ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

19.05.2008 р.

N 5/295

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: головуючого, судді - Кочана В. М., суддів: Келеберди В. І., Арсірія Р. О., секретаря судового засідання - Стріхи В. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративний позов ОСОБА_1 до Міністерства юстиції України про визнання недійсним наказу N 89/5 від 07.12.2006 р., встановив:

ОСОБА_1 звернулась до суду з адміністративним позовом, в якому просила визнати недійсним наказ Міністерства юстиції України від 07.12.2006 року N 89/5 "Про затвердження Порядку проходження стажування громадянами України в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів, що займаються приватною нотаріальною практикою, Порядку проведення кваліфікаційного іспиту особами, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою" та зобов'язати Міністерство юстиції України, у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", скасувати державну реєстрацію наказу від 07.12.2006 року N 89/5 "Про затвердження Порядку проходження стажування громадянами України в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів, що займаються приватною нотаріальною практикою, Порядку проведення кваліфікаційного іспиту особами, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою".

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав і пояснив, що позивач має вищу юридичну освіту за спеціальністю правознавство, що підтверджує диплом спеціаліста серії ХА N 18911062 про закінчення в 2002 році Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Позивач не має судимості і бажає стати нотаріусом, а тому відповідно до частини 2 ст. 171 КАС України має право оскаржити нормативно-правовий акт, як суб'єкт правовідносин, до якого такий акт буде застосований.

Оскаржуваний наказ суперечить вимогам Закону України "Про нотаріат", оскільки даним Законом не передбачена здача іспитів особами, які бажають пройти стажування.

Представник відповідача проти задоволення позову заперечила, оскільки вважає, що, видаючи оскаржуваний наказ, відповідач діяв в межах та у спосіб наданих йому законом повноважень. Крім цього, на думку представника відповідача, позивач не має права на оскарження наказу, оскільки внаслідок його видання її права порушеними не були, і даний наказ до неї не може бути застосований.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши письмові докази у справі, суд вважає, що адміністративний позов слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про нотаріат" стажистом нотаріуса може бути особа, яка має вищу юридичну освіту (університет, академія, інститут) та не має судимості.

В судовому засіданні встановлено, що позивач має вищу юридичну освіту за спеціальністю правознавство, що підтверджує диплом спеціаліста серії ХА N 18911062 про закінчення в 2002 році Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Позивач не має судимості і бажає стати стажистом нотаріуса та в подальшому нотаріусом, а тому відповідно до частини 2 ст. 171 КАС України має право оскаржити нормативно-правовий акт - наказ Міністерства юстиції України від 07.12.2006 року N 89/5 - як суб'єкт правовідносин, до якого такий акт буде (може бути) застосований.

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про нотаріат" стажистом нотаріуса може бути особа, яка має вищу юридичну освіту (університет, академія, інститут) та не має судимості.

Відповідно до завдань і функцій Міністерства юстиції України, визначених у Положеннях, затверджених Указом Президента України від 30.12.97 року N 1396/97 (зі змінами і доповненнями) та постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 року N 1577, Міністерство юстиції України має право:

- організовувати роботу установ нотаріату, перевіряти їх діяльність і вживати заходів до її поліпшення, контролювати законність вчинення нотаріальних дій державними і приватними нотаріусами, видавати та анулювати свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, забезпечувати реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, організовувати виготовлення та контролювати використання спеціальних бланків нотаріальних документів, вести реєстр свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю, визначати кількість приватних нотаріусів у межах нотаріальних округів, затверджувати зразки печаток державних і приватних нотаріусів та умови замовлення на їх виготовлення;

- здійснювати підготовку нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації, надавати допомогу консульським установам з питань вчинення нотаріальних дій;

- забезпечувати роботу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату.

Частиною другою ст. 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до пункту 14 статті 92 Конституції України організація і діяльність нотаріату визначається виключно законами України, а саме Законом України "Про нотаріат".

Статтями 3 і 12 цього Закону встановлено, що нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту і пройшов стажування протягом шести місяців в державній нотаріальній конторі або у нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою, а також склав кваліфікаційний іспит і одержав відповідне свідоцтво.

При цьому стажистом нотаріуса може бути будь-яка особа, яка має вищу юридичну освіту, без будь-яких додаткових обмежень, а умови стажування визначаються тільки трудовим контрактом (укладеним відповідно до третьої частини статті 21 Кодексу законів про працю) із додержанням законодавства про працю.

Таким чином, відповідно до Конституції України і Закону України "Про нотаріат" єдиною умовою проходження стажування у нотаріуса є наявність у особи вищої юридичної освіти і трудового контракту, укладеного стажистом з нотаріусом, і вищевказаними нормативно-правовими актами не передбачено встановлення будь-яких додаткових організаційних умов і обмежень (будь то порядки, кваліфікаційні іспити тощо) при проходженні стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса.

При цьому згідно статті 3 Закону України "Про нотаріат" в цілях отримання свідоцтва на право зайняття нотаріальною діяльністю для особи, яка підпадає під вищезазначені критерії, передбачається проходження тільки двох наступних етапів:

1) проходження стажування протягом шести місяців в державній нотаріальній конторі або у нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою;

2) складання кваліфікаційного іспиту за результатами стажування.

В свою чергу, відповідно до положень пункту 4 Порядку проходження стажування громадянами України в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів, що займаються приватною нотаріальною діяльністю, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 7 грудня 2006 року N 89/5, для особи, яка бажає пройти стажування, додатково та в обов'язковому порядку також передбачено складання іспиту перед проходженням стажування.

Основним призначенням актів органів виконавчої влади (у даному випадку наказу Міністерства юстиції України) є виконання актів органів законодавчої влади (тобто Закону України "Про нотаріат"). При цьому акти виконавчої влади не можуть встановлювати більше прав та обов'язків, ніж передбачено актом вищої юридичної сили.

Порядок проходження стажування громадянами України в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів, що займаються приватною нотаріальною діяльністю, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 7 грудня 2006 року N 89/5, безпідставно передбачає більше коло обов'язків та дій, які необхідно здійснити особі, що має намір стати нотаріусом, ніж це встановлено Законом України "Про нотаріат", що в свою чергу додатково обмежує права такої особи.

Таким чином, Порядок проходження стажування громадянами України в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів, що займаються приватною нотаріальною діяльністю, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 7 грудня 2006 року N 89/5, не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, тобто Закону України "Про нотаріат", а тому підлягає скасуванню в судовому порядку.

Сукупність зібраних та перевірених в судовому засіданні доказів в їх сукупності дають суду підстави вважати, що Міністерство юстиції України при виданні оскаржуваного наказу діяло поза межами своїх повноважень та не відповідно до законодавства.

На підставі наведеного та ст. ст. 8, 19, 22, 55, 64, 92 Конституції України, ст. ст. 3, 13 Закону України "Про нотаріат", п. п. 3, 4 Указу Президента України від 30.12.97 року N 1396/97 "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України", п. п. 3, 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 року N 1577 "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України", керуючись ст. ст. 2, 7, 17, 94, 158, 161, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, постановив:

Адміністративний позов задовольнити.

Визнати недійсним наказ Міністерства юстиції України від 07.12.2006 року N 89/5 "Про затвердження Порядку проходження стажування громадянами України в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів, що займаються приватною нотаріальною практикою, Порядку проведення кваліфікаційного іспиту особами, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою".

Зобов'язати Міністерство юстиції України, у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", скасувати державну реєстрацію наказу від 07.12.2006 року N 89/5 "Про затвердження Порядку проходження стажування громадянами України в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів, що займаються приватною нотаріальною практикою, Порядку проведення кваліфікаційного іспиту особами, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою".

Постанова відповідно до ч. 1 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

Постанова суду може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції шляхом подання заяви про апеляційне оскарження постанови суду та апеляційної скарги. Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня складення постанови в повному обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Постанову в повному обсязі складено 26.05.2008 року.

 

Головуючий, суддя

В. М. Кочан

Судді:

Р. О. Арсірій

В. І. Келеберда

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали