ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

04.10.2011 р.

Справа N 32/176

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - Демидової А. М., суддів - Воліка І. М., Коваленко С. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ОСОБА_1 (позивач) на постанову Київського апеляційного господарського суду від 13.01.2011 р. (скасовано рішення господарського суду міста Києва від 29.08.2010 р.) у справі N 32/176 господарського суду міста Києва за позовом ОСОБА_1 до 1. ОСОБА_2 (відповідач-1); 2. ОСОБА_3 (відповідач-2); 3. Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч" (відповідач-3), треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: 1. ОСОБА_4 (третя особа-1); 2. ОСОБА_5 (третя особа-2), про визнання договорів купівлі-продажу корпоративних прав дійсними, визнання права власності на частку у спільній частковій власності та визнання недійсними рішень загальних зборів учасників (за участю представників: від позивача не з'явились, від відповідача-1 - ОСОБА_2, від відповідача-2 - ОСОБА_2, від відповідача-3 - не з'явились, від третьої особи-1 - не з'явились, від третьої особи-2 - ОСОБА_5, ОСОБА_6), встановив:

На розгляд господарського суду міста Києва передані позовні вимоги ОСОБА_1 (далі - ОСОБА_1.) до ОСОБА_2 (далі - ОСОБА_2), ОСОБА_3 (далі - ОСОБА_3) та до Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч", треті особи ОСОБА_4, ОСОБА_5 (далі - ОСОБА_5), про визнання договорів купівлі-продажу корпоративних прав N 1 від 31.07.2004 р. та N 2 від 13.10.2004 р., укладених ОСОБА_1 з ОСОБА_2 та з ОСОБА_3, дійсними з моменту укладення; визнання права власності позивача на частку у розмірі 55 % статутного капіталу Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч"; визнання недійсними всіх рішень, прийнятих на загальних зборах учасників Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч" від 21.05.2009 р. -16.09.2009 р.

Рішенням господарського суду міста Києва від 28.09.2010 р. (суддя Хрипун О. О.) позов задоволено частково, визнано недійсним рішення загальних зборів учасників Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч", оформлені протоколом N 2 від 21.05.2009 р. -16.06.2009 р., провадження у справі в частині визнання права власності ОСОБА_1. на частку у 55 % статутного капіталу Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч" припинено на підставі п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України, оскільки спір не підлягає вирішенню в господарських судах України.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 13.01.2011 р. (колегія суддів у складі: головуючий суддя Отрюх Б. В., судді Михальська Ю. Б., Тищенко А. І.) рішення господарського суду міста Києва від 29.08.2010 р. у справі N 32/176 скасовано, прийнято нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовлено у повному обсязі.

Не погоджуючись з рішенням господарського суду міста Києва від 29.08.2010 р. та з постановою Київського апеляційного господарського суду від 13.01.2011 р. у справі N 32/176, ОСОБА_1. звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить суд скасувати зазначені рішення та постанову, і прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

В обґрунтування своїх вимог скаржник посилається на те, що оскаржувані рішення та постанова прийняті з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Також ОСОБА_1. подано заяву про відновлення строку на касаційне оскарження.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 21.09.2011 р. колегією суддів у складі: Демидової А. М. - головуючого, Воліка І. М., Коваленко С. С. відновлено ОСОБА_1 строк для подання касаційної скарги, прийнято касаційну скаргу до касаційного провадження та призначено розгляд скарги у судовому засіданні на 04.10.2011 р. о 10 год. 30 хв.

Учасники судового процесу, згідно з приписами ст. 1114 ГПК України, були належним чином повідомлені про час і місце розгляду касаційної скарги, однак позивач, відповідач-3 та третя особа-1 не скористалися передбаченим законом правом на участь у розгляді скарги касаційною інстанцією.

Заслухавши представників відповідача-1, відповідача-2 та третьої особи-2, дослідивши матеріали справи, оцінивши доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування господарськими судами норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла до висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи із наступного.

Як встановлено місцевим та апеляційним господарськими судами, між ОСОБА_1 та ОСОБА_3 31.07.2004 р. укладено договір купівлі-продажу належної ОСОБА_3 частки в статутному капіталі Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч" в розмірі 20 %. ОСОБА_3. 31.07.2004 р. нотаріально засвідчив свій підпис на заяві про вихід зі складу учасників Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч" та відступлення належної йому частки ОСОБА_1.

В подальшому, 13.10.2004 р. між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було укладено договір купівлі-продажу належної Корнісевичу С. В. частки в статутному капіталі Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч" в розмірі 15 %. ОСОБА_2 13.10.2004 р. нотаріально засвідчив свій підпис на заяві про вихід зі складу учасників Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч" та відступлення належної йому частки ОСОБА_1.

Також господарськими судами попередніх інстанцій встановлено, що до порядку денного загальних зборів учасників Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч", що відбулися 21.05.2009 р., з перервами до 16.06.2009 р. та до 25.06.2009 р., було включено наступні питання:

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Зміна місцезнаходження Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч" та внесення відповідних змін до установчих документів підприємства.

3. Розгляд заяви ОСОБА_3 про передачу своєї частки та вихід із складу учасників Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч". Затвердження розподілу статутного капіталу серед учасників підприємства.

4. Розгляд заяви ОСОБА_2 про передачу частини своєї частки у статутному капіталі Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч". Затвердження нової редакції Статуту Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч".

5. Збільшення статутного капіталу Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч". Затвердження розподілу статутного капіталу серед учасників підприємства.

6. Внесення змін до Статуту Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч" шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження розподілу статутного капіталу серед учасників підприємства.

Колегія суддів Вищого господарського суду України зазначає, що апеляційний господарський суд, з посиланням на норми ст. 12 ГПК України, а також рекомендації президії Вищого господарського суду України "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам", дійшов до вірного висновку, що спір, що виник між сторонами у справі, є корпоративним, оскільки предметом позову є вимоги, що виникли на підставі корпоративних відносин, а саме щодо визнання угод про відчуження корпоративних прав дійсними.

Господарським судом апеляційної інстанції встановлено, що питання про розгляд заяви ОСОБА_3 від 31.07.2004 р. про передачу належної йому частки ОСОБА_1 та вихід зі складу учасників Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч", а також заяви ОСОБА_2 від 13.10.2004 р. про передачу частини належної йому частки у статутному капіталі Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч" ОСОБА_1 були включені до порядку денного загальних зборів учасників Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч". Збори учасників постановили не розглядати зазначені заяви, оскільки від ОСОБА_3 та ОСОБА_2 надійшли заяви про їх відкликання. ОСОБА_1 голосував за прийняття вказаного рішення.

На вказаних зборах учасники також розглянули питання щодо збільшення статутного капіталу Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч" та затвердження розподілу статутного капіталу серед учасників у розмірі кожному по 20 %. ОСОБА_1. також голосував за прийняття вказаного рішення, чим засвідчив свою згоду на затвердження статутного капіталу у розмірі 500000,00 грн. з розподілом часток учасників у статутному капіталі наступним чином: ОСОБА_2 - 100000,00 грн. або 20 % статутного капіталу; ОСОБА_1 - 100000,00 грн. або 20 % статутного капіталу; ОСОБА_3 - 100000,00 грн. або 20 % статутного капіталу, ОСОБА_4 - 100000,00 грн. або 20 % статутного капіталу; ОСОБА_5 - 100000,00 грн. або 20 % статутного капіталу.

Колегія суддів Вищого господарського суду України погоджується з висновком апеляційного господарського суду, що хоча заява ОСОБА_3. від 31.07.2004 р. була передана зборам учасників ще у 2004 році, однак питання про виключення ОСОБА_3 зі складу учасників Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч" акціонерами остаточно не було вирішено.

Судом апеляційної інстанції підставно взято до уваги рішення Оболонського районного суду міста Києва від 17.03.2008 р., яким було визнано повністю недійсними збори учасників Спільного польського підприємства "Дабл Ч", які відбулися 17.01.2005 р. та 31.01.2005 р., а також всі рішення, що були прийняті на цих зборах та зафіксовані в протоколах N 6 від 17.01.2005 р. та N 7 від 31.01.2005 р., в тому числі рішення щодо виключення ОСОБА_3 зі складу учасників на підставі його заяви від 31.07.2004 р., передачі частини частки ОСОБА_2 на підставі його заяви від 13.10.2004 р. ОСОБА_1, перерозподілу статутного капіталу серед учасників Спільного українсько-польського підприємства "Дабл Ч".

Колегія суддів касаційної інстанції зазначає, що, скасовуючи рішення місцевого господарського суду, суд апеляційної інстанції вірно визнав необґрунтованим висновок місцевого господарського суду про те, що заява ОСОБА_2. від 21.05.2009 р. не може розглядатися судом як відмова від одностороннього правочину, оскільки в силу ч. 3 ст. 214 ЦК України відмова від правочину вчиняється у такій самій формі, в якій було вчинено правочин. Заява про вихід зі складу товариства з обмеженою відповідальністю не може розглядатися в якості одностороннього правочину, оскільки її підписання особою та надання зборам учасників свідчить лише про її намір вийти зі складу відповідного товариства, але для реалізації цього наміру необхідно вчинити ряд передбачених чинним законодавством України дій, зокрема, розглянути це питання та прийняти щодо нього рішення на загальних зборах учасників, провести державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи. З огляду на викладене, колегія суддів касаційної інстанції вважає, що суд апеляційної інстанції дійшов до вірного висновку, що відкликання заяви про вихід зі складу учасників юридичної особи не обов'язково має вчинятися в такій самій формі, що і заява про вихід.

Враховуючи викладене, колегія суддів касаційної інстанції вважає, що суд апеляційної інстанції дійшов до вірного висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог ОСОБА_1. та правомірно відмовив в задоволенні позову в повному обсязі.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 1115 ГПК України та ч. ч. 1, 2 ст. 1117 ГПК України касаційна інстанція на підставі вже встановлених фактичних обставин справи перевіряє судові рішення виключно на предмет правильності юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення в рішенні та постанові господарських судів. Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Відповідно до п. 1 ст. 1119 ГПК України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення.

Висновки апеляційного господарського суду ґрунтуються на доказах, наведених в постанові суду, та відповідають положенням чинного законодавства. Як наслідок, прийнята апеляційним господарським судом постанова відповідає положенням ст. 105 ГПК України.

Твердження оскаржувача про порушення апеляційним господарським судом норм матеріального та процесуального права не знайшли свого підтвердження, у зв'язку з чим підстав для зміни чи скасування законного та обґрунтованого судового акта колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 13.01.2011 р. у справі N 32/176 залишити без змін.

 

Головуючий суддя:

А. М. Демидова

Судді:

І. М. Волік

 

С. С. Коваленко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали