ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.06.2011 р.

Справа N 8/355/09-20/57/10

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: Л. І. Рогач - головуючого, С. В. Бакуліної, Н. О. Волковицької, за участю представників: позивача - ОСОБА_1, дов. від 26.10.2009 року, відповідача - ОСОБА_2, дов. від 10.03.2011 року, третіх осіб - не з'явились (про час та місце судового засідання повідомлені належно), розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ОСОБА_3 на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 14.03.2011 року у справі N 8/355/09-20/57/10 господарського суду Запорізької області за позовом ОСОБА_3 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вільний", треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: ОСОБА_4; ОСОБА_5; Приморська районна державна адміністрація, про визнання недійсними рішення загальних зборів та змін до статуту Товариства, встановив:

ОСОБА_3 звернувся до господарського суду з позовом про визнання недійсним рішення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Вільний" від 09.10.2009 року, оформленого протоколом N 12-09, та про визнання недійсною нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Вільний", зареєстрованої 13.10.2009 року, номер запису 10941050015000017.

Позовні вимоги вмотивовано порушенням вимог статті 61 Закону України "Про господарські товариства" та Статуту товариства, що визначають порядок скликання та проведення загальних зборів учасників товариства, внаслідок чого позивача не було належно повідомлено про час, місце проведення загальних зборів та їх порядок денний, а відтак неправомірно позбавлено можливості прийняти участь у загальних зборах; зборами прийнято рішення з питання, не включеного до порядку денного; нова редакція Статуту затверджена неповноважним складом учасників Товариства; внаслідок перерозподілу статутного фонду позивача незаконно позбавлено права власності на корпоративні права.

Відповідач відхилив позов, вказавши на обізнаність позивача про проведення загальних зборів 09.10.2009 року та їх порядок денний; зазначив, що рішення про виключення позивача з товариства прийнято на підставі статуту відповідно до вимог законодавства у зв'язку з порушенням ним обов'язків учасника товариства щодо внесення додаткових вкладів в порядку збільшення статутного фонду, вимоги законодавства про господарські товариства, при цьому на зборах були присутні учасники, чия частка становить 90 % статутного капіталу товариства; вартість частки позивачу була виплачена йому повністю, відтак жодного порушення прав позивача не вбачається.

Справа розглядалася судами неодноразово.

Рішенням господарського суду Запорізької області від 27.12.2010 року (суддя Гандюкова І. А.) позов задоволено; визнано недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Вільний", оформлене протоколом N 12-09 від 09.10.2009 року; визнано недійсною нову редакцію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Вільний", зареєстровану 13 жовтня 2009 року, номер запису 10941050015000017.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 14.03.2010 року (судді: Величко Н. Л. - головуючий, Алєєва І. В., М'ясищев А. М.) рішення господарського суду першої інстанції скасовано; у позові відмовлено.

Не погоджуючись з висновками апеляційного господарського суду, позивач подав до Вищого господарського суду України касаційну скаргу, в якій просить скасувати постанову у даній справі, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі.

Касаційну скаргу вмотивовано доводами про порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, а саме: судом не прийнято до уваги, що позивача не було повідомлено про проведення загальних зборів від 09.10.2009 року та їх порядок денний відповідно до положень статуту Товариства, як це визначено частиною 5 статті 61 Закону України "Про господарські товариства"; рішення про виключення позивача з учасників Товариства приймалося за відсутності цього питання у порядку денному зборів учасників Товариства та за відсутності підстав, передбачених статтею 64 Закону України "Про господарські товариства" та статутом Товариства; обставини справи, визнані встановленими апеляційним судом, не підтверджуються належними доказами; апеляційним господарським судом при прийнятті постанови порушено статтю 821 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідач усно та у відзиві на касаційну скаргу відхилив її доводи з огляду на законність та обґрунтованість постанови суду апеляційної інстанції. Треті особи не скористалися правом на участь представників у судовому засіданні.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників сторін, присутніх у судовому засіданні, перевіривши наявні матеріали справи на предмет правильності юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення в судовому рішенні, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 1117 Господарського процесуального кодексу України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі фактичних встановлених обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Господарськими судами було встановлено, що відповідно до пункту 6.3.9 Статуту в редакції, затвердженій протоколом від 29.09.2008 року N 04-08, про проведення загальних зборів учасники повідомляються шляхом розсилання викладеного на письмі повідомлення (рекомендований лист, телекс, факс) з вказівкою місця проведення, часу та порядку денного зборів; повідомлення повинно бути зроблено не пізніше, ніж за 30 днів до скликання загальних зборів.

За пунктом 5.3 Статуту учасника Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми цілями досягненню цілей товариства, не вносить у встановлені строки свій внесок до статуту товариства в разі збільшення статутного фонду або втрачає зв'язок з товариством може бути виключено з товариства на основі одноголосно прийнятого рішення зборів учасників товариства; при цьому сам учасник участі у голосуванні не приймає.

Відповідно до пунктів 4.1 та 4.2 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Вільний", зареєстрованого 23.08.2007 року засновниками (учасниками) Товариства ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створено статутний фонд у розмірі 11800 грн.; вклад кожного з учасників Товариства складає 3933,33 грн., що становить 33,33 % частки. Рішенням загальних зборів учасників Товариства від 29.09.2008 року, оформленим протоколом N 4-08, вирішено збільшити статутний фонд товариства до 6000000 грн., для чого кожному з учасників додатково внести до статутного фонду суму 1996066,67 грн.

На загальних зборах учасників Товариства від 15.02.2009 року було прийнято рішення, оформлене протоколом N 6-09, про проведення 17.03.2009 року зборів учасників Товариства, на порядок денний яких винести питання про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства за період 2005 - 2008 років та висновків аудиторської перевірки; також вирішено для закупівлі міндобрив учасникам Товариства до 15.03.2009 року здійснити додаткові грошові внески по 350000 грн., що становитиме 1050000 грн. На загальних зборах Товариства від 12.03.2009 року було прийнято рішення, оформлене протоколом N 9-09, вжити до 20.03.2009 року заходи щодо реалізації майна або інших матеріальних цінностей для погашення боргів, а остаточне рішення по внескам, в тому числі й до статутного фонду, прийняти після підведення підсумків на зборах учасників Товариства від 17.03.2009 року.

Також місцевим судом встановлено, що 17.03.2009 року відбулися загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Вільний", на яких було прийнято рішення, оформлене протоколом N 10-09, призначити на 09.10.2009 року о 9 год. 30 хв. проведення загальних зборів учасників товариства з розглядом у порядку денному питання щодо підведення підсумків за висновками аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2005 - 2008 роки та у разі невиконання учасниками рішення загальних зборів про збільшення статутного фонду товариства внести до порядку денного питання щодо зміни складу учасників, розподілу часток з внесенням відповідних змін до установчих документів; вказаний протокол підписано головою зборів ОСОБА_4 та секретарем ОСОБА_3.

Загальними зборами від 21.05.2009 року було прийнято рішення, оформлене протоколом N 11-09, про надання ОСОБА_3 для здійснення свого внеску до статутного фонду терміну до 16.07.2009 року та вирішено провести 16.07.2009 року загальні збори, на яких розглянути питання щодо виконання учасниками Товариства рішень загальних зборів від 29.09.2008 року та від 04.12.2008 року про зміну (збільшення) розміру статутного фонду.

Загальними зборами учасників Товариства від 16.07.2009 року встановлено, що за довідкою бухгалтерії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виконали рішення загальних зборів від 29.09.2008 року та від 04.12.2008 року про збільшення статутного фонду, ОСОБА_3 додатковий внесок не здійснено; рішенням загальних зборів учасників Товариства від 16.07.2009 року, оформленим протоколом N 7-09, визнано невиконаним учасником Товариства "Вільний" ОСОБА_3 обов'язку з виконання рішення загальних зборів учасників Товариства від 29.09.2008 року та 04.12.2008 року щодо збільшення статутного фонду ТОВ "Вільний" з поважних причин; частку невиконаних обов'язків Тутова у розмірі 1400000 грн. додатково розподілено між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рівних частках по 700000 грн., які останнім необхідно внести до 20.07.2009 року, ОСОБА_3 належить здійснити внесок решти суми до статутного фонду Товариства до 31.09.2009 року. Вказані рішення ОСОБА_3 оспорені до господарських судів; провадження у справі N 4/317/09 про визнання недійсним рішення від 29.09.2008 року та у справі N 17/302/09 про визнання недійсним рішення від 16.07.2009 року на момент прийняття рішення у даній справі зупинено.

09.10.2009 року відбулися загальні збори учасників Товариства "Вільний", за участю згідно з даними протоколу учасників ОСОБА_4 та ОСОБА_5, голоси яких складають 90 % від загальної кількості.

Відповідно до змісту протоколу зборів зборами було затверджено питання порядку денного щодо зміни складу учасників ТОВ "Вільний", розподілу часток у статутному капіталі ТОВ "Вільний", внесення змін до статут ТОВ "Вільний"; зборами було прийнято рішення, оформлене протоколом N 12-09 від 09.10.2009 року, виключити з Товариства учасника ОСОБА_3 на підставі пункту 5.3 Статуту за систематичне невиконання своїх обов'язків, не внесення у встановлені строки свого внеску до статутного фонду Товариства; затвердити склад учасників Товариства з розподілом статутного фонду наступним чином: ОСОБА_4 - частка 50 %, що в грошовому еквіваленті становить 3000000 грн., ОСОБА_5 - частка 50 %, що в грошовому еквіваленті становить 3000000 грн.; внести зміни до статуту Товариства "Вільний" та підписати статут в новій редакції. Нова редакція Статуту зі змінами в частині складу учасників Товариства та розміру їх часток зареєстрована 13.10.2009 року номер запису 10941050015000017.

З рішення місцевого господарського суду вбачається, що ним було оглянуто в судовому засіданні книгу протоколів, що ведеться з 2008 року, а також протоколи N 8-09 від 16.07.2009 року, N 11-09 від 10.09.2009 року та відзначено непослідовність нумерації протоколів загальних зборів та одночасне ведення кількох протоколів у один день проведення загальних зборів.

За оригіналами прибуткових касових ордерів та квитанцій до них N 2862 та N 2889 (копії залучено до матеріалів справи) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 30.12.2008 року до каси Товариства було внесено кожним по 1996066,67 грн.; за актами приймання-передачі від 17.07.2009 року передано матеріальні цінності; натомість у касовій книзі Товариства за період від 01.10.2008 року по 31.12.2008 року (наданій прокуратурою для огляду з кримінальної справи) запис про надходження зазначених грошових коштів відсутні, залишок грошових коштів на кінець дня становив 25242,57 грн.; відсутні записи про внесення коштів також за 31.12.2008 року.

Розглянувши вказані вище документи, а також представлені відповідачем баланси Товариства станом на 31.12.2009 року, 30.06.2010 року, довідку від 01.07.2010 року, місцевий господарський суд дійшов висновку, що факт внесення іншими учасниками Товариства до статутного фонду Товариства додаткових внесків по 1996066,67 грн. недоведений; з платіжного доручення та банківської виписки вбачається, що залишок частки ОСОБА_3 в сумі 600000 грн. було внесено іншими учасниками до статутного фонду 11.08.2010 року.

Задовольняючи позов, місцевий господарський суд дійшов висновку про відсутність порушень чинного законодавства та вимог статуту способом повідомлення позивача про скликання загальних зборів учасників Товариства від 09.10.2009 року; водночас суд першої інстанції зазначив, що відповідач не довів систематичне невиконання позивачем своїх обов'язків, як підстави для його виключення, існування відповідних негативних наслідків для Товариства чи утруднення його діяльності через дії позивача; спірне рішення порушило права та законні інтереси позивача як учасника Товариства.

Переглядаючи справу в повному обсязі за приписами статті 101 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції натомість, встановив, що на зборах учасників Товариства від 29.09.2008 року, від 05.02.2009 року, від 12.03.2009 року, від 17.03.2009 року, від 21.05.2009 року, від 16.07.2009 року, на яких приймалися рішення про внесення учасниками Товариства додаткових внесків, строки їх внесення, визначалися наслідки невиконання рішення про внесення додаткових внесків та дати проведення інших зборів учасників товариства, були присутні всі учасники Товариства.

На підставі рішення загальних зборів учасників Товариства від 16.07.2009 року 20.07.2009 року було проведено державну реєстрацію змін до статуту відповідно до затвердженого рішенням перерозподілу часток між учасниками Товариства, номер запису 10941050014000017.

Загальними зборами учасників Товариства "Вільний" від 10.09.2009 року було прийнято рішення, оформлене протоколом N 11-09, у разі ненадання ОСОБА_3 у строк до 01.10.2009 року висновку аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства питання щодо підведення підсумків за висновками аудиторської перевірки до порядку денного загальних зборів 09.10.2009 року не виносити; попередити учасника Товариства ОСОБА_3 щодо необхідності виконання рішення попередніх зборів учасників Товариства; у разі невиконання ОСОБА_3 своїх обов'язків щодо внесення внеску до статутного фонду Товариства на загальних зборах від 09.10.2009 року під час розгляду питання про зміну складу учасників Товариства розглянути питання про виключення ОСОБА_3 з Товариства з обмеженою відповідальністю "Вільний"; за протоколом загальних зборів від 10.09.2009 року на них були присутні учасники Товариства, що володіють у сукупності 100 % статутного капіталу.

За даними засвідчених відділом державної статистики копій балансів Товариства з обмеженою відповідальністю "Вільний" за 2007, 2008, 2009, 2010 роки на протязі 2008 року статутний капітал Товариства збільшився з 12000 грн. на початок звітного періоду до 4 млн. грн. на кінець звітного періоду був повністю сформований на кінець 2009 року.

Розглянувши докази, прийняті до уваги місцевим господарським судом, суд апеляційної інстанції зазначив про помилкове відхилення ним прибуткових касових ордерів та квитанцій до них від 29.09.2008 року та від 16.07.2009 року як належних та допустимих доказів, оскільки відповідний висновок місцевого господарського суду суперечить статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положенню про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, що визначають правову природу зазначених ордерів як первинних документів, що застосовуються для оформлення надходження (видачі) готівки з каси; натомість порушення порядку ведення касової книги Товариства не можуть спростовувати здійснення касової операції, належно підтвердженої первинними документами та даними звітності, що подається до державних органів.

Також суд апеляційної інстанції на підставі наведених вище матеріалів справи дійшов висновків, що ними підтверджено невиконання учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "Вільний" ОСОБА_3 своїх зобов'язань щодо своєчасного внесення свого внеску у строки, встановлені загальними зборами учасників.

Відповідно до статті 61 Закону України "Про господарські товариства" про проведення загальних зборів Товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу та місця проведення зборів, їх порядку денного не менш, як за 30 днів до скликання загальних зборів; як правильно зазначено судом апеляційної інстанції, відповідна норма Закону має на меті гарантувати учасникам товариства реалізацію їх прав на управління товариством.

За частиною 5 статті 98 Цивільного кодексу України учасник товариства може оскаржити рішення загальних зборів товариства до суду; безумовною підставою для визнання недійсним рішення є, зокрема, відсутність кворуму та прийняття рішення з питання, не включеного до порядку денного; підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників господарського товариства можуть бути, у тому числі, порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства, що спричинили порушення прав учасника товариства.

Права учасника товариства можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог закону про скликання та проведення загальних зборів, якщо він не зміг взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до порядку денного тощо. При вирішенні питання про недійсність рішень загальних зборів у зв'язку з іншими порушеннями, допущеними під час скликання та проведення загальних зборів, господарський суд повинен оцінити, наскільки ці порушення могли вплинути на прийняття загальними зборами відповідного рішення.

Судова колегія погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що протоколи N 10-09 від 17.03.2009 року та N 11-09 від 10.09.2009 року загальних зборів учасників Товариства свідчать про обізнаність ОСОБА_3 з датою та місцем проведення загальних зборів Товариства 09.10.2009 року та їх порядком денним, а відсутність наступного письмового повідомлення не перешкоджала йому взяти участь у загальних зборах чи підготуватися до їх проведення.

Статтею 100 Цивільного кодексу України передбачено можливість виключення учасника товариства з товариства у випадках та в порядку, встановлених установчими документами або законом, статтею 64 Закону України "Про господарські товариства" передбачено можливість виключення з товариства з обмеженою відповідальністю учасника, який систематично не виконує, або неналежно виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. При цьому цей учасник участі у голосуванні не бере.

Для правильного вирішення спору, пов'язаного з правомірністю рішення про виключення учасника товариства судам належить дослідити всі обставини, пов'язані з виключенням учасника з товариства, дати оцінку його поведінці, встановити наявність негативних для товариства наслідків у зв'язку з діями (бездіяльністю) учасника товариства та негативними наслідками для товариства, дослідити мотиви поведінки учасника, форму вини тощо. Вирішуючи питання про наявність факту перешкоджання учасником своїми діями досягненню цілей товариства, суд повинен встановити, що поведінка учасника суттєво утруднює діяльність товариства, чи робить її практично неможливою; відповідні обставини справи повинні підтверджуватися належними та допустимими доказами, відображеними у судовому рішенні.

Відповідно до статті 117 Цивільного кодексу України, статті 11 Закону України "Про господарські товариства" учасники товариства зобов'язані додержувати установчих документів товариства, виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства, виконувати свої зобов'язання перед товариством, в тому числі й пов'язані з майновою участю.

Висновки суду апеляційної інстанції щодо наявності передбачених законодавством підстав для виключення позивача з учасників Товариства з огляду на невиконання ним рішення зборів учасників Товариства, невнесення внеску до статутного фонду у строки та розмірі, визначеному рішенням зборів учасників товариства, необхідності додаткових внесків для подальшої діяльності Товариства ґрунтуються на досліджених належним чином матеріалах справи, що відповідають положенням статей 33 та 34 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин; обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, які мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні.

Перевіривши у відповідності до частини 2 статті 1115 Господарського процесуального кодексу України юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення у постанові апеляційного господарського суду, колегія суддів дійшла висновків про те, що суд апеляційної інстанції відповідно до статей 43, 83, 101 Господарського процесуального кодексу України, розглядаючи справу, розглянув всебічно, повно та об'єктивно в судовому процесі всі обставини справи в їх сукупності, правильно застосував положення чинного законодавства відповідно до спірних правовідносин, а його висновки за наслідками розгляду позову та апеляційної скарги є законними та обґрунтованими.

Доводи касаційної скарги не спростовують висновків судів обох попередніх інстанцій, що позивач був обізнаний з проведенням зборів учасників Товариства 09.10.2009 року та з їх порядком денним у спосіб та строк, що надавали йому можливість як прийняти участь у зборах, так і належним чином підготуватися до питань порядку денного; доводи касаційної скарги зводяться до переоцінки обставин справи, належно встановлених судом апеляційної інстанції, та доказів, досліджених судом апеляційної інстанції. Відтак підстав для скасування постанови суду апеляційної інстанції з мотивів, наведених у касаційній скарзі, не вбачається.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 1117, пунктом 1 частиною 1 статті 1119, статтями 11110, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу ОСОБА_3 залишити без задоволення.

Постанову Донецького апеляційного господарського суду від 14.03.2011 року у справі N 8/355/09-20/57/10 Господарського суду Запорізької області залишити без змін.

 

Головуючий

Л. Рогач

Судді:

С. Бакуліна

 

Н. Волковицька

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали