ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 16.09.2011 р. N 11.1/2-18/13084-ЕП

Начальнику Київської регіональної митниці, начальникам митниць

Про вимоги до облаштування місць прибуття системами відеоспостереження та зчитування номерних знаків

Надаємо попередню інформацію про загальні технічні вимоги до систем відеоспостереження (далі - СВС) та систем зчитування номерних знаків (далі - СЗНЗ), а також вимоги до каналів зв'язку для виведення інформації з результатами відеоспостереження та автоматичного зчитування реєстраційних номерних знаків до Моніторингового центру Держмитслужби України (згадані технічні вимоги наведені у додатку 1).

З метою більш детального опрацювання та вирішення конкретних технічних питань, що виникають при виконанні розпорядження від 06.09.2011 N 55/2-р просимо терміново надати до ДМІТС інформацію про стан оснащення СВС та СЗНЗ за формами, що наведені у додатках 2 - 3 до цього листа. Інформацію (заповнені таблиці в форматі Microsoft Excel) необхідно для попереднього опрацювання надіслати на адресу поштової скриньки 14100 i13 doc, а після погодження (відсутності зауважень та додаткових питань з боку фахівців ДМІТС) надіслати листом у встановленому порядку на адресу поштової скриньки 14100 kanc.

Визначити відповідальну особу від митниці (на рівні керівника відділу технічних засобів митного контролю або заступника начальника митного органу, який курирує даний напрям) за контакт з власниками складів тимчасового збереження (далі - СТЗ) відкритого типу, митних ліцензійних складах (далі - МЛС) відкритого типу та вантажних митних комплексах (далі - ВМК) з метою забезпечення методичного керівництва та моніторингу стану справ з цього питання як з боку митниці так і, опосередковано з боку ДМІТС.

Письмово повідомити про контактні реквізити призначеної відповідальної особи за взаємодію з СТЗ, МЛС та ВМК як учасників ЗЄД, так і ДМІТС.

Після опрацювання та узагальнення у ДМІТС надісланих митними органами даних митним органам буде додатково надіслана уточнена інформація (деталізовані технічні вимоги та конкретні технічні рішення) з огляду на необхідність раціонального використання існуючого обладнання, яке було встановлено та визнано придатним для подальшого використання у інтегрованій системі.

Додатки:

1. Загальні технічні вимоги до СВС та СЗНЗ на 4 арк. в 1 примірнику.

2. Форма "Стан оснащення СВС" - файл "форма СВС.xls".

3. Форма "Стан оснащення СЗНЗ" - файл "форма СЗНЗ.xls".

 

Перший заступник
Голови Служби

О. М. Дороховський

 

Додаток 1
до листа
16.09.2011 N 11.1/2-18/13084-ЕП

Загальні технічні вимоги
до систем відеоспостереження та систем зчитування номерних знаків

1. Вимоги до СВС

Сфера застосування - моніторинг в режимі реального часу місць прибуття в складах тимчасового зберігання (далі - СТЗ) відкритого типу, митних ліцензійних складах (далі - МЛС) відкритого типу та вантажних митних комплексах (далі - ВМК).

Технічні вимоги:

1.1. СВС повинна:

1.1.1. Мати в своєму складі "оглядову" камеру (або декілька камер в залежності від розміру території та технічних можливостей камер щодо обзору) високої якості для деталізованого зображення великої території з високою роздільною здатністю (для IP-камер - не менше 2 Мпкс); забезпечувати запис та збереження (архівування) даних з камер відеоспостереження на локальному рівні (відеореєстратор/відеосервер в локальній обчислювальній мережі).

1.1.2. Обов'язково мати засоби керування рівнем встановлених прав, рівнів доступу та рольовим призначенням користувачів системи з метою обмеження несанкціонованого доступу до даних з СВС.

1.1.3. Передбачати можливість отримати доступ по запиту працівникам відповідного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та відповідальним працівникам митних органів до архіву записів (фрагментів) по локальній обчислювальній мережі СТЗ, МЛС, ВМК з будь-якого клієнтського місця* (згідно з рівнем встановлених прав, рівнів доступу та рольовим призначенням відповідного користувача, що встановлюються адміністратором СВС).

1.1.4. Забезпечувати протоколювання дій всіх користувачів, зареєстрованих в системі, особливо це стосується процедур створення, редагування та видалення будь-яких даних, а також забезпечувати автоматичне протоколювання певних заздалегідь визначених критичний подій.

1.2. Клієнтське програмне забезпечення (далі - клієнт ПЗ СВС) повинне:

1.2.1. Надаватися для користування митному органу власником СВС. Інформація про атрибути доступу до СВС (ІР-адреса, логін, пароль) повинні бути надані до митного органу в неявному вигляді (заархівований з паролем окремий файл, пароль на який повідомляється в телефонному режимі уповноваженому працівнику митниці за його запитом).

1.2.2. Мати можливість встановлення та забезпечувати надійну роботу в середовищі сучасних операційних систем (обов'язково мають підтримуватися Windows Server 2008, Windows 7 та, бажано, мати можливість встановлення окремою версією в середовище ОС сімейства Linux).

1.2.3. Забезпечувати можливість перегляду як в режимі реального часу (on-line) даних СВС (камер відеоспостереження та/або інформації від відеореєстратора/відеосервера), так і отримання доступу для перегляду архіву відео даних з камер відеоспостереження, дозволених адміністратором СВС за допомогою одного типу "клієнту ПЗ СВС" на базі SDK-програми виробника СВС (без використання веб-браузера в якості клієнта).


* Під клієнтським місцем розуміється робоче місце користувача (як в локальній обчислювальній мережі, так і в будь-якому іншому місці зовнішньої мережі, до якої має підключення локальна обчислювальна мережа), який має право перегляду в режимі реального часу (on-line) даних СВС (камер відеоспостереження та/або інформації від відеореєстратора/відеосервера) та доступу до архіву відеоданих з камер відеоспостереження, дозволених адміністратором СВС.

2. Вимоги до СЗНЗ

Сфера застосування - рішення завдань ідентифікації, реєстрації, контролю транспортного засобу (ТЗ), що в'їжджає/виїжджає на територію/з території місць прибуття МЛС, СТЗ, ВМК, митних терміналів тощо.

Технічні вимоги:

2.1. Для тих систем, які вже встановлені - власнику СЗНЗ необхідно:

2.1.1. Надіслати на адресу ДІТМС (через відповідну митницю) дані щодо встановленої системи (характеристики відеокамер - тип та модель, назву та версію штатного програмного забезпечення та відомості про розробника цього програмного забезпечення, тип операційної системи; опис бази даних, її тип, версію та відомості щодо наявності засобів імпорту/експорту певних даних, включаючи дані за структурою необхідною для обміну структурованими даними з інформаційною системою митниці). Детальна структура подання звітних даних наведена у додатку 3 до цього листа.

2.1.2. Звернутися до ДМІТС із запитом про надання технічних вимог до регламенту та режимів взаємодії інтерфейсного програмного забезпечення інтеграції встановленої СЗНЗ із інформаційною системою митниці (автоматизованою системою митного оформлення "Інспектор-2006", далі - АСМО).

2.1.3. Відповідно до отриманих технічних вимог протягом двох тижнів з дати отримання зазначених вимог провести роботи з налагодження придбаного програмного забезпечення встановленої СЗНЗ в частині реалізації інформаційної взаємодії з АСМО.

2.2. У випадку, коли роботи із встановлення СЗНЗ знаходяться лише на стадії планування (закупівля обладнання ще не проведена) - негайно призупинити роботи із встановлення та впровадження СЗНЗ до моменту отримання від ДМІТС вимог до необхідних апаратних засобів.

У такому випадку після отримання технічних вимог до регламенту та режимів взаємодії інтерфейсного програмного забезпечення інтеграції встановленої системи СЗНЗ із АСМО власникам відповідних МЛС, СТЗ, ВМК, митних терміналів достатньо буде придбати та встановити лише апаратні засоби (камери, ПЕОМ з відповідними платами відео захвату), прикладне та загальносистемне програмне забезпечення СЗНЗ (драйвери, SDK-бібліотеки тощо) ДМІТС буде надавати централізовано та безкоштовно після додаткового повідомлення. У цьому програмному забезпеченні за замовчуванням буде реалізований коректний інтерфейс між СЗНЗ та АСМО.

2.3. До створення та впровадження удосконалених та перспективних СЗНЗ інтегрованих у систему комплексного моніторингу функціонування СТЗ, МЛС, ВМК

Перспективна система комплексного моніторингу функціонування СТЗ, МЛС, ВМК в майбутньому має забезпечувати та підтримувати засоби та механізми інтеграції СЗНЗ з:

- виконавчими пристроями (шлагбауми, ворота, механізми фіксації коректного розміщення ТЗ на ваговій платформі і таке інше) з метою прискорення оброблення ТЗ на в'їзді та виїзді до / з певних зон з обмеженим доступом, при зважуванні тощо;

- автомобільними вагами з метою забезпечення точного і коректного визначення ТЗ, що зважується, а також правильного позиціонування ТЗ на ваговій платформі при зважуванні (при цьому в подальшому буде також задіяна і СВС).

3. Вимоги до каналів зв'язку для передачі інформації до Моніторингового центру Держмитслужби

3.1. Передача інформації повинна здійснюватися з використанням каналу доступу до мережі Інтернет.

3.2. Пропускна спроможність каналу доступу до мережі Інтернет повинна бути достатньою для забезпечення передачі інформації з СВС (з розрахунку не нижче 0,5 Мбіт/с на кожну "оглядову" мегапиксельну ІР-камеру, не менше 2 Мбіт/с для кожного відеореєстратора /відеосервера) та СЗНЗ до Моніторингового центру Держмитслужби України (бажано від 10 Мбіт/с та вище)

3.3. Для потреб СВС необхідно мати необхідну кількість** (із розрахунку від кількості "оглядових" ІР-камер та кількості існуючих в складі СВС відеореєстраторів/відеосерверів) статичних ІР-адрес адресного простору, що маршрутизується у мережі Інтернет (т. н. "private" або "чесних" ІР-адрес мережі Інтернет).


** У випадку обмеженості виділення/наявності статичних "private" або "чесних" IP-адрес мережі Інтернет конкретне технічне рішення буде надано окремо в залежності від встановленого та придатного для подальшого використання обладнання з урахуванням необхідності його раціонального використання.

4. Вимоги до створення та впровадження удосконалених та перспективних систем контролю доступу на об'єкти СТЗ, МЛС, ВМК тощо та засобів комплексного захисту інформації, включаючи засоби безпечного інформаційного обміну між суб'єктами ЗЕД та Моніторинговим центром Держмитслужби.

Перспективні система контролю доступу на об'єкти СТЗ, МЛС, ВМК тощо та засоби комплексного захисту інформації, включаючи засоби безпечного інформаційного обміну між суб'єктами ЗЕД та Моніторинговим центром Держмитслужби мають в подальшому базуватися на:

- автоматизованому та автоматичному у деяких випадках контролі доступу до приміщень, спеціальних зон на території, ПЕОМ у складі ЛОМ, мережних засобів тощо з використанням смарт-карт або захищених засобів індивідуальної ідентифікації особи, що можуть бути й носіями електронного цифрового підпису, і таке інше; при цьому має відбуватися одночасне протоколювання всіх дій персоналу та певних критичних подій та інтеграція з тривожними засобами та пристроями охорони відповідного об'єкта доступу;

- використанні електронно-цифрового підпису відповідно до чинного законодавства України;

- використанні засобів шифрування даних як у каналах при передачі даних від інформаційної системи ВМК (СТЗ, МЛС) до АСМО, так і безпосередньо у базах даних інформаційних систем ВМК (СТЗ, МЛС) відповідно до чинного законодавства України.

 

Т. в. о. начальника
Департаменту митних інформаційних
технологій та статистики

О. О. Ніколайчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали