ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.08.2011 р.

Справа N 20/165

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В. П. - головуючий, судді: Бенедисюк І. М. і Львов Б. Ю. розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ГОУ ОГЛЕ", м. Київ (далі - ТОВ "ГОУ ОГЛЕ") на постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2011 зі справи N 20/165 за позовом компанії "Гугл Інк" (Google Inc.), Сполучені Штати Америки, до ТОВ "ГОУ ОГЛЕ" та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі - Департамент), про визнання недійсним свідоцтва України N 78119 на знак для товарів та послуг.

Судове засідання проведено за участю представників сторін: компанії "Гугл Інк" - Мамуні О. С., Філатова О. В., ТОВ "ГОУ ОГЛЕ" - Єфімчук О. Є., Департаменту - Запорожець Л. Г.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України встановив:

Компанія "Гугл Інк" звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним свідоцтва України N 78119 на знак для товарів і послуг "GOOGLE" (словесне позначення), володільцем якого є ТОВ "ГОУ ОГЛЕ".

Рішенням господарського суду міста Києва від 21.03.2011 (суддя - Гумега О. В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2011 (колегія суддів у складі: суддя Шипко В. В. - головуючий, судді: Борисенко І. В., Ільєнок Т. В.), позов задоволено; зобов'язано Департамент внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну публікацію. У прийнятті зазначених судових рішень попередні судові інстанції виходили з того, що торговельна марка за свідоцтвом України N 78119 не відповідає умовам правової охорони.

У касаційній скарзі ТОВ "ГОУ ОГЛЕ" просить Вищий господарський суд України зазначену постанову апеляційного господарського суду зі справи скасувати і прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позову, посилаючись на порушення апеляційним господарським судом статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) щодо оцінки висновків наявної у справі експертизи об'єктів інтелектуальної власності та норм матеріального права, якими врегульовано питання надання правової охорони торговельним маркам. На думку скаржника, питання про можливість змішування діяльності відповідних виробників товарів і послуг неправомірно вирішувалося без опитування споживачів. Крім того, у справі відсутній висновок про спорідненість товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) та послуг 35 класу МКТП, для яких зареєстровано конфліктуючі позначення.

У відзиві на касаційну скаргу компанія "Гугл Інк" заперечує проти її доводів і просить оскаржувану постанову залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Господарськими судами у справі встановлено, що:

- згідно з рішенням Апеляційної палати Департаменту від 28.08.2007 знак для товарів і послуг "GOOGLE" станом на 01.01.2004 є добре відомим в Україні відносно компанії "Гугл Інк" щодо послуг 35 класу МКТП (шукання інформації для інших через Інтернет; розповсюдження реклами на користь інших через Інтернет);

- ТОВ "ГОУ ОГЛЕ" є володільцем свідоцтва України N 78119 на торговельну марку "GOOGLE" для товарів 09 класу МКТП (гудки; гудки електричні; гучномовці; мегафони; рупори до гучномовців; сигнальні дзвоники; сигнальні дзвоники електричні; сигнальні свистки); дата подання заявки 07.11.2005;

- на момент подання ТОВ "ГОУ ОГЛЕ" згаданої заявки належний компанії "Гугл Інк" знак для товарів і послуг "GOOGLE" отримав правову охорону в Україні як добре відомий для відповідних послуг 35 класу МКТП;

- згідно з наявним у справі висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності:

позначення "GOOGLE", зазначене в свідоцтві України N 78119, є тотожним із позначенням "GOOGLE", належним компанії "Гугл Інк" як добре відомий в Україні знак для товарів і послуг;

використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України N 78119 для товарів 09 класу МКТП може вказувати на зв'язок між зазначеними у цьому свідоцтві товарами та власником добре відомого в Україні знака для товарів і послуг "GOOGLE" і ймовірно завдавати таким використанням шкоди інтересам компанії "Гугл Інк";

- у даному висновку експертизи також зазначено, що:

змішування споживачами діяльності виробника (розповсюджувача) зазначених у свідоцтві України N 78119 товарів 09 класу МКТП та компанії "Гугл Інк" може полягати в тому, що у позивачів складатиметься враження, що товари походять з одного комерційного джерела або з економічно пов'язаних між собою підприємств, наприклад, що таке виробництво товарів здійснюється за виданою компанією "Гугл Інк" ліцензією або фінансується нею;

використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України N 78119 для товарів 09 класу МКТП завдаватиме шкоди інтересам компанії "Гугл Інк" внаслідок розмивання та зниження дистинктивності добре відомого в Україні знака для товарів і послуг "GOOGLE" у зв'язку з використанням тотожного із ним позначення для неспоріднених із послугами компанії "Гугл Інк" товарів;

використання добре відомого знака для товарів 09 класу МКТП із низьким технологічним вмістом може принижувати престиж компанії "Гугл Інк", яка користується високою репутацією внаслідок інноваційності та високої технологічності її послуг та продуктів.

У частині четвертій статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

За приписом пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

У пункті 1 статті 19 цього Закону зазначено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Приймаючи судові рішення у справі, господарські суди, дослідивши наявний у справі висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, виходили з наявності підстав для визнання свідоцтва України N 78119 на знак для товарів і послуг "GOOGLE" недійсним, оскільки цей знак не відповідає умовам надання правової охорони внаслідок його тотожності з належним позивачеві добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг "GOOGLE" та з того, що використання оспорюваного знака щодо відповідних товарів 09 класу МКТП може вказувати на зв'язок між цими товарами та компанією "Гугл Інк" і інтересам цієї компанії, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Вищий господарський суд України вважає зазначені висновки господарських судів обґрунтованими.

Доводи касаційної скарги спростовуються наведеним змістом частини четвертої статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та текстом оскаржуваної постанови апеляційного господарського суду, в якій, з-поміж іншого, зазначено, що чинне законодавство не містить вимог щодо обов'язку судового експерта проводити опитування споживачів для визначення змішування виробників певних товарів та послуг.

Керуючись статтями 1119, 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2011 зі справи N 20/165 залишити без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ГОУ ОГЛЕ" - без задоволення.

 

Суддя

В. Селіваненко

Суддя

І. Бенедисюк

Суддя

Б. Львов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали