ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.10.2008 р.

N К17/405/406-07

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: Муравйов О. В. - головуючий, Коробенко Г. П., Фролова Г. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Турівське", гр. ОСОБА_1, гр. ОСОБА_2, гр. ОСОБА_3 на рішення та постанову господарського суду Київської області від 17.03.2008 року, Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 10.06.2008 року у справі N К17/405/406-07 господарського суду Київської області, за позовом гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5 до третіх осіб: 1. Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Турівське", 2. Згурівської районної державної адміністрації 1. гр. ОСОБА_1, гр. ОСОБА_2 гр., ОСОБА_3, про визнання недійсними рішення загальних зборів та скасування державної реєстрації змін до установчих документів (за участю представників сторін: від позивача - 1: ОСОБА_6 - дов. від. 15.08.2007 р., від позивача - 2: ОСОБА_6 - дов. від. 15.08.2007 р., від відповідача - 1: не з'явились, від відповідача - 2: не з'явились, від третьої особи - 1: не з'явились, від третьої особи - 2: не з'явились, від третьої особи - 3: не з'явились), встановив:

Гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5 звернулись до господарського суду Київської області з позовом до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Турівське" та Згурівської районної державної адміністрації про визнання недійсними рішення загальних зборів і скасування державної реєстрації змін до установчих документів.

Рішенням господарського суду Київської області від 17.03.2008 року по справі N К17/405/406-07 (суддя Суховий В. Г.), залишеним без змін постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 10.06.2008 року по справі N К17/405/406-07 (головуючий суддя - Рудченко С. Г., судді: Писана Т. О., Федорчук Р. В.), задоволено позов ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Турівське": визнано недійсним рішення загальних зборів Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Турівське" від 17.07.2007 року; визнано недійсними зміни до установчих документів Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Турівське", затверджених рішенням загальних зборів від 17.07.2007 року. Припинено провадження по справі в частині позову до Згурівської районної державної адміністрації. Стягнуто з Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Турівське" на користь ОСОБА_4 судові витрати: держмито в розмірі 170 грн. та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Стягнуто з Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Турівське" на користь ОСОБА_5 судові витрати: держмито в розмірі 170 грн. та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Турівське", гр. ОСОБА_1, гр. ОСОБА_2, гр. ОСОБА_3 звернулися до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою на рішення Господарського суду Київської області від 17.03.2008 року та постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 10.06.2008 року, в якій стверджують про порушення апеляційним судом норм матеріального права, у зв'язку з чим просять скасувати оскаржені рішення та постанову і припинити провадження по справі або залишити позов без розгляду.

Відзив на касаційну скаргу не надходив, що не перешкоджає її розгляду по суті.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 09.09.2008 року відкладено розгляд справи N К17/405/406-07 до 07.10.2008 року об 11 год. 50 хв.

У зв'язку з перебуванням судді Полянського А. Г. у відпустці для перегляду в касаційному порядку справи N К17/405/406-07, призначену до розгляду на 07.10.2008 року, розпорядженням від 06.10.2008 року утворено колегію суддів в наступному складі: головуючий - Муравйов О. В., судді: Коробенко Г. П., Фролова Г. М.

26.09.2008 року до Вищого господарського суду України надійшла заява Згурівської районної державної адміністрації про розгляд касаційної скарги по справі N К17/405/406-07 без участі її представника.

04.10.2008 року до Вищого господарського суду України надійшло клопотання від представника відповідача та третіх осіб про відкладення розгляду касаційної скарги по справі N К17/405/406-07.

Колегія суддів відмовляє в задоволенні клопотання, оскільки питання про те, що певні обставини перешкоджають розгляду справи, вирішується судом залежно від конкретних обставин справи. Так, якщо представники сторін чи інших учасників судового процесу не з'явилися в судове засідання, а суд уважає, що наявних у справі матеріалів достатньо для розгляду справи та ухвалення законного і обґрунтованого рішення, він може, не відкладаючи розгляду справи, вирішити спір по суті.

За згодою присутніх в судовому засіданні учасників процесу 07.10.2008 року оголошена вступна та резолютивна частини постанови Вищого господарського суду України.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представника позивачів, перевіривши наявні матеріали справи на предмет правильності юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення в рішенні у даній справі, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог статей 108, 1117 Господарського процесуального кодексу України Вищий господарський суд України переглядає за касаційною скаргою (поданням) рішення місцевих господарських судів та постанови апеляційних господарських судів та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Підставою для скасування або зміни рішення місцевого чи апеляційного господарського суду або постанови апеляційного господарського суду є порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

Судами встановлено, що відповідно до Установчого договору про створення та діяльність СТОВ "Турівське" та Статуту СТОВ "Турівське" учасниками вказаного товариства ОСОБА_5 - 16,4 % статутного фонду, ОСОБА_4 - 16,3 % статутного фонду, ОСОБА_1 - 16,3 % статутного фонду, ОСОБА_2 - 51 % статутного фонду.

17.06.2007 року відбулися збори учасників СТОВ "Турівське", на яких відповідно до протоколу N 1 були присутні ОСОБА_2, ОСОБА_5. та ОСОБА_1 і прийнято рішення про: внесення несплачених платежів до статутного фонду товариства до 16.07.2007 року; розгляд на наступних загальних зборах 17.07.2007 року рішення про результати сплати коштів до статутного фонду товариства; створення інвентаризаційної комісії в кількості 5 осіб, проведення інвентаризації до 16.07.2007 року і подання актів на засідання зборів учасників, яке відбудеться 17.07.2007 року.

17.07.2007 року відбулись збори учасників СТОВ "Турівське", на яких згідно протоколу N 2 були присутні ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_1 та було прийнято рішення про виключення зі складу засновників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за невиконання своїх обов'язків та введення до складу засновників нового учасника ОСОБА_3.

Згідно п. 3 рішення загальних зборів вирішено у зв'язку зі зміною учасників внести зміни та доповнення до установчих документів товариства, зокрема провести перерозподіл статутного фонду СТОВ "Турівське" таким чином, ОСОБА_3 - 18500 грн., що становить 100 % статутного фонду. Виведено зі складу ОСОБА_2 та ОСОБА_1.

Задовольняючи позовні вимоги, суди першої та апеляційної інстанцій виходили з того, що товариством порушені вимоги п. 9.7 установчого договору СТОВ "Турівське" та ч. 5 ст. 61 та ст. 64 Закону України "Про господарські товариства".

Посилання скаржників на те, що протоколом N 1 від 17.06.2007 року позивачі належним чином повідомлені про порядок денний, відхиляється оскільки апеляційним судом даним обставинам дана належна правова оцінка.

Відносно твердження скаржників про неналежне виконання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 своїх обов'язків перед товариством, варто зазначити наступне.

Відповідно до ст. 64 Закону України "Про господарські товариства" учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

Судами встановлено, що з протоколу загальних зборів учасників СТОВ "Турівське" від 17.07.2007 року не вбачається, які саме обов'язки не виконували ОСОБА_4 та ОСОБА_5. Відповідачем-1 не доведено наявність негативних наслідків у зв'язку з недовнесенням до статутного фонду внесків позивачами.

Колегія суддів погоджується з висновком апеляційного суду про те, що з врахуванням положень п. 3 ст. 144 ЦК України недовнесення позивачами до статутного фонду належні їм частки на загальну суму 2110,50 грн. не є достатньою підставою для виключення останніх зі складу учасників товариства.

Судами також встановлено, що питання про виключення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зі складу товариства, а також питання про внесення змін та доповнення до установчих документів СТОВ "Турівське" в порядку денному загальних учасників від 17.07.2007 року відсутні.

Відповідно до п. 2.11 Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 28.12.2007 року N 04-5/14 "Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин" підставою недійсності рішення загальних зборів є прийняття рішення з питання, не включеного до порядку денного загальних зборів.

Колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що висновки місцевого суду та суду апеляційної інстанції відповідають встановленим обставинам справи, доводи касаційної скарги їх не спростовують, а тому підстав для зміни чи скасування рішення суду першої інстанції та постанови апеляційного суду не вбачається.

У зв'язку із закінченням касаційного провадження та відмовою в задоволенні касаційної скарги, виконання рішення місцевого господарського суду підлягає поновленню відповідно до ч. 3 ст. 1211 ГПК України.

Керуючись ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, суд постановив:

Касаційну скаргу Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Турівське", гр. ОСОБА_1, гр. ОСОБА_2, гр. ОСОБА_3 залишити без задоволення.

Постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 10.06.2008 року по справі N К17/405/406-07 та рішення господарського суду Київської області від 17.03.2008 року по справі N К17/405/406-07 залишити без змін.

Поновити виконання рішення господарського суду Київської області від 17.03.2008 року по справі N К17/405/406-07.

 

Головуючий, суддя

О. В. Муравйов

Судді:

Г. П. Коробенко

 

Г. М. Фролова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали