ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

28.04.2011 р.

Справа N 47/148

За позовом

Публічного акціонерного товариства "Універмаг "Україна"

до

Англо Айріш Банк Корпорейшен Лімітед (Anglo Iris Bank Corporation Limited)

про

визнання недійсним договору

суддя

Станік С. Р.

представники:

не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до відповідача про визнання недійсним Договору іпотеки від 15.09.2009, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Універмаг "Україна" (ідентифікаційний код 01564897) та Англо Айріш Банк Корпорейшен Лімітед, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1, зареєстровано в реєстрі за N 546, 547, а також відшкодування судових витрат по сплаті державного мита та витрат з інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.04.2011 було порушено провадження в справі N 47/148 та призначено розгляд справи на 08.11.2011.

Позивач через канцелярію господарського суду міста Києва звернувся з письмовою заявою про вжиття заходів до забезпечення позову шляхом заборони відповідачу - Англо Айріш Банк Корпорейшен Лімітед, як іпотекодержателю за Договором іпотеки від 15.09.2009, у будь-який спосіб звертати стягнення на Заставлене майно (як це поняття визначено у п. 1.1 Договору іпотеки від 15.09.2009), зокрема, на підставі виконавчого напису нотаріуса або згідно з положеннями Договору іпотеки про задоволення вимог іпотекодержателя або шляхом набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки (Заставне майно), а також заборонити будь-яким приватним нотаріусам і державним нотаріальним конторам вчиняти виконавчий напис на Договорі іпотеки від 15.09.2009, укладеним між Відкритим акціонерним товариством "Універмаг "Україна" та Англо Айріш Банк, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1, зареєстровано в реєстрі за N 546, 547.

Заява про вжиття заходів до забезпечення позову мотивована тим, що відповідно до п. 5.3.1 оспорюваного договору іпотеки звернення стягнення на заставлене майно може здійснюватись у порядку позасудового врегулювання шляхом продажу іпотекодержателем заставленого майна будь-якій особі (особам) на підставі договору купівлі-продажу. Іпотекодержатель може продавати заставлене майно чи будь-яку його частину через одні або кілька торгів, якщо це не суперечить чинному законодавству, або окрему угоди за ціну, що встановлюється на торгах чи визначається шляхом переговорів між іпотекодержателем та одним або кількома потенційними покупцями і визначається згідно з обов'язковими до застосування положеннями чинного законодавства. Отже, відповідач, тобто іпотекодержатель, може звернути стягнення на предмет іпотеки на підставі виконавчого напису нотаріуса або згідно з положеннями договору іпотеки про задоволення вимог іпотекодержателя або шляхом набуття права власності на предмет іпотеки (Заставне майно).

Також, позивач зазначає, що згідно з п. 5.3.2 оспорюваного договору іпотеки за вибором іпотекодержателя звернення стягнення на заставлене майно може здійснюватись іпотекодержателем у порядку позасудового врегулювання шляхом набуття іпотекодержателем права власності на Заставлено майно за вартістю, визначеною на момент такого набуття незалежним суб'єктом оціночної діяльності, визначеним та прийнятним для іпотекодержателя, або, якщо встановлено обов'язкові до застосування відповідні положення законодавства, - за іншою вартістю, визначеною відповідно до таких обов'язкових вимог чинного законодавства України. У цьому випадку право власності на заставлене майно переходить до іпотекодержателя згідно з відповідним рішенням іпотекодержателя на підставі цього договору, відповідні положення якого є договором сторін про задоволення вимог іпотекодержателя, або окремого договору про задоволення вимог іпотекодержателя, якщо такий договір буде укладений іпотекодавцем і іпотекодержателем. При задоволенні забезпечених зобов'язань шляхом набуття права власності на заставлене майно іпотекодержателем, цей Договір або окремий договір про задоволення вимог іпотекодержателя, якщо такий договір буде укладений іпотекодавцем і Іпотекодержателем, є правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яким є заставлене майно.

Відповідно до ст. 87 Закону України "Про нотаріат" для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Відповідно до ст. 90 Закону України "Про нотаріат" стягнення за виконавчим написом провадиться в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження". Згідно з   ст. 1 Закону України "Про нотаріат" вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).

У разі звернення відповідачем стягнення на Заставне майно (у будь-який вищевказаний спосіб) виникне реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення про задоволення позову в цій справі, оскільки в такому разі позивач буде позбавлений права власності на заставлене майно, а відновлення його права власності на заставлене майно буде значно утруднене або взагалі може виявитися неможливим.

Відповідно до ст. 66 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Статтею 67 Господарського процесуального кодексу України визначено перелік видів забезпечення позову, зокрема ними є заборона відповідачеві вчиняти певні дії, заборона іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору.

Господарський суд міста Києва дослідивши подані позивачами матеріали, враховуючи те, що забезпечення позову є засобом запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи, дійшов висновку, що в відомостях, які містяться у поданих позивачем матеріалах, є достатні підстави вважати, що невжиття заходів до забезпечення позову у даній справі може утруднити чи зробити неможливим виконання в майбутньому рішення господарського суду по даній справі, оскільки у разі звернення відповідачем стягнення на заставне майно в порядку, визначеному п. 5.3.1 та п. 5.3.2 оспорюваного договору, виникне реальна загроза невиконання чи утруднення виконання рішення у зазначеній справі, оскільки в такому разі позивач буде позбавлений права власності на заставлене майно, а відновлення його права власності на заставлене майно буде значно утруднене або взагалі може виявитися неможливим.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що заява позивача про вжиття заходів до забезпечення позову є законною, обґрунтованою, та такою, що підлягає задоволенню, а саме шляхом заборони відповідачу - Англо Айріш Банк Корпорейшен Лімітед, як іпотекодержателю за Договором іпотеки від 15.09.2009, у будь-який спосіб звертати стягнення на заставлене майно (як це поняття визначено у п. 1.1 Договору іпотеки від 15.09.2009), зокрема, на підставі виконавчого напису нотаріуса або згідно з положеннями Договору іпотеки про задоволення вимог іпотекодержателя або шляхом набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки (Заставне майно), а також заборонити будь-яким приватним нотаріусам і державним нотаріальним конторам вчиняти виконавчий напис на Договорі іпотеки від 15.09.2009, укладеним між Відкритим акціонерним товариством "Універмаг "Україна" та Англо Айріш Банк, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1, зареєстровано в реєстрі за N 546, 547.

При вжитті заходів до забезпечення позову суд виходить з того, що існує зв'язок між визначеним у позові предметом спору і заходами забезпечення позову, а забезпечення позову шляхом заборони відповідачу - Англо Айріш Банк Корпорейшен Лімітед, як іпотекодержателю за Договором іпотеки від 15.09.2009, у будь-який спосіб звертати стягнення на заставлене майно (як це поняття визначено у п. 1.1 Договору іпотеки від 15.09.2009), зокрема, на підставі виконавчого напису нотаріуса або згідно з положеннями Договору іпотеки про задоволення вимог іпотекодержателя або шляхом набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки (Заставне майно), а також заборонити будь-яким приватним нотаріусам і державним нотаріальним конторам вчиняти виконавчий напис на договорі іпотеки від 15.09.2009, укладеним між Відкритим акціонерним товариством "Універмаг "Україна" та Англо Айріш Банк, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1, зареєстровано в реєстрі за N 546, 547 - спрямовані на попередження порушень прав та законних інтересів позивача.

Керуючись ст. ст. 66, 67, 89 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва ухвалив:

1. Заяву позивача про вжиття заходів до забезпечення позову - задовольнити.

2. З метою забезпечення позову до вирішення спору по суті, вжити заходи до забезпечення позову шляхом заборони Англо Айріш Банк Корпорейшен Лімітед (Anglo Iris Bank Corporation Limited, юридична особа, що створена і здійснює свою діяльність за законодавством республіки Ірландії, місцезнаходження: 18/21 St. Stephen's, Green Dublin 2, Ireland (18/21 Сент Стівен Грін, Дублін 2, Ірландія)), як іпотекодержателю за Договором іпотеки від 15.09.2009, у будь-який спосіб звертати стягнення на заставлене майно (як це поняття визначено у п. 1.1 Договору іпотеки від 15.09.2009), зокрема, на підставі виконавчого напису нотаріуса або згідно з положеннями Договору іпотеки про задоволення вимог іпотекодержателя або шляхом набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки (Заставне майно), а також заборонити будь-яким приватним нотаріусам і державним нотаріальним конторам вчиняти виконавчий напис на Договорі іпотеки від 15.09.2009, укладеним між Відкритим акціонерним товариством "Універмаг "Україна" (код ЄДРПОУ 01564897; місцезнаходження: 01135 м. Київ, пл. Перемоги, 3) та Англо Айріш Банк Корпорейшен Лімітед (Anglo Iris Bank Corporation Limited, юридична особа, що створена і здійснює свою діяльність за законодавством республіки Ірландії, місцезнаходження: 18/21 St. Stephen's, Green Dublin 2, Ireland (18/21Сент Стівен Грін, Дублін 2, Ірландія)), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1, зареєстровано в реєстрі за N 546, 547.

3. Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому для виконання судових рішень і її оскарження не зупиняє її виконання. Строк пред'явлення даної ухвали до виконання - 28.04.2012.

Стягувачем за даною ухвалою є Публічне акціонерне товариство "Універмаг "Україна" (код ЄДРПОУ 01564897; місцезнаходження: 01135 м. Київ, пл. Перемоги, 3).

Боржником за даною ухвалою є Англо Айріш Банк Корпорейшен Лімітед (Anglo Iris Bank Corporation Limited, юридична особа, що створена і здійснює свою діяльність за законодавством республіки Ірландії, місцезнаходження: 18/21 St. Stephen's, Green Dublin 2, Ireland (18/21Сент Стівен Грін, Дублін 2, Ірландія)).

4. Копію ухвали направити сторонам та органу примусового виконання судових рішень для її виконання в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

 

Суддя

С. Р. Станік

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали