ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

01.11.2011 р.

Справа N 5002-19/1674-2011

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючий, суддя - Муравйов О. В., судді: Полянський А. Г., Яценко О. В., розглянувши матеріали касаційної скарги Агропромислового кооперативу "Степ" на постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 16.08.2011 року у справі N 5002-19/1674-2011 господарського суду Автономної Республіки Крим за позовом ТОВ "Кримтеплоелектроцентраль" до Агропромислового кооперативу "Степ", треті особи: 1. Миколаївська селищна рада; 2. Сімферопольська районна державна адміністрація; 3. Республіканський комітет АР Крим з охорони довкілля та природного середовища, про визнання недійсним договору, за участю представників сторін: позивача - не з'явились, відповідача - не з'явились, третьої особи - не з'явились (розпорядженням Секретаря другої судової палати Вищого господарського суду України від 31.10.2011 р. у зв'язку з поверненням судді Муравйова О. В. з відрядження для розгляду касаційної скарги у цій справі призначено колегію суддів у складі: головуючий - Муравйов О. В., судді - Полянський А. Г., Яценко О. В.), встановив:

Рішенням господарського суду Автономної Республіки Крим від 21.06.2011 р. (Мокрушин В. І.) в задоволенні позову відмовлено.

Постановою від 16.08.2011 р. Севастопольського апеляційного господарського суду (судді - Антонова І. В., Градова О. Г., Латинін О. А.) рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 21.06.2011 р. скасовано. Прийнято нове рішення у справі. Позов задоволено. Визнано недійсними договір N 302/465 від 19 січня 2009 року про надання послуг з накопичення в ставках-накопичувачах агропромислового кооперативу "Степ" умовно очищених вод, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю "Кримтеплоелектроцентраль" та агропромисловим кооперативом "Степ", та протокол розбіжностей до договору від 20 січня 2009 року.

Не погоджуючись з постановою апеляційної інстанції, Агропромисловий кооператив "Степ" звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить її скасувати та залишити в силі рішення суду першої інстанції, мотивуючи скаргу порушенням і неправильним застосуванням апеляційним господарським судом норм матеріального та процесуального права.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України прийшла до висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню в повному обсязі, виходячи із наступного.

Згідно положень ч. 2 ст. 1115 ГПК України касаційна інстанція перевіряє юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення у рішенні або постанові господарських судів.

У пункті 2 роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 10.12.96 року N 02-5/422 "Про судове рішення" зазначено, що у відповідності з статтею 4 Господарського процесуального кодексу України рішення з господарського спору повинно прийматись у цілковитій відповідності з нормами матеріального і процесуального права та фактичними обставинами справи, з достовірністю встановленими господарським судом.

На думку колегії суду, оскаржувана постанова вказаним вимогам не відповідає.

З матеріалів справи вбачається, що 19 січня 2009 року між ТОВ "Кримтеплоелектроцентраль" (замовник) та агропромисловим кооперативом "Степ" (виконавець) укладено договір N 302/465, відповідно до пункту 1.1 якого виконавець зобов'язався надати замовнику послуги по накопиченню умовно-очищених вод замовника в своїх ставках-накопичувачах та подальшої утилізації накопичених вод шляхом використання для зрошування, а замовник зобов'язався сплатити послуги виконавця в розмірі та порядку, передбаченому даним договором.

Згідно пункту 5.1 договір діяв до 31 грудня 2009 року.

20 січня 2009 року сторонами було узгоджено протокол розбіжностей до вказаного договору, яким пункт 2.1 договору викладено у наступній редакції: "Вартість/тариф на прийняття 1 м куб. стоків встановлена рішенням 32 сесії 5-го скликання Миколаївської селищної ради "Про узгодження тарифу на послуги по накопиченню в ставках-накопичувачах агропромислового кооперативу "Степ" умовно-очищених вод, які надходять зі станції біологічної очистки Миколаївської енергетичної ділянки Сакських теплових мереж товариства з обмеженою відповідальністю "Кримтеплоелектроцентраль" від 19 січня 2009 року (додаток N 1) (а. с. 22-25 т. 1).

Судами встановлено, що договір N 302/465 від 19.01.2009 року припинив свою дію з 01.01.2011 року.

Підставою для подання позову, на думку позивача, стало те, що договір N 302/465 від 19 січня 2009 року укладено під впливом тяжкої обставини на вкрай невигідних умовах та проти дійсної волі товариства внаслідок тиску з боку органів виконавчої влади та, наполягаючи на тому, що договір не відповідає вимогам закону, зокрема, в частині вартості послуг, що надаються, визначеної на підстав рішення 32 сесії 5-го скликання Миколаївської селищної ради "Про узгодження тарифу на послуги по накопиченню в ставках-накопичувачах агропромислового кооперативу "Степ" умовно-очищених вод, які надходять зі станції біологічної очистки Миколаївської енергетичної ділянки Сакських теплових мереж товариства з обмеженою відповідальністю "Кримтеплоелектроцентраль" від 19 січня 2009 року.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог з огляду на недоведеність позивачем відповідно до ст. ст. 33, 34 ГПК України підстав для задоволення позовних вимог.

Натомість, приймаючи рішення про відмову у задоволенні позову, апеляційний господарський суд виходив з того, що рішення 32 сесії 5-го скликання Миколаївської селищної ради "Про узгодження тарифу на послуги по накопиченню в ставках-накопичувачах агропромислового кооперативу "Степ" умовно-очищених вод, які надходять зі станції біологічної очистки Миколаївської енергетичної ділянки Сакських теплових мереж товариства з обмеженою відповідальністю "Кримтеплоелектроцентраль" від 19 січня 2009 року не було офіційно оприлюднене у друкованому засобі масової інформації та не набрало законної сили, не є чинним, а, відтак, сторони договору N 302/465 від 19 січня 2009 року не мали права застосовувати це рішення, а застосувавши його, необґрунтовано застосували тарифи на послуги по накопиченню умовно-очищених стічних вод у розмірі 1,25 грн. за 1 м куб.

Також судом зазначено, що згідно ст. 638 ЦК України ціна договору є його істотною умовою, яка свідчить про укладення оспорюваного договору, а невідповідність вимогам закону пункту 2.1 щодо вартості послуг, що надаються, у редакції протоколу розбіжностей від 20 січня 2009 року, який є невід'ємною частиною договору, надає суду підстави для визнання недійсним як договору N 302/465 від 19 січня 2009 року в цілому, так і протоколу розбіжностей від 20 січня 2009 року.

Відповідно до приписів ст. ст. 45, 47, 43 ГПК України судові рішення приймаються судом за результатами обговорення усіх обставин справи та за умови здійснення за своїм внутрішнім переконанням оцінки доказів, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Згідно із ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства (ст. 203 ЦК України).

Відповідно до абзацу 2 п. 1 роз'яснення Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням угод недійсними" N 02-5/111 від 12.03.99 р., вирішуючи спори про визнання угод недійсними, господарський суд повинен встановити наявність тих обставин, з якими закон пов'язує визнання угод недійсними і настання відповідних наслідків, а саме: відповідність змісту угод вимогам закону; додержання встановленої форми угоди; правоздатність сторін за угодою; у чому конкретно полягає неправомірність дій сторони та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Посилаючись на невідповідність вимогам ст. 638 ЦК України, пункту 2.1 договору, щодо вартості послуг, що надаються, у редакції протоколу розбіжностей від 20 січня 2009 року, апеляційний господарський суд не вказав, в чому саме полягає невідповідність п. 2.1 по відношенню до ст. 638 ЦК України, якою визначено загальні умови укладення договору.

Згідно ч. 3 ст. 207 ГК України у разі, якщо за змістом зобов'язання воно може бути припинено лише на майбутнє, таке зобов'язання визнається недійсним і припиняється на майбутнє.

Колегія суддів відзначає, що спірний договір може бути визнаний судом лише на майбутнє, оскільки фактичне надання послуг накопичення в ставках-накопичувачах агропромислового кооперативу "Степ" умовно очищених вод, унеможливлює, в разі його недійсності, проведення між сторонами реституції, так як надання послуг - "річ" безповоротна, і відновити сторони в первісне положення практично неможливо. Тому такий договір повинен визнаватися недійсним і припинятися на майбутнє.

Однак з матеріалів справи вбачається, що договір N 302/465 від 19 січня 2009 року припинив свою дію з 1 січня 2011 року.

Оскільки позовні вимоги зводилися до визнання недійсним договору, який вже припинив свою дію, і визнання його недійсним на майбутнє є неможливим, апеляційний господарський суд помилково визнав його недійсним.

За таких обставин апеляційний господарський суд неправильно застосував норми матеріального права та дійшов помилкових висновків про визнання договору недійсним.

Враховуючи межі перегляду справи в касаційній інстанції (ст. 1117 ГПК України) та положення п. 6 ст. 1119, ч. 1 ст. 11110 ГПК України, постанова підлягає скасуванню, а законне та обґрунтоване рішення місцевого господарського суду - залишенню в силі.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11110, 11111 ГПК України, суд постановив:

Касаційну скаргу Агропромислового кооперативу "Степ" задовольнити.

Постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 16.08.2011 року у справі N 5002-19/1674-2011 скасувати, а рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 21.06.2011 року у справі N 5002-19/1674-2011 залишити в силі.

 

Головуючий, суддя

О. В. Муравйов

Судді:

А. Г. Полянський

 

О. В. Яценко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали