ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.03.2012 р. N 216

Про виконання завдань за проектами Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012 рік

На виконання постанови президії НАН України від 23.12.2011 N 353 "Про Цільову комплексну програму НАН України з наукових космічних досліджень на 2012 - 2016 рр." та відповідно до постанови президії НАН України від 18.01.2012 N 16 "Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2012 рік":

1. Взяти до відома, що згідно з концепцією Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012 - 2016 рр., затвердженою постановою президії НАН України від 23.12.2011 N 353, в рамках першого етапу виконання програми в 2012 році передбачена участь установ НАН України у міжнародних космічних проектах, у т. ч. на РС МКС, та завершення у 2012 році виконання наукових проектів та цільових програм наукових досліджень "Фізичні основи, методи та інформаційні технології створення нового покоління приладів та систем для космічних досліджень", "Дослідження сонячно-земних зв'язків та їх впливу на функціонування геосистем (ГЕОКОСМОС)", "Астрофізичні і космологічні проблеми прихованої маси і темної енергії (Космомікрофізика-2)".

2. Затвердити перелік науково-технічних завдань першого етапу Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012 рік згідно з додатками 1 - 4.

3. Доручити науковим керівникам науково-технічних завдань:

- у двотижневий термін підготувати та укласти договори з НАН України на виконання завдань програми;

- до 31.12.2012 подати до президії НАН України звіти про виконання завдань програми;

- включити тематику завдань програми до тематичних планів установ на 2012 рік та забезпечити її реєстрацію в УкрІНТЕІ.

4. З метою координації та контролю за виконанням науково-технічних завдань доручити голові Наукової ради Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012 - 2016 рр. академіку НАН України Я. С. Яцківу згідно з Порядком формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в НАН України, затвердженим постановою президії НАН України від 13.04.2011 р. N 111 (Постанова N 111):

- укласти з виконавцями науково-технічних завдань договори про виконання робіт за проектами;

- забезпечити поточний контроль за виконанням завдань та за цільовим використанням бюджетних коштів, призначених для їх виконання.

5. Фінансово-економічному відділу президії НАН України внести відповідні зміни до планових показників установ-виконавців завдань за проектами на 2012 рік.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Секцію фізико-технічних і математичних наук НАН України та Науково-організаційний відділ президії НАН України.

 

В. о. віце-президента
Національної академії наук України
академік НАН України

А. Г. Загородній

В. о. головного вченого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України

В. Ф. Мачулін


 

Додаток 1
до розпорядження президії НАН України
27.03.2012 N 216


Перелік науково-технічних завдань за проектом "Фізичні основи, методи та інформаційні технології створення нового покоління приладів та систем для космічних досліджень", що будуть виконуватися у 2012 році в рамках першого етапу виконання Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012 - 2016 рр.

N
з/п

Назва проекту

Організації - виконавці

Обсяг фінансування, тис. грн.

1

Розроблення основ та технічних пропозицій щодо створення комплексу перспективної апаратури для досліджень фізико-хімічних процесів в умовах мікрогравітації та відкритого космосу.

Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України

1000,0

2

Розробка: бортового малогабаритного поляриметричного комплексу (БМПК) для дослідження стратосферного аерозолю Землі з її орбіти; технології виготовлення інтерференційних покриттів для оптичних елементів нових космічних приладів позаатмосферної астрономії, працюючих в ультрафіолетовому діапазоні спектра; концепції ультрафіолетової поляриметрії стратосферного аерозолю Землі

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

200,0

3

Розроблення принципів побудови та виготовлення діючого макета нової бортової системи діагностики та збору інформації про стан електронного, іонного і нейтрального компонентів іоносферної плазми - передвісників природних та техногенних катастрофічних явищ.

Інститут технічної механіки НАН України і НКА України

225,0

4

Розробка принципів побудови прецизійних систем управління малими космічними апаратами на основі концепції "гарантованого результату" та їх програмно-апаратної реалізації на проблемно-орієнтованих процесорах

Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України

75,0

5

Розробка принципів побудови та технологічних аспектів створення спектральних приладів нового покоління на основі акусто-оптичних фільтрів для проведення космічних досліджень

Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України

110,0

6

Перспективний супутниковий гравіметр на основі наноструктур

Інститут космічних досліджень Національної академії наук України і Національного космічного агентства України

60,0

7

Аморфні магнітопроводи для ферозондових магнітометрів підвищеної чутливості.

Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України

250,0

8

Розробка наукової концепції проекту з участі наукових установ України у використанні української квоти спостережного часу та зі створення баз даних об'єктів для спостережень на міжнародній космічній обсерваторії "ГАММА-400"

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

30,0

РАЗОМ

1950,0


 

В. о. головного вченого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України

В. Ф. Мачулін


 

Додаток 2
до розпорядження президії НАН України
27.03.2012 N 216


Перелік науково-технічних завдань за цільовою комплексною програмою фундаментальних досліджень "Дослідження сонячно-земних зв'язків та їх впливу на функціонування геосистем (ГЕОКОСМОС)", що будуть виконуватися у 2012 році в рамках першого етапу виконання Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012 - 2016 рр.

N

Назва проекту

Організація - виконавець

Обсяг фінансування, тис. грн.

1

2

3

4

1. Сонячно-земна еволюція

1

Магнітна активність Сонця та її прояви у геосфері

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

60,0

2

МГД-моделювання великомасштабних структур і течій на Сонці

Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України

80,0

2. Геліосферно-іоносферний зв'язок

3

Дослідження динаміки геліосферно-іоносферного зв'язку як основи оперативного моніторингу та прогнозування стану космічної погоди

Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України

40,0

4

Дослідження ефектів взаємодії сонячного вітру та електромагнітного випромінювання Сонця з іоносферою Землі за даними методу некогерентного розсіяння радіохвиль

Інститут іоносфери НАН та МОНМС України

70,0

5

Комплексне дослідження процесів на Сонці, в сонячному вітрі і іоносфері Землі шляхом радіоастрономічних спостережень на радіотелескопах системи УРАН

Радіоастрономічний інститут НАН України

60,0

6

Механізми хвильового переносу енергії в системі "магнітосфера-іоносфера"

Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України

60,0

7

Просторово-часова структура магнітного поля Землі на її поверхні та у ближньому космосі (у зв'язку з сонячною активністю та порами року)

Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

40,0

3. Геосфера: вивчення Землі з космосу

8

Дослідження регіональної та локальної динаміки земної кори за даними регулярного моніторингу координат постійно діючих ГНСС-станцій

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

75,0

9

Космічний моніторинг (аудит) балансу парникових газів з метою уточнення їх інвентаризацій (обсягів викидів та поглинання)

Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України

60,0

10

Розвиток міждисциплінарної системи спостережень та прогнозу прибережної зони Чорного моря

Морський гідрофізичний інститут НАН України

70,0

4. Вплив космічних факторів на функціонування геосистем

11

Розроблення інформаційної технології оцінювання та попередження ризиків, спричинених факторами аномальної сонячної активності

Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України

40,0

12

Дослідження геоефективних проявів сонячної активності на природно-заповідних територіях

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України

70,0

5. Взаємодія атмосферної та космічної погодних систем

13

Експериментальні дослідження ефектів енергообміну в системі "атмосфера-іоносфера-магнітосфера"

Радіоастрономічний інститут НАН України

75,0

14

Створення на території України мережі моніторингу відгуків атмосфери на сонячну активність

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

70,0

15

Створення системи оптичних спостережень штучних супутників Землі для дослідження та контролю навколоземного космічного простору

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

80,0

РАЗОМ

950,0


 

В. о. головного вченого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України

В. Ф. Мачулін


 

Додаток 3
до розпорядження президії НАН України
27.03.2012 N 216


Перелік науково-технічних завдань за цільовою комплексною програмою фундаментальних досліджень "Астрофізичні і космологічні проблеми прихованої маси і темної енергії Всесвіту" (Космомікрофізика-2), що будуть виконуватися у 2012 році в рамках першого етапу виконання Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012 - 2016 рр.

N

Назва проекту

Організація - виконавець

Обсяг фінансування, тис. грн.

1. Космологічні моделі та дослідження впливу темної енергії на еволюцію Всесвіту

1

Космологічні і астрофізичні тести фундаментальної фізики

Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова

90,0

2

Розробка моделей Всесвіту з космологічними полями, моделей темної енергії, дослідження впливу темної енергії на еволюцію Всесвіту

Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача

60,0

2. Баріонні і небаріонні складові прихованої маси Всесвіту

3

Використання явища гравітаційного лінзування для виявлення темної матерії у Всесвіті

Радіоастрономічний інститут

120,0

4

Властивості баріонної і небаріонної матерії в галактиках і скупченнях галактик

Головна астрономічна обсерваторія

125,0

3. Методи детектування складових прихованої маси і темної енергії

5

Властивості нейтрино як кандидата на роль однієї зі складових небаріонної компоненти темної матерії

Інститут ядерних досліджень

40,0

6

Розробка та одержання сцинтиляційних низькофонових матеріалів для досліджень подвійного бета-розпаду і темної матерії

НТК "Інститут монокристалів" (Інститут сцинтиляційних матеріалів)

15,0

РАЗОМ

450,0


 

В. о. головного вченого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України

В. Ф. Мачулін


 

Додаток 4
до розпорядження президії НАН України
27.03.2012 N 216


Перелік науково-технічних завдань за проектом "Пріоритетні міжнародні космічні проекти та російсько-українські наукові експерименти на Російському сегменті Міжнародної космічної станції", що будуть виконуватися у 2012 році в рамках першого етапу виконання Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012 - 2016 рр.

N з/п

Назва проекту

Організація - виконавець

Обсяг фінансування, тис. грн.

1

Розроблення робочої документації, оптичних схем, технології виготовлення складових наукової апаратури для моніторингу змінних явищ на планетах з борта МКС ("Планетний моніторинг")

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

150,0

2

Дослідження біологічної дії мікрогравітації на мембранному та клітинному рівнях ("Біолабораторія-М")

Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України

150,0

3

Вивчення процесу направленої кристалізації методами прямого спостереження за еволюцією фазової границі прозорих речовин в умовах мікрогравітації та накладення контрольованих вібраційних впливів ("Морфос-В")

Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України

150,0

4

Розроблення та дослідження технології виготовлення багатосекційної оболонкової конструкції перетворюваного об'єму, створення математичної моделі для її міцнісних розрахунків

Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України

80,0

5

Участь у міжнародному експерименті "ВІОМЕХ" на МКС

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

50,0

6

Біоенергетика рослинних клітин в умовах мікрогравітації

Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України

40,0

7

Роль шаперонів Hsp90 у прояві генетичних порушень, генерованих космічним середовищем (екзобіологічний експеримент з насінням Arabidopsis thaliana)

Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного

НАН України

40,0

8

Вплив неорганічних наночастинок аналогів місячного та марсіанського грунту на нервові закінчення головного мозку та клітини крові: оцінка біомоделюючих властивостей та токсичної дії

Інститут біохімії імені О. В. Палладіна

НАН України

50,0

9

Вивчення впливу мікрогравітаціїї на змочування рідинами неорганічних матеріалів та паяння їх металевими розплавами

Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича

НАН України

40,0

10

Розробка сучасних оптоелектронних складових перспективних систем причалювання та стикування космічних апаратів

Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України

40,0

11

Науковий супровід створення та міжнародна координація системи зв'язку з використанням вітчизняного супутника на геостаціонарній орбіті

ННК "Інститут прикладного системного аналізу" НАН України та МОНСМ України

40,0

12

Розробка програми участі наукових установ України у Міжнародному проекті "РЕЗОНАНС"

Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України

60,0

13

Дослідження атмосферного аерозолю

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

60,0

РАЗОМ

950,0


 

В. о. головного вченого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України

В. Ф. Мачулін

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали