ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

13.07.2011 р.

Справа N 2а-5222/11/1270

Луганський окружний адміністративний суд у складі: судді Солоніченко О. В., при секретарі: Балябі В. С., за участю представників позивача - ОСОБА_1 дов. від 10.01.2011, ОСОБА_2, дов. від 01.06.2011, представника відповідача - ОСОБА_3, дов. від 23.05.2011, розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Приватного акціонерного товариства "Компанія "Айдар Ліга" до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Луганську про визнання нечинним правового акта індивідуальної дії - податкової консультації від 26.04.2011 N 7436/10/08-516, встановив:

23 червня 2011 року Луганським окружним адміністративним судом відкрито провадження за адміністративним позовом Приватного акціонерного товариства "Компанія "Айдар Ліга" до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Луганську про визнання нечинним правового акту індивідуальної дії - податкової консультації від 26.04.2011 N 7436/10/08-516.

В обґрунтування заявлених вимог зазначено, що позивач звернувся до відповідача з проханням надати податкову консультацію з питань практичного застосування норм статей 241, 242 Податкового кодексу України, а саме:

чи є позивач податковим агентом, який утримує і сплачує до бюджету екологічний податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, під час реалізації такого палива, за умови, якщо таке паливо придбане у суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю паливом (код виду діяльності за КВЕД 51.51.0);

чи можуть певні обсяги та види палива обкладатися екологічним податком два і більше разів в залежності від кількості посередників, що здійснюють оптову торгівлю паливом;

чи є об'єктом та базою оподаткування обсяги та види палива, реалізовані позивачем, які придбані ним у суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю паливом (код виду діяльності за КВЕД 51.51.0).

У відповідь відповідач наводить норми підпункту 241.2.1 п. 241.2 ст. 241 Податкового кодексу, та Національного класифікатора України "Класифікація видів екологічної діяльності", та зазначає, що податковими агентами, які здійснюють оптову торгівлю паливом, слід вважати суб'єктів господарювання за кодами КВЕД 51.12.0 та 51.51.0.

Таким чином, на думку позивача, відповідач вважає, що обсяги і види палива можуть обкладатися екологічним податком два і більше разів, в залежності від кількості посередників, що здійснюють оптову торгівлю палива, незалежно від того, чи нараховував та сплачував цей податок попередній продавець палива.

Позивач, наводячи вимоги п. 14.1.57, 14.1.142, 18.1, п. 240.2 Податкового кодексу України, зазначає, що така позиція податкового органу суперечить нормам Податкового кодексу України та змісту екологічного податку, тому просив суд визнати нечинним правовий акт індивідуальної дії - податкову консультацію.

В судовому засіданні представники позивача підтримали заявлені вимоги, просили суд задовольнити позов у повному обсязі.

Представник відповідача в судовому засіданні позов не визнав, просив суд відмовити в його задоволенні з підстав, викладених у письмових запереченнях проти позову, в яких зокрема з посиланням на норми п. 14.1.57, 14.1.142, 18.1, п. 240.2, ст. 240, 241, 242 та Національного класифікатора України "Класифікація видів екологічної діяльності" зазначив, що позивач є податковим агентом, який повинен утримувати та сплачувати екологічний податок під час реалізації палива.

Вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Позивач - Приватне акціонерне товариство "Компанія "Айдар Ліга", зареєстровано в якості юридичної особи виконавчим комітетом Луганської міської ради 19.12.95, внесено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ідентифікаційний код 23491265, перебуває на обліку у Спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Луганську 21.12.95, зареєстровано платником податку на додану вартість 14.07.97 (а. с. 16 - 19).

18.04.2011 позивач звернувся до відповідача - Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Луганську з листом за N 132 (а. с. 6) з проханням надати консультацію з наступних питань:

чи є позивач податковим агентом, який утримує і сплачує до бюджету екологічний податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, під час реалізації такого палива, за умови, якщо таке паливо придбане у суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю паливом (код виду діяльності за КВЕД 51.51.0);

чи можуть певні обсяги та види палива обкладатися екологічним податком два і більше разів в залежності від кількості посередників, що здійснюють оптову торгівлю паливом;

чи є об'єктом та базою оподаткування обсяги та види палива, реалізовані позивачем, які придбані ним у суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю паливом (код виду діяльності за КВЕД 51.51.0).

У відповідь позивачем отримано лист N 7436/10/08-516 від 26.04.2011, в якому відповідачем викладено зміст п. 241.1, підпункту 241.2.1 п. 241.2 ст. 241 Податкового кодексу України та наведено вимоги Національного класифікатора України "Класифікація видів екологічної діяльності", та зазначено, що податковими агентами, які здійснюють оптову торгівлю паливом, слід вважати суб'єктів господарювання за кодами КВЕД 51.12.0 та 51.51.0 (а. с. 5).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України (надалі - ПК України).

Правовідносини щодо надання податкових консультацій врегульовано ст. ст. 52, 53 ПК України.

Відповідно до п. 52.1 ст. 52 ПК України за зверненням платників податків контролюючі органи безоплатно надають консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства.

П. 52.2 ст. 52 ПК України визначає, що податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Згідно з п. 52.3 цієї статті за вибором платника податків консультація надається в усній або письмовій формі.

В силу п. 52.4 ст. 52 ПК України консультації надаються органом державної податкової служби або митним органом, в якому платник податків перебуває на обліку, або вищим органом державної податкової служби або вищим митним органом, якому такий орган адміністративно підпорядкований, а також центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Виходячи з норм п. 52.5 ст. 52 ПК України контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

Наслідки застосування податкових консультацій передбачає ст. 53 ПК України, відповідно до норм п. 53.1 якої не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої у письмовій формі, зокрема на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація була змінена або скасована.

Право платника податків на оскарження податкової консультації контролюючого органу як правового акту індивідуальної дії, викладену в письмовій формі, яка, на думку такого платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору встановлено п. 53.3 ст. 53 ПК України.

Визнання судом такої податкової консультації недійсною є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду (п. 53.3 ст. 53 ПК України).

Частиною 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Наведені норми КАС України вказують, що судовому захисту підлягає лише порушене право позивача.

Таким чином, норми ПК України, що передбачають право платника податків на оскарження податкової консультації, мають застосовуватись з урахуванням норм процесуального закону.

Позивач про негативні наслідки оскаржуваної податкової консультації не зазначає. Відсутність таких наслідків на день розгляду справи підтверджено також в судовому засіданні представниками позивача. Відтак, за відсутності факту порушення будь-яких прав позивача, та необхідності їх відновлення, скасування податкової консультації вбачається недоцільним.

Крім того, як вбачається з оскаржуваної консультації, її зміст зводиться до наведення норм податкового законодавства та не містить вказівок для позивача діяти тим чи іншим чином, при тому, що зміст наведених податковим органом норм відповідає змісту норм ПК України.

На підставі вищевикладеного, з урахуванням норм ст. 2 КАС України у задоволенні вимог позивача слід відмовити за необґрунтованістю.

Керуючись ст. ст. 158 - 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

У задоволенні позову Приватного акціонерного товариства "Компанія "Айдар Ліга" до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Луганську про визнання нечинним правового акту індивідуальної дії - податкової консультації від 26.04.2011 N 7436/10/08-516 відмовити повністю за необґрунтованістю.

Постанова суду може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів після її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України - з дня отримання копії постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ст. 186 КАС України, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження, або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанову в повному обсязі складено 15 липня 2011 року.

 

Суддя

О. В. Солоніченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали