ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2011 року

Верховний Суд України у складі: головуючого Панталієнка П. В., суддів: Балюка М. І., Барбари В. П., Берднік І. С., Вус С. М., Глоса Л. Ф., Гошовської Т. В., Григор'євої Л. І., Гриціва М. І., Гуля В. С., Гуменюка В. І., Гусака М. Б., Ємця А. А., Жайворонок Т. Є., Заголдного В. В., Канигіної Г. В., Кліменко М. Р., Ковтюк Є. І., Колесника П. І., Короткевича М. Є., Коротких О. А., Косарєва В. І., Кривенди О. В., Кривенка В. В., Лященко Н. П., Маринченка В. Л., Охрімчук Л. І., Патрюка М. В., Пивовара В. Ф., Пилипчука П. П., Потильчака О. І., Пошви Б. М., Прокопенка О. Б., Редьки А. І., Романюка Я. М., Сеніна Ю. Л., Скотаря А. М., Таран Т. С., Терлецького О. О., Тітова Ю. Г., Шицького І. Б., Школярова В. Ф., Яреми А. Г., розглянувши справу за позовом приватного підприємства "Солекс" (далі - Підприємство) до Державної податкової інспекції у Святошинському районні м. Києва (далі - ДПІ) про визнання недійсним рішення про застосування штрафних санкцій, встановив:

У серпні 2009 року Підприємство звернулося до адміністративного суду з позовом про визнання недійсним рішення ДПІ від 21 травня 2009 року N 002652330/0 щодо застосування штрафних (фінансових) санкцій, прийнятого на підставі акта перевірки від 30 квітня 2009 року N 0471/26/57/23/24102644 та згідно з пунктом 2 статті 17 Закону України від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (у редакції, чинній на час виникнення спірних відносин; далі - Закон N 265/95-ВР).

Актом перевірки встановлено порушення позивачем пунктів 1, 2 статті 3 Закону N 265/95-ВР.

Окружний адміністративний суд м. Києва постановою від 27 листопада 2009 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 28 вересня 2010 року, у задоволенні позовних вимог відмовив.

Вищий адміністративний суд України постановою від 18 серпня 2011 року скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій й ухвалив нове - про задоволення позову: визнав протиправним і скасував спірне рішення ДПІ.

Не погоджуючись із постановою суду касаційної інстанції, ДПІ звернулася із заявою про її перегляд Верховним Судом України з підстав неоднакового застосування судом касаційної інстанції статей 3 та 17 Закону N 265/95-ВР у подібних правовідносинах.

На обґрунтування заяви додано копії ухвал Вищого адміністративного суду України від 28 липня та 9 серпня 2011 року, які, на думку ДПІ, підтверджують неоднаковість правозастосування.

Перевіривши наведені заявником доводи, Верховний Суд України вважає, що заява ДПІ підлягає задоволенню з таких підстав.

У справі, що переглядається, касаційний суд, встановивши факт несумісності комп'ютерно-касової системи "Фіскал" із гральними автоматами, що використовує у своїй діяльності позивач, виходив із того, що притягнення позивача до відповідальності за використання після 1 липня 2008 року (дата включення вищезазначеної системи до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій) гральних автоматів, які не переведені у фіскальний режим роботи, є неправомірним.

У судових рішеннях, наданих на підтвердження неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку про правомірність застосування до позивача штрафних (фінансових) санкцій за використання ним після 1 липня 2008 року гральних автоматів, у яких не реалізовані фіскальні функції.

На думку Верховного Суду України, висновок касаційного суду у справі, що переглядається не відповідає правильному застосуванню норм матеріального права.

Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначені Законом N 265/95-ВР.

Відповідно до статті 3 Закону N 265/95-ВР на суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій формі при наданні послуг у сфері грального бізнесу законодавець покладає обов'язок проводити розрахункові операції через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО.

Терміни переведення суб'єктів підприємницької діяльності на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) із застосуванням РРО встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, Державної податкової адміністрації України та Національного банку України (стаття 11 Закону N 265/95).

Пунктом 6 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 121 "Про терміни переведення суб'єктів підприємницької діяльності на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій" (далі - постанова N 121) встановлено термін переведення суб'єктів підприємницької діяльності, які працювали у сфері грального бізнесу із використанням гральних автоматів до 31 грудня 2006 року.

Статтею 12 Закону N 265/95-ВР передбачено, що на території України дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті РРО вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру та конструкція і програмне забезпечення яких відповідає конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника.

Пунктом 2 постанови N 121 на Міністерство промислової політики України було покладено обов'язок забезпечити організацію розроблення автоматів з продажу товарів (послуг), які відповідатимуть зазначеним вимогам, а також запам'ятовуючих пристроїв (фіскальної пам'яті) для оснащення автоматів, що вже діють.

Наказом Державної податкової адміністрації України від 1 липня 2008 року N 430 "Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій у новій редакції" до Державного реєстру було включено комп'ютерно-касову систему "Фіскал", яка призначена для фіскалізації гральних автоматів, автоматизації збору, обліку і контролю даних про функціонування залів гральних автоматів.

Таким чином, з вищевикладеного випливає, що держава виконала взятий на себе обов'язок щодо забезпечення переведення суб'єктів господарювання на облік розрахункових операцій у готівковій формі при використанні гральних автоматів із застосуванням РРО.

У справі, яка переглядається, суди встановили, що перевірку було проведено 30 квітня 2009 року, тобто після включення вищезазначеної комп'ютерно-касової системи до Державного реєстру РРО, а відтак вина позивача у порушенні ним порядку використання РРО має місце.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 32 Закону України від 7 липня 2010 року N 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів" касаційний суд розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом.

Виходячи зі змісту статей 161, 195, 220 КАС, встановлення фактів належить до компетенції судів першої та апеляційної інстанцій, а касаційний суд має право лише перевіряти правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Оскільки суд касаційної інстанції неправильно застосував норми матеріального права, то його постанова підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Керуючись статтями 241 - 243 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд України постановив:

Заяву Державної податкової інспекції у Святошинському районні м. Києва задовольнити.

Постанову Вищого адміністративного суду України від 18 серпня 2011 року скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий

П. В. Панталієнко

Судді:

М. І. Балюк

 

В. П. Барбара

 

І. С. Берднік

 

С. М. Вус

 

Л. Ф. Глос

 

Т. В. Гошовська

 

Л. І. Григор'єва

 

М. І. Гриців

 

В. С. Гуль

 

В. І. Гуменюк

 

М. Б. Гусак

 

А. А. Ємець

 

Т. Є. Жайворонок

 

В. В. Заголдний

 

Г. В. Канигіна

 

М. Р. Кліменко

 

Є. І. Ковтюк

 

П. І. Колесник

 

М. Є. Короткевич

 

О. А. Коротких

 

В. І. Косарєв

 

О. В. Кривенда

 

В. В. Кривенко

 

Н. П. Лященко

 

В. Л. Маринченко

 

Л. І. Охрімчук

 

М. В. Патрюк

 

В. Ф. Пивовар

 

П. П. Пилипчук

 

О. І. Потильчак

 

Б. М. Пошва

 

О. Б. Прокопенко

 

А. І. Редька

 

Я. М. Романюк

 

Ю. Л. Сенін

 

А. М. Скотарь

 

Т. С. Таран

 

О. О. Терлецький

 

Ю. Г. Тітов

 

І. Б. Шицький

 

В. Ф. Школяров

 

А. Г. Ярема

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали