ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ВИРОК

05.09.2011 р.

Справа N 1-742/11

05.09.2011 Печерський районний суд м. Києва в складі: головуючої - судді  Царевич О. І., при секретарі - Гуцинюку Я. І. (за участю прокурора - Ременюка Ю. П., захисника з кола близьких родичів - ОСОБА_1, захисників - адвокатів ОСОБА_2, ОСОБА_3), розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва справу за обвинуваченням ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого головою наглядової ради ТОВ "Фармастар", на утриманні троє неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, одруженого, раніше не судимого, у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, встановив:

Підсудний ОСОБА_4, будучи службовою особою - першим заступником голови правління НАК "Нафтогаз України", а з 22.01.2009 виконуючим обов'язки голови правління НАК "Нафтогаз України", своїми умисними діями, умисно, в інтересах третіх осіб, використав службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, а також, будучи службовою особою, видав завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило тяжкі наслідки.

Злочини скоєно за наступних обставин.

Підсудний ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третьої особи, будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи з єдиним наміром, не зважаючи на те, що баланс газу НАК "Нафтогаз України" за 2009 рік засвідчував про відсутність потреби компанії у господарських операціях щодо оприбуткування, реалізації та купівлі природного газу в обсязі 11 млрд. кубометрів, без погодження своїх рішень з правлінням НАК "Нафтогаз України", а також нехтуючи неодноразовими зверненнями компанії "РосУкрЕнерго АГ" щодо поставки (відбору) належного їй природного газу споживачам Європи, уклав низку цивільних угод, які зовні відповідають вимогам закону, але були способом умисного, протиправного і безоплатного відчуження чужого майна, а саме належного компанії "РосУкрЕнерго АГ" природного газу в обсязі 11 млрд. кубометрів, на користь іншої особи - НАК "Нафтогаз України". Вказане спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та інтересам окремої юридичної особи - швейцарської компанії "РосУкрЕнерго АГ".

Так ОСОБА_4 відповідно до розпорядження N 231-р Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 року "Про призначення ОСОБА_4 першим заступником голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та відповідного наказу державної акціонерної компанії - Національної компанії "Нафтогаз України" (Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, далі - НАК "Нафтогаз України") від 07.02.2008 N 46-к, був призначений на посаду першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України".

На підсудного ОСОБА_4, відповідно до наказу НАК "Нафтогаз України" від 15.02.2008 N 39 "Про розподіл обов'язків між головою правління НАК "Нафтогаз України" та його заступниками" з метою оперативного вирішення організаційно-виробничих завдань, визначених статутом НАК "Нафтогаз України", та встановлення персональної відповідальності за їх виконання, покладені наступні права та обов'язки: організовувати, координувати та контролювати діяльність щодо управління майном НАК "Нафтогаз України", в тому числі державним майном, що не підлягає приватизації і передане у користування НАК "Нафтогаз України", її дочірніх компаній, підприємств та товариств, що знаходяться у корпоративному управлінні НАК "Нафтогаз України"; забезпечувати організацію роботи НАК "Нафтогаз України" щодо поставок природного газу в Україну, співробітництва з питань транзиту, імпорту та експорту газу; організовувати роботу щодо підготовки, укладання та супроводження виконання міжурядових угод, протоколів, програм щодо транзиту природного газу територією України, зберігання природного газу в підземних сховищах газу України (далі - ПСГ), закупівлі та експорту природного газу; організовувати роботу щодо підготовки, погодження та супроводу міжкорпоративних угод, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо транзиту газу територією України, закупівлі, зберігання природного газу в ПСГ, закупівлі та експорту природного газу, експорту послуг, здійснення контролю за їх виконанням; брати участь в організації проведення розрахунків за придбаний природний газ; здійснювати контроль за обсягами надходження до газотранспортної системи України природного газу, видобутого в Україні підприємствами НАК "Нафтогаз України", іншими газовидобувними підприємствами, імпортованого з інших країн за зовнішньоекономічними контрактами, та обсягами газу, використаними на виробничо-технологічні та власні потреби газовидобувних, газотранспортних та газорозподільних підприємств і реалізованими споживачам України; забезпечувати організацію контролю за обсягами транспортування природного газу та нафти, закачування та відбирання природного газу з ПСГ; забезпечувати митне оформлення зовнішньоекономічних операцій НАК "Нафтогаз України"; у межах компетенції організовувати роботу керівників структурних підрозділів НАК "Нафтогаз України" та її підприємств. Цим же наказом у безпосереднє підпорядкування підсудному ОСОБА_4 були надані наступні структурні підрозділи НАК "Нафтогаз України": департамент інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу; департамент співробітництва з питань транзиту і постачання природного газу та відділ митного оформлення. Одночасно на підсудного також були покладені обов'язки координувати та контролювати діяльність департаменту корпоративних фінансів та цінової політики НАК "Нафтогаз України", департаменту ресурсів нафти та газу НАК "Нафтогаз України", департаменту з транспортування газу та нафти НАК "Нафтогаз України" та московської філії НАК "Нафтогаз України" в Російській Федерації.

02.01.2009 року НАК "Нафтогаз України" в особі голови правління ОСОБА_5, відповідною довіреністю N 14-346, уповноважила ОСОБА_4 представляти інтереси НАК "Нафтогаз України" в органах державної влади та управління, правоохоронних, судових органах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності як на території України, так і за її межами та вчиняти, серед інших, такі дії: вести переговори з представниками інших сторін, вчиняти дії, пов'язані з підготовкою, укладанням та виконанням господарських договорів (контрактів) з питань закупівлі та реалізації природного газу, скрапленого газу, нафти, газового конденсату; транспортування, зберігання та митного оформлення природного газу; здійснення розрахунків за газ, нафту, нафтовий конденсат, продуктів їхньої переробки, транспортні послуги; підписувати будь-які угоди (договори, контракти) з усіх питань, що стосуються предмета діяльності НАК "Нафтогаз України", а також фінансові документи, зокрема звіти, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти приймання-передачі, акти виконання робіт тощо.

На підсудного ОСОБА_4 22.01.2009 на підставі наказу НАК "Нафтогаз України" N 31 також було покладено виконання обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України", у тому числі передбачених статутом НАК "Нафтогаз України" (далі - Статут), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 747 (з відповідними змінами та доповненнями), а саме: здійснення керівництва діяльністю НАК "Нафтогаз України" в межах, визначених чинним законодавством і Статутом, забезпечення реалізації НАК "Нафтогаз України" політики в нафтогазовому комплексі; діяти відповідно до положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативних документів, забезпечувати їх виконання відповідно до Статуту; представляти НАК "Нафтогаз України" в Секретаріаті Президента України, Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України, інших органах державної влади, міжнародних організаціях, а також у відносинах з іншими державними органами, юридичними особами та громадянами; приймати на роботу та звільняти з роботи працівників апарату НАК "Нафтогаз України", керівників дочірніх компаній та підприємств, філій та представництв НАК "Нафтогаз України" згідно з номенклатурою посад, застосовувати до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання; розпоряджатися відповідно до законодавства та Статуту майном НАК "Нафтогаз України", у тому числі коштами; видавати довіреності на вчинення юридичних дій від імені НАК "Нафтогаз України"; підписувати договори (контракти) та інші угоди від імені НАК "Нафтогаз України"; видавати накази та приймати інші рішення з питань діяльності НАК "Нафтогаз України", тощо. Як виконуючому обов'язки голови правління, підсудному ОСОБА_4 безпосередньо були підпорядковані наступні структурні підрозділи НАК "Нафтогаз України": служба голови правління; департамент бухгалтерського обліку та звітності; департамент по роботі з персоналом; юридичний департамент; департамент внутрішнього аудиту; управління по зв'язкам з громадськістю; спецвідділ та сектор мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Таким чином, підсудний ОСОБА_4 обіймав постійно, а також тимчасово на державному підприємстві, створеному з метою сприяння структурній перебудові нафтової, газової та нафтопереробної галузі економіки України, підвищення рівня енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного функціонування та розвитку нафтогазового комплексу, посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України був службовою особою.

Крім того, в силу своїх посад підсудний ОСОБА_4 був наділений правомочністю управління та розпорядження, як особисто, так і через інших осіб, майном НАК "Нафтогаз України", у тому числі й тим, яке знаходилося у суб'єкта господарювання на зберіганні. При цьому, з 22.01.2009, відповідно до п. 10.4.6 Статуту, ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на тимчасово очолювану ним юридичну особу.

Впродовж 2005 - 2007 років відкритим акціонерним товариством "Газпром" (далі - ВАТ "Газпром"), на підставі контракту купівлі-продажу природного газу N 1 УП-05 від 16.12.2004, товариством з обмеженою відповідальністю "Газпром експорт" (далі - ТОВ "Газпром експорт"), на підставі контрактів купівлі-продажу природного газу N 2107-03/06 від 29.07.2004, N 2107-05-01 від 31.03.2005, N 2107-06/06 від 04.01.2006, N 2102-07-04 від 09.02.2007 та N 2105-07-09 від 26.05.2007, компанією "GAS INVEST LTD.", на підставі контракту купівлі-продажу природного газу б/н від 27.02.2007, компанією "ZMB GmbH", на підставі контракту купівлі-продажу природного газу N 1006-9 від 24.10.2006 та компанією "ZANGAS Hoch - und Tiefbau GmbH", на підставі контракту купівлі-продажу природного газу N 0605-18 від 19.08.2005, в Україну, на адресу компанії "ROSUKRENERGO AG" (далі - компанія "РосУкрЕнерго АГ") здійснено поставки природного газу в обсязі 8353040646 кубометрів

Крім того, ВАТ "Газпром" на підставі контракту купівлі-продажу природного газу б/н від 17.07.2005, продав компанії "РосУкрЕнерго АГ" 1971843409 кубометрів природного газу, який у 1996 році був поставлений в Україну для зберігання в ПСГ РАТ "Газпром" відповідно до договору N 10 ГУ-96 від 30.05.96, укладеного з АТ "Укргазпром", чиїм правонаступником у 1998 стала НАК "Нафтогаз України", а також 675115945 кубометрів природного газу, який у 2003 році був поставлений в Україну для зберігання в ПСГ дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України" - "Укртрансгаз" (далі - ДК "Укртрансгаз") відповідно до контракту N 1Д-ПХГ від 01.07.2002, укладеного з НАК "Нафтогаз України".

Вказаний природний газ, в обсязі 11 млрд. кубометрів (8353040646 + 2646959354), оформлений митним органом України у митному режимі "транзит", згідно з контрактом "Про обсяги та умови закачування природного газу в підземні сховища газу, його зберігання, відбору та транспортування у 2005 - 2030 роках" N 14/935-3/04, укладеного 29.07.2004 між НАК "Нафтогаз України", в особі її голови правління ОСОБА_6 та компанією "РосУкрЕнерго АГ", в особі її уповноваженої особи ОСОБА_12 (ОСОБА_12), було закачано до ПСГ ДК "Укртрансгаз" та передано на зберігання НАК "Нафтогаз України" відповідно до актів прийому-передачі природного газу б/н від 17.07.2005, N 8-ПХГ-RUE від 14.09.2005, N 9-ПХГ-RUE від 17.10.2005, N 10-ПХГ-RUE від 16.11.2005, N 5/06-ПХГ-RUE від 13.06.2006, N 6/06-ПХГ-RUE від 18.07.2006, N 9/06-ПХГ-RUE від 09.10.2006, N 10/06-ПХГ-RUE від 16.11.2006, N 6/07-ПХГ-RUE від 18.07.2007, N 07/07-ПХГ-RUE від 30.08.2007, N 08/07-ПХГ-RUE від 21.09.2007 та N 09/07-ПХГ-RUE від 17.10.2007.

Згідно зі ст. 1.1 даного договору НАК "Нафтогаз України" взяла на себе зобов'язання щодо зберігання, відбору з ПСГ та транспортуванню природного газу, що належіть компанії "РосУкрЕнерго АГ" у період з 15.04.2005 по 15.04.2030 На виконання вказаних зобов'язань НАК "Нафтогаз України" також уклала з ДК "Укртрансгаз" відповідні договори зберігання природного газу N 115-338 від 19.05.2005, 116-400 від 15.06.2006, N 117-513 від 27.11.2007, N 118-151 від 21.05.2008 та N 118-152 від 24.06.2008.

Крім того, відповідно до п. 2.8 та п. 2.15 договору N 14/935-3/04 від 29.07.2004 НАК "Нафтогаз України" досягла домовленості з компанією "РосУкрЕнерго АГ" про те, що відбір природного газу з ПСГ, його транспортування через територію України для передачі українським покупцям газу та (або) для передачі компанії "РосУкрЕнерго АГ" в пунктах здачі-прийому на кордонах України, повинні відбуватися на підставі заявок компанії "РосУкрЕнерго АГ". Митне оформлення природного газу для його транспортування та закачці до ПСГ, зберігання, відбору з ПСГ та передачі компанії "РосУкрЕнерго АГ" в пунктах виходу, а також при покупці вказаного природного газу НАК "Нафтогаз України", покладалося на НАК "Нафтогаз України".

Таким чином, станом на 20.01.2009 в ПСГ ДК "Укртрансгаз" на законних підставах знаходилось на зберіганні, у тому числі, 11 млрд. кубометрів природного газу (корисної копалини, яка являє собою суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов) компанії "РосУкрЕнерго АГ", а саме: туркменського походження - 3724671,376 тис. кубометрів; російського походження - 3612195,044 тис. кубометрів; узбецького походження - 2897777,491 тис. кубометрів та казахстанського походження - 765356,089 тис. кубометрів, про що було відомо ОСОБА_4, який в силу положень контракту N 14/935-3/04 від 29.07.2004 та свого службового становища, здійснював повноваження щодо зберігання, відбору з ПСГ та транспортуванню даного майна, яке мало вартісне визначення, використовувалося у діяльності даних суб'єктів господарювання та враховувалося в передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів. При цьому, згідно з положеннями контракту N 14/935-3/04 від 29.07.2004 НАК "Нафтогаз України" мала лише право господарського віддання майном компанії "РосУкрЕнерго АГ" у вигляді природного газу, з обмеженням правомочності розпорядження ним - без права його відчуження без згоди власника, тобто при отриманні природного газу на зберігання, НАК "Нафтогаз України" не набувало право власності на нього. Також НАК "Нафтогаз України" не мала право без письмової згоди компанії "РосУкрЕнерго АГ" здійснювати відбір та будь-яким чином розпоряджатися природним газом, переданим останньою на зберігання.

Так, підсудний ОСОБА_4, 20.01.2009 перебуваючи упродовж 17 - 20 січня 2009 року у складі української делегації в м. Москва (Російська Федерація), у приміщенні ВАТ "Газпром", відповідно до досягнутих раніше домовленостей щодо розвитку відносин у газовій сфері за результатами зустрічі Президента України та Президента Російської Федерації 12.02.2008, Меморандуму між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співпрацю в газовій сфері від 02.10.2008, а також досягнутих домовленостей при укладанні контракту купівлі-продажу природного газу в 2009 - 2019 роках N КП від 19.01.2009 та контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України в період з 2009 по 2019 роки N ТКГУ від 19.01.2009, будучи службовою особою, наділеною повноваженнями з підписання від імені НАК "Нафтогаз України" договорів (контрактів), усвідомлюючи значення своїх дій, з метою отримання прав на природний газ в обсязі 11 млрд. кубометрів, що належав компанії "РосУкрЕнерго АГ" та зберігався в ПСГ ДК "Укртрансгаз", уклав з ВАТ "Газпром" і ТОВ "Газпром експорт", шляхом власноручного підписання досягнутих домовленостей, договір уступки б/н, який був належним чином підготовлений та складений невстановленою слідством особою.

Згідно з умовами вказаного договору ВАТ "Газпром" і ТОВ "Газпром експорт" передали НАК "Нафтогаз України" право вимоги заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ" за агентською угодою N 1 від 29.07.2004 та контрактами купівлі-продажу природного газу N 2107-03/06 від 24.07.2004, N 2107-04-13 від 23.12.2004, N 2107-06/06 від 04.01.2006, N 2107-06-17 від 31.10.2006, N 2102-07-04 від 09.02.2007 та N 2105-07-12 від 01.10.2007, якими не передбачалося виконання зобов'язань шляхом повернення заборгованості у товарному вигляді - природним газом.

При цьому, відповідно до додатка N 1 договору уступки б/н від 20.01.2009, загальна сума заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ" склала 1,7 млрд. доларів США (за агентською угодою N 1 від 29.07.2004 - 160440000 доларів США, за контрактом купівлі-продажу природного газу N 2107-03/06 від 24.07.2004 - 1512910000 доларів США, за контрактом купівлі-продажу природного газу N 2107-06/06 від 04.01.2006 - 3350000 доларів США та контрактом купівлі-продажу природного газу N 2102-07-04 від 09.02.2007 - 23300000 доларів США), про що було повідомлено останню листом ВАТ "Газпром" від 21.01.2009 за N 05-50.

Таким чином, умови договору уступки б/н від 20.01.2009 не передбачали передачу права власності на 11 млрд. кубометрів природного газу, що належали компанії "РосУкрЕнерго АГ", а тільки передачу права вимоги заборгованості даної компанії в сумі 1,7 млрд. доларів США, включаючи право звернення до суду. Крім того, виконавчим органом компанії "РосУкрЕнерго АГ" - Радою директорів, ніяких рішень стосовно відчуження або обтяження вказаних 11 млрд. кубометрів природного газу ніколи не приймалося.

Того ж дня, 20.01.2009, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, обіймаючи посаду першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України", наділений повноваженнями з підписання від імені НАК "Нафтогаз України" договорів (контрактів), прагнучи передати у власність НАК "Нафтогаз України" майно компанії "РосУкрЕнерго АГ" у вигляді 11 млрд. кубометрів, яке знаходилося на зберіганні в ПСГ ДК "Укртрансгаз", без погодження із власником майна та без здійснення заходів спрямованих на погашення заборгованості останнім, а також не повідомляючи ВАТ "Газпром" про дійсне походження цього майна та його власника, усвідомлюючи значення своїх дій та прагнучи настання саме цих наслідків, у приміщенні ВАТ "Газпром", використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи в інтересах третьої особи - НАК "Нафтогаз України", уклав від її імені, шляхом власноручного підписання досягнутих домовленостей, з ВАТ "Газпром", в особі його заступника голови правління ОСОБА_7, зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу газу N КП-ПХГ-1 та N КП-ПХГ-2, які були належним чином підготовлені та складені невстановленою слідством особою.

Предметом вказаних договорів стала купівля-продаж одного й того ж майна, яке знаходилось в одному й тому ж місці - ПСГ України, за однією й тією ж ціною. Відповідно до п. 4.1.4 цих договорів право власності на 11 млрд. кубометрів природного газу, що зберігався в ПСГ ДК "Укртрансгаз", набувалося після підписання відповідних актів прийому-здачі. При цьому, згідно договору купівлі-продажу газу N КП-ПХГ-1 від 20.01.2009 НАК "Нафтогаз України" виступало у якості власника цього майна при його продажі ВАТ "Газпром". За договором купівлі-продажу газу N КП-ПХГ-2 від 20.01.2009 НАК "Нафтогаз України" знову набуло право власності на це майно, після його придбання у ВАТ "Газпром". Переміщення вказаних в них обсягів природного газу через митний кордон України умовами даних цивільних правочинів не передбачалося.

03.02.2009 року підсудний ОСОБА_4, тимчасово обіймаючи посаду голови правління НАК "Нафтогаз України", зловживаючи своїм службовим становищем, з метою позбавлення можливості компанії "РосУкрЕнерго АГ" доступу до належних їй 11 млрд. кубометрів природного газу, що знаходилися в ПСГ ДК "Укртрансгаз", розуміючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та усвідомлюючи значення своїх дій, використовуючи підписані договори купівлі-продажу газу N КП-ПХГ-1 та N КП-ПХГ-2 та рішення, схвалені 28.01.2009 членами правління на засіданні правління НАК "Нафтогаз України", що відображено в протоколі засідання правління N 5-КІ, перебуваючи за місцем своєї роботи, умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, дав тимчасово виконуючому обов'язки начальника управління консолідованої звітності НАК "Нафтогаз України" - головному бухгалтеру НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_13 письмову вказівку відобразити у бухгалтерському обліку оприбуткування вищевказаного природного газу та заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ", що останньою й було зроблено.

Крім того, приблизно в той же день, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір щодо протиправного позбавлення права власності компанії "РосУкрЕнерго АГ" на 11 млрд. кубометрів природного газу на користь НАК "Нафтогаз України, з метою приховування дійсного власника цього майна шляхом відображення у бухгалтерському балансі НАК "Нафтогаз України" відомостей, що не відповідають дійсності, перебуваючи за місцем своєї роботи, умисно, усвідомлюючи характер своєї протиправної діяльності та своїми діями прагнучи настання суто цих наслідків, власноручно підписав від імені НАК "Нафтогаз України" належним чином підготовлений та складений невстановленою слідством особою офіційний документ - витяг з бухгалтерського рахунку N 28-1-01-08 за лютий 2009 ("Картотека ТМЦ: Газ природний імпортований /28-1-01-08/ за лютий 2009"), згідно з яким власником даного майна була вказана НАК "Нафтогаз України".

Цього ж дня, 03.02.2009 року, підсудний ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з тією ж злочинною метою, перебуваючи за місцем своєї роботи, умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та прагнучи незаконно і безоплатно передати НАК "Нафтогаз України" чуже майно, яке перебувало в його віддані, власноручно підписав від імені НАК "Нафтогаз України" належним чином підготовлений та складений невстановленою слідством особою офіційний документ - акт прийому-передачі природного газу на зберігання б/н до договору N 118-151 від 21.05.2008, згідно з яким НАК "Нафтогаз України" передала ДК "Укртрансгаз", в особі її першого заступника директора ОСОБА_8, на зберігання природний газ імпортованого погодження в обсязі 11 млрд. кубометрів, а саме: туркменського походження - 3724671,376 тис. кубометрів; російського походження - 3612195,044 тис. кубометрів; узбецького походження - 2897777,491 тис. кубометрів та казахстанського походження - 765356,089 тис. кубометрів, який раніше належав компанії "РосУкрЕнерго АГ".

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними злочинними діями щодо приховування дійсного власника майна, забезпечив собі можливість безперешкодного підписання в подальшому відповідних актів прийому-здачі запасу природного газу до договорів купівлі-продажу газу N КП-ПХГ-1 та N КП-ПХГ-2 від 20.01.2009.

Надалі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел щодо відчуження на користь іншої особи - НАК "Нафтогаз України" майна компанії "РосУкрЕнерго АГ" у вигляді 11 млрд. кубометрів природного газу, яке знаходилося на зберіганні в НАК "Нафтогаз України" на законних підставах і стосовно якого ОСОБА_4 здійснював певні повноваження, останній, перебуваючи 04.02.2009 у приміщенні ВАТ "Газпром", 06.02.2009 у приміщенні НАК "Нафтогаз України", будучи службовою особою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, власноручно підписав належним чином підготовлені та складені невстановленою слідством особою офіційні документи - акт N 1 прийому-здачі запасу газу в ПСГ до договору N КП-ПХГ-1 купівлі-продажу газу, що зберігається у підземних сховищах газу від 20.01.2009 та акт N 2 прийому-здачі запасу газу в ПСГ до договору N КП-ПХГ-2 купівлі-продажу газу, що зберігається у підземних сховищах газу від 20.01.2009, відповідно.

Згідно з даними офіційними документами НАК "Нафтогаз України" набувало цивільних прав та обов'язків щодо вказаного вище майна, без фізичного його переміщення з ПСГ ДК "Укртрансгаз". Тобто фактично дане майно не передавалося, а продовжувало залишатись у ПСГ ДК "Укртрансгаз" в митному режимі "транзит".

Таким чином, договори купівлі-продажу газу N КП-ПХГ-1 та N КП-ПХГ-2 від 20.01.2009, які були ОСОБА_4 укладені з метою завуалювання незаконного постановлення на баланс НАК "Нафтогаз України" належного компанії "РосУкрЕнерго АГ" природного газу, без наміру здійснювати дії щодо фактичної передачі майна - природного газу, передача якого є предметом цих договорів, були спрямовані на настання конкретних правових наслідків, а саме незаконного відчуження на користь НАК "Нафтогаз України" майна компанії "РосУкрЕнерго АГ" у вигляді 11 млрд. кубометрів природного газу, незважаючи на те, що ст. 41 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

05.02.2009, згідно з договором N КП-ПХГ-1 купівлі-продажу газу, що зберігається у підземних сховищах газу від 20.01.2009 та відповідного до рахунку N 5 від 04.02.2009, підписаного власноручно ОСОБА_4, за вказаний вище природний газ, на валютний рахунок НАК "Нафтогаз України" N 26005301016067, відкритий у відділенні КРД ВАТ "ВТБ Банк" (Україна, м. Київ), від ВАТ "Газпром" надійшло 1,7 млрд. доларів США.

Того ж дня, вказана сума грошових коштів, як оплата за той же природний газ, згідно договору N КП-ПХГ-2 купівлі-продажу газу, що зберігається у підземних сховищах газу від 20.01.2009 та відповідно до платіжного доручення в іноземній валюті N 16 від 05.02.2009, підписаного власноручно ОСОБА_4, НАК "Нафтогаз України" з рахунку N 26005301016067, відкритому у відділенні КРД ПАТ "ВТБ Банк", була перерахована одним платежем на валютний транзитний рахунок ВАТ "Газпром" N 40702840400007000001, відкритий у ВАТ "Газпромбанк" (Російська Федерація, м. Москва).

Таким чином, у період з 20.01.2009 по 06.02.2009 ОСОБА_4, будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи з єдиним наміром, уклав низку цивільних угод, які зовні відповідають вимогам закону, але були способом умисного, протиправного і безоплатного відчуження чужого майна належного компанії "РосУкрЕнерго АГ" - 11 млрд. кубометрів природного газу на користь іншої особи - НАК "Нафтогаз України".

Прагнучи поліпшити майнове становище та збільшити доходи НАК "Нафтогаз України" шляхом безпосередньої реалізації незаконно вилученого майна компанії "РосУкрЕнерго АГ" у вигляді 11 млрд. кубометрів природного газу, тобто дати можливість розпорядитися ним як своїм власним, 19.02.2009 ОСОБА_4, перебуваючи за місцем своєї роботи, власноручно узгодив підготовлений співробітниками департаменту економіки, планування та цінової політики НАК "Нафтогаз України, фінансовий план НАК "Нафтогаз України" на 2009, яким були передбачені фінансові операції з придбання цього газу. 11.03.2009 даний фінансовий план був затверджений постановою Кабінету Міністрів України за N 237.

25.02.2009 та 20.03.2009 ОСОБА_4, діючи з тією ж метою, звернувся листами N 14-376 та N 18-171/1-955 до Прем'єр-міністра України ОСОБА_9 та Першого віце-прем'єр-міністра України ОСОБА_10, відповідно, з проханням погодити митне оформлення вказаного вище природного газу.

26.02.2009 року ОСОБА_4, діючи з тією ж метою, звернувся листом N 1/4-24-971 до голови Державної митної служби України (далі - ДМС України) ОСОБА_11 з проханням надати доручення Енергетичній регіональній митниці (далі - ЕРМ) ДМС України анулювати 19 вантажно-митних декларацій (далі - ВМД): NN 124000002/5/002754, 124000002/5/002821, 124000002/5/002820, 124000002/5/002779, 124000002/6/002641, 124000002/6/002685, 124000002/6/002721, 124000002/6/002774, 124000002/6/002796, 124000002/6/002797, 124000002/7/002668, 124000002/7/002669, 124000002/7/002695, 124000002/7/002696, 124000002/7/002697, 124000002/7/002722, 124000002/7/002752, 124000002/7/002777 та 124000002/6/002687, за якими 11 млрд. кубометрів природного газу було поставлено в Україну в митному режимі "транзит" на адресу компанії "РосУкрЕнерго АГ".

Таким чином, в результаті злочинних дій підсудного, а також після виконання співробітниками митного органу України відповідних процедур митного оформлення, пов'язаних з закріпленням результатів митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, які мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів, з 20.03.2009 НАК "Нафтогаз України", після протиправного набуття 06.02.2009 права власності на майно компанії "РосУкрЕнерго АГ" у вигляді 11 млрд. кубометрів природного газу, змогла розпорядитися ним у своїй господарській діяльності, а саме протягом 2009 реалізувала це майно споживачам України.

Підсудний ОСОБА_4 своїми вказаними умисними діями в інтересах третьої особи, викликав значний суспільний резонанс, якого набув в Україні та у світі факт винесення Арбітражним інститутом Торгової палати м. Стокгольма рішення від 08.06.2010 за результатами розгляду позову компанії "РосУкрЕнерго АГ" до НАК "Нафтогаз України", чим завдав тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді підриву авторитету України серед вітчизняної та міжнародної громадськості так як 08.06.2010 остаточним рішенням Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма (Швеція), констатовано наступне:

- НАК "Нафтогаз України" позбавив компанію "РосУкрЕнерго АГ" можливості доступу до 11 млрд. кубометрів природного газу, який належав компанії "РосУкрЕнерго АГ";

- компанія "РосУкрЕнерго АГ" має право на одержання від НАК "Нафтогаз України" не пізніше 01.09.2010 р. 11 млрд. кубометрів природного газу, який зберігається у ПСГ на території України;

- НАК "Нафтогаз України" зобов'язана сплатити компанії "РосУкрЕнерго АГ" штраф і може виконати це зобов'язання шляхом передачі компанії "РосУкрЕнерго" права власності на 1,1 млрд. кубометрів додаткового природного газу;

- НАК "Нафтогаз України" не має права на одержання доплати за зберігання у період з 03.02.2009 до дати, коли НАК "Нафтогаз України" надасть підтвердження обсягу належного компанії "РосУкрЕнерго АГ" газу, який зберігається в ПСГ;

- НАК "Нафтогаз України" у даний час не має права на розірвання контракту "Про обсяги та умови закачування природного газу в підземні сховища газу, його зберігання, відбору та транспортування у 2005 - 2030 роках" N 14/935-3/04 від 29.07.2004 р., укладеного між компанією "РосУкрЕнерго АГ" та НАК "Нафтогаз України", який є діючим та обов'язковим для виконання сторонами.

Також приблизно 03.02.2009 року підсудний ОСОБА_4, тимчасово обіймаючи посаду голови правління НАК "Нафтогаз України", наділений повноваженнями з підписання від імені НАК "Нафтогаз України" договорів (контрактів) та інших правоустановчих документів, перебуваючи за місцем своєї роботи, усвідомлюючи значення своїх дій, розуміючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння та своїми діями прагнучи настання суто цих наслідків, а саме позбавлення можливості компанії "РосУкрЕнерго АГ" доступу до 11 млрд. кубометрів природного газу, що знаходився в ПСГ ДК "Укртрансгаз" та належав їй, прагнучи реалізувати свій злочинний умисел, умисно, власноручно підписав від імені НАК "Нафтогаз України" належним чином підготовлений та складений невстановленою слідством особою офіційний документ - витяг з бухгалтерського рахунку N 28-1-01-08 за лютий 2009 ("Картотека ТМЦ: Газ природний імпортований /28-1-01-08/ за лютий 2009"), зміст якого повністю не відповідав дійсності, про що також було відомо останньому.

Вказаним офіційним документом був посвідчений конкретний факт, що має юридичне значення, а саме те, що власником 11 млрд. кубометрів природного газу, вартістю 13090000000,00 грн. була вказана не компанія "РосУкрЕнерго АГ", а НАК "Нафтогаз України".

Цього ж дня, 03.02.2009 року, підсудний ОСОБА_4, будучи службовою особою та продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір щодо протиправного позбавлення права власності компанії "РосУкрЕнерго АГ" на 11 млрд. кубометрів природного газу, перебуваючи за місцем своєї роботи, умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, власноручно підписав від імені НАК "Нафтогаз України" належним чином підготовлений та складений невстановленою слідством особою офіційний документ - акт прийому-передачі природного газу на зберігання б/н до договору N 118-151 від 21.05.2008, згідно з яким НАК "Нафтогаз України" передала ДК "Укртрансгаз", в особі її першого заступника директора ОСОБА_8, на зберігання природний газ в обсязі 11 млрд. кубометрів, зміст якого частково не відповідав дійсності, про що також було відомо останньому.

Вказаним офіційним документом був посвідчений конкретний факт, що має юридичне значення, а саме те, що власником 11 млрд. кубометрів імпортованого природного газу, а саме: туркменського походження - 3724671,376 тис. кубометрів; російського походження - 3612195,044 тис. кубометрів; узбецького походження - 2897777,491 тис. кубометрів та казахстанського походження - 765356,089 тис. кубометрів, була вказана не компанія "РосУкрЕнерго АГ", а НАК "Нафтогаз України".

04.02.2009 року, підсудний ОСОБА_4 будучи службовою особою та діючи з тією ж злочинною метою, наділений повноваженнями з підписання від імені НАК "Нафтогаз України" договорів (контрактів) та інших правоустановчих документів, знаходячись у приміщенні ВАТ "Газпром", умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та прагнучи настання суто цих наслідків, власноручно підписав від імені НАК "Нафтогаз України" належним чином підготовлений та складений невстановленою слідством особою офіційний документ - акт N 1 прийому-здачі запасу газу в ПСГ до договору N КП-ПХГ-1 купівлі-продажу газу, що зберігається у підземних сховищах газу від 20.01.2009, згідно з яким НАК "Нафтогаз України" передала у власність ВАТ "Газпром", в особі її заступника голови правління ОСОБА_7, природний газ в обсязі 11 млрд. кубометрів, зміст якого частково не відповідав дійсності, про що також було відомо останньому.

Вказаним офіційним документом був посвідчений конкретний факт, що має юридичне значення, а саме те, що власником 11 млрд. кубометрів природного газу, вартістю 1,7 млрд. доларів США була вказана не компанія "РосУкрЕнерго АГ", а НАК "Нафтогаз України".

06.02.2009 року, ОСОБА_4, будучи службовою особою та діючи з тією ж злочинною метою, наділений повноваженнями з підписання від імені НАК "Нафтогаз України" договорів (контрактів) та інших правоустановчих документів, перебуваючи за місцем своєї роботи, умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та прагнучи настання суто цих наслідків, власноручно підписав від імені НАК "Нафтогаз України" належним чином підготовлений та складений невстановленою слідством особою офіційний документ - акт N 2 прийому-здачі запасу газу в ПСГ до договору N КП-ПХГ-2 купівлі-продажу газу, що зберігається у підземних сховищах газу від 20.01.2009, згідно з яким НАК "Нафтогаз України" отримала у власність від ВАТ "Газпром", природний газ в обсязі 11 млрд. кубометрів, зміст якого частково не відповідав дійсності, про що також було відомо останньому.

Вказаним офіційним документом був посвідчений конкретний факт, що має юридичне значення, а саме те, що НАК "Нафтогаз України" набула право власності на 11 млрд. кубометрів природного газу, вартістю 1,7 млрд. доларів США не від компанії "РосУкрЕнерго АГ", а від ВАТ "Газпром".

Зазначені вище неправдиві документи, які надавали певні права та посвідчували конкретні факти, що породили наслідки правового характеру, після їх засвідчення підсудним., у лютому 2009, були останнім, який усвідомлював неправдивий характер вказаних в них відомостей, від імені НАК "Нафтогаз України" надані до ВАТ "Газпром", окрім акта прийому-передачі природного газу на зберігання б/н до договору N 118-151 від 21.05.2008, який був наданий підсудним від імені "Нафтогаз України" до ДК "Укртрансгаз".

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_4 вину не визнав. Разом з цим, суду показав, що до питань постачання газу він долучився набагато раніше, ніж почав працювати в компанії НАК "Нафтогаз України" в 1999 році, а саме в 1986 році, будучи на переддипломній практиці в держплані УРСР в підвідділі "Балансів газу" відділ "Баланси енергоносіїв". Вже на той час він зрозумів, проаналізувавши документи,до яких він мав доступ, що постачання газу на територію УРСР є дефіцитним. І дефіцит закладається планово кожного року. Потім Уряд Української РСР вибиває понадлімітні обсяги і ці обсяги діляться.

Із набуттям незалежності України існували первинні домовленості щодо постачання газу на територію України з ВАТ "Газпрому" між українським та російським урядами, а саме були підписані угоди, які передбачали транзитування природного газу ВАТ "Газпрому" до Європи в обсязі 25 млрд. кубометрів Була встановлена плата у розмірі 1 долар 9 центів, таким чином газ постачався за 50 центів. І в цю саму угоду було привнесено позицію ще з радянських часів, що є дефіцит газу в 12 млрд. кубометрів, які потрібно було докуповувати. І при докупівлі цього обсягу газу історично виникли транснаціональні, міжнаціональні корпорації-посередники.

Коли він в 1999 році був оформлений на роботу в НАК "Нафтогаз України" його завданням з 1999 року було придбавати обсяги газу. Тоді ж було створено посередника у вигляді корпорації "Тенко". Йшли перипетії з 1999 по 2000 роки. Змінилися уряди, але питання залишилося в такому ж самому стані. Була підписана низка міждержавних угод, які ґрунтувалися на тому, щоб Україна отримувала обсяги газу потрібно щорічно укладати міжурядовий протокол, котрий підписувався на рівні перших віце-прем'єрів з української сторони і міністра паливної енергетики з російської сторони. Це продовжувалося до 2005 року. Станом на 1 січня 2006 року, коли уряд очолювали ОСОБА_9 і ОСОБА_14 при гарантуванні конституційних прав президентом ОСОБА_15, почалася перша газова криза, тобто такі протоколи не укладалися. Як вирішилось це питання всі знають. З'явився "РосУкрЕнерго АГ", який займався датуванням бюджету України. Збитки, які з'являлись, покривались за рахунок того, що Газпром дозволяв частину свого газу постачати в Європу за ціною набагато більшою, ніж для України. Таким чином загальний баланс "РосУкрЕнерго АГ" був не тільки не від'ємним, а навіть прибутковим.

У 2006 році було створено спільне підприємство НАК "Нафтогаз" і "РосУкрЕнерго АГ", яке називалось "Укргазенерго". Після чого "РосУкрЕнерго АГ" постачало газ "Укргазенерго", котрий постачав газ вже до НАК "Нафтогаз". У зв'язку з конструюванням такої конструкції, коли він прийшов на роботу знову в НАК "Нафтогаз" в кінці 2007 року, існувала угода про транзитування російського газу строком з 2003 до 2013, підписана в Харкові. А в НАК "Нафтогаз України" немає жодного документа, який би регламентував постачання газу в Україну, тобто є обов'язок транзитувати російський газ в Україну, але за рахунок чого постачати газ на перекачуючі турбіни залишалося нез'ясованим.

"Укргазенерго", кероване Вороніним, давало НАК "Нафтогаз України" нові контракти кожного місяця, тільки після того, коли НАК "Нафтогаз України" був готовий за них сплачувати. Цю всю ситуацію він з головою правління НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_5 переосмислили в січні місяці 2008 року, доповіли тодішньому Прем'єр-міністру і отримали вказівку у вигляді Прем'єрського доручення працювати над налагоджуванням прямих контрактів. На той час в Москві був колишній керівник "Роснафтогаз", ОСОБА_16, який був готовий на підписання прямих контрактів, але лише після того, коли Україною будуть сплачені борги перед "Газпромом" в повному обсязі. Ні про формули, ні про європейські прив'язки мови не було ще.

На той момент уряд сповідував україно-російські відносини без посередників, але реалії були такі, що в 2008 році можна було позбутися тільки "Укргазенерго" - другого посередника. І тому велася праця над укладанням контракту між НАК "Нафтогаз України" і "РосУкрЕнерго АГ", що дозволило вже в березні 2008 року підписати угоду між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром", в якій вказувалось, що постачання на пряму можливе буде тільки після того, як НАК "Нафтогаз України" розрахується з ТОВ "Газпром". Борг зафіксований в цьому договорі - 3 млрд. доларів США і в натуральному вигляді 10 млрд куб. м. газу, з яких більше 4 млрд. знаходиться в підземних сховищах України, все інше - на західному кордоні України. В середині 2008 році НАК "Нафтогаз України" отримує офіційні документи про перехід на європейські газові формули, про можливість розрахунків по боргам з "РосУкрЕнерго АГ", наприклад, пропозиція приєднання НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" до "РосУкрЕнерго АГ" при умові виплати боргів на рівні 2 млрд. доларів.

"РосУкрЕнерго АГ" протягом 2008 року закидує листами українську митницю, в яких зазначають, що неможливо розглядати жоден документ компанії "РосУкрЕнерго за підписом одного з двох виконавчих директорів, тому що паритетне управління має бути або виконавчий директор з російської сторони, або виконавчий директор з австрійської сторони, або їх заступники.

Ситуація загострилася ближче до кінця року. Разом з тим пропонувалося перехід на прямі стосунки на підставі рішень Ради національної безпеки і оборони, указів президента, багаторазових доручень уряду. Крім того ще в 2008 році він, будучи на співбесіді з паном ОСОБА_62, зазначив, що всі спецслужби мають працювати над єдиним завданням - розробкою контрактів постачання російського газу в Європу. Контракту не було підписано через узгоджену позицію "Газпрому" і російського уряду встановити ціну за газ у розмірі 250 доларів, при цьому зменшити можна було до 235 доларів за рахунок спільного експорту в Європу.

На зв'язку з головою правління НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_5 була не тільки канцелярія Прем'єр-міністра, а й канцелярія Президента.

31 грудня 2008 українська делегація в Москві заявила пропозицію встановити ціну в розмірі 275 доларів. 1 січня 2009 року вимкнули газ. Склалася аварійна ситуація, тому що якщо температура сягає - 25 градусів протягом двох тижнів, газу б не вистачило, кількість газу в підземках знижувалась, і зменшувалась можливість його звідти витиснути. Якби температура січня місяця 2010 року мала місце в січні місяці 2009 року склалася б аварійна ситуація, на яку розраховували певні люди в Москві.

17 січня 2009 року НАК "Нафтогаз України" отримала вказівку їхати на переговори в Москву. В українську делегацію було включено окрім нього, голову правління НАК "Нафтогаз України" - ОСОБА_5 та ще декількох осіб.

Переговори велися напружені, в присутності посла України, на той час він був першим заступником секретаря Ради безпеки і оборони пана ОСОБА_17.

Зазначив, що заступники ОСОБА_18, ОСОБА_19 і ОСОБА_20, керівники юридичного департаменту, ОСОБА_21, ОСОБА_22, на той час були одночасно представниками "Газпрому" в Києві і в "РосУкрЕнерго АГ". Вони всім своїм виглядом показували, що вони зроблять все, щоб не було прямих стосунків НАК "Нафтогаз України" з ТОВ "Газпром".

19 січня 2009 року планувалося підписувати контракт про постачання газу, а в ніч з 17 на 18 січня Прем'єр-міністр України ОСОБА_9 повідомила, що не буде ніяких прямих стосунків без погашення боргів перед "Газпромом". Прем'єр-міністр Російської Федерації знав, що боргів набагато більше ніж 1.7 млрд. доларів, десь приблизно 2.6 млрд. доларів.

19 січня 2009 підписуються директиви, контракт. Він повідомив Прем'єр-міністру України ОСОБА_9, про неможливість підписання таких важливих контракти без наведення порядку всередині країни: підвищення цін, відключення боржників.

Показав, що умовою підписання договорів було погашення заборгованостей.

19 січня 2009 року голова правління НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_5 підписав договір купівлі-продажу, він - ОСОБА_4 підписав транзитний контракт, які і визначили, по-перше, відновлення постачання газу до Європи, по-друге, в Україну. Газ відкрили о 5 ранку 20-го числа.

На його запитання до начальника юридичного департаменту ОСОБА_23 та інших юристів, навіщо потрібна така "конструкція" з трьох угод, яка описує таку просту дію, вони відповіли, що тільки так змогли домовитись з ВАТ "Газпром". Але мова в контрактах йде саме про газ.

12-го січня 2009 року під головуванням п. Колбушкіна, правління НАК "Нафтогаз" збирається і приймає рішення, яке описано в протоколі N 4 за 2009 рік, де написано, що у зв'язку з газовою кризою, уповноваженим особам компанії дозволяється без попереднього узгодження із правлінням заключати будь-які контракти пов'язані з виходом із газової кризи, із подальшим інформуванням правління для визначення, що ж далі робити.

21 січня 2009 року він повернувся з ВАТ "Газпром" та привіз з собою всі 5 контрактів: купівлі-продажу, транзиту, уступки, N КП-ПХГ-1, КП-ПХГ-2, директиви. Вважав, що за цими документами буде полювання в державі, а тому для НАК "Нафтогаз України" були зроблені їх копії.

На адресу НАК "Нафтогаз України" прийшло доручення від Прем'єр-міністра: терміново взяти на баланс газ. Голова правління НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_5 з 22 січня 2009 року перебував на лікарняному, таким чином йому знову довелось виконувати обов'язки голови правління НАК "Нафтогаз України".

На адресу НАК "Нафтогаз України" прийшли доручення спершу прем'єрське, потім воно дублювалося Першим віце-прем'єром, і що саме головне - дублювалося Міністром паливної енергетики, який за статутом компанії НАК "Нафтогаз України" до перших зборів акціонерів виконував роль зборів, тобто його будь-яке доручення для нього - ОСОБА_4, і для НАК "Нафтогаз України", прирівнюється до доручення зборів акціонерів, тобто найвищого органу будь-якого акціонерного товариства. Він не знав як виконати вказані доручення, тому написав доручення всім заступникам, керівникам відповідних департаментів про виконання урядового рішення. Він вважав, якщо хтось буде незгідний з його дорученнями, то йому напишуть відповідні службові записки. Після чого НАК "Нафтогаз України" поставило на баланс цей газ.

28 січня 2009 року відбулося правління НАК "Нафтогаз України", на якому було поставлено два питання: по першому питанню начальник юридичного департаменту НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_23 доповів про закінчення контрактів в Москві, на що правління погодилось з діями по підписанню договорів купівлі-продажу, транзиту та інших тут маються на увазі договори уступки, N КП-ПХГ-1, N КП-ПХГ-2, по другому питанню він особисто доповів, що рішення прийняті на урядовому рівні, і НАК "Нафтогаз України" це або виконує, або ні. За обидва питання проголосовано одноголосно.

Після проведення правління протокол N 5 - рішення правління фізично не виникає, він виникає декількома днями пізніше, коли кожен член правління в робочому порядку, в своєму офісі ознайомився з його текстом і після того завізував. І тільки після цього він наказав бухгалтерії взяти на баланс газ. Жоден керівник бухгалтерії не сказав, що цю операцію потрібно піддати простій бухгалтерській функції під назвою "Операція сторно" - якщо щось зроблено неправильно або помилково, воно в наступному може бути змінено. Потім всі цифри, значення відображаються у фінансовому плані НАК "Нафтогаз України", який був основоположним для компанії в 2009 році, оскільки без нього МВФ не давав державі грошей.

У відповідності до контракту, який був підписаний в 2007 році ОСОБА_6, тодішнім керівником НАК "Нафтогаз України" з "РосУкрЕнерго АГ", заявки надходять лише за одним єдиним підписом, за підписом представника "РосУкрЕнерго АГ", бо на його думку, представник "Газпрому" ці заявки не підписує, оскільки знає, що цього газу в "РосУкрЕнерго АГ" немає.

Таким чином не погодився з твердженням, що НАК "Нафтогаз України" позбавило "РосУкрЕнерго АГ" права доступу до їхніх ресурсів газу.

Стосовно свого проходження по службі підсудний ОСОБА_4 показав, що в 1999 році він був запрошений ОСОБА_63 в НАК "Нафтогаз". Згодом після його звільнення та потім поновлення на роботі в НАК "Нафтогаз України" було звільнено голову правілння НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_5 внаслідок чого його було призначено в. о. голови правління НАК "Нафтогаз України". Показав, що прийшов в 2007 - 2008 роках в НАК "Нафтогаз України" для того, щоб спромогтися корпоратизувати його частину.

Показав, що на підставі угоди, яка була підписана в 2007 про транзит і зберігання між НАК "Нафтогаз" і "РосУкрЕнерго АГ" газ останнього перебував на території України, питання на право власності на газ "РосУкрЕнерго АГ" первинно перейшло до НАК "Нафтогаз України" після рішення правління НАК "Нафтогаз України", на основі підписаної угоди доручення Прем'єр-міністра і розгляду на правлінні, і наступні права власності переходили під час підписання актів по договорам NN КП ПХГ-1, КП ПХГ-2.

На його особисту думку, право власності на газ до НАК "Нафтогаз" перейшло після відображення цього в бухгалтерському обліку.

Йому не відомо, навіщо були потрібні угоди N КП-ПХГ-1, N КП-ПХГ-2. Всупереч своїй організаційній і менеджерській традиції він не мав змоги попрацювати над цими контрактами так, як працює завжди. В ніч з 19 - 20 січня 2009 року такої можливості в нього не було, тому він ці три контракти прочитав два рази, зрозумів, що там більше містики, ніж нормальних слів, і запитав в юристів, чи там все нормально, на що йому ствердно відповів начальник юридичного департаменту НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_23 Маючи при собі Прем'єр-міністра України, першого заступника РНБО України, він їх підписав.

В Москві протягом 17 - 20.01.2009 брали участь в переговорах формально працівники "Газпрому", тобто повноважних представників "РосУкрЕнерго АГ", не було. На цих переговорах російська сторона представляла інтереси "Газпрому", а не "РосУкрЕнерго АГ". Підписання договорів проходило в залі для офіційних церемоній, який знаходиться напроти кабінету ОСОБА_18 під зйомку в присутності Прем'єр-міністра України та першого заступника секретаря РНБО, посла Російської Федерації, голови управління НАК "Нафтогаз" України та інших членів делегації, а з боку "Газпрому" - ОСОБА_18 і його заступників.

Він розумів, що "РосУкрЕнерго АГ" є самостійним підприємством, але в тих контрактах, які після підписання документів 20 січня 2009 надіслав "Газпром", а саме контракти "Газпром" - "РосУкрЕнерго АГ", які до 21 січня 2009 були таємницею, йому стало зрозуміло, що постачальник газу, "Газпром", має великі повноваження по відношенню до свого боржника. І в документах, які підписувалися Прем'єр-міністром України, говориться, що НАК "Нафтогаз України" має право погасити борги "РосУкрЕнерго АГ" перед "Газпромом", а в компенсацію НАК "Нафтогаз України" було віддано 11 млрд. кубометрів газу.

Шляхом підписання двосторонніх документів між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" створювались права і обов'язки для "РосУкрЕнерго АГ" без його участі в них, оскільки "РосУкрЕнерго АГ" ніколи не опротестовувало ті документи, які підписувались за нього "Газпромом", і які створювали для нього права та обов'язки. Потім ці права та обов'язки виконували.

НАК "Нафтогаз України" для "РосУкрЕнерго АГ" зменшив заборгованість перед ВАТ "Газпром" на 1,7 млрд. доларів. В іншому випадку ВАТ "Газпром" ставилося б питання визнання "РосУкрЕнерго АГ" банкрутом і притягував до відповідальності всіх його менеджерів і, можливо, співзасновників.

Чому він особисто не ініціював звернення до "РосУкрЕнерго АГ" про укладений договір уступки вимоги, не пам'ятає.

З працівників НАК "Нафтогаз" ОСОБА_24 і ОСОБА_25 вели розмови з ним на тему того, що без актів приймання-передачі неможливо налагоджувати прямі стосунки.

Він уклав договір уступки і з самого початку розумів, що він буде виконуватися лише у формі оприбуткування НАК "Нафтогаз України" 11 млрд. куб. м. газу і допускав, що "РосУкрЕнерго АГ" відшкодує 1.7 млрд. доларів. Для цього 21 січня 2009 року "РосУкрЕнерго АГ" було направлено повідомлення і документи від "Газпрому", що вони винні борги не "Газпрому", а НАКу "Нафтогаз".

Якщо б не було директив, він би не підписав ці три угоди, які є предметом даної кримінальної справи. Проекти угод безпосередньо готував голова юридичного департаменту - ОСОБА_23

Його ніхто не переконував в тому, що право власності на газ переходить до НАК "Нафтогаз" після підписання контрактів і відображення його на бухгалтерському балансі.

Йому не було відомо чому не було проведено певних митних процедур при укладанні контрактів і чому не було змінено його режим. Хоча він підписав лист на митницю про аналювання митних декларацій однак автором цього листа є не він.

Йому не відомо, яким чином мало бути митне оформлення операції купівлі- продажу цього газу "Газпромом". Більш того він дізнався, що для митниці немає значення, хто є власником.

Головний бухгалтер НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_25 повідомила йому, що потрібні акти приймання-передачі між "РосУкрЕнерго АГ" і НАК "Нафтогаз" для постановки газу на баланс.

Таким чином ніякого умислу щодо протиправного і безоплатного відчуження чужого майна, а саме належного компанії "РосУкрЕнерго АГ" природного газу в обсязі 11 млрд. кубометрів, на користь іншої особи - НАК "Нафтогаз України" в нього не було.

Також показав, що не видавав завідомо неправдивий офіційний документ - витяг з бухгалтерського рахунку N 28-1-01-08 за лютий 2009 ("Картотека ТМЦ: Газ природний імпортований /28-1-01-08/ за лютий 2009 "), зміст якого повністю не відповідав дійсності, а тільки відобразив справжню сутність подій.

Разом з цим, показав, що дуже жалкує, що при прийнятті своїх рішень, був змушений виконувати одноособові вказівки Прем'єр-міністра України, який перебував на посаді на той час.

Такі показання підсудного були перевірені судом шляхом дослідження наявних у справі доказів під час судового слідства.

У відповідності до положень ст. 275 КПК України судом забезпечено розгляд справи в межах пред'явленого обвинувачення.

Незважаючи на невизнання вини підсудним, по справі існує сукупність допустимих доказів, на підставі яких можна зробити переконливий висновок щодо доведеності вини підсудного у вчинених інкримінованих діяннях.

Суд, здійснюючи оцінку наявним у справі доказам, бере до уваги лише ті, що власне є доказами, тобто є допустимими фактичними даними в розумінні положень ст. 65 КПК України.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_24 підтримав показання, надані ним під час досудового слідства, відповідно до яких він участі у переговорах, що відбулись 17 - 20 січня 2009 року в м. Москва, та за результатами яких 20.01.2009 року укладено договір уступки б/н між ВАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України" щодо набуття останньою права вимоги боргу від компанії "РосУкрЕнерго АГ" у сумі 1,7 млрд. доларів США, а також укладення договорів купівлі-продажу газу, що зберігається у підземних сховищах газу N КП-ПХГ-1 та N КП-ПХГ-2 між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром", не брав та не був залучений до даних переговорів. Як йому відомо, переговори стосувалися декількох контрактів, у тому числі узгодження та підписання двох контрактів щодо купівлі-продажу природного газу в 2009 - 2019 роках та контракту на транзит природного газу територією України в 2009 - 2019 роках. Хто був ініціаторами укладення зазначених договорів між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром", хто безпосередньо готував проекти вищевказаних договорів, на підставі чиїх вказівок розпоряджень, директив готувались ці договори, за яких обставин та де саме вони були підготовлені, коли саме та у чиїй присутності підписані, йому невідомо. Як він дізнався пізніше, ці договори були підписані ОСОБА_4. Разом з тим, безпосередньо, правління НАК "Нафтогаз України" дії ОСОБА_4 щодо схвалення його дій з підписання договору уступки б/н та договорів купівлі-продажу газу, що зберігається у підземних сховищах газу N КП-ПХГ-1 та N КП-ПХГ-2 від 20.01.2009 року, не схвалювала. Зазначені угоди він ніколи не бачив та з їх змістом не ознайомлювався.

28.01.2009 року на засіданні правління НАК "Нафтогаз України", ОСОБА_4, другим питанням, усім присутнім доповів, що відповідно до договору уступки між ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром експорт" та НАК "Нафтогаз України" від 20.01.2009 була передбачена уступка права вимоги до компанії "РосУкрЕнерго АГ" суми у розмірі 1,7 млрд. доларів США, що дорівнює обсягу природного газу в кількості 11 млрд. кубометрів, що знаходиться в ПСГ ДК "Укратрансгаз" НАК "Нафтогаз України" в режимі "транзит" та обліковується за компанією "РосУкрЕнерго АГ". При цьому, він, ОСОБА_4, звернув увагу усіх присутніх на те, що оскільки компанія "РосУкрЕнерго АГ" не здійснює заходів щодо погашення заборгованості, на підставі протокольних доручень Уряду України, директив Уряду, доручень Прем'єр-міністра України та доручення Міністра палива та енергетики України, членами правління НАК "Нафтогаз України", прийнято рішення оформити природний газ в обсязі 11 млрд. кубометрів у власність НАК "Нафтогаз України". Зі слів ОСОБА_4, членам правління залишається тільки схвалити дане рішення. Розуміючи те, що договором уступки не був передбачений перехід права власності на 11 млрд. кубометрів природного газу від компанії "РосУкрЕнерго АГ" до НАК "Нафтогаз України", ОСОБА_24 заявив усім присутнім, що дане рішення не може бути розглянуте, так як відсутні відповідні документи. Його також підтримав ОСОБА_26. При цьому, ОСОБА_24 просив ОСОБА_4 надати для ознайомлення вказані договори, на що останній відповів, що це не обговорюється, так як це конфіденційна інформація. Після чого, він та ОСОБА_26 вимагали змінити текст рішень правління по другому питанню, а саме щодо оформлення у бухгалтерській звітності та фінансовій звітності лише заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ" у розмірі 1,7 млрд. доларів США, що і було зроблено та відображено в протоколі засідання N 5 від 28.01.2009. Також ОСОБА_24 додав, що договору уступки б/н від 20.01.2009 на засіданні правління 28.01.2009 він не бачив, а відповідні доручення Прем'єр-міністра України та Міністра палива та енергетики України на засіданні правління оголошувалися.

У січні-березні 2009 року майно у вигляді 11 млрд. кубометрів природного газу знаходилось на зберіганні в ПСГ ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України". Відповідно до розподілу обов'язків між головою правління НАК "Нафтогаз України" та його заступниками, обов'язки щодо організації, координації та контролю діяльності НАК "Нафтогаз України" з управління майном компанії, її дочірніх компаній, підприємств та товариств, що знаходяться у корпоративному управлінні компанії у січні-березні 2009 було покладено на ОСОБА_4, який також у той час виконував обов'язки голови правління.

Крім того в судовому засіданні показав, що станом на січень 2009 року він обіймав посаду заступника голови НАК "Нафтогаз України". Його функціональні обов'язки включали: реалізація газу на внутрішньому ринку з формуванням ринку, координація, торговий дім реалізує, він координував цей будинок.

28.01.2009 на правлінні обговорювалися питання про те, що є доручення Уряду та доручення Прем'єр-міністра, Міністра палива та енергетики і є договір прав уступки боргу, про те, що "Газпром" здійснив уступку боргу РУЕ перед собою НАК "Нафтогаз Україна" і що це необхідно імплементувати через рішення правління до виконання. У дорученні Уряду та дорученні міністра чітко написано, що необхідно зробити - розглянувши договір N КП - ПХГ -1 і договір N КП - ПХГ - 2 виконати їх виконання, крім того, поставити на баланс 11 мільярдів кубів газу. Це правління обговорювало. Обговорювалося дуже бурхливо. У зв'язку з тим, що на правлінні не було матеріалів договору уступки, а були тільки доручення, навколо цього була суперечка, виходячи з викладеного, після довгих дебатів правління прийняло рішення першим пунктом: прийняти до виконання доручення Кабінету Міністрів і міністра у точному формулюванні. Він виступив на правлінні і сказав, що у зв'язку з тим, що немає документів, що підтверджують договір уступки, треба розглянути більш уважно. І підкреслив, що після довгих дебатів, обговорень у зв'язку з тим, що не було самого оригіналу договору поступки, було прийнято рішення прийняти на правлінні всі, хто проголосував за те, щоб прийняти саме до виконання доручення Кабінету Міністрів та міністра в рамках договору уступки. Він був проти виконання рішення правління, якщо немає документів. У зв'язку з тим, що не було договору про переуступку боргу, представленого членам правління, було прийнято рішення, що приймається до виконання саме доручення Уряду.

Всі члени правління, в тому числі і він, звернулися з проханням, щоб їм надали документи. Було роз'яснено, що документи будуть пізніше надані на ознайомлення, але було доручення Уряду "до негайного виконання", тому правління прийняло рішення, що воно може послатися на доручення Уряду та міністра, і прийняти в такій редакції.

З приводу надання документів, він звертався до підсудного, який був доповідачем на правлінні і сказав, що є такі доручення Уряду і є договір переуступки, до секретаря, який готує матеріали, на що йому повідомили, що документи будуть представлені, коли вони будуть не конфіденційні.

Після цього був підготовлений проект засідання правління. У зв'язку з тим, що в даному проекті були написані інші пункти з приводу договору переуступки, у тому числі 11 мільярдів кубів газу в рахунок вартості газу, даний протокол був не прийнятий і після довгих дебатів був написаний інший текст рішення правління, який сьогодні є легітимним

Про право уступки вимоги грошовими коштами на суму, він не пам'ятає, 1,7 мільярдів доларів США, які були адекватні 11 мільярдів кубів газу. Але у зв'язку з тим, що не був наданий сам договір, і члени правління з ним не ознайомилися, тому цей пункт з рішення правління був виключений і був залишений пункт, що дане питання буде прийматися відповідно до доручення Кабінету Міністрів і міністра палива та енергетики, де було написано - керівництву НАКу провести правління і прийняти рішення за договором такому-то, договором такому-то, по пам'яті не пам'ятаю і так далі. Тому щоб уникнути різного тлумачення, було переписано в рішенні правління саме доручення.

Підсудний ОСОБА_4 доповів на правлінні про те, що є договір права переуступки боргу між "Газпромом" і НАКом "Нафтогаз Україна" на суму 1,7 млрд. доларів, що дорівнює 11 млрд. кубів газу за домовленістю, і що необхідно прийняти до виконання і договір права поступок, і поставити на баланс 11 мільярдів. Тому у рішенні правління написано: 1) виконати доручення, Кабінету Міністрів України, 2) поставити на облік 11 млрд. кубометрів газу, 3) провести платіжні взаєморозрахунки з "Газпромом". У доповіді було сказано, що у нас отримана переуступка між "Газпромом" і НАКом в грошовій формі в 1,7 мільярдів доларів, що дорівнює 11-ти мільярдам кубометрів газу. Коли це було сказано, члени правління попросили документи. У зв'язку з тим, що таких документів не було, вони не змогли прийняти рішення правління в тій редакції, яка готувалася, як чернетку. Після цього було прийнято рішення, в суворій відповідності з написаним дорученням Уряду та міністра палива та енергетики, посилаючись на те, що підсудний послався на ці договори, значить, він їх бачив, а члени правління ні. Тому подальше виконання рішення правління має бути строго у відповідності з цими договорами.

Правління не голосувало за постановку газу на баланс. Правління голосувало за виконання доручення Прем'єр-міністра і пана ОСОБА_57 про виконання контракту 1 і 2, в тому числі установки газу на баланс на підставі договорів поступки.

Він особисто голосував за прийняття до виконання рішення Кабінету Міністрів України і міністра палива та енергетики ОСОБА_57.

Показання зазначеної особи суд визнає об'єктивними, оскільки свідок протягом досудового та судового слідства надавав чіткі та послідовні показання, які повністю узгоджуються з іншими доказами у справі. ОСОБА_24 раніше з підсудним знайомий, перебуває з ним в хороших відносинах, будь - яких підстав для обмови його у нього немає. Такі показання є допустимим та прямим доказом вини підсудного у інкримінованому діянні. Інші докази у справі лише їм відповідають.

Також допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_27 - заступник начальника відділу розрахунків за газ Департаменту бухгалтерського обліку НАК "Нафтогаз України" підтримала показання, надані нею під час досудового слідства, відповідно до яких останньою за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_13, нею були підготовлені та надані для підпису ОСОБА_13 бухгалтерські довідки. Серед інших, нею була підготовлена і надана для підпису довідка N 8 від 04.02.2009 року, згідно якої належний компанії "РосУкрЕнерго АГ" природний газ в обсязі 11 млрд. куб. м. був оприбуткований на балансі НАК "Нафтогаз України". При цьому ОСОБА_27 не було надано жодного первинного документу, а на її запитання до ОСОБА_13, відповідно до яких документів здійснювати оприбуткування, остання повідомила, що оприбуткування необхідно зробити відповідно до договору уступки права вимоги боргу від 20.01.2009 року. Вона не погодилась з ОСОБА_13 мотивуючи це тим, що це не є первинний документ, на що ОСОБА_13 відповіла їй, що керівництву видніше як обліковувати газ. На її, ОСОБА_27, погляд для здійснення оприбуткування 11 млрд. куб. м. природного газу від компанії "РосУкрЕнерго АГ" первинними документами, як це передбачено ЗУ "Про бухгалтерський облік", має бути акт приймання-передачі газу між компанією "РосУкрЕнерго АГ" та НАК "Нафтогаз України". Також в судовому засіданні показала, що вона виконувала доручення і бухгалтерські проводки робила на підставі доручення виконуючого обов'язки головного бухгалтера ОСОБА_13.

Їй була надана копія протоколу засідання правління і доручення письмове провести в обліку оприбуткування газу від "РосУкрЕнерго АГ" в кількості 11 мільярдів кубів.

Первинним документом тоді був тільки протокол засідання правління. Більше ніяких документів їй ніхто не надавав. Зазначила, що для газу первинним документом є виключно акт приймання-передачі газу.

Вона запитувала у в. о. головного бухгалтера про цей документ, але не пам'ятає, що їй відповіли. Їй його не надавали, а була вказівка зробити проведення в бухгалтерському обліку. Вказівка була оформлена в формі письмового доручення. Додатково зазначила, що протокол правління, як розпорядження адміністрації, може вважатися первинним документом для відображення господарської операції в обліку бухгалтерському підприємства, тому що реквізити, які в первинному документі повинні бути, є в протоколі.

Показання вказаного свідка є послідовними протягом досудового та судового слідства, за своїм характером такими, що об'єктивно відтворюють зміст подій, учасником яких була ОСОБА_27, допустимим непрямим доказом вини підсудного, що узгоджується з іншими доказами у справі.

Окрім цього, допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_25, в судовому засіданні показала, що на посаді головного бухгалтера НАК "Нафтогаз України" працює з травня року. Їй безпосередньо нічого невідомо про укладення договору-уступки права вимоги між "Нафтогазом" і "Газпромом", а також за двома договорами КП - ПХГ-1, КП - ПХГ-2. - та не відомі підстави укладення цих договорів. Вважає, що постановка на баланс газу в кількості 11 млрд. кубічних метрів, який належав компанії "РосУкрЕнерго АГ", здійснена не правильно, тому що не було для цього первинних документів, що підтверджують перехід права власності. А всі інші документи, які вже витікали звідси, вони були оформлені досить правильно і мали підставу бути відображені в обліку. Вона мала розмову, приблизно в січні місяці 2009 з підсудним ОСОБА_4 з приводу того, що вона була не згодна з можливою постановкою газу на той час на баланс. Вона говорила, що потрібен акт прийому-передачі газу від "РосУкрЕнерго АГ". Передбачалося, що він буде, так як хтось їй сказав, точно не пам'ятає хто, що з "РосУкрЕнерго АГ" будуть документи, які дають підставу оприбуткувати газ. Їй конкретно було сказано, що документи будуть, саме акт прийому-передачі газу.

Зазначила, що право власності переходить на підставі або накладної, або акта приймання-передачі газу, тому вважає, що в даному випадку потрібні були саме акти прийому-передачі газу від "РосУкрЕнерго АГ" до "Нафтогазу". Також показала, що первинним документом може служити і рішення правління однак, у зв'язку з тим, що не було згоди "РосУкрЕнерго АГ" щодо договору про передачу газу, необхідно було ще акт прийому-передачі газу.

Показання вказаного свідка є послідовними протягом досудового та судового слідства, за своїм характером такими, що об'єктивно відтворюють зміст подій, учасником яких була ОСОБА_25 допустимим непрямим доказом вини підсудного, що узгоджується з іншими доказами у справі, зокрема з показаннями свідка ОСОБА_27.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_28 в судовому засіданні показав, що працює першим заступником директора дочірньої компанії "Укртрансгаз". В січні місяці 2009 року він брав участь в переговорному процесі щодо підписання контрактів з російським "Газпромом" на купівлю газу і також укладання контракту на транзит російського газу територією України в країни Європи. Він, як один із представників "Укртрансгаза", був у складі цієї делегації, приймав участь в переговорному процесі, який відбувався в Москві. Виступав в даній ситуації як технічний експерт, тобто питання, які стосувалися суто ДК "Укртрансгаз", це були питання зв'язані з режимом роботи газотранспортної системи, з подачею газу на обхід системи, відповідно, передача цього газу на виході із системи. Тобто практично, працював над питаннями що стосується виконання технічної угод, яка є додатком до контрактів на транзит і покупку російського газу.

До укладення угоди права уступки вимоги та двох договорів КП-КПХ-1 та КП-ПХГ-2 він не мав ніякого відношення. На переговорному процесі приймав участь в обговоренні проекту контракту на покупку газу і проекту контракту на транзит російського газу.

Показав, що облік газу, який знаходився в ПСГ здійснювався так: по-перше, ДК "Укртрансгаз" являється ліцензіатом, який виконує функції по зберіганню газу в підземних сховищах всіх споживачів, які мають на це потребу. В тому числі, по контракту з НАК "Нафтогаз України" ДК "Укртрансгаз" здійснює зберігання газу, який належав НАК "Нафтогаз України". ДК "Укртрансгаз" здійснює позабалансовий облік, і він відображається в НАК "Нафтогаз України" за балансовим рахунком. А облік газу, який зберігається в ПСГ, здійснюється на підставі актів прийому-передачі газу від власника газу до того чи іншого споживача і, відповідно, "Укртрансгаз" як третя сторона, засвідчує цю передачу і ці об'єми газу, які вказані в актах. Тобто підставою для ведення обліку газу, наявністю газу в ПСГ є акт прийому-передачі між власниками.

Станом на 1 січня 2009-го року в підземних сховищах газу "Укртрансгаз" перебувало 26 млрд. кубометрів газу в цілому. В тому числі, 13,5 млрд. газу, який належав НАК "Нафтогаз України", 11 млрд. рахувалося за "РосУкрЕнерго АГ" і решта газу належала іншим власникам.

Щодо газу, який належав "РосУкрЕнерго АГ", показав, що десь із 2003-го року з того моменту, коли частину газу "РосУкрЕнерго АГ" - в обсязі 5,8 млрд. була передана російському "Газпрому", а потім відбулася відповідна закачка, відбір газу. І станом на 1 січня 2009-го року за "РосУкрЕнерго АГ" на позабалансовому рахунку ДК "Укртрансгаз" рахувалося 11 млрд. газу.

ДК "Укртрансгаз" стало відомо про отримання доручення від НАК "Нафтогазу України" про те, що необхідно в установленому порядку оформити передачу 11 млрд. газу від "РосУкрЕнерго АГ" - НАК "Нафтогазу України".

Після отримання доручення від керівництва НАК "Нафтогаз України" про переведення на баланс 11 мільярдів газу, який в позабалансовому обліку рахувався за "РосУкрЕнерго АГ" на НАК "Нафтогаз України", необхідно було зробити доповнення до існуючого договору, який існував між ДК "Укртрансгаз" і НАК "Нафтогаз України". Практично після підписання додатку до договору між НАК "Нафтогаз України" і ДК "Укртрансгазом",ДК "Укртрансгаз" отримала акт прийому-передачі газу від російського "Газпрома" до НАК "Нафтогаз України" і таким чином весь газ, який належав "РосУкрЕнерго АГ", вже почав рахуватися на позабалансовому рахунку за НАК "Нафтогаз України".

Підставою для оформлення на позабалансовий рахунок був акт прийому-передачі підписаний між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом", і акт, який підписав НАК "Нафтогаз України", при передачі ДК "Укртрансгаз" згідно договору на зберігання цього газу, що свідчило, що такий-то об'єм передається в ПСГ НАК "Нафтогаз України".

До моменту оформлення і підписання акта прийому-передачі цей газ рахувався за "РосУкрЕнерго АГ" на позабалансовому рахунку.

В дорученні, яке прийшло до ДК "Укртрансгаз" від НАК "Нафтогаз України" було вказано про те, що згідно договірних умов НАК "Нафтогаз України" отримав визначену кількість газу, посилаючись на доручення Прем'єр-міністра і Міністра палива та енергетики України.

Контракт, який підписаний між НАК "Нафтогаз України" і "РосУкрЕнерго АГ", він передбачає умови на яких цей газ відбирається, передається, кому і так далі. ДК "Укртрансгаз" не була власниками контракту. В ліцензійних умовах передбачено, що власник газу в установленому порядку подає заявку до 25-го числа на відбір тої чи іншої кількості газу і вказує куди його передавати.

Що стосується "РосУкрЕнерго АГ", то цей газ йшов транзитом і, очевидно, при зверненні "РосУкрЕнерго АГ" до НАК "Нафтогаз України" оформлялось це відповідне звернення, про що нас НАК "Нафтогаз України" інформувала, і ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" здійснювала передачу газу у той, чи інший напрямок.

В ДК "Укртансгаз" знали про те, що 11 млрд. кубометрів газу, який належав "РосУкрЕнерго АГ" перебувало в режимі транзиту тому, що тоді, коли відбувалась, власне, закачка цього газу, був вказаний режим, в якому цей газ буде зберігатися в ПСГ.

На адресу ДК "Укртансгаз" надходили копії листів від "РосУкрЕнерго АГ", які були адресовані НАК "Нафтогаз України" щодо підтвердження об'ємів газу "РосУкрЕнерго АГ" в ПСГ. На вказані листи ДК "Укртрансгаз" не відповідала,оскільки компанія не мала контракту з "РосУкрЕнерго АГ", а тому була позбавлена можливості давати будь-які відповіді. Однак ДК "Укртрансгаз" зверталася до НАК "Нафтогаз України" з листами щодо вказаних звернень "РосУкрЕнерго АГ" та з проханням надати роз'яснення щодо подальших дій ДК "Укртрансгаз". На що НАК "Нафтогаз України" надавала відповіді про те, що згідно контракту такого-то між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом" 11 мільярдів газу перейшли у власність НАК "Нафтогаз України".

Судячи з тих договірних умов, які у нас були між НАК "Нафтогаз України" і ДК "Укртрансгаз", власне там передбачено, що підставою для прийму газу на баланс НАК "Нафтогаз України" є акт прийому-передачі газу між НАК "Нафтогаз України" і "Укртрансгазом", який був підписаний.

ДК "Укртрансгаз" інформувала ОСОБА_29, що підставою для оформлення, для виконання процедури зміни власника в позабалансовому обліку необхідно акт прийому-передачі газу, ДК "Укртрансгаз" повинна знати, де НАК "Нафтогаз України" отримала цей газ і на підставі чого газ передається.

Показання незацікавленого свідка об'єктивно підтверджують обставини, викладені в них, є допустимим непрямим доказом, що підтверджує вину підсудного та узгоджуються з іншими доказами у справі

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_30, який показав, що працює начальником департаменту економічного планування та бюджетних розрахунків НАК "Нафтогаз України" та підтримав показання, надані ним під час досудового слідства, відповідно до яких що, 28.01.2009 року він був присутній на засіданні правління НАК "Нафтогаз України", на якому розглядались дії голови НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_5 та його першого заступника ОСОБА_4 щодо підписання довгострокових контрактів з ВАТ "Газпром" та щодо переуступки права вимоги компанії "РосУкрЕнерго АГ" в розмірі 1,7 млрд. доларів США, що дорівнює обсягу 11 млрд. кубометрів природного газу та необхідність оформити згідно з дорученням Прем'єр-міністра України та дорученням Міністра палива та енергетики України зазначені обсяги у власність НАК "Нафтогаз України".

На вказаному засіданні правління ОСОБА_4 доповів по другому питанню, після чого членами правління було прийнято рішення про прийняття до виконання протокольного доручення Уряду та Міністерства палива та енергетики України щодо оформлення у власність природного газу та сплати грошових коштів ВАТ "Газпром" та ТОВ "Газпром експорт" відповідно до умов договору уступки. Рішення на засіданні правління було прийнято одноголосно.

Яким чином було здійснено документальне оформлення цього природного газу, йому не відомо. Вказаним питанням займалась бухгалтерія НАК "Нафтогаз України".

Разом з тим, в подальшому, ОСОБА_30 показав, що він не бачив зазначеного договору уступки від 20.01.2009, як і інших договорів купівлі-продажу газу, що зберігається у підземних сховищах газу N КП-ПХГ-1 та N КП-ПХГ-2, а також не знайомився з їх змістом. Також ОСОБА_30, ознайомившись з даними документами під час допиту, заяв, що дані документи він побачив вперше. ОСОБА_30 показав, що, не зважаючи на те, що в його службові обов'язки входили економічні та фінансові питання діяльності НАК "Нафтогаз України", йому не відомо яким чином НАК "Нафтогаз України" здійснювала заходи та які саме щодо отримання заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ" на суму 1,7 млрд. доларів США.

На засіданні правління НАК "Нафтогаз України", яке відбулось 28.01.2009 року ОСОБА_4, другим питанням, усім присутнім доповів, що відповідно до договору уступки між ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром експорт" та НАК "Нафтогаз України" від 20.01.2009 була передбачена уступка права вимоги до компанії "РосУкрЕнерго АГ" суми у розмірі 1,7 млрд. доларів США, що дорівнює обсягу природного газу в кількості 11 млрд. кубометрів, що знаходиться в ПСГ ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" в режимі "транзит" та обліковується за компанією "РосУкрЕнерго АГ". При цьому, він звернув увагу усіх присутніх на те, що у зв'язку з тим, що компанія "РосУкрЕнерго АГ" не здійснює заходів щодо погашення заборгованості, ним прийнято рішення оформити природний газ в обсязі 11 млрд. кубометрів у власність НАК "Нафтогаз України". Усіх присутніх ОСОБА_4 завірив, що дане рішення є законним, тим паче воно ним прийнято на підставі протокольних доручень Уряду України, директив Уряду, доручень Прем'єр-міністра України та Міністра палива та енергетики України, а членам же правління НАК "Нафтогаз України" залишається тільки схвалити дане рішення. Довірившись ОСОБА_4, який сформував впевненість в тому, що НАК "Нафтогаз України" виконало усі свої зобов'язання щодо легітимності переходу грошової форми заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ" на суму 1,7 млрд. доларів США у товарну форму у вигляді 11 млрд. кубометрів природного газу, він проголосував за оформлення природного газу у власність НАК "Нафтогаз України". ОСОБА_30 також зазначив, що на засіданні правління 28.01.2009 він не бачив, окрім доручення Прем'єр-міністра України, договір уступки б/н від 20.01.2009 та доручення Міністра палива та енергетики України. Також ОСОБА_30 показав, що дане питання не так гостро та детально обговорювалось на засіданні правління, як питання про те, що українській делегації у м. Москва вдалося укласти довгострокові контракти з ВАТ "Газпром" щодо умов транзиту та поставки газу.

Як також зазначив ОСОБА_30 у своїх показаннях, наданих ним на досудовому слідстві, якби ОСОБА_4 не уклав договорів купівлі-продажу природного газу, що зберігається в ПСГ від 20.01.2009 року N КП-ПХГ-1 та N КП-ПХГ-2, а також не підписав у зв'язку з цим відповідні акти прийому-передачі газу, компанія "РосУкрЕнерго АГ" не була б позбавлена права власності на належний їй природний газ в обсязі 11 млрд. кубометрів Також в судовому засіданні свідок показав, що рішення правління є управлінським рішенням. Але питання вже зайшло за політичну межу, не тільки економічну, а й за політичну межу із-за відносин між "Газпромом" і НАК "Нафтогазом", і відносин між Російською Федерацією і Україною. І у зв'язку з цим були ще й директиви Уряду.

Показання свідка є допустимими, об'єктивними та такими, що опосередковано вказують на винність підсудного у інкримінованих діяннях.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_31 показав, що працює на посаді заступника голови правління НАК "Нафтогаз України". Участі в переговорному процесі, який відбувався 17 - 20-го січня 2009-го року в м. Москва він не приймав, будь-яких договорів, які були укладені 17 - 20-го січня 2009-го року в місті Москва, він не підписував. Був учасником засідання правління НАК "Нафтогаз України" 28 січня 2009 року. Вказане засідання вів підсудний, по першому питанню доповідав юрист ОСОБА_23 Перше питання на правлінні стояло по підписаних контрактів купівлі-продажу і транзиту і друге питання про передачу газу "РосУкрЕнерго АГ" на баланс НАК "Нафтогаз", який зберігається в ПХГ в кількості 11 млрд. кубометрів За основу доповіді було взяте доручення Кабінету Міністрів України. Розмова на правлінні була про договори, які були підписані 19 - 20-го січня 2009 року, бо 19-го було підписано договір купівлі-продажу і транзиту та договір про передачу цього газу.

При цьому, підсудний повідомив присутнім те, що у зв'язку з тим, що компанія "РосУкрЕнерго АГ" не здійснює заходів щодо погашення заборгованості, прийнято рішення оформити природний газ в обсязі 11 млрд. кубометрів у власність НАК "Нафтогаз України". Підсудний повідомив, що дане рішення прийнято на підставі протокольних доручень Уряду України, директив Уряду, доручень Прем'єр-міністра України та доручення Міністра палива та енергетики України та під час переговорів з ВАТ "Газпром" в м. Москва під певним тиском російської сторони, членам же правління НАК "Нафтогаз України" залишається тільки ухвалити дане рішення

Разом з цим, на засіданні правління не пред'являлися і не демонструвалися вказані контракти, хоча деякі члени правління просили надати вказані договори, так зокрема ОСОБА_24 хотів їх подивитись та звертав увагу на те, що дане рішення не може бути розглянуто, так як відсутні відповідні документи.

У нього ж безпосередньо не викликало сумнівів з приводу ухвалення даного рішення, так як доповідач - підсудний ОСОБА_4 опрацював винесені на рішення правління питання.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_32 показала, що вона працює, на посаді начальника управління забезпечення роботи правління - секретаря правління НАК "Нафтогаз України". 28.01.2009 вона приймала участь у засіданні правління НАК "Нафтогаз України" як секретар правління та відповідно до своїх посадових обов'язків вела і складала відповідний протокол. На вказаному засіданні членами правління обговорювалось укладення довгострокових контрактів з ВАТ "Газпром" щодо умов транзиту газу територією України до європейських країн та поставки (купівлі-продажу) природного газу для споживачів України.

Після огляду в судовому засіданні протоколу N 5 від 28.01.2009 засідання правління НАК "Нафтгаз України", свідок показала, що доповідав по першому питанню, яке виносилося на засідання правління 28.01.2009 року ОСОБА_23. По другому питанню доповідав підсудний ОСОБА_4, який, як зазначено у протоколі, повідомив, що відповідно до договору уступки між ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром експорт" та НАК "Нафтогаз України" від 20.01.2009 була передбачена уступка права вимоги до компанії "РосУкрЕнерго АГ" суми у розмірі 1,7 млрд. доларів США, що дорівнює обсягу природного газу в кількості 11 млрд. кубометрів, що знаходиться в ПСГ ДК "Укратрансгаз" НАК "Нафтогаз України" в режимі "транзит" та обліковується за компанією "РосУкрЕнерго АГ". При цьому, він звернув увагу присутніх на те, що на підставі протокольних доручень Уряду директив Уряду, доручень Прем'єр-міністра України та доручення Міністра палива та енергетики України, необхідно оформити природний газ в обсязі 11 млрд. кубометрів у власність НАК "Нафтогаз України". Після чого членам правління НАК "Нафтогаз України" було запропоновано ухвалити відповідне рішення на правлінні, що після обговорення й було зроблено. Чи були на засіданні правління пред'явлені присутнім для ознайомлення договір уступки боргу б/н від 20.01.2009 та договори купівлі вже - продажу газу, що зберігається у підземних сховищах газу N КП-ПХГ-1 та N КП-ПХГ-2 від 20.01.2009 вона не знає, однак показала, що в матеріалах засідання правління таких документів як договір, укладений між ВАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України", КП-ПХГ-1 та КП-ПХГ-2 не було.

На скільки вона пам'ятає, проект протоколу засідання правління, ОСОБА_4 або ОСОБА_23, був визнаний документом з конфіденційною інформацією.

Протокол засідання правління підготовлений виконавцями, проект протоколу готувався юристом - ОСОБА_23 після певних дискусій проект протоколу був змінений і його вже остаточна редакція завізована усіма членами правління, які були присутні на цьому засіданні.

Також спочатку був один варіант проекту протоколу засідання правління НАК "Нафтогаз України". В результаті обговорення готується інший варіант, якщо є в цьому необхідність або даються якісь зауваження, і потім вже остаточний варіант відпрацьовується. Доопрацьовував попередній проект протоколу ОСОБА_23.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_33, який суду показав, що почав працювати в НАК "Нафтогазі" з 22-го січня 2008-го року. З самого початку на нарадах, при спілкуванні зі співробітниками він знав, що у НАК "Нафтогаз України" дійсно не зрозумілі, для нього, на той час були, відносини з Росією по поставкам газу. Був посередник, шукалися шляхи яким чином це питання вирішити. Найбільше гострою ця робота була вже влітку 2008-го року, особливо восени керівники НАК "Нафтогаз України", в тому числі і підсудний, практично жили в Москві. Цей процес йшов дуже важко, в апогеї дійшов мабуть до грудня 2008-го року.

Разом з цим показав, що будь-якого відношення до укладення договору уступки між НАК "Нафтогаз України" та "Газпромом", а також укладенням угод КП-ПХГ-1 та КП-ПХГ-2 він не мав.

28-го січня 2009-го року на засіданні правління НАК "Нафтогаз України", підсудний ОСОБА_4 доповідав про укладені договори. ОСОБА_4 доповідав, і треба було затвердити протокол, він доповідав про контракти. Вказані питання на правлінні обговорювалися досить бурхливо та емоційно, зокрема багато висловлювань виголошували ОСОБА_24 та ОСОБА_26.

Однак рішення правління за постановку газу на баланс НАК "Нафтогаз України" було прийнято одноголосно, на підставі директив Кабінету Міністрів України.

Враховуючи все це, він теж підписав рішення правління оскільки він довіряв керівництву в тому числі підсудному ОСОБА_4, який був доповідачем та головуючим на засіданні правління.

Такі показання свідка ОСОБА_33 узгоджуються з показаннями інших свідків та іншими доказами у справі та опосередковано вказують на вину підсудного у вчиненні інкримінованих йому діянь.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_29, показав, що 28.01.2009 відбулося засідання правління НАК "Нафтогаз України", на яке були запрошені всі члени правління, які були на той час присутні в Києві, ті що не були у відряджені. Були запрошені туди і бухгалтера, і економісти, юристи і ті, які могли би розглядати це питання. Питання йшло про те, щоб вирішити питання оплати за газ в розмірі 1,7 млрд. кубів.

Він був присутній на цьому засіданні правління, як директор "Укртрансгазу", який традиційно є членом правління НАК "Нафтогазу України". На засіданні мова йшла, наскільки він пам'ятає, про оплату за 11 мільярдів кубів газу РАУ "Газпром" у розмірі 1,7 мільярда доларів також обговорювались питання угод та договорів,підписаних в Москві та постановки на баланс НАК "Нафтогаз України" 11 млрд. кубометрів газу.

У розпорядженні членів правління не було угоди уступки права вимоги, а також інших двох угод КП-ПХГ-1 і КП-ПХГ-2.

З приводу 11 мільярдів кубометрів газу, які знаходяться у підземному сховищі газу, які належали на той час "РосУкрЕнерго АГ" і які треба було поставити на баланс НАК "Нафтогаз України", до членів правління було доведено листом, який підписав підсудний з посиланням на розпорядження Кабінету Міністрів, Прем'єр-міністра.

Також з приводу постановки на баланс НАК "Нафтогаз України" 11 млрд. кубометрів газу, головний бухгалтер ОСОБА_25 висловлювалася з приводу того, що для такої дії необхідні якісь документи.

Після цього, як він пригадує, прийшов лист про те, щоб виконати рішення Уряду, доручення Прем'єр-міністра про переоформлення об'ємів газу у розмірі 11 млрд. кубів від "РосУкрЕнерго АГ" до НАК "Нафтогаз України".

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_64 показав, що працював на посаді начальника управління по зв'язках з громадськістю НАК "Нафтогаз України". В 2009 році компанія надавала прес-релізи з приводу переговорів, які проходили у Москві, у тому числі і з приводу питання стосовно 11 мільярдів кубометрів газу. Всі ті дії, які він доносив в інформаційний простір, вони лежали в руслі думок керівництва компанії, про що повинна знати громадськість, усі матеріали, які надавались засобам масової інформації у січні-лютому 2009 щодо результатів переговорів ВАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України" і результатів підписання відповідних договорів, повністю узгоджувалися з керівництвом компанії - зокрема ОСОБА_4.

Показання зазначених свідків отримані відповідно до вимог кримінально-процесуального закону та приймаються судом до уваги, оскільки вони об'єктивно відтворюють обставини подій, що відбувались за їх участі, узгоджуються поміж собою та з іншими доказами у справі.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_26, який підтвердив показання дані ним на досудовому слідстві, стосовно того, що особистої участі у переговорах делегацій України та Російської Федерації, які відбулися 17 - 20 січня 2009 року в м. Москва, він не брав та не був залучений до даних переговорів. Як йому відомо, переговори стосувалися декількох контрактів, у тому числі узгодження та підписання двох контрактів щодо купівлі-продажу природного газу в 2009 - 2019 роках та контракту на транзит природного газу територією України в 2009 - 2019 роках.

Як йому стало відомо, в той час ОСОБА_4 були підписані договір уступки між ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром експорт" та НАК "Нафтогаз України" щодо набуття останньою права вимоги боргу від компанії "РосУкрЕнерго АГ" у сумі 1,7 млрд. доларів США, а також договори купівлі-продажу газу, що зберігається у підземних сховищах газу N КП-ПХГ-1 та N КП-ПХГ-2 між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром". При цьому, правління НАК "Нафтогаз України" дії ОСОБА_4 з підписання вказаних вище документів, не схвалювало.

28.01.2009 на засіданні правління НАК "Нафтогаз України" після обговорення питання укладення довгострокових контрактів з ВАТ "Газпром" щодо умов транзиту газу територією України до європейських країн та поставки природного газу для споживачів України, другим питанням, яке менш детально вивчалося ніж перше, обговорювався договір уступки б/н від 20.01.2009.

Так, ОСОБА_4 усім присутнім доповів, що відповідно до договору уступки між ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром експорт" та НАК "Нафтогаз України" від 20.01.2009 була передбачена уступка права вимоги до компанії "РосУкрЕнерго АГ" суми у розмірі 1,7 млрд. доларів США, що дорівнює обсягу природного газу в кількості 11 млрд. кубометрів, що знаходиться в ПСГ ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" в режимі "транзит" та обліковується за компанією "РосУкрЕнерго АГ". При цьому, він звернув увагу усіх присутніх на те, що у зв'язку з тим, що компанія "РосУкрЕнерго АГ" не здійснює заходів щодо погашення заборгованості, прийнято рішення оформити природний газ в обсязі 11 млрд. кубометрів у власність НАК "Нафтогаз України". ОСОБА_4 заявив, що дане рішення прийнято на підставі протокольних доручень Уряду України, директив Уряду, доручень Прем'єр-міністра України та доручення Міністра палива та енергетики України та під час переговорів з ВАТ "Газпром" в м. Москва під певним тиском російської сторони, членам же правління НАК "Нафтогаз України" залишається тільки ухвалити дане рішення.

Між тим, він та інші члени правління ОСОБА_24 з ОСОБА_31 звернули увагу усіх присутніх на те, що дане рішення не може бути розглянуто, так як відсутні відповідні документи. Вони втрьох просили ОСОБА_4 надати для ознайомлення вказані договори, на що останній відповів, що це не обговорюється, так як це конфіденційна інформація.

Він вважав, що оформлення у власність НАК "Нафтогаз України" природного газу компанії "РосУкрЕнерго АГ" в обсязі 11 млрд. кубометрів, без укладення відповідних на те документів, є незаконним. Також він додав, що договір уступки б/н від 20.01.2009 на засіданні правління 28.01.2009 не бачив, як і не бачив відповідні доручення Прем'єр-міністра України та Міністра палива та енергетики України.

На його погляд, право власності на 11 млрд. кубометрів природного газу, який належав компанії "РосУкрЕнерго АГ" перейшло до НАК "Нафтогаз України" після підписання ОСОБА_4 актів прийому-передачі природного газу відповідно до укладання ним договорів купівлі-продажу природного газу, що зберігається в ПСГ від 20.01.2009 NN КП-ПХГ-1 та КП-ПХГ-2.

На думку ОСОБА_26, якби ОСОБА_4 не уклав договори купівлі-продажу природного газу, що зберігається в ПСГ від 20.01.2009 NN КП-ПХГ-1 та КП-ПХГ-2 та не підписав відповідні акти прийому-передачі природного газу до даних договорів, компанія "РосУкрЕнерго АГ" не була б позбавлена права доступу до свого газу в обсязі 11 млрд. кубометрів.

Також в судовому показав, що він працював директором дочірньої компанії "Газ України", яка реалізовувала весь газ на території України для всіх споживачів: промисловості, населенню, тепловикам і також був членом правління НАК "Нафтогаз України".

Як він пам'ятає, 28.01.2009 відбулось засідання членів правління з приводу передачі 11 млрд. кубометрів газу на баланс НАК "Нафтогаз України", на якому головував підсудний ОСОБА_4 На засіданні правління по вказаному питанню доповідав юрист ОСОБА_23.

Для нього особисто питання передачі газу від "РосУкрЕнерго Аг" до НАК "Нафтогаз України" було досить принциповим, так як він знав, що компанія "РосУкрЕнерго АГ" є приватною компанією, а тому він вважав, що не можна жодним чином обмежувати її права. На засіданні правління 28.01.2009 повідомлялось, що існує угода переуступки прав вимоги, однак ніхто членам правління жодної угоди чи договору на ознайомлення не надавав, так як ОСОБА_4 повідомив, що ця інформація є конфіденційною. Він особисто запитував у підсудного яким чином буде відбуватися передача належного "РосУкрЕнерго АГ" 11 млрд. кубометрів газу, на що останній запевнив його, що все відбувається законно та нічиї права не обмежуються, а додаткові кубометри газу для НАК "Нафтогаз України" це тільки плюс.

Показання зазначеної особи суд визнає об'єктивними, оскільки свідок протягом досудового та судового слідства надавав чіткі та послідовні показання, які повністю узгоджуються з іншими доказами у справі, зокрема повністю узгоджуються з показаннями свідка ОСОБА_24. Свідок раніше з підсудним знайомий, будь - якого ворожого ставлення до підсудного у нього не має, будь - яких підстав для обмови його у нього немає, він не зацікавлений у певному вирішенні справи саме відносно підсудного ОСОБА_4. Такі показання є допустимим та прямим доказом вини підсудного у інкримінованому діянні. Інші докази у справі лише їм відповідають.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_34 - директор департаменту по роботі з персоналом НАК "Нафтогаз України" показав, що 28.01.2009 відбулося засідання правління НАК "Нафтогаз України", яке проходило в 424 кімнаті приміщення НАК "Нафтогаз України". На вказаному засіданні ОСОБА_4 доповів те, що відповідно до договору уступки між ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром експорт" та НАК "Нафтогаз України" від 20.01.2009 була передбачена уступка права вимоги боргу до компанії "РосУкрЕнерго АГ" в розмірі 1,7 доларів США, що дорівнювало обсягу природного газу в кількості 11 млрд. куб. м., який знаходився в ПСГ ДК "Укртрансгаз" в режимі "транзит" та обліковувався за компанією "РосУкрЕнерго АГ". Разом з цим, вказані договори членам правління в матеріалах правління не надавалися, так ця інформація була конфіденційною. Підсудний на засіданні правління роз'яснював, що вказані договори готувалися фахівцями юристами, а тому підстав не вірити цьому не було.

28.01.2011 він голосував за постановку газу на баланс, керуючись дорученням Прем'єр-міністра та наказом міністра палива та енергетики.

Стосовно прийняття на роботу ОСОБА_13, свідок показав, що остання була прийнята на роботу в НАК "Нафтогаз України" начальником управління бухгалтерії, на підставі її заяви, яку надав йому як директору департаменту по роботі з персоналом НАК "Нафтогаз України" керівник апарату - ОСОБА_35, який координував роботу кадрів.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_36 показав, що працює на посаді головного інженера об'єднаного диспетчерського управління ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України". Він з ОСОБА_8 приймав участь у проведенні переговорів між представниками делегацій НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром", які відбулися 17 - 20 січня 2009 року в м. Москва. Вони приймали участь як представники від "Укртрансгаза".

У них були в основному питання технологічного, технічного характеру, транспортування газу від ВАТ "Газпром" в транспортні сітки "Укртрансгазу", транспортування цього газу до західних кордонів України для власних споживачів, склад газу, якість газу, напрямок транзиту, загалом технологічні та технічні аспекти.

Особистої участі в підготовці та укладанні договорів уступки б/н від 20.01.2009 та договорів купівлі-продажу природного газу, що зберігається в ПСГ від 20.01.2009 NN КП-ПХГ-1 та КП-ПХГ-2 він не приймав.

На час переговорів, йому нічого не було відомо, що переговори стосуються в тому числі і згаданих договорів, про їх укладення, йому стало відомо в середині лютого 2009 року від ОСОБА_8.

Договори уступки б/н від 20.01.2009 та договори купівлі-продажу природного газу, що зберігається в ПСГ від 20.01.2009 NN КП-ПХГ-1 та КП-ПХГ-2 йому ніхто не показував ні на переговорах, ні потім за місцем його роботи.

Станом на січень 2009 року, в ПСГ ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" знаходилось 11 млрд. кубометрів газу, який належав компанії "РосУкрЕнерго АГ".

Показання даного свідка є послідовними логічними, відповідають його показанням, даним на стадії досудового слідства, узгоджуються з іншими доказами у справі, а тому суд приймає їх до уваги.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_37 - заступника директора департаменту економіки, планування та цінової політики НАК "Нафтогаз України"., який показав,що приймав участь у переговорах між представниками делегацій України та Російської Федерації, які відбулися 17 - 20 січня 2009 року в м. Москва.

Особисто він приймав участь у складі делегації НАК "Нафтогаз України" в період з 17-го по 19-те січня 2009-го року лише в укладанні двох договорів - договору на закупівлю імпортованого природного газу у ВАТ "Газпром", а також договору на транзит російського природного газу через Україну, територією України на період з 2009 по 2015 роки

22 - 23 січня 2009 року він дізнався про укладення договорів уступки та договорів купівлі-продажу NN КП-ПХГ-1 і КП-ПХГ-2. Разом з цим, у його присутності зміст вказаних договорів ніхто не обговорював і будь-яких домовленостей не досягав, незважаючи на необхідність узгодження подібного роду контрактів з департаментом в якому він працював.

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_38, неявка якого в судове засідання визнана судом з поважних причин, згідно яких останній показав, що працював на посаді директора Департаменту економіки, планування та цінової політики НАК "Нафтогаз України". За підсумками засідання 28.01.2009 правління НАК "Нафтогаз України" очолюваному ним Департаменту було доручено передбачити витрати, пов'язані з виконанням договору уступки в фінансовому плані компанії на 2009. Вказаний фінансовий план, яким передбачено придбання 11 млрд. кубометрів газу, 19.02.2009 був підписаний ОСОБА_4, після чого направлений на узгодження до Мінпаливенерго /Т. 15 а. с. 60 - 63/.

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_35- колишнього керівника апарату з організаційних питань та члена правління НАК "Нафтогаз України" про те, що особистої участі у переговорах делегацій України та Російської Федерації, які відбулися 17 - 20 січня 2009 року в м. Москва, він не брав та не був залучений до даних переговорів. Як йому відомо, переговори стосувалися декількох контрактів, у тому числі узгодження та підписання двох контрактів щодо купівлі-продажу природного газу в 2009 - 2019 роках та контракту на транзит природного газу територією України в 2009 - 2019 роках.

Як він у подальшому дізнався, тоді ж ОСОБА_4 були підписані договір уступки між ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром експорт" та НАК "Нафтогаз України" щодо набуття останньою права вимоги боргу від компанії "РосУкрЕнерго АГ" у сумі 1,7 млрд. доларів США, а також договори купівлі-продажу газу, що зберігається у підземних сховищах газу N КП-ПХГ-1 та N КП-ПХГ-2 між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром". При цьому правління НАК "Нафтогаз України" дії ОСОБА_4 з підписання вказаних вище документів не схвалювало.

28.01.2009 на засіданні правління НАК "Нафтогаз України" обговорювалися два питання: укладання довгострокових контрактів з ВАТ "Газпром" щодо умов транзиту газу територією України до європейських країн та поставки природного газу для споживачів України; виконання умов договору уступки б/н від 20.01.2009

Так, ОСОБА_4 усім присутнім доповів, що відповідно до договору уступки між ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром експорт" та НАК "Нафтогаз України" від 20.01.2009 була передбачена уступка права вимоги до компанії "РосУкрЕнерго АГ" суми у розмірі 1,7 млрд. доларів США, що дорівнює обсягу природного газу в кількості 11 млрд. кубометрів, що знаходиться в ПСГ ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" в режимі "транзит" та обліковується за компанією "РосУкрЕнерго АГ". ОСОБА_4 звернув увагу усіх присутніх на те, що компанія "РосУкрЕнерго АГ" не здійснює заходів щодо погашення заборгованості, у зв'язку з чим, ним прийнято рішення оформити природний газ в обсязі 11 млрд. кубометрів у власність НАК "Нафтогаз України". ОСОБА_4 заявив, що дане рішення прийнято на підставі протокольних доручень Уряду України, директив Уряду, доручень Прем'єр-міністра України та доручення Міністра палива та енергетики України та під час переговорів з ВАТ "Газпром" в м. Москва під певним тиском російської сторони. Членам правління НАК "Нафтогаз України" залишається тільки ухвалити дане рішення.

Довірившись ОСОБА_4, який сформував у нього впевненість у виконанні НАК "Нафтогаз України" усіх свої зобов'язань щодо легітимності переходу грошової форми заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ" на суму 1,7 млрд. доларів США у товарну форму у вигляді 11 млрд. кубометрів, він проголосував за оформлення даного природного газу у власність НАК "Нафтогаз України". Договору уступки б/н від 20.01.2009 та відповідних доручень Уряду, Прем'єр-міністра України та Міністра палива та енергетики України на засіданні правління 28.01.2009 він не бачив. Повірив на слово ОСОБА_4.

Крім того, ОСОБА_35, звернув увагу на те, що дане питання не так гостро та детально обговорювалося на засіданні правління, як питання про те, що українській делегації у м. Москва вдалося укласти довгострокові контракти з ВАТ "Газпром" щодо умов транзиту газу територією України до європейських країн та поставки (купівлі-продажу) природного газу для споживачів України.

Також ОСОБА_35 показав, що ОСОБА_4 особисто передав у його службовому кабінеті заяву та резюме на ім'я ОСОБА_13 та попросив оформити її невідкладно. Дані документи він передав ОСОБА_34 /Т. 15 а. с. 70 - 76/.

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_39 директора Департаменту співробітництва з питань транзиту та поставок газу НАК "Нафтогаз України", згідно яких вона приймала участь у проведенні в м. Москва 17 - 20 січня 2009 року переговорів між представниками делегацій Російської Федерації та України, до складу якої, як вона пригадала, входили: ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_28, ОСОБА_42, ОСОБА_23, ОСОБА_43, ОСОБА_37 та ОСОБА_36 Вона була безпосередньо залучена до переговорів між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", що стосувалися узгодження та підписання двох контрактів щодо купівлі-продажу природного газу в 2009 - 2019 роках та контракту на транзит природного газу територією України в 2009 - 2019 роках.

Як їй стало у подальшому відомо, ОСОБА_4 тоді ж були укладені договір уступки між ВАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України" щодо набуття останньою права вимоги боргу від компанії "РосУкрЕнерго АГ" у сумі 1,7 млрд. доларів США, а також укладення договорів купівлі-продажу газу, що зберігається у підземних сховищах газу N КП-ПХГ-1 та N КП-ПХГ-2 між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром".

Хто є ініціаторами укладення зазначених договорів, хто безпосередньо готував їх проекти, на підставі чиїх вказівок (розпоряджень, директив) вони готувалися, за яких обставин та де саме були підготовлені, коли саме та у чиїй присутності підписані, їй невідомо. Вона не бачила та не чула, щоб у її присутності хтось обговорював зміст вказаних договорів, досягав якихось домовленостей з цього приводу, а тим паче, підписував дані договори.

Не дивлячись на те, що подібного роду контракти повинні узгоджуватися з очолюваним нею департаментом та передаватися для виконання саме департаменту співробітництва з питань транзиту та поставки газу НАК "Нафтогаз України", це виконане не було. Договір уступки б/н від 20.01.2009 та договори купівлі-продажу N КП-ПХГ-1 та N КП-ПХГ-2 від 20.01.2009, не узгоджувалися з очолюваним нею департаментом та не надавалися для виконання. З їх змістом її не ознайомили та в роботу не надавали.

Також ОСОБА_39 показала, що поставити на баланс природний газ, без переходу на нього права власності, не можливо. У випадку з компанією "РосУкрЕнерго АГ" повинен був складений відповідний акт прийому-передачі природного газу між компанією "РосУкрЕнерго АГ" та НАК "Нафтогаз України". Вона звернула увагу й на те, що до квітня 2009 за вказівкою ОСОБА_4 на звернення компанії "РосУкрЕнерго АГ" щодо відбору належного їй газу, очолюваним ним департаментом готувалися та надавалися відповіді про те, що це неможливо зробити з точки зору технічної сторони. У жовтні 2009 ОСОБА_4 особисто дав їй вказівку відповідати на аналогічні запити компанії "РосУкрЕнерго АГ" з посиланням на договір уступки б/н від 20.01.2009 /Т. 15 а. с. 180 - 182/.

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_44 - головного інженера ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", відповідно до яких останній показав, що станом на лютий 2009 компанії "РосУкрЕнерго АГ" належали 11 млрд. кубометрів природного газу, який зберігався в підземних сховищах газу ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" та знаходився на позабалансовому обліку. Які-небудь дії (відбір, транспортування і Т.д.) щодо вказаного природного газу повинні були здійснюватися виключно згідно заявок компанії "РосУкрЕнерго АГ" /Т. 16 а. с. 10 - 12/.

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_45 - директора департаменту балансів газу НАК "Нафтогаз України"., відповідно до яких останній показав, що як йому було відомо, протягом 2005 - 2007 років ВАТ "Газпром" в Україну на адресу компанії "РосУкрЕнерго АГ" на підставі відповідних контрактів купівлі-продажу природного газу було здійснено поставки певного обсягу природного газу. Крім того, у 2005 році ВАТ "Газпром" продав компанії "РосУкрЕнерго АГ" частину природного газу, який в 1996 році був поставлений в Україну для зберігання в ПСГ.

В період січня по березень 2009 року на зберіганні в ПСГ ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" знаходилося 11 млрд. кубометрів природного газу, який надійшов на адресу компанії "РосУкрЕнерго АГ" та належав їй до лютого - березня 2009 року. З лютого 2009 року вказаний природний газ став належати НАК "Нафтогаз України".

До митного органу України у лютому - березні 2009 не надавалися реєстри обсягів природного газу, який зберігався в ПСГ ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" з причин відсутності в ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" правоустановчих документів на 11 млрд. кубометрів природного газу. За січень 2009 року реєстр обсягів природного газу, який зберігався в ПСГ ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" не надався до митного органу у України з причин затримки підписання актів здачі- прийомки природного газу між ВАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України /Т. 16 а. с. 13 - 16/.

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_46 - колишнього народного депутата України, якого як юриста за освітою було залучено до надання юридичної допомоги членам української делегації про те, що перебуваючи в м. Москва 19 - 20 січня 2009 року він не розробляв, не готував та не погоджував проекти договорів уступки б/н від 20.01.2009 та купівлі-продажу природного газу, що зберігається в ПСГ від 20.01.2009 NN КП-ПХГ-1 та КП-ПХГ-2, оскільки не мав на це права як народний депутат України.

Також ОСОБА_46 показав, що не повідомляв членів української делегації, зокрема і ОСОБА_4, в м. Москва 19 - 20 січня 2009 року про те, що за договором уступки від 20.01.2009 НАК "Нафтогаз України" отримало право власності на належні компанії "РосУкрЕнерго АГ" 11 млрд. кубометрів природного газу, що зберігались в ПСГ ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" /Т. 16 а. с. 63 - 67/.

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_47 - народного депутата України, залученого до надання юридичної допомоги членам української делегації в м. Москва 19-20.01.2009 року про те, що разом із помічником - адвокатом ОСОБА_48 і, на той час, народним депутатом України ОСОБА_46, він прибув до м. Москви до адміністративної будівлі ВАТ "Газпром", де велися переговори між представниками НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" щодо укладання договорів купівлі-продажу природного газу та його транзиту через територію України. Будь-якої участі у проведенні переговорів чи підготовці договорів з цього приводу вони не приймали.

Так само ні він, ні ОСОБА_48 з ОСОБА_46, не мали будь-якого відношення до укладання 20.01.2009 року договорів уступки права вимоги боргу та договорів КП-ПХГ-1 та КП-ПХГ-2. Йому не відомо, хто безпосередньо готував проекти вищевказаних договорів, на підставі чиїх вказівок (розпоряджень, директив) готувались ці договори, за яких обставин та де саме вони були підготовлені, коли саме та у чиїй присутності підписані. З приводу укладання цих договорів він ні з ким, зокрема і з ОСОБА_4, не спілкувався, будь-яких консультацій нікому не надавав /Т. 16 а. с. 75 - 78/.

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_49 - заступника директора-заступника головного бухгалтера Департаменту бухгалтерського обліку та звітності управління бухгалтерського обліку НАК "Нафтогаз України", відповідно до яких на початку лютого 2009 їй стало відомо, що ОСОБА_4 вимагає від ОСОБА_25 поставити на баланс (оприбуткувати) НАК "Нафтогаз України" природний газ в обсязі 11 млрд. кубометрів який належить компанії "РосУкрЕнерго АГ". Остання відмовилася це зробити, так як це є незаконним. Після цього ОСОБА_25 на ім'я ОСОБА_4 була подана відповідна заява про звільнення та вона пішла в щорічну відпустку. ОСОБА_49, яка також вважала цю операцію незаконною, у зв'язку з погіршенням здоров'я, пішла на лікарняний. Після того, як вона приблизно через 2 тижня вийшла з лікарняного, їй стало відомо, що в.о. директора Департаменту бухгалтерського обліку та звітності управління бухгалтерського обліку НАК "Нафтогаз України" та головного бухгалтера ОСОБА_13, все ж таки поставила (відобразила) на баланс НАК "Нафтогаз України" вказаний вище природний газ, склавши та підписавши відповідні документи (довідки). Крім цього, на думку ОСОБА_49, ОСОБА_13 з урахуванням її досвіду роботи не відповідала займаній посаді /Т. 15 а. с. 205 - 28/.

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_50 - начальника відділу митного оформлення N 2 ЕРМ ДМС України, відповідно до яких останній показав, що 27.02.2009 року в кабінеті начальника ЕРМ відбулась робоча нарада, на якій начальником ЕРМ присутнім було доведено про надходження до митниці доручень Першого віце- Прем'єр-міністра України ОСОБА_10 та Голови ДМС України ОСОБА_11 щодо забезпечення проведення митного оформлення обсягів природного газу, що зберігались в підземних сховищах газу для НАК "Нафтогаз України", а також про доручення Голови ДМС України ОСОБА_11 до листа НАК "Нафтогаз України" з приводу анулювання ВМД, оформлених у митному режимі "транзит" на обсяги газу, що перебували у ПСГ України. При цьому його, ОСОБА_50, висловлення про сумнів щодо можливості і достатності підстав для анулювання транзитних ВМД, начальником ЕРМ не були прийняті до уваги. На вказаних документах ним було накладено відповідні доручення.

На підставі вищевказаних доручень було проведено анулювання транзитних ВМД /Т. 14 а. с. 156 - 158, 159 - 164, 165 - 169/.

Оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_51, згідно яких останній показав, що для проведення розмитнення природного газу в дійсності не вистачало документів щодо відчуження цих обсягів газу компанією "РосУкрЕнерго АГ", а також набуття на них права НАК "Нафтогаз". Без цих документів провести митне оформлення газу було неможливо. Однак враховуючи вказівки, начальника Державної митної служби України, які були обов'язковими до виконання на митниці і чітко вказували на те, що митне оформлення природного газу необхідно провести за фактично поданими НАК "Нафтогаз України" документами, було прийняте рішення провести митне оформлення природного газу. (Т. 15 а. с. 22 - 27).

Показання вказаних свідків, які є особами сторонніми, а тому у них відсутні будь-які підстави для обмови підсудного, суд визнає об'єктивними, так як вони повністю відповідають один одному, між ними відсутні суперечності, отримані без порушень вимог Кримінально - процесуального закону, є допустимими прямими та водночас непрямими доказами вини підсудного у інкримінованому діянні.

Посилання підсудного на неправдивість показань свідків через здійснення на них тиску та їх побоюваннями стосовно здійснення такого в подальшому, суд вважає надуманими, оскільки усі свідки попереджені про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, допитані в судовому засіданні переконливо стверджували про відсутність на них з будь-чийого боку тиску чи погроз здійснення такого в майбутньому.

Крім того, показання зазначених свідків перевірені і іншими письмовими доказами, дослідженими в судовому засіданні, а тому показання свідків беруться судом до уваги.

Також вина підсудного у скоєнні інкримінованих йому діянь підтверджується в письмових доказах:

- даних які містяться у висновку судово-почеркознавчої експертизи N 394/1 від 22.09.2010 року, відповідно до якого: підпис на письмовому розпорядженні N 138/26ф, 98/26ф від 03.02.2009 року у нижній частині аркуша з лівої сторони від зазначеного прізвища ОСОБА_4 та прізвища у середній частині аркуша: "ОСОБА_33 ОСОБА_52", що виконані ручкою з барвником синього кольору, виконані ОСОБА_4;

підпис на письмовому розпорядженні N 584/17.02.2009 від 29.02.2009 року у нижній частині аркуша з лівої сторони від зазначеного прізвища ОСОБА_4, текст у середній частині аркуша: "ОСОБА_13 для відповідного опрацювання" та цифри "09 02" з лівої сторони від зазначеного року 2009, що виконані ручкою з барвником синього кольору, виконані ОСОБА_4;

підпис на письмовому розпорядженні від 03.02.2009 року у нижній частині аркуша з лівої сторони від зазначеного прізвища ОСОБА_4, текст у середній частині аркуша: "ОСОБА_13 для відповідного опрацювання" та цифри "03 02" з лівої сторони від зазначеного року 2009, що виконані ручкою з барвником синього кольору, виконані ОСОБА_4;

підпис на другому аркуші протоколу N 5 засідання правління НАК "Нафтогаз України" від 28.01.2009 року у нижній частині аркуша з лівої сторони від зазначеного прізвища ОСОБА_4, що виконаний ручкою з барвником синього кольору, виконаний ОСОБА_4;

підпис у графі "Підпис ОСОБА_4 ___ засвідчую" довіреності N 14-346 від 02.01.2009 року, що виконаний ручкою з барвником синього кольору, виконаний ОСОБА_4;

підпис, що послужив оригіналом для підпису на копії письмового розпорядження N 331/26ф від 08.04.2009 року у нижній частині аркуша з лівої сторони від зазначеного прізвища ОСОБА_4, виконаний ОСОБА_4 Текст, що послужив оригіналом для тексту "Мож(нерозбірливо) з уточненням на 01.04.2009", на копії письмового розпорядження N 331/26ф від 08.04.2009 року, виконаний ОСОБА_4;

підпис, що послужив оригіналом для підпису на копії письмового розпорядження N 383/26ф від 28.04.2009 року у нижній частині аркуша з лівої сторони від зазначеного прізвища ОСОБА_4, виконаний ОСОБА_4 Текст, що послужив оригіналом для тексту "Відб. з ПСГ у 2009 - нульовий", на копії письмового розпорядження N 383/26ф від 28.04.2009 року, виконаний ОСОБА_4;

підпис, що послужив оригіналом для підпису на копії письмового розпорядження N 104/3 від 22.01.2009 року у нижній частині аркуша з лівої сторони від зазначеного прізвища ОСОБА_4, виконаний ОСОБА_4 Записи прізвищ, що послужили оригіналами для прізвищ у середній частині аркуша "ОСОБА_25, ОСОБА_53", виконані ОСОБА_4;

підпис, що послужив оригіналом для підпису на копії письмового розпорядження N 370/5 від 26.01.2009 року у нижній частині аркуша з лівої сторони від зазначеного прізвища ОСОБА_4, виконаний ОСОБА_4;

підпис, що послужив оригіналом для підпису на другому аркуші копії листа в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" N 18-171-1392 від 19.03.2009 року у нижній частині аркуша з лівої сторони від зазначеного прізвища ОСОБА_4, виконаний ОСОБА_4;

підпис під графою "Від НАК "Нафтогаз України" ___________" акта б/н від 03.02.2009 року прийому-передачі природного газу на зберігання до договору від 21.05.2008 N 118-151, що виконаний ручкою з барвником синього кольору, виконаний ОСОБА_4;

підпис, що послужив оригіналом для підпису на дванадцятому аркуші копії контракту N ТКГУ від 19.01.2009 року між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" про об'єми та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки у нижній частині аркуша з лівої сторони від зазначеного прізвища ОСОБА_4, виконаний ОСОБА_4;

підпис, що послужив оригіналом для підпису на другому аркуші копії додатку N 1 до контракту від 19.01.2009 року між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" про об'єми та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки у нижній частині аркуша з лівої сторони від зазначеного прізвища ОСОБА_4, виконаний ОСОБА_4;

підпис, що послужив оригіналом для підпису на одинадцятому та дванадцятому аркушах копії договору уступки між ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром експорт" та НАК "Нафтогаз України" у нижній частині кожного аркуша з лівої сторони від зазначеного прізвища ОСОБА_4, виконаний ОСОБА_4;

підпис, що послужив оригіналом для підпису на восьмому аркуші копії договору купівлі-продажу газу N КП-ПХГ-1 між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" у нижній частині аркуша з лівої сторони від зазначеного прізвища ОСОБА_4, виконаний ОСОБА_4;

підпис, що послужив оригіналом для підпису на восьмому аркуші копії договору купівлі-продажу газу N КП-ПХГ-2 між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" у нижній частині аркуша з лівої сторони від зазначеного прізвища ОСОБА_4, виконаний ОСОБА_4;

підпис, що послужив оригіналом для підпису на копії акта N 1 здачі-прийомки запасу газу згідно договору N КП-ПХГ-1 від 04.02.2009 року у нижній частині аркуша з лівої сторони від зазначеного прізвища ОСОБА_4, виконаний ОСОБА_4;

підпис, що послужив оригіналом для підпису на копії акта N 2 здачі-прийомки запасу газу згідно договору N КП-ПХГ-1 від 04.02.2009 року у нижній частині аркуша з лівої сторони від зазначеного прізвища ОСОБА_4, виконаний ОСОБА_4 /Т. 30 а. с. 19 - 29/.

- даних, які містяться у висновку судово-економічної експертизи N 5320/7266/7280/10-19 від 08.09.2010 року, відповідно до якого, встановлені за актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за період з 01.01.2008 по 01.03.2010 N 05-21/90 від 30.06.2010 року з додатками та довідкою від 30.06.2010 року щодо незаконного оприбуткування природного газу в обсязі 11 млрд. кубометрів, що належав компанії "РосУкрЕнерго АГ", його реалізації, купівлі та митного оформлення, нормативно та документально підтверджуються /Т. 30 а. с. 121 - 127/.

Дані висновки підтверджені в судовому засіданні експертом ОСОБА_54

- даних які містяться у висновку експертного економічного дослідженням N 4133/4134/10-19 від 07.06.2010 року, відповідно до якого оприбуткування на балансі НАК "Нафтогаз України" за цивільно-правовою угодою - договором уступки від 20.01.2009 року, укладеним між ВАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України", 11 млрд. кубометрів природного газу, що належав компанії "РосУкрЕнерго АГ" та знаходився у вітчизняних ПСГ, документально та нормативно не обґрунтовано /Т. 6 а. с. 18 - 19/.

Дані висновки підтверджені в судовому засіданні експертом ОСОБА_54

- даних, які містяться у висновку судово-товарознавчої та економічної експертизи N 6721/10-16/6808/10-19 від 30.09.2010 року, згідно яким:

розрахункова середньозважена ціна природного газу станом на 01.02.2009 року, 03.02.2009 року, 04.02.2009 року, 06.02.2009 року, 27.02.2009 року та 20.03.2009 року, оформленого в якості запасів природного газу у газоподібному стані, що був закачаний у підземні газосховища України складала (170,93 + 170,93 * 10 / 100) * 188,02 доларів США, загальна вартість 11 млрд. кубометрів цього газу складала 2068220000 доларів США;

розрахункова середньозважена вартість природного газу в обсязі 6302335650 кубометрів. складала 1184965148,9 доларів США, в обсязі 4697664350 кубометрів складала 883254851,1 доларів США /Т. 30 а. с. 198 - 212/.

Дані висновки підтверджені в судовому засіданні експертами ОСОБА_55 та ОСОБА_56.

- даних, які містяться у висновку дослідженням спеціаліста Міністерства палива та енергетики України N 08/31-2119 від 05.10.2010 щодо забезпеченості внутрішнього ринку України ресурсами природного газу у I-му кварталі 2009 року, відповідно до якого:

станом на 19 січня 2009 року (дату укладання контракту КП на закупівлю природного газу з ВАТ "Газпром") керівництву НАК "Нафтогаз України" було відомо, що споживання природного газу споживачами України у 1-му кварталі 2009 буде меншим ніж у попередні роки;

станом на 19 січня 2009 року керівництву НАК "Нафтогаз України" було достеменно відомо, що внутрішній видобуток газу в 1-му кварталі 2009 буде перевищувати показники попередніх років;

власні запаси газу НАК "Нафтогаз України" у 1-му кварталі 2009 року були достатні для забезпечення потреб вітчизняних споживачів за рахунок підйому газу з ПСГ;

незважаючи на припинення постачання російського газу у період 3 - 19 січня 2009 року, власних ресурсів газу НАК "Нафтогаз України" було достатньо для забезпечення потреби внутрішнього ринку на 1-й квартал 2009 року;

наявних у НАК "Нафтогаз України" ресурсів газу в 1-му кварталі 2009 року було достатньо для повного забезпечення потреб споживачів України. /Т. 30 а. с. 227 - 232/;

- даних, які містяться у документі - наказі НАК "Нафтогаз України" від 08.01.2008 року N 3-к, згідно з яким ОСОБА_4 призначено виконуючим обов'язки заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" з 08.01.2008 року /Т. 7 а. с. 203/;

- даних, які містяться у документі - наказі НАК "Нафтогаз України" від 16.01.2008 року N 20-к, згідно з яким на ОСОБА_4 покладено виконання обов'язків першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" з 16.01.2008 року. /Т. 7 а. с. 204/;

- даних, які містяться у документі - розпорядженні Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 року N 231-р, згідно з яким ОСОБА_4 призначений першим заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" /Т. 7 а. с. 205/;

- даних, які містяться у документі - наказі НАК "Нафтогаз України" від 07.02.2008 року N 46-к, згідно з яким ОСОБА_4 призначено першим заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" з 07.02.2008 року /Т. 7 а. с. 204, Т. 45 а. с. 190/;

- даних, які містяться у документі - наказі НАК "Нафтогаз України" від 22.01.2009 року N 31, згідно з яким ОСОБА_4 призначено виконуючим обов'язки голови правління НАК "Нафтогаз України" з 22.01.2008 року /Т. 45 а. с. 191/;

- даних, які містяться у документі - наказі голови правління НАК "Нафтогаз України" від 15.02.2008 року N 39, яким затверджений розподіл обов'язків між головою правління НАК "Нафтогаз України" та його заступниками, згідно з яким ОСОБА_4 при виконанні своїх службових обов'язків: організовує, координує та контролює діяльність щодо управління майном НАК "Нафтогаз України", в тому числі державним майном, що не підлягає приватизації і передане у користування НАК "Нафтогаз України", її дочірніх компаній, підприємств та товариств, що знаходяться у корпоративному управлінні НАК "Нафтогаз України"; забезпечує організацію роботи НАК "Нафтогаз України" щодо поставок природного газу в Україну, співробітництва з питань транзиту, імпорту та експорту газу; організовує роботу щодо підготовки, укладання та супроводження виконання міжурядових угод, протоколів, програм щодо транзиту природного газу територією України, зберігання природного газу в підземних сховищах газу України (далі - ПСГ), закупівлі та експорту природного газу; організовує роботу щодо підготовки, погодження та супроводу міжкорпоративних угод, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо транзиту газу територією України, закупівлі, зберігання природного газу в ПСГ, закупівлі та експорту природного газу, експорту послуг, здійснення контролю за їх виконанням; бере участь в організації проведення розрахунків за придбаний природний газ; здійснює контроль за обсягами надходження до газотранспортної системи України природного газу, видобутого в Україні підприємствами НАК "Нафтогаз України", іншими газовидобувними підприємствами, імпортованого з інших країн за зовнішньоекономічними контрактами, та обсягами газу, використаними на виробничо-технологічні та власні потреби газовидобувних, газотранспортних та газорозподільних підприємств і реалізованими споживачам України; забезпечує організацію контролю за обсягами транспортування природного газу та нафти, закачування та відбирання природного газу з ПСГ; забезпечує митне оформлення зовнішньоекономічних операцій НАК "Нафтогаз України"; у межах компетенції організовує роботу керівників структурних підрозділів НАК "Нафтогаз України" та її підприємств. Цим же наказом у безпосереднє підпорядкування ОСОБА_4 були надані наступні структурні підрозділи НАК "Нафтогаз України": департамент інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу; департамент співробітництва з питань транзиту і постачання природного газу та відділ митного оформлення. Крім того, на нього також були покладені обов'язки координувати та контролювати діяльність департаменту корпоративних фінансів та цінової політики НАК "Нафтогаз України", департаменту ресурсів нафти та газу НАК "Нафтогаз України", департаменту з транспортування газу та нафти НАК "Нафтогаз України" та московської філії НАК "Нафтогаз України" в Російській Федерації /Т. 32 а. с. 127, 128 - 130, Т. 45 а. с. 204 - 225, Т. 46 а. с. 118 - 133/

- даних, які містяться у документі - статуті НАК "Нафтогаз України" (далі - Статут), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 747 (з відповідними змінами та доповненнями), положеннями якого з 22.01.2009 року керувався ОСОБА_4 при виконанні своїх службових обов'язків та згідно з пунктами 10.4.6 та 10.4.7 яких він: діє відповідно до положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативних документів, забезпечує їх виконання відповідно до Статуту; представляє НАК "Нафтогаз України" в Секретаріаті Президента України, Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України, інших органах державної влади, міжнародних організаціях, а також у відносинах з іншими державними органами, юридичними особами та громадянами; вправі без довіреності вчиняти юридичні дії від імені НАК "Нафтогаз України"; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату НАК "Нафтогаз України", керівників дочірніх компаній та підприємств, філій та представництв НАК "Нафтогаз України" згідно з номенклатурою посад, застосовувати до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання; розпоряджається відповідно до законодавства та Статуту майном НАК "Нафтогаз України", у тому числі коштами; видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені НАК "Нафтогаз України"; підписує договори (контракти) та інші угоди від імені НАК "Нафтогаз України"; видає накази та приймати інші рішення з питань діяльності НАК "Нафтогаз України", тощо. Як виконуючому обов'язки голови правління, ОСОБА_4 безпосередньо були підпорядковані наступні структурні підрозділи НАК "Нафтогаз України": служба голови правління; департамент бухгалтерського обліку та звітності; департамент по роботі з персоналом; юридичний департамент; департамент внутрішнього аудиту; управління по зв'язках з громадськістю; спецвідділ та сектор мобілізаційної підготовки та мобілізації. Під час виконання обов'язків голови правління ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність за виконання покладених на НАК "Нафтогаз України" завдань (п. 10.4.6) /Т. 45 а. с. 226 - 244/;

- даних, які містяться у вилученому 3 вересня 2010 року відповідно до протоколу виїмки від 03.09.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" 03.09.2011 документі - довіреності N 14-346 від 2 січня 2009 року, якою голова правління НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_5 уповноважив першого заступника голови правління ОСОБА_4 представляти до 31 грудня 2009 року інтереси компанії в органах державної влади, управліннях, правоохоронних, судових органах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності як на території України так і за її межами; вести переговори з представниками інших сторін, вчиняти дії, пов'язані з підготовкою, укладанням та виконанням господарських договорів з питань закупівлі та реалізації природного газу; транспортування, зберігання та митного оформлення природного газу; здійснення розрахунків за газ; підписувати будь-які угоди (договори, контракти) з усіх питань, що стосуються предмета діяльності Компанії, а також фінансові документи, зокрема звіти, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти приймання-передачі /Т. 20 а. с. 201 - 203, 209/;

- даних, які містяться у вилученому 10.06.2010 відповідно до протоколу виїмки від 10.06.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документі - нотаріально завіреній копії контракту N КП від 19 січня 2009 року, укладеного між ВАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України" щодо купівлі-продажу природного газу у 2009 - 2019 роках, згідно з яким, ВАТ "Газпром" приймає на себе обов'язок передати, а НАК "Нафтогаз України" - прийняти в період з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2019 року природний газ (російського, казахстанського, узбецького та туркменського) походження в обумовлених місцях поставки у кількості 40 млрд. куб. м в 2009 році, починаючи з 2010 року - 52 млрд. куб. м. щорічно та оплатити увесь отриманий газ на умовах даного Контракту. Також вказаним контрактом врегульовані питання предмету контракту - здача-прийомка газу, контрактна ціна газу, порядок розрахунків, відповідальність сторін, форс-мажорні обставини, врегулювання спорів, додаткові умови щодо розкриття інформації, яка міститься в контракті, термін дії контракту /Т. 17 а. с. 3 - 7, 194 - 216/;

- даних, які містяться у вилученому 10 червня 2010 року відповідно до протоколу виїмки від 10.06.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документі - нотаріально завіреній копії контракту N ТКГУ від 19 січня 2009 року НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" про обсяг та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 року по 2019 рік, згідно з яким НАК "Нафтогаз України" в період з 2009 по 2019 рік включно, на платній основі, отримує від ВАТ "Газпром" для транзиту в країни Європи природний газ в обсязі не менше 110 млрд. куб. м. в пунктах здачі-прийому на кордоні Російська Федерація - Україна, Республіка Білорусь - Україна, Республіка Молдова - Україна, а НАК "Нафтогаз України" забезпечує його прийомку та подальший транзит по території України до пунктів здачі-прийому на кордоні України з Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею та Молдовою, який був підписаний ОСОБА_4 зі сторони НАК "Нафтогаз України" та ОСОБА_7 зі сторони ВАТ "Газпром". Також вказаним контрактом визначені питання умов транзиту газу, об'ємів транзиту газу, умов ремонтних робіт, умов транзиту, якості газу, документального оформлення здачі-прийомки газу, ставки плати за транзит газу, порядок розрахунків, відповідальність сторін, форс-мажорні обставини, арбітражу, строку дії контракту /Т. 17 а. с. 3 - 7, 217 - 236/;

- даних, які містяться у вилученому 10.06.2010 року відповідно до протоколу виїмки від 10.06.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документі - копії Додатка N 1 до укладеного між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" 19 січня 2009 року контракту N ТКГУ про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік від 19 січня 2009 року, відповідно до якого, вказаний контракт доповнено пунктом "9.6.", за яким ВАТ "Газпром" має право на проведення в січні-лютому 2009 року авансових платежів (попередньої оплати) за надання НАК "Нафтогаз України" послуг з транзиту природного газу в 2009 - 2019 роках в розмірі 1700 млн. доларів США. Згідно даного додатку до контракту, НАК "Нафтогаз України" зобов'язана використати одержані авансом грошові кошти на оплату відступлених на користь НАК "Нафтогаз України" вимог ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром експорт" та інших компаній до компанії "РосУкрЕнерго АГ" по договору уступки від 19.20.2009 року /Т. 17 а. с. 3 - 7, 237 - 238/;

- даних, які містяться у вилученому 10.06.2010 відповідно до протоколу виїмки від 10.06.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документі - нотаріально завіреній копії договору уступки між ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром Експорт" у якості кредиторів та НАК "Нафтогаз України" у якості нового кредитора від 20 січня 2009 року з додатком. Відповідно до преамбули даного договору, кредиторам - ВАТ "Газпром" і ТОВ "Газпром експорт" належить ряд вимог до компанії "РосУкрЕнерго АГ" по Агентській угоді та контрактам на поставку природного газу. У компанії "РосУкрЕнерго АГ" є заборгованість перед кредиторами за послуги по транспортуванню природного газу та по іншим зобов'язанням, які виникли згідно Агентської угоди та вказаним контрактам. Кредитори виявили бажання уступити частину своїх прав вимоги до компанії "РосУкрЕнерго АГ", сума якої у сукупності рівна сумі заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ". НАК "Нафтогаз України" виявила бажання придбати зазначені права вимоги з метою отримання права на газ, який належить компанії "РосУкрЕнерго АГ" і знаходиться в ПСГ ДК "Укртрансгаз", в обсязі 11 млрд. куб. м., сплативши кредиторам суму, рівну сумі такої заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ", яка рівна частинам кредиторів в загальній сумі заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ" (1700000000 доларів США).

При цьому відповідно до параграфу 1 договору - "Определения и толкования", поняття "Задолженность РУЕ" означає відступлювану по договору частину заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ" перед кредиторами в грошовій чи товарній формі по Агентській угоді чи контрактам на поставку природного газу на суму 1700000000 доларів США. Поняття "Уступаемые права" означає права вимоги відносно заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ" чи природного газу у відповідності з умовами відповідного контракту й застосованого законодавства, а також усі належні кредиторам по Агентській угоді та/або контрактам права відносно стягнення даної заборгованості, включаючи право звертатися до передбаченого Агентською угодою і кожним з контрактів арбітражний суд чи/або суд, що з'явився по відповідному контракту.

Відповідно, за умовами договору уступки права вимоги боргу б/н від 20.01.2009 року, НАК "Нафтогаз України" набула права вимагати від компанії "РосУкрЕнерго АГ" сплати уступленого НАК "Нафтогаз України" ВАТ "Газпром" і ТОВ "Газпром експорт" боргу у сумі 1700000000 доларів США, або вимагати погашення компанією "РосУкрЕнерго АГ" боргу у товарній формі, тобто 11 млрд. куб. м. природного газу, що зберігався в ПСГ ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" і у випадку відмови компанії "РосУкрЕнерго АГ" від зобов'язань, звернутися до передбачених договором уступки, Агентською угодою і кожним з контрактів арбітражного суду. /Т. 17 а. с. 3 - 7, 239 - 251/;

- даних, які містяться у вилученому 10.06.2010 відповідно до протоколу виїмки від 10.06.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документі - нотаріально завіреній копії договору купівлі-продажу газу N КП-ПХГ-1, що зберігається в ПСГ від 20 січня 2009 року з додатками, укладеного ОСОБА_4 від імені НАК "Нафтогаз України" з ВАТ "Газпром", згідно якого НАК "Нафтогаз України", як власник запасу газ в ПСГ зобов'язується продати ВАТ "Газпром" запас газу, що знаходиться в ПСГ України (запас газу - 11000000000 куб м. газу), а ВАТ "Газпром" зобов'язується придбати його у власність та сплатити ціну за газ (ціна за газ - 1700000000 доларів США). /Т. 17 а. с. 3 - 7, Т. 18 а. с. 1 - 11/;

- даних, які містяться у вилученому 10.06.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документі - нотаріально завіреній копії договору купівлі-продажу газу N КП-ПХГ-2, що зберігається в ПСГ від 20 січня 2009 року з додатками, укладеного ОСОБА_4 від імені НАК "Нафтогаз України" з ВАТ "Газпром", згідно якого ВАТ "Газпром", як власник запасу газ в ПСГ зобов'язується продати НАК "Нафтогаз України" запас газу, що знаходиться в ПСГ України (запас газу - 11000000000 куб м. газу), а НАК "Нафтогаз України" зобов'язується придбати його у власність та сплатити ціну за газ (ціна за газ - 1700000000 доларів США). /Т. 17 а. с. 3 - 7, Т. 18 а. с. 12 - 22/;

- даних, які містяться у вилучених відповідно до протоколу виїмки від 10.06.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документах: платіжних дорученнями N 1200 від 26 лютого 2009 року, N 1202 від 26 лютого 2009 року, N 1204 від 26 лютого 2009 року, N 1205 від 26 лютого 2009 року, N 1206 від 26 лютого 2009 року, N 1207 від 26 лютого 2009 року, N 1208 від 26 лютого 2009 року, N 1209 від 26 лютого 2009 року; рахунком N 5 від 4 лютого 2009 року; платіжними дорученнями в іноземній валюті або банківських металах N 15 від 28 січня 2009 року, N 16 від 28 січня 2009 року, N 17 від 28 січня 2009 року, N 18 від 28 січня 2009 року, N 19 від 28 січня 2009 року, N 20 від 28 січня 2009 року, випискою по особовим рахункам НАК "Нафтогаз України" за період з 23.01.2009 року по 30.01.2009 року, реєстром дебетових платіжних документів за 26.02.2009 рік, проведених через систему "Клієнт-Банк" для списання коштів клієнта НАК "Нафтогаз України", копією банківського документу щодо руху коштів від 5 лютого 2009 року, копіями рахунків N 3 від 27 січня 2009 року та N 5 від 4 лютого 2009 року, що підтверджують проведення розрахунків за природний газ між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" за договором купівлі-продажу газу N КП-ПХГ-1, що зберігається в ПСГ від 20 січня 2009 року та за договором купівлі-продажу газу N КП-ПХГ-2, що зберігається в ПСГ від 20 січня 2009 року /Т. 17 а. с. 3 - 7, Т. 18 а. с. 23 - 43/;

- даних, які містяться у вилученому відповідно до протоколу виїмки від 03.09.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документі - протоколі N 5 від 28 січня 2009 року засідання правління НАК "Нафтогаз України", згідно з яким, члени правління НАК "Нафтогаз України", одноголосно проголосували за поставлене на голосування друге питання щодо прийняття правлінням до виконання протокольного доручення Уряду України від 21.01.2009 року пункт 2 протоколу N 4, доручення Прем'єр-міністра України від 21.01.2009 року N 2765/0/1-09 та доручення Міністра палива та енергетики України від 22.01.2009 року щодо оформлення у власність НАК "Нафтогаз України" природного газу у обсязі 11 млрд. куб. м. та сплати грошових коштів на користь ВАТ "Газпром" та ТОВ "Газпром експорт" відповідно до умов договору уступки. Департаменту бухгалтерського обліку та звітності (ОСОБА_25) відобразити у бухгалтерському обліку заборгованість компанії "РосУкрЕнерго АГ" згідно з договором уступки права вимоги від 20.01.2009 року, передбачити витрати, пов'язані з виконанням договору уступки у фінансовому плані НАК "Нафтогаз України" на 2009 рік та відповідний місяць 2009 року та здійснити розрахунки за договором уступки від 20.01.2009 року за рахунок коштів, отриманих від ВАТ "Газпром" як аванс за Контрактом N ТКГУ від 19.01.2009 року та підписати відповідні платіжні доручення на перерахування коштів ВАТ "Газпром" та ТОВ "Газпром експорт". відображення в бухгалтерському обліку заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ", згідно з договором уступки права вимоги від 20.01.2009 року та перерахування відповідних грошових коштів /Т. 20 а. с. 201 - 203, 207 - 208/;

- даних, які містяться у вилучених відповідно до протоколу виїмки від 17.06.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документах: розпорядженнях першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_4 від 03.02.2009 року та 09.02.2009 року на адресу головного бухгалтера НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_13, щодо відображення у бухгалтерському обліку НАК "Нафтогаз України" проведення відповідних фінансових операцій, пов'язаних із оприбуткуванням на баланс НАК "Нафтогаз України" природного газу у розмірі 11 млрд. кубометрів /Т. 18 а. с. 105 - 109, 116 - 117/;

- даних, які містяться у вилученому відповідно до протоколу виїмки від 10.06.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документі - нотаріально завіреній копії акта N 1 здачі-прийому запасів газу в ПСГ по Договору N КП-ПХГ-1 купівлі-продажу газу, що зберігається в ПСГ від 20 січня 2009 року, складеного 4 лютого 2009 року в м. Москва і підписаного зі сторони НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_4, згідно з яким НАК "Нафтогаз України" передав, а ВАТ "Газпром" прийняв природний газ в ПСГ України у обсязі 11000000000 куб. м., що знаходиться в Україні в режимі транзит, на суму 1700000000 доларів США /Т. 17 а. с. 3 - 7, Т. 18 а. с. 44/;

- даних, які містяться у вилученому відповідно до протоколу виїмки від 10.06.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документі - нотаріально завіреній копії акта N 2 здачі-прийому запасів газу в ПСГ по Договору N КП-ПХГ-1 купівлі-продажу газу, який зберігається в ПСГ від 20 січня 2009 року, складеного 6 лютого 2009 року в м. Москва і підписаного зі сторони НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_4, згідно з яким ВАТ "Газпром" передав, а НАК "Нафтогаз України" прийняв природний газ в ПСГ України у обсязі 11000000000 куб. м, що знаходиться в Україні в режимі транзит, на суму 1700000000 доларів США /Т. 17 а. с. 3 - 7, Т. 18 а. с. 45/;

- вилученому відповідно до протоколу виїмки від 17.06.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документі - довідці N 12 за лютий 2009 року щодо оприбуткування на балансі НАК "Нафтогаз України" природного газу. /Т. 18 а. с. 105 - 109, 123/;

- даних, які містяться у вилученому відповідно до протоколу виїмки від 10.06.2010 під час проведення виїмки в ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" документі - акті б/н від 03.02.2009 прийому-передачі природного газу на зберігання до договору N 118-151 від 21.05.2008, згідно з яким НАК "Нафтогаз України" передала, а ДК "Укртансгаз" прийняла на зберігання в ПСГ, згідно договору від 21.05.2008 року N 118-151, природний газ імпортованого походження в обсязі 11000000,0 тис. куб. м., отриманий НАК "Нафтогаз України" відповідно до цивільно-правової угоди між ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром експорт" та НАК "Нафтогаз України"  /Т. 21 а. с. 172 - 177, 243/;

- даних, які містяться у вилученому відповідно до протоколу виїмки від 17.06.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документі - копії листа ВАТ "Газпром" N 05-60 від 22.01.2009 року на адресу НАК "Нафтогаз України", яким російська сторона повідомила останню що проінформувала 21 січня 2009 року компанію "РосУкрЕнерго АГ" про уступку на користь НАК "Нафтогаз України" заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ" перед ВАТ "Газпром" та ТОВ "Газпром експорт" в розмірі 1,7 млрд. доларів США /Т. 18 а. с. 105 - 109, 119/;

- даних, які містяться у вилученому відповідно до протоколу виїмки від 17.06.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документі - копії повідомлення ВАТ "Газпром" N 05-60 від 21.01.2009 року на адресу компанії "РосУкрЕнерго АГ" з аркушем-повідомленням, яким російська сторона повідомила "РосУкрЕнерго АГ" про уступку на користь НАК "Нафтогаз України" заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ" перед ВАТ "Газпром" та ТОВ "Газпром експорт" в розмірі 1,7 млрд. доларів США - перед ВАТ "Газпром" по Агентській угоді N 1 від 29.07.2004 року в розмірі 160440000 млн. доларів США. Перед ТОВ "Газпром експорт" у вигляді реструктуризації платежів по поставках туркменського газу по договору N 2107-03/06 в розмірі 283000000 доларів США; по договору N 2107-03/06 продажу туркменського газу в розмірі 1229910000 доларів США; по договору N 2107-06/06 продажу узбекського газу в розмірі 3350000 доларів США; по договору N 2102-07-04 продажу казахського газу в розмірі 23300000 доларів США. Згідно з даним повідомленням, договором уступки передбачено, що з дати його підписання будь-яке виконання компанією "РосУкрЕнерго АГ" своїх зобов'язань відносно заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ" буде виконуватись на користь НАК "Нафтогаз України", включаючи, але не обмежуючи, здійснення виплат всіх сум заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ" на користь НАК "Нафтогаз України" або в залік взаємних вимог між компанією "РосУкрЕнерго АГ" та НАК "Нафтогаз України" /Т. 18 а. с. 105 - 109, 120 - 122/;

- даних, які містяться у вилученому відповідно до протоколу виїмки від 17.06.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документі - копії Агентської угоди N 1, укладеною між ВАТ "Газпром" і компанією "РосУкрЕнерго АГ" 29 липня 2004 року, зі змінами та доповненнями, за не виконання умов якої у компанії "РосУкрЕнерго АГ" перед ВАТ "Газпром" виникла заборгованість в розмірі 160440000 млн. доларів США, що була уступлена ВАТ "Газпром" на користь НАК "Нафтогаз України" за договором уступки від 20 січня 2009 року  /Т. 18 а. с. 105 - 109, 130 - 162/;

- даних, які містяться у вилученому відповідно до протоколу виїмки від 17.06.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документі - копії контракту N 2107-06/06 купівлі-продажу природного газу, укладеного між ТОВ "Газекспорт" та компанією "РосУкрЕнерго АГ" 4 січня 2006 року, зі змінами та доповненнями, за не виконання умов якого у компанії "РосУкрЕнерго АГ" перед ТОВ "Газекспорт" виникла заборгованість в розмірі 3350000 доларів США, що була уступлена ТОВ "Газпром експорт" на користь НАК "Нафтогаз України" за договором уступки від 20 січня 2009 року /Т. 18 а. с. 105 - 109, 163 - 181/;

- даних, які містяться у вилученому відповідно до протоколу виїмки від 17.06.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документі - копії контракту N 2107-03/06 купівлі-продажу природного газу, укладеного між ТОВ "Газекспорт" та компанією "РосУкрЕнерго АГ" 29 липня 2004 року, зі змінами та доповненнями, за не виконання умов якого у компанії "РосУкрЕнерго АГ" перед ТОВ "Газекспорт" виникла заборгованість в розмірі 283 000 000 доларів США за поставки туркменського газу та в розмірі 1229910000 доларів США за поставки туркменського газу, що були уступлені ТОВ "Газпром експорт" на користь НАК "Нафтогаз України" за договором уступки від 20 січня 2009 року /Т. 18 а. с. 105 - 109, 182 - 213/;

- даних, які містяться у вилученому відповідно до протоколу виїмки від 17.06.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документі - копії контракту N 2102-07-04 купівлі-продажу природного газу, укладеного між ТОВ "Газпром експорт" та компанією "РосУкрЕнерго АГ" 9 лютого 2007 року, з доповненнями, за не виконання умов якого у компанії "РосУкрЕнерго АГ" перед ТОВ "Газпром експорт" виникла заборгованість в розмірі 23300000 доларів США, що була уступлена ТОВ "Газпром експорт" на користь НАК "Нафтогаз України" за договором уступки від 20 січня 2009 року /Т. 18 а. с. 105 - 109, 214 - 223/;

- даних, які містяться у вилучених відповідно до протоколу виїмки від 06.08.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" /Т. 19 а. с. 55 - 59/ документах:

контракті N 14/935-1/04 купівлі-продажу природного газу в 2005 - 2008 роках від 29.07.2004 року /Т. 19 а. с. 119 - 128/,

додатковій угоді N 1 до контракту N 14/935-1/04 купівлі-продажу природного газу від 29.07.2004 року, укладена 04.01.2005 року /Т. 19 а. с. 129/,

додатковій угоді N 2 до контракту N 14/935-1/04 купівлі-продажу природного газу від 10.07.2004 року, укладена 10.01.2005 року /Т. 19 а. с. 130/,

додатковій угоді N 3 до контракту N 14/935-1/04 купівлі-продажу природного газу від 29.07.2004 року, укладена 30.04.2005 року /Т. 19 а. с. 131/,

додатковій угоді N 4 до контракту N 14/935-1/04 купівлі-продажу природного газу від 29.07.2004 року, укладена 04.08.2005 року /Т. 19 а. с. 132/,

додатковій угоді N 5 до контракту N 14/935-1/04 купівлі-продажу природного газу від 29.07.2004 року, укладена 31.10.2005 року, копією додаткової угоди N 6 до контракту N 14/935-1/04 купівлі-продажу природного газу від 29.07.2004 року, укладена у грудні 2005 року /Т. 19 а. с. 133/,

додатковій угоді N 7 до контракту N 14/935-1/04 купівлі-продажу природного газу від 29.07.2004 року, укладена 04.01.2006 року, змінами N 1 до додаткової угоди N 7 до контракту N 14/935-1/04 купівлі-продажу природного газу від 29.07.2004 року, укладені 16.02.2006 року /Т. 19 а. с. 135 - 136/,

змінах N 2 до додаткової угоди N 7 до контракту N 14/935-1/04 купівлі-продажу природного газу від 29.07.2004 року, укладені 21.03.2007 року /Т. 19 а. с. 138/,

додатковій угоді N 8 до контракту N 14/935-1/04 купівлі-продажу природного газу від 29.07.2004 року, укладена 15.02.2006 року /Т. 19 а. с. 139/,

додатковій угоді N 9 до контракту N 14/935-1/04 купівлі-продажу природного газу від 29.07.2004 року, укладена 18.04.2006 року /Т. 19 а. с. 140/,

додатковій угоді N 10 до контракту N 14/935-1/04 купівлі-продажу природного газу від 29.07.2004 року, укладена 30.11.2006 року /Т. 19 а. с. 129/, згідно яких компанія "РосУкрЕнерго АГ" зобов'язується поставити, а НАК "Нафтогаз України" прийняти на умовах DAF кордон Російська Федерація/Україна з 1 січня 2005 року до 31.12.2028 року, природний газ наступної кількості: 2005 рік - 7 млрд. куб. м., 2006 рік - 10 млрд. куб. м., 2007 - 2028 до 60 млрд. кубометрів млрд. куб. м. Контрактна кількість газу, яка постачається у 2005 році, становить 7000000000 куб. м.

- вилучених відповідно до протоколу виїмки від 06.08.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" /Т. 19 а. с. 55 - 67/ документах:

контракті N 14/935-2/04 про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України в 2005 - 2030 від 29.07.2004 року /Т. 19 а. с. 142 - 150/,

додатку N 1 до контракту N 14/935-2/04 про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України в 2005 - 2030 від 29.07.2004 року /Т. 19 а. с. 151/,

додатковій угоді N 1 до контракту N 14/935-2/04 про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України в 2005 - 2030 від 29.07.2004 року /Т. 19 а. с. 152/,

додатковій угоді N 2 до контракту N 14/935-2/04 про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України в 2005 - 2030 від 29.07.2004 року /Т. 19 а. с. 153/,

додатковій угоді N 3 до контракту N 14/935-2/04 про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України в 2005 - 2030 від 29.07.2004 року/Т. 19 а. с. 154/,

додатковій угоді N 4 до контракту N 14/935-2/04 про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України в 2005 - 2030 від 29.07.2004 року/Т. 19 а. с. 155-56/,

додатковій угоді N 5 до контракту N 14/935-2/04 про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України в 2005 - 2030 від 29.07.2004 року, укладена 30.11.2006 року /Т. 19 а. с. 157/,

додатковій угоді N 6 до контракту N 14/935-2/04 про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України в 2005 - 2030 від 29.07.2004 року, укладена 01.12.2006 року /Т. 19 а. с. 158/,

додатковій угоді N 7 до контракту N 14/935-2/04 про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України в 2005 - 2030 від 29.07.2004 року/Т. 19 а. с. 160/,

додатковій угоді N 8 до контракту N 14/935-2/04 про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України в 2005 - 2030 від 29.07.2004 року/Т. 19 а. с. 161-162/,

додатковій угоді N 9 до контракту N 14/935-2/04 про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України в 2005 - 2030 від 29.07.2004 року/Т. 19 а. с. 163/,

У даних документах міститься доказова інформація про те, що НАК "Нафтогаз України" та компанія "РосУкрЕнерго АГ" домовились про те, що НАК "Нафтогаз України" надає послуги по транзиту природного газу, в період з 1 січня 2005 року до 31 грудня 2030 року, в об'ємі 270000000000 куб. м., який належить компанії "РосУкрЕнерго АГ" трубопровідним транспортом через територію України. Річний об'єм транзиту газу у відповідності до даного контракту складає 10000000000 куб. м. ціна однієї тисячі кубічних метрів газу, який передається для транзиту по даному контракту становить 80 доларів США. Ставка плати за транзит 1 тис. куб. м. газу через територію України встановлюється в розмірі 1,09375 долара США на кожні 100 км відстані транспортування.

- даних, які містяться у вилучених відповідно до протоколу виїмки від 06.08.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документах: /Т. 19 а. с. 55 - 59/

контракті N 14/935-3/04 про об'єми і умови закачування природного газу в підземні сховища газу, його зберігання, відбору і транспортування в 2005 - 2030 роках від 29.07.2004 року /Т. 19 а. с. 164 - 172/,

додатку N 1 до контракту N 14/935-3/04 про об'єми і умови закачування природного газу в підземні сховища газу, його зберігання, відбору і транспортування в 2005 - 2030 роках від 29.07.2004 року /Т. 19 а. с. 173/,

додатковій угоді N 1 до контракту N 14/935-3/04 про об'єми і умови закачування природного газу в підземні сховища газу, його зберігання, відбору і транспортування в 2005 - 2030 роках від 29.07.2004 року, укладена 10.01.2005 року /Т. 19 а. с. 174/,

додатковій угоді N 2 до контракту N 14/935-3/04 про об'єми і умови закачування природного газу в підземні сховища газу, його зберігання, відбору і транспортування в 2005 - 2030 роках від 29.07.2004 року, укладена 22.07.2005 року, додатковій угоді від 17.07.2005 до контракту N 14/935-3/04 про об'єми і умови закачування природного газу в підземні сховища газу, його зберігання, відбору і транспортування в 2005 - 2030 роках від 29.07.2004 року /Т. 19 а. с. 175/,

додатковій угоді N 3 до контракту N 14/935-3/04 про об'єми і умови закачування природного газу в підземні сховища газу, його зберігання, відбору і транспортування в 2005 - 2030 роках від 29.07.2004 року, укладена 31.10.2005 року /Т. 19 а. с. 179/,

додатковій угоді N 4 до контракту N 14/935-3/04 про об'єми і умови закачування природного газу в підземні сховища газу, його зберігання, відбору і транспортування в 2005 - 2030 роках від 29.07.2004 року, укладена 04.01.2006 року /Т. 19 а. с. 180/,

додатковій угоді N 5 до контракту N 14/935-3/04 про об'єми і умови закачування природного газу в підземні сховища газу, його зберігання, відбору і транспортування в 2005 - 2030 роках від 29.07.2004 року, укладена 16.02.2006 року /Т. 19 а. с. 181 - 182/,

додатковій угоді N 6 до контракту N 14/935-3/04 про об'єми і умови закачування природного газу в підземні сховища газу, його зберігання, відбору і транспортування в 2005 - 2030 роках від 29.07.2004 року, укладена 30 листопада 2006 року /Т. 19 а. с. 183/,

додатковій угоді N 7 до контракту N 14/935-3/04 про об'єми і умови закачування природного газу в підземні сховища газу, його зберігання, відбору і транспортування в 2005 - 2030 роках від 29.07.2004 року, укладена 30 серпня 2007 року/Т. 19 а. с. 184 - 185/,

додатковій угоді N 8 до контракту N 14/935-3/04 про об'єми і умови закачування природного газу в підземні сховища газу, його зберігання, відбору і транспортування в 2005 - 2030 роках від 29.07.2004 року, укладена 30 серпня 2007 року/Т. 19 а. с. 186 - 187/,

додатковій угоді N 9 до контракту N 14/935-3/04 про об'єми і умови закачування природного газу в підземні сховища газу, його зберігання, відбору і транспортування в 2005 - 2030 роках від 29.07.2004 року, укладена 22.10.2007 року /Т. 19 а. с. 188 - 189/,

додатковій угоді N 10 до контракту N 14/935-3/04 про об'єми і умови закачування природного газу в підземні сховища газу, його зберігання, відбору і транспортування в 2005 - 2030 роках від 29.07.2004 року, укладена 05.12.2007 року /Т. 19 а. с. 190/, згідно яких НАК "Нафтогаз України" та компанія "РосУкрЕнерго АГ" (далі - Замовник) домовились про те, що компанія НАК "Нафтогаз України" надає послуги по закачуванню природного газу, який належить компанії "РосУкрЕнерго АГ" в підземні сховища газу НАК "Нафтогаз України", зберіганню, відбору з ПСГ і транспортуванню газу в період з 15 квітня 2005 року до 15 квітня 2030 року, в об'ємі 250000000000 куб. м. Річний об'єм закачування, зберігання, відбору із ПСГ і транспортування газу у відповідності до даного контракту складає 10000000000 куб. м. Оплата даних послуг здійснюється по тарифній ставці 2,25 доларів США за 1000 куб. м. за щорічний період зберігання.

- даних, які містяться у вилученому відповідно до протоколу виїмки від 06.08.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" документі - "Другому окремому рішенні Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм" від 08.06.2010 року, яке за домовленістю між НАК "Нафтогаз України" та компанією "РосУкрЕнерго АГ", згідно з ст. 8.7 та ст. 8.8. контракту N 14/935-3/04 від 29.07.2004 є обов'язковим, остаточним та не підлягає оскарженню, яким констатовано що:

НАК "Нафтогаз України" позбавив компанію "РосУкрЕнерго АГ" можливості доступу до 11 млрд. кубометрів природного газу, який належав компанії "РосУкрЕнерго АГ";

компанія "РосУкрЕнерго АГ" має право на одержання від НАК "Нафтогаз України" не пізніше 01.09.2010 11 млрд. кубометрів природного газу, який зберігається у ПСГ на території України;

НАК "Нафтогаз України" зобов'язана сплатити компанії "РосУкрЕнерго АГ" штраф і може виконати це зобов'язання шляхом передачі компанії "РосУкрЕнерго" права власності на 1,1 млрд. кубометрів додаткового природного газу;

НАК "Нафтогаз України" не має права на одержання доплати за зберігання у період з 03.02.2009 до дати, коли НАК "Нафтогаз України" надасть підтвердження обсягу належного компанії "РосУкрЕнерго АГ" газу, який зберігається в ПСГ;

НАК "Нафтогаз України" у даний час не має права на розірвання контракту "Про обсяги та умови закачування природного газу в підземні сховища газу, його зберігання, відбору та транспортування у 2005 - 2030 роках" N 14/935-3/04 від 29.07.2004, укладеного між компанією "РосУкрЕнерго АГ" та НАК "Нафтогаз України", який є діючим та обов'язковим для виконання сторонами /Т. 19 а. с. 55 - 59, 68 - 69, Т. 20 а. с. 79 - 98, 184 - 194/.

- даних, які містяться у вилучених відповідно до протоколу виїмки від 09.09.2010 під час проведення виїмки в НАК "Нафтогаз України" /Т. 20 а. с. 211 - 214/ документах:

листі компанії "РосУкрЕнерго АГ" N 0082/01S-09 від 21 січня 2009 року, вх. НАК "Нафтогаз України" N 98/26ф від 21.01.2009 року /Т. 20 а. с. 217 - 218/,

листі компанії "РосУкрЕнерго АГ" N 0106/02S-09 від 2 лютого 2009 року, вх. НАК "Нафтогаз України" N 138/26ф від 3.02.2009 року /Т. 20 а. с. 219/.

У даних документах міститься доказова інформація, про те, що НАК "Нафтогаз України" проінформовано, що акціонерами компанії "РосУкрЕнерго АГ" не прийнято жодного рішення про продаж природного газу, що зберігається в ПСГ, радою директорів компанії не прийнято жодного рішення щодо цього, вона не надавала відповідних повноважень менеджменту компанії укладати такі контракти. Менеджмент компанії не укладав жодних контрактів з продажу природного газу. Будь-які відчуження або заборона обігу цього газу будь-яким шляхом, що суперечать контрактам N 14/395-2/04 та N 14/395-3/04, укладених між цими компаніями 29.07.2004 року призведе до скоєння суворого злочину, котрий не залишить, іншого вибору ніж ініціювання юридичних та кримінальних процедур:

- даних, які містяться у документі письмовим розпорядженням першого заступника Голови Правління НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_4 від 03.02.2009 року до листів компанії "РосУкрЕнерго АГ" N 0082/01S-09 від 21 січня 2009 року, вх. НАК "Нафтогаз України" N 98/26ф від 21.01.2009 року та N 0106/02S-09 від 2 лютого 2009 року, вх. НАК "Нафтогаз України" N 138/26ф від 3.02.2009 року. У даному документі міститься доказова інформація, про обізнаність ОСОБА_4 щодо належності природного газу в обсязі 11 млрд. кубометрів, який зберігався в ПСГ ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" компанії "РосУкрЕнерго АГ" та про неприпустимість вчинення НАК "Нафтогаз України" будь-яких дій з належним компанії "РосУкрЕнерго АГ" крім як з умовами контрактів N 14/395-2/04 та N 14/395-3/04, укладених між цими компаніями 29.07.2004.

- даних, які містяться у вилучених відповідно до протоколу виїмки від 10.06.2010 під час проведення виїмки в Міністерстві палива та енергетики України /Т. 21. а. с. 156 - 157/ документах:

листі Прем'єр-міністра України ОСОБА_9 N 2765/0/1-09 від 21.01.2009 /Т. 21. а. с. 161/,

письмовому розпорядженні Міністра палива та енергетики України ОСОБА_57 до листа Прем'єр-міністра України ОСОБА_9 вх. N 10/0243 від 20.01.2009 щодо безумовного виконання положень контрактів, підписаних між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" 19 - 20 січня 2009 року у м. Москва (в тому числі Договору уступки вимоги між ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром Експорт" та НАК "Нафтогаз України"), зокрема прийняття на баланс НАК "Нафтогаз України" природного газу в обсязі 11 млрд. куб. метрів, який перебуває у підземних сховищах ДК "Укртрансгаз" та своєчасного здійснення розрахунків за нього /Т. 21. а. с. 160/.

- даних, які містяться у вилучених 10 червня 2010 року в ході проведення виїмки в Міністерстві палива та енергетики України /Т. 21. а. с. 156 - 157/ документах:

копії листа виконуючого обов'язки голови правління НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_4 N 14-376 від 25.02.2009 на адресу Прем'єр-міністра України ОСОБА_9 щодо надання митним органам України доручення на проведення митного оформлення частини обсягів природного газу придбаного НАК "Нафтогаз України" за договором N КП-ПХГ-2 від 20.01.2009 року /Т. 21. а. с. 169/,

підготовленій резолюції Першого віце-Прем'єр-міністра України ОСОБА_10 N 10054/1/1-09 від 26.02.2009 до листа НАК "Нафтогаз України" N 14-376 від 25.02.2009 на адресу Держмитслужби (ОСОБА_39), НАК "Нафтогаз України" (ОСОБА_5), Мінпаливенерго (ОСОБА_57), щодо термінового проведення митного оформлення природного газу, який знаходиться в ПСГ України, та оформлення вантажних митних декларацій /Т. 21. а. с. 168/.

- даних, які містяться у вилучених відповідно до протоколу виїмки від 10.06.2010 під час проведення виїмки в ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України /Т. 21. а. с. 172 - 177/ документах:

копії письмового розпорядження першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_4 від 22.01.2009 року вих. N 104/3 на доручення Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 N 2765/0/1-09 до доручення Прем'єр-міністра України від 21.01.2009 N 14 на адресу ОСОБА_24, ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_42, ОСОБА_23, ОСОБА_39, ОСОБА_25, ОСОБА_53 щодо забезпечення виконання доручення Прем'єр-міністра України; копією листа Прем'єр-міністра України ОСОБА_9 N 2765/0/1-09 від 21.01.2009 року щодо безумовного виконання положень контрактів, підписаних між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" 19 - 20 січня 2009 року у м. Москва (в тому числі Договору уступки вимоги між ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром Експорт" та НАК "Нафтогаз України"), зокрема прийняти на баланс НАК "Нафтогаз України" природний газ в обсязі 11 млрд. куб. метрів, який перебуває у підземних сховищах ДК "Укртрансгаз" та своєчасно здійснити розрахунки за нього /Т. 21. а. с. 204/,

письмовому розпорядженні директора ДК "Укртрансгаз" ОСОБА_29 на адресу ОСОБА_44, ОСОБА_8 до вхідного N 1409 від 22.01.2009 щодо забезпечення виконання доручення згідно з резолюцією першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" ОСОБА_4 /Т. 21. а. с. 203/.

- даних, які містяться у вилучених відповідно до протоколу виїмки від 10.06.2010 під час проведення виїмки в ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України /Т. 21. а. с. 172 - 177/ документах:

акті приймання-передачі від 17.07.2005 до договору купівлі-продажу природного газу між ВАТ "Газпром" і компанією "РосУкрЕнерго АГ" від 17.07.2005 /Т. 21. а. с. 210/,

акті N 325(02) від 31.12.2005 відбору природного газу з ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 115-338 від 19.05.2005 /Т. 21. а. с. 211/,

акті N 284(02) від 30.11.2005 відбору природного газу з ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 115-338 від 19.05.2005 /Т. 21. а. с. 212/,

акті N 249(02) від 31.10.2005 відбору природного газу з ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 115-338 від 19.05.2005 /Т. 21. а. с. 213/,

акті N 239(02) від 31.12.2005 закачування природного газу в ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 115-338 від 19.05.2005 /Т. 21. а. с. 214/,

акті N 192(01) від 30.09.2005 закачування природного газу в ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 115-338 від 19.05.2005 /Т. 21. а. с. 215/,

акті N 150(01) від 31.08.2005 закачування природного газу в ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 115-338 від 19.05.2005 /Т. 21. а. с. 216/,

акті N 271(01) від 31.10.2006 закачування природного газу в ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 116-400 від 15.06.2006 /Т. 21. а. с. 217/,

акті N 217(01) від 30.09.2006 закачування природного газу в ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 116-400 від 15.06.2006 /Т. 21. а. с. 218/,

акті N 217(01) від 31.08.2006 закачування природного газу в ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 116-400 від 15.06.2006 /Т. 21. а. с. 219/,

акті N 162(01) від 31.07.2006 закачування природного газу в ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 116-400 від 15.06.2006 /Т. 21. а. с. 220/,

акті N 85(01) від 30.06.2006 закачування природного газу в ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 116-400 від 15.06.2006 /Т. 21. а. с. 221/,

акті N 33(01) від 31.05.2006 закачування природного газу в ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 116-400 від 15.06.2006 /Т. 21. а. с. 222/,

акті N 146(02) від 30.04.2006 відбору природного газу з ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 115-338 від 19.05.2005 /Т. 21. а. с. 223/,

акті N 143(02) від 31.03.2006 відбору природного газу з ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 115-338 від 19.05.2005 /Т. 21. а. с. 224/,

акті N 81(02) від 28.02.2006 відбору природного газу з ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 115-338 від 19.05.2005 /Т. 21. а. с. 225/,

акті N 2(02) від 31.01.2006 відбору природного газу з ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 115-338 від 19.05.2005 /Т. 21. а. с. 226/,

акті N 140(02) від 30.11.2007 відбору природного газу з ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 117-513 від 27.11.2007 /Т. 21. а. с. 227/,

акті N 135(02) від 20.11.2007 відбору природного газу з ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 117-513 від 27.11.2007 /Т. 21. а. с. 228/,

акті N 183(01) від 20.11.2007 закачування природного газу в ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 117-513 від 27.11.2007 /Т. 21. а. с. 229/,

акті N 182(01) від 20.11.2007 закачування природного газу в ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 117-513 від 27.11.2007 /Т. 21. а. с. 230/,

акті N 135(01) від 27.11.2007 закачування природного газу в ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 117-513 від 27.11.2007 /Т. 21. а. с. 231/,

акті N 86(01) від 27.11.2007 закачування природного газу в ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 117-513 від 27.11.2007 /Т. 21. а. с. 232/,

акті N 75(01) від 07.12.2007 закачування природного газу в ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 116-400 від 15.06.2006 /Т. 21. а. с. 233/,

акті N 121(02) від 07.12.2007 відбору природного газу з ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 116-400 від 15.06.2006 /Т. 21. а. с. 234/,

акті N 119(02) від 07.12.2007 відбору природного газу з ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 116-400 від 15.06.2006 /Т. 21. а. с. 235/,

акті N 56(02) від 07.12.2007 відбору природного газу з ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 116-400 від 15.06.2006 /Т. 21. а. с. 236/,

акті N 25(02) від 07.12.2007 відбору природного газу з ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 116-400 від 15.06.2006 /Т. 21. а. с. 237/,

акті б/н від 31.12.2008 відбору природного газу з ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 118-152 від 24.06.2008 /Т. 21. а. с. 238/,

акті N 80(02) від 30.06.2008 відбору природного газу з ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 117-513 від 27.11.2007 /Т. 21. а. с. 239/,

акті N 105(02) без дати відбору природного газу з ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 117-513 від 27.11.2007 /Т. 21. а. с. 240/,

акті N 41(02) без дати відбору природного газу з ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 117-513 від 27.11.2007 /Т. 21. а. с. 241/,

акті N 2(02) без дати відбору природного газу з ПСГ ДК "Укртрансгаз" до договору N 117-513 від 27.11.2007 /Т. 21. а. с. 242/, щодо руху природного газу в ПСГ ДК "Укртрансгаз", згідно раніше укладених домовленостей.

- даних, які містяться у вилучених відповідно до протоколу виїмки від 03.09.2010 під час проведення виїмки у ВАТ "Газпром" /Т. 22. а. с. 6 - 10/ документах:

- копії контракту N 2107-06/06 купівлі-продажу природного газу між ТОВ "Газекспорт" та компанією "РосУкрЕнерго АГ" щодо прийому, передачі та транспортування природного газу з додатками /Т. 22. а. с. 17 - 38 /,

копії акта звірки розрахунків по контракту N 2107-06/06 від 04.01.2006 між компанією "РосУкрЕнерго АГ" та ТОВ "Газпром експорт" /Т. 22. а. с. 39 -40/,

копії контракту N 2107-03/06 купівлі-продажу природного газу між ТОВ "Газекспорт" та компанією "РосУкрЕнерго АГ" щодо прийому, передачі та транспортування природного газу з додатками /Т. 22. а. с. 41 - 75/,

копії акта звірки розрахунків по контракту N 2107-03/06 від 29.07.2004 між компанією "РосУкрЕнерго АГ" та ТОВ "Газпром експорт" /Т. 22. а. с. 76/,

копії контракту N 2102-07-04 купівлі-продажу природного газу між ТОВ "Газпром експорт" та компанією "РосУкрЕнерго АГ" /Т. 22. а. с. 77 - 88 /,

копії акта звірки розрахунків по контракту N 2102-07-04 від 09.02.2007 між компанією "РосУкрЕнерго АГ" та ТОВ "Газпром експорт" /Т. 22. а. с. 89/,

копії акта звірки розрахунків між ВАТ "Газпром" і компанією "РосУкрЕнерго АГ" по агентській угоді N 1 від 29.07.2004 за період з 01.10.2008 до 31.12.2008, копії договору уступки між ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром Експорт" у якості кредиторів та НАК "Нафтогаз України" у якості нового кредитора від 20 січня 2009 року (м. Москва) /Т. 22. а. с. 90/,

копії агентської угоди N 1 між ВАТ "Газпром" та компанії "РосУкрЕнерго АГ" від 29 липня 2004 року щодо прийому, передачі та транспортування природного газу з додатками /Т. 22. а. с. 103 - 137/,

комерційних актах від 16.12.2008,10.12.2008,17.10.2008, 15.09.2008, 15.08.2008, 17.07.2008, 17.06.2008, 16.05.2008, 10.04.2008, 17.03.2008, 18.02.2008 здачі-прийомки природного газу відповідно до агентської угоди від 29.07.2004 N 1 між ВАТ "Газпром" та компанією "РосУкрЕнерго АГ" /Т. 22. а. с. 138 - 148/,

розрахунках N R-46 від 15.01.2009, N R-42 від 16.12.2008, N R-38 від 10.11.2008, N R-34 17.10.2008, N R-30 від 15.09.2008, N R-27 від 15.08.2008, N R-24 від 17.07.2008, N R-21 від 17.06.2008, N R-15 від 16.05.2008, N R-10 від 10.04.2008, N R-6 від 17.03.2008, N R-1 від 18.02.2008 /Т. 22. а. с. 139 - 161/,

копії договору купівлі-продажу газу N КП-ПХГ-1, який зберігається в ПСГ між НАК "Нафтогаз України" у якості Продавця та ВАТ "Газпром" у якості Покупця від 20 січня 2009 року (м. Москва) з додатками, актами здачі-приймання газу, кількості і якості запасу газу в ПСГ /Т. 22. а. с. 162 - 174/,

копії листа НАК "Нафтогаз України" N 24-67-345 від 27.01.2009 на адресу ВАТ "Газпром" /Т. 22. а. с. 175/,

копії рахунку N 3 від 27.01.2009 /Т. 22. а. с. 176/,

копії рахунку N 4 від 27.01.2009 /Т. 22. а. с. 177/,

копії листа ВАТ "Газпром" на адресу ОСОБА_4 N 06-311 від 06.02.20009, копії заяви на переказ N 305 від 05.02.2009 /Т. 22. а. с. 178/,

копії SWIFT-повідомлення від 05.02.2009 /Т. 22. а. с. 179 - 180/,

копії договору купівлі-продажу газу N КП-ПХГ-2, який зберігається в ПСГ між ВАТ "Газпром" у якості Продавця та НАК "Нафтогаз України" у якості Покупця від 20 січня 2009 року (м. Москва), з додатками /Т. 22. а. с. 181 - 192/,

копії рахунку N 5 від 04.02.2009 /Т. 22. а. с. 193/,

ксерокопію листа НАК "Нафтогаз України" на адресу ВАТ "Газпром" N?-18-681 від 12.02.2009 /Т. 22. а. с. 194/,

копії платіжного доручення N 16 від 05.02.2009 /Т. 22. а. с. 195/,

копіях SWIFT-повідомлення від 05.02.2009 /Т. 22. а. с. 196 - 197 /,

копії доповнення N 1 від 19.01.2009 до контракту від 19.01.2009 між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 до 2019 роки /Т. 22. а. с. 198 - 199 /,

копії доповнення N 2 від 27.01.2009 до контракту N ТКГУ від 19.01.2009 між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 до 2019 роки, щодо купівлі-продажу природного газу в обсязі 11 млрд. кубометріветрів /Т. 22. а. с. 200 - 201/,

копії довідки від 03.02.2009 НАК "Нафтогаз України" з картотеки ТМЦ: газ природний імпортований за лютий 2009 року, підписаною ОСОБА_4 від імені НАК "Нафтогаз України", згідно з якою, власником 11 млрд. кубометрів природного газу, була вказана НАК "Нафтогаз України" /Т. 22. а. с. 202/,

- даних, які містяться у документах, долученими до матеріалів кримінальної справи, які містять доказову інформацію щодо підтвердження права власності "РосУкрЕнерго АГ" на природний газ, що перебуває на зберіганні в ПСГ України в кількості 11 млрд. кубометрів:

копіях комерційного акта приймання-передачі природного газу до Договору купівлі-продажу від 17.07.2005 між ВАТ "Газпром" і компанією "РосУкрЕнерго АГ" від 17.07.2005 /Т. 23. а. с. 16 - 18/,

копії акта N 3 від 16.09.2005 приймання-передачі природного газу за договором N 1 УП -05 від 16.12.2004 купівлі-продажу природного газу між ВАТ "Газпром" і Компанією "РосУкрЕнерго АГ" /Т. 23. а. с. 19/,

копії акта N 8-3-RUE від 14.09.2005 надання послуг по закачуванню природного газу в ПХГ за Контрактом N 14/935-3/04 від 29.07.2004 за серпень 2005 /Т. 23. а. с. 20/.,

копії акта N 8-ПХГ-RUE від 14.09.2005 здачі-приймання природного газу за Контрактом N 14/935-3/04 від 29.07.2004 за підсумками поставки в серпні 2005 року /Т. 23. а. с. 21/.,

копії акта N 1 від 11.10.2005 здачі-приймання природного газу, поставленого у вересні 2005 року за Контрактом N 0605-18 від 19.08.2005 між "ЗАНГАС Хох энд Тифбау Гмбх" і "РосУкрЕнерго АГ" /Т. 23. а. с. 22/.,

копії комерційного акта від 10.10.2005 здачі-приймання природного газу, поставленого у вересні 2005 року за контрактом N 2107-03/06 від 29.07.2004 /Т. 23. а. с. 23/.,

копії акта N 9-3-RUE від 17.10.2005 надання послуг по закачуванню природного газу в ПСГ за Контрактом N 14/935-3/04 від 29.07.2004 за вересень 2005 /Т. 23. а. с. 24/.,

копії акта N 9-ПХГ-RUE від 17.10.2005 здачі-приймання природного газу за Контрактом N 14/935-3/04 від 29.07.2004 за підсумками поставки у вересні 2005 /Т. 23. а. с. 25/.,

копії комерційного акта N 1 від 10.11.2005 здачі-приймання природного газу, поставленого в жовтні 2005 року за контрактом N 2107-05-01 від 31.03.2005 /Т. 23. а. с. 26/.,

копії акта N 10-ПХГ-RUE від 16.11.2005 здачі-приймання природного газу за Контрактом N 14/935-3/04 від 29.07.2004 за підсумками поставки в жовтні 2005 року /Т. 23. а. с. 27/.,

копії акта N 10-3-RUE від 16.11.2005 надання послуг по закачуванню природного газу в ПСГ за Контрактом N 14/935-3/04 від 29.07.2004 за жовтень 2005 року /Т. 23. а. с. 28/.,

копії комерційного акта 1/1 від 9.06.2006 здачі-приймання природного газу, поставленого в травні 2006 за контрактом N 2107-06/06 від 4.01.2006 року /Т. 23. а. с. 29/.

копії акта N 5/06-3-RUE від 13.06.2006 надання послуг по закачуванню природного газу в ПСГ за Контрактом N 14/935-3/04 від 29.07.2004 за травень 2006 року /Т. 23. а. с. 30/.,

копії акта N 5/06-ПХГ-RUE від 13.06.2006 здачі-приймання природного газу за Контрактом N 14/935-3/04 від 29.06.2004 за підсумками поставки в травні 2006 /Т. 23. а. с. 31/.,

копії комерційного акта 1/1 від 10.07.2006 здачі-приймання природного газу, поставленого в червні 2006 за контрактом N 2107-06/06 від 04.01.2006 /Т. 23. а. с. 32/.,

копії акта N 6/06-ПХГ-RUE від 18.07.2006 здачі-приймання природного газу за Контрактом N 14/935-3/04 від 29.07.2004 за підсумками поставки в червні 2006 року /Т. 23. а. с. 33/.,

копії комерційного акта 1/1 від 14.11.2006 здачі-приймання природного газу, поставленого в жовтні 2006 року за контрактом N 2107-06/06 від 04.01.2006 /Т. 23. а. с. 34/.,

копії акта N 7 від 17.10.2006 приймання-передачі природного газу за договором N 1 УП-05 від 16.12.2004 купівлі-продажу природного газу між ВАТ "Газпром" і Компанією "РосУкрЕнерго АГ" /Т. 23. а. с. 35/.,

копії акта N 9/06-ПХГ-RUE від 9.10.2006 здачі-приймання природного газу за Контрактом N 14/935-3/04 від 29.07.2004 за підсумками поставки у вересні 2006 року /Т. 23. а. с. 36/,

копії комерційного акта від 8.11.2006 здачі-приймання природного газу, поставленого в жовтні 2006 року за Контрактом N 2107-03/06 від 29.07.2004 /Т. 23. а. с. 37/.

копії акта N 10/06-ПХГ-RUE від 16.11.2006 здачі-приймання природного газу за контрактом N 14/935-3/04 від 29.07.2004 за підсумками поставки в жовтні 2006 року /Т. 23. а. с. 38/.,

копії комерційного акта від 08.08.2007 здачі-приймання природного газу, поставленого в липні 2007 року за Контрактом N 2107-03/06 від 29.07.2004 /Т. 23. а. с. 39/.,

копії комерційного акта 1/2 від 08.08.2007 здачі-приймання природного газу, поставленого в липні 2007 за Контрактом N 2107-06/06 від 04.01.2006 /Т. 23. а. с. 40/.,

копії комерційного акта N 7 від 09.08.2007 здачі-приймання природного газу, поставленого в липні 2007 року за Контрактом N 1006-9 між ZMB Gmbh і "РосУкрЕнерго АГ" від 24.10.2006 року/Т. 23. а. с. 41/.,

копії акта N 07/07-ПХГ-RUE від 30.08.2007 здачі-приймання природного газу за Контрактом N 14/935-3/04 від 29.06.2004 за підсумками поставки в липні 2007 року /Т. 23. а. с. 42/.,

копії акта N 07/07-3- RUE за 30.08.2007 надання послуг по закачуванню природного газу в ПСГ за Контрактом N 14/935 -3/04 від 29.07.2004 року за липень 2007 року /Т. 23. а. с. 43/.,

копії комерційного акта 1/2 від 10.09.2007 здачі-приймання природного газу, поставленого в серпні 2007 за контрактом N 2107-06/06 від 4.01.2006 /Т. 23. а. с. 44/.,

копії акта N 08/07-ПХГ-RUE від 21.09.2007 здачі-приймання природного газу за контрактом N 14/935-3/04 від 29.07.2004 за підсумками поставки в серпні 2007 року /Т. 23. а. с. 45/.,

копії акта N 08/07-3-RUE від 21.09.2007 надання послуг по закачуванню природного газу в ПСГ за Контрактом N 14/935 -3/04 від 29.07.2004 року за серпень 2007 року /Т. 23. а. с. 46/.,

копії комерційного акта 1/2 від 15.10.2007 здачі-приймання природного газу, поставленого у вересні 2007 року за Контрактом N 2107-06/06 від 04.01.2006 /Т. 23. а. с. 47/.,

копії комерційного акта N 9 від 15.10.2007 здачі-приймання природного газу, поставленого у вересні 2007 року за Контрактом N 1006-9 між ZMB Gmbh і "РосУкрЕнерго АГ" від 24.10.2006 року /Т. 23. а. с. 48/.,

копії акта від 12.10.2007 здачі- приймання казахстанського газу за Контрактом б/н від 27.02.2007 /Т. 23. а. с. 49/.,

копії комерційного акта від 15.10.2007 здачі-приймання природного газу, поставленого у вересні 2007 року за Контрактом N 2102-07-04 від 09.02.2007 /Т. 23. а. с. 50/.,

копії акта N 09/07-ПХГ-RUE від 17.10.2007 здачі-приймання природного газу за Контрактом N 14/935-3/04 від 29.07.2004 за підсумками поставки у вересні 2007 року /Т. 23. а. с. 51/.,

копії акта N 09/07-3-RUE від 17.10.2007 надання послуг по закачуванню природного газу в ПСГ за Контрактом N 14/935-3/04 від 29.07.2004 за вересень 2007 року /Т. 23. а. с. 52/.,

копії акта від 19.05.2008 здачі- приймання газу за Контрактом N 2105-07-09 від 26.06.2007 /Т. 23. а. с. 53/.,

копії акта N 6/07-ПХГ-RUE від 18.07.2007 здачі- приймання природного газу за Контрактом N 14/935-3/04 від 29.06.2004 за підсумками поставки в червні 2007 року /Т. 23. а. с. 54/.,

копії акта N 07/07-ПХГ-RUE від 30.08.2007 здачі- приймання природного газу за Контрактом N 14/935-3/04 від 29.07.2004 за підсумками поставки в липні 2007 року /Т. 23. а. с. 55/.,

копії акта N 08/07-ПХГ-RUE здачі- приймання природного газу за Контрактом N 14/935-3/04 від 29.07.2004 року за підсумками поставки в серпні 2007 року. /Т. 23. а. с. 56/.,

копії контракту N 2107-03/06 купівліі- продажу природного газу між товариством з обмеженою відповідальністю "Газекспорт" і компанією "РосУкрЕнерго АГ" /Т. 23. а. с. 58 - 74/.,

копії додаткової угоди N 8 до Контракту N 2107-03/06 від 29.07.2004 з додатком /Т. 23. а. с. 75 - 78/.,

копіях INVOICE (рахунків) N 3000144166/1200032795, N 3000145030/1200033556, N 3000145264/1200033723, N 3000165965/1200052426, N 3000166945/1200053267, N 3000167726/1200053987, N 3000167729/1200053992, N 300016693/1200053265, N 3000167724/1200053984 /Т. 23. а. с. 79, 81, 83, 85, 86, 87, 103, 111, 113/.

копії комерційного акта від 8.11.2006 здачі- приймання природного газу, поставленого в жовтні 2006 року за контрактом N 2107-03/06 від 29.07.2004 /Т. 23. а. с. 80/.,

копії комерційного акта 1/1 від 12.12.2006 здачі- приймання природного газу, поставленого в листопаді 2006 року за контрактом N 2107-03/06 від 29.07.2004 /Т. 23. а. с. 82/.,

копії комерційного акта 1/2 від 18.12.2006 здачі- приймання природного газу, поставленого в листопаді 2006 року за контрактом N 2107-03/06 від 29.07.2004 /Т. 23. а. с. 84/,

копії комерційного акта від 12.11.2008 здачі- приймання природного газу, поставленого в жовтні 2008 року за контрактом N 2107-03/06 від 29.07.2004 /Т. 23. а. с. 86/.,

копії комерційного акта від 12.12.2008 здачі- приймання природного газу, поставленого в листопаді 2008 року за контрактом N 2107-03/06 від 29.07.2004 /Т. 23. а. с. 88/.,

копії комерційного акта від 14.01.2009 здачі- приймання природного газу, поставленого в грудні 2008 року за контрактом N 2107-03/06 від 29.07.2004 /Т. 23. а. с. 90/.,

копії контракту N 2107-06/06 купівліі- продажу природного газу між ТОВ "Газекспорт" і компанією "РосУкрЕнерго АГ" /Т. 23. а. с. 91 - 102/

копії комерційного акта 1/1 від 14.01.2009 здачі- приймання природного газу, поставленого в грудні 2008 року за Контрактом N 217-06/06 від 04.01.2006 /Т. 23. а. с. 104/,

копії контракту N 2102-07-04 купівліі- продажу природного газу від 9.02.2007 /Т. 23. а. с. 105 -110/,

копії комерційного акта від 12.12.2008 здачі- приймання природного газу, поставленого в листопаді 2008 за Контрактом N 2102 -07-04 від 09.02.2007 /Т. 23. а. с. 112/,

копії комерційного акта від 14.01.2009 здачі- приймання природного газу, поставленого в грудні 2008 року за Контрактом N 2102-07-04 від 09.02.2007 /Т. 23. а. с. 114/,

копії агентської угоди N 1 між ВАТ "Газпром" і компанією "РосУкрЕнерго АГ" від 29.07.2004 /Т. 23. а. с. 115 -124/,

копії рахунку N 225 від 20.01.2009 /Т. 23. а. с. 125/,

копії комерційного акта здачі- приймання природного газу за Агентською Угодою від 29.07.2004 року N 1 між ВАТ "Газпром" (Агент) і компанією "РосУкрЕнерго АГ" (Принципал),

рахунком N R-46 від 15.01.2009 /Т. 23. а. с. 127/,

копії рахунку - фактури N 15382 від 15.01.2009 /Т. 23. а. с. 128/,

копії комерційного акта виконаних Агентом послуг за Агентською Угодою від 29.07.2004 N 1 між ВАТ "Газпром" (Агент) і компанією "РосУкрЕнерго АГ" (Принципал) від 15.01.2009 /Т. 23. а. с. 129/,

копії контракту N 2107-06/06 купівліі- продажу природного газу між ТОВ "Газекспорт" і компанією "РосУкрЕнерго АГ" з доповненнями й додатками, копії контракту N 2102-07-04 купівлі-продажу природного газу від 9.02.2007 з додатковими угодами /Т. 23. а. с. 130 - 149/,

копії контракту N 2107-03/06 купівліі- продажу природного газу між ТОВ "Газекспорт" і компанією "РосУкрЕнерго АГ" зі змінами, доповненнями й додатками /Т. 23. а. с. 160 -192/,

копії агентської угоди N 1 між ВАТ "Газпром" і компанією "РосУкрЕнерго АГ" від 29.07.2004 з додатками /Т. 23. а. с. 193 - 222/,

копії листа голови Ради директорів "РосУкрЕнерго АГ" ОСОБА_65 N 0082/01S-09 від 21.01.2009 /Т. 23. а. с. 223/,

копії листа "РосУкрЕнерго АГ" N 0106/02S-09 від 02.02.2009 /Т. 23. а. с. 225 - 226/,

копії листа "РосУкрЕнерго АГ" N 0099/01S-09 від 29.01.2009 /Т. 23. а. с. 228/,

копії листа "РосУкрЕнерго АГ" N 0258/04 S-09 від 28.04.2009 /Т. 23. а. с. 229/,

копії листа НАК "Нафтогаз України" N 24-355-2342 від 08.05.2009 з додатком /Т. 23. а. с. 230 - 233/,

копії статуту компанії "РосУкрЕнерго АГ" в перекладі на українську мову, /Т. 24 а. с. 206 - 214/,

копії акта про наявність природного газу компанії "РосУкрЕнерго АГ" у ПСГ ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" за контрактом N 14/935-3/04 від 29.07.2004 року /Т. 24 а. с. 215/,

копії висновку від 18.06.2010 незалежного аудитора по фінансових звітах за 2009 рік, представлених на загальних зборах /Т. 24 а. с. 229 - 235/,

копії висновку від 16.06.2009 незалежного аудитора по фінансових звітах за 2008 рік, представлених на загальних зборах /Т. 24 а. с. 241 - 248/,

копії контракту N б/н від 27.02.2007 купівліі- продажу природного газу між "GAS INVEST LTD" і "РосУкрЕнерго АГ", з додатком /Т. 24 а. с. 249 - 256/,

копії контракту N 1006-9 поставки природного газу, укладеного між ZMB Gmbh і компанією "РосУкрЕнерго АГ" /Т. 25 а. с. 1-6/,

копії контракту N 2105-07-09 від 26.07.2007 між компанією "РосУкрЕнерго АГ" і ТОВ "Газпром експорт" /Т. 25 а. с. 7 - 19/,

копії контракту N 2107-05-01 купівліі- продажу природного газу між товариством з обмеженою відповідальністю "Газекспорт" і компанією "РосУкрЕнерго АГ" /Т. 25 а. с. 20 - 31/,

копії договору купівліі- продажу природного газу від 17.07.2005 між Відкритим акціонерним товариством "Газпром" і компанією "РосУкрЕнерго АГ" /Т. 25 а. с. 32 - 36/,

копії договору від 16.12.2004 N 1 УП-05 купівліі- продажу природного газу між Відкритим акціонерним товариством "Газпром" і компанією "РосУкрЕнерго АГ", копії контракту купівліі- продажу природного газу N 0605-18, укладеного в м. Цуг, Швейцарія 19 серпня 2005 року між компанією "ЗАНГАС Хох энд Тифбау Гмбх" і "РосУкрЕнерго АГ" /Т. 25 а. с. 37 - 44/,

копії договору уступки від 20.01.2009 між ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром експорт" у якості кредиторів і національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" у якості Нового Кредитора з додатком N 1 /Т. 25 а. с. 45 - 56/,

копії листа заступника голови правління ВАТ "Газпром" N 05-50 від 21.01.2009 /Т. 25 а. с. 57 - 58/,

- даних, які містяться у документі - ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва від 13.08.2010 року, яка є чинною та якою, зокрема, ухвалено визнати та надати дозвіл на виконання Другого Окремого Рішення Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма від 08.06.2010 року, яким Трибунал постановив:

НАК "Нафтогаз України" порушив контракт 3/04, позбавивши компанію "РосУкрЕнерго" доступу до 11 млрд. м. куб. природного газу, що належить "РосУкрЕнерго";

компанія "РосУкрЕнерго АГ" має право на одержання від НАК "Нафтогаз України" не пізніше 1 вересня 2010 року 11 млрд. м. куб. природного газу, на умовах, не менш сприятливих для компанії "РосУкрЕнерго АГ", ніж ті, які діяли на 31 грудня 2008 року, (або на таких інших умовах, які можуть бути погоджені сторонами у письмовій формі), що знаходиться на зберіганні у підземних сховищах газу на території України ("ПСГ"), які мають бути поставлені відповідно до заявок компанії "РосУкрЕнерго" на підставі контракту 3/04 або вчинити інші дії в такому іншому місці та таким іншим способом, про які сторони домовляться в письмовій формі. НАК "Нафтогаз України" забов'язаний надати компанії "РосУкрЕнерго" газ згідно з зазначеним порядком.

Трибунал постановляє, що НАК "Нафтогаз України" зобов'язаний сплатити штраф компанії "РосУкрЕнерго" відповідно до пункту 6.5 Контракту 3/04 та що НАК "Нафтогаз України" може виконати це зобов'язання шляхом передачі компанії "РосУкрЕнерго" право власності на 1,1 млрд. м. куб. додаткового природного газу на умовах, зазначених в пункті 2 вище) не пізніше 1 вересня 2010 (або такої іншої дати, яку сторони узгодять у письмовій формі); НАК "Нафтогаз України" буде зберігати такий газ в інтересах компанії "РосУкрЕнерго" відповідно до Контракту 3/04 (або вчинить з ним інші дії в такому іншому місці таким іншим способом, які будуть узгоджені сторонами у письмовій формі). НАК "Нафтогаз України" зобов'язаний сплатити штраф шляхом передачі 1,1 млрд. куб. м газу на користь компанії "РосУкрЕнерго" відповідно до цього Рішення.

НАК "Нафтогаз України" не має права на одержання плати за зберігання у період з 3 лютого 2009 року до дати, в яку НАК "Нафтогаз України" надасть підтвердження обсягу газу, що належить компанії "РосУкрЕнерго" та зберігається в ПСГ відповідно до Контракту 3/04, згідно з пунктами 2 та 3 вище. Після надання такого підтвердження плата за зберігання стягується тільки за період з дати підтвердження та тільки стосовно такого обсягу газу компанії "РосУкрЕнерго", яки підтверджений НАК "Нафтогаз України" (за винятком плати за зберігання за період до 3 лютого 2009).

Трибунал постановляє, що НАК "Нафтогаз України" у даний час не має права на розірвання Контракту 3/04 та що Контракт 3/04 є на даний час дійсним та обов'язковим для виконання сторонами.

Суми присуджені на користь НАК "Нафтогаз України" в першому окремому рішені, винесеному в рамках цього арбітражного розгляду 30 березня 2010 зараховуються в дату цього другого окремого рішення в рахунок суми штрафних відсотків, присуджених на користь компанії "РосУкрЕнерго" в пункті 1 b) першого окремого рішення /Т. 43 а. с. 228 - 235/:

- даних, які містяться у вилученому відповідно до протоколу виїмки від 13.08.2010 під час проведення виїмки в Енергетичній регіональній митниці ДМС України та оглянутому відповідно до протоколу огляду від 14.08.2010 документі - копії листа НАК "Нафтогаз України" N 18-171/1-955 від 20.03.2009 року на адресу Першого віце-Прем'єр-міністра ОСОБА_10 щодо митного оформлення обсягів природного газу, що зберігається в ПСГ України, за підписом ОСОБА_4, на підставі якого Першим віце-Прем'єр-міністром України ОСОБА_10 вчинено резолюцію, адресовану ДМС України (ОСОБА_39) та НАК "Нафтогаз України" (ОСОБА_5) про погодження пропозиції НАК "Нафтогаз України" на проведення митного оформлення природного газу в режимі імпорту, який зберігається в ПСГ України, відповідно до контракту від 20.01.2009 N КП-ПХГ-2, в обсязі 4697664350 куб. м., в тому числі 1971843409 куб м. природного газу, який була закачано у 1996 році, згідно з документами, фактично наданими НАК "Нафтогаз України" /Т. 29 а. с. 82 - 87, 92 - 93/;

- даних, які містяться у вилученому відповідно до протоколу виїмки від 06.09.2010 під час проведення виїмки в Енергетичній регіональній митниці ДМС України документі - копії реєстру обсягів природного газу, який зберігається в ПСГ ДК "Укртрансгаз" за грудень 2008 року, згідно з яким за компанією "РосУкрЕнерго АГ" станом на грудень 2008 року в ПСГ ДК "Укртрансгаз" зберігались під митним контролем 11000000000 куб. м. природного газу /Т. 29 а. с. 134 - 136, 139/;

- даних, які містяться у вилученому відповідно до протоколу виїмки від 19.08.2010 під час проведення виїмки в Енергетичній регіональній митниці ДМС України та оглянутому відповідно до протоколу огляду від 19.08.2010 документі - копії листа компанії "РосУкрЕнерго АГ" N 0106/02S-09 від 2 лютого 2009 року на адресу НАК "Нафтогаз України", ДМС України, СБ України, ВАТ "Газпром", яким компанія "РосУкрЕнерго АГ" проінформувала адресатів, що акціонерами компанії "РосУкрЕнерго АГ" не прийнято жодного рішення про продаж природного газу, що зберігається в ПСГ, радою директорів компанії не прийнято жодного рішення щодо цього, вона не надавала відповідних повноважень менеджменту компанії укладати такі контракти. Менеджмент компанії не укладав жодних контрактів з продажу природного газу. Будь-які відчуження або заборона обігу цього газу будь-яким шляхом, що суперечать контрактам N 14/395-2/04 та N 14/395-3/04, укладених між цими компаніями 29.07.2004 року призведе до скоєння суворого злочину, котрий не залишить, іншого вибору ніж ініціювання юридичних та кримінальних процедур /Т. 29 а. с. 115 - 118, 121 - 122/

- даних, які містяться у матеріалах службової перевірки, проведеної фахівцями ДМС України, який містить доказову інформацію,що природний газ обсягом 11 млрд. кубометрів, який належав компанії "РосУкрЕнерго АГ" та перебував під митним контролем в митному режимі "транзит" в підземних сховищах газу (ПСГ) України, відповідно до заяв НАК "Нафтогаз України" та доручень Першого Віце-Прем'єр Міністра України ОСОБА_10 був оформлений Енергетичною регіональною митницею (ЕРМ) у митному відношенні в режимі "імпорт" за ВМД N 124000002/09/020013 від 27.02.2009 та N 124000002/09/020014 від 20.03.2009 року. НАК "Нафтогаз України" у цих випадках виступала як власник товару. Зазначені 11 млрд. кубометрів природного газу закачувалися в ПСГ України в період з 1996 по 2007 роки та згідно з наявними документами з 2005 року були власністю швейцарської компанії "РосУкрЕнерго АГ" / Т. 34 а. с. 1 - 244, Т. 35 а. с. 1 - 251, Т. 36 а. с. 1 - 211, Т. 37 а. с. 1 - 197/.

- даних, які містяться в документах, долучених до матеріалів кримінальної справи - листах Держмитслужби вих. N 11/4-10.35/4782ДСК від 19.05.2010 та Енергетичної регіональної митниці Держмитслужби вих. N 22/1-864 від 04.02.2009, які містять доказову інформацію, про те, що у період з 16.09.2005 по 27.02.2009 року Енергетичною регіональною митницею були оформлені ВМД: N 124000002/5/002754 від 16.09.2005; N 124000002/5/002762 від 06.10.2005; N 124000002/5/002763 від 06.10.2005; N 124000002/5/002779 від 17.10.2005; N 124000002/5/002820 від 16.11.2005; N 124000002/5/002821 від 18.11.2005; N 124000002/6/002641 від 15.06.2006; N 124000002/6/002685 від 19.07.2006; N 124000002/6/002721 від 23.08.2006; N 124000002/6/002746 від 21.09.2006; N 124000002/6/002774 від 13.10.2006; N 124000002/6/002796 від 16.11.2006; N 124000002/6/002797 від 16.11.2006; N 124000002/7/002668 від 23.07.2007; N 124000002/7/002669 від 23.07.2007; N 124000002/7/002695 від 30.08.2007; N 124000002/7/002696 від 30.08.2007; N 124000002/7/002697 від 30.08.2007; N 124000002/7/002722 від 27.09.2007; N 124000002/7/002752 від 19.10.2007; N 124000002/7/002777 від 15.09.2005 та N 124000002/9/020013 від 27.02.2009. Відповідно до вказаних ВМД, природний газ вказаний в них, знаходився в митному режимі "транзит" до 15.04.2009

При митному оформлені природного газу за ВМД N 124000002/9/020013 від 27.02.2009 було нараховано митних платежів на загальну суму 1499957065,78 грн., у тому числі 1499955884,72 грн. податку на додану вартість та 1181,06 грн. плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів. Зазначена сума у повному обсязі була перерахована до Державного бюджету України.

Після виконання відповідних процедур митного оформлення, пов'язаних з закріпленням результатів митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, які мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів, з 27.02.2009 НАК "Нафтогаз України", змогла розпорядитися у своїй господарській діяльності майном компанії "РосУкрЕнерго АГ" у вигляді 6302335650 кубометрів природного газу, яке вона протиправно набула 06.02.2009 /Т. 3 а. с. 136 - 159, 169 - 248/;

- даних, які містяться у документі - акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за період з 01.01.2008 по 01.03.2010 року б/н від 21.04.2010 /Т. 6 а. с. 4 - 15/.

- даних, які містяться у документі - акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за період з 01.01.2008 по 01.03.2010 року N 05-21/90 від 30.06.2010 року, який містить доказову інформацію про те, що: цивільно-правовою угодою б/н від 20.01.2009, укладеною між ВАТ "Газпром", ТОВ "Газпром експорт" та НАК "Нафтогаз України", не було передбачено отримання Компанією імпортованого природного газу в обсязі 11 млрд. куб. м. Предметом даної угоди є відступлення права вимоги в грошовому виразі в розмірі 1,7 млрд. дол. США з метою отримання прав на газ, який належить РУЕ і находиться в підземних газових сховищах ДК "Укртрансгаз", в обсязі до 11 млрд. куб метрів.

порядок розрахунків між РУЕ та ВАТ "Газпром", РУЕ та ТОВ "Газпром експорт" за контрактами купівлі-продажу та агентською угодою за організацію транспортування природного газу та за поставлений природний газ, порядок розгляду спорів даних контрактів передбачав здійснення розрахунків за постачання газу в грошовій формі, а за умови виникнення будь-яких спорів, вони будуть вирішені арбітражем у відповідності до Регламенту Арбітражного інституту торгової палати м. Стокгольм, Міжнародної Торгової Палати м. Париж в м. Цюріх (Швейцарія).

Тобто, контрактами купівлі-продажу та агентською угодою між означеними юридичними особами не передбачалось виконання зобов'язань шляхом повернення заборгованості у товарному вигляді - природним газом.

Баланси газу НАК "Нафтогаз України" за 2009 рік засвідчували відсутність потреби НАК "Нафтогаз України" у господарських операціях щодо оприбуткування, реалізації та купівлі природного газу в обсязі 11 млрд. куб. метрів.

Такі правочини як договори N КП-ПХГ-1 купівлі-продажу газу, який зберігається в ПСГ, від 20.01.2009 року та N КП-ПХГ-2 купівлі-продажу газу, який зберігається в ПСГ, був природний газ в обсязі 11 млрд. куб. м., на який у НАК "Нафтогаз України" відсутнє право власності, є нікчемними.

В порушення вимог ст. 328 Цивільного кодексу України ОСОБА_4 підписано акт здачі-приймання запасу газу в ПСГ від 04.02.2009 року N 1 та договір від 20.01.2009 року N КП-ПХГ-1 купівлі-продажу газу, який зберігається в ПСГ, а ОСОБА_13 відображено в обліку НАК "Нафтогаз України" факт безпідставного оприбуткування природного газу в обсязі 11 млрд. куб. м. від компанії "РосУкрЕнерго АГ", а в подальшому факт його незаконної реалізації ВАТ "Газпром", на який у НАК "Нафтогаз України" відсутнє право власності.

При митному оформленні: ОСОБА_4, ОСОБА_53 до Енергетичної регіональної митниці подано недостовірні документи щодо права розпоряджатись, володіти або користуватись товаром, що стало підставою для митного оформлення природного газу в обсязі 11 млрд. куб. м. в режимі "імпорт" на підставі нікчемного контракту від 20.01.2009 року N КП-ПХГ-2, укладеного між ВАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України", який фактично належить компанії "РосУкрЕнерго АГ" та надійшов на територію України в режимі "транзит" /Т. 38 а. с. 1 - 33, Т. 39 а. с. 229 - 232/:

- даних, які містяться у документі - листі ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" вих. N 6988/64-004 від 18.06.2010 року, який містить доказову інформацію про те, що при отриманні на підставі відповідних угод газу на зберігання в ПСГ, НАК "Нафтогаз України" та ДК "Укртрансгаз" не набувають права власності на даний газ. Також вони не мають права без письмової згоди власника газу здійснювати його відбір та будь-яким іншим чином розпоряджатися / Т. 41 а. с. 176 - 191/,

- даних, які містяться у документі - повідомленні ДК "Укртрансгаз" вих. N 903/1-004 від 02.02.2009 року, відповідно до якого, станом на 01.01.2009 року та 30.01.2009 року залишок природного газу компанії "РосУкрЕнерго АГ" в ПСГ ДК "Укртрансгаз" складав 11 млрд. кубометрів Згідно розрахункового балансу надходження та розподілу природного газу по Україні на січень 2009 року відбір природного газу компанії "РосУкрЕнерго АГ" з ПСГ для транзиту не був передбачений /Т. 3 а. с. 77 - 78/,

- даних, які містяться у документі - повідомленні Кабінету Міністрів України вих. N 7503/0/2-10 від 14.06.2010 року / Т. 41 а. с. 156 - 157/,

- даних, які містяться у документі - витягу з протоколу N 3 засідання Кабінету Міністрів України від 19.01.2009 Про постачання імпортованого природного газу в Україну та його транзит / Т. 41 а. с. 158/,

- даних, які містяться у документі - витягом з протоколу N 4 засідання Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 Про результати робочого візиту Прем'єр-міністра України ОСОБА_9 до Російської Федерації 17 - 20 січня 2009 року / Т. 41 а. с. 159/,

- даних, які містяться у документі - повідомленні Кабінету Міністрів України вих. N 7503/1/2-10 від 25.08.2010 року з додатками / Т. 44 а. с. 2 - 9/,

- даних, які містяться у документі - повідомленні Кабінету Міністрів України N 11410/0/2-10 від 02.09.2010 року з додатками / Т. 44 а. с. 31 - 34/,

- даних, які містяться у документі - повідомленні Кабінету Міністрів України N 11553/0/2-10 від 07.09.2010 / Т. 44 а. с. 36 - 49/, які містять доказову інформацію про те, що на засіданнях Уряду 19 - 21 січня 2009 року не обговорювались контракти N КП-ПХГ-1 та N КП-ПХГ-2 від 20.01.2009 року та договір уступки б/н від 20.01.2009 року та про те, що ОСОБА_4, перебуваючи упродовж 17 - 20 січня 2009 року в м. Москва, не погоджував своїх рішень з правлінням НАК "Нафтогаз України" щодо купівлі та реалізації природного газу в обсязі 11 млрд. кубометрів, що належав компанії "РосУкрЕнерго АГ" та зберігався в ПСГ ДК "Укртрансгаз",

- даних, які містяться у документі - листі компанії "РосУкрЕнерго АГ" вих. N 0111/02S-09 від 04.02.2009 року, згідно з яким НАК "Нафтогаз України" відповідно до умов контракту N 14/935-3/04 від 29.07.2004 (далі - контакт) здійснює зберігання газу, що належить компанії "РосУкрЕнерго АГ" в підземних сховищах газу (далі - ПСГ) на території України /Т. 3 а. с. 72 - 76/,

- даних, які містяться у документі - листі компанії "РосУкрЕнерго АГ" вих. N 0099/01S-09 від 29.01.2009 року, який містить доказову інформацію про те, що жоден з виконавчих директорів або заступників виконавчих директорів компанії "РосУкрЕнерго АГ" не підписував будь-яких документів щодо продажу природного газу, що належить компанії та знаходиться в ПСГ, які контролюються НАК "Нафтогаз України"  /Т. 3 а. с. 64/,

- даних, які містяться у документі - повідомленням компанії "РосУкрЕнерго АГ" вих. N 0098/01S-09 від 28.01.2009 року, який місить доказову інформацію про те, що підпису одного виконавчого директору компанії "РосУкрЕнерго АГ" на зобов'язуючих документах компанії недостатньо. Повну юридичну силу для компанії "РосУкрЕнерго АГ" має лише підпис ОСОБА_58, який дії на підставі двох довіреностей від 04.04.2007 року та 03.04.2008 року. /Т. 6 а. с. 161 - 163/,

- даних, які містяться у документі - повідомленні компанії "РосУкрЕнерго АГ" вих. N 0564/05S-08 від 20.05.2008 року, згідно з яким компанія "РосУкрЕнерго АГ" довела до відома службових осіб НАК "Нафтогаз України" та Держмитслужби України те, що підставою для дій компанії "РосУкрЕнерго АГ" не є підпис одного з повноважних представників компанії на зобов'язуючих документах /Т. 3 а. с. 59 - 61/,

- даних, які містяться у документі - листі компанії "РосУкрЕнерго АГ" вих. N 0081/01S-09 від 21.01.2009 року та вих. N 0082/01S-09 від 21.01.2009 року, який містить доказову інформацію про те, що, ніяких рішень акціонерів компанії "РосУкрЕнерго АГ" щодо відчуження або обтяження належного компанії "РосУкрЕнерго АГ" природного газу в обсязі 11 млрд. кубометрів, що знаходився на зберіганні в підземних сховищах газу, які контролюються НАК "Нафтогаз України", прийнято не було/Т. 6 а. с. 160/,

- даних, які містяться у документах, долучених до матеріалів кримінальної справи: повідомленнях компанії "РосУкрЕнерго АГ" вих. N 0138/03S-09 від 03.03.2009 року, вих. N 0141/03S-09 від 03.03.2009 року, вих. N 0142/03S-09 від 03.03.2009 року, вих. N 0143/03S-09 від 03.03.2009 року, вих. N 0144/03S-09 від 03.03.2009 року та вих. N 0079/06S-10 від 03.06.2010 року, які вказують на те, що, станом на 01.01.2009 року на зберіганні в ПСГ України знаходилося 11 млрд. кубометрів природного газу, що належав компанії "РосУкрЕнерго АГ" /Т. 6 а. с. 221 - 235/,

- даних, які містяться у документі - повідомленні НАК "Нафтогаз України" вх. N 568/09 від 03.03.2009 року, згідно з яким ОСОБА_4, від імені НАК "Нафтогаз України", довів до відома службових осіб ДК "Укртрансгаз" те, що природний газ в обсязі 11 млрд. кубометрів, який належав компанії "РосУкрЕнерго АГ" та зберігався в ПСГ України перейшов у власність НАК "Нафтогаз України". У зв'язку із чим, здійснення відбору природного газу з ПСГ України для компанії "РосУкрЕнерго АГ" неможливо /Т. 14 а. с. 60/,

- даних, які містяться у документах долучених до матеріалів справи - повідомленні НАК "Нафтогаз України" вих. N 3-476-3631 від 14.06.2010 року та ВАТ "ВТБ Банк" вих. N 1249/1-04-2 від 17.03.2009 року та N 1368/1-04-2 від 24.03.2009 року, які містять доказову інформацію про те, що 05.02.2009 року, згідно з договором N КП-ПХГ-1 купівлі-продажу газу, що зберігається у підземних сховищах газу від 20.01.2009 р та відповідного до рахунку N 5 від 04.02.2009, за природний газ в обсязі 11 млрд. куб. м., на валютний рахунок НАК "Нафтогаз України" N 26005301016067, відкритий у відділенні КРД ВАТ "ВТБ Банк" (Україна, м. Київ), від ВАТ "Газпром" надійшло 1,7 млрд. доларів США. Того ж дня, вказана сума грошових коштів, як оплата за той же природний газ, згідно договору N КП-ПХГ-2 купівлі-продажу газу, що зберігається у підземних сховищах газу від 20.01.2009 та відповідно до платіжного доручення в іноземній валюті N 16 від 05.02.2009, НАК "Нафтогаз України" з рахунку N 26005301016067, відкритому у відділенні КРД ПАТ "ВТБ Банк", була перерахована одним платежем на валютний транзитний рахунок ВАТ "Газпром" N 40702840400007000001, відкритий у ВАТ "Газпромбанк" (Російська Федерація, м. Москва)  /Т. 41 а. с. 3 - 14, 15 - 19, 161 - 173/,

- даних, які містяться в постанові N 2а-1356/2670 Окружного адміністративного суду міста Києва від 20.10.2010, відповідно до якої визнано протиправним та скасовано рішення про надання Прем'єр-міністром України доручення від 21.01.2009 за N 14 /Т. 60/,

Зазначені письмові докази по справі зібрані відповідно до вимог кримінально - процесуального закону, є допустимими, та такими, що в їх сукупності безпосередньо вказують на вчинення підсудним діянь, інкримінованого йому стороною обвинувачення, відповідають показанням свідків по справі.

Показання свідків, дані наведених процесуальних документів, та на підставі сукупності доказів встановлені судом фактичні обставини справи свідчать про неможливість формування штучних доказів, однобічність проведення досудового слідства, що усуває таку версію підсудного.

Під час судового слідства судом були перевірені показання підсудного під час судового слідства про те, що він не вчиняв умисних дій в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, умисно використав службове становище всупереч інтересам служби, а також, те, що він будучи службовою особою не видавав завідомо неправдиві офіційні документи.

Так допитаний в судовому засіданні ОСОБА_5 показав, що знайомий з підсудним ОСОБА_4, перебуває з останнім в хороших відносинах. З початку 2008 року ОСОБА_4 прийшов працювати першим заступником голови правління НАК "Нафтогаз України". З 29 грудня по 30 - 31 грудня 2008 року вони з підсудним перебували в Москві для підписання прямого договору на один рік, на 2009 рік, з "Газпромом". 31.12.2008 переговори були зірвані, вони не підписали той договір, який хотіли, перервали переговори і полетіли до Києва. З 01.01.2009 "Газпром" повністю зупинив прокачку газу для споживачів України. З 04.01.2009 - в Європу. 17.01.2009 року за завданням Прем'єр-міністра він, міністр палива та енергетики Продан та підсудний перебували в Москві. Переговори ні до чого не приводили. Після приїзду Прем'єр-міністра України ОСОБА_9 в Москву були досягнуті певні політичні домовленості. Вони отримали директиви від Прем'єр-міністра України ОСОБА_9, в яких було написано все те і як вони повинні зробити. На підставі цих директив він та підсудний підписали договори в 2009 році.

Договори не можуть розглядатися окремо, тому що це була умова Російської Федерації, саме Прем'єра ОСОБА_66 щодо підписання пакету договорів. Договір повинен був бути підписаний на покупку газу, на транспортування газу і договір - переуступки права вимоги, а НАК "Нафтогаз України" повинен був погасити боргові зобов'язання перед "РосУкрЕнерго АГ", за що заплатити 1,7 млрд. доларів США, і отримати в актив 11,5 млрд. кубометрів газу. Це все було в політичних домовленостях двох Прем'єрів. Тобто, неможливо було підписати один або другий договір і відкрити газ для України.

В ніч з 19-того на 20-те вони підписали весь пакет документів. Він підписав договір купівлі-продажу, договір купівлі газу, договір транзиту газу. Все інше, підписав підсудний ОСОБА_4

Договори не були б підписані, якщо б не було директив, які були обов'язкові до виконання.

Враховуючи те, що в країні було - 21°C, враховуючи те, що споживання газу впало до критичного, враховуючи те, що всі підприємства знаходилися на аварійній броні, і на тому, що невідомо, що могло статися з країною, враховуючи попередні ситуації, зокрема в м. Алчевськ, не було можливості не підписати вказані договори, тому що в країну треба було пустити газ.

Вважає, що підписання договорів підсудним ОСОБА_4 - це тільки організаційна потреба.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_23 показав: прийшов працювати в НАК "Нафтогаз України" на посаду директора юридичного департаменту у січні 2008-го року. Коли прийшов працювати, то йому стало відомо, що у компанії відсутні будь-які угоди на постачання природного газу в Україну, будь-якого постачання. Відразу в січні, лютому 2009 року компанія отримувала доручення від Президента України, від Уряду України, були рішення Ради Національної Безпеки та Оборони України з приводу необхідності встановлення прямих договірних стосунків з ВАТ "Газпром". В той же час, угоди на січень 2008-го року були відсутні. Газ в Україну продовжував поступати.

З самого початку 2008-го року всі дії компанії, правління компанії були направлені на те, щоб підписати, укласти угоду з ВАТ "Газпром". В силу різноманітних обставин це не вдалося зробити. Тільки у березні 2008-го року за наполяганням ВАТ "Газпром" НАК "Нафтогаз України" уклала договір з посередником, компанією "РосУкрЕнерго АГ" про постачання природного газу в Україну. Строк дії цього контракту припинявся 31-го грудня 2008-го року. Щомісячно у квітні, травні, червні, липні, серпні та інших місяцях делегація НАК "Нафтогаз України" неодноразово виїжджала у ВАТ "Газпром" з метою укладання прямих договір на постачання газу в Україну.

Десь в серпні 2008-го року основні умови цих контрактів були погоджені між ВАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України". Десь у серпні чи вересні 2008-го року, НАК "Нафтогаз України" отримав від ВАТ "Газпром" пакет документів, в якому, крім контрактів купівлі-продажу та договору щодо транзиту природного газу по території України, містився договір уступки права вимоги, відповідно до якого структури ВАТ "Газпром" уступали нам право вимоги по боргам "РосУкрЕнерго АГ". Саме тоді вперше він дізнався, що основною умовою укладання прямого контракту між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" є погашення цієї заборгованості "РосУкрЕнерго АГ" перед ВАТ "Газпром" та його дочірніми компаніями. Потім десь з жовтня 2008 року були укладені більш відомі угоди: був підписний меморандум між урядами України та Росії щодо переходу на прямі довгострокові відносини і постачання природного газу в Україні та транзиту газу по території України з січня 2009 року. Знову ж таки, в цих документах містилися умови погашення заборгованості українською стороною за борги перед "РосУкрЕнерго АГ" перед ВАТ "Газпром".

На кінець 2008 року, знову ж таки, в цілому договір купівлі-продажу та транзиту були готові. Знову ж таки, з різних причин вони не були підписані. В січні 2009 року Росія припинила постачання природного газу на Україну, припинила транзит газу через територію України в Європу. Почалася газова криза. Знову ж таки, делегація України полетіла в Москву на переговори. Делегацію очолювала тодішній Прем'єр-міністр України ОСОБА_9. Під час переговорів її з Прем'єр-міністром Росії ОСОБА_66 знову ж такі були досягнуті певні домовленості щодо підписання договорів купівлі-продажу та транзиту газу через територію України.

Разом з тим, Росія наполягала, що підписання цих контрактів можливе за умови погашення заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ" перед ВАТ "Газпром" та її дочірньою компанією. Коли приїхали до Москви 17 січня 2009 року, російська сторона в особі керівників ВАТ "Газпром", які є одночасно керівниками компанії "РосУкрЕнерго АГ", передали пакет документів щодо уступки прав вимог. Українська делегація була змушена його підписати. Після того всі питання обговорювалися на засіданні правління НАК "Нафтогаз України". Відповідно до доручень Уряду, Прем'єр-міністра України, відповідно до розпоряджень Міністерства палива та енергетики України, який виконує функції щодо управління НАК "Нафтогаз України", який є нашим акціонером, було проведено засідання правління. Компанія НАК "Нафтогаз України" отримала 11 млрд. кубів газу у власність. Газ був розмитнений у лютому чи в березні 2009 року. Потім Державна митна служба України та Служба Безпеки України порушували кримінальну справу за частиною 5 статті 191 КК України за фактом привласнення цього майна. Фізичні особи, яких клопотання стосувалися, оскаржували ці постанови про порушення кримінальних справ до Шевченківського суду м. Києва. Шевченківський суд м. Києва чи в березні, чи в квітні 2009 року скасував ці постанови, оскільки були відсутні ознаки злочину, передбачені частиною 5 статтею 191 КК України.

Потім Державна митна служба, а саме Енергетична регіональна митниця, побачила в діях компанії та керівників компанії ознаки адміністративного правопорушення, оскільки на думку митниці були відсутні всі необхідні документи для належного митного оформлення природного газу. Була винесена постанова Енергетичною регіональною митницею про порушення справи про контрабанду і ще там якісь питання. Знову ж таки, ті посадові особи компанії, яких це питання стосувалося, оскаржували цю постанову до Подільського районного суду міста Києва, на території якого знаходиться Енергетична регіональна митниця. Восени 2009-го року Подільський районний суд м. Києва скасував постанову.

В той же час компанія "РосУкрЕнерго АГ", яка була посередником між ВАТ "Газпромом" та НАК "Нафтогаз України" щодо постачання природного газу в Україну, подала позов до Арбітражного трибуналу при Торгово-промисловій палаті міста Стокгольма. Позовних заяв від "РосУкрЕнерго АГ" до НАК "Нафтогаз України" було вісім.

Вони стосувалися майже всіх контрактів, які були укладені між компанією НАК "Нафтогаз" та "РосУкрЕнерго АГ". Це був контракт N 98 щодо постачання газу у 2008 році. Це був контракт від 6 березня 2008 року. Це були заяви на думку компанії "РосУкрЕнерго АГ" з приводу неналежного виконання "Нафтогазом" своїх зобов'язань за контрактами, складеними у 2004 році N 2004, 3004. Це контракти щодо зберігання природного газу на території України та транзиту газу через територію України. Тобто, майже всі угоди, які було укладено між "Нафтогазом" та "РосУкрЕнерго АГ", за ініціативою компанії "РосУкрЕнерго АГ" були так чи інакше, оскаржені в суді.

НАК "Нафтогаз України" теж подавала зустрічні позовні заяви до компанії "РосУкрЕнерго АГ". Всі заяви з боку "РосУкрЕнерго АГ" стосувалися, в першу чергу, стягнення заборгованості за поставлений газ 2008-го року, про стягнення пені за несвоєчасне виконання компанією НАК "Нафтогаз України" зобов'язань щодо сплати коштів.

НАК "Нафтогаз України" в свою чергу подавала до них позовні заяви щодо припинення дії контрактів, укладених у 2004-му році щодо транзиту природного газу та зберігання природного газу на Україні, оскільки ці контракти були укладені строком на 25 років, до 2030-го року, вартість цих послуг, які надавались, не підлягала корегування протягом 25 років і фактично вони не виконувалися.

Коли НАК "Нафтогаз України" отримала у власність газ природний у розмірі 11 мільярдів кубів, "РосУкрЕнерго АГ" вирішило подати позовну заяву до цього ж суду Стокгольмського щодо захисту своїх прав як власника і повернення цього газу собі у власність, зокрема про стягнення вартості цього газу.

Перше проміжне рішення, яке було прийнято Стокгольмським трибуналом в загальних рисах було щодо стягнення заборгованості за поставлений природний газ у 2008-му році з НАК "Нафтогаз України" на користь компанії "РосУкрЕнерго АГ" була стягнута тільки та реальна заборгованість, вартість газу, яка не була заплачена.

З боку Росії договір-уступки КП ПХГ-1 і КП ПХГ-2 опрацьовувалися заступниками голови правління ВАТ "Газпром" ОСОБА_20 та ОСОБА_7, директором економічного департаменту ВАТ "Газпром" ОСОБА_21, заступником директора юридичного департаменту ВАТ "Газпром" ОСОБА_59 і начальником Управління юридичного департаменту ВАТ "Газпром" ОСОБА_22.

З боку української сторони ці угоди опрацьовувалися спеціалістами НАК "Нафтогаз України", в тому числі, й ним. Але опрацювання з українського боку натикалися на шалений супротив російської сторони.

З повноважних представників "РосУкрЕнерго АГ", ОСОБА_21 в тому числі опрацьовував дані договори, він був внесений до реєстру компанії і відповідно до цього реєстру він був повноважним виконавчим директором "РосУкрЕнерго АГ". Крім того НАК "Нафтогаз України", не одноразово отримували листи за підписом ОСОБА_21, який підписувався як виконавчий директор компанії "РосУкрЕнерго АГ". Участь у цих переговорах приймав також ОСОБА_22, який був заступником виконавчого директора "РосУкрЕнерго АГ". І саме в ОСОБА_22 на руках і знаходиться печатка цієї компанії. Тому, він в першу чергу ОСОБА_22 знав як заступника виконавчого директора "РосУкрЕнерго АГ".

Обов'язковою умовою російської сторони була необхідність укладення угод КП-ПХГ-1 і КП-ПХГ-2. Пропонувалися для підписання 5 документів: контракт купівлі-продажу, контракт щодо транзиту газу, договір уступки, контракт КП-ПХГ-1 і КП-ПХГ-2. Підписати якийсь один документ, без підписання інших, було неможливо.

На його переконання він вважає, що предметом договору уступки також являвся газ безпосередньо. ВАТ "Газпром" і ТОВ "Газпром експорт" уклали угоду про уступку. Відповідно до цієї угоди НАК "Нафтогаз України" набула право власності на газ, а тому не було потреби підписувати ще й акТ.

Також показав, що НАК "Нафтогаз України" не намагалась отримати грошові кошти від компанії "РосУкрЕнерго АГ". Оскільки компанія НАК "Нафтогаз України" отримала у власність 11 млрд. кубів газу, який знаходився в підземних сховищах газу, і заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ" перед компанією НАК "Нафтогаз України" не існувало. Вимагати від "РосУкрЕнерго АГ", на його думку, отримання коштів не було правових підстав., оскільки це випливає з ст. ст. 38, 39 Закону України "Про міжнародні права і право", ст. 317 Цивільного кодексу України.

Станом на січень 2009-го року на НАК "Нафтогаз України" правомірно володів та користувався 11 мільярдами куб. м природного газу, які знаходилися у підземних сховищах газу. Це підтверджується контрактом від 29-го грудня 2004-го року N 14/935-3/04 "Про обсяги та умови закачування природного газу у підземні сховища газу, його зберігання, відбору та транспортування у 2005 - 2010-му роках". НАК "Нафтогаз України", як зберігач, мав право володіти та користуватися цим майном. Право розпорядження 11 мільярдами кубів природного газу виникло у НАК "Нафтогаз України" після укладення договору уступки ВАТ "Газпром" та ТОВ "Газпром експорт". Відповідно предметом цього договору уступки "Газпром" та "Газпром експорт" передали "Нафтогазу" уступлені права, які, як він пам'ятає, відповідно до преамбули цього договору тлумачаться як товарна заборгованість.

Відповідно до умов договору уступки "Нафтогаз" отримав всі права постачання, продавця, які раніше належали ВАТ "Газпрому". Компанія "РосУкрЕнерго АГ" в цьому випадку виступала як покупець цього газу. На час укладання договору уступки природного газу, цей газ у них був оплачений. Це повідомила компанія ВАТ "Газпром" та ТОВ "Газпром експорт" належним чином, вони надіслали інформацію до НАК "Нафтогаз України". При цьому цей газ, правомірно знаходився у володінні та користуванні компанії НАК "Нафтогаз України", відповідно до контракту. Тобто для виникнення права власності на це майно, компанії необхідно було знову ж таки отримати ще одне речове право - право розпорядження цим майном.

Право розпорядження на 11 мільярдів кубів газу виникло у "Нафтогаз" відповідно до статті 694 Цивільного кодексу України, якщо покупець, тобто компанія "РосУкрЕнерго АГ", прострочив оплату товару, придбаного в кредит, а там була поставка не за попередньою оплатою, а оплата за фактом поставки протягом тридцяти днів, оскільки "РосУкрЕнерго АГ" прострочив оплату цього товару, то продавець НАК "Нафтогаз України" має право отримати це майно у власність, залишити у себе.

Крім того, відповідно до Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрації обтяжень" обтяжувач, тобто НАК "Нафтогаз України" має право після одержання предмета обтяження, мається на увазі цей товар, який був поставлений, але не був оплачений, у володіння, а він вже знаходився у володінні НАК "Нафтогаз України", тому що він знаходився у підземних сховищах газу на території України, задовольнити свою вимогу за рахунок цього майна.

Обтяження на 11 мільярдів кубів природного газу на його думку, виникло у "Нафтогазу" в силу частини 6 статті 694 Цивільного кодексу України, відповідно до якої з моментом передачі товару проданого в кредит і до моменту його уплати покупцю, тобто НАК "Нафтогазу", належить право на це майно. І, таким чином, після об'єднання "Нафтогазом" усіх трьох речових прав: права володіння, права користування і права розпоряджень, на його думку, виникло право власності на 11 млрд. кубів газу. А заборгованості компанії "РосУкрЕнерго АГ" перед НАК "Нафтогазом" не відбувалось.

Всі контракти уступки та купівлі-продажу, на його думку готувалися працівниками компанії "РосУкрЕнерго АГ" ОСОБА_21, ОСОБА_22 ОСОБА_7 та ОСОБА_20. Саме представники компанії "РосУкрЕнерго АГ" підписували ці договори угоди. На його думку, компанія "РосУкрЕнерго АГ" знала про укладання цих угод ще на момент підписання. Підписувалися ці документи особами, які займали відповідні посади в компанії "РосУкрЕнерго АГ". Таким чином, повідомлення компанії "РосУкрЕнерго АГ" відбулося під час підписання.

Показав, що був присутній на правлінні 28-го січня 2009 року НАК "Нафтогаз України". Зокрема показав, що засідання правління 28 січня 2009 року проходило у великому залі в 424 кабінеті в компанії НАК "Нафтогаз України". На місці головуючого був підсудний ОСОБА_4 також були присутні керівники структурних підрозділів НАК "Нафтогаз України. І під час доповіді оригінали угод були в нього. Члени правління, хто бажав, міг взяти та їх подивитися. На момент проведення правління ОСОБА_24 та пан ОСОБА_30, були ознайомлені з угодами.

Також показав, що на його думку, підсудний на момент підписання вказаних договорів мав переконання, що положення договорів-уступки та договорів КП ПХГ-1 та КП ПХГ-2 є законними. На його думку підсудний ОСОБА_4 підписав ці угоди тільки через організаційні питання.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_60 показав, що працював директором департаменту видобування газу та нафти.

Наскільки він розуміє, у січні 2009-го року було підписано кілька документів, кілька угод між НАК "Нафтогаз України" і акціонерним товариством "Газпром". Серед цих угод була угода про передачу права уступки боргу від Акціонерного товариства "Газпром" до НАК "Нафтогаз України", боргу компанії "РосУкрЕнерго АГ". Причому, на його думку, в тій угоді було сказано, що цей борг може бути витребуваний не тільки у вигляді коштів на суму 1,7 млрд. доларів, а і у вигляді газу, який знаходиться в підземних сховищах "Укртрансгаз". І далі була, наскільки йому відомо, підписана відповідна угода про те, що "Газпром" перерахував НАК "Нафтогаз України" аванс за транспортного ввіз, за транзит газу територією України в сумі 1,7 млрд. доларів і, фактично, за ці самі гроші з російського "Газпрому" був викуплений отой газ 11 млрд. кубометрів, який перебував в підземних сховищах "Укртрансгазу" на підставі того, що "Газпром" своє право на загальний борг від "РосУкрЕнерго АГ" передав НАКу "Нафтогаз України".

Гадає, що члени правління НАК "Нафтогаз України" вважали, що це є позиція російського "Газпрому", що, власне кажучи, російський "Газпром" наполягав на тому, щоб було укладено таку угоду і російський "Газпром" хотів передати НАК "Нафтогаз України" це право на отримання боргу, тому що ВАТ "Газпром" хотіло отримати 1,7 мільярда доларів. Всі вважали, що це є ініціатива російського "Газпрому", якщо російський "Газпром" як, основний акціонер "РосУкрЕнерго АГ", тим більше керівники "Газпрому" ОСОБА_19 і ОСОБА_20 були водночас вищими керівниками "РосУкрЕнерго АГ" і всі вважали, що це є ініціатива російського "Газпрому" і що російський "Газпром" питання це вирішив або вирішить з "РосУкрЕнерго АГ", тому що російський "Газпром", що "РосУкрЕнерго АГ" є одне і те ж саме.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_52 показав, що в період з 2007-го по 2010-ий рік працював на посаді начальника Департаменту служби безпеки НАК "Нафтогаз України".

Показав, що підсудний ОСОБА_4, документи (контракти та відповідні акти) щодо 11 млрд. куб. м. природного газу, належного компанії "РосУкрЕнерго АГ", для ознайомлення йому не надавав, однак він припускає, що такі документи могли бути.

Показання даних свідків отримані згідно норм КПК України. Разом з тим, вони не є належним джерелом даних, на підставі яких можливо встановити обставини вчинення чи не вчинення підсудним інкримінованих йому діянь, оскільки зазначені показання будуються на: припущеннях та власному суб'єктивному аналізі: норм свідком ОСОБА_23 Цивільного кодексу України та законів України, свідком ОСОБА_60 корпоративних відносин ВАТ "Газпром" та "РосУкрЕнерго АГ", свідком ОСОБА_5 підстав укладення договорів, свідком ОСОБА_52 кадрової політики в НАК "Нафтогаз України", яка мала місце станом на 2009 рік, об'єктивно нічим не підтверджуються, відтак суд ставиться до них критично.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_33 в судовому засіданні змінив свої показання в частині того, що не пам'ятає чи бачив на засіданні правління 28.01.2009 договір уступки б/н від 20.01.2009 та відповідні доручення Уряду, Прем'єр-міністра України та Міністра палива та енергетики України. В судовому засіданні показав, що після того як він пригадав усі епізоди, пригадав, що особисто знайомився з вказаними документами на засіданні правління. Пригадав це, після того як пройшов деякий час після його допиту на стадії досудового слідства, коли почитав різну інформацію з засобів масової інформації та інтернет-видань.

Показання даного свідка отримані у відповідності з кримінально - процесуальним законом, однак вони будуються на отриманих із засобів масової інформації відомостях, про що ствердив в судовому засіданні свідок, а тому суд ставиться до них критично.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_61 в судовому засіданні показав, що в період з 2008 по 2010 рік, він працював на посаді заступника голови правління НАК "Нафтогаз України". В його функціональні обов'язки входило капітальне будівництво, інноваційна діяльність та матеріально - технічні ресурси.

Він був присутній на засіданні правління НАК "Нафтогаз України", яке відбулось 28.01.2011 та на якому обговорювались питання про затвердження підписаних договорів купівліі- продажу газу, транзиту газу та переуступки права вимоги боргу по відношенню до "РосУкрЕнерго".

ОСОБА_4 на засіданні правління повідомив про підписання цих договорів та зазначив, що їх необхідно затвердити на правлінні.

Начальник юридичного департаменту ОСОБА_23 який теж був на вказаному засіданні правління, надав на ознайомлення для всіх бажаючих членів правління договори, які були укладені в м. Москва. Однак він ці договори не читав та з їх змістом не ознайомлювався. Припускає, що це були договори купівліі- продажу газу N КП-ПХГ -1 та КП-ПХГ-2 і договір уступки права вимоги. Він бачив, що на договорах вказано, що вони укладені між Ват "Газпром" та НАК "Нафтогаз України". Зробив такий висновок, що це саме ці договори, так як члени правління дуже бурхливо їх оговорювали.

Показання даного свідка отримані у відповідності з вимогами КПК України, однак вони будуються на припущеннях, про що ствердив в судовому засіданні свідок, а тому суд ставиться до них критично.

Посилання підсудного на обізнаність компанії "РосУкрЕнерго АГ" про укладення договору уступки права вимоги та відповідного виникнення у останньої зобов'язань щодо передачі до НАК "Нафтогаз України" належного компанії майна у виді 11 млрд. кубометрів газу, що зберігається у ПСГ ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", у зв'язку з тим, що одним із підписантом договору уступки права вимоги був виконавчий директор "РосУкрЕнерго АГ" суд вважає надуманими, так як вказане спростовується повідомленням компанії "РосУкрЕнерго АГ" вих. N 0098/01S-09 від 28.01.2009 року,відповідно до якого підпису одного виконавчого директору компанії "РосУкрЕнерго АГ" на зобов'язуючих документах компанії недостатньо. Повну юридичну силу для компанії "РосУкрЕнерго АГ" має лише підпис ОСОБА_58, який діє на підставі двох довіреностей від 04.04.2007 року та 03.04.2008 року.

Не може бути розглянутий судом як належний доказ в розумінні положень ст. 65 КПК України нотаріально засвідчена заява ОСОБА_9, так як вказана особа, в якості свідка не допитувалась та не попереджалась про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань  /Т. 58 а. с. 190/.

З аналогічних підстав, щодо не попередження про кримінальну відповідальність, судом не може бути розглянутий як належний доказ висновок N 22/11 експертного лінгвістичного дослідження від 22.07.2011 /Т. 58 а. с. 227/

Не можуть бути розглянуті судом як належні докази копія ухвали господарського суду м. Києва від 21.10.2010, Рішення РНОБ України від 11.02.2009 N 82/2009 про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України, розпорядження КМУ від 03.06.2009 року N 599-р "Про затвердження прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу на 2009 рік", розпорядження КМУ від 09.01.2008 року N 57-р "Про затвердження прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу на 2008 рік", розпорядження КМУ від 29.12.2009 року N 1679-р "Про затвердження прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу на 2010 рік" так як на їх підставі не можливо встановити обставини вчинення чи не вчинення підсудним інкримінованих йому діянь.

Керуючись ст. 67 КПК України, суд оцінює зібрані докази за своїм внутрішнім переконанням з урахуванням того, що по справі забезпечено всебічний, повний та об'єктивний розгляд всіх обставин справи.

Суд вважає, що у справі існує сукупність наведених вище та досліджених судом допустимих прямих та непрямих доказів, які достатньо повно викривають підсудного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, які за змістом є чіткими, зрозумілими та послідовними.

Показання підсудного про його невинуватість суд оцінює критично, виходячи з послідовних показань свідків у справі, які є особами сторонніми, а тому у них відсутні будь-які підстави для обмови підсудного та в сукупності з іншими письмовими доказами вини підсудного, наведених судом в мотивувальній частині вироку, які усувають версію ОСОБА_4 з приводу відсутності в нього умислу щодо протиправного і безоплатного відчуження чужого майна, а саме належного компанії "РосУкрЕнерго АГ" природного газу в обсязі 11 млрд. кубометрів, на користь іншої особи - НАК "Нафтогаз України" та з приводу невидачі останнім завідомо неправдивого офіційного документу - витягу з бухгалтерського рахунку N 28-1-01-08 за лютий 2009 ("Картотека ТМЦ: Газ природний імпортований /28-1-01-08/ за лютий 2009"), зміст якого повністю не відповідав дійсності, а тільки відобразив справжню сутність подій.

Надані в судовому засіданні показання ОСОБА_4 суд розцінює як спробу уникнення належної кримінальної відповідальності.

Таким чином, з урахуванням наведених допустимих, об'єктивних та достатніх доказів у справі суд вважає винність підсудного у інкримінованих діяннях доведеною повністю.

Однак, на думку суду, така кваліфікуюча ознака як особистий інтерес, підлягає виключенню з обвинувачення з наступних мотивів. Особисті інтереси полягають у прагненні службової особи шляхом використання службового становища здобути вигоду нематеріального характеру і можуть бути обумовлені такими спонуканнями, як кар'єризм, протекціонізм, бажання прикрасити дійсне становище, заручитися підтримкою якого-небудь особистого питання, приховати свою некомпетентність. Як вбачається з матеріалів справи, так і зі змісту пред'явленого обвинувачення, підсудний ОСОБА_4 не переслідував особистих інтересів при зловживанні службовим становищем, а тому вказана кваліфікуюча ознака підлягає виключенню з обвинувачення підсудного за ч. 2 ст. 364 КК України, що не впливає на кваліфікацію його дій.

Діяння, вчинені підсудним ОСОБА_4, є суспільно небезпечними та підлягають кваліфікації за ч. 2 ст. 364 КК України як умисне, в інтересах третіх осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки та ч. 2 ст. 366 КК України як видача завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

При призначенні покарання суд керується вимогами ст. ст. 5, 50, 65 КК України щодо зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі та щодо законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

При призначенні виду і міри покарання ОСОБА_4, виходячи з вимог закону про достатність покарання для виправлення підсудного, запобігання вчиненню нових злочинів, суд враховує ступінь тяжкості скоєного ним злочинів, особу підсудного, пом'якшуючі і обтяжуючі покарання обставини.

В якості пом'якшуючої покарання обставини, суд враховує, що підсудний має на утриманні трьох неповнолітніх дітей.

В якості ознак, що характеризують особу підсудного ОСОБА_4 суд враховує, що він має науковий ступінь, є кандидатом економічних наук, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем праці та проживання характеризується виключно позитивно.

Обставин, що обтяжують покарання винного згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що одна лише тяжкість вчиненого в даному випадку не може бути єдиною та безумовною підставою для висновку про неможливість виправлення підсудного без ізоляції від суспільства, а тому йому слід призначити покарання за ч. 2 ст. 364 КК України у вигляді позбавлення волі в межах санкції статті та із застосуванням обов'язкової додаткової міри покарання - позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на установах, підприємствах, організаціях всіх форм власності в межах санкції статті закону, який діяв на момент вчинення злочину, зі звільненням від відбуття основного покарання з іспитовим строком згідно положень ст. 75 КК України, за ч. 2 ст. 366 КК України - позбавлення волі в межах санкції статті закону, та із застосуванням обов'язкової додаткової міри покарання - позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських обов'язків на установах, підприємствах, організаціях всіх форм власності в межах санкції статті, та зі звільненням від відбуття основного покарання з іспитовим строком згідно положень ст. 75 КК України.

З урахування характеру злочинів - зловживання службовим становищем та службове підроблення, призначеної додаткової міри покарання, суд вважає недоцільним застосування щодо підсудного ст. 76 КК України з покладанням відповідних обов'язків.

Також суд при призначенні покарання керується вимогами ст. 70 КК України.

Цивільний позов не заявлено.

Судові витрати стягнути з підсудного.

У зв'язку з виділенням даної кримінальної справи у окреме провадження відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.07.2011 - речові докази у справі відсутні.

Враховуючи, що до підсудного цивільний позов заявлено не було, суд вважає, що арешт, накладений на майно підсудного - необхідно скасувати /Т. 7 а. с. 228, а. с. 220 - 222, а. с. 230, 233 - 239/.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд засудив:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та призначити йому основне покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на установах, підприємствах, організаціях всіх форм власності, строком на 3 (три) роки.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України та призначити йому основне покарання у виді 2 (двох) років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на установах, підприємствах, організаціях всіх форм власності, строком на 1 (один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням призначити ОСОБА_4 покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських обов'язків на постановах, підприємствах організаціях всіх форм власності, строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі - з випробовуванням - з іспитовим строком на 3 (три) роки.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_4 до набуття вироком законної сили змінити з тримання під вартою на підписку про невиїзд з постійного місця проживання, звільнивши останнього з-під варти в залі суду.

Стягнути з ОСОБА_4 вартість проведеної у справі експертного економічного дослідження в розмірі 1550 грн. 50 коп. відповідно до висновку N 4133/4134/10-19 від 07.06.2010, отримувач платежу - КНІДСЕ м. Києва, реєстраційний рахунок 312527221079 в ГУ ДКУ у м. Києві 820019 код ЄДРПОУ(призначення платежу: за судово-економічну експертизу N. 4133/4134/10-19 від 07.06.2010).

Стягнути з ОСОБА_4 вартість проведеної у справі судової економічної експертизи в розмірі 17442 грн. 00 коп. відповідно до висновку N 5320/7266/7280/10-19 від 08.09.2010, отримувач платежу - КНІДСЕ м. Києва, реєстраційний рахунок 312527221079 в ГУ ДКУ у м. Києві 820019 код ЄДРПОУ(призначення платежу: за судово-економічну експертизу N. 5320/7266/7280/10-19 від 08.09.2010).

Стягнути з ОСОБА_4 вартість проведеної у справі судово-товарознавчої та економічної експертизи в розмірі 27907 грн. 20 коп. відповідно до висновку N 6721/10-16/68808/10-19 від 30.09.2010, отримувач платежу - КНІДСЕ м. Києва, реєстраційний рахунок 312527221079 в ГУ ДКУ у м. Києві 820019 код ЄДРПОУ(призначення платежу: за судово-товарознавчу та економічну експертизу NN 6721/10-16/68808/10-19 від 30.09.2010).

Арешт накладений: постановами старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України М. Грабика від 09.07.2010, постановою старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Є. Дронова від 02.09.2010 від 11.01.2011 на майно ОСОБА_4 - скасувати.

Цивільний позов не заявлений.

Речові докази у справі відсутні.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва, протягом 15 діб з моменту проголошення.

 

Суддя

О. І. Царевич

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали