АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 серпня 2011 року N 216

Про визначення (встановлення) первинної вартості військового майна, закріпленого за регіональними органами, територіальними підрозділами, закладами та установами Держспецзв'язку

Відповідно до Методики визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.98 N 759/ДСК, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 N 1359/ДСК, Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 N 1919, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.96 N 523 "Про проведення індексації балансової вартості основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення у 1996 - 1997 роках", підпункту 1.10 Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 N 64, з метою усунення розбіжностей у первинній вартості однотипного майна, закріпленого за регіональними органами, територіальними підрозділами, закладами та установами Держспецзв'язку, проведення оцінки визначеного переліку військового майна Держспецзв'язку у вартісному вираженні станом на 01.08.2011 та розрахунків залишкової вартості майна Держспецзв'язку, яке підлягає реалізації, наказую:

1. Затвердити та ввести в дію:

Відомість первинної вартості військового майна Держспецзв'язку, що придбано до 01.01.91, визначеної (встановленої) станом на 01.08.2011 (далі - Відомість) (додаток 1);

Інструкцію щодо визначення залишкової вартості військового майна у регіональних органах, територіальних підрозділах, закладах та установах Держспецзв'язку (далі - Інструкція) (додаток 2).

2. Начальникам регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку протягом двох місяців:

відповідно до затверджених Відомості та Інструкції провести переоцінку військового майна (в разі необхідності) визначеними комісіями та затвердити відомості залишкової вартості військового майна за формою, наведеною у додатку 3;

відомості залишкової вартості військового майна, яке може бути відчужено, надіслати до Управління логістики Адміністрації Держспецзв'язку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Додаток 1
до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
22.08.2011 N 216

ВІДОМІСТЬ
первинної вартості військового майна Держспецзв'язку, що придбано до 01.01.91, визначеної (встановленої) станом на 01.08.2011

N з/п

Код згідно з Класифікатором військової техніки та майна

Найменування техніки

Одиниця обліку

Первинна вартість станом на 01.08.2011, грн.

1

2

3

4

5

Автотранспортні засоби та автомобільне майно

 

Д2100000Y

I. Автомобілі

 

 

 

Д2111000Y

1.1. Легкові автомобілі

 

 

1

Д2111003Y

УАЗ-469

од.

6956

2

Д2111006Y

УАЗ-469Б

од.

6062

3

Д2111009Y

УАЗ-3151

од.

7697

4

Д2111027Y

ЗАЗ-1102

од.

8504

5

Д2111015Y

ГАЗ-24

од.

6280

6

Д2111048Y

ВАЗ-2109

од.

7239

7

Д2111057Y

ВАЗ-2104

од.

5778

8

Д2111060Y

ВАЗ-2105

од.

5233

9

Д2111066Y

ВАЗ-2107

од.

5996

10

Д2111069Y

ВАЗ-2106

од.

5429

 

Д2112000Y

1.2. Вантажні автомобілі

 

 

 

Д2112100Y

1.2.1. Бортові автомобілі

 

 

11

Д2112103Y

УАЗ-452Д

од.

5342

12

Д2112106Y

УАЗ-3303

од.

6323

13

Д2112115Y

ГАЗ-53А

од.

6302

14

Д2112121Y

ГАЗ-66

од.

9332

15

Д2112127Y

ЗІЛ-431510

од.

11927

16

Д2112130Y

ЗІЛ-130

од.

8351

17

Д2112133Y

ЗІЛ-131

од.

13890

18

Д2112139Y

ЗІЛ-157КД

од.

10030

19

Д2112145Y

УРАЛ-375

од.

17618

20

Д2112148Y

УРАЛ-43202

од.

24639

21

Д2112151Y

УРАЛ-4320

од.

25185

22

Д2112154Y

КАМАЗ-4310

од.

32271

23

Д2112157Y

КАМАЗ-43101

од.

32489

24

Д2112160Y

КАМАЗ-43105

од.

32053

25

Д2112163Y

КАМАЗ-43106

од.

32271

26

Д2112166Y

КАМАЗ-5320

од.

27256

27

Д2112172Y

МАЗ-5335

од.

15329

 

Д2112300Y

1.2.2. Сідельні автотягачі під вантажні напівпричепи

 

 

28

Д2112312Y

КАМАЗ-5410

од.

27038

29

Д2112312Y

КАМАЗ-54112

од.

32489

 

Д2112400Y

1.2.4. Автосамоскиди

 

 

30

Д2112403Y

ММЗ-4505

од.

15590

31

Д2112406Y

ММЗ-4502

од.

8940

32

Д2112409Y

ММЗ-555

од.

8787

33

Д2112412Y

МАЗ-5549

од.

15198

34

Д2112418Y

МАЗ-5551

од.

17880

35

Д2112421Y

КАМАЗ-5511

од.

29873

 

Д2112500Y

1.2.5. Автофургони

 

 

36

Д2112503Y

УАЗ-452

од.

5931

37

Д2112506Y

УАЗ-3741

од.

6869

 

Д2113000Y

1.3. Спеціальні автомобілі загальновійськового призначення

 

 

 

Д2113100Y

1.3.1. Штабні машини

 

 

38

 

Обладнання штабної машини МШ131 з ПШ1-2

од.

18323

39

Д2121054Y

Шасі ЗІЛ-131

од.

13039

40

Д2522006Y

Шасі причепа 2-ПН-2М

од.

2595

41

Д2113106Y

Усього МШ131 з ПШ1-2

компл.

33957

42

 

Обладнання штабної машини МШ375 з ПШ4

од.

19762

43

Д2121060Y

Шасі УРАЛ-375

од.

15765

44

Д2522012Y

Шасі причепа 2-ПН-4М

од.

3968

45

Д2113115Y

Усього МШ375 з ПШ4

компл.

39495

46

 

Обладнання штабної машини МШ4320 з ПШ4

од.

19762

47

Д2121066Y

Шасі УРАЛ-4320

од.

23484

48

Д2522012Y

Шасі причепа 2-ПН-4М

од.

3968

49

Д2113121Y

Усього МШ4320 з ПШ4

компл.

47214

 

Д2113200Y

1.3.2. Санітарні автомобілі

 

 

50

Д2113203Y

УАЗ-39621

од.

7730

51

Д2113206Y

УАЗ-452А

од.

6629

52

Д2113224Y

РАФ-22031

од.

12472

 

 

1.3.3. Майстерні ТО та ремонту

 

 

53

Д2113506Y

Майстерня МТО-АТ на ЗІЛ-131

од.

50609

54

Д2610006Y

Майстерня ПАРМ-1М на ЗІЛ-131 усього:

компл.

144880

55

Д2113721Y

Майстерня МРМ на ЗІЛ-131

од.

45964

56

Д2113706Y

Майстерня МРС-АТ на ЗІЛ-131

од.

46248

 

 

Спеціальний автомобіль ТА-5 на ЗІЛ-131

од.

32378

 

 

Електростанція ЕСБ-4-ВЗ-І М1

од.

7985

57

Д2521009Y

1-П-1,5(ТАПЗ-755)

од.

578

58

 

Зварювальний агрегат АД-30-Т/400

од.

11149

59

Д2521009Y

1-П-1,5(ТАПЗ-755)

од.

578

 

Д2113900Y

1.3.4. Пожежні автомобілі

 

 

60

Д2113909Y

Пожежні автомобілі ЗІЛ-130, ЗІЛ-431412

од.

25180

61

Д2113912Y

Пожежні автомобілі 3ІЛ-131 (АЦ-40)

од.

28778

 

Д2120000Y

2. Автомобільні базові шасі озброєння і техніки

 

 

 

Д2121000Y

2.1. Колісні шасі

 

 

62

Д2121033Y

ГАЗ-53А

од.

5756

63

Д2121036Y

ГАЗ-66

од.

8722

64

Д2121045Y

ЗІЛ-431412

од.

10619

65

Д2121051Y

ЗІЛ-130

од.

7610

66

Д2121054Y

ЗІЛ-131

од.

13039

67

Д2121057Y

ЗІЛ-157КД

од.

9376

68

Д2121060Y

УРАЛ-375

од.

15765

69

Д2121066Y

УРАЛ-4320

од.

23484

70

Д2121069Y

УРАЛ-43203

од.

23593

71

Д2121069Y

УРАЛ-43202

од.

23527

72

Д2121072Y

КАМАЗ-5320

од.

28564

73

Д2121075Y

КАМАЗ-53212

од.

32925

74

Д2121078Y

КАМАЗ-4310

од.

30745

75

Д2121081Y

КАМАЗ-43101

од.

30963

76

Д2121081Y

КАМАЗ-43105

од.

30527

77

Д2121081Y

КАМАЗ-43106

од.

30745

78

Д2121084Y

МАЗ-5334

од.

14020

 

Д2113300Y

II. Пасажирські автобуси

 

 

79

Д2113303Y

РАФ-2203

од.

8940

80

 

РАФ-22038

од.

12472

81

 

УАЗ-2206

од.

7762

82

Д2113312Y

ПАЗ-3201

од.

12363

83

Д2113315Y

ПАЗ-3205

од.

44264

84

Д2113318Y

ПАЗ-672

од.

10946

85

Д2113321Y

КАВЗ-3270

од.

14784

86

Д2113324Y

КАВЗ-685

од.

11164

87

Д2113333Y

ЛАЗ-695Н

од.

17378

 

Д2400000Y

III. Трактори

 

 

 

Д2420000Y

Тракторні базові шасі озброєння та техніки

 

 

88

Д2420012Y

Т-100М

од.

16474

89

Д2420006Y

Т-170

од.

39249

90

Д2420015Y

ДТ-75

од.

10510

91

Д2420021Y

Білорусь ЮМЗ-6АЛ

од.

8722

92

Д2420027Y

Т-155

од.

29753

 

Д2500000Y

IV. Причепи

 

 

 

Д2510000Y

4.1. Транспортні

 

 

 

Д2511000Y

4.1.1. Одновісні

 

 

93

Д2511003Y

1-П-0,5(ГАЗ-704)

од.

654

94

Д2511006Y

1-Р-3 (Р-3991)

од.

1993

95

Д2511012Y

1-Р-5(ТМЗ-802)

од.

3707

 

Д2512000Y

4.1.2. Двовісні

 

 

96

Д2512003Y

2-ПН-2М(СМЗ-8325)

од.

7043

97

Д2512006Y

2-ПН-2(СМЗ-710В)

од.

3489

98

Д2512009Y

2-ПН-4М(ГКБ-782В)

од.

5124

99

Д2512012Y

2-ПН-4(СМЗ-810,810ПА)

од.

4775

100

Д2512018Y

2-П-5 (ГКБ-817)

од.

3639

101

Д2512027Y

2-ПН-6М(МАЗ-8926)

од.

6236

102

Д2512021Y

Е-5

од.

4117

103

Д2512024Y

Е-5-ІІ

од.

4117

104

Д2512033Y

2-Р-8(ТМЗ-802А)

од.

3881

105

Д2512036Y

2-П-8(ГКБ-8350)

од.

7850

 

Д2520000Y

4.2. Причіпні базові шасі озброєння та техніки

 

 

 

Д2521000Y

4.2.1. Одновісні

 

 

106

Д2521009Y

1-П-1,5(ТАПЗ-755)

од.

578

107

Д2521012Y

1-П-2,5(ГКБ-83011)

од.

3227

108

 

ВМГ-40-51

од.

2865

109

 

ВГ-1500

од.

2713

 

Д2522000Y

4.2.2. Двовісні

 

 

110

Д2522003Y

2-ПН-2М(СМЗ-8326)

од.

5778

111

Д2522006Y

2-ПН-2(СМЗ-710Б,710В)

од.

2595

112

Д2522009Y

2-ПН-4М(СМЗ-782Б, 782В)

од.

4644

113

Д2522012Y

2-ПН-4(СМЗ-810,810А,810ПА)

од.

3968

114

Д2522018Y

2-ПН-6М(МАЗ-8925)

од.

5081

115

Д2522021Y

2-ПН-6(МАЗ-5207ВШ)

од.

3816

 

 

V. Напівпричепи

 

 

116

 

ОДАЗ-9385

од.

14195

 

Д3100000Y

VI. Похідна техніка для проведення виховної роботи

 

 

117

 

Обладнання ПАК-70

од.

9664

118

Д2121036Y

Шасі ГАЗ-66

од.

8722

119

Д3100027Y

Усього ПАК-70

компл.

18386

120

 

Обладнання АПД-69

од.

7667

121

Д2121036Y

Шасі ГАЗ-66

од.

8722

122

 

Усього АПД-69

компл.

16388

 

 

VII. Кузови типу КУНГ

 

 

123

 

К66

од.

2534

124

 

К-131

од.

2922

125

 

К-375

од.

3339

126

 

К-4310

од.

3817

127

 

К-4320

од.

3936

 

 

VIII. Двигуни та агрегати

 

 

 

 

8.1. Двигуни

 

 

 

 

8.1.1. Двигуни легкових автомобілів

 

 

128

4022-1000400

Двигун у комплекті

шт.

2013

129

402.1000400-21

Двигун

шт.

1521

130

24Д-1000400

Двигун у комплекті

шт.

1163

131

24Д-1000400-20

Двигун у комплекті

шт.

1193

132

4146-1000400-20

Двигун

шт.

1267

133

4147-1000400-20

Двигун

шт.

1536

134

АБ-8-1000300А

Двигун

шт.

805

135

321-01-1000400

Двигун

шт.

1252

136

4179-1000400-10

Двигун

шт.

1700

137

322.03-1000400

Двигун у комплекті

шт.

1282

 

 

8.1.2. Двигуни карбюраторні вантажних автомобілів

 

 

138

53-11-1000400-21

Двигун у комплекті

шт.

1893

139

66-06-1000402

Двигун у комплекті

шт.

2221

140

66-06-1000400-10

Двигун у комплекті

шт.

2111

141

130-1000400-А

Двигун у комплекті

шт.

2042

142

131-1000400-А

Двигун у комплекті

шт.

2042

143

672-11-1000400-10

Двигун у комплекті

шт.

1700

144

157КД-1000400-А

Двигун у комплекті

шт.

1953

145

375-1000260

Двигун у комплекті

шт.

2206

 

 

8.1.3. Двигуни дизельні вантажних автомобілів

 

 

146

236М2-1000187

Двигун у комплекті

шт.

4204

147

238М2-1000187

Двигун у комплекті

шт.

4756

148

М204Г-1000187

Двигун у комплекті

шт.

2892

149

740-1000400

Двигун у комплекті

шт.

8051

150

740-1000410

Двигун у комплекті

шт.

8155

151

740-1000411-20

Двигун у комплекті

шт.

8155

152

740-1000403

Двигун у комплекті

шт.

8200

153

740-1000300

Двигун у комплекті

шт.

11330

154

740-1000412

Двигун у комплекті

шт.

8155

155

740-1000413

Двигун у комплекті

шт.

5963

156

М206Б-1000187

Двигун у комплекті

шт.

3742

157

238М2-1000188

Двигун у комплекті

шт.

4815

 

 

8.1.4. Двигуни дизельні тракт.

 

 

158

50-0000100

Дизель

шт.

2633

159

240-0000100-06

Дизель

шт.

2633

160

60-0000100

Дизель

шт.

7499

161

62-0000100

Дизель

шт.

7484

162

Д65-1000001

Дизель

шт.

2710

163

СМД-14НГ-0002

Дизель

шт.

2958

164

СМД-18Н-00С2

Дизель

шт.

4174

 

 

8.2. Автомобільні агрегати

 

 

 

 

8.2.1. Коробки передач

 

 

165

24-1700010-01

Коробка передач у комплекті

шт.

277

166

2203-1700010

Коробка передач у комплекті

шт.

277

167

53А-1700010-02

Коробка передач у комплекті

шт.

233

168

ВК-469-1700011

Коробка передач у комплекті

шт.

239

169

452-1700010-10

Коробка передач у комплекті

шт.

331

170

ВК-452-1700011

Коробка передач у комплекті

шт.

242

171

157К-1700009-А

Коробка передач у комплекті

шт.

432

172

469-1700010-10

Коробка передач у комплекті

шт.

328

173

130-1700004-А

Коробка передач у комплекті

шт.

453

174

131-1700009-А

Коробка передач у комплекті

шт.

420

175

236П-1700003-Б

Коробка передач у комплекті

шт.

1044

176

14-1700025

Коробка передач у комплекті

шт.

1938

177

15-1700025

Коробка передач з дільником у комплекті

шт.

2684

178

15-1700027

Коробка передач у комплекті

шт.

2684

179

14-1700026

Коробка передач у комплекті

шт.

1938

180

236Н-1700003

Коробка передач у комплекті

шт.

1011

 

 

8.2.2. Коробки роздавальні

 

 

181

66-1800018-А

Коробка роздавальна у комплекті

шт.

262

182

ВК-469-1800020

Коробка роздавальна у комплекті

шт.

221

183

ВК-452-1800020

Коробка роздавальна у комплекті

шт.

206

184

157К-1800010

Коробка роздавальна у комплекті

шт.

716

185

131-1800010

Коробка роздавальна у комплекті

шт.

552

186

375-1800020Г

Коробка роздавальна у комплекті

шт.

850

187

4320-1800020-10

Коробка роздавальна у комплекті

шт.

915

188

43202-1800020-10

Коробка роздавальна у комплекті

шт.

915

189

4310-1800020

Коробка роздавальна у комплекті

шт.

3220

 

 

8.2.3. Мости

 

 

190

24-10-2901012

Передня підвіска

шт.

492

191

24-10-2400012-10

Міст задній

шт.

328

192

24-2400012-10

Міст задній

шт.

313

193

3102-2400012-20

Міст задній

шт.

328

194

3102-2901012-10

Передня підвіска

шт.

805

195

24-10-2400012

Міст задній

шт.

328

196

3102-2901012-20

Передня підвіска

шт.

805

197

2203-2901012

Передня підвіска

шт.

295

198

53А-3000012

Вісь передня

шт.

343

199

53-12-2400114

Міст задній

шт.

683

200

53-2400012-10

Міст задній

шт.

680

201

66-02-2300012

Міст передній

шт.

1067

202

66-02-2400012

Міст задній

шт.

686

203

3205-3000012

Вісь передня

шт.

522

204

672-3000012-03

Вісь передня

шт.

522

205

672-2400007

Міст задній

шт.

695

206

3205-2400012

Міст задній

шт.

990

207

3201-2300012

Міст передній

шт.

1067

208

3201-2400012

Міст задній

шт.

692

209

469Б-2300011-01

Міст передній

шт.

644

210

452-2400010-01

Міст задній

шт.

382

211

452-2400010-01

Міст задній

шт.

382

212

3151-2300004

Міст передній

шт.

927

213

469-2400010-11

Міст задній

шт.

745

214

3151-2400010

Міст задній

шт.

745

215

451Д-3000010-01

Вісь передня

шт.

411

216

452-2300011-01

Міст передній

шт.

564

217

157-2300009-Б2

Міст передній

шт.

1270

218

157-2500009-Б2

Міст середній

шт.

966

219

157-2400009-Б2

Міст задній

шт.

969

220

130-3000008-А

Вісь передня

шт.

581

221

130-2400008-А2

Міст задній

шт.

1193

222

131-2300009

Міст передній

шт.

1729

223

131-2500009

Міст середній

шт.

1372

224

131-2400009

Міст задній

шт.

1372

225

375-2300010-10

Міст передній

шт.

2066

226

375-2300012

Міст передній

шт.

2072

227

375Н-2300012

Міст передній

шт.

2072

228

4320-2300010-01

Міст передній

шт.

2275

229

375-2300010-30

Міст передній

шт.

2066

230

4320-2300012

Міст передній

шт.

2281

231

375-2400010-Г

Міст задній

шт.

1401

232

375Н-2400010

Міст задній

шт.

1401

233

4320-2400010-10

Міст задній

шт.

1491

234

375-2400010-11

Міст задній

шт.

1401

235

375-2500010-01

Міст середній

шт.

1401

236

375Н-2500010-01

Міст середній

шт.

1401

237

4320-2500010-10

Міст середній

шт.

1401

238

375-2500010-10

Міст середній

шт.

1401

239

500А-3000011

Вісь передня

шт.

841

240

5335-2400012-31

Міст задній

шт.

1738

241

5551-2400012

Міст задній

шт.

2892

242

5320-3000012

Вісь передня

шт.

1634

243

5320-2500010-10

Міст середній

шт.

4115

244

55111-2500010-10

Міст середній

шт.

4115

245

5511-2500010-10

Міст середній

шт.

4115

246

5320-2500010-20

Міст середній

шт.

4115

247

5320-2400010-10

Міст середній

шт.

3727

248

5511-2400010-10

Міст задній

шт.

3727

249

5320-2400010-20

Міст задній

шт.

3727

250

5511-2400010-10

Міст задній

шт.

3727

251

5511-2400010-20

Міст задній

шт.

3787

252

4310-2300010

Міст передній

шт.

4762

253

43105-2300010

Міст передній

шт.

4762

254

4310-2400010

Міст задній

шт.

3894

255

43105-2400010

Міст задній

шт.

3894

256

4310-2500010

Міст середній

шт.

3992

257

43105-2500010

Міст середній

шт.

3992

 

 

8.2.4. Рульові механізми, інші агрегати

 

 

258

3102-3400006

Механізм рульовий у комплекті

шт.

81

259

24-3400006

Механізм рульовий у комплекті

шт.

94

260

53-3400013-01

Механізм рульовий у комплекті

шт.

66

261

66-3400014-11

Механізм рульовий у комплекті

шт.

83

262

672-3400014-11

Механізм рульовий у комплекті

шт.

76

263

469-3400013-10

Механізм рульовий у комплекті

шт.

75

264

451Д-3400013-01

Механізм рульовий у комплекті

шт.

61

265

120-3400012

Механізм рульовий у комплекті

шт.

82

266

130-3400020-В

Механізм рульовий у комплекті

шт.

146

267

3102-2400013-20

Механізм рульовий у комплекті

шт.

110

268

375-3400022-01

Механізм рульовий у комплекті

шт.

209

269

500-3401005-Д

Механізм рульовий у комплекті

шт.

130

270

5336-3400010

Механізм рульовий у комплекті

шт.

328

271

53212-3400020

Механізм рульовий у комплекті

шт.

343

272

66-02-4501010-01

Лебідка з редуктором

шт.

456

273

4310-3400020

Механізм рульовий у комплекті

шт.

403

 

 

IX. Паркове обладнання

 

 

274

 

Мийка М-217

шт.

2570

275

 

Мийка ЦКБ-1112

шт.

2570

276

 

Мийка М-127

шт.

1944

277

 

Мийка М-125

шт.

2183

278

 

Мийка 4860

шт.

4715

279

 

Мийка М-129

шт.

13597

280

 

Мийка ОМ-5361

шт.

1649

281

 

Мийка М-203

шт.

801

282

 

Мийка М-316

шт.

2862

283

 

Насос-змішувач 9002

шт.

1556

284

 

Підіймач П-252 електромеханічний 24т

шт.

3757

285

 

Підіймач П-261 електромех. 18т

шт.

25136

286

 

Підіймач П-238 електромех. 16т

шт.

19205

287

 

Підіймач П-150 електромех. 10т

шт.

16504

288

 

Підіймач П-112 гідравлічний 8т

шт.

3235

289

 

Підіймач П-174 електромех. 3,2т

шт.

7752

290

 

Підіймач П-113 пересувний 4т

шт.

580

291

 

Підіймач П-246 пересувний 4т

шт.

3712

292

 

Підіймач П-157А електромех. 2т

шт.

3026

293

 

Підіймач П-138Г гідравлічн. 2т

шт.

1574

294

 

Домкрат П-304 гаражний 6т

шт.

507

295

 

Домкрат П-308 гаражний 12,5т

шт.

819

296

 

Домкрат П-310

шт.

403

297

 

Кран 423М пересувний гідравлічний 1т

шт.

420

298

 

Візок для зняття та встановлення коліс Б-103

шт.

361

299

 

Візок для зняття та встановлення коліс П-127

шт.

580

300

 

Візок для зняття та встановлення коліс П-217

шт.

580

301

 

Візок для зняття та встановлення коліс П-253

шт.

701

302

 

Пристрій для зняття і встановлення КПП П-232

шт.

98

303

 

Електроталь ТЕ-0.25 0,25т 6м

шт.

1163

304

 

Електроталь ТЕ-0.5-711 0,5т

шт.

644

305

 

Електроталь ТЕ-1-511 1,0т

шт.

1431

306

 

Електроталь ТЕ-2-511 2,0т

шт.

1413

307

 

Електроталь ТЕ-3-511 3,0т

шт.

2290

308

 

Електроталь ТЕ-5-511 5,0т

шт.

3435

309

 

Таль ручна 1-3Т

шт.

132

310

 

Установка змащувально-заправочна С-101-3

шт.

1834

311

 

Нагнітач С-104

шт.

2862

312

 

Установка для заправки мастил 3119Б

шт.

537

313

 

Установка для запр. мастил 3161

шт.

572

314

 

Нагнітач мастила С-321

шт.

1175

315

 

Нагнітач мастила ЦКБ-1127

шт.

1051

316

 

Бак для роздачі мастила С-223

шт.

336

317

 

Бак для роздачі мастила БМП-1

шт.

82

318

 

Бак для роздачі мастила 133-М

шт.

50

319

 

Установка для збору мастил С-508

шт.

324

320

 

Компресор С-415 стаціонарний

шт.

3027

321

 

Компресор С-416 стаціонарний

шт.

5265

322

 

Компресор ГСВ-0.6/8 стаціонарний

шт.

966

323

 

Компресор К-3 стаціонарний

шт.

6112

324

 

Компресор С-412 стаціонарний

шт.

1382

325

 

Компресор СО-7Б стаціонарний

шт.

859

326

 

Автотестер мікропроб. К-297

шт.

3854

327

 

Автотестер (тестер двигуна) М-2

шт.

5725

328

 

Аналізатор К-518

шт.

3730

329

 

Комплект для перевірки К-511

шт.

16226

330

 

Пневмотестер К-272

шт.

105

331

 

Стробоскоп дизельний К-269

шт.

912

332

 

Автотестер К-295

шт.

970

333

 

Автотестер К-484

шт.

4473

334

 

Компресометр 179

шт.

25

335

 

Компресометр 424

шт.

30

336

 

Компресометр 628

шт.

21

337

 

Компресометр 107Б

шт.

64

338

 

Аналізатор К-290(К-261)

шт.

2862

339

 

Пристрій К-270

шт.

3936

340

 

Пристрій для перевірки СО-950

шт.

508

341

 

Пристрій для перевірки 527Б

шт.

54

342

 

Стенд для випробування КІ-22205

шт.

22661

343

 

Механотестер для паливної апаратури КІ-5918

шт.

1640

344

 

Стенд 8903-4304000

шт.

680

345

 

Стенд Т-9161-115

шт.

179

346

 

Прилади для перевірки 625-630

шт.

547

347

 

Комплект К-482

шт.

483

348

 

Стенд електрооптичний К-622

шт.

6731

349

 

Засіб для перевірки КІ-13918

шт.

29

350

 

Лінійка для замірювань К-624/650

шт.

18

351

 

Лінійка 4926-5941000(4202

шт.

68

352

 

Верстат для балансування коліс МС-9001

шт.

4201

353

 

Станок К-125

шт.

4201

354

 

Прилад К-235

шт.

1908

355

 

Установка К-465

шт.

2266

356

 

Стенд К-486

шт.

17121

357

 

Стенд К-245

шт.

2642

358

 

Авто стетоскоп ВАРЕМ-2-85

шт.

6

359

 

Стенд Е-240-01

шт.

5848

360

 

Стенд СПЗ-12

шт.

3145

361

 

Стробоскоп ПАС-2

шт.

224

362

 

Прилад Е-236

шт.

150

363

 

Шафа для заряджання АКБ

шт.

456

364

 

Прилад Е-204

шт.

444

365

 

Мегомметр М-4100/4

шт.

100,18

366

 

Стенд ПРАФ-3

шт.

20633

367

 

Прилад К-310

шт.

1145

368

 

Ампервольтметр Ц-4352

шт.

94,82

369

 

Прибор 43102

шт.

100,2

370

 

Комплект приладів для ТО Е-412

компл.

140

371

 

Комплект приладів КІ-389

компл.

283

372

 

Пробник акумуляторний Е-107

шт.

46,16

373

 

Пробник Е-108

шт.

37

374

 

Випрямляч ВСА-5

шт.

745

375

 

Зарядний пристрій ЗУ-1

шт.

3578

376

 

Випрямляч ВСА-10

шт.

38,76

377

 

Установка Е-411

шт.

1649

378

 

Денсиметр 1.1-1.4

шт.

1,76

379

 

Дистилятор Д-1

шт.

279

380

 

Нагрівач ОПР-2915

шт.

236

381

 

Комплект інструменту ПТ-7300

компл.

745

382

 

Пост Р-658

шт.

32918

383

 

Стенд для ремонту шин 2450

шт.

160

384

 

Стенд для ремонту Р-642

шт.

2039

385

 

Стенд Р-770

шт.

4795

386

 

Стенд Р-776

шт.

3542

387

 

Стенд Р-207

шт.

394

388

 

Стенд Р-724

шт.

394

389

 

Стенд Р-203

шт.

862

390

 

Стенд Р-275

шт.

3632

391

 

Стенд Р-201

шт.

113

392

 

Стенд Р-640

шт.

1107

393

 

Прес гідравлічний Р-337

шт.

3889

394

 

Прес гідравлічний ОКС-1671

шт.

1592

395

 

Прес гідравлічний 2153-М2

шт.

984

396

 

Прес гідравлічний Р-338

шт.

477

397

 

Верстат Р-108

шт.

1145

398

 

Верстат Р-114

шт.

3131

399

 

Станок Р-117

шт.

2374

400

 

Прес пневматичний Р-335

шт.

358

401

 

Апарат газозварювач. АСП-1,25

шт.

140

402

 

Трансформатор ТДМ-317

шт.

984

403

 

Трансформатор ТДМ-401

шт.

1222

404

 

Балон 150-У, 40 л

шт.

127

405

 

Стенд для ремонту шин Ш-515

шт.

6709

406

 

Стенд Ш-513/СШГ-2

шт.

4642

407

 

Стенд для демонтажу Ш-514

шт.

4642

408

 

Електровулканізатор ОМЗ-48

шт.

827

409

 

Електровулканізатор Ш-113

шт.

844

410

 

Електровулканізатор 6140

шт.

378

411

 

Електровулканізатор 6134

шт.

354

412

 

1000 мм станок ІТ-1М

шт.

19530

413

 

1400 мм станок ІТ-1М

шт.

19381

414

 

Верстат 2М112

шт.

2908

415

 

Верстат ЕТ-28-01

шт.

168

416

 

Трансформатор ОСО-0.25

шт.

27,73

417

 

Верстак слюсарний ВС-00000А

шт.

576

418

 

Верстак слюсарний НО-102

шт.

533

419

 

Верстак Н-60-0502

шт.

367

420

 

Верстак електрика ОПР-525

шт.

644

Засоби інженерного озброєння

 

 

1. Крани

 

 

1

Б2190015Y

КС-2561

од.

31500

2

Б2190018Y

КС 2573

од.

59883

3

Б2190039Y

КС-3577

од.

151593

 

 

2. Екскаватори

 

 

 

 

тракторні 0,15-0,275 куб. м

 

 

4

 

ЕО-2621, ЕО-2621А, ЕО-2624А

од.

77274

 

 

3. Бульдозери на гусеничній базі

 

 

5

 

ДЗ-42

од.

22592

6

 

Т-170.01

од.

25550

 

 

4. Електротехнічні засоби

 

 

 

Б2200000Y

4.1. Електростанції силові

 

 

 

Б2210000Y

4.1.1. Електростанції силові 230 В 50 Гц

 

 

7

 

ЕСБ-4с-0/230

компл.

4556

8

Б2216309Y

ЕСБ-4с-0/230 М1

компл.

4556

 

Б2220000Y

4.2. Електроагрегати

 

 

 

Б2221000Y

4.2.1. Електроагрегати 230 В 50 Гц однофазні

 

 

9

Б2221203Y

АБ-1-О/230

од.

2885

10

Б2221306Y

АБ-2-О/230-М1

од.

3149

 

Б2222000Y

4.2.2. Електроагрегати 230 В 50 Гц трьохфазні

 

 

11

Б2222303Y

АБ-4-Т/230

од.

2907

12

Б2222403Y

АБ-8-Т/230-М

од.

3853

 

Б2223000Y

4.2.3. Електроагрегати 400 В 50 Гц трьохфазні

 

 

13

Б2223403Y

АД-30-Т/400

од.

14171

14

Б2223409Y

АД-30-Т/400-М2

од.

14514

 

Б2225000Y

4.2.4. Електроагрегати 230 В 400 Гц трьохфазні

 

 

15

Б2225103Y

АБ-4-Т/230-Ч/400-МІ

од.

2885

16

Б2225303Y

АБ-12-Т/230

од.

10972

Техніка та майно зв'язку

 

 

1. Каналоутворюючі засоби

 

 

 

 

1.1. Радіостанції космічного зв'язку

 

 

1

В1551018Y

Станція космічного зв'язку Р-440 "Кристал-АБ-ПС" авто

компл.

748563

2

В1551021Y

Станція космічного зв'язку Р-440 "Кристал-А-ПС" авто

компл.

925574

3

 

Станція космічного зв'язку М-50 БПС (Корунд)

компл.

791226

 

 

1.2. Радіостанції великої потужності (більше 1 кВт)

 

 

4

В1311112Y

Радіостанція Р-135 авто

компл.

752603

5

В1311106Y

Радіостанція Р-135РМ авто

компл.

752603

6

В1311209Y

Радіостанція Р-135С

компл.

575803

7

В1312112Y

Радіостанція Р-136 авто

компл.

388886

8

В1312109Y

Радіостанція Р-136М авто

компл.

909209

 

 

1.3. Радіостанції середньої потужності (100 Вт -1 кВт)

 

 

9

В1321027Y

Радіостанція Р-140М

компл.

291617

10

В1321030Y

Радіостанція Р-140Д

компл.

345947

11

В1322027Y

Радіостанція Р-140С

компл.

237113

 

 

1.4. Радіостанції малої потужності (10 Вт -100 Вт)

 

 

13

 

Прийомопередавач "Калина-М"

компл.

56106

14

 

Прийомопередавач "Нива-П"

компл.

89855

15

 

Радіопередавач Р-255ПП

компл.

1554

16

 

Радіостанція "Алтай"

компл.

15678

17

 

Радіостанція "Ангстрем"

компл.

14805

18

 

Радіостанція "Везувій"

компл.

129278

19

 

Радіостанція "Верба-02"

компл.

122558

20

 

Радіостанція "Верба-13"

компл.

112475

21

 

Радіостанція "Верба-16"

компл.

115439

22

 

Радіостанція "Вулкан"

компл.

132693

23

 

Радіостанція "Вулкан-2А"

компл.

146454

24

 

Радіостанція "Вьюн-К"

компл.

53664

25

 

Радіостанція "Вьюн-Р"

компл.

53664

26

 

Радіостанція "Гай"

компл.

31200

27

 

Радіостанція "Лес-Д"

компл.

51495

28

 

Радіостанція "Роща"

компл.

75448

29

 

Радіостанція "Роща-А"

компл.

81036

30

 

Радіостанція "Титан"

компл.

77375

31

В13Е0024Y

Радіостанція Р-130

компл.

7882

32

В13Е0021Y

Радіостанція Р-130М

компл.

6865

33

 

Радіостанція Р-130МА

компл.

12769

34

В13Е0018Y

Радіостанція Р-134-03

компл.

39006

 

 

1.5. Радіостанції малої потужності (до 10 Вт)

 

 

35

В1350024Y

Радіостанція Р-105М

компл.

1362

36

В1350018Y

Радіостанція Р-107М

компл.

5014

37

В1350045Y

Радіостанція Р-109Д

компл.

624

38

В1350042Y

Радіостанція Р-109М

компл.

1362

39

В13Е0012Y

Радіостанція Р-111

компл.

12567

40

В13Г0012Y

Радіостанція Р-123 М

компл.

5455

41

 

Радіостанція Р-128

компл.

10959

42

В13А0009Y

Радіостанція Р-138

компл.

28326

43

В13Е0027Y

Радіостанція Р-143

компл.

22162

44

В1360009Y

Радіостанція Р-148

компл.

5340

45

В1350009Y

Радіостанція Р-159

компл.

14445

46

В1350006Y

Радіостанція Р-159М

компл.

17739

47

 

Радіостанція Р-392

компл.

3433

 

 

1.6. Окремі радіоприймачі

 

 

48

 

Радіоприймач "Волна-К"

компл.

4313

49

 

Радіоприймач "Рябина-М"

компл.

57868

50

 

Радіоприймач "Рябина-М1"

компл.

51995

51

 

Радіоприймач Р-375 А/П

компл.

16723

52

 

Радіоприймач "Катран"

компл.

6901

53

 

Радіоприймач Р-155А

компл.

32730

54

 

Радіоприймач Р-155П

компл.

53509

55

 

Радіоприймач Р-155П-1

компл.

65707

56

 

Радіоприймач Р-160 П

компл.

107770

57

 

Радіоприймач Р-250М

компл.

6013

58

 

Радіоприймач Р-255МП

компл.

1554

59

 

Радіоприймач Р-326

компл.

7563

60

 

Радіоприймач Р-399А

компл.

37845

61

 

Скануючий радіоприймач "AR-5000A"

компл.

13528

62

 

Вимірювальний приймач "ESS" з комплектом антен

компл.

811693

63

 

Скануючий радіоприймач ICR-9000

компл.

49920

 

 

1.7. Командно-штабні машини

 

 

64

В1341006Y

Командно-штабна машина Р-142Н авто

компл.

58069

65

В1342003Y

Командно-штабна машина Р-142Н стац.

компл.

48689

 

 

1.8. Радіостанції тропосферного зв'язку

 

 

66

В1511103Y

Тропосферна станція Р-423-1 авто

компл.

1319749

67

В1511215Y

Тропосферна станція Р-423С стац.

компл.

1207657

68

В1332130Y

Тропосферна станц. Р-410-5,5 авто

компл.

351933

69

В1332212Y

Тропосферна станц. Р-410-5,5 стац.

компл.

309382

70

В1512112Y

Тропосферна станція Р-412А авто

компл.

475328

71

В1512109Y

Тропосферна станція Р-412Ф авто

компл.

661986

72

В1512209Y

Тропосферна станція Р-412 С

компл.

454092

 

 

1.9. Радіорелейні станції

 

 

73

В1531112Y

Радіорелейна станція Р-414-3 авто

компл.

313221

74

В1531212Y

Радіорел. станція Р-414С стац.

компл.

246176

75

В1532203Y

Радіорелейна станція Р-419 стац.

компл.

222401

76

В1532112Y

Радіорелейна станція Р-409 авто

компл.

110331

77

В1532121Y

Радіорелейна стан. Р-409 М1 стац.

компл.

152554

78

В1532118Y

Радіорелейна стан. Р-409 МА авто

компл.

179617

79

В1532224Y

Радіорелейна стан. Р-409 МА стац.

компл.

154351

80

В1532221Y

Радіорелейна стан. Р-409 МІ авто

компл.

219152

81

 

Радіорел. станція Р-409В стац.

компл.

92975

82

В1532218Y

Радіорелейна станція Р-409М авто

компл.

214554

83

В1532227Y

Радіорелейна стан. Р-409МС стац.

компл.

109661

84

В1532215Y

Радіорелейна станція Р-409С стац.

компл.

157871

85

 

Радіорелейна станція Р-409Т

компл.

92975

86

В1532233Y

Радіорелейна стан. Р-415А стац.

компл.

105684

87

 

Радіорелейна станція Д-23 авто

компл.

43992

 

 

1.10. Апаратура дистанційного керування частотно-диспетчерської служби, окремі приймальні машини, вузли зв'язку

 

 

88

 

Командно-диспетчерська станція Д-20 авто

компл.

105580

 

 

1.11. Апаратні (апаратура) ущільнення

 

 

89

 

Станція дальнього зв'язку Д-12 авто

компл.

163789

90

 

Станція дальнього зв'язку Д-12С стац.

компл.

145206

91

 

Станція Д-90

компл.

43992

92

 

Станція Д-05

компл.

191804

93

 

Апаратура П-301 НУП

компл.

33596

94

 

Апаратура П-309-1

компл.

2415

95

 

Апаратура П-309-2

компл.

2415

96

 

Апаратура П-302-В

компл.

40839

97

 

Апаратура П-302-П

компл.

31386

98

 

Апаратура П-302-0

компл.

19663

99

 

Апаратура П-303-ОА

компл.

14628

100

 

Апаратура П-303-ОБ

компл.

17877

101

 

Апаратура П-304-ОК

компл.

21639

102

 

Апаратура П-304- НУП

компл.

2345

103

 

Апаратура П-330-6 (Азур-6)

компл.

19504

104

 

Апаратура П-330-12-О (Азур-12-О)

компл.

32969

105

 

Апаратура П-330-24-НУП (Азур- 24 - НУП)

компл.

38538

106

 

Апаратура П-330-24-О (Азур-24-О)

компл.

101229

107

 

Апаратура П-327-1

компл.

3894

108

 

Апаратура П-327-2

компл.

4518

109

 

Апаратура П-327-3

компл.

4993

110

 

Апаратура П-327-12

компл.

11890

111

 

Апаратура П-327-ПУ-1

компл.

856

112

 

Апаратура П-327-ПУ-6

компл.

2425

113

 

Апаратура ТТ-12

компл.

13391

114

 

Апаратура ТТ-24

компл.

15743

115

 

Апаратура ТТ-144 (48 каналів)

компл.

16407

116

 

Апаратура ТТ-144 (144 канали)

компл.

49936

117

 

Апаратура П-331

компл.

161939

118

 

Апаратура П-332

компл.

161989

119

 

Апаратура К-60П

компл.

644642

120

 

Стійка КЛУК ОУП-2

компл.

3494

121

 

Стійка САРН-2

компл.

3594

122

 

Стійка САРН-П2

компл.

3894

123

 

Стійка СИП-300

компл.

136780

124

 

Стійка СИП-60

компл.

15974

125

 

Стійка СИП-ГО

компл.

31949

126

 

Стійки СГП

компл.

12380

127

 

Стійки СДПС

компл.

6390

128

 

Стійки СТПГ

компл.

3869

129

 

Стійки СУГО

компл.

20767

130

 

Апаратура "Залив-К"

компл.

27709

131

 

Колонка звукова 2КЗ-7

шт.

147

 

 

2. Кабельно-провідникова продукція

 

 

 

 

2.1. Силовий кабель

 

 

132

 

АВВГ 3х4+1х2,5

м

11,98

133

 

АВВГ 3х4+1х2,5

м

2,68

134

 

АППВ 2х2,5

м

1,37

135

 

АППВ 3х2,5

м

1,56

136

 

БПВЛ 0,5

м

1,12

137

 

БПВЛ 0,75

м

1,62

138

 

БПВЛ 1.5

м

1,87

139

 

БПВЛ 2,5

м

2,18

140

 

БПВЛ 4,0

м

2,77

141

 

БПВЛ 6,0

м

3,37

142

 

БПВЛ 10,0

м

3,87

143

 

БПВЛ 16,0

м

4,09

144

 

БПВЛ 25,0

м

4,80

145

 

БПВЛ 50,0

м

10,11

146

 

БПВЛ 95,0

м

21,40

147

 

БПВЛЕ 0,5

м

1,62

148

 

БПВЛЕ 1,5

м

2,12

149

 

БПВЛЕ 2,5

м

3,18

150

 

БПВЛЕ 4,0

м

3,37

151

 

БПВЛЕ 6,0

м

3,99

152

 

БПВЛЕ 10,0

м

4,87

153

 

БПВЛЕ 25,0

м

5,99

154

 

БПВЛЕ 2х0,5

м

2,87

155

 

БПВЛЕ 2х1,0

м

4,87

156

 

ВВГ 1х10

м

4,47

157

 

ВВГ 1х120

м

76,09

158

 

ВВГ 1х16

м

5,56

159

 

ВВГ 1х25

м

11,17

160

 

ВВГ 1х35

м

16,02

161

 

ВВГ 1х4

м

2,47

162

 

ВВГ 1х50

м

21,96

163

 

ВВГ 1х6

м

2,63

164

 

ВВГ 1х70

м

33,66

165

 

ВВГ 1х95

м

57,32

166

 

ВВГ 2х1,5

м

1,57

167

 

ВВГ 2х2,5

м

2,08

168

 

ВВГ 2х4

м

3,07

169

 

ВВГ 3х10

м

11,87

170

 

ВВГ 3х10+1х6

м

12,49

171

 

ВВГ 3х120+1х70

м

186,65

172

 

ВВГ 3х16+1х10

м

14,94

173

 

ВВГ 3х2,5

м

2,72

174

 

ВВГ 3х25+1х16

м

29,61

175

 

ВВГ 3х35+1х16

м

32,81

176

 

ВВГ 3х4+1х2,5

м

5,78

177

 

ВВГ 3х6+1х4

м

7,95

178

 

ВВГ 3х70+1х25

м

67,39

179

 

ВВГ 4х1,5

м

2,90

180

 

ВВГ 4х2,5

м

3,87

181

 

ВВГ 4х35

м

42,87

182

 

ВВГ 4х4,0

м

6,08

183

 

ВРГ 1х10

м

2,86

184

 

ВРГ 1х16

м

2,96

185

 

ВРГ 1х25

м

3,72

186

 

ВРГ 1х6

м

2,73

187

 

ВРГ 2х10

м

9,73

188

 

ВРГ 2х16

м

10,27

189

 

ВРГ 3х2,5+1х1,5

м

3,06

190

 

ВРГ 3х4+1х2,5

м

5,67

191

 

КВВГ 10х0,75

м

4,24

192

 

НРГ1х4

м

2,56

193

 

НРГ 2х2,5

м

2,87

194

 

НРГ 3х16+1х10

м

14,41

195

 

КГ 2х1,5

м

2,61

196

 

КГ 2х10

м

9,86

197

 

КГ 2х2,5

м

4,46

198

 

КГ 3х1,5+1х1

м

3,87

199

 

КГ 3х10

м

15,79

200

 

КГ 3х16

м

22,84

201

 

КГ 3х2,5

м

5,30

202

 

КГ 3х25

м

35,19

203

 

КГ 4х1,5

м

3,87

204

 

КГ 4х2,5

м

7,36

205

 

КУПВ П-16/9Єх0,35

м

7,46

206

 

КРПТ 2х2,5

м

1,97

207

 

КРПТ 3х2.5

м

4,87

208

 

КРПТ 3х16

м

10,14

209

 

КРШС 4х6

м

7,77

210

 

НРГ 3х2,5

м

3,49

211

 

ПВС 2х0,75

м

1,54

212

 

ПВС 2х1,5

м

2,10

213

 

ПВС 3х1,5

м

3,12

214

 

ППВ 2х2,5

м

1,29

215

 

ППВ 3х2,5

м

1,90

216

 

РПШ 2х1,5

м

5,87

217

 

РПШ 2х2,5

м

6,36

218

 

РПШ 3х1,5

м

6,86

219

 

РПШ 3х4

м

7,18

220

 

РПШ 4х1,5

м

7,36

221

 

РПШ 4х2,5

м

7,68

222

 

РПШЕ 2х1,5

м

6,18

223

 

РПШЕ 2х2,5

м

6,80

224

 

РПШЕ 2х4

м

7,34

225

 

РПШЕ 3х4

м

7,66

226

 

РПШЕ 4х2,5

м

8,57

227

 

РПШЕ 4х4

м

8,66

228

 

СРГ 2х4

м

3,67

 

 

2.2. Радіочастотний кабель

 

 

229

 

РК 50-2-13

м

1,37

230

 

РК 50-4-11

м

1,93

231

 

РК 50-4-12

м

1,97

232

 

РК 75-1-13

м

1,27

233

 

РК 75-13-25

м

3,86

234

 

РК 75-13-32

м

3,89

235

 

РК 75-17-21

м

5,13

236

 

РК 75-17-21

м

5,00

237

 

РК 75-17-31

м

5,17

238

 

РК 75-17-32

м

5,23

239

 

РК 75-2-11

м

1,40

240

 

РК 75-2-13

м

1,41

241

 

РК 75-2-15

м

1,42

242

 

РК 75-2-21

м

1,46

243

 

РК 75-2-17

м

8,57

244

 

РК 75-3-13

м

1,85

245

 

РК 75-3-31

м

1,92

246

 

РК 75-4-11

м

1,96

247

 

РК 75-4-12

м

2,06

248

 

РК 75-4-15

м

1,97

249

 

РК 75-4-16

м

2,01

250

 

РК 75-4-21

м

2,05

251

 

РК 75-4-22

м

2,41

252

 

РК 75-7-11

м

3,23

253

 

РК 75-9-11

м

2,52

254

 

РК 75-9-12

м

2,70

255

 

РК 75-9-13

м

3,47

256

 

РК 75-9-21

м

3,61

257

 

РК 75-9-21

м

3,47

258

 

РКД-2-7/28

м

21,47

259

 

ВЧС-60

м

0,39

260

 

ВЧС-160

м

0,54

261

 

РВЧС-60

м

0,47

262

 

РВЧС-160

м

0,61

263

 

РВЧС-250

м

0,74

 

 

2.3. Станційний кабель

 

 

264

 

ТСВ 10х3х0,5

м

4,59

265

 

ТСВ 5х2х0,5

м

2,01

266

 

ТСВ 5х3х0,5

м

2,56

267

 

ТСВ 10х2х0,4

м

3,39

268

 

ТСВ 10х3х0,4

м

4,27

269

 

ТСВ 20х2х0,4

м

5,60

270

 

ТСВ 20х3х0,4

м

5,05

271

 

ТСВ 20х3х0,5

м

8,19

272

 

ТСВ 30х2х0,4

м

8,50

273

 

ТСВ 5х2х0,4

м

1,90

274

 

ТСВ 5х3х0,4

м

3,00

275

 

ТСВ 10х2х0,5

м

3,23

276

 

ТСВ 20х2х0,5

м

5,05

277

 

ТСВ 30х2х0,5

м

8,94

278

 

ТСВ 41х2х0,5

м

16,09

279

 

ТРП 2х0,4

м

0,22

280

 

ТРП 2х0,5

м

0,24

281

 

ВСЕК 5х2

м

24,71

282

 

ВСЕК 10х2

м

22,59

283

 

СЕК 10х2

м

18,72

284

 

КМС-2

м

0,86

285

 

КММ-2 0,12

м

2,47

286

 

КММ-2 0,35

м

2,65

287

 

КММ-4 0,12

м

2,42

288

 

КММ-4 0,35

м

3,29

289

 

КММ-5 0,12

м

2,62

290

 

КММ-5 0,35

м

3,68

291

 

КММ-7 0,12

м

3,92

292

 

КММ-7 0,35

м

4,47

293

 

КММ-9 0,12

м

4,84

294

 

КММ-9 0,35

м

5,18

295

 

ПКСВ 2х0,5

м

0,31

296

 

ПКСВ 3х0,5

м

0,47

297

 

ПКСВ 4х0,5

м

0,55

298

 

ПМПЕВ 2х0,35

м

0,35

299

 

ПМПЕВ 2х0,5

м

0,41

300

 

ПРППМ 2х0,9

м

0,67

301

 

ПРППМ 2х1,2

м

0,90

302

 

РВШЕ 1х2х0,5

м

2,62

303

 

РВШЕ 5х2х0,5

м

3,37

304

 

ШВВП 2х0,75

м

0,71

305

 

ШВП 2х0,5

м

0,57

 

 

2.4. Кабель зв'язку міський

 

 

306

 

МКСАп 4х4х1,2

м

38,23

307

 

МКСАШпБп4х4х1,2

м

28,00

308

 

МКСБГ 7х4х1,2

м

24,21

309

 

МКСГ 4х4х1,2

м

11,73

310

 

МКСГ 7х4х1,2

м

21,47

311

 

МКСГ 12х4х1,2

м

41,68

312

 

ТБ 10х2х0,5

м

9,98

313

 

ТБ 10х2х0,7

м

8,92

314

 

ТБ 20х2х0,5

м

20,22

315

 

ТБ 50х2х0,7

м

25,10

316

 

ТБ 100х2х0,5

м

111,45

317

 

ТБ 30х2х0,5

м

23,96

318

 

ТБ 50х2х0,5

м

51,29

319

 

ТБГ 100х2х0,5

м

46,36

320

 

ТБГ 100х2х0,64

м

47,72

321

 

ТБГ 100х2х0,7

м

58,84

322

 

ТБГ 200х2х0,64

м

85,86

323

 

ТБГ 50х2х0,5

м

35,57

324

 

ТБГ 50х2х0,7

м

37,31

325

 

ТГ 10х2х0,7

м

15,10

326

 

ТГ 10х2х0,5

м

14,25

327

 

ТГ 20х2х0,7

м

22,59

328

 

ТГ 30х2х0,7

м

26,71

329

 

ТГ 50х2х0,64

м

37,31

330

 

ТГ 50х2х0,7

м

44,60

331

 

ТГ 100х2х0,64

м

57,58

332

 

ТГ 100х2х0,7

м

60,40

333

 

ТГ 150х2х0,64

м

64,12

334

 

ТГ 200х2х0,7

м

79,00

335

 

ТГ 20х2х0,5

м

18,79

336

 

ТГ 30х2х0,5

м

23,09

337

 

ТГ 50х2х0,5

м

31,60

338

 

ТГ 100х2х0,5

м

54,75

339

 

ТГ 200х2х0,5

м

72,51

340

 

ТЗАБЛ 7х4х1,2

м

32,26

341

 

ТЗАШп 7х4х0,9

м

10,15

342

 

ТЗАШп 7х4х1,2

м

18,76

343

 

ТЗАШп 12х4х1,2

м

27,12

344

 

ТЗАШп 14х4х1,2

м

31,20

345

 

ТЗАШп 19х4х1,2

м

39,19

346

 

ТЗАШп 27х4х1,2

м

49,23

347

 

ТЗБ 3х4х1,2

м

23,09

348

 

ТЗБ 4х4х1,2

м

24,27

349

 

ТЗБ 7х4х1,2

м

27,01

350

 

ТЗБ 12х4х1,2

м

42,69

351

 

ТЗБ 14х4х1,2

м

47,55

352

 

ТЗБ 19х4х1,2

м

52,17

353

 

ТЗБ 27х4х1,2

м

56,32

354

 

ТЗБ 37х4х1,2

м

59,83

355

 

ТЗБ 52х4х1,2

м

74,85

356

 

ТЗБГ 7х4х0,9

м

25,13

357

 

ТЗБГ 7х4х1,2

м

27,37

358

 

ТЗБГ 19х4х1,2

м

51,02

359

 

ТЗБГ 27х4х1,2

м

56,13

360

 

ТЗБГ 37х4х0,9

м

59,37

361

 

ТЗБГ 37х4х1,2

м

60,07

362

 

ТЗБГ 52х4х0,9

м

72,07

363

 

ТЗБГ 52х4х1,2

м

68,85

364

 

ТЗГ 3х4х1,2

м

11,11

365

 

ТЗГ 4х4х0,9

м

13,25

366

 

ТЗГ 4х4х1,2

м

12,60

367

 

ТЗГ 7х4х0,8

м

8,80

368

 

ТЗГ 7х4х0,9

м

20,09

369

 

ТЗГ 7х4х1,2

м

21,83

370

 

ТЗГ 12х4х0,9

м

29,83

371

 

ТЗГ 12х4х1,2

м

34,26

372

 

ТЗГ 14х4х0,9

м

36,32

373

 

ТЗГ 14х4х1,2

м

39,15

374

 

ТЗГ 19х4х0,9

м

50,37

375

 

ТЗГ 19х4х1,2

м

50,42

376

 

ТЗГ 27х4х0,9

м

62,77

377

 

ТЗГ 27х4х1,2

м

77,00

378

 

ТЗГ 37х4х0,9

м

79,25

379

 

ТЗГ 37х4х1,2

м

120,43

380

 

ТЗГ 52х4х0,9

м

113,94

381

 

ТЗГ 52х4х1,2

м

137,03

382

 

ТЗЕГ 27х4х1,2

м

81,12

383

 

ТЗК 7х4х1,2

м

22,84

384

 

ТЗК 37х4х0,9

м

50,17

385

 

ТЗСГ 7х4х1,2

м

22,59

386

 

ТПП 100х2х0,4

м

16,65

387

 

ТПП 100х2х0,5

м

16,65

388

 

ТПП 10х2х0,4

м

1,37

389

 

ТПП 10х2х0,5

м

1,82

390

 

ТПП 20х2х0,4

м

1,83

391

 

ТПП 20х2х0,5

м

3,93

392

 

ТПП 30х2х0,5

м

4,74

393

 

ТПП 50х2х0,4

м

7,30

394

 

ТПП 50х2х0,5

м

8,75

395

 

ТППеп 100х2х0.5

м

23,03

396

 

ТППеп 10х2х0,5

м

1,81

397

 

ТППеп 20х2х0,5

м

3,11

398

 

ТППеп 30х2х0,5

м

4,52

399

 

ТППеп 50х2х0,5

м

12,11

 

 

2.5. Польовий кабель

 

 

400

 

П-296

м

1,44

401

 

П-270

м

1,61

402

 

П-274

м

0,67

403

 

П-274М

м

0,80

404

 

П-275

м

0,60

405

 

ТТВК 5х2

м

2,91

406

 

ПТРК 5х2

м

1,65

407

 

ПТРК 10х2

м

2,62

408

 

ПТРК 20х2

м

4,33

 

 

2.6. Провід

 

 

409

 

МГТФ 1,0

м

2,42

410

 

МГТФ 0,1

м

2,12

411

 

МГТФ 0,07

м

1,24

412

 

МГТФ 0,12

м

1,62

413

 

МГТФ 0,14

м

1,75

414

 

МГТФ 0,20

м

1,87

415

 

МГТФ 0,35

м

2,00

416

 

МГТФ 0,5

м

2,26

417

 

МГТФЕ 0,1

м

1,51

418

 

МГТФЕ 0,12

м

1,81

419

 

МГТФЕ 0,14

м

1,93

420

 

МГТФЕ 0,35

м

2,43

421

 

МГТФЕ 0,35

м

2,18

422

 

МГТФЕ 0,5

м

2,43

423

 

МГТФЕ 1,0

м

3,49

424

 

МГТФЕ 2х0,08

м

3,98

425

 

МГТФЕ 2х0,12

м

3,87

426

 

МГТФЕ 2х0,35

м

4,16

427

 

МГТФЕ 2х0,5

м

4,31

428

 

МГТФЕ 3х0,12

м

4,28

429

 

МГТФЕ 2х0,14

м

4,01

430

 

МГТФЕ 2х0,20

м

4,14

431

 

МГТФЕ 2х0,35

м

4,24

432

 

МГШВ 0,12

м

0,24

433

 

МГШВ 0,14

м

0,17

434

 

МГШВ 0,14

м

0,30

435

 

МГШВ 0,20

м

0,44

436

 

МГШВ 0,35

м

0,51

437

 

МГШВ 0,5

м

0,34

438

 

МГШВ 0,75

м

0,45

439

 

МГШВ 1,0

м

0,75

440

 

МГШВ 1,5

м

0,81

441

 

МГШВ 2,5

м

0,97

442

 

МГШВЕ 0,14

м

0,39

443

 

МГШВЕ 0,35

м

0,57

444

 

МГШВЕ 0,5

м

0,74

445

 

МГШВЕ 0,75

м

0,84

446

 

МГШВЕ 2х0,14

м

0,67

447

 

МГШВЕ 2х0,75

м

0,97

448

 

ПВ-1 6,0

м

1,76

449

 

ПВ-3 1,5

м

0,76

450

 

ПВ-3 2,5

м

1,11

451

 

ПВ-3 4,0

м

1,67

452

 

ПВ-3 6,0

м

2,62

453

 

ПВ-3 10,0

м

4,28

454

 

ПВ-3 16,0

м

5,12

455

 

ПВ-3 25,0

м

7,85

456

 

ПВ-3 35,0

м

10,81

457

 

ПВ-3 70,0

м

22,76

458

 

ПВ-3 95,0

м

30,34

459

 

ПВЛТТ 2,5

м

2,48

460

 

ПЕВ 0,5

м

26,56

461

 

ПЕВ 0,8

м

26,56

462

 

ПЕВ 0,9

м

26,56

463

 

ПЕВ 1,0

м

26,56

464

 

ПЕВ 1,2

м

26,56

465

 

ПЕВ 1,4

м

26,56

466

 

ПЕВ 1,6

м

26,56

467

 

ПЕВ 0,10

м

26,56

468

 

ПЕВ 0,15

м

26,56

469

 

ПЕВ 0,20

м

26,56

470

 

ПЕВ 0,21

м

26,56

471

 

ПЕВ 0,25

м

26,56

472

 

ПЕВ 0,30

м

26,56

473

 

ПЕВ 0,35

м

26,56

474

 

ПЕВ 0,38

м

26,56

475

 

ПЕВ 0,40

м

26,56

476

 

ПЕВ 0,45

м

26,56

477

 

ПЕВ 0,6

м

26,56

478

 

ПЕВ 0,63

м

26,56

479

 

ПЕВ 0,71

м

26,56

480

 

ПЕВ-2 1,8

м

26,56

481

 

ПЕВ-2 2,0

м

26,56

 

 

2.7. Шнури

 

 

482

 

ШТ-2

м

0,89

483

 

ШТ-3

м

1,22

484

 

ШТ-4

м

1,56

485

 

ШТ-5

м

1,92

486

 

ШТВ-3

м

1,39

487

 

ШТВ-4

м

1,52

488

 

ШТВЕ-4

м

1,66

489

 

ШТВЕ-5

м

2,08

490

 

ШТЕ-2

м

1,02

491

 

ШТЕ-4

м

1,67

492

 

ШТЛ-2

м

0,90

493

 

ШТЛ-4

м

1,01

494

 

ШТЛЕ-4

м

1,19

495

 

ШТРЕ-5

м

3,89

496

 

ШТС-3

м

1,61

497

 

ШТС-4

м

2,47

498

 

ШТС-5

м

2,83

499

 

ШТСЕ-1

м

0,37

500

 

ШТСЕ-4

м

4,80

501

 

ШТСЕ-5

м

4,93

502

 

ШТСМ-3А

м

3,62

 

 

3. Антенно-фідерні пристрої

 

 

503

 

Антена до апаратури "Вьюн" ПСС1-0.234

компл.

998

504

 

Антена до радіостанції "Гай"

компл.

1248

505

 

Антенно-фідерний пристрій "Астра-Д"

компл.

3569

506

 

Антенно-фідерний пристрій "Вектор"

компл.

312

507

 

Антенно-фідерний пристрій "Луг"

компл.

3312

508

 

Антенно-фідерний пристрій 3ТР

компл.

437

509

 

Антенно-фідерний пристрій 5ТР

компл.

437

510

 

Антенно-фідерний пристрій РВ-7

компл.

5217

511

 

Антенно-фідерний пристр. РВ-8

компл.

5217

512

 

Антенно-фідерний пристрій ЯА-16М

компл.

1498

513

 

Антенно-фідерн. прист. ЯА-023С

компл.

499

514

 

Антенно-фідерний прист. ЯА-24

компл.

1498

515

 

Щогла "Сосна-15,6"

компл.

6240

516

 

Щогла "Сосна-30"

компл.

6240

517

 

Щогла телескопічна 16 м

компл.

1997

518

 

Щогла телескопічна 19 м

компл.

2683

519

 

Телескопічні щогли з антенами з компл. радіостанц. Р-142Н, Р-125

компл.

434

 

 

4. Комутаційні засоби

 

 

 

 

4.1. Автоматичні телефонні станції

 

 

520

 

АТС "КВАНТ" за порт

компл.

649

521

 

АТС "Меридіан" за порт

компл.

1498

522

 

АТС "Сігма" за порт

компл.

480

523

 

АТС А-416 "Градиент"

компл.

4792

524

 

АТС А-632 "Градиент"

компл.

7363

525

 

АТС АТС-КЕ-64

компл.

73182

526

 

АТС КАТС-Р-20

компл.

20093

527

 

АТС КАТС-Р-40

компл.

39312

528

 

АТС П-437

компл.

99839

529

 

АТС П-438

компл.

194686

530

 

АТС П-439

компл.

56160

531

 

АТС УПАТС 100/400 за порт

компл.

512

532

 

АТС УПАТС 200/400 за порт

компл.

512

533

 

АМТСК-Д "Клевер 48/10"

компл.

173471

534

 

АМТСК-Д "Клевер 48/20"

компл.

180959

535

 

АМТСК-Д "Клевер 48/30"

компл.

210786

536

 

АМТСК-Д "Клевер 48/40"

компл.

237811

537

 

АМТСК-Д "Прибой" за порт

компл.

811

538

 

АМТС-ОК 3/10

компл.

99777

539

 

АМТСКЕ "Синица 2/6"

компл.

72383

540

 

АТС АТСК 100/2000 за порт

компл.

574

541

 

АТС АТСК 50/200 за порт

компл.

574

 

 

4.2. Телефонні апаратні

 

 

542

 

Телефонна станція засекреченого зв'язку Д-13 авто

компл.

52790

543

 

Телефонна станція засекр. зв'язку Д-1З КМ авто

компл.

49296

544

 

Телефонна станція засекр. зв'язку Д-1З КМ1 авто

компл.

49296

545

 

Телефонна станція засекреченого зв'язку Д-13 стац.

компл.

41335

546

 

Телефонна станція засекреченого зв'язку Д-14 авто

компл.

105580

547

 

Телефонна станція засекр. зв'язку Д-14С стац.

компл.

86997

548

 

Телефонна станція засекр. зв'язку Д-14К авто

компл.

106953

549

 

Телефонна станція засекреченого зв'язку Д-14КС

компл.

88370

550

 

Телефонна станція засекреченого зв'язку Д-15 авто

компл.

140773

551

 

Телефонна станція засекреченого зв'язку Д-15К авто

компл.

144892

552

 

Апаратна кабельна П-256 авто

компл.

30090

 

 

4.3. Кросові апаратні

 

 

554

 

Станція кросу телефонних каналів Д-40 авто

компл.

175967

555

 

Станція кросу телефонних каналів Д-40 стац.

компл.

157384

 

 

4.4. Станції прямого зв'язку

 

 

556

 

Пульт оперативного зв'язку ПОС-90

компл.

47424

557

 

Пульт прямого зв'язку К-100/2

компл.

98117

558

 

Пульт прямого зв'язку К-20/1

компл.

46924

559

 

Пульт прямого зв'язку К-20/2

компл.

47548

560

 

Пульт прямого зв'язку К-50/2

компл.

68015

561

 

Пульт прямого зв'язку П-156 "Радиус"

компл.

5990

562

 

Станція оперативного зв'язку СОС-30

компл.

14976

563

 

Станція оперативного зв'язку СОС-30М

компл.

14976

564

 

Станція прямого зв'язку "Гранит-1"

компл.

56409

565

 

Станція прямого зв'язку "Гранит-2-20М"

компл.

63830

566

 

Станція прямого зв'язку "Гранит-2-40М"

компл.

81808

567

 

Станція прямого зв'язку "Домофон"

компл.

72957

568

 

Станція прямого зв'язку СПС-1 "Мимоза"

компл.

35093

569

 

Станція прямого зв'язку СПС-20

компл.

37190

570

 

Станція прямого зв'язку СПС-40

компл.

78848

571

 

Станція прямого зв'язку СПС-60

компл.

93025

572

 

Станція прямого зв'язку СПС-100

компл.

122927

573

 

Станція прямого зв'язку УСС-40

компл.

65020

 

 

4.5. Концентратори

 

 

574

 

Концентратор "КД-24-2"

компл.

6614

575

 

Концентратор "КД-40-2"

компл.

9591

576

 

Концентратор "КД-60-2"

компл.

11294

577

 

Концентратор "КДС-3/21"

компл.

7076

578

 

Концентратор "Елетап-60"

компл.

774

579

 

Концентратор АТК-10

компл.

2271

580

 

Концентратор АТК-6

компл.

1810

581

 

Концентратор АТК-9

компл.

2084

582

 

Концентратор К-1151

компл.

1964

583

 

Концентратор К-1157 "Риф"

компл.

2022

584

 

Концентратор К-3

компл.

3182

585

 

Концентратор К-4

компл.

4268

586

 

Пульт директорського зв'язку "Псков-1"

компл.

2196

587

 

Пульт директорського зв'язку "Псков-25"

компл.

2330

 

 

4.6. Комутатори

 

 

588

 

Комутатор П-193 М

компл.

2621

589

 

Комутатор П-193 Б

компл.

704

590

 

Комутатор П-193М2

компл.

5601

591

 

Комутатор П-194 М

компл.

5596

592

 

Комутатор П-209 10/20

компл.

14577

593

 

Комутатор МП-10/15

компл.

8586

594

 

Комутатор К 12/12

компл.

18720

595

 

Комутатор П-205 Т

компл.

29952

596

 

Комутатор П-209-10/20 Д

компл.

18203

597

 

Комутатор П-209-10/20 Е

компл.

17900

598

 

Комутатор П-209-20/50 З

компл.

38189

599

 

Комутатор П-209-40/60 И

компл.

56160

 

 

4.7. Пульти управління

 

 

600

 

Пульт управління "В'яз"

компл.

94348

601

 

Пульт управління "Кипарис 10/20"

компл.

138527

602

 

Пульт управління "Кипарис 4/10"

компл.

105645

 

 

4.8. Допоміжне обладнання

 

 

603

 

Стійки ПСП

компл.

1497,59

604

 

Стійки СПМ

компл.

3394,53

605

 

Стійки ВКС

компл.

3119,98

606

 

Стійка ЯА-02С

компл.

18470,3

607

 

Стійка СА-72

компл.

5935,44

608

 

Апаратура "Істок-С"

компл.

58056,5

609

 

Апаратура "Визов-С"

компл.

2246,38

610

 

Апаратура АТВ-4

компл.

1809,59

611

 

Апаратура АТВ-12

компл.

2495,98

612

 

Апаратура АТВ-229

компл.

1060,79

613

 

Апаратура УК-12

компл.

8205,53

614

 

Блоки випробування каналів БИК-1 стац.

компл.

383,13

615

 

Коректор ЯА-02

компл.

6614,35

616

 

Виріб АТ-2

компл.

8536,25

617

 

Виріб УСК-А

компл.

8049,54

618

 

Виріб УСК-С

компл.

7774,98

619

 

Бокс БКТ-100х2

шт.

134,78

620

 

Бокс БКТ-10х2

шт.

19,97

621

 

Бокс БКТ-20х2

шт.

28,70

622

 

Бокс БКТ-30х2

шт.

36,19

623

 

Бокс БКТ-50х2

шт.

72,38

624

 

Бокс БМ 1-1

шт.

68,64

625

 

Бокс БМ 1-2

шт.

87,36

626

 

Бокс БМ 2-1

шт.

133,53

627

 

Бокс БМ 2х2

шт.

149,76

628

 

Бокс БМ 2х3

шт.

198,43

629

 

Бокс КРКВ-100х2

шт.

167,23

630

 

Бокс КРКВ-10х2

шт.

32,45

631

 

Бокс КРКВ-20х2

шт.

47,42

632

 

Бокс КРКВ-30х2

шт.

59,90

633

 

Бокс КРКВ-50х2

шт.

96,10

634

 

Коробка КРТМ-10

шт.

13,73

635

 

Коробка КРТН-10

шт.

9,98

636

 

Коробка КРТУ-10

шт.

18,72

637

 

Коробка КА-Д

шт.

31,20

638

 

Плінт 10-парний карболітовий

шт.

11,23

639

 

Муфта перех. для ПТРК ПМ-10

шт.

22,46

640

 

Муфти розгалуження для ПТРК РМ-10

шт.

24,96

641

 

Ввідні щитки ВЩ-53

шт.

31,20

642

 

Ввідні щитки ВЩ-Д

шт.

37,44

643

 

Комплект для розмотування кабелю П-280 М

компл.

958,46

644

 

Кабельний візок П-281

компл.

604

645

 

Кабельний візок П-281 М

компл.

537

646

 

Кабельний візок П-281 М2

компл.

769

647

 

Котушка ТК-2

шт.

100

 

 

4.9. Обладнання утримання кабелів зв'язку під тиском

 

 

648

 

Дегідратор ДК6А-200

компл.

17335

649

 

Дегідратор ДК6А2-2500

компл.

30105

650

 

Дегідратор ДК6А2-300

компл.

19764

651

 

Дегідратор ДК6А2-4000

компл.

33482

652

 

Дегідратор ДК6А2-500

компл.

22445

653

 

Дегідратор ДК6А2-5000

компл.

35459

654

 

Дегідратор МАД 127/220

компл.

12730

655

 

Компресор С-412

компл.

3976

656

 

Компресор СО-243-1

компл.

3469

657

 

Осушувальна камера до КСУ (велика)

шт.

849

658

 

Осушувальна камера до КСУ (мала)

шт.

812

659

 

Прилад СПИ-2М

компл.

7276

660

 

Прилад СПИ-400

компл.

9260

661

 

Установка АКОУ

компл.

8461

662

 

Установка АУСКИД

компл.

5429

663

 

Установка КСУ-2

компл.

18845

664

 

Установка КСУ-2М

компл.

18845

665

 

Установка КСУ-30

компл.

11931

666

 

Установка КСУ-30М

компл.

11931

667

 

Установка КСУ-60

компл.

18096

668

 

Установка КСУ-60М

компл.

18096

669

 

Установка УСКД

компл.

5791

 

 

4.10. Засоби спеціального зв'язку

 

 

 

 

4.11. Апаратні телефонні ЗАЗ

 

 

670

 

Станція засекречування телефонних переговорів Д-01 авто

компл.

70387

671

 

Станція засекречування телефонних переговорів Д-01 К авто

компл.

45552

672

 

Станція засекречування телефонних переговорів Д-01 МІ авто

компл.

51667

673

 

Станція засекречування телефон. переговорів Д-01 М авто

компл.

51667

674

 

Станція засекречування телефонних переговорів Д-01 стац.

компл.

51804

 

 

4.12. Апаратура передачі сигналів сповіщення

 

 

676

 

Апаратура оповіщення П-161-М ОК

компл.

24288

677

 

Апаратура оповіщення П-161-М ПК10

компл.

43753

678

 

Апаратура оповіщення П-161-М ППК10

компл.

74746

679

 

Апаратура оповіщення П-164 Д

компл.

3527

680

 

Апаратура оповіщення П-164 О

компл.

1909

681

 

Апаратура оповіщення П-164 П

компл.

2984

682

 

Апаратура оповіщення П-164 Т

компл.

417

683

 

Апаратура оповіщення П-164 У

компл.

524

684

 

Апаратура оповіщення П-164 Ц-00

компл.

9210

685

 

Апаратура оповіщ. П-164 Ц-01

компл.

6790

686

 

Апаратура оповіщ. П-164 Ц-02

компл.

8050

687

 

Апаратура оповіщ. П-164 Ц-03

компл.

7014

688

 

Апаратура оповіщення П-164 Е

компл.

5279

 

 

4.13. Апаратура контролю безпеки зв'язку

 

 

689

 

Пристрій захисту "Граніт-10"

компл.

493

690

 

Пристрій захисту "Граніт-7"

компл.

524

691

 

Пристрій захисту "Граніт-8"

компл.

210

692

 

Пристрій захисту "Рікас-2"

компл.

210

693

 

Пристрій захисту "Рікас-7"

компл.

589

694

 

Пристрій захисту "Рікас-10"

компл.

562

695

 

Апаратура "Комар-сигнал"

компл.

131

 

 

4.14. Кінцеве обладнання

 

 

 

 

4.14.1. Телефонні апарати

 

 

696

 

Телефонний апарат "Абонент 5-2"

шт.

1572

697

 

Телефонний апарат "Абонент 5-2Г"

шт.

1572

698

 

Телефонний апарат "Абонент 5-4"

шт.

1572

699

 

Телефонний апарат "Абонент 5-4Г"

шт.

1572

700

 

Телефонний апарат "Славутич-2"

шт.

1078

701

 

Телефонний апарат "Славутич-2Г"

шт.

1453

702

 

Телефонний апарат "Славутич-4"

шт.

1213

703

 

Телефонний апарат "Славутич-4Г"

шт.

1617

704

 

Телефонний апарат "Союз-2"

шт.

1123

705

 

Телефонний апарат "Сувенир"

шт.

1248

706

 

Телефонний апарат СТА-2

шт.

1498

707

 

Телефонний апарат СТА-2ЦБ

шт.

1373

708

 

Телефонний апарат СТА-4

шт.

1498

709

 

Телефонний апарат СТА-4ЦБ

шт.

1373

710

 

Телефонний апарат ТАЕ-2

шт.

1061

711

 

Телефонний апарат ТАЕ-4

шт.

1186

712

 

Телефонний апарат П-170

шт.

140

713

 

Телефонний апарат П-171

шт.

432

714

 

Перемикачі ТП-1, ТП-2

шт.

299

715

 

Телефонний апарат "Спектр-3"

шт.

56

716

 

Телефонний апар. "Спектр-3 ЦБ"

шт.

50

717

 

Телефонний апарат ТА-68

шт.

87

718

 

Телефонний апарат ТА-68 ЦБ

шт.

75

719

 

Телефонний апарат ТАН-70

шт.

87

720

 

Телефонний апарат ТА-72

шт.

87

721

 

Телефонний апарат ТА-72М2

шт.

87

722

 

Телефонний апарат "Британіка"

шт.

95

723

 

Телефонний апарат ВЕФ-ТА-12

шт.

94

724

 

Телефонний апарат ВЕФ-ТА-Д

шт.

94

725

 

Телефонний апарат ТА-57

шт.

99

 

 

4.14.2. Телеграфна апаратура

 

 

726

 

Телеграфний апарат СТА-М67Б

шт.

1821

727

 

Телеграфний апарат ЛТА-8

шт.

2972

728

 

Телеграфний апарат ЛТА-8А

шт.

2972

729

 

Телеграфний апарат Т-53

шт.

1685

730

 

Телеграфний апарат Т-63

шт.

1747

731

 

Телеграфний апарат П-115А

шт.

15325

732

 

Телеграфний апарат П-115Б

шт.

14406

733

 

Телеграфний апарат П-115Н

шт.

9502

734

 

Телеграфний апарат РТА-6

шт.

19430

735

 

Телеграфний апарат РТА-7М

шт.

20896

736

 

Телеграфний апарат РТА-80

шт.

15938

737

 

Телеграфний апарат СТА-2М

шт.

1962

738

 

Телеграфний апарат Т-219М

шт.

8754

739

 

Телеграфний апарат Т-100

шт.

12293

740

 

Телеграфний апарат Т-1000S

шт.

17846

741

 

Адаптер ДС

шт.

79497

742

 

Виріб ПЛВ-2

шт.

3775

743

 

Пристрій УПС-2,4ТФ-ДР

компл.

46367

744

 

Пристрій УПС-9,64ТЧ-Р

компл.

67274

745

 

Пульт ПУРК-32П

шт.

1498

746

 

Пульт ПРП-10

шт.

948

747

 

Ключ телеграфний

шт.

30

748

 

Апаратура Р-010

компл.

1161

749

 

Апаратура Р-020

компл.

2321

750

 

Радіоклас "СМЕНА"

компл.

2870

751

 

Радіоклас "Учеба-1 М"

компл.

3120

752

 

Виріб "Ручеек"

компл.

1560

 

 

4.14.3. Апаратура гучномовного зв'язку

 

 

753

 

Апаратура П-153А,"Домофон"

компл.

1042

754

 

Апаратура П-153 Б

компл.

1257

755

 

Ретранслятор "Тополь"

компл.

508556

756

 

Колонка звукова 25КЗ-12

шт.

314

757

 

Колонка звукова 25КЗ-20

шт.

367

 

 

5. Техніка зв'язку загального застосування

 

 

 

 

5.1. Підсилювачі

 

 

759

 

Підсилювач "Степь"

компл.

1865

760

 

Підсилювач У-100

компл.

1697

761

 

Підсилювач УНЧ-50

компл.

1048

762

 

Блоки УМ-2

компл.

422

763

 

Блоки УМ-3

компл.

478

 

 

5.2. Апаратура документування

 

 

765

 

Диктофон П-180

компл.

1797

 

 

5.3. Апаратні (засоби) технічного забезпечення

 

 

766

В1913106Y

Апаратна технічного обслуговування АТО-2 авто

компл.

99839

767

В1911103Y

Апаратна технічного обслуговування АТО-7 авто

компл.

120681

768

В1913109Y

Апаратна технічного обслуговування АТО-14 авто

компл.

108426

769

В1912206Y

Апаратна технічного обслуговування АТО-17 авто

компл.

40472

770

 

Майстерня зв'язку Д-М2 авто

компл.

43680

771

 

Майстерня К-9

компл.

118559

772

В1980003Y

Апаратна П-290М2

компл.

128568

773

В1980006Y

Апаратна П-290М1

компл.

121005

774

В1980009Y

Апаратна П-290М

компл.

117224

 

 

5.4. Засоби електроживлення

 

 

775

В19В1012Y

Електростанція Е-351 А авто

компл.

37305

776

В19В1009Y

Електростанція Е-351 Б авто

компл.

45639

777

 

Електростанція ЕД-2х16 авто

компл.

79340

778

 

Електростанція ЕД-2х30 авто

компл.

86399

779

Б2211212Y

Електростанція ЕСД-20-ВС/230

компл.

17172

780

Б2211303Y

Електростанція ЕСД-30-ВС/230

компл.

21099

781

 

Апаратна живлення ДП-2М авто

компл.

34844

782

 

Електростанція И-613 М авто

компл.

67738

783

Б2222409Y

Електростанція АД-10-Т/230

компл.

7638

784

Б2222506Y

Електростанція АД-20-Т/230

компл.

8061

785

Б2223403Y

Електростанція АД-30-Т/400

компл.

11100

786

Б2228203Y

Електростанція АСДА-20-Т/230

компл.

8594

787

Б2228603Y

Електростанція АСДА-100-Т/400-3РМ

компл.

52982

788

Б2228703Y

Електростанція АСДА-200-Т/400-3Р

компл.

85415

789

 

Дизель-електростанція ДГА-12

компл.

10883

790

 

Дизель-електростанція ДГА-24

компл.

11940

791

 

Дизель-електростан. ДГА-24М

компл.

19344

792

 

Дизель-електростанція ДГА-48

компл.

42681

793

 

Дизель-електростан. ДГА-48М

компл.

42681

794

 

Дизель-електростанція ДГА-100

компл.

69887

795

 

Електростанція ЕСС-62-4-12

компл.

43680

796

Б2212503Y

Електростанція ЕСДА-100Т/400

компл.

49777

797

Б2216309Y

Електростанція ЕСБ-2-В3 на пр.1-АП-4,5

компл.

2647

798

Б2218012Y

Електростанція ЕСБ-4С-0/230М1 на пр.1-АП-1,5

компл.

3569

799

Б2221203Y

Електроагрегат АБ-1-0/230

компл.

413

800

Б2221303Y

Електроагрегат АБ-2-0/230

компл.

866

801

Б2221403Y

Електроагрегат АБ-4-0/230

компл.

1017

802

Б2222403Y

Електроагрегат АБ-8-Т/230

компл.

1525

803

Б2222415Y

Електроагрегат АБ-12-Т/230

компл.

7794

804

 

Двигун УД-25Г

компл.

545

805

 

Стійка живлення СП-2

шт.

1123

806

 

Стійка живлення СП-2-1

шт.

1217

807

 

Стійка живлення СП-2-2

шт.

1548

808

 

Стійка живлення СП-2-4

шт.

2471

809

 

Стійка живлення СП-2-5

шт.

3065

810

 

Стійка живлення СП-2-6

шт.

3255

811

 

Стійка живлення СП-2М

шт.

424

812

 

Стійка живлення СП-2Б

шт.

564

813

 

Стійка живлення СП-24

шт.

406

814

 

Стійка живлення СП-60

шт.

432

815

 

Стійка живлення СП-220

шт.

349

816

 

Блок БР-1

шт.

524

817

 

Блок БР-2

шт.

524

818

 

Блок БР-3

шт.

524

819

 

Випрямляч ВУК-8/300

шт.

7438

820

 

Випрямляч ВУК-36/60

шт.

5866

821

 

Випрямляч ВУК-36/130

шт.

6415

822

 

Випрямляч ВУК-36/260

шт.

7238

823

 

Випрямляч ВУК-67/70

шт.

5766

824

 

Випрямляч ВУК-67/140

шт.

6589

825

 

Випрямляч ВУК-67/260

шт.

8986

826

 

Випрямляч ВУК-90/25

шт.

5304

827

 

Випрямляч ВУТ-31/60

шт.

5242

828

 

Випрямляч ВУТ-31/125

шт.

6989

829

 

Випрямляч ВУТ-31/250

шт.

7738

830

 

Випрямляч ВУТ-67/125

шт.

6864

831

 

Випрямляч ВУТ-67/250

шт.

9809

832

 

Випрямляч ВУТ-90/25

шт.

5217

833

 

Випрямляч ВУТ-10/300

шт.

7800

834

 

Випрямляч ВБ-24/3-3

шт.

2870

835

 

Випрямляч ВБ-24/6-3

шт.

2870

836

 

Випрямляч ВБ-24/6-4

шт.

2870

837

 

Випрямляч ВБ-61/5-3

шт.

3494

838

 

Випрямляч ВБ-60/10-2

шт.

3869

839

 

Випрямляч ВБ-60/10-3

шт.

3869

840

 

Випрямляч ВТ-61/5-2

шт.

3494

841

 

Випрямляч ВУС-30/250

шт.

7238

842

 

Випрямляч ВУС-90/25

шт.

5117

843

 

Випрямляч ВСА-4К

шт.

474

844

 

Випрямляч ВСА-5К

шт.

474

845

 

Випрямляч ВСА-6

шт.

499

846

 

Блок живлення БП-8

шт.

749

847

 

Блок живлення БП-9

шт.

749

848

 

Блок живлення Б3-12/24

шт.

686

849

 

Блок живлення БП-60

шт.

811

850

 

Зарядний пристрій ЗКУ-М

шт.

2964

851

 

Зарядний пристрій ЗУ-3М

шт.

2714

852

 

Зарядний пристрій ПЗУ-3М

шт.

2452

853

 

Зарядний пристрій ПЗУ-5

шт.

2808

854

 

Інвертор І-500

шт.

12729

855

 

Перетворювач напруги ПН-100-24/220

шт.

774

856

 

Перетворювач напруги ПНВ-60/600

шт.

11981

857

 

Стабілізатор напруги СТС-2

шт.

393

858

 

Стабілізатор напруги СТС-10/0,5

шт.

1023

859

 

Стабілізатор напруги СН-600

шт.

1017

860

 

Стабілізатор напруги СН-0,75

шт.

1061

861

 

Стабілізатор напруги СН-315

шт.

524

862

 

Стабілізатор "Україна-2"

шт.

250

863

 

Стабілізатор СИН-4

шт.

300

 

 

5.5. Акумуляторні батареї

 

 

864

 

Акумуляторна батарея СК-4 60В

шт.

27830

865

 

Акумуляторна батарея СК-6 60В

шт.

30077

866

 

Акумуляторна батарея СК-8 60В

шт.

32448

867

 

Акумулят. батарея СК-10 60В

шт.

34445

868

 

Акумулят. батарея СК-12 60В

шт.

36816

869

 

Акумулят. батарея СК-14 60В

шт.

40660

870

 

Акумулят. батарея СК-16 60В

шт.

45427

871

 

Акумулят. батарея СК-18 60В

шт.

47673

872

 

Акумулят. батарея СК-20 60В

шт.

49670

873

 

Акумулят. батарея СК-24 60В

шт.

54412

874

 

Акумулят. батарея СК-36 60В

шт.

90105

875

 

Акумуляторна батарея СК-8 24В

шт.

16848

876

 

Акумулят. батарея СК-10 24В

шт.

18346

877

 

Акумулят. батарея СК-12 24В

шт.

18970

878

 

Акумулят. батарея СК-14 24В

шт.

20966

879

 

Акумулят. батарея СК-16 24В

шт.

22713

880

 

Акумулят. батарея СК-28 24В

шт.

41933

881

 

Акумулят. батарея СК-48 24В

шт.

75878

882

 

Акумулят. батарея НК-13

шт.

9

883

 

Акумуляторна батарея НК-14

шт.

11

884

 

Акумуляторна батарея 2НКП-20

шт.

71

885

 

Акумулят. батарея 2НКП-20У

шт.

71

886

 

Акумуляторна батарея 2НКП-24

шт.

40

887

 

Акумулят. батарея 2НКП-24М

шт.

40

888

 

Акумуляторна батарея 5НКН-55

шт.

288

889

 

Акумулят. батарея 5НКЛБ-70

шт.

373

890

 

Акумулят. батарея 5НКТБ-80

шт.

431

891

 

Акумулят. батарея 10НКГЦ-1Д

шт.

524

892

 

Акумулят. батарея 10НКГЦ-0,94

шт.

399

893

 

Акумулят. батарея 10ЦНК-0,45

шт.

399

894

 

Акумулят. батарея 10НКМГ-2,0

шт.

1183

895

 

Акумулят. батарея 10НКГЦ-1,8

шт.

1148

896

 

Акумулят. батарея. 10НКГЦ-10

шт.

2472

897

 

Акумулят. батарея 10НКП-10

шт.

2309

898

 

Акумулят. батарея. 10НКГЦ-3,4

шт.

1423

899

 

Акумулят. батарея. 10НКБН-3,5

шт.

1435

 

 

5.6. Апаратура зашумлення

 

 

900

 

Генератор шуму П-218-1

компл.

3831

901

 

Генератор шуму П-218-2

компл.

3831

902

 

Генератор шуму П-219 А

компл.

2787

903

 

Генератор шуму П-219 АМ

компл.

3019

904

 

Генератор шуму П-219 Б

компл.

3483

905

 

Генератор шуму П-219 В

компл.

3715

906

 

Генератор шуму "Вектор"

компл.

2396

907

 

Генератор шуму "Волна-3"

компл.

917

908

 

Генератор шуму "Волна-4"

компл.

1123

909

 

Генератор шуму "Волна-4М"

компл.

1560

910

 

Генератор шуму "Волна-4Р"

компл.

1772

911

 

Генератор шуму "Кварц"

компл.

2084

912

 

Генератор шуму "Куб"

компл.

4138

913

 

Генератор шуму "Туман"

компл.

1023

 

 

5.7. Електронно-вимірювальні прилади і пристрої

 

 

 

 

5.7.1. Засоби вимірювання параметрів електричних сигналів

 

 

914

 

Вольтметр SMV-6

компл.

5990

915

 

Вольтметр SMV-8,5

компл.

6490

916

 

Вольтметр В3-38

компл.

986

917

 

Вольтметр В3-38А

компл.

998

918

 

Вольтметр В3-42

компл.

861

919

 

Вольтметр В3-43

компл.

874

920

 

Вольтметр В3-56

компл.

1023

921

 

Вольтметр В3-57

компл.

1111

922

 

Вольтметр В3-62

компл.

2321

923

 

Вольтметр В6-9

компл.

1123

924

 

Вольтметр В7-16

компл.

1435

925

 

Вольтметр В7-16А

компл.

1435

926

 

Вольтметр В7-22

компл.

374

927

 

Вольтметр В7-22А

компл.

374

928

 

Вольтметр В7-26

компл.

2995

929

 

Вольтметр В7-28

компл.

2371

930

 

Вольтметр В7-32

компл.

2995

931

 

Вольтметр В7-35

компл.

1622

932

 

Вольтметр В7-37

компл.

1997

933

 

Вольтметр В7-38

компл.

2371

934

 

Вольтметр В7-40

компл.

2371

935

 

Вольтметр В7-41

компл.

1123

936

 

Вольтметр В7-42

компл.

1747

937

 

Вольтметр В7-54

компл.

874

938

 

Вольтметр В7-57/1

компл.

1186

939

 

Вольтметр М-2018

компл.

674

940

 

Вольтметр М-2038

компл.

674

941

 

Вольтметр М-253

компл.

599

942

 

Вольтметр М-367

компл.

774

943

 

Вольтметр М-381

компл.

674

944

 

Вольтметр М42100

компл.

56

945

 

Вольтметр М-45М

компл.

686

946

 

Вольтметр РВ7-22А

компл.

374

947

 

Вольтметр Е-30

шт.

312

948

 

Вольтметр Е515/3

шт.

399

949

 

Вольтметр Е-59

шт.

562

950

 

Амперметр М-104

шт.

56

951

 

Амперметр М-1107

шт.

56

952

 

Амперметр Е-365-1

шт.

56

953

 

Мікроамперметр М-2001

шт.

736

954

 

Мікроамперметр М-1400

шт.

724

955

 

Частотомір Ч3-17

шт.

1373

956

 

Частотомір Ч3-33

шт.

1498

957

 

Частотомір Ч3-36

шт.

1747

958

 

Частотомір Ч3-38

шт.

1872

959

 

Частотомір Ч3-54

шт.

1123

960

 

Частотомір Ч3-57

шт.

1123

961

 

Частотомір Ч3-63

шт.

2995

962

 

Частотомір Ч3-63/1

шт.

3245

963

 

Частотомір Ч3-64

шт.

3120

964

 

Прилад Ф-419

шт.

612

965

 

Ватметр М3-96

шт.

3619

966

 

Прилад комбінований DT-830

шт.

5366

967

 

Прилад комбінований ПІТ-801

шт.

1872

968

 

Прилад комбінований Ф-4372

шт.

1747

969

 

Прилад комбінований Ц43101

шт.

125

970

 

Прилад комбінований Ц43104

шт.

125

971

 

Прилад комбінований Ц43109

шт.

100

972

 

Прилад комбінований Ц43115

шт.

125

973

 

Прилад комбінований Ц4313

шт.

125

974

 

Прилад комбінований Ц4317М

шт.

125

975

 

Прилад комбінований Ц4340

шт.

125

976

 

Прилад комбінований Ц4353

шт.

187

977

 

Прилад комбінований Ц4357

шт.

125

978

 

Мультиметр M890G

шт.

312

979

 

Мультиметр М-840

шт.

312

980

 

Мультиметр МП-1

шт.

374

981

 

Мультиметр "Мастер-5"

шт.

524

982

 

Тестер HP974A

шт.

3191

 

 

5.7.2. Засоби спостереження форми і дослідження характеристик електричних сигналів

 

 

983

 

Осцилограф С1-117/1

шт.

1373

984

 

Осцилограф HP54645D

шт.

41533

985

 

Осцилограф С1-101

шт.

1123

986

 

Осцилограф С1-103

шт.

1997

987

 

Осцилограф С1-112

шт.

1373

988

 

Осцилограф С1-112А

шт.

1373

989

 

Осцилограф С1-114

шт.

2496

990

 

Осцилограф С1-114/1

шт.

2246

991

 

Осцилограф С1-116

шт.

2496

992

 

Осцилограф С1-117

шт.

1622

993

 

Осцилограф С1-120

шт.

2746

994

 

Осцилограф С1-127

шт.

2496

995

 

Осцилограф С1-137/2

шт.

1498

996

 

Осцилограф С1-18

шт.

998

997

 

Осцилограф С1-55

шт.

1373

998

 

Осцилограф С1-65А

шт.

1997

999

 

Осцилограф С1-68

шт.

749

1000

 

Осцилограф С1-69

шт.

936

1001

 

Осцилограф С1-73

шт.

1061

1002

 

Осцилограф С1-83

шт.

1560

1003

 

Осцилограф С1-93

шт.

1872

1004

 

Осцилограф С1-94

шт.

1622

1005

 

Осцилограф С1-95

шт.

1498

1006

 

Осцилограф С1-96

шт.

1373

1007

 

Осцилограф С1-99

шт.

2246

1008

 

Осцилограф С8-12

шт.

3744

1009

 

Осцилограф С8-17

шт.

4243

1010

 

Осцилограф С8-20

шт.

4331

1011

 

Аналізатор "HP 89410A"

шт.

270565

1012

 

Аналізатор "R 3273A"

шт.

304385

1013

 

Аналізатор сигналів HP89441A

шт.

488713

1014

 

Аналізатор спектру "HP 8593" з комплектом антен

компл.

338205

1015

 

Аналізатор спектру FSEA-30

шт.

147263

1016

 

Аналізатор спектру HP8590

шт.

221568

1017

 

Аналізатор спектру ВЧ СК4-56

шт.

2871

1018

 

Аналізатор спектру ВЧ СК4-72

шт.

3245

1019

 

Аналізатор спектру НЧ СК4-59

шт.

4493

1020

 

Аналізатор спектру С4-34

шт.

3994

1021

 

Аналізатор спектру С4-46

шт.

5117

1022

 

Аналізатор спектру С4-60А

шт.

6115

1023

 

Аналізатор спектру С4-82

шт.

19968

1024

 

Аналізатор спектру СК4-83

шт.

20592

1025

 

Вимірювач АЧХ Х1-40

шт.

2122

1026

 

Вимірювач АЧХ Х1-42

шт.

2309

1027

 

Вимірювач АЧХ Х1-50

шт.

2558

1028

 

Вимірювач АЧХ Х1-55

шт.

8237

1029

 

Аналізатор типу 2795 з комплектом антен

компл.

182631

 

 

5.7.3. Засоби вимірювання параметрів радіоелектронних виробів і компонентів

 

 

1030

 

Вимірювач RLC HP4263B

шт.

246004

1031

 

Вимірювач RLC Е7-12

шт.

1872

1032

 

Вимірювач RLC Е7-13

шт.

1622

1033

 

Вимірювач RLC Е7-14

шт.

1810

1034

 

Вимірювач RLC Е7-15

шт.

3994

1035

 

Вимірювач RLC Е7-8

шт.

3120

1036

 

Вимірювач RLC Р5030

шт.

3494

1037

 

Вимірювач заземлення М-416

шт.

399

1038

 

Вимірювач інтервал. часу ИИ-11

шт.

1061

1039

 

Вимірювач інтервалів часу ИИВ

шт.

1123

1040

 

Вимірювач М-372

шт.

306

1041

 

Вимірювач модуляції СК3-46

шт.

7488

1042

 

Вимірювач нелінійних викривлень С6-11

шт.

1373

1043

 

Вимірювач нелінійних викривлень С6-5

шт.

1498

1044

 

Вимірювач нелінійних викривлень С6-8

шт.

1622

1045

 

Вимірювач параметрів електровакуумних приладів Л3-3

шт.

1023

1046

 

Вимірювач параметрів інтегральних мікросхем Л2-71

шт.

1023

1047

 

Вимірювач параметрів інтегральних мікросхем Л2-82

шт.

1123

1048

 

Вимірювач параметрів напівпровідникових приладів Л2-23

шт.

924

1049

 

Вимірювач параметрів напівпровідникових приладів Л2-70

шт.

998

1050

 

Вимірювач перехідного затухання ИПЗ-5

шт.

2059

1051

 

Вимірювач петлі фаза-нуль М-417

шт.

312

1052

 

Вимірювач петлі фаза-нуль Щ41160

шт.

587

1053

 

Вимірювач потужності Д-539

шт.

736

1054

 

Вимірювач потужності поля FSM-8, 5

шт.

124799

1055

 

Вимірювач прохідної потужності BICD 4421 RF

шт.

6989

1056

 

Вимірювач селективний РУ2-11

шт.

4368

1057

 

Вимірювач Ф4103

шт.

973

1058

 

Вимірювач час. інтервалів И2-23

шт.

1148

1059

 

Вимір. шумів квантування ИШК

шт.

1498

1060

 

Манометр МЦ-1

шт.

81

1061

 

Манометр ЕКМ-1У

шт.

137

1062

 

Мегомметр ЕС 02

шт.

250

1063

 

Мегомметр М4100/3

шт.

349

1064

 

Мегомметр Ф4101

шт.

437

1065

 

Мегомметр Е6-13А

шт.

1747

1066

 

Мегомметр Е6-17

шт.

2371

1067

 

Мегомметр Е6-16

шт.

2434

1068

 

Реостат РСП-30

шт.

356

1069

 

Реостат РСП-1

шт.

374

1070

 

Реостат РСПС-3

шт.

424

1071

 

Магазин затухання ТТ-4108/11

шт.

437

1072

 

Магазин затухання М3-600

шт.

337

1073

 

Магазин опору Р-4001

шт.

337

1074

 

Магазин опору М-600

шт.

462

1075

 

Міст повної провідності МПП-300

шт.

462

1076

 

Вимірювальний міст Р-333

шт.

1098

1077

 

Вимірювальн. підсилювач У3-29

шт.

736

1078

 

Денсиметр АЕ-1

шт.

811

1079

 

Автотрансформатор ЛАТР-1М

шт.

275

1080

 

Автотрансформатор ЛАТР-2

шт.

306

1081

 

Блок живлення Б5-21

шт.

524

1082

 

Блок живлення Б5-45

шт.

686

1083

 

Блок живлення Б5-46

шт.

749

1084

 

Блок живлення Б5-47

шт.

774

1085

 

Блок живлення Б5-48

шт.

774

1086

 

Блок живлення Б5-49

шт.

774

1087

 

Блок живлення Б5-50

шт.

811

1088

 

Блок живлення Б5-52

шт.

811

1089

 

Блок живлення Б5-55

шт.

786

1090

 

Блок живлення Б5-7

шт.

736

1091

 

Блок живлення Б5-70

шт.

1498

1092

 

Блок живлення Б5-8

шт.

736

1093

 

Блок живлення Б5-9

шт.

761

1094

 

Блок живлення БП-7

шт.

786

1095

 

Джерело живлення HPE 3631A

шт.

16024

1096

 

Генератор "SMGL"

компл.

169103

1097

 

Генератор HPESG 2000A SMG

шт.

140649

1098

 

Генератор випробувальних сигналів ГИС

шт.

624

1099

 

Генератор Г2-12

шт.

1872

1100

 

Генератор Г2-47

шт.

1747

1101

 

Генератор Г2-57

шт.

1622

1102

 

Генератор Г3-104

шт.

2371

1103

 

Генератор Г3-106

шт.

1872

1104

 

Генератор Г3-109

шт.

2122

1105

 

Генератор Г3-110

шт.

2434

1106

 

Генератор Г3-116

шт.

2471

1107

 

Генератор Г3-117

шт.

2371

1108

 

Генератор Г3-118

шт.

2471

1109

 

Генератор Г3-120

шт.

2246

1110

 

Генератор Г3-123

шт.

2371

1111

 

Генератор Г3-57

шт.

1997

1112

 

Генератор Г4-102

шт.

3370

1113

 

Генератор Г4-107

шт.

3494

1114

 

Генератор Г4-116

шт.

3494

1115

 

Генератор Г4-123

шт.

2633

1116

 

Генератор Г4-151

шт.

3494

1117

 

Генератор Г4-154

шт.

3494

1118

 

Генератор Г4-176

шт.

10109

1119

 

Генератор Г5-26

шт.

1934

1120

 

Генератор Г5-53

шт.

1997

1121

 

Генератор шуму Г2-37

шт.

2246

 

 

5.7.4. Засоби вимірювання вузько цільового призначення (сервісні)

 

 

1122

 

Газоаналізатор ПГФ

шт.

1023

1123

 

Кабелешукач КИ-4П

шт.

4243

1124

 

Трасошукач "УНІВЕРСАЛ-911"

шт.

4243

1125

 

Течешукач галогенний БГТИ-5

шт.

3994

1126

 

Прилад БГТИ-7

шт.

2122

1127

 

Прилад перевірки ТА УПТА-3

шт.

1123

1128

 

Прилад ИЦК-1

шт.

2184

1129

 

Еквівалент навантаження Е9-4А

шт.

1123

1130

 

Прилад ППК-20х2

шт.

1061

1131

 

Прилад пошуку пошкодж. ППН

шт.

1498

1132

 

Прилад Е-526

шт.

1747

1133

 

Прилад ИП-7

шт.

1747

1134

 

Прилад кабельщика-пайщика ПКС-М

шт.

1810

1135

 

Вимірювач кабелю ПКП-4

шт.

5241

1136

 

Вимірювач кабелю ПКП-5

шт.

8985

1137

 

Прилад КПП-38

шт.

2870

1138

 

Прилад кабельний ПКУ

шт.

4243

1139

 

Прилад Р5-5

шт.

4680

1140

 

Прилад Р5-9

шт.

4680

1141

 

Прилад Р5-10

шт.

4742

1142

 

Прилад Р5-13

шт.

4742

1143

 

Прилад Р5-15

шт.

4805

1144

 

Нелінійний локатор "Обь"

компл.

6764

1145

 

Прилад П-321

шт.

3869

1146

 

Прилад П-321М

шт.

3869

1147

 

Прилад П-322

шт.

4561

1148

 

Псофометр П-323ИШ

шт.

1211

1149

 

Кабелешукач П-324М

шт.

2995

1150

 

Прилад П-326

шт.

18621

1151

 

Прилад КИП-1П

шт.

21749

1152

 

Прилад випробувань телеграф. каналів і реле ЕТИ-69

шт.

7862

1153

 

Спецвиріб "Бумеранг"

компл.

13528

1154

 

Спецвиріб типу "Піранья"

компл.

13528

1155

 

Металодетектор "ALCORN"

шт.

20292

1156

 

Спецприлад CPM-700 з додатковими зондами та тестовим передавачем

компл.

24024

1157

 

Калібратор визивних частот "Ветка"

шт.

31936

1158

 

Комплекс "Акор"

компл.

33821

1159

 

Модуль генератора HP16522A

шт.

61776

1160

 

Сервісний тестер CMS-54

шт.

63148

1161

 

Модуль цифрового осцилографа HP16534A

шт.

76739

1162

 

Блок модулів HP16702A

шт.

95683

1163

 

Спецприлад "Ranger 2+"

шт.

101462

1164

 

Спектральний корелятор "OSC-5000"

шт.

202923

1165

 

Вимірювально-пошуковий комплекс базового комплекту "Навігатор"

компл.

202923

1166

 

Нелінійний локатор "SUPERBROOM+"

компл.

202923

1167

 

Мобільна станція контролю ПЕМВН

компл.

10146159

 

 

5.8. КУНГи під засоби зв'язку

 

 

1168

 

Кузов К-66

шт.

2534

1169

 

Кузов К-131

шт.

2922

1170

 

Кузов К-375

шт.

3339

1171

 

Кузов К-4320

шт.

3936

Технічні засоби продовольчої служби

 

 

1. Кухні

 

 

 

 

1.1. Кухні автомобільні

 

 

1

Т5220020Y

Кухня автомобільна ПАК-200 (ПАК-200М)

шт.

54649

 

 

1.2. Кухні причіпні

 

 

2

Т5230005Y

Кухня причіпна КП-2-48(2-49)

шт.

3924

3

Т5230015Y

Кухня причіпна КП-125 (КП-125М)

шт.

8365

4

Т5230020Y

Кухня причіпна КП-130 (КП-130М)

шт.

10819

 

 

1.3. Кухні переносні

 

 

5

Т5240010Y

Кухня переносна ОПК-150

шт.

367

6

Т5240015Y

Кухня ОПК-75

шт.

367

7

Т5240025Y

Кухня переносна КО-75

шт.

3848

8

Т5240030Y

Кухня переносна КП-20 (КП-20М)

шт.

2565

9

Т5240035Y

Кухня переносна МВК-50

шт.

749

10

Т5240040Y

Кухня переносна МК-30 (30М)

шт.

3079

11

Т5240045Y

Кухня переносна МК-10

шт.

1387

12

Т5240055Y

Кухня переносна КП-30

шт.

3075

 

 

1.4. Плити переносні

 

 

13

Т5269005Y

Плита переносна ПП-1

шт.

909

14

Т5269010Y

Плита переносна ПП-40

шт.

12446

 

 

II. Інші технічні засоби продовольчої служби

 

 

15

Т5350010Y

АЦПТ - 4,1

шт.

49039

16

Т5359003Y

Причіп-цистерна для води ЦВ-1,2

шт.

7259

17

Т5358010Y

Цистерна для води ЦВ-4

шт.

975

18

Т5340003Y

Автомобіль фургон комбінований АФК-53

шт.

21152

19

Т5320025Y

Причіп-склад ОАР-2

шт.

6772

20

Т5320025Y

ГЗСА-896

шт.

6772

Засоби транспортування пального

1

Т1822035Y

Автоцистерна АЦ-5,5-375

шт.

56818

2

Т1822033Y

Автоцистерна АЦ-5,5-4320

шт.

66451

 

Додаток 2
до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
22.08.2011 N 216

ІНСТРУКЦІЯ
щодо визначення залишкової вартості військового майна у регіональних органах, територіальних підрозділах, закладах та установах Держспецзв'язку

1. Загальні положення

Поняття, що використовуються у цій Інструкції, вживаються у значеннях, які застосовуються у Методиці визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.98 N 759/ДСК, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 N 1359/ДСК (далі - Методика).

Інструкція застосовується у випадках, коли вартість військового майна підрозділу Держспецзв'язку не увійшла до Відомості військового майна Держспецзв'язку, що придбано до 01.01.91, визначеної (встановленої) станом на 01.08.2011, а також якщо вартість окремих видів необоротних активів після індексації значно відрізняється від аналогічних нових зразків та її (вартість) необхідно привести у відповідність до вартості аналогічних нових зразків, що діють на дату проведення індексації на ці види активів.

2. Визначення коефіцієнта індексації

Коефіцієнт індексації Кі визначається на підставі індексів (разів), установлених для індексації балансової вартості основних фондів залежно від їх виду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.96 N 523 "Про проведення індексації балансової вартості основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на їх повне відновлення у 1996 - 1997 роках", збільшених на сукупний коефіцієнт, що враховує перевищення річних індексів інфляції понад 10-відсотковий рівень і визначається за роками, починаючи з 1997 року до року, в якому здійснюється оцінка військового майна.

Індекси (рази) відповідно до періодів придбання основних фондів приймаються у таких розмірах:

при визначенні первинної вартості військового майна, облікованого на субрахунках 104 "Машини та обладнання" та 105 "Транспортні засоби", застосовуються індекс 1,22662;

для іншого військового майна, що належить до основних фондів і обліковане на інших субрахунках (за винятком будівель, споруд та передавальних пристроїв), крім майна, що належить до класу 2 "Виробничі запаси", застосовується індекс 1,67734.

Сукупний коефіцієнт, що враховує перевищення річних індексів інфляції понад 10-відсотковий рівень, визначається відповідно до даних Державного комітету статистики щодо річних індексів інфляції (індексів споживчих цін) у відсотках за конкретний рік до попереднього року за формулою (1):

К інфл =

І інфл - 10
100

, (1)

Коефіцієнт інфляції у 1996 році після введення гривні дорівнює 1.

Річні індекси інфляції (індекс споживчих цін) у 1997 - 2010 роках становили:

у 1997 році 110,1 % (коефіцієнт інфляції у 1997 році = 1,001);

у 1998 році 120,0 % (коефіцієнт інфляції у 1998 році = 1,100);

у 1999 році 119,2 % (коефіцієнт інфляції у 1999 році = 1,092);

у 2000 році 125,8 % (коефіцієнт інфляції у 2000 році = 1,158);

у 2001 році 106,1 % (коефіцієнт інфляції у 2001 році не враховується);

у 2002 році 99,4 % (коефіцієнт інфляції у 2002 році не враховується);

у 2003 році 108,2 % (коефіцієнт інфляції у 2003 році не враховується);

у 2004 році 112,3 % (коефіцієнт інфляції у 2004 році = 1,023);

у 2005 році 110,3 % (коефіцієнт інфляції у 2005 році = 1,003);

у 2006 році 111,6 % (коефіцієнт інфляції у 2006 році = 1,016);

у 2007 році 116,6 % (коефіцієнт інфляції у 2007 році = 1,066);

у 2008 році 122,3 % (коефіцієнт інфляції у 2008 році = 1,123);

у 2009 році 112,3 % (коефіцієнт інфляції у 2009 році = 1,023);

у 2010 році 109,1 % (коефіцієнт інфляції у 2010 році не враховується).

Сукупний коефіцієнт, що враховує перевищення річних індексів інфляції у 1997 - 2010 роках, становив - 1,7776 (1,001 х 1,100 х 1,092 х 1,158 х 1,023 х 1,003 х 1,016 х 1,066 х 1,123 х 1,023).

3. Приклади визначення первинної вартості

Приклад 1. Для військового майна, облікованого на субрахунках 104 або 105.

Вихідні дані: виріб - автомобіль ЗІЛ-131, 1991 року виготовлення, ціна придбання - 6370 руб. СРСР (Прейскурант 21-01 1981 р., введено в дію з 01.01.82).

Первинна вартість (ВП) ЗІЛ-131 станом на 01.08.2011 розраховується таким чином:

при визначенні первинної вартості військового майна, облікованого на субрахунках 104 "Машини та обладнання" та 105 "Транспортні засоби", застосовуються індекс 1,22662.

Коефіцієнт індексації (КІ) розраховується таким чином:

КІ = 1,22662 х 1,7776 = 2,1804.

Первинна вартість (ВП) дорівнює:

ВП = 6370 х 2,1804 = 13889 грн.

Приклад 2. Для засобів зв'язку.

Первинна вартість (ВП) радіорелейної станції Д-23 авто станом на 01.08.2011 розраховується таким чином:

вихідні дані: виріб - радіорелейна станція Д-23 авто, 1982 року виготовлення, первинна вартість станом на 26.03.2004 - 35250 грн.

При визначенні первинної вартості Д-23 авто застосовується сукупний коефіцієнт інфляції (КІНФЛ), який розраховується таким чином:

КІНФЛ = 1,003 х 1,016 х 1,066 х 1,123 х 1,023 = 1,24798.

Первинна вартість (ВП) дорівнює:

ВП = 35250 х 1,24798 = 43992 грн.

4. Визначення технічного (фізичного) зносу майна

4.1. Стрілецька зброя

Знос стрілецької зброї, як і усіх видів військового майна, нараховується на підставі даних актів технічного стану та сукупного коефіцієнта технічного (фізичного) зносу.

Відповідно до пункту 10 Методики сукупний коефіцієнт зносу КТЗ для військового майна визначається згідно з додатком до Методики.

Визначений сукупний коефіцієнт зносу є мінімальним і за рішенням комісії може бути збільшений.

Сукупний коефіцієнт зносу КТЗ стрілецької зброї розраховується за формулою (1):

КТЗ = КЗ х КЕ х КК,

(1)

де КЗ - коефіцієнт умов зберігання, що визначається за таблицею 1;

КЕ - коефіцієнт експлуатації, що визначається за таблицею 1;

КК - коефіцієнт категорійності (якісного стану), що визначається за таблицею 1.

Складові сукупного коефіцієнта зносу КТЗ стрілецької зброї

Таблиця 1

Зберігання

Термін експлуатації (років)

Якісний стан (категорія)

довготермінове

короткотермінове

поточне

до 10 включно

10 - 20 включно

20 - 30 включно

30 - 40 включно

понад 40

II

III

IY

Y

КЗ

КЕ

КК

1,00

0,95

0,9

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

1,0

0,9

0,8

0,7

4.2. Боєприпаси

Сукупний коефіцієнт зносу КТЗ боєприпасів розраховується за формулою (2):

КТЗ = КЗ х КЕ х КК,

(2)

де КЗ - коефіцієнт умов зберігання, що визначається за таблицею 2;

КЕ - коефіцієнт експлуатації, що визначається за таблицею 2;

КК - коефіцієнт якісного стану, що визначається за таблицею 2.

Складові сукупного коефіцієнта зносу КТЗ боєприпасів

Таблиця 2

Зберігання

Термін експлуатації (років)

Якісний стан (категорія)

довготермінове

короткотермінове

поточне

до 10

10 - 20

20 - 30

30 - 40

понад 40

відмінний

добрий

задовільний

КЗ

КЕ

КК

1,00

0,95

0,9

1,0

0,85

0,7

0,6

0,5

1,0

0,85

0,7

4.3. Засоби електрозабезпечення

Сукупний коефіцієнт зносу КТЗ засобів електрозабезпечення розраховується за таблицею 3.

Таблиця 3

Фактичний термін експлуатації (зберігання)

Якісний стан (категорія)

I

II - III

IV

V

 

Сукупний коефіцієнт зносу КТЗ

6 - 10 років включно

0,1

0,8 - 0,7

0,6 - 0,5

 

до 15 років включно

1,0

0,6 - 0,5

0,5 - 0,4

 

до 20 років включно

1,0

0,5 - 0,4

0,4 - 0,35

 

понад 20 років

1,0

0,4 - 0,35

0,35 - 0,3

0,3

4.4. Інженерна техніка і майно

Сукупний коефіцієнт зносу КТЗ інженерної техніки і майна розраховується за формулою (3):

КТЗ = КБ х КД х КР,

(3)

де КБ - коефіцієнт безвідмовності, який вираховує властивість зразка безвідмовно працювати протягом визначеного часу, у визначених умовах експлуатації і необхідного обслуговування (під відмовою розуміємо повну або часткову втрату зразком своєї працездатності); визначається за таблицею 4;

КД - коефіцієнт довговічності, який вираховується властивістю зразка зберігати працездатність до граничного стану з необхідними перервами для технічного обслуговування та ремонту; визначається за таблицею 4;

КР - коефіцієнт зберігання, який враховує властивість зразка забезпечувати з дотриманням установлених допусків стабільність експлуатаційних показників протягом терміну зберігання і після нього, а також транспортування; визначається за таблицею 4.

Складові сукупного коефіцієнта зносу КТЗ інженерної техніки і майна

Таблиця 4

Вид техніки і майна

КБ

КД

КР

справна

працездатна

не працездатна

з ресурсом до 75 % включно

до першого капремонту

до другого капремонту

після другого капремонту

до 5 років включно

5 - 10 років включно

10 - 15 років включно

15 - 20 років включно

понад 20 років

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Інженерні машини на базі військових автомобілів (екскаватори, вантажопідйомні крани)

1,0

0,7

0,5

1,0

0,6

0,5

0,4

1

0,9

0,8

0,7

0,6

Спеціалізовані інженерні машини на базі гусеничних та колісних тягачів (бульдозери і універсальні траншейнокотлованні машини на базі трактора Т-150)

0,9

0,7

0,5

1,0

0,6

0,5

0,4

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

Навісне і причіпне інженерне обладнання
(бульдозерне обладнання, лісопильні рами)

0,9

0,6

0,4

0,9

0,5

-

-

1,0

1,0

0,9

0,8

0,7

Електротехнічні засоби

0,9

0,5

0,4

0,8

0,4

0,3

0,2

1,0

0,8

0,7

0,5

0,4

ЗІП, інженерне майно

-

-

-

-

-

-

-

1,0

0,8

0,7

0,5

0,4

Двигуни до інженерної техніки

1,0

0,7

0,4

0,9

0,6

-

-

1,0

1,0

0,9

0,9

0,8

4.5. Автомобільна та спеціальна техніка, змонтована на автомобільному шасі

Сукупний коефіцієнт зносу КТЗ визначається за формулою 4:

КТЗ = 1 -

Н1 х П + Н2 х ДФ
          100

, (4)

де Н1 - показник зносу на 1000 км пробігу, що визначається за таблицею 5;

П - загальна норма напрацювання, тис. км (тис. м/год.);

Н2 - показник зносу техніки внаслідок її старіння, що визначається за таблицею 6;

ДФ - термін експлуатації, років.

Показник зносу Н1 на 1000 км пробігу

Таблиця 5

Найменування автомобільної техніки
(автомобільного шасі)

Показник зносу на 1000 км, відсотків

1

2

Автомобілі

 

УАЗ-469

0,23

УАЗ-3151, УАЗ-31512

0,22

ГАЗ-24, ГАЗ-2410

0,18

ГАЗ-2411, ГАЗ-31029

0,15

ЗАЗ-1102

0,36

ВАЗ-2101, 2102, 2103, 2106

0,35

ВАЗ-2104, 2105, 2107, 2108, 2109, 21099

0,34

УАЗ-452Д, УАЗ-451

0,3

ГАЗ-66

0,39

ГАЗ-53А, ГАЗ-53-12

0,22

ЗІЛ-4314

0,22

ЗІЛ-130

0,37

ЗІЛ-131

0,28

УрАЛ-375

0,28

УрАЛ-4320

0,32

УрАЛ-43202

0,25

КамАЗ-4310

0,32

КамАЗ-5320, 53212

0,16

МАЗ-5335, 5334

0,16

ЗІЛ-ММЗ-555, 4502

0,19

КамАЗ-5511

0,16

МАЗ-5549

0,19

Автопоїзди

КамАЗ-5410 з ОдАЗ-9370

0,16

КамАЗ-54112 з ОдАЗ-9385

0,16

Автобуси

УАЗ-452А

0,31

РАФ-2203 "Латвия"

0,16

ПАЗ-3201, ПАЗ-3205

0,21

ПАЗ-672М

0,16

ЛАЗ-695Н

0,14

Причепи

МАЗ-8925

0,21

ГКБ-819

0,37

ГКБ-8527

0,28

ПСБ-817

0,32

СМЗ-782Б

0,32

ИАПЗ-754В

0,32

2-П-5 (Е-5)

0,32

Причепи - цистерни, змонтовані на автомобільному шасі

СМЗ-782Б (ПЦ-4,7-782Б)

0,32

ИАПЗ-754В (ПЦ-4,2-754В)

0,32

Показник зносу техніки Н2 внаслідок її старіння залежно від середньорічного напрацювання

Таблиця 6

 

Середньорічне напрацювання за весь період експлуатації, тис. км/рік

до 2

2 - 5

5 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 30

30 - 40

40 - 60

60 - 100

100 і вище

Значення показника зносу Н2

1,56

1,55

1,49

1,37

1,23

1,07

0,94

0,84

0,75

0,7

Примітки:

1. Середньорічне напрацювання визначається шляхом ділення фактичного напрацювання на фактичний термін експлуатації.

2. Значення показника зносу Н2 для техніки, норму напрацювання якої визначено у тисячах мотогодин, визначається шляхом перерахунку мотогодин у кілометри пробігу і визначення середньорічного напрацювання. Коефіцієнт перерахунку мотогодин у кілометри пробігу визначається з розрахунку: 1 година роботи (мотогодина) прирівнюється до 25 км пробігу.

Відповідно до пункту 1.3 Інструкції про порядок експлуатації та ремонту автомобільних транспортних засобів у Держспецзв'язку, затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 25.06.2009 N 134, до терміну (строку) експлуатації автотранспортних засобів зараховується також період їх зберігання (зберігання - період експлуатації, під час якого автотранспортні засоби не використовуються на певний період часу, а перебувають у спеціально відведеному для їх розміщення місці в заданому стані).

4.6. Військове майно, норму напрацювання якого встановлено у роках

Сукупний коефіцієнт зносу КТЗ військового майна, норму напрацювання якого встановлено у роках, визначається за формулою 5:

КТЗ = 1 -

TЕ

, (5)

____

TН

де ТЕ - фактичний термін експлуатації військового майна від дати придбання до дати оцінки (років);

ТН - встановлений документацією нормативний термін експлуатації військового майна (років).

4.7. Вимірювальна техніка і прилади

Сукупний коефіцієнт зносу КТЗ розраховується за формулою 6:

КТЗ = КЕ х КР х КХ х КТС, (6)

де КЕ - коефіцієнт, який враховує термін експлуатації, що визначається таблицею 7;

КР - коефіцієнт, який враховує використання ресурсу, що визначається за таблицею 8;

КХ - коефіцієнт, який враховує умови зберігання, що визначається за таблицею 9;

КТС - коефіцієнт технічного стану, що визначається відповідно до встановленої категорії засобів вимірювальної техніки та приладів за таблицею 10.

Значення коефіцієнта КЕ

Таблиця 7

Термін експлуатації

КЕ

до 5 років

1

5 років

0,9

10 років

0,8

15 років

0,7

20 років

0,6

25 років і більше

0,2

Значення коефіцієнта КР

Таблиця 8

Залишок ресурсу (у відсотках)

КР

100

1

90

0,9

80

0,8

70

0,7

60

0,6

50

0,5

40

0,4

30

0,3

20

0,2

10 і менше

0,1

Значення коефіцієнта КХ

Таблиця 9

Умови зберігання

КХ

місце зберігання

консервація

Для засобів вимірювань

зберігання виконується згідно з ГОСТ В 20.39.304-76

1,0

з дотриманням інших вимог зберігання

у приміщенні, яке опалюється

 

0,9

у приміщенні, яке не опалюється

 

0,8

при розміщенні засобів вимірювань у зразку озброєння

в умовах, зазначених в експлуатаційній документації

 

0,7

з дотриманням інших вимог зберігання

 

0,6

Значення коефіцієнта технічного стану КТС

Таблиця 10

Категорія виробу згідно з експлуатаційною документацією

КТС

I

1

II

0,9

III

0,7 - 0,8

IV

0,6

V

0,5

5. Приклад визначення технічного (фізичного) зносу майна та його залишкової вартості

Приклад 1. Вихідні дані: автомобіль - автоцистерна АЦ-5,5-375, змонтована на шасі автомобіля УрАЛ-375; рік випуску - 1990; фактичне напрацювання - 110000 км (85000 км + 1000 мотогодин.). Первинна вартість (ВП) станом на 01.08.2011 дорівнює 56818 грн.

Сукупний коефіцієнт зносу КТЗ розраховується за формулою:

КТЗ = 1 -

Н1 х П + Н2 х ДФ
100

, 7

де 0,28 - значення показника зносу Н1;

110 - кілометри пробігу у тисячах;

1,49 - значення показника зносу Н2 внаслідок її старіння;

за умови середньорічного пробігу в межах від 5 до 10 тис. км / на рік, для АЦ-5,5-375 середньорічний пробіг становить 5,238 тис. км (110:21);

21 - фактичний термін експлуатації у роках.

Сукупний коефіцієнт зносу КТЗ дорівнює:

КТЗ = 1 -

0,28 х 110 + 1,49 х 21
100

= 0,38

Залишкова вартість (ВЗ) на 01.08.2011 розраховується таким чином:

ВЗ = ВП х КТЗ = 56818 х 0,38 = 21590 грн.

 

Додаток 3
до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
22.08.2011 N 216

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник __
                            (назва підрозділу Держспецзв'язку)

     (спеціальне звання, підпис, ініціали та прізвище)
"___" 20__ р.

РОЗРАХУНОК
залишкової вартості військового майна
станом на "___" __________ 20__ року

N з/п

Найменування, модель, марка

Одиниця виміру

Кількість

Ціна придбання (ціна за прейскурантом, ціна за договором, згідно з яким військове майно придбано, на дату взяття на облік)

Коефіцієнт індексації

Первинна (початкова) вартість, грн.

Складові коефіцієнта зносу

Сукупний коефіцієнт зносу

Залишкова вартість, грн.

Посилання на звіт про оцінку майна

Голова комісії __________

Члени комісії

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали