ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

05.02.2009 р.

N 32/444-45/135

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого, судді Дерепи В. І., суддів: Грека Б. М., Стратієнко Л. В., за участю повноважних представників: позивача ОСОБА_2, відповідача 3-ї особи ОСОБА_6, ОСОБА_7, розглянувши у відкритому засіданні касаційну скаргу ОСОБА_1 на рішення від 30 вересня 2008 року господарського суду м. Києва та постанову від 11 грудня 2008 року Київського апеляційного господарського суду у справі за позовом ОСОБА_1 до третіх осіб: ТзОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників, встановив:

У серпні 2007 року позивач звернувся до господарського суду м. Києва з позовом до відповідача про визнання недійсними протоколу N 6 від 19 листопада 2004 року загальних зборів учасників ТзОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" та нової редакції статуту ТзОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", зареєстрованої державним реєстратором Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації 23 листопада 2004 року.

Рішенням господарського суду м. Києва від 14 вересня 2007 року (суддя Хрипун О. О.) позов задоволено в повному об'ємі заявлених вимог. Визнаний недійсним протокол N 6 від 19.11.2004 року Загальних зборів учасників ТзОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест". Визнано недійсною редакцію статуту ТзОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", зареєстровану державним реєстратором Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації 23 листопада 2004 року.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 7 листопада 2007 року рішення господарського суду залишене без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 14 лютого 2008 року вказані судові рішення скасовані, справу передано на новий розгляд до господарського суду м. Києва в іншому складі суду.

21 травня 2008 року до суду надійшла позовна заява ОСОБА_4 до ОСОБА_1, товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", третіх осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4 про визнання дійсними протоколу загальних зборів товариства та нової редакції статуту товариства, яка ухвалою господарського суду м. Києва від 26 травня 2008 року прийнята до сумісного розгляду з первісним позовом.

Заявою від 4 червня 2008 року позивач уточнив позовні вимоги та просив суд визнати недійсними рішення зборів учасників ТзОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", яке було зафіксовано протоколом N 6 від 19.11.2004 року, визнати недійсною нову редакцію статуту ТзОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест".

26 вересня 2008 року від третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору ОСОБА_4 надійшла заява про відмову від позову про визнання дійсними протоколу загальних зборів учасників ТзОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" від 19.11.2004 року статуту товариства в редакції від 23.11.2004 року.

Рішенням господарського суду м. Києва від 30 вересня 2008 року прийнято заяву третьої особи ОСОБА_4 про відмову від самостійних вимог на предмет спору та припинено провадження у справі в цій частині. В позові ОСОБА_1 до ТзОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", треті особи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_4 про визнання недійсними рішення зборів учасників ТзОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", яке було зафіксовано протоколом N 6 від 19.11.2004 року, визнання недійсним нової редакції статуту ТзОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", зареєстрованої державним реєстратором Шевченківської райдержадміністрації в м. Києві 23.11.2004 року відмовлено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 11 грудня 2008 року рішення суду залишене без змін.

У касаційній скарзі ОСОБА_1 просить вказані рішення місцевого суду від 30.09.2008 року та постанову апеляційної інстанції від 11.12.2008 року скасувати і прийняти нове рішення, яким визнати недійсними рішення зборів учасників ТзОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", яке було зафіксовано протоколом N 6 від 19.11.2004 року та нову редакцію статуту ТзОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", зареєстровану державним реєстратором Шевченківської райдержадміністрації в м. Києві 23.11.2004 року.

Заслухавши пояснення представників сторін, перевіривши матеріали справи та на підставі встановлених в ній фактичних обставин, проаналізувавши правильність застосування місцевим та апеляційним господарськими судами при прийнятті оскаржуваних судових рішень норм матеріального і процесуального права, суд вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Приймаючи оскаржувану постанову суд апеляційної інстанції виходив з того, що господарський суд правомірно відмовив в позові ОСОБА_1 до ТзОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", треті особи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_4 про визнання недійсними рішення зборів учасників ТзОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", яке було зафіксовано протоколом N 6 від 19.11.2004 року, визнання недійсним нової редакції статуту ТзОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", зареєстрованої державним реєстратором Шевченківської райдержадміністрації в м. Києві 23.11.2004 року.

Як вбачається з матеріалів справи, протоколом N 3 загальних зборів учасників від 17.06.2004 року було затверджено Статут товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", державну реєстрацію якого проведено 21.06.2004 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією.

Згідно з п. 1.4 Статуту учасниками товариства є ОСОБА_1 та ОСОБА_3.

23 листопада 2004 року Державним реєстратором було зареєстровано нову редакцію статуту товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", згідно якого змінено склад учасників товариства, а саме: крім ОСОБА_1 та ОСОБА_3 включено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (п. 1.4 Статуту товариства);

- змінено четвертий розділ Статуту в частині розміру статутного фонду товариства та розподілу статутного фонду серед учасників товариства.

Вказані зміни до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" були внесені на підставі рішення загальних зборів учасників товариства, оформлених протоколом N 6 від 19.11.2004 року за підписом ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_4.

Згідно протоколу N 6 від 19.11.2004 року загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" з усіх питань, визначених порядком денним зборів, голосування відбулось одностайно.

Розглядаючи справу, суди дійшли висновку про те, що станом на 19 листопада 2004 року учасниками товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" були дві особи з наступним розподілення статутного фонду товариства: ОСОБА_1 - 50 % статутного фонду та ОСОБА_3 - 50 % статутного фонду.

Відповідно до ст. 58 Закону України "Про господарські товариства" вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників, які складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному (складеному) капіталі.

У відповідності до ч. 1 статті 60 Закону України "Про господарські товариства" загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Згідно ч. ч. 1, 4 ст. 16 Закону України "Про господарські товариства" товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного (складеного) капіталу. Рішення товариства про зміни розміру статутного (складеного) капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

На підставі ч. 4 ст. 83 Господарського кодексу України зміни, які сталися в установчих документах товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства.

Розглядаючи даний спір та приймаючи оскаржувані судові рішення, господарські суди дали належну правову оцінку тим обставинам, що до моменту державної реєстрації змін до статуту товариства від 21.06.2004 року загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" могли відбутися за участю і правом голосу тільки двох учасників товариства - ОСОБА_1 та ОСОБА_3, які володіли 100 % статутного капіталу товариства.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не могли брати участь як учасники товариства і голосувати від імені учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" на зборах 19.11.2004 року, оскільки таке право вони мали б після державної реєстрації змін до статуту товариства щодо складу учасників товариства.

Враховуючи те, що протокол N 6 загальних зборів учасників товариства від 19.11.2004 року був підписаний, зокрема, ОСОБА_1 та ОСОБА_3, які на момент його підписання володіли 100 % статутного капіталу товариства, сукупна кількість учасників, які були присутні на зборах, відповідно складала 100 % і, тому, збори учасників були повноважними.

На підставі ст. 59 Закону України "Про господарські товариства", питання щодо прийняття рішення про прийняття нових учасників до товариства, збільшення статутного фонду товариства, внесення змін до статуту, реєстрацію нової редакції статуту, тощо належать до виключної компетенції загальних зборів товариства.

Згідно п. 12.1 Статуту ТзОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" внесення змін та доповнень до Статуту проводиться за рішенням загальних зборів учасників товариства та підлягає державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Враховуючи той факт, що учасники товариства ОСОБА_1 та ОСОБА_3 підписали спірний протокол N 6 від 19.11.2004 року та прийнятий на загальних зборах 19.11.2004 року статут товариства, який було зареєстровано 23.11.2004 року, без будь-яких застережень, місцевий господарський суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, дійшов правильного висновку про те, що участь в загальних зборах ОСОБА_4 та ОСОБА_4 не вплинули на результати голосування по питанню порядку денного учасниками товариства ОСОБА_1 та ОСОБА_3 та обгрунтовано відмовив в задоволенні позовних вимог.

За таких обставин, суд вважає, що постанова апеляційної інстанції та рішення місцевого господарського суду, як прийняті з врахування всіх фактичних обставин справи та без порушень норм матеріального права підлягають залишенню без змін.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Рішення господарського суду м. Києва від 30 вересня 2008 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 11 грудня 2008 року залишити без змін, а касаційну скаргу ОСОБА_1 - без задоволення.

 

Головуючий, суддя

В. І. Дерепа

Судді:

Б. М. Грек

 

Л. В. Стратієнко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали