СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

05.10.2010 р.

Справа N 2а-7104/09/2/0170

Ухвалу скасовано(згідно з постановою Вищого адміністративного суду України від 16 листопада 2011 року) (Постанова N К-36730/10)

Севастопольський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого, судді Дадінської Т. В., суддів: Єланської О. Е., Санакоєвої М. А., секретар судового засідання Божко О. О., за участю сторін: Заступник прокурора, Прокуратури АР Крим - не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином та своєчасно, про причину неявки суд не повідомив, представник відповідача, Ради міністрів АР Крим - Ш. А. Д., дов. N 01-01/1720 від 02.06.2010 р., представник третьої особи, фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 - не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином та своєчасно, про причину неявки суд не повідомив, розглянувши апеляційну скаргу Прокуратури АР Крим на постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим (суддя Циганова Г. Ю.) від 03.11.2009 по справі N 2а-7104/09/2/0170 за позовом Заступника прокурора АР Крим (вул. Севастопольська, 21, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95100) до Ради міністрів АР Крим (пр-т Кірова, 13, м. Сімферополь, 95005), третя особа: фізична особа - підприємець ОСОБА_3 (АДРЕСА_1), про визнання нечинною та скасування постанови, встановив:

Постановою Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 03.11.2009 року в задоволені позовних вимог Заступника прокурора АР Крим до Ради міністрів АР Крим тертя особа фізична особа - підприємець ОСОБА_3 про визнання не чинною та скасування постанови, відмовлено.

Не погодившись із зазначеною постановою суду, Прокуратура АР Крим звернулась з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 03.11.2009 року, прийняти нове рішення, яким позовні вимоги Заступника прокурора АР Крим задовольнити.

Апеляційна скарга мотивована невідповідністю судового рішення нормам процесуального права. Заявник апеляційної скарги посилається на те, що судом першої інстанції помилково зроблено висновок, що в даному випадку можливо надання земельної ділянки в оренду без проведення земельних торгів.

У судовому засіданні представник відповідача проти апеляційної скарги заперечував, просив у її задоволенні відмовити, а постанову суду першої інстанції залишити без змін.

Прокурор та представник третьої особи у судове засідання не з'явилися. Про дату, час і місце апеляційного розгляду справи були сповіщені належним чином. Про причини неприбуття суд не сповістили.

Відповідно до частини 4 статті 196 Кодексу адміністративного судочинства України неприбуття у судове засідання сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце апеляційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду справи.

Судова колегія, заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення представника відповідача, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування Окружним адміністративним судом АР Крим норм матеріального та процесуального права, вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3, отримані позитивні висновки про погодження місця розташування мідійного господарства та секції з навчання молоді вітрильній, водно-моторній і водолазній справі на земельній ділянці площею 0,8409 га забудованих земель змішаного використання, з них: 0,0086 га під спорудами, 0,3478 га під проїздами, проходами і площами, 0,4133 га під зеленими насадженнями, 0,0712 га інших, розташованих на землях запасу на границях населених пунктів на території Штормовської сільської ради на відстані 2,0 км південно-західніше смт Новоозерне на березі озера Донузлав від Республіканського комітету по лісовому і мисливському господарству АР Крим, Республіканського комітету по охороні навколишнього природного середовища, відділу містобудівництва, архітектури і житлово-комунального господарства Сакської районної державної адміністрації, Сакського районного відділу земельних ресурсів, Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції, Сакської районної санітарно-епідеміологічної станції, отримано акт вибору і обстеження земельної ділянки для проектування об'єкту.

Рішенням Штормовської сільської ради від 25.04.2005 року N 607 погоджено місце розташування вказаного вище об'єкту; розпорядженням голови Сакської районної державної адміністрації від 10.01.2006 року N 1-р також погоджено місця розташування об'єкту і зобов'язано суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_3 у строк до 01.06.2006 року надати матеріали погодження місця розташування мідійного господарства та секції з навчання молоді вітрильній, водно-моторній і водолазній справі суб'єкту підприємницької діяльності ОСОБА_3 на розгляд до Ради міністрів АР Крим. На підставі відповідних розпоряджень голови Сакської районної державної адміністрації строк надання матеріалів погодження місця розташування об'єкту на розгляд до Ради міністрів АР Крим продовжено до 01.09.2009 року.

Відповідно до частини 9 статті 151 Земельного кодексу України якщо погодження місця розташування об'єкта провадиться районною, обласною державною адміністрацією, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, сільська, селищна, міська рада готує свій висновок і подає матеріали на погодження до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міської, районної ради або районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації.

Відповідно до вказаної норми Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 21.02.2007 року N 363-5/07 фізичній особі - підприємцю ОСОБА_3 погоджено місце розташування мідійного господарства та секції з навчання молоді вітрильній, водно-моторній і водолазній справі на вищевказаній земельній ділянці.

Спірною постановою Ради міністрів АР Крим від 3 березня 2009 N 113 також погоджено місце розташування мідійного господарства та секції з навчання молоді вітрильній, водно-моторній і водолазній справі суб'єкту підприємницької діяльності ОСОБА_3 на земельній ділянці площею 0,8409 га із земель запасу промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення за межами населених пунктів Штромовської сільської ради і дозволено розробку проекту відведення земельної ділянки на умовах оренди.

Виконуючим обов'язки прокурора АР Крим було винесено протест на вказану постанову, в якому він вимагає її скасувати, посилаючись на порушення вимог пункту 2 статті 124 Земельного кодексу України та абзац 3 пункту 1 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України, вказуючи при цьому, що всі попередні рішення не є рішеннями про погодженням місця розташування об'єкту, в розумінні абз. 3 п. 1 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України, оскільки повноваження по вилученню земельних ділянок для рекреаційних потреб за межами населених пунктів належать лише Раді міністрів АР Крим.

Відповідачем 26.05.2009 року було розглянуто зазначений протест в. о. прокурора АР Крим і постановою N 304 від 26.05.2009 року його відхилено.

Стаття 19 Конституції України встановлює, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі статтею 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що знаходиться під особливою охороною держави. Право на землю набувається і реалізується громадянами і суб'єктами господарської діяльності (юридичними і фізичними особами) виключно відповідно до закону.

Серед передбачених статтею 16 Земельного кодексу України повноважень Ради міністрів АРК в галузі земельних відносин є розпорядження землями державної власності в межах, визначених цим Кодексом.

Статтею 93 Земельного кодексу України передбачено, що право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам.

Відповідно до статті 116 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених ЗК України. Набуття права на землю здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування.

Частиною 6 статті 122 Земельного кодексу України визначено, що Рада міністрів Автономної Республіки Крим передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у межах міст республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та за їх межами для всіх потреб, крім випадків, визначених частинами третьою, сьомою цієї статті.

Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування визначений у статті 123 Земельного кодексу України, відповідно до якої надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування. Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом її відведення, звертається з клопотанням про вибір місця розташування земельної ділянки до відповідної сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації. До клопотання додаються матеріали, передбачені частиною п'ятою статті 151 цього Кодексу. Вибір місця розташування земельної ділянки та надання дозволу і вимог на розроблення проекту її відведення здійснюються у порядку, встановленому статтею 151 цього Кодексу.

Умови і строки розроблення проектів відведення земельних ділянок визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору. Типовий договір на розробку проекту відведення земельної ділянки затверджується Кабінетом Міністрів України. Розроблений проект відведення земельної ділянки погоджується з територіальним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, а також з відповідним територіальним органом виконавчої влади з питань лісового або водного господарства (у разі вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення чи водного фонду). Погоджений проект відведення земельної ділянки після одержання позитивного висновку державної землевпорядної експертизи у випадках, передбачених законом, подається разом з клопотанням про надання земельної ділянки до відповідної державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, які розглядають його в місячний строк і в межах своїх повноважень, визначених цим Кодексом, приймають рішення про надання земельної ділянки у користування.

Згідно зі статтею 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, які знаходяться у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу.

Право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди і його державної реєстрації (стаття 125 Земельного кодексу України).

Судова колегія погоджується із висновком суду першої інстанції, що третя особа відповідно до зазначених вище вимог Земельного кодексу України вжила заходи щодо підготовки матеріалів вибору земельної ділянки. Всі ці заходи передують вирішенню питання щодо надання земельної ділянки в оренду. В матеріалах справи відсутні докази того, що постановою N 113 вже вирішено питання щодо надання в оренду земельної ділянки.

За таких обставин, судова колегія вважає, що відповідно до статті 124 Земельного кодексу України тільки передача в оренду земельної ділянки за рішенням відповідача потребує проведення земельних торгів, а матеріалами справи підтверджено тільки затвердження матеріалів вибору земельної ділянки (місця розташування об'єкту), що є першим етапом вирішення питання землекористування, який не потребує проведення торгів.

Судова колегія вважає, що не можна визнати законними вимоги прокурора щодо проведення торгів на стадії узгодження матеріалів вибору земельної ділянки, в наслідок чого відсутні підстави для задоволення позову.

Незгода прокурора з рішенням, прийнятим відповідачем при розгляді протесту, не є підставою для скасування такого рішення. У даному випадку прокурор звертається до суду з позовом про скасування рішення, на яке був винесений протест. У відповідності з вимогами частини 4 статті 21 Закону України "Про прокуратуру" скасування рішення про відхилення протесту прокурора діючим законодавством України не передбачено.

Таким чином, судом першої інстанції правильно з'ясовані обставини справи, що мають значення для справи, висновки суду, викладені в судовому рішенні, відповідають обставинам справи, судове рішення ухвалено з дотриманням норм матеріального та процесуального права, тому підстави для його скасування відсутні.

Керуючись статтями 195, 198, 205, 206, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалив:

Апеляційну скаргу Прокуратури АР Крим залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 03.11.2009 р. у справі N 2а-7104/09/02/0170 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення згідно з частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвалу може бути оскаржено в порядку статті 212 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з якою касаційна скарга на судові рішення подається безпосередньо до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, крім випадків, передбачених цим Кодексом, а в разі складення ухвали в повному обсязі відповідно до статті 160 цього Кодексу - з дня складення ухвали в повному обсязі.

Повний текст судового рішення виготовлений 11 жовтня 2010 р.

 

Головуючий, суддя

Т. В. Дадінська

Судді:

О. Е.Єланська

 

М. А.Санакоєва

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали