ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.10.2011 р.

Справа N 6/688

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого  - Уліцького А. М., суддів: Мачульського Г. М., Рогач Л. І., розглянувши касаційну скаргу ОСОБА_4 на постанову від 21.07.2011 Київського апеляційного господарського суду у справі N 6/688 господарського суду м. Києва за позовом ОСОБА_4 до Відкритого акціонерного товариства "1-й Київський авторемонтний завод" (треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: 1. Подільська районна у м. Києві державна адміністрація; 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Поділ Бізнес-Парк") про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів від 05.08.2009 та фінансової інвестиції (за участю представників сторін: від позивача - у засідання не прибули, від відповідача - Терновий, дов., від третіх осіб - ОСОБА_21, ОСОБА_34, ОСОБА_5), встановив:

ОСОБА_4 звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до відкритого акціонерного товариства "1-й Київський авторемонтний завод" про визнання недійсними з моменту прийняття всіх рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів відповідача від 05.08.2009; встановлення нікчемності та визнання недійсними з моменту вчинення правочинів, проведених відповідачем у 2006 та 2008 роках як фінансові інвестиції до ТОВ "Поділ Бізнес-Парк".

Рішенням від 02.06.2011 господарського суду міста Києва (колегія суддів у складі: Ковтун С. А. - головуючий, Спичак О. М., Курдельчук І. Д.), яке залишено без змін постановою від 21.07.2011 Київського апеляційного господарського суду (колегія суддів у складі: Андрієнка В. В. - головуючого, Вербицької О. В., Буравльова С. І.), в позові відмовлено повністю з підстав його недоведеності.

Ухвалою від 03.10.2011 Вищий господарський суд України порушив касаційне провадження за касаційною скаргою позивача, в якій заявлено вимоги про скасування вказаних судових рішень та направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Касатор доводить порушення положень автоматизованої системи документообігу при формуванні колегіального складу суду, а відтак незаконність складу суду, а також недотримання при розгляді справи вимог процесуального і матеріального права в частині оцінки доказів і повноти розгляду усіх суттєвих обставин у справі.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників сторін, перевіривши матеріали справи, судова колегія вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, Відкрите акціонерне товариство "1-й Київський авторемонтний завод" створено шляхом перетворення державного підприємства "1-й Київський авторемонтний завод" і зареєстровано в Подільській районній у м. Києві державній адміністрації 13.01.95.

Позивач є власником 27000 акцій Товариства, що підтверджується виданим на його ім'я сертифікатом іменних акцій N 629 від 05.03.2003.

21.11.2005 відбулися загальні збори Товариства, оформлені протоколом N 15, з наступним порядком денним:

1. Про вступ Товариства до складу учасників господарських товариств.

2. Про визначення складу та затвердження експертної оцінки майна, що вноситься Товариством до статутного капіталу господарських товариств.

3. Про внесення об'єктів нерухомості Товариства до статутного капіталу господарських товариств.

4. Про надання повноважень на підписання документів щодо внесення об'єктів нерухомості Товариства до статутного капіталу господарських товариств.

На зборах прийнято рішення внести до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Поділ Бізнес-Парк" майновий комплекс загальною площею 41496,10 м2, затвердити експертну оцінку майна в розмірі 3624000 грн. без ПДВ, а також надати виконавчому директору Товариства ОСОБА_41 повноваження на підписання відповідних документів. Рішення зборів прийняті більшістю голосів. Позивач був присутній на зборах та голосував проти прийнятих рішень, про що зазначено в протоколі N 15 від 21.11.2005.

За актом прийому-передачі майнових внесків до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Поділ бізнес-парк" 14.06.2006 відповідач як засновник передав, а ТОВ "Поділ бізнес-парк" прийняло майновий комплекс загальною площею 41496,10 м2, розташований за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 86. Загальна вартість майнового внеску становить 4348800 грн.

За висновком судів першої та апеляційної інстанцій, саме вказане рішення від 21.11.2005 стало правовою підставою для передачі майна як внеску до статутного фонду ТОВ "Поділ Бізнес-Парк".

Листом від 03.07.2009 Товариство повідомило акціонера про місце та дні ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

05.08.2009 відбулися загальні збори акціонерів Товариства з порядком денним:

1. Про припинення діяльності Товариства.

2. Про створення (надання повноважень ліквідаційної комісії).

3. Про повноваження голови ліквідаційної комісії.

4. Про порядок та строк пред'явлення вимог кредиторів.

Для участі в загальних зборах 05.08.2009 зареєструвалися 37 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 1147136 простими іменними акціями, що складає 90,7476 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

На зборах прийнято рішення про припинення діяльності Товариства у порядку і строки згідно з чинним законодавством. Рішення зборів прийняті більшістю голосів. Позивач також був присутній на цих зборах.

Акціонерами проведено голосування за пропозицію по п. 1 припинити діяльність Товариства. За це рішення проголосували "ЗА" - 11269221 голосів або 98,2398 % голосів присутніх; "ПРОТИ" - 171882 голосів або 1,4984 % голосів присутніх; "УТРИМАЛОСЬ" - 3060 голосів або 0,0267 % голосів присутніх; "НЕ ГОЛОСУВАЛО" - 26973 голосів або 0,2351 % голосів, які беруть участь у зборах (п. 1 протоколу від 05.08.2009).

Суди першої та апеляційної інстанцій зазначили, що матеріали справи не містять належних доказів наявності порушень порядку і строків скликання зазначених загальних зборів, процедури реєстрації на них акціонерів, порядку голосування та прийняття рішень, які б могли вплинути на прийняття загальними зборами відповідних рішень та могли б бути підставою для визнання прийнятих загальними зборами акціонерів рішень від 05.08.2009 недійсними. Також відсутні докази порушення прав чи законних інтересів позивача у зв'язку з прийняттям оскаржуваних рішень, позбавлення позивача можливості взяти участь в цих загальних зборах.

Проте, здійснюючи розгляд справи, попередні судові інстанції не надали належної правової оцінки обставинам припинення акціонерного товариства та захисту прав акціонерів. Правильно застосувавши положення п. 2 розділу XVII Закону України "Про акціонерні товариства", попередні судові інстанції не керувалися вимогами ст. 19 Закону України "Про господарські товариства".

Встановлені судами обставини свідчать, що 21.11.2005 на загальних зборах акціонерного товариства прийнято рішення внести до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Поділ Бізнес-Парк" майновий комплекс загальною площею 41496,10 м2 вартістю 4348800,00 грн., проте припинення прав власності на це майно не встановлено.

Згідно з п.п. 5.1, 12.1 Статуту відповідача (нова редакція згідно з протоколом N 2 від 05.09.2008) статутний капітал товариства становить 3160174,50 грн., а товариство припиняється в результаті передання свого майна, прав і обов'язків іншим юридичним особам -правонаступникам.

Будь-які відомості про стан статутного капіталу на 21.11.2005 і 05.09.2008 у справі відсутні, тому правова оцінка законності п. 1 протоколу загальних зборів, що відбулися 05.09.2008, є передчасною, оскільки поняття "ліквідація" і "реорганізація" мають різні правові наслідки.

Обставини затвердження нового Статуту відповідача згідно з протоколом N 2 від 05.09.2008 та попередній статут не досліджені, законність проведення зборів згідно з вимогами статуту залишилася поза увагою попередніх судових інстанцій.

Не встановлені при розгляді справи і обставини скликання загальних зборів відповідача на 05.09.2008 у відповідності з ч. 1 ст. 159 ЦК України, п. "г" ст. 10, ст. 38 - 39, 41, 43 Закону України "Про господарські товариства".

Зокрема, для встановлення наявності чи відсутності порушення прав акціонера на участь в управлінні товариством слід було дослідити листування між позивачем і відповідачем щодо інформації про стан Товариства за наявності у порядку денному питання про ліквідацію товариства.

Реєстрація учасників зборів на підставі належних доказів та збільшення або зменшення статутного фонду також не були дослідженні.

Зважаючи на викладене, судова колегія дійшла висновку про недотримання судами першої та апеляційної інстанцій при вирішенні спору в справі вимог ст. ст. 43, 47, 43, 84, 105 ГПК України щодо повного і всебічного встановлення усіх обставин справи щодо дійсних підстав ліквідації відповідача та їх відповідності вимогам закону стосовно прав акціонерів. У порушення п. 7 ч. 2 ст. 105 ГПК України суд апеляційної інстанції не надав правової оцінки всім доводам апелянта, зокрема щодо законності складу суду першої інстанції.

З огляду на таке рішення і постанова в справі підлягають скасуванню як такі, що не відповідають нормам матеріального та процесуального права.

Оскільки касаційна інстанція обмежена у праві оцінки доказів, наданих сторонами у справі, а право оцінки доказів належить до повноважень суду першої та апеляційної інстанцій з додержанням принципу рівності сторін у процесі, справа підлягає направленню на новий розгляд до суду першої інстанції для встановлення на підставі відповідних доказів усіх суттєвих обставин справи щодо ліквідації відповідача з дотриманням вимог законодавства.

Керуючись ст. ст. 108, 1115, 1117, 1119 - 12 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

1. Касаційну скаргу задовольнити.

2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.07.2011 та рішення господарського суду м. Києва від 02.06.2011 у справі N 6/688 скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

 

Головуючий, суддя

А. Уліцький

Судді:

Г. Мачульський

 

Л. Рогач

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали