ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.01.2012 р.

Справа N 5021/1197/2011

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - Хандуріна М. І., суддів: Білошкап О. В., Міщенка П. К., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сарекс" на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 13.10.2011 у справі N 5021/1197/2011 господарського суду Сумської області за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сарекс" до 1. Відкритого акціонерного товариства "Сумське АТП-15928"; 2. Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4; про визнання договору недійсним, (за участю представників сторін: ТОВ "Сарекс" - ОСОБА_5 (дов. від 03.01.2012), ОСОБА_6 (дов. від 01.12.2011), ВАТ "Сумське АТП-15928" - ОСОБА_7 (дов. від 01.01.2011), ФОП ОСОБА_4), встановив:

У травні 2011 року позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Сарекс" звернувся до суд з позовом про визнання недійсним договору про надання послуг з правового обслуговування від 01.07.2008, укладеного між відповідачами - Відкритим акціонерним товариством (ВАТ) "Сумське АТП-15928" та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 Вказував, що оспорюваний договір є фіктивним, оскільки не відповідає загальним підстав дійсності правочинів, зазначеним у ч. 5 ст. 203 ЦК України, не спрямований на реальне настання правових наслідків, зумовлених ним.

Оскільки за заявою ФОП ОСОБА_4, вимоги якої базуються на вищевказаному правочині, господарським судом Сумської області порушена справа про банкрутство ВАТ "Сумське АТП-15928", а тому ТОВ "Сарекс" вважає, що оспорюваний договір порушує його права як кредитора у справі про банкрутство ВАТ "Сумське АТП-15928".

Рішенням господарського суду Сумської області від 17.08.2011 (колегія суддів у складі: Левченко П. І. - головуючий, Зайцева І. В., Заєць С. В.) позов задоволено. Визнано недійсним договір про надання послуг з правового обслуговування від 01.07.2008, укладений між ВАТ "Сумське АТП-15928" та суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою ОСОБА_4

Рішення мотивоване тим, що зміст договору суперечить нормам Цивільного кодексу України (п. 6 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 203, ч. 3 ст. 509 ЦК України), а тому від підлягає визнанню судом недійсним на підставі зазначених норм ЦК України та ч. 1 ст. 215 ЦК України.

При цьому суд виходив з того, що оспорюваний договір від 01.07.2008, заборгованість за яким в сумі 300000 грн. стала підставою для порушення провадження у справі про банкрутство першого відповідача, порушує права ТОВ "Сарекс" як кредитора ВАТ "Сумське АТП-15928", яке має перед позивачем заборгованість у сумі 1981826,70 грн.

Наявність кредиторських вимог в сумі 1926826,70 грн. підтверджується довідкою заступника головного бухгалтера, договорами безпроцентної цільової позики та платіжними дорученнями, копії яких долучені до матеріалів справи.

Наявність кредиторської заборгованості ВАТ "Сумське АТП-15928" перед ТОВ "Сарекс" в сумі 661844,55 грн. підтверджується рішенням господарського суду Сумської області від 18.12.2008 у справі N 13/430-08, постановою ВП N 13256278 від 22.12.2010 про відновлення виконавчого провадження за наказом господарського суду Сумської області N 13/430-08, виданим 08.01.2009 про стягнення з ВАТ "Сумське АТП-15928" на користь ТОВ "Сарекс" 661844,45 грн.

У відповідності до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Одним із способів захисту цивільних права та інтересів, згідно частини 2 ст. 16 ЦК України є визнання правочину недійсним, яким у даному випадку правомірно скористався позивач.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 13.10.2011 (колегія суддів у складі: Істоміна О. А. - головуючий, Барбашова С. В., Білецька А. М.) рішення господарського суду Сумської області від 17.08.2011 скасовано. Прийнято нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог ТОВ "Сарекс" відмовлено.

Постанова мотивована тим, що ТОВ "Сарекс" відповідно до положень ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не має статусу кредитора, крім того, позивачем не доведено, яким чином спірний договір порушує його права та охоронювані законом обов'язки.

В касаційній скарзі ТОВ "Сарекс" просить скасувати постанову Харківського апеляційного господарського суду від 01.10.2011, залишити в силі рішення господарського суду Сумської області від 17.08.2011. Вказує, що постанова апеляційного суду прийнята без всебічного з'ясування обставин справи, без врахування доказів, наданих ТОВ "Сарекс" та з порушенням процесуальних норм судового розгляду суперечки, а тому має бути скасована.

Колегія суддів, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши наявні матеріали справи, проаналізувавши застосування судами норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, 01.07.2008 між ВАТ "Сумське АТП-15928" (замовник) та суб'єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_4 (виконавець) було укладено договір про надання послуг з правового обслуговування, відповідно до умов якого виконавець зобов'язується здійснювати обслуговування замовника шляхом надання комплексу послуг, закріпленому у п. п. 2.1.1 - 2.1.13 договору.

Замовник зобов'язується вчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки з виконавцем (п. 3.1).

Відповідно до п. 4.1 договору за послуги, гадані виконавцем, замовник сплачує щомісяця грошову суму в розмірі 30000 грн.

25.05.2009 між СПД фізичною особою ОСОБА_4 та ВАТ "Сумське АТП 15928" підписано акт звірки взаємних рахунків, відповідно до якого сума заборгованості на користь СПД ОСОБА_4 становить 300000 грн.

В забезпечення виконання своїх зобов'язань за договором від 01.07.2008 ВАТ "Сумське АТП 15928" передав, а СПД ОСОБА_4 прийняв один простий вексель N 1668623 на суму 300000 грн., термін погашення якого 11.06.2009, про складено акт приймання-передачі від 26.06.2009.

Звернувшись з позовом про визнання недійсним договору про надання послуг з правового обслуговування від 01.07.2008 ТОВ "Сарекс" посилається на те, що вказаний договір не відповідає загальним підставам дійсності правочинів, зазначеним у ч. 5 ст. 203 ЦК України, є фіктивним, оскільки відповідачі не мали на меті досягати відповідного правового результату, тобто надавати правові послуги та споживати результат правових послуг у господарській діяльності. З боку ВАТ "Сумське АТР 15928" та СПД-ФО ОСОБА_4 біло здійснено лише дії стосовно підписання оспорюваного договору та дії, пов'язані з видачею і протестом векселя.

Порушення своїх прав укладенням оспорюваного договору ТОВ "Сарекс" обґрунтовує тим, що є кредитором боржника у справі про банкрутство ВАТ "Сумське АТП 15928".

Задовольняючи позов та визнаючи недійсним договір про надання правових послуг на підставі ч. 1 ст. 215 ЦК України суд першої інстанції послався на те, що зміст оспорюваного правочину в частині зобов'язань сторін суперечить таким загальним засадам цивільного законодавства як добросовісність, розумність та справедливість, на яких має ґрунтуватися, згідно ч. 3 ст. 509 ЦК України, зобов'язання, а також суперечить меті діяльності відповідача 1 -ВАТ "Сумське АТП 15928", відповідно до п. 2.1 Статуту якого метою діяльності товариства є: одержання прибутку шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності у відповідності і на умовах визначених чинним законодавством та статутом.

Апеляційний господарський суд, рішення господарського суду першої інстанції скасував, в задоволенні позовних вимог ТОВ "Сарекс" відмовив. При цьому суд виходив з того, що постановою Вищого господарського суду України від 03.11.2010 у справі N 6/225-09 про банкрутство ВАТ "Сумське АТП 15928" скасовані постанова Харківського апеляційного господарського суду від 20.07.2010 та ухвала господарського суду Сумської області від 22.03.2010 у справі N 6/225-09 в частині грошових вимог ТОВ "Сура", ТОВ "Сарекс", ТОВ "Бізнес-Консалтинг", справа в цій частині направлена на новий розгляд до господарського суду Сумської області.

При цьому, керуючись ст. 35 ГПК України, суд апеляційної інстанції послався на постанову Вищого господарського суду України від 13.04.2011, в якій вказано, що ТОВ "Сарекс" не є кредитором у справі, оскільки на момент винесення судами оскаржуваних судових рішень (це ухвала господарського суду Харківської області від 10.01.2011 та постанова Харківського апеляційного господарського суду від 09.02.2011 у справі N 6/225-09) грошові вимоги ТОВ "Сарекс" судом розглянуті не були.

Проте такі висновки суду апеляційної інстанції не можна визнати законними та обґрунтованими у зв'язку з наступним.

Частиною 1 статті 215 ЦК України передбачено, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Відповідно до частини 5 статті 203 ЦК Україниправочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином. Фіктивний правочин визнається судом недійсним (ст. 234 ЦК України).

Враховуючи, що відповідно до наведених норм правочин є дією особи, спрямованою на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, то завідомо на момент вчинення правочину об'єктивна неможливість настання правового результату не породжує у сторін тих чи інших прав та обов'язків. Отже правочин, який вчиняється без наміру створити будь-які наслідки, є недійсним. ЦК України називає такі правочини фіктивними.

Як вбачається з матеріалів справи, в п. 2.1 статуту ВАТ "Сумське АТП-15928", затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол N 4 від 25.05.2004), закріплено мету діяльності товариства, якою є одержання прибутку шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності у відповідності і на умовах, визначених законодавством та цим статутом.

Так, судом першої інстанції встановлено, що відповідно до змісту оспорюваного договору в частині зобов'язань сторін він суперечить вимогам ст. 3 ЦК України, засадам добросовісності, розумності та справедливості, на яких має ґрунтуватись згідно ч. 3 ст. 509 ЦК України зобов'язання, а також суперечить меті діяльності ВАТ "Сумське АТП-15928". Зміст правочину не містить будь-яких критеріїв оцінки виконання виконавцем (ФОП ОСОБА_4) зобов'язань за договором, а також умов та порядку здачі-приймання виконання належних послуг. В той час, як зобов'язання замовника - ВАТ чітко визначені договором, незалежно від якості та кількості послуг, від встановлення чи надавались вони, замовник зобов'язаний щомісячно сплачувати виконавцеві грошову винагороду в розмірі 30000 грн.

У даному випадку використання механізму укладення договору про надання послуг з правового обслуговування, в якому закріплено щомісячна оплата в сумі 30000 грн. незалежно від того, чи надаються правові послуги, оскільки фіксація обсягу, періодичності надання цих послуг договором взагалі не передбачена, може лише слугувати інструментом для реалізації процедури фіктивного банкрутства.

За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що оспорюваний договір суперечить ч. 6, ч. 1 ст. 203, ч. 3 ст. 509 ЦК України.

Разом з тим колегія суддів вважає помилковим висновок суду апеляційної інстанції про те, що оспорюваний договір не порушує право ТОВ "Сарекс", оскільки останнє не є кредитором ВАТ "Сумське АТП-15928" в процедурі банкрутства. Даний висновок зроблено за невірного застосування судом ст. 35 ГПК України з посиланням на постанову Вищого господарського суду України від 13.04.2011, оскільки даною постановою не встановлено факту відмови у визнанні ТОВ "Сарекс" кредитором ВАТ "Сумське АТП-15928". На час прийняття судових рішень у даній справі вимоги ТОВ "Сарекс" про визнання його кредитором ВАТ "Сумське АТП-15928" на загальну суму 1976626,70 грн. не розглянуті.

Таким чином, розглядаючи справу в порядку апеляційного провадження господарський суд наведеного не врахував та помилково скасував рішення суду першої інстанції.

Враховуючи те, що у касаційній інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням, прийнята постанова не відповідає нормам чинного законодавства і тому підлягає до скасування, а рішення місцевого господарського суду - залишенню в силі.

Керуючись статтями 1115, 1117, 1119 - 11112 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сарекс" задовольнити.

Постанову Харківського апеляційного господарського суду від 13.10.2011 скасувати, рішення господарського суду Сумської області від 17.08.2011 у справі N 5021/1197/2011 залишити в силі.

 

Головуючий, суддя

М. І. Хандурін

Судді:

О. В. Білошкап

 

П. К. Міщенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали