ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

31.08.2010 р.

N К-46669/09

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі: головуючої судді - Васильченко Н. В., суддів: Цуркана М. І., Бим М. Є, Кравченко О. О., Черпіцької Л. Т., при секретарі Сорокіній Л. В. (за участю представника позивача - Єгорової В. Г.), розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за касаційною скаргою Колективного підприємства "Алмаз" на постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 17 вересня 2009 р. у справі за позовом Колективного підприємства "Алмаз" до Фонду комунального майна Ізмаїльської міської ради та Ізмаїльської міської ради про визнання нечинним рішення та зобов'язання вчинити дії, встановила:

Колективне підприємство "Алмаз" звернулось до суду з адміністративним позовом до Фонду комунального майна Ізмаїльської міської ради та Ізмаїльської міської ради, в якому з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог, просив визнати протиправним та скасувати рішення 18 сесії 5 скликання Ізмаїльської міської ради від 01.06.2007 року про внесення змін в рішення N 46-V від 05.03.2007 року "Про перелік об'єктів комунальної власності Ізмаїльської міської громади, які підлягають приватизації у 2007 році" про виключення об'єкта - нежилого приміщення, розташованого на території центрального ринку літер Щ-1, загальною площею 80,4 кв. м. з переліку об'єктів комунальної власності Ізмаїльської міської громади, які підлягають приватизації у 2007 році; визнати незаконними дії Фонду комунального майна Ізмаїльської міської ради щодо відмови КП "Алмаз" у приватизації шляхом викупу нежилого приміщення, розташованого на території центрального ринку літер Щ-1, загальною площею 80,4 кв. м.; зобов'язати Фонд комунального майна Ізмаїльської міської ради укласти договір купівлі - продажу нежилого приміщення, розташованого на території центрального ринку м. Ізмаїла, літер Щ-1, загальною площею 80,4 кв. м. з КП "Алмаз" на підставі матеріалів приватизаційної справи, у тому числі експертної оцінки, виготовленої ТОВ "Альфа - Текнор" за замовленням Фонду комунального майна Ізмаїльської міської ради згідно договору N 11 від 10.04.2007 року, згідно якої ринкова вартість об'єкту оцінки складає 106290 грн. без ПДВ, при цьому доля орендаря складає 12755 грн. без ПДВ.

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 3 квітня 2008 р. позовні вимоги задоволено повністю.

Постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 17 вересня 2009 р. постанову Одеського окружного адміністративного суду від 3 квітня 2008 р. скасовано та відмовлено у задоволенні позову.

Не погоджуючись з судовим рішенням апеляційного суду, позивач звернувся до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 17 вересня 2009 р. та залишити в силі постанову Одеського окружного адміністративного суду від 3 квітня 2008 р. Скарга мотивована невірним застосуванням судами норм матеріального та процесуального права.

Заслухавши доповідача, перевіривши матеріали справи на предмет повноти та всебічності дослідження обставин, обґрунтованості застосуванням норм матеріального та процесуального права до спірних правовідносин, вивчивши доводи касаційної скарги, колегія суддів знаходить підстави до часткового задоволення касаційної скарги з огляду на наступне.

Як вбачається із матеріалів справи, на підставі заяви Колективного підприємства "Алмаз", як орендаря нежитлового приміщення літ. Щ-1 площею 80,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Центральний ринок, м. Ізмаїл, Рішенням Ізмаїльської міської ради N 463-V від 05.03.2007 року "Про перелік об'єктів комунальної власності Ізмаїльської міської громади, які підлягають приватизації у 2007 році" вищевказане нежиле приміщення було включено до переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації шляхом викупу.

Рішенням 18 сесії 5 скликання Ізмаїльської міської ради від 01.06.2007 року "Про внесення змін в рішення N 463-V від 05.03.2007 року "Про перелік об'єктів комунальної власності Ізмаїльської міської громади, які підлягають приватизації у 2007 році" виключено вищезазначений об'єкт з переліку об'єктів комунальної власності Ізмаїльської міської громади, які підлягають приватизації у 2007 році.

У зв'язку із виключенням нежитлового приміщення літ. Щ-1 площею 80,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Центральний ринок, м. Ізмаїл з переліку об'єктів комунальної власності які підлягають приватизації, Фондом комунального майна Ізмаїльської міської ради було відмовлено позивачу у приватизації.

Скасовуючи вищезазначене рішення Ізмаїльської міської ради, суд першої інстанції виходив з того, що позивачу необґрунтовано відмовлено у приватизації, оскільки рішення міської ради прийнято без відповідних повноважень всупереч вимогам Закону України "Про місцеве самоврядування в України"від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР та Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" від 6 березня 1992 року N 2171-XII.

Апеляційний суд, скасовуючи рішення суду першої інстанції і постановляючи нове - про відмову в задоволенні позову, виходив із того, що спосіб приватизації та затвердження переліків об'єктів приватизації визначає виключно міська рада, а тому пропозиція покупця щодо способу приватизації для неї не є обов'язковою і вона не позбавлена права скасовувати свої попередні рішення про включення об'єкту до переліку приватизації.

Колегія суддів не погоджується з таким висновком суду апеляційної інстанції, з огляду на таке.

У зв'язку із прийняттям міською радою рішення про включення об'єкта приватизації до одного з переліків, передбачених у частині 1 статті 7 Закону N 2171-XII, позивач набув права на приватизацію згаданого вище майна у визначеному законом порядку. Відмова в подальшій реалізації такого права жорстко обмежена підставами, зазначеними в абзаці 2 частини 5 тієї самої статті. Дискреційні функції міської ради як органу влади щодо включення до переліку об'єктів приватизації комунального майна та Фонду комунального майна Ізмаїльської міської ради, як органу приватизації на етапі, коли рішення про останню вже прийнято, досить жорстко обмежені в законодавчому порядку, а тому зазначені дії не належить до передбачених законом підстав відмови у приватизації (Аналогічна думка з цього приводу викладена в Постанові ВСУ від 3 грудня 2008 року)

При вирішенні даного спору колегія суддів також враховує позицію Конституційного Суду України викладену в Рішенні від 16 квітня 2009 року N 7-рп/2009 у справі N 1-9/2009 у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування).

Так, в п. 5 рішення Конституційного Суду України вказано зокрема про те, що органи місцевого самоврядування є відповідальними за свою діяльність перед юридичними і фізичними особами. Таким чином, органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є "гарантією стабільності суспільних відносин" між органами місцевого самоврядування і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього рішення, що узгоджується з правовою позицією, викладеною в абзаці другому пункту 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 13 травня 1997 року N 1-зп у справі щодо несумісності депутатського мандата. Ненормативні правові акти органу місцевого самоврядування є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх виконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

4) безсторонньо (неупереджено);

5) добросовісно;

6) розсудливо;

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації;

8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;

10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що оскаржуване рішення Ізмаїльської міської ради від 01.06.2007 року про внесення змін в рішення N 463-V від 05.03.2007 року "Про перелік об'єктів комунальної власності Ізмаїльської міської громади, які підлягають приватизації у 2007 році" та відмова Фонду комунального майна Ізмаїльської міської ради у приватизації шляхом викупу нежилого приміщення, розташованого на території центрального ринку літер Щ-1, загальною площею 80,4 кв. м. не відповідають вимогам законності та обґрунтованості.

За таких обставин, колегія суддів доходить висновку, що згадані вище норми права апеляційним судом застосовані неправильно, у зв'язку із чим постанова цього суду підлягає скасуванню, а безпідставно скасоване рішення суду першої інстанції в цій частині - залишенню в силі.

Разом з тим, задовольняючи позов в частині зобов'язання Фонду комунального майна Ізмаїльської міської ради укласти договір купівлі - продажу нежилого приміщення, суд першої інстанції вийшов за межі встановлених ст. 162 КАС України повноважень.

Згідно статті 225 КАС України суд касаційної інстанції має право змінити судове рішення, якщо у справі немає необхідності досліджувати нові докази або встановлювати обставини, а судове рішення, яке змінюється, є помилковим тільки в частині.

Керуючись статтями 221, 223, 225, 229, 230, 232 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів постановила:

Касаційну скаргу Колективного підприємства "Алмаз" задовольнити частково.

Постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 17 вересня 2009 р. скасувати.

Постанову Одеського окружного адміністративного суду від 3 квітня 2008 р. змінити, скасувавши її в частині зобов'язання Фонду комунального майна Ізмаїльської міської ради укласти договір купівлі - продажу нежилого приміщення, розташованого на території центрального ринку м. Ізмаїла, літер Щ-1, загальною площею 80,4 кв. м. з КП "Алмаз" на підставі матеріалів приватизаційної справи, у тому числі експертної оцінки, виготовленої ТОВ "Альфа - Текнор" за замовленням Фонду комунального майна Ізмаїльської міської ради згідно договору N 11 від 10.04.2007 року, згідно якої ринкова вартість об'єкту оцінки складає 106290 грн. без ПДВ, при цьому доля орендаря складає 12755 грн. без ПДВ.

В цій частині відмовити Колективному підприємству "Алмаз" в задоволенні позову.

В решті постанову Одеського окружного адміністративного суду від 3 квітня 2008 р. залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає, крім як з підстав, в порядку та у строки, визначені ст. ст. 235 - 2442 КАС України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали