ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.08.2011 р.

Справа N 20/166

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В. П. - головуючий, судді - Бенедисюк І. М., Львов Б. Ю. розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ГОУ ОГЛЕ", м. Київ (далі - ТОВ "ГОУ ОГЛЕ"), на постанову Київського апеляційного господарського суду від 06.06.2011 зі справи N 20/166 за позовом компанії "Гугл Інк" (Google Inc.), Сполучені Штати Америки, до ТОВ "ГОУ ОГЛЕ" та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі - Департамент), про визнання недійсним свідоцтва України N 60594 на знак для товарів та послуг (судове засідання проведено за участю представників сторін: компанії "Гугл Інк" - Мамуні О. С., Філатова О. В., ТОВ "ГОУ ОГЛЕ" - Єфімчук О. Є., Департаменту - Запорожець Л. Г.).

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України встановив:

Компанія "Гугл Інк" звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним свідоцтва України N 60594 на знак для товарів і послуг "Google" (комбіноване позначення), володільцем якого є ТОВ "ГОУ ОГЛЕ".

Рішенням господарського суду міста Києва від 21.03.2011 (суддя Гумега О. В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.06.2011 (колегія суддів у складі: суддя Мартюк А. І. - головуючий, судді Новіков М. М., Зубець Л. П.), позов задоволено; зобов'язано Департамент внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну публікацію. У прийнятті даних судових рішень попередні судові інстанції виходили з того, що торговельна марка за свідоцтвом України N 60594 не відповідає умовам надання правової охорони.

У касаційній скарзі ТОВ "ГОУ ОГЛЕ" просить Вищий господарський суд України зазначену постанову апеляційного господарського суду зі справи скасувати і прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позову, посилаючись на порушення апеляційним господарським судом положення статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) щодо оцінки висновків наявної у справі експертизи об'єктів інтелектуальної власності, а також порушення норм матеріального права, зокрема, Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 N 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.97 N 72), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.09.95 за N 276/812 (далі - Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг). На думку скаржника, судовим експертом неправомірно залишено поза увагою відмінність зображувальних частин конфліктних знаків, не досліджено спорідненість товарів 09 класу та послуг 45 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), а питання про можливість змішування діяльності відповідних виробників товарів і послуг вирішувалося без опитування споживачів.

У відзиві на касаційну скаргу компанія "Гугл Інк" заперечує проти її доводів і просить оскаржувану постанову залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Господарськими судами у справі встановлено, що:

- згідно з рішенням Апеляційної палати Департаменту від 28.08.2007 знак для товарів і послуг "GOOGLE" станом на 01.01.2004 є добре відомим в Україні відносно компанії "Гугл Інк" щодо послуг 35 класу МКТП (шукання інформації для інших через Інтернет; розповсюдження реклами на користь інших через Інтернет);

- ТОВ "ГОУ ОГЛЕ" є володільцем свідоцтва України N 60594 на знак для товарів і послуг (комбіноване позначення) "Google" для товарів 09 класу МКТП (комп'ютерні програми, електронні видання (завантажні) та послуг 45 класу МКТП (влаштування зустрічей, шлюбні агентства); дата подання заявки - 04.01.2006;

- на момент подання ТОВ "ГОУ ОГЛЕ" згаданої заявки належний компанії "Гугл Інк" знак для товарів і послуг "GOOGLE" отримав правову охорону в Україні як добре відомий для послуг 35 класу МКТП;

- згідно з наявним у справі висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності:

торговельна марка "Google" за свідоцтвом України N 60594 є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг "GOOGLE;

зареєстрований за свідоцтвом України N 60594 знак "Google" є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги 45 класу (влаштовування зустрічей; шлюбні агентства) у зв'язку з широким спектром послуг, що надає позивач, та тим, що торговельна марка "GOOGLE" є добре відомою в Україні;

використання знака "Google" за свідоцтвом України N 60594 стосовно зазначених у цьому свідоцтві товарів 09 класу і послуг 45 класу МКТП вказуватиме на зв'язок між ними та компанією "Гугл Інк" - власником добре відомого в Україні знака "GOOGLE"; таке використання ймовірно завдасть шкоди інтересам компанії "Гугл Інк";

- у даному висновку судової експертизи також зазначено, що:

товари 09 класу МКТП (комп'ютерні програми; електронні видання (завантажні), вказані в свідоцтві України N 60594 на знак для товарів і послуг, та послуги 35 класу МКТП (шукання інформації для інших через Інтернет), щодо яких знак позивача "GOOGLE" визнано добре відомим в Україні, є спорідненими;

внаслідок змішування діяльності виробника товарів 09 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України N 60594 на знак для товарів і послуг, та споріднених із ними послуг 35 класу МКТП компанії "Гугл Інк" споживачі можуть вважати, що товари походять з одного комерційного джерела або що таке виробництво товарів здійснюється за виданою компанією "Гугл Інк" ліцензією чи фінансується нею;

використання знака за свідоцтвом України N 60594 стосовно зазначених у ньому товарів 09 і послуг 45 класів МКТП буде завдавати шкоди інтересам власника добре відомої в Україні торговельної марки "GOOGLE" через розмивання та зниження дистинктивності добре відомого знака внаслідок використання схожого із ним позначення іншою особою для інших товарів і послуг, ніж ті, для яких цей знак визнаний добре відомим.

У частині четвертій статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Згідно зі статтею 6bis Паризької конвенції країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Пунктом 4 статті 25 цього Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що обсяг правової охорони, що надається власнику свідоцтва на знак для товарів і послуг, визначається зареєстрованими зображенням знака та переліком товарів і послуг.

За змістом пункту 3 статті 6 цього Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Пунктом 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що не можуть одержати правову охорону також позначення, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

У пункті 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вказано, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлено, що:

- позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (пункт 4.3.2.4);

- комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи (пункт 4.3.2.8).

Приймаючи судові рішення у справі, господарські суди, дослідивши наявні у справі докази, у тому числі й висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, виходили з наявності підстав для визнання свідоцтва України N 60594 на знак для товарів і послуг "Google" недійсним, оскільки цей знак не відповідає умовам надання правової охорони, а саме: є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою в України торговельною маркою позивача "GOOGLE" для споріднених товарів 09 класу та послуг 35 класу МКТП; може ввести в оману щодо особи яка надає послуги 45 класу МКТП, оскільки використання знака "Google" щодо цих послуг може вказуватиме на зв'язок з власником добре відомого в Україні знака "GOOGLE" і інтересам компанії "Гугл Інк", ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Доводи касаційної скарги наведеного не спростовують, оскільки господарські суди з'ясували, що саме словесна частина комбінованого позначення, зареєстрованого як знак для товарів і послуг "Google", є визначальним фактором, що впливає на його схожість з добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг "GOOGLE", та здатна викликати змішування з цією добре відомою в Україні торговельною маркою, при цьому використанням знака для товарів і послуг "Google" для відповідних товарів і послуг, ймовірно, буде завдано шкоди позивачеві.

Вищий господарський суд України вважає зазначені висновки господарських судів обґрунтованими.

Інші посилання скаржника спростовуються текстом оскаржуваної постанови апеляційного господарського суду та не беруться до уваги у тому числі з огляду на наведений зміст частини четвертої статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

До того ж відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Керуючись статтями 1117, 1119, 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 06.06.2011 зі справи N 20/166 залишити без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ГОУ ОГЛЕ" - без задоволення.

 

Суддя

В. Селіваненко

Суддя

І. Бенедисюк

Суддя

Б. Львов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали