2

-69,4 %

+48,6 %

9.

Рівень зареєстрованого безробіття населення, %

1,1

2,1

+1 в. п.

+0,5 в. п.

10.

Темп зростання (зменшення) реальної заробітної плати, %

107,8

107,8

0 в. п.

+4,9 в. п.

11.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн.

2050

1772

-13,6 %

+17 %

12.

Рівень сплати за спожиту електроенергію, %

101,9

102,4

+0,5 в. п.

+4 в. п.

13.

Рівень оплати за спожитий природний газ, %

100,0

85,3

-14,7 в. п.

-0,5 в. п.

14.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, %

100,0

88,8

-11,2 в. п.

+9,9 в. п.

15.

Надходження до бюджету області від діяльності малого підприємництва, млн. грн.

51,6

10,8

-79,1 %

+14,9 %

16.

Індекси споживчих цін (березень до грудня попереднього року), %

109,0

103,8

-5,2 в. п.

-1,8 в. п.

17.

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) до відповідного періоду попереднього року, %

105,2

116,5

+11,3 в. п.

+7,3 в. п.

18.

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету до початку звітного періоду, %

96,9

121,8

+24,9 в. п.

+18,3 в. п.

19.

Коефіцієнт народжуваності, осіб на 1 тис. мешканців

11,4

10,7

-0,7 в. п.

-0,4 в. п.

20.

Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів та послуг, %

106,8

120

+13,2 в. п.

+38 в. п.

21.

Темп зростання (зменшення) обсягу імпорту товарів та послуг, %

111,7

143,3

+31,6 в. п.

+54,8 в. п.

22.

Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, %

106,1

69,4

-36,7 в. п.

-127,2 в. п.

23.

Приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій, млн. дол. США

7,6

1,4

18,4 %

+55,6 %

24.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, % до початку року

103,7

100,7

-3 в. п.

+0,3 в. п.

25.

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення, дол. США

195,1

183,1

93,8 %

+1,3 %

26.

Темп зростання (зменшення) обсягу інвестицій в основний капітал, %

133,4

95,3

-38,1 в. п.

+26,7 в. п.

27.

Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу, грн.

2225,0

255,9

11,5 %

+8,3 %

28.

Середня чисельність наявного населення, тис. осіб

1086,0

1087,5

+0,14 %

-0,48 %

Січень - лютий

1.

Темп зростання (зменшення) прибутків прибуткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування до відповідного періоду попереднього року, %

103,2

52,4

-50,8 в. п.

-40 в. п.

2.

Темп зростання (зменшення) збитків збиткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування до відповідного періоду попереднього року, %

94,8

136,7

+41,9 в. п.

-18,5 в. п.

3.

Питома вага підприємств, які одержали збиток, у загальній кількості підприємств, %

58,0

55,8

-2,2 в. п.

+6,5 в. п.

Квартальна звітність

2010 рік

1.

Темп зростання (зменшення) обсягу інвестицій у житлове будівництво, %

102,0

205,6

х

+165,8 в. п.

2.

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15 - 70 років

9,0

8,6

х

-0,9 в. п.

Січень - вересень 2010 року

1.

Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств, %

5,6

2,7

х

-6,3 в. п.

 

Заступник голови обласної
державної адміністрації

А. А. Яценко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали