ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

21.09.2009 р.

Справа N Б-39/47-09

Ухвалу скасовано(згідно з постановою Харківського апеляційного господарського суду від 15 лютого 2010 року) (Постанова N Б-39/47-09)

Суддя господарського суду, при секретарі судового засідання (за участю: ОСОБА_1, ліквідатора - Родзинського А. А.), розглянувши звіт ліквідатора, розглянувши справу за заявою ФОП - ОСОБА_1, м. Харків, до ФОП - ОСОБА_1, м. Харків, про визнання банкрутом, встановив:

Постановою господарського суду Харківської області від 10.03.2009 року по справі N Б-39/47-09 фізична особа ОСОБА_3, що є суб'єктом підприємницької діяльності, визнана банкрутом відкрита ліквідаційна процедура. Ліквідатором призначений арбітражний керуючий Родзинський А. А.

До суду надійшло клопотання ліквідатора про призначення звіту ліквідатора про закінчення ліквідаційної процедури до розгляду.

Ухвалою суду було призначено розгляд звіту ліквідатора, зобов'язано ВАТ "МТБ", ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5 надати суду, в разі наявності, обґрунтування та докази того що їх вимоги до банкрута, які були заявлені після визнання громадянина-підприємця банкрутом, мають особистий характер, зобов'язано банкрута надати суду заперечення, в разі наявності, що до особистого характеру вимог кредиторів до банкрута, які були заявлені після визнання громадянина-підприємця банкрутом.

До суду надійшов звіт ліквідатора, заяви банкрута, заяви ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5.

Кредитори ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5 в судове засідання не з'явились, про час та місце засідання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили. Кредитор ВАТ "МТБ" в судове засідання не з'явився, обґрунтування та докази того що його вимоги до банкрута, які були заявлені після визнання громадянина-підприємця банкрутом, мають особистий характер до суду не надав, хоч був повідомлений належним чином про час та місце судового засідання, причини неявки не повідомив.

Розглянувши звіт ліквідатора, заяви банкрута, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, додані них документи, пояснення ліквідатора та банкрута, матеріали справи, суд встановив що постановою господарського суду Харківської області від 10.03.2009 року по справі N Б-39/47-09 фізична особа ОСОБА_3, що є суб'єктом підприємницької діяльності, визнана банкрутом відкрита ліквідаційна процедура. Ліквідатором призначений арбітражний керуючий Родзинський А. А.

Ліквідатором були виявлені нежитлові приміщення 1-го поверху 2, 3, 2-а, загальною площею 42,5 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 грошові кошти готівкою у сумі 500,00 грн., іншого рухомого, нерухомого майна, грошових коштів, дебіторської заборгованості виявлено не було, що підтверджується поясненнями банкрута та ліквідатора, актом інвентаризації майнових активів банкрута від 16.03.2009 року, актом прийому передачі майнових активів банкрута від 16.03.2009 року, актом включення майнових активів банкрута до складу ліквідаційної маси від 16.03.2009 року, довідкою КП "Харківське МБТІ" N 2334591 від 21.09.2009 року, листом УДАІ УМВС в Харківській області N 5472 від 21.09.2009 року, листом ДП "Центр ДЗК" N 4104 від 12.08.2009 року, листом Міської інспекції державного технічного нагляду N 820 від 14.08.2009 року, листом ДПІ у Дзержинському районі м Харкова N 0561/10/29-019 від 15.05.2009 року, довідкою акціонерного комерційного банку "Базис" від 21.09.2009 року.

У газеті "Голос України" N 84(4584) від 08.05.2009 року було опубліковане оголошення про визнання фізичної особи ОСОБА_1 банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. До суду надійшли заяви з грошовими вимогами до банкрута від ФОП ОСОБА_5 на суму 500000,00 грн., ФОП ОСОБА_4 на суму 264000,00 грн., ВАТ "Морський транспортний банк" на суму 487443,88 грн., які були розглянуті та визнані у повному обсязі ліквідатором та банкрутом, що підтверджується актом розгляду кредиторських вимог від 03.08.2009 року, судом - ухвалою господарського суду Харківської області від 19.08.2009 року.

Ліквідатором укладено договір на проведення оцінки майна від 18.05.2009 року, на виконання якого складено звіт про оцінку майна згідно якого ринкова вартість нежитлових приміщень 1-го поверху 2, 3, 2-а, загальною площею 42,5 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 визначено 115700,00 грн., складено акт виконаних робіт з оцінки від 31.05.2009 року на суму 1000,00 грн., опубліковане оголошення в рекламно-інформаційній газеті "Город" N 49 від 23.05.2009 року, укладено договір на проведення аукціону з продажу майна від 20.05.2009 року, складено акт виконаних робіт до нього від 24.06.2009 року на суму 12319,00 грн.

Переможцем аукціону проведеного Українсько-Російською біржею з продажу нежитлових приміщень 1-го поверху 2, 3, 2-а, загальною площею 42,5 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 стала фізична особа ОСОБА_6, про що складено протокол аукціону від 24.06.2009 року, на підставі якого було укладено договір купівлі - продажу від 15.07.2009 року за ціною 153966,70 грн.

Ліквідатор звернувся до першої державної нотаріальної контори та шостої державної нотаріальної контори з листами від 13.07.2009 року про відкриття депозитного рахунку нотаріальної контори для внесення коштів отриманих від продажу майна банкрута, а також наявних в нього грошових коштів для подальшого використання за рішенням господарського суду. Перша державна нотаріальна контора листом N 1480/01-14 від 15.07.2009 року, шоста державна нотаріальна контора листом N 2109/01-14 від 13.07.2009 року відмовили ліквідатору посилаючись на невідповідність Закону України про банкрутство та ст. 85 Закону України "Про нотаріат", якої передбачено, що нотаріус приймає в депозит грошові суми і цінні папери тільки виключно від боржника для передачі їх конкретному кредитору. Тобто законодавством про нотаріат не передбачено приймання нотаріальними конторами грошових коштів від боржника для передачі їх у в подальшому невизначеним, на час передачі грошових коштів, кредиторам там іншим особам.

рошові кошти у сумі 153966,70 грн., що були отримані від продажу нежитлових приміщень 1-го поверху 2, 3, 2-а, загальною площею 42,5 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 були направлені ліквідатором Родзинським А. А., відповідно до ухвали господарського суду Харківської області від 19.08.2009 року до ВАТ "Морський транспортний банк" у сумі 125277,29 грн., що підтверджується квитанцією N 2 від 17.09.2009 року), ТОВ "Агентство консалтінгу та маркетингу" у сумі 1000,00 грн., що підтверджується квитанцією N 9400 від 27.08.2009 року, Українсько-Російська товарна біржа у сумі 12319,74 грн., що підтверджується квитанцією N 9550 від 27.08.2009 року, арбітражному керуючому Родзинському А. А. у сумі 15399,67 грн.

Ліквідатором складено звіт від 21.09.2009 року про виплачені кредиторам кошти.

Ліквідатором просить суд затвердити витрати на здійснення ліквідаційної процедури у сумі 500,00 грн. за публікацію оголошення у газеті "Голос України" про відкриття ліквідаційної процедури, які підтверджуються товарним чеком N 34 від 14.05.2009 року.

Ліквідатором про закінчення ліквідаційної процедури банкрута повідомлено ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова, УПФУ у Дзержинському районі м. Харкова, Центр зайнятості.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після завершення розрахунків з кредиторами громадянин-підприємець, визнаний банкрутом, звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів, що були заявлені після визнання громадянина-підприємця банкрутом, за винятком вимог, передбачених абзацом другим цієї частини.

Абзацом другим ч. 2 ст. 49 передбачено, що вимоги кредиторів щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, вимоги щодо стягнення аліментів, а також інші вимоги особистого характеру, які не були задоволені в порядку виконання постанови господарського суду про визнання громадянина-підприємця банкрутом або які погашені частково чи не заявлені після визнання громадянина-підприємця банкрутом, можуть бути заявлені після закінчення провадження у справі про банкрутство громадянина-підприємця відповідно в повному обсязі або в незадоволеній їх частині в порядку, встановленому цивільним законодавством України.

Таким чином, ч. 2 ст. 49 вищезазначеного Закону передбачено, що громадянин-підприємець звільняється від подальшого виконання усіх вимог кредиторів, що були заявлені після визнання громадянина-підприємця банкрутом, за винятком вимог особистого характеру.

Відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ч. 1 ст. 515 ЦК України заміна кредитора не допускається у зобов'язаннях, нерозривно пов'язаних з особою кредитора, зокрема у зобов'язаннях про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю.

Відповідно до статті 527 ЦК України - боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Відповідно до статті 528 ЦК України - виконання обов'язку може бути покладено боржником на іншу особу, якщо з умов договору, вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства або суті зобов'язання не випливає обов'язок боржника виконати зобов'язання особисто. У цьому разі кредитор зобов'язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника іншою особою.

Відповідно до ч. 5 ст. 576 ЦК України - предметом застави не можуть бути вимоги, які мають особистий характер, а також інші вимоги, застава яких заборонена законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 608 ЦК України - зобов'язання припиняється смертю боржника, якщо воно є нерозривно пов'язаним з його особою і у зв'язку з цим не може бути виконане іншою особою.

Відповідно до ч. 2 ст. 656 ЦК України предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права. До договору купівлі-продажу майнових прав застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав.

Відповідно до ч. 3 ст. 656 ЦК України предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До договору купівлі-продажу права вимоги застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом.

З системного аналізу норм законодавства виходить, що зобов'язання особистого характеру, це зобов'язання які нерозривно пов'язані з особою кредитора, та повинні задовольняти наступним вимогам: їх не можна продати та переуступити, тобто замінити кредитора, їх не можна заставити, вони припиняються зі смертю особи, не можуть бути предметом спадкування, і не можуть бути виконані іншою особою.

Прикладом таким зобов'язань є обов'язок що до виплати аліментів, шкоди заподіяної життю та здоров'ю, шкоди заподіяною поширенням неправдивою інформацією особою, шкоди заподіяною порушенням авторського права та інші.

У кредитора ВАТ "Морський транспортний банк" вимоги до банкрута виникли за кредитним договором N 00074/RKH від 10.07.2008 року на підставі якого банкрут отримав грошові кошти у сумі 70000,00 доларів США на купівлю нежитлових приміщень, які використовувалися в подальшому у підприємницької діяльності банкрута, що підтверджується договором оренди.

У кредитора ФОП ОСОБА_5 вимоги до банкрута виникли за договором займу N б/н від 01.08.2008 року на підставі якого боржник отримав грошові кошти у сумі 500000,00 грн., кредитором надана суду заява, що його вимоги не мають особистого характеру.

У кредитора ФОП ОСОБА_4 вимоги до банкрута виникли за договором на виконання ремонтних робіт N б/н від 10.08.2008 року у сумі 264000,00 грн. за виконані ремонтні роботи, кредитором надана суду заява, що його вимоги не мають особистого характеру.

Таким чином, вимоги кредиторів ВАТ "Морський транспортний банк", ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_4, що були заявлені після визнання ОСОБА_1 банкрутом, не є вимогами особистого характеру, оскільки можуть бути передані іншому кредитору, виконані іншим боржником, підлягають успадкуванню, та можуть бути заставлені.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що ліквідатор здійснив всі заходи з проведення ліквідаційної процедури банкрута, суду надані документи, що свідчать про завершення ліквідаційної процедури, суд вважає за необхідне припинити провадження у справі.

Керуючись ст. ст. 31, 32, 40, 47 - 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 ГПК України, ст. ст. 509, 515, 527, 528, 576, 608, 656 ЦК України, ухвалив:

1. Затвердити звіт ліквідатора про закінчення ліквідаційної процедури фізичної особи ОСОБА_1

2. Затвердити витрати ліквідатора Родзинського А. А. на здійснення ліквідаційної процедури ОСОБА_1 у сумі 500,00 грн.

3. Визнати погашеними вимоги кредиторів фізичної особи ОСОБА_1 Г. (код НОМЕР_1, АДРЕСА_1), які виникли до дня порушення провадження у справі N Б-39/47-09 про банкрутство ОСОБА_1, та не були заявлені у справі про банкрутство

4. Звільнити фізичну особу ОСОБА_1 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_1) від подальшого виконання зобов'язань перед відкритим акціонерним товариством "Морський транспортний банк" (код 21650966, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, буд. 28) за кредитним договором N 00074/RKH від 10.07.2008 року.

5. Звільнити фізичну особу ОСОБА_1 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_1) від подальшого виконання зобов'язань перед фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_2, АДРЕСА_2) за договором займу N б/н від 01.08.2008 року

6. Звільнити фізичну особу ОСОБА_1 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_3) від подальшого виконання зобов'язань перед фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (код НОМЕР_2, АДРЕСА_2) за договором на виконання ремонтних робіт N б/н від 10.08.2008 року.

7. Припинити провадження у справі про банкрутство фізичної особи ОСОБА_1

8. Ухвалу направити ліквідатору, Державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Харківському обласному відділу з питань банкрутства, ОСОБА_1, кредиторам.

 

Суддя

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали