ЧОРНОМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

УХВАЛА

26.05.2010 р.

Справа N 4-С-7/2010

26 травня 2010 року Чорноморський районний суд Автономної Республіки Крим у складі головуючого, судді - Бондаренко А. А., при секретарі - Савченко А. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у смт Чорноморське Автономної Республіки Крим скаргу радника ліквідатора з правових питань Відкритого акціонерного товариства "Європейського банку розвитку та заощаджень" на дії відділу державної виконавчої служби Чорноморського районного управління юстиції МЮ України у Автономній Республіки Крим 3-х осіб ОСОБА_1, та ОСОБА_6 про визнання дій неправомірними та скасування постанов державного виконавця та начальника відділу державної виконавчої служби Чорноморського РУЮМ Ю України в АРК щодо відмови у задоволенні скарги, суд встановив:

Радник ліквідатора з правових питань Відкритого акціонерного товариства "Європейського банку розвитку та заощаджень" відповідно до доручення N 024 звернулась до Чорноморського районного суду АРК зі скаргою на дії відділу державної виконавчої служби Чорноморського районного управління юстиції МЮ України у Автономній Республіки Крим 3-х осіб ОСОБА_1, та ОСОБА_6 про визнання дій неправомірними, та скасування постанови державного виконавця, а також постанови начальника ВДВС Чорноморського РУЮ щодо відмови у задоволені скарги.

Свої вимоги мотивуючи тим, що 7 серпня 2006 року Чорноморським районним судом Автономної Республіки Крим виданий судовий наказ у справі N 2-Н-25 2006 року, який набрав чинності 20.09.2006 р., про стягнення солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_6 на користь Відкритого акціонерного товариства "Об'єднаний комерційний банк", суми в розмірі 4199,90 гривень.

У 2007 році були внесені зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства "Об'єднаний комерційний банк", відповідно до яких відбулася зміна найменування банку з Відкритого акціонерного товариства "Об'єднаний комерційний банк" на Відкрите акціонерне товариство "Європейський банк розвитку та заощаджень".

У подальшому вказаний наказ був направлений до виконання до відділу державної виконавчої служби Чорноморського районного управлення юстиції МЮ України у Автономній Республіки Крим.

9 березня 2010 року Відкрите акціонерне товариство "Європейський банк розвитку та заощаджень" отримало постанову старшого державного виконавця Відділу державне виконавчої служби Чорноморського районного управління юстиції Автономної Республік Крим Марченко Е. Г. від 26.02.2010 р. про відмову в прийнятті до провадження виконавчого документа та у відкритті виконавчого провадження по примусовому виконанню виконавчого документа - судового наказу, який набрав чинності 20.09.2006 р., вказана постанова мотивована тим, що супровідний лист і довіреність підписані особою, яка не має на це повноважень, та виконавчий документ виданий відносно двох боржників при одному виконавчому проваджені.

У подальшому відповідна постанова державного виконавця була оскаржена начальнику відділу ДВС, але постановою начальника Відділу державної виконавчої служби Чорноморського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим Коваленко А. В. від 26.03.2010 р. відмовлено у задоволені скарги банку.

Заявник просить суд визнати дії посадових осіб незаконними, та скасувати відповіді постанови, як прийняті з порушенням діючого законодавства.

У судове засідання представник заявника не з'явився, надав письмову заяву з проханням розглянути справу за його відсутністю.

У судовому засіданні представник відділу державної виконавчої служби Чорноморського районного управління юстиції МЮ України у Автономній Республіки Крим як у судовому засіданні, так і у письмових запереченнях щодо скарги заперечувала щодо задоволення скарги, наполягаючи на тому, що дії відділу ДВС Чорноморського РУЮ не суперечать вимогам діючого Законодавства.

Суд, вислухавши пояснення представника суб'єкту оскарження, дослідивши матеріали справи приходить до наступного висновку:

7 серпня 2006 року Чорноморським районним судом Автономної Республіки Крим виданий судовий наказ у справі N 2-Н-25 2006 року, який набрав чинності 20.09.2006 р., про стягнення солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_6 на користь Відкритого акціонерного товариства "Об'єднаний комерційний банк" суми в розмірі 4199,90 гривень, вказаний наказ був направлений на виконання.

Постановою старшого державного виконавця Відділу державне виконавчої служби Чорноморського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим Марченко Е. Г. від 26.02.2010 р. відмовлено у прийнятті до провадження виконавчого документа та у відкритті виконавчого провадження по примусовому виконанню виконавчого документа - судового наказу.

Постановою начальника Відділу державної виконавчої служби Чорноморського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим Коваленко А. В. від 26.03.2010 р. відмовлено у задоволені скарги банку на постанову старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Чорноморського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим Марченко Е. Г. від 26.03.2010 р. про відмову в прийнятті до провадження виконавчого документа та у відкритті виконавчого провадження по примусовому виконанню виконавчого документа, що підтверджується копіями відповідних постанов.

Згідно з ч. 2 статті 11 Закону України "Про виконавче провадження" сторонами у виконавчому проваджені є стягувач і боржник, стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ.

Судовий наказ виданий на користь Відкритого акціонерного товариства "Об'єднаний комерційний банк", у 2007 році були внесені зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства "Об'єднаний комерційний банк", відповідно до яких відбулася зміна найменування банку з Відкритого акціонерного товариства "Об'єднаний комерційний банк" на Відкрите акціонерне товариство "Європейський банк розвитку та заощаджень", що підтверджується: змінами до Статуту Відкритого акціонерного товариства "Об'єднаний комерційний банк", зареєстрованими Головним управлінням Національного банку України в Автономної Республіці Крим 31.01.2007 р. реєстр. N 74, свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 N 5631710.

Згідно ч. 4, ч. 5 ст. 12 Закону України "Про виконавче провадження" участь юридичних осіб у виконавчому проваджені здійснюється їх керівниками чи органами, посадовими особами, які діють в межах повноважень, наданих їм законом, або через представників юридичної особи.

Повноваження представника мають бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до вимог закону.

Частиною 3 ст. 42 ЦПК України встановлено, що довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи.

Довіреність N 024 від 23.11.2009 р. видана раднику ліквідатора з правових питань ВАТ "Європейський банк розвитку та заощаджень" ОСОБА_4 від імені ВАТ "Європейський банк розвитку та заощаджень" за підписом ліквідатора банку ОСОБА_7 з прикладенням печатки ВАТ "Європейський банк розвитку та заощаджень".

Повноваження ліквідатора ВАТ "Європейський банк розвитку та заощаджень" ОСОБА_7, за підписом якого видана довіреність, підтверджені постановою Правління Національного банку України N 382 від 18.11.2008 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 95 ЦПК України судовий наказ є особливою формою судового рішення.

Видача судом виконавчих листів за судовим наказом Цивільним процесуальним кодексом України не передбачена, оскільки сам судовий наказ відповідно до приписів ЦПК України та ст. 181 Закону України "Про виконавче провадження" і є виконавчим документом, який після набрання ним законної сили видається стягувачу для пред'явлення до виконання.

Згідно ч. 2, ч. 3 ст. 103 ЦПК України судовий наказ має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження".

Ч. 4 ст. 11 Закону України "Про виконавче провадження" встановлено, що у виконавчому провадженні можуть брати участь кілька стягувачів або боржників.

Статтею 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі ст. 7 Закону України "Про виконавче провадження" державний виконавець зобов'язаний використовувати надані йому права у точній відповідності із законом і не допускати у своєї діяльності порушення прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб.

Відповідно до статті 124 Конституції України, статті 14 Цивільного процесуального кодексу України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Аналогічне положення міститься в частині 2 статті 11 Закону України "Про судоустрій України", в якій встановлено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об'єднаннями громадян та іншими організаціями, громадянами та юридичними особами на всій території України.

Невиконання судових рішень тягне передбачену законом відповідальність.

За вказаних обставин, суд вважає що у суб'єкту оскарження відповідної посадової особи ВДВС Чорноморського РУЮ не було законних підстав для відмови в прийнятті до провадження виконавчого документа та у відкритті виконавчого провадження по примусовому виконанню виконавчого документа - судового наказу, а у начальника Відділу державної виконавчої служби Чорноморського районного управління юстиції АР Крим Коваленко А. В. не було правових підстав для відмови у задоволені скарги банку на вищевказані дії державного виконавця, а тому вказана скарга підлягає задоволенню, постанови посадових осіб підлягають скасуванню, як винесені з порушенням діючого законодавства.

На підставі викладеного, ст. 19 Конституції України, ст. ст. 7, 11, 26 Закону України "Про виконавче провадження", керуючись ст. 383 ЦПК України, суд ухвалив:

Скаргу радника ліквідатора з правових питань Відкритого Акціонерного Товариства "Європейського банку розвитку та заощаджень" на дії відділу державної виконавчої служби Чорноморського районного управлення юстиції МЮ України у Автономній Республіки Крим з-х осіб ОСОБА_1, та ОСОБА_6 про визнання дій неправомірними, та скасування постанови державного виконавця та начальника відділу державної виконавчої служби Чорноморського РУЮМ Ю України в АРК що до відмови у задоволені скарги задовольнити.

Визнати неправомірними дії державного виконавця відділу державної виконавчої служби Чорноморського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим що до винесення:

Постанови від 26.02.2010 р. про відмову в прийнятті к провадженню виконавчого документа та у відкритті виконавчого провадження по примусовому виконанню виконавчого документа - судового наказу, виданого Чорноморським районним судом Автономної Республіки Крим 7 серпня 2006 року у справі N 2-Н-25 2006 року.

Постанови начальника ВДВС про відмову у задоволені скарги ВАТ "Європейський банк розвитку та заощаджень";

Скасувати постанову державного виконавця відділу державної виконавчої служби Чорноморського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим від 26.02.2010 р. про відмову в прийнятті к провадженню виконавчого документа та у відкритті виконавчого провадження по примусовому виконанню виконавчого документа - судового наказу.

Постанову начальника Відділу державної виконавчої служби Чорноморського районного управління юстиції Автономної Республіки Крим від 26.03.2010 р. про відмову у задоволені скарги ВАТ "Європейський банк розвитку та заощаджень".

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду АРК відповідно до ст. 292 - 295 ч. 4 ЦПК України, шляхом подачі у 5 денний строк з дня її проголошення заяви про її апеляційне оскарження та подальшою подачею після цього Апеляційної скарги.

 

Суддя

А. А. Бондаренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали