ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

24.11.2011 р.

Справа N 19/143-10

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - Удовиченка О. С., суддів - Міщенка П. К., Поліщука В. Ю., розглянувши касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" на ухвалу господарського суду Сумської області від 10.06.2011 року та на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 28.07.2011 року у справі N 19/143-10 господарського суду Сумської області за заявою Державної податкової інспекції в місті Суми до Закритого акціонерного товариства "Суми-Агротехніка" про визнання банкрутом (в судовому засіданні взяли участь представники: ПАТ"КБ" Надра" - Ільчук В. Л., ТОВ "Нива-2000Еко" - Буграменко М. М., арбітражний керуючий - ліквідатор - Савочка А. А.), встановив:

Ухвалою господарського суду Сумської області від 10.06.2011 року по справі N 19/143-10 (суддя Спиридонова Н. О.) затверджено реєстр вимог кредиторів Закритого акціонерного товариства "Суми-Агротехніка" в наступному складі: визнано вимоги Державної податкової інспекції в місті Суми та включено їх до реєстру вимог кредиторів у сумі 1901936,93 грн., в тому числі: 1689793,70 грн. - третя черга, 212143,23 грн. - шоста черга; визнано вимоги Публічного акціонерного товариства "Компанія "Райз" та включено їх до реєстру вимог кредиторів у сумі 26530,77 грн., в тому числі: 24507,87 грн. - четверта черга, 2022,90 грн. - шоста черга; визнано вимоги Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "Надра" та включено їх до реєстру вимог кредиторів у сумі 16361325,87 грн., в тому числі: 15281436,91 грн. - перша черга, 1079888,96 грн. - шоста черга; визнано вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Нива 2000Еко" та включено їх до реєстру вимог кредиторів у сумі 153281792,34 грн., в тому числі: 152439321,11 грн. - четверта черга, 842471,23 грн. - шоста черга.

Вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі - вважаються погашеними. У задоволенні скарги ПАТ КБ "Надра" на дії розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Савочки А. А. - відмовлено.

Зобов'язано розпорядника майна боржника письмово повідомити кредиторів про час і місце проведення перших загальних зборів кредиторів, які мають відбутися в строк до 12 липня 2011 року.

Встановлено, що розпоряднику майна в строк до підсумкового засідання надати суду протокол зборів кредиторів на яких буде обрано комітет кредиторів та протокол засідання комітету кредиторів з пропозиціями господарському суду щодо подальшого застосування до боржника процедур банкрутства.

Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" звернулося до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило ухвалу суду першої інстанції від 10.06.2011 року у справі N 19/143-10 про затвердження реєстру вимог кредиторів скасувати в частині включення до нього кредитора ТОВ "Нива 2000-ЕКО" на загальну суму 153281792,34 грн., посилаючись на порушення господарським судом Сумської області норм матеріального та процесуального права.

Постановою Харківського апеляційного господарського суд у від 08.08.2011 року (колегія суддів у складі: головуючий суддя Лакіза В. В., судді Бородіна Л. І., Хачатрян В. С.) апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" залишено без задоволення, пункт 1 ухвали господарського суду Сумської області від 10.06.2011 року по справі N 19/143-10 в частині визнання вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Нива-2000ЕКО2 та включення їх до реєстру вимог кредиторів у сумі 153281792,34 грн., в тому числі: 152439321,11 грн. - четверта черга, 842471,23 грн. - шоста черга - залишено без змін.

Справу N 19/143-10 направлено на подальший розгляд до господарського суду Сумської області на стадію розпорядження майном боржника.

Не погоджуючись з вказаними судовими рішеннями судів попередніх інстанцій, Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" звернулося з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України, в якій просить скасувати ухвалу господарського суду Сумської області від 10.06.2011 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 28.07.2011 року у справі N 19/143-10.

Касаційна скарга мотивована порушенням судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права, зокрема ст. 625 Цивільного кодексу України, ст. ст. 11, 14, 15 Закону про банкрутство, а також норм процесуального права.

На думку скаржника, судами попередніх інстанцій при прийнятті оскаржуваних актів про включення до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Нива-2000-ЕКО" на суму 153281792,34 грн., не було з'ясовано умови договорів, покладених в основу заявлених вимог, не досліджувались документи, які підтверджують фактичне виконання договорів, а відтак і наявність заборгованості боржника перед кредитором.

У відзиві на касаційну скаргу розпорядник майна ЗАТ "Суми-Агротехніка" вказує про правомірність ухвали господарського суду Сумської області від 10.06.2011 року та постанови Харківського апеляційного господарського суду від 08.08.2011 року у справі N 19/143-10 вважає їх законними та обґрунтованими, прийнятими на підставі всебічного та об'єктивного дослідження матеріалів справи, у зв'язку з чим просить залишити їх без змін, а скаргу ПАТ "КБ "Надра" без задоволення.

ТОВ "Нива-2000-ЕКО" у своєму відзиві на касаційну скаргу, зазначає, що судами попередніх інстанцій повно та всебічно досліджено обставини справи, зроблені обґрунтовані висновки, щодо включення до реєстру вимог кредиторів грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Нива-2000-ЕКО" у сумі 153281792,34 грн. та погоджуючись з ними, просить залишити їх в силі.

Заслухавши пояснення представників скаржника, інших сторін, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши наявні матеріали справи, проаналізувавши застосування судами норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 ГПК України, провадження у справах про банкрутство здійснюється у порядку, передбаченому цим кодексом з врахуванням вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон), норми якого, як спеціальні норми права, превалюють у застосуванні над загальними нормами Господарського процесуального кодексу України.

Згідно зчастинами 1, 3 ст. 14 Закону конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують. Боржник разом з розпорядником майна за наслідками розгляду зазначених вимог повністю або частково визнає їх або відхиляє, з обґрунтуванням підстав відхилення, про що розпорядник майна повідомляє письмово заявників і господарський суд.

Відповідно до частини 2 статті 15 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у попередньому засіданні господарський суд розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника і які не були включені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Як встановлено судом першої інстанції та підтверджується матеріалами справи 14.04.2011 року від ТОВ "Нива-2000-ЕКО" надійшла до суду першої інстанції заява в межах строку встановленого частиною 1 статті 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" про визнання кредиторських вимог 155554811,89 грн.

Заява мотивована тим, що 16.07.2009 року між ТОВ "Суми-БіоФарм" та ТОВ "Нива-2000-ЕКО" було укладено договір відступлення права вимоги згідно якого ТОВ "Нива-2000-ЕКО" отримало право вимоги до ЗАТ "Суми-Агротехніка" по зобов'язанням що виникли між ТОВ "Суми-БіоФарм" та ЗАТ "Суми-Агротехніка" згідно договору доручення N 19/3 від 12.11.2008 року. Боржником і розпорядником майна були визнані вимоги в сумі 153281792,34 грн., в частині 2273019,55 грн. пені нарахованої в порушення вимог ч. 6 статті 232 Господарського кодексу України, тобто після сплину шестимісячного строку від дня коли зобов'язання мало бути виконано - відмовлено.

Включаючи вимоги ТОВ "Нива-2000-ЕКО" до реєстру вимог кредиторів ЗАТ "Суми-Агротехніка" в сумі 155554811,89 грн., господарський суд Сумської області виходив з того, що зазначені вимоги підтверджуються матеріалами справи, грунтуються на вимогах чинного законодавства та підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів ЗАТ "Суми-Агротехніка"

Харківський апеляційний господарський суд погодився з висновком суду першої інстанції та залишив постановою від 28.07.2010 р. без змін ухвалу попереднього засідання господарського суду Сумської області від 10.06.2011 р. в частинні кредиторських вимог ТОВ "Нива-2000-ЕКО" 155554811,89 грн.

Але з такими висновками суду як першої так і апеляційної інстанції погодитись не можна.

Згідно ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Відповідно до чинного законодавства рішення суду є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, а за їх відсутності -на підставі закону, що регулює подібні відносини, або виходячи із загальних засад і змісту законодавства України.

Оскаржуване рішення суду першої інстанції та апеляційна постанова зазначеним вище вимогам не відповідають.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Суд першої інстанції належним чином не дослідив обґрунтованість заявлених кредиторських вимог ТОВ "Нива-2000-ЕКО" до боржника, та відповідність їх вимогам чинного законодавства.

Як вбачається із матеріалів справи, кредиторські вимоги ТОВ "Нива-2000-ЕКО" в сумі 155554811,89 грн. ґрунтуються на договорах доручення N 19/3 від 12.11.2008 року укладеним між боржником та ТОВ "Суми-БіоФарм", договорі від 21.11.2008 року про внесення змін до вказаного договору.

16.07.2009 року між ТОВ "Суми-БіоФарм" та ТОВ "Нива-2000-ЕКО" було укладено договір відступлення права вимоги згідно якого ТОВ "Нива-2000-Еко" отримало право вимоги до ЗАТ "Суми-Агротехніка" по зобов'язанням що виникли між ТОВ "Суми-БіоФарм" та ЗАТ "Суми-Агротехніка" згідно договору доручення N 19/3 від 12.11.2008 року.

В матеріалах справи наявні копії вказаних договорів та акт звірки поставки станом на 30.06.2009 року про суму заборгованості 8 322 110,90 грн. ЗАТ "Суми-Агротехніка" перед ТОВ "Суми-БіоФарм" за договором доручення N 19/3.

Посилання місцевого господарського суду, на те, що укладені між боржником та кредиторами договори, наявність правовідносин за якими і стала підставою для включення грошових вимог до реєстру вимог кредиторів, не визнані недійсними у встановленому законом порядку, а відтак, є чинними, а тому вимоги кредитора підлягають включенню у всій заявленій кредитором сумі, не ґрунтуються на нормах права та не відповідають обставинам справи.

Зокрема, визнаючи кредиторські вимоги ТОВ "Нива-2000Еко", суд першої інстанції належним чином не дослідив обґрунтованість заявлених кредиторських вимог ТОВ "Нива-2000-ЕКО" у сумі 155 554 811,89 грн. до боржника та відповідність їх вимогам чинного законодавства та не дав їм ніякої правової оцінки.

Відповідно до вимог ст. 99 ГПК України в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі.

Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Згідно зі ст. 101 ГПК України у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги (подання) і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Залишаючи без змін ухвалу попереднього засідання господарського суду першої інстанції від 10.06.2011 р. в частині кредиторських вимог ТОВ "Нива-2000Еко", в порушення вимог ст. 104 ГПК України, Харківський апеляційний господарський суд вказані вище вимоги закону не врахував.

Відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями чи зобов'язаннями щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), черговість задоволення кожної вимоги, окремо розмір неустойки (штрафу, пені).

Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному кредитору при прийнятті рішення на зборах (комітеті) кредиторів.

Статтею 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено черговість задоволення вимог кредиторів, відповідно до якої, вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження на рахунок коштів від продажу майна боржника після повного задоволення вимог попередньої черги. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.

В порушення вимог закону, суд першої інстанції, затверджуючи реєстр кредиторських вимог до Закритого акціонерного товариства "Суми-Агротехніка" не вірно зазначив їх черговість.

Переглядаючи справу в апеляційному порядку, Харківський апеляційний господарський суд на зазначені вище обставини та порушення судом першої інстанції вимог закону уваги не звернув, що призвело до неправомірних висновків.

За таких обставин, постанову Харківського апеляційного господарського суду від 28.07.2011 р. та ухвалу господарського суду Сумської області від 10.06.2011 р. по справі про банкрутство Закритого акціонерного товариства "Суми-Агротехніка" не можна визнати як такі, що відповідають фактичним обставинам справи і вимогам закону і вони підлягають скасуванню, а справа направленню до господарського суду Сумської області на новий розгляд, на стадію попереднього засідання.

При новому розгляді справи, суду слід врахувати вище викладене, повно та всебічно перевірити зібрані по справі докази, фактичні обставини справи, доводи та заперечення сторін і в залежності від встановленого та вимог закону прийняти законне та обгрунтоване рішення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" задовольнити.

Постанову Харківського апеляційного господарського суду від 28.07.2011 р. та ухвалу господарського суду Сумської області від 10.06.2011 року у справі N 19/143-10 скасувати.

Справу N 19/143-10 передати на новий розгляд до господарського суду Сумської області.

 

Головуючий:

О. С. Удовиченко

Суддя:

П. К. Міщенко

Суддя:

В. Ю. Поліщук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали