МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.09.2011

м. Київ

N 607

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 жовтня 2011 р. за N 1153/19891

Про визначення кодів товарів згідно з УКТЗЕД, на які видаються документи Міністерства охорони здоров'я України, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 N 80 "Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Коди товарів згідно з УКТЗЕД, на які видаються документи Міністерства охорони здоров'я України, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що додаються.

2. Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

Голова Держмитслужби України

І. Г. Калєтнік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
22.09.2011 N 607

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 жовтня 2011 р. за N 1153/19891

Коди товарів згідно з УКТЗЕД, на які видаються документи Міністерства охорони здоров'я України, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів

N з/п

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Митний режим

Документ державного органу України

Правова підстава

ім-
порт

реім-
порт

екс-
порт

реекс-
порт

тран-
зит

тимчасове

митний склад

спеціальна митна зона

магазин безмитної торгівлі

переробка

знищення або руйну-
вання

відмова на користь держави

ввезе-
ння

виве-
зення

ввезе-

ння

виве-
зення

ввезе-
ння

виве-
зення

ввезе-
ння

виве-
зення

на митній території України

за межами митної території України

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

1211 90 85 00 

Корені солодки (локриці)

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

Реєстраційне посвідчення на лікарський засіб, або Сертифікат про державну реєстрацію медичного
імунобіологічного
препарату, або нотаріально засвідчена їх копія, або лист-підтвердження Міністерства охорони здоров'я України на кожну партію про їх державну реєстрацію
 

Стаття 17 Закону України "Про лікарські засоби"; постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 N 376 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)"; постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.96 N 73 "Про затвердження Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів"; наказ МОЗ України від 06.12.2001 N 486 "Про затвердження нормативно-правових актів з питань контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2002 за N 204/6492

1211 20 00 00

Корені женьшеню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1211 90

Тільки рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються переважно у медицині

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1302 19 80 00

Соки та екстракти рослинного походження, лікарські

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1504

Тільки жири і масла та їх фракції з риби або морських ссавців, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу, що використовуються у виробництві ліків як діючі речовини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1520 00 00 00

Тільки гліцерин сирий, гліцеринова вода та гліцериновий луг, що використовуються у виробництві ліків як діючі речовини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2801 - 2853 00

Тільки продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів, які використовуються як діючі речовини у виробництві лікарських засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2901 - 2942 00 00 00

Тільки органічні хімічні сполуки, які використовуються у виробництві лікарських засобів як діючі речовини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3001

Залози та інші органи, призначені для органотерапевтичного використання, висушені, подрібнені або не подрібнені у порошок; екстракти залоз або інших органів чи їх секретів, призначені для органотерапевтичного використання; гепарин та його солі; інші речовини людського або тваринного походження, підготовлені для терапевтичного або профілактичного застосування, не включені до інших товарних позицій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3002

Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профілактичного або діагностичного застосування; сироватки імунні (антисироватки), інші фракції крові та модифіковані імунологічні продукти, у тому числі одержані із застосуванням біотехнологічних процесів; вакцини, токсини, культури мікроорганізмів (за винятком дріжджів) та аналогічні продукти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3003 (крім 3003 40 00 00)

Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із суміші двох або більше продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, але не у дозованому вигляді і не розфасовані для роздрібної торгівлі, крім тих, що містять алкалоїди або їх похідні, але без вмісту гормонів, або інших сполук товарної позиції 2937, або антибіотиків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3004

Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3005

Тільки вата, марля, бинти та аналогічні вироби (наприклад, перев'язувальні матеріали, липкий пластир, гірчичники), просочені або вкриті фармацевтичними речовинами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3006 30 00 00

Контрастні препарати для рентгенографічних обстежень; діагностичні реактиви для введення хворим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3006 60

Тільки хімічні контрацептивні засоби на основі гормонів або сперміцидів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1211 90 85 00

Корені солодки (локриці)

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

Лист-повідомлення Міністерства охорони здоров'я України щодо можливості ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів або відповідне електронне повідомлення

Стаття 17 Закону України "Про лікарські засоби"; наказ МОЗ України від 26.04.2011 N 237 "Про затвердження Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів" (Порядок N 237), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.08.2011 за N 965/19703

1211 20 00 00

Корені женьшеню

1211 90

Тільки рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються переважно у медицині

1302 19 80 00

Соки та екстракти рослинного походження, лікарські

1504

Тільки жири і масла та їх фракції з риби або морських ссавців, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу, що використовуються у виробництві ліків як діючі речовини

1520 00 00 00

Тільки гліцерин сирий, гліцеринова вода та гліцериновий луг, що використовуються у виробництві ліків як діючі речовини

2801 - 2853 00

Тільки продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів, які використовуються як діючі речовини у виробництві лікарських засобів

 

2901 - 2942 00 00 00

Тільки органічні хімічні сполуки, які використовуються у виробництві лікарських засобів як діючі речовини

3001

Залози та інші органи, призначені для органотерапевтичного використання, висушені, подрібнені або не подрібнені у порошок; екстракти залоз або інших органів чи їх секретів, призначені для органотерапевтичного використання; гепарин та його солі; інші речовини людського або тваринного походження, підготовлені для терапевтичного або профілактичного застосування, не включені до інших товарних позицій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3002

Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профілактичного або діагностичного застосування; сироватки імунні (антисироватки), інші фракції крові та модифіковані імунологічні продукти, у тому числі одержані із застосуванням біотехнологічних процесів; вакцини, токсини, культури мікроорганізмів (за винятком дріжджів) та аналогічні продукти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3003 (крім 3003 40 00 00)

Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із суміші двох або більше продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, але не у дозованому вигляді і не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім тих, що містять алкалоїди або їх похідні, але без вмісту гормонів, або інших сполук товарної позиції 2937, або антибіотиків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3004

Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3005

Тільки вата, марля, бинти та аналогічні вироби (наприклад, перев'язувальні матеріали, липкий пластир, гірчичники), просочені або вкриті фармацевтичними речовинами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3006 30 00 00

Контрастні препарати для рентгенографічних обстежень; діагностичні реактиви для введення хворим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3006 60

Тільки хімічні контрацептивні засоби на основі гормонів або сперміцидів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3002 90 10 00

Кров людей

-

-

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

Дозвіл Міністерства охорони здоров'я України на вивезення за межі України донорської крові та її компонентів

Стаття 22 Закону України "Про донорство крові та її компонентів"; постанова КМУ від 14.09.98 N 1427 "Про затвердження Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів"

4

3002 90 10 00

Кров людей

-

-

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

Дозвіл Міністерства охорони здоров'я України на вивезення власної (аутологічної) донорської крові та/або її компонентів

Стаття 22 Закону України "Про донорство крові та її компонентів"; постанова КМУ від 14.09.98 N 1427 "Про затвердження Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів"

 

Заступник директора Департаменту
контролю якості медичних послуг,
регуляторної політики та
санітарно-епідемічного благополуччя -
начальник Управління розвитку
фармацевтичного сектору
галузі охорони здоров'я

В. В. Стеців

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали