ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.01.2010 р.

N 15/260/17/1

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: Божок В. С. - головуючого, Костенко Т. Ф., Коробенко Г. П., розглянувши матеріали касаційної скарги Акціонерного товариства "Фірма "Проммонтаж" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.10.2009 у справі господарського суду Чернігівської області за позовом ОСОБА_4 до Акціонерного товариства "Фірма "Проммонтаж", третя особа, без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_5 про визнання недійсним рішення (в судовому засіданні взяли участь представники: від позивача - не з'явились, від відповідача - ОСОБА_6 - дов. від 26.05.2009, від третьої особи - ОСОБА_6 - дов. від 30.10.2008 ВМА N 151325), встановив:

Рішенням від 09.06.2009 господарського суду Чернігівської області (суддя: Федоренко Ю. В.) позовні вимоги задоволено.

Постановою від 08.10.2009 Київського апеляційного господарського суду (судді: Моторний О. А. - головуючий, Кошіль В. В., Шапран В. В.) рішення від 09.06.2009 господарського суду Чернігівської області залишено без змін.

Судові рішення мотивовані тим, що на загальних зборах акціонерного товариства "Фірма "Проммонтаж" приймав участь лише один акціонер, який має лише 50 відсотків голосів, тому вони є неправомочними в силу вимог закону та статуту товариства, що є підставою для визнання їх недійсними.

Не погоджуючись з судовими рішеннями, акціонерне товариство "Фірма "Проммонтаж" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою і просить їх скасувати, посилаючись на те, що судами порушені норми матеріального та процесуального права, зокрема, ст. 35 Господарського процесуального кодексу України, судами не взято до уваги обставини, які мають істотне значення для справи.

Від представника ОСОБА_4 до Вищого господарського суду України 26.01.2010 надійшла телеграма про перенесення судової справи у зв'язку з неможливістю з'явлення представника у судове засідання. Дане клопотання задоволенню не підлягає, оскільки представником ОСОБА_4 не наведено жодних причин та не надано доказів неможливості з'явлення до суду.

До того ж, ухвалою Вищого господарського суду України від 09.12.2009 доведено до відома сторін, що нез'явлення представників в засідання не є перешкодою для розгляду касаційної скарги, оскільки на підставі ст. 1117 Господарського процесуального кодексу України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Колегія суддів, приймаючи до уваги межі перегляду справи в касаційній інстанції, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи застосування норм матеріального і процесуального права, при винесенні оспорюваного судового акта, знаходить необхідним у задоволенні касаційної скарги відмовити.

Господарськими судами встановлено, що АТЗТ "Фірма "Проммонтаж" створене шляхом реорганізації повного товариства "Фірма "Проммонтаж" (Установчий договір від 05.12.97). Для забезпечення діяльності товариства засновниками сформовано статутний фонд в сумі 20000 грн. який розподілено на 20 простих іменних акцій. Акції розподілені між засновниками у таких розмірах: ОСОБА_5 - 50 % - 10 акцій (на 10000 грн. кожна); Кирилова О. І. - 50 % - 10 акцій (на 10000 грн. кожна).

На підставі договору купівлі-продажу цінних паперів від 08.07.2005 ОСОБА_4 придбав у ОСОБА_10 акції АТЗТ "Фірма "Проммонтаж" прості, іменні, номінальною вартістю 1000 грн. кожна у кількості 10 шт. на загальну суму 10000 грн.

Випискою з реєстру власників іменних цінних паперів про стан особового рахунку підтверджується, що позивач є власником 10 шт. простих іменних акцій АТЗТ "Фірма "Проммонтаж" на суму 10000 грн. з часткою у статутному фонді - 50 %.

Господарськими судами також встановлено, що 30.08.2006 проведено позачергові загальні збори засновників АТЗТ "Фірма "Проммонтаж", які оформлені протоколом без номера від 30.08.2006, відповідно до якого на загальних зборах були присутні засновник ОСОБА_5 в особі представника за довіреністю ОСОБА_11 - власник 50 % акцій та члени виконавчих органів: голова загальних зборів Ігонін А. М., голова ревізійної комісії Воєдило Л. П.

28.09.2006 відбулися позачергові загальні збори АТЗТ "Фірма "Проммонтаж", на яких затверджено попередні підсумки роботи слідчої комісії для з'ясування причин, що призвели до кризового фінансового стану АТЗТ "Фірма "Проммонтаж"; вирішено відмінити рішення загальних зборів акціонерів від 30.08.2006 на підставі того, що судами не встановлено хто є акціонером товариства крім акціонера ОСОБА_5, (протокол N 2). На зборах були присутні засновник товариства ОСОБА_5 та голова загальних зборів Ігонін А. М.

Пунктами п. 5.1, 5.4 Статуту АТЗТ "Фірма "Проммонтаж" передбачено, що вищим органом управління товариством є загальні збори товариства. Вони складаються з акціонерів (їх представників). Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом одна акція - один голос.

Пунктом 5.2 Статуту встановлено, що загальні збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають більш як 60 відсотків голосів, що узгоджується з положенням ч. 8 ст. 41 Закону України "Про господарські товариства".

Частиною 1 ст. 43 Закону України "Про господарські товариства" встановлено, що про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально передбаченим статутом способом. Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місце проведення зборів та порядку денного.

Згідно п. 5.3 Статуту АТЗТ "Фірма "Проммонтаж" про проведення загальних зборів акціонери повідомляються персонально за 45 днів. Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш, як за 40 днів до скликання. В цей же строк акціонери, які володіють в сукупності більш як 10 % голосів, можуть вимагати включення питань до порядку денного.

Господарськими судами також встановлено, що про проведення загальних зборів позивач не був повідомлений персонально, загальне повідомлення у встановлений законом строк не опубліковано у засобах масової інформації, чим порушено права позивача знати про час, місце проведення зборів, порядок денний, вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів, приймати участь у зборах.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 Цивільного кодексу України загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з прямою вказівкою закону є, зокрема, прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення (статті 41, 42, 59, 60 Закону України "Про господарські товариства", про що зазначено в п. 18 ч. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 N 13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів".

Таким чином, господарські суди обґрунтовано дійшли висновку, що оскільки на загальних зборах АТЗТ "Фірма "Проммонтаж" приймав участь лише один акціонер, який має лише 50 відсотків голосів, вони є неправомочними в силу вимог закону та статуту товариства, що є підставою для визнання їх недійсними.

Зважаючи на викладене, колегія суддів вважає, що апеляційним господарським судом дана правильна юридична оцінка обставинам справи, тому постанова відповідає чинному законодавству України та обставинам справи і підстав для її скасування немає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 1115, п. 1 ст. 1119, ст. 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

В задоволенні касаційної скарги відмовити.

Постанову від 08.10.2009 Київського апеляційного господарського суду зі справи N 15/260/17/1 залишити без змін.

 

Головуючий

В. С. Божок

Судді:

Т. Ф. Костенко

 

Г. П. Коробенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали