ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

04.08.2011 р.

N 2а-8785/11/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії: головуючого - судді Донця В. А., суддів - Костенка Д. А. та Маруліної Л. О. (за участю секретаря судового засідання - Бурди А. Ю.), вирішив у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про визнання наказу від 28 березня 2011 року N 291 (Наказ N 291) таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, незаконним та нечинним.

ОСОБА_1 звернувся до Окружного адміністративного суду з адміністративним позовом про визнання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 березня 2011 року N 291 "Про запровадження у 2011 році у вищих навчальних закладах експерименту "Електронний вступ 2011" (Наказ N 291) таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, незаконним та нечинним.

Позов обґрунтований тим, зокрема, що оскаржуваний наказ (Наказ N 291) порушує конституційне право позивача на освіту, оскільки, на його переконання, запровадження попередньої електронної реєстрації заяв вступників та прирівняння електронних заяв, поданих в режимі он-лайн через мережу інтернет, до заяв, які подані особисто, може перешкодити реалізації права на освіту. Як зазначено в позовній заяві, за змістом процедури подання вступниками заяв про вступ в електронному вигляді неможливо достовірно ідентифікувати особу, яка заповнила в режимі он-лайн електронну форму за допомогою програмного інтерфейсу, що може призвести до позбавлення права вступника на подачу такої заяви, позаяк іншими особами, за наявності в них інформації про сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, можуть бути подані відповідні заяви.

На думку позивача, наказ від 28 березня 2011 року N 291 (Наказ N 291) суперечить розпорядженню Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року N 192-р "Про затвердження плану заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства" (План N 192-р), де Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України доручено розроблення та впровадження на основі відкритої Єдиної державної електронної бази (реєстру) з питань освіти єдиної інформаційної системи управління освітою, що забезпечить подання вступниками електронних заяв до вищих навчальних закладів; облік ліцензій та сертифікатів про акредитацію, наданих навчальним закладам; облік осіб, яким надаються освітні послуги на території України; облік наукових та науково-педагогічних кадрів. Проте Єдиної державної електронної бази (реєстру) з питань освіти єдиної інформаційної системи управління освітою, що забезпечить подання вступниками електронних заяв до вищих навчальних закладів не розроблено, що свідчить про прийняття оскаржуваного наказу без достатніх на це правових підстав.

Також позивач вважає, що наказ від 28 березня 2011 року N 291 (Наказ N 291) не відповідає статті 6 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", якою встановлено, що електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу, оскільки електронна заява, що подається вступником, прирівняна до письмової заяви, яка повинна містити особистий підпис особи. Пороте електронна форма, яка використовується для подачі заяви, не містить такого обов'язкового реквізиту як електронний підпис.

Не відповідає, за висновком позивача, наказ від 28 березня 2011 року N 291 (Наказ N 291) частині четвертій статті 44 Закону України "Про вищу освіту", де встановлено, що прийом на навчання проводиться відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, якими встановлено подання особисто вступниками заяви про вступ до вищого навчального закладу, тобто іншої форми ані ж особистої для подачі заяви про вступ вказаний Закон не передбачає.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач звертає увагу на недотримання відповідачем під час прийняття оскаржуваного наказу (Наказ N 291) критеріїв, визначених частиною третьою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо права на освіту.

У судовому засіданні представник позивача адміністративний позов підтримала, просила суд задовольнити його в повному обсязі.

Представники відповідача проти позову заперечили, зазначивши, що наказ від 28 березня 2011 року N 291 (Наказ N 291) виданий Міністерством на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачено чинним законодавством. Як зазначено у письмових запереченнях, оскаржуваний наказ видано відповідно до: Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (Указ N 410/2011); законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", якими Міністерству надано право розробляти умови прийому до навчальних закладів; пункту 4.3 Умов прийому до вищих навчальних закладів України, де передбачено необхідність встановлення порядку попередньої електронної реєстрації заяв вступників на участь у конкурсі та наступного подання документів на паперових носіях; статті 4 Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" від 30 вересня 2010 року N 926/2010.

Разом з цим представники відповідача наголосили, що оскаржуваним наказом (Наказ N 291) запроваджено експеримент, який передбачає можливість подання електронної заяви за вибором вступника як альтернативу поданню заяви особисто.

Заслухавши пояснення представника позивача, представників відповідача, судом встановлено наступне.

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України видано наказ від 28 березня 2011 року N 291 "Про запровадження у 2011 році у вищих навчальних закладах експерименту "Електронний вступ 2011" (Наказ N 291), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2011 року за N 491/19229 (Офіційний вісник України, 06.05.2011 р., N 32, ст. 1366, далі - Наказ).

Згідно з Наказом (Наказ N 291) з 1 липня 2011 року запроваджено у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації експеримент "Електронний вступ 2011" (пункт 1 (Наказ N 291)), наказано взяти до відома, що в 2011 році подання вступниками електронних заяв про вступ до вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації є добровільним та не позбавляє вступника права на особисте подання до приймальної комісії вищого навчального закладу письмової заяви разом з необхідними документами; електронні заяви вступників, подані в режимі он-лайн через мережу Інтернет, враховуються приймальними комісіями вищих навчальних закладів, як і паперові, і дають право на участь у конкурсі (підпункти 1 - 2 пункту 3 (Наказ N 291)).

Відповідно до пункту 8 Наказу (Наказ N 291), він набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Пунктом 2 Наказу (Наказ N 291) затверджено Положення про проведення у 2011 році у вищих навчальних закладах експерименту "Електронний вступ 2011 (Наказ N 291) (далі - Положення).

Положенням (Наказ N 291) встановлено, зокрема, що воно розроблене відповідно до Закону України "Про вищу освіту", пункту 4.3 розділу IV Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 19 жовтня 2010 року N 961, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 28 жовтня 2010 року за N 999/18294, та визначає порядок подання вступниками в електронному вигляді заяв про вступ до вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації у 2011 році (пункт 1 (Наказ N 291)). Метою експерименту "Електронний вступ 2011" є удосконалення процедури подання вступниками до вищих навчальних закладів (університетів, академій, інститутів, консерваторій) незалежно від форми власності та підпорядкування заяв про вступ на денну форму навчання в електронному вигляді (пункт 2 (Наказ N 291)). Для електронної реєстрації заяви про вступ вступникам необхідно мати документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до вищих навчальних закладів для вступу за обраним напрямом (спеціальністю) (пункт 3 (Наказ N 291)). Електронна реєстрація заяви здійснюється шляхом заповнення вступником в режимі он-лайн електронної форми за допомогою програмного інтерфейсу, розміщеного на інтернет-порталі "Єдине інформаційне освітнє вікно" за адресою http://ev2011.osvita.com, із зазначенням вищих навчальних закладів та напрямів підготовки (спеціальностей), у конкурсному відборі яких вступник бажає взяти участь відповідно до Умов прийому. Вступник може подати електронну заяву не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них (пункт 4 (Наказ N 291)). Після завершення електронної реєстрації вступник отримує логін та пароль особистого електронного кабінету вступника на зазначену ним при реєстрації електронну пошту, інформація про яку зазначається ним під час електронної реєстрації. Строки подання вступниками електронних заяв закінчуються у строки, визначені у розділі V Умов прийому (пункт 5 (Наказ N 291)). Після подання електронних заяв вступник отримує від приймальних комісій обраних ним вищих навчальних закладів електронні повідомлення про отримання таких заяв, що є підтвердженням факту допущення вступника до участі в конкурсі (пункт 6 (Наказ N 291)). У разі не отримання вступником від приймальної комісії повідомлення про прийняття електронної заяви така заява вважається не поданою, що не позбавляє його права подати до вищого навчального закладу заяву про вступ особисто у паперовій формі (пункт 7 (Наказ N 291)). У разі подання вступником документів особисто у паперовій формі уповноважені особи приймальних комісій зобов'язані перевірити в режимі он-лайн в Єдиній державній електронній базі з питань освіти кількість поданих вступником електронних заяв на відповідність кількості, що зазначена в Умовах прийому, та зробити відмітку в базі про факт прийняття заяви з обов'язковим зазначенням, оригінали чи копії документів були надані вступником до приймальної комісії. У разі коли в Єдиній державній електронній базі з питань освіти немає відомостей про вступника, уповноважена особа приймальної комісії вносить до такої бази відомості про вступника разом з відміткою про факт прийняття такої заяви з обов'язковим зазначенням, оригінали чи копії документів були надані вступником до приймальної комісії (пункт 9 (Наказ N 291)). Робота уповноважених осіб приймальних комісій вищих навчальних закладів із внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти здійснюється в режимі он-лайн за допомогою інформаційної системи "Конкурс" та "Електронний вступ 2011". Доступ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти здійснюється в режимі он-лайн за допомогою технологій (протоколів) VPN та MPLS (пункт 10 (Наказ N 291)).

На підставі статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України відповідачем здійснено публікацію оголошення в Офіційному віснику України, 22.07.2011 р., N 53 про оскарження наказу (Наказ N 291).

На підтвердження того, що позивач є учасником спірних правовідносин, його представником надано розписку N 2480 про прийняття Національним університетом "Києво-Могилянська академія" документів від ОСОБА_1.

Вирішуючи спір, суд виходить з такого.

Згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України Президент України утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади.

Положенням про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 410/2011 (Указ N 410/2011), встановлено, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України (пункт 1 (Указ N 410/2011)); основними завданнями Міністерства є формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту (пункт 3 (Указ N 410/2011)); Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України в межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання (пункт 8 (Указ N 410/2011)).

Відповідно до статті 12 Закону України "Про освіту" від 23 травня 1991 року N 1060-XII (із наступними змінами та доповненнями) Міністерство освіти України є центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти, зокрема, розробляє умови прийому до навчальних закладів (абзац десятий частини першої).

Статтею 18 Закону України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року N 2984-III (із наступними змінами та доповненнями) визначено, що спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки: затверджує умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів (абзац дванадцятий частини першої).

Пунктом 4.3 Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затвердженихнаказом Міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2010 року N 961, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за N 999/18294, передбачено, що правила прийому до вищого навчального закладу залежно від статусу, типу та підпорядкування повинні містити, зокрема, порядок попередньої електронної реєстрації заяв вступників на участь у конкурсі та наступного подання документів на паперових носіях.

Аналіз наведених норм правових актів дає підстави дійти висновку, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як центральний орган виконавчої влади, зокрема, в галузі освіти, правонаступник Міністерства освіти України згідно з Указом Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 9 грудня 2010 року N 1085/2010, наділене повноваженнями видавати накази, в тому числі і щодо порядку подання вступниками в електронному вигляді заяв про вступ до вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації.

Водночас суд бере до уваги, що Указом Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" від 30 вересня 2010 року N 926/2010 оголошено в Україні 2011 рік Роком освіти та інформаційного суспільства.

На виконання завдань поставлених Президентом України Кабінетом Міністрів України Кабінетом Міністрів України затверджено розпорядженням від 2 березня 2011 року N 192-р "План заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства" (План N 192-р), за якими, зокрема, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту зобов'язано розробити та впровадити на основі відкритої Єдиної державної електронної бази (реєстру) з питань освіти єдиної інформаційної системи управління освітою, що забезпечить подання абітурієнтами електронних заяв до вищих навчальних закладів.

Відтак, запровадження експерименту щодо подання вступниками заяв про вступ до вищого навчального закладу в електронному вигляді відповідає напрямкам розвитку системи вищої освіти, затверджених нормативно-правовим актами. В даному випадку, суд звертає увагу на запровадження відповідачем експерименту, який давав можливість подачі вступниками заяв як в електронній формі так і письмової заяви. Не впровадження відповідачем відкритої Єдиної державної електронної бази (реєстру) з питань освіти не є перешкодою у проведенні експерименту щодо подання вступниками електронної заяви як альтернативного способу, за наявності спеціалізованого програмного забезпечення (пункт 10 Наказу (Наказ N 291)) та можливості контролю за надходженням, реєстрацією заяв як з боку вступника так і збоку відповідальних членів приймальної комісії (пункти 7 - 10 (Наказ N 291)).

Розглядаючи твердження позивача про невідповідність Наказу (Наказ N 291) статті 6 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22 травня 2003 року N 851-IV, за якою електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу, суд зазначає, що на сьогоднішній день не створено дієвих механізмів використання електронного документообігу з застосуванням електронного підпису, що утруднює доступ користувачам для використання новітніх технологій. Проте, вказана обставина не позбавляє можливості проведення експерименту щодо вдосконалення механізму подачі заяв в електронному вигляді. Водночас слід врахувати, що Наказом (Наказ N 291) застережено про проведення експерименту в 2011 році щодо подачі електронних заяв вступниками, визначено можливість подачі заяви в письмовому вигляді в разі не отримання вступником від приймальної комісії повідомлення про прийняття електронної заяви (пункт 7 Наказу (Наказ N 291)).

Щодо невідповідності Наказу частині четвертій статті 44 Закону України "Про вищу освіту", то слід зазначити, що Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 1 лютого 2006 року N 71, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2006 року за N 11/11985, передбачено особисте подання вступниками заяви про вступ до вищого навчального закладу (пункт 11). Разом з тим, як уже зазначалось, пунктом 4.3 Умов прийому до вищих навчальних закладів України визначено необхідність передбачення в правилах прийому до вищого навчального закладу порядку попередньої електронної реєстрації заяв вступників на участь у конкурсі та наступного подання документів на паперових носіях.

За висновком суду, особисте подання вступниками заяви про вступ, що встановлено Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, не визначає єдиного способу подання, тому не виключає можливості подання такої заяви в електронному вигляді, відповідно це не суперечить Закону України "Про вищу освіту".

Також необґрунтованим є твердження позивача, що Наказом (Наказ N 291) порушеного його право на освіту. Суд вважає, що Наказом жодним чином не обмежено доступ до отримання вищої освіти, а лише запроваджено експеримент на 2011 рік щодо можливості подання вступником заяви про вступ до вищого навчального закладу, що є альтернативним способом подання вступником письмової заяви. Припущення позивача про можливі зловживання з боку інших осіб під час подання електронних заяв на підставі Наказу, не можуть бути свідченням порушення конституційного права позивача на освіту, позаяк не впливають на можливість реалізації права на освіту - отримання вищої освіти. Встановлення Наказом можливості подання електронної заяви, не звужує права позивача на отримання вищої освіти, що передбачено Законом України "Про вищу освіту", не встановлює обмежень щодо вже існуючого механізму реалізації такого права шляхом подання письмової заяви особисто.

Згідно з частиною третьою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України в справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку (пункти 1 - 10).

Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла висновку, що Наказ (Наказ N 291) видано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мали значення для прийняття Наказу, пропорційно, з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямовано Наказ. Отже, у задоволенні позовних вимог слід відмовити у повному обсязі.

Керуючись статтями 9, 69 - 71, 94, 97, 158 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва постановив:

У задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.

Постанова суду першої інстанції набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 185 - 187 цього Кодексу шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги з одночасним надсиланням копії апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з дня проголошення постанови. У разі відкладення складення постанови у повному обсязі, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

 

Головуючий, суддя

В. А. Донець

Судді:

Д. А. Костенко

 

Л. О. Маруліна

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали