ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 грудня 2010 року

Верховний Суд України у складі: головуючого Панталієнка П. В., суддів: Балюка М. І., Барбари В. П., Берднік І. С., Вус С. М., Глоса Л. Ф., Гошовської Т. В., Григор'євої Л. І., Гриціва М. І., Гуля В. С., Гуменюка В. І., Гусака М. Б., Ємця А. А., Жайворонок Т. Є., Заголдного В. В., Канигіної Г. В., Кліменко М. Р., Колесника П. І., Короткевича М. Є., Коротких О. А., Косарєва В. І., Кривенди О. В., Кузьменко О. Т., Луспеника Д. Д., Лященко Н. П., Маринченка В. Л., Онопенка В. В., Охрімчук Л. І., Пивовара В. Ф., Пилипчука П. П., Пошви Б. М., Прокопенка О. Б., Редьки А. І., Сеніна Ю. Л., Таран Т. С., Терлецького О. О., Тітова Ю. Г., Шаповалової О. А., Школярова В. Ф., Яреми А. Г., розглянувши у порядку письмового провадження справу за позовом Приватного підприємства "Торговий дім "Укр-Петроль" (далі - ПП "ТД "Укр-Петроль") до Луцької об'єднаної державної податкової інспекції Волинської області (далі - ДПІ), за участю прокурора Волинської області, про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення за заявою ПП "ТД "Укр-Петроль" про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого адміністративного суду України від 1 липня 2010 року, встановив:

У березні 2007 року ПП "ТД "Укр-Петроль" звернулося до господарського суду Волинської області з позовом про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення від 26 лютого 2007 року N 000582399/0/5344/10/23-1.

На обґрунтування позовних вимог позивач послався на те, що контролюючим органом при проведенні перевірки та оформленні акта перевірки не було дотримано вимог чинного законодавства. Крім того, на його думку, з анулюванням свідоцтва платника ПДВ не припиняється зобов'язання підприємства сплатити нарахований до такого анулювання ПДВ. Згідно з підпунктом 4.4.1 пункту 4.4 статті 4 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" у разі, коли є неоднозначне трактування прав та обов'язків платника податків щодо порядку формування податкового кредиту, рішення слід приймати на користь платника податків.

Указував, що ДПІ було проведено виїзну планову перевірку з питань дотримання ним вимог податкового та іншого законодавства за період з 1 липня 2005 року по 30 вересня 2006 року, про що складено акт від 19 лютого 2007 року N 01951.

Під час перевірки відповідач встановив, що позивач за період з квітня по вересень 2006 року отримав товар від МКП "Єдність" згідно з податковими накладними від 28 квітня 2006 року N 1458/04 та N 12598, від 17 травня 2006 року N 74587, від 31 травня 2006 року N 74588, від 31 липня 2006 року N 74686, від 11 серпня 2006 року N 746938, від 21 серпня 2006 року N 746941, від 31 серпня 2006 року N 746948, від 30 вересня 2006 року N 746959.

ПДВ за зазначеними вище податковими накладними позивач включив по податкового кредиту податкових декларацій з ПДВ за відповідні періоди.

Також ДПІ було встановлено, зокрема, що позивач порушив пункт 2.1 статті 2, підпункти 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4 пункту 7.2, підпункти 7.4.1, 7.4.5 пункту 7.4 статті 7 Закону України від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" та пункти 2, 5, 6 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 30 травня 1997 року N 165, в результаті чого він занизив ПДВ на суму 1097447 грн. 00 коп., в т. ч. за квітень 2006 року - 237100 грн. 00 коп., за травень 2006 року - 259000 грн., за липень 2006 року - 350000 грн., за серпень 2006 року - 200478 грн., за вересень 2006 року - 50846 грн.

За наслідками проведеної перевірки відповідачем було прийнято вищезазначене податкове повідомлення-рішення про визначення позивачу суми податкового зобов'язання з ПДВ в розмірі 1646136 грн. 00 коп., у т. ч. штрафних (фінансових) санкцій 548712 грн.

Постановою господарського суду Волинської області від 5 жовтня 2007 року, залишеною без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 13 травня 2008 року, позов задоволено. Спірне податкове повідомлення-рішення визнано незаконним.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 1 липня 2010 року зазначені судові рішення скасовано й ухвалено нове - про відмову в задоволенні вимог.

Не погоджуючись із постановою касаційного суду, позивач звернувся із заявою про її перегляд Верховним Судом України з підстав неоднакового застосування касаційним судом одних і тих самих норм права у подібних правовідносинах. На обґрунтування заяви він додав копії судових рішень касаційного суду, зокрема, ухвали Вищого адміністративного суду України від 15 листопада 2007 року, від 7 квітня 2009 року, від 28 квітня 2009 року, від 10 червня 2009 року, від 17 червня 2010 року, які, на його думку, підтверджують неоднакове застосування касаційним судом одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах: частини 2 статті 104 ЦК України; частин 1, 7 статті 59 ГК України; частин 1, 2 статті 18, частини 2 статті 33 Закону України від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; підпункту 7.2.4 пункту 7.2 статті 7 та пункту 9.6 статті 9 Закону України від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" та норми процесуального права - статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС).

Перевіривши наведені заявником доводи, Верховний Суд України вважає, що у задоволенні заяви слід відмовити з таких підстав.

Вищий адміністративний суд України, допускаючи цю справу до провадження Верховного Суду України, виходив із того, що в доданих до заяви ПП "ТД "Укр-Петроль" копіях судових рішень, у порівнянні з постановою Вищого адміністративного суду України від 1 липня 2010 року в справі, що розглядається, неоднаково застосовані норми матеріального права у подібних правовідносинах.

Відповідно до статті 237 КАС перегляд Верховним Судом України судових рішень в адміністративних справах може здійснюватись виключно з мотивів: неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах; встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

Обставини справи, що розглядаються, суттєво відмінні від обставин справ, на рішення в яких посилається заявник, обґрунтовуючи наявність підстави для перегляду Верховним Судом України постанови Вищого адміністративного суду України від 1 липня 2010 року.

Зазначене не дає можливості дійти висновку щодо подібності правовідносин та неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права.

Крім того, згідно з вимогами статей 235, 237 КАС Верховний Суд України на момент розгляду справи позбавлений можливості усунути розбіжності у застосуванні норми процесуального права, які призвели до ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.

Згідно з частиною 1 статті 244 КАС Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.

Керуючись статтею 244 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд України постановив:

У задоволенні заяви Приватного підприємства "Торговий дім "Укр-Петроль" відмовити.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини 1 статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий 

П. В. Панталієнко 

Судді: 

М. І. Балюк 

  

В. П. Барбара 

  

С. М. Вус 

  

Т. В. Гошовська 

  

М. І. Гриців 

  

В. І. Гуменюк 

  

А. А. Ємець 

  

В. В. Заголдний 

  

М. Р. Кліменко 

  

М. Є. Короткевич 

  

В. І. Косарєв 

  

О. Т. Кузьменко 

  

Н. П. Лященко 

  

В. В. Онопенко 

  

В. Ф. Пивовар 

  

Б. М. Пошва 

  

А. І. Редька 

  

Т. С. Таран 

  

Ю. Г. Тітов 

  

В. Ф. Школяров 

  

І. С. Берднік 

  

Л. Ф. Глос 

  

Л. І. Григор'єва 

  

В. С. Гуль 

  

М. Б. Гусак 

  

Т. Є. Жайворонок 

  

Г. В. Канигіна 

  

П. І. Колесник 

  

О. А. Коротких 

  

О. В. Кривенда 

  

Д. Д. Луспеник 

  

В. Л. Маринченко 

  

Л. І. Охрімчук 

  

П. П. Пилипчук 

  

О. Б. Прокопенко 

  

Ю. Л. Сенін 

  

О. О. Терлецький 

  

О. А. Шаповалова 

  

А. Г. Ярема 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали