ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

14.09.2011 р.

N К-27220/10

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: головуючого - Сіроша М. В., суддів - Гончар Л. Я., Конюшка К. В., Харченка В. В., Черпіцької Л. Т., секретаря - Антипенко В. В. (за участю представників: Відкритого акціонерного товариства "Завод Радар" - Б. Л. М., Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - М. В. М.), розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за касаційною скаргою Відкритого акціонерного товариства "Завод Радар" на ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 7 липня 2010 року у справі за адміністративним позовом Відкритого акціонерного товариства "Завод Радар" до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, третя особа - Міністерство юстиції України, про визнання рішення і наказу нечинними, встановила:

У жовтні 2008 року ВАТ "Завод Радар" звернувся із позовом до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про визнання рішення за N 923 від 26.04.2007 р. "Про затвердження Програми попередження фактів створення акціонерних товариств з ознаками фіктивності та протидії обігу на ринку цінних паперів акцій таких товариств" і  наказу за N 606 від 25.06.2007 р. "Щодо реалізації Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 16.02.2007 р. "Про заходи щодо запобігання непродуктивному відпливу капіталів за межі України" нечинними.

В обґрунтування заявлених вимог ВАТ "Завод Радар"посилалось на те, що зазначені нормативно-правові акти не відповідають чинному законодавству України, а встановлені ними поняття товариства з ознаками фіктивності і критерії фіктивності створюють перешкоди діяльності товариства.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 29 жовтня 2009 року позовні вимоги задоволено.

Обґрунтовуючи судове рішення, суд посилався на суперечність спірних рішення і наказу актам вищої юридичної сили, неналежне їх опублікування у засобах масової інформації, як наслідок - неможливість їх застосування.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 7 липня 2010 року апеляційну скаргу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку задоволено частково, постанову Окружного адміністративного суду м. Києва скасовано, провадження у справі закрито.

У вказаному рішенні суд апеляційної інстанції посилався на те, що справу помилково розглянуто у порядку адміністративного судочинства, оскільки спірні рішення і наказ не є нормативними правовими актами, не встановлюють, не змінюють і не скасовують норми права, стосуються прав і обов'язків чітко визначеного кола суб'єктів.

Не погоджуючись із рішенням Київського апеляційного адміністративного суду, ВАТ "Завод Радар" звернулось із касаційною скаргою із вимогою скасування ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 7 липня 2010 року і залишення в силі постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 29 жовтня 2009 року, посилаючись на порушення норм матеріального, процесуального права.

Заслухавши суддю-доповідача, вивчивши матеріали адміністративної справи, перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права, обговоривши доводи касаційної скарги, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судами встановлено, що на виконання Указу Президента України за N 216/2007 р. від 17.03.2007 р. "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого 2007 року "Про заходи щодо запобігання непродуктивному відпливу капіталів за межі України" Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ухвалено рішення за N 923 від 26.04.2007 р., яким затверджено Програму попередження фактів створення акціонерних товариств з ознаками фіктивності та протидії обігу на ринку цінних паперів акцій таких товариств.

25.06.2007 р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла наказ за N 606 щодо реалізації Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого 2007 року "Про заходи щодо запобігання непродуктивному відпливу капіталів за межі України".

У додатку за N 2 до цього наказу визначено основні і додаткові критерії можливої фіктивності акціонерних товариств.

23.02.2007 р. ВАТ "Завод Радар"подано Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для реєстрації випуску акцій у зв'язку із реорганізацією шляхом перетворення ТОВ "Радар-Інвест".

24.04.2007 р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято розпорядження за N 135-В про відмову у реєстрації випуску акцій у зв'язку з невідповідністю наданих документів вимогам чинних нормативних актів.

18.06.2007 р. товариством повторно надано документи з метою реєстрації випуску акцій. Однак, розпорядженням за N 214-В від 13.07.2007 р. Державною комісією у реєстрації випуску акцій знову відмовлено з підстав невідповідності документів чинному законодавству.

На думку Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ВАТ "Завод Радар"належить до акціонерних товариств, які мають ознаки фіктивності, оскільки ВАТ "Завод Радар"створено шляхом реорганізації з товариства з обмеженою відповідальністю "Радар-Інвест", кількість засновників не перевищує дві особи, статутний капітал товариства складається майже на 100 % з не грошових коштів, а з простих іменних акцій.

Зазначене не дає підстав проводити Державною комісією відповідні дії з реєстрації акцій акціонерного товариства, оскільки такі дії суперечать заходам попередження фактів створення акціонерних товариств з ознаками фіктивності та протидії обігу на ринку цінних паперів, встановлених рішенням Державної комісії за N 923 від 26.04.2007 р.

Встановлено, що рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за N 1152 від 20.07.2010 р. затверджено Програму попередження фактів випуску та організації обігу цінних паперів, які можуть використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

П. 2 зазначеного рішення скасовано Програму попередження фактів створення акціонерних товариств з ознаками фіктивності та протидії обігу на ринку цінних паперів акцій таких товариств, затверджену рішенням Комісії за N 923 від 26.04.2007 р.

Оскільки оскаржувану ухвалу Київським апеляційним адміністративним судом прийнято до ухвалення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку вказаного рішення, суд апеляційної інстанції при розгляді адміністративної справи не мав можливості дослідити і перевірити цей доказ.

Згідно з ч. 1 ст. 69 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Крім того, в оскаржуваній ухвалі суд апеляційної інстанції зазначав про непідсудність спору судам адміністративної юрисдикції, так як рішення і наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є актами оперативно-розпорядчого характеру, не встановлюють, не змінюють і не скасовують норми права, адресовані підпорядкованим структурним підрозділам Державної комісії і спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих органів власних рішень.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України справа адміністративної юрисдикції - це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (у редакції від 16.12.2009 р.) встановлено основні завдання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема, здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, а також у сфері спільного інвестування, координація діяльності державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним органом, який здійснює покладені на неї владні управлінські функції на основі законодавства.

Наділена повноваженнями встановлювати вимоги щодо випуску (емісії) і обігу цінних паперів та їх похідних, інформації про випуск та розміщення цінних паперів, встановлювати порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, здійснювати реєстрацію випуску цінних паперів, тощо, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку є суб'єктом владних повноважень по відношенню до ВАТ "Завод Радар".

Згідно ч. 2 ст. 17 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема, спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Колегія суддів приходить до висновку, що спір між ВАТ "Завод Радар"і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку належить розглядати по суті заявлених вимог у порядку адміністративного судочинства.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що відповідно до ст. 227 КАС України, касаційна скарга підлягає частковому задоволенню, а рішення суду апеляційної інстанції - скасуванню, з направленням адміністративної справи до суду Київського апеляційного адміністративного суду для розгляду.

Керуючись ст. ст. 160, 167, 220, 221, 227, 230, 231 КАС України, ухвалила:

Касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Завод Радар" задовольнити частково.

Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 7 липня 2010 року скасувати. Адміністративну справу направити до Київського апеляційного адміністративного суду для розгляду.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає, крім як з підстав, визначених статтею 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Судді:

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали