ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

02.08.2011 р.

Справа N 44/565-б

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - Хандуріна М. І. (доповідач), суддів: Заріцької А. О., Коваленка В. М., розглянувши матеріали касаційної скарги Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва на постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2011 та постанову господарського суду м. Києва від 12.10.2010 у справі N 44/565-б господарського суду м. Києва за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Медіа-Драйв" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Прайм Медіа Групп" (ліквідатор - арбітражний керуючий Тарасенко Т. П., за участю представників сторін: Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва - ОСОБА_1 (дов. від 28.12.2010)), встановив:

Ухвалою господарського суду м. Києва від 08.09.2010 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Медіа-Драйв" порушено провадження у справі Товариства з обмеженою відповідальністю "Прайм Медіа Групп" з урахуванням особливостей, визначених ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою господарського суду м. Києва від 12.10.2010 (суддя Чеберяк П. П.) визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Прайм Медіа Групп", відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Тарасенка Т. П., якого зобов'язано подати до офіційного друкованого органу оголошення про визнання боржника банкрутом, провести ліквідаційну процедуру та надати суду свій звіт та ліквідаційний баланс.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2011 (колегія суддів у складі: Сулім В. В.- головуючий, Дзюбко П. О., Сотніков С. В.) постанову господарського суду м. Києва від 12.10.2010 залишено без змін.

В касаційній скарзі ДПІ у Печерському районі м. Києва просить скасувати постанови Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2011 та господарського суду м. Києва від 12.10.2010, припинити провадження у справі. В обґрунтування посилається на порушення норм матеріального та процесуального права, а саме ст. 43 ГПК України, ст. ст. 1, 14, 23, 32, 40, 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Переглянувши в касаційному порядку оскаржувані судові рішення на підставі встановлених фактичних обставин справи, перевіривши застосування судом норм матеріального та процесуального права, Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон) колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону в разі, якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань.

Отже, спрощена процедура банкрутства відповідно до ст. 52 Закону передбачає введення ліквідаційної процедури боржника одразу ж після порушення провадження у справі про банкрутство, що має наслідком припинення господарської діяльності боржника (ч. 1 ст. 23 Закону).

Наслідком припинення господарської діяльності боржника є те, що в ліквідаційній процедурі не виникають зобов'язання по сплаті податків та загальнообов'язкових зборів відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

Відтак, незаконне визнання боржника банкрутом за спрощеною процедурою унеможливлює встановлення податковим органом зобов'язань по сплаті податків відповідно до податкових повідомлень-рішень, прийнятих після введення ліквідаційної процедури, оскільки з моменту визнання боржника банкрутом у нього не виникають податкові зобов'язання.

Крім того, відповідно до пп. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, якщо розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків органом ДПС призначається перевірка.

Наведене дозволяє зробити висновок про право податкового органу на оскарження постанов про визнання боржника банкрутом в порядку ст. 107 ГПК України, як судових актів за наслідком прийняття яких змінюється правовий статус юридичної особи і вона втрачає статус суб'єкта, щодо якого можуть виникати податкові зобов'язання.

Наведена вище ст. 52 Закону передбачає, що заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника є підставою для порушення провадження у справі у випадку наявності будь-якої з підстав, передбачених вказаною статтею.

Господарський суд м. Києва, з яким погодився апеляційний господарський суд, визнаючи ТОВ "Прайм Медіа Групп" банкрутом, зазначили, що вимоги ініціюючого кредитора - ТОВ "Медіа Драйв" на суму 111032,00 грн. документально підтверджені, боржником не спростовані, тому визнаються безспірними та обґрунтованими.

Проте, вказаний висновок слід визнати безпідставними.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 6 Закону, яка регулює загальні, основні підстави для порушення справи про банкрутство, справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ст. 1 Закону передбачено, що вимоги кредиторів набувають характеру безспірних якщо вони підтверджені відповідними документами, зокрема виконавчими.

Ст. 52 Закону, яка має назву "Особливості банкрутства відсутнього боржника", передбачає ці самі "інші випадки" та особливості порушення справи про банкрутство, про які ідеться в ч. 3 ст. 6 Закону.

Виходячи з викладеного, ч. 3 ст. 6 Закону містить загальні норми, а ст. 52 Закону передбачає спеціальні норми, які регулюють банкрутство за спрощеною процедурою.

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не передбачає можливості порушення справи про банкрутство, як за загальною, так і за спрощеною процедурою у відсутності безспірних вимог ініціюючого кредитора.

При розгляді питання щодо безспірності грошових вимог ініціюючого кредитора у справі про банкрутство за спрощеною процедурою, існують дві особливості, які притаманні процедурі, яка регулюється ст. 52 Закону, в площині безспірності грошових вимог, а саме - справа про банкрутство відсутнього боржника може бути порушена незалежно від розміру грошових вимог кредитора, які повинні мати безспірний характер, а також незалежно від спливу трьохмісячного строку, передбаченого ч. 3 ст. 6 Закону, встановленого для їх погашення, всі інші підстави для порушення провадження у справі про банкрутство, у тому числі і вимоги щодо складу грошового зобов'язання, передбаченого ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", регулюються загальними нормами Закону.

Як вбачається із матеріалів справи, провадження у справі про банкрутство боржника було порушено за заявою ТОВ "Медіа-Драйв". Заява мотивована неспроможністю боржник - ТОВ "Прайм Медіа Групп" погасити заборгованість у розмірі 111032,00 грн. за договором поставки N 16 від 16.05.2009. На підтвердження заявником до заяви додані договір N 16 від 16.05.2009, акт приймання-передачі від 29.04.2009, претензія від 21.09.2009, направлена на адресу боржника, відповідь боржника на претензію від 27.10.2009, претензія від 11.11.2009.

Колегія суддів Вищого господарського суду України звертає увагу на те, що Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів щодо виконання судових рішень" від 15 березня 2006 року N 3541-IV було змінено редакцію статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" та виключено визнану у встановленому порядку претензію, з переліку документів, які підлягають виконанню державною виконавчою службою, а відтак, вона не є доказом, що підтверджує безспірність вимог ініціюючого кредитора.

Постановою Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 N 15 (п. 27) роз'яснено, що за змістом частини третьої статті 6 та частин першої і восьмої статті 7 Закону справа про банкрутство порушується господарським судом лише в разі підтвердження кредитором (кредиторами) своєї (своїх) вимоги (вимог) до неплатоспроможного боржника документами, що свідчать про їх безспірність. Тому судам на підставі частини другої статті 8 Закону та пункту 3 частини першої статті 63 ГПК України слід відмовляти у прийнятті заяв кредитора (кредиторів) про порушення справи про банкрутство, якщо безспірність його (їх) вимог не підтверджено відповідними документами.

Таким чином, ініціюючим кредитором на момент звернення до суду з заявою про порушення справи про банкрутство за спрощеною процедурою не надано належних доказів безспірності грошових вимог до боржника, тобто справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Прайм Медіа Групп" порушена неправомірно, в порушення вимог ст. 34 ГПК України, у зв'язку з чим, господарський суд незаконно продовжив процедуру банкрутства та визнав боржника банкрутом в порядку статей 22 - 24, 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Статтею 1119 ГПК України, яка визначає повноваження касаційної інстанції, передбачено право суду касаційної інстанції скасувати рішення першої інстанції, постанову апеляційної інстанції повністю або частково і припинити провадження у справі.

Керуючись статтями 85, 1117, 1119 - 11112 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва задовольнити.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2011 та постанову господарського суду м. Києва від 12.10.2010 у справі N 44/565-б скасувати. Провадження у справі N 44/565-б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Прайм Медіа Групп" припинити.

 

Головуючий

М. І. Хандурін

Судді

А. О. Заріцька

 

В. М. Коваленко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали