ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

02.08.2011 р.

Справа N 13/82

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - Овечкіна В. Е., суддів - Чернова Є. В., Цвігун В. Л. (за участю представників: Генпрокуратури України - Орленко А. О., Держком. земельних ресурсів - Купріянов Б. В., Київської міської ради - Ткаченко А. Т., Головуправління земельних ресурсів Київської міської ради - Якимець О. І., ТОВ "Будівельна асоціація" - Томашевська М. О., ТОВ "Тестбуд" - Іщенко Г. М., ТОВ "Тестбуд" - Сторожук Т. Л.), розглянувши касаційну скаргу на постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.06.2011 р. у справі N 13/82 господарського суду м. Києва за позовом заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Державного комітету України із земельних ресурсів до: Київської міської ради, Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Соцбудівництво", ТОВ "Будівельна асоціація", ТОВ "Тестбуд", про визнання недійсними рішень міської ради, актів на право власності, відсутності прав та зобов'язання вчинити дії, встановив:

Рішенням господарського суду м. Києва від 21.04.2011 (суддя Курдельчук І. Д.) позов про визнання недійсним рішення Київської міської ради N 343/3177 від 01.10.2007 року, про визнання недійсними державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ NN 006302, 006303 та 006304, 011920, 011921 та 011922, встановлення відсутності у Відповідача-3, у Відповідача-4 та у Відповідача-5 права власності на спірні земельні ділянки та вимогу про визнання права власності на них держави в особі Кабінету Міністрів України задоволений частково.

Визнано недійсним рішення Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 343/3177 "Про передачу земельних ділянок Обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Соцбудівництво" для житлової забудови на 21-му км Столичного шосе у Голосіївському районі м. Києва"; визнано недійсними видані обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Соцбудівництво" державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ N 048035, серії ЯЖ N 048033 та серії ЯЖ N 048034, зареєстровані 08.01.2008 року Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); визнано недійсними видані товариству з обмеженою відповідальністю 'Тестбуд" державні акти на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 011948, серії ЯЖ N 011946 та серії ЯЖ N 011947, зареєстровані 08.09.2010 року Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); визнано відсутність у обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Соцбудівництво" товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація", товариства з обмеженою відповідальністю "Тестбуд" права власності на земельні ділянки, що розташовані за адресою: 21-й км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва, площею 45,6794 га, кадастровий номер: 8 000 000 000:90:336:0011, 8 000 000 000:90:335:0025, 8 000 000 000:90:335:0024.

Зобов'язано Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внести до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомості про право власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради на земельну ділянку, що розташована за адресою: 21-й км Столичного шосе у Голосіївському районі м. Києва, площею 1,3017 га, кадастровий номер: 8 000 000 000:90:336:0011, вартістю за нормативною грошовою оцінкою - 3482038,82 грн.

Зобов'язано Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внести до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомості про право власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради на земельну ділянку, що розташована за адресою: 21-й км Столичного шосе у Голосіївському районі м. Києва, площею 21,2137 га, кадастровий номер: 8 000 000 000:90:335:0025, вартістю за нормативною грошовою оцінкою - 55652020,58 грн.

Зобов'язано Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внести до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомості про право власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради на земельну ділянку, що розташована за адресою: 21-й км Столичного шосе у Голосіївському районі м. Києва, площею 45,6794 га, кадастровий номер: 8 000 000 000:90:335:0024, вартістю за нормативною грошовою оцінкою - 81488029,81 грн.

Суд дійшов висновку, що оскаржуване рішення міської ради суперечить вимогам ст. ст. 43, 45, 84 ЗК України, ст. ст. 7, 14, 21, 25, 26 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", згідно з якими на землях природоохоронного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням, та землі під об'єктами природно-заповідного фонду належать до земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, оскільки спірні землі знаходяться в межах ландшафтного заказника "Острів Жуків", а також відсутність підстав для безоплатної передачі спірних земельних ділянок ОКЖК "Соцбудівництво", оскільки засновниками кооперативу є лише чотири особи, одна з яких перебуває на квартирному обліку, проект землеустрою передбачає будівництво 236 малоповерхових будинків котеджного типу, тому відсутні підстави вважати, що метою отримання земельної ділянки є будівництво житла для членів кооперативу.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.06.2011 (судді - Кондес Л. О., Корсакова Г. В., Нєсвєтова Н. М.) рішення господарського суду м. Києва від 21.04.2011 залишено без зміни.

ТОВ "Тестбуд" в касаційній скарзі просить постанову суду апеляційної інстанції та рішення господарського суду першої інстанції скасувати з підстав порушення норм матеріального та процесуального права, в позові відмовити.

Скаржник стверджує, що обставини знаходження спірних земель в межах ландшафтного заказника "Острів Жуків" не доведені, судами не взято до уваги висновки судів у справах N 5/12 господарського суду м. Києва, та N 36/131-21/64 господарського суду м. Києва; судами неправильно застосовані до спірних правовідносин статті 133, 134, 137 Житлового кодексу УРСР, оскільки право особи вступити до житлового кооперативу не може належить лише громадянам, які постійно проживають у певному населеному пункті, тому висновок про те, що члени, які не були зареєстровані в місті Києві, не мали права вступати до кооперативу прямо суперечить ст. 24 Конституції України; ст. 137 Житлового кодексу УРСР та п. 4 розділу I Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу суперечать також Закону України "Про місцеве самоврядування"; висновок суду, що число громадян, необхідне для організації кооперативу не може бути меншим 5 чоловік прямо суперечить статті 7 Закону України "Про кооперацію", якою встановлено мінімальну чисельність членів кооперативу - три особи.

Відповідно до ст. 41 ЗК України житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового і гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі, який встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документації.

В розрізі предмету спору, питання правомірності утворення ОКЖК не належить до предмету доказування у справі, оскільки положення земельного законодавства не встановлюють обов'язку для Київради (та органів, що погоджують проект відведення земельної ділянки) встановлювати правомірність процедури утворення юридичної особи, що претендує на отримання земельної ділянки.

Таким чином, норма ст. 41 ЗК України не містить прямих вимог, що право на безоплатне отримання земельної ділянки мають лише житлово-будівельні (житлові) кооперативи, створені відповідно до Житлового кодексу УРСР та Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, тому суд припустився розширеного та помилкового тлумачення норми ст. 41 ЗК України.

З урахуванням того, що відповідачі - ОКЖК "Соцбудівництво" та ТОВ "Будівельна асоціація" не є власниками земельних ділянок, що було встановлено господарським судом міста Києва, то відсутній предмет спору в частині позовних вимог про визнання недійсними виданих ОКЖК "Соцбудівництво" державних актів на право власності на землю.

Щодо державних актів на право власності на земельну ділянку, виданих ТОВ "Тестбуд", то ці державні акти були видані на підставі рішення загальних зборів про внесення земельних ділянок до статутного капіталу.

Водночас, судами попередніх інстанцій встановлено, що рішення загальних зборів, на підставі яких були видані державні акти ТОВ "Будівельна асоціація", ТОВ "Тестбуд" є  чинними, тому відсутні підстави визнання недійсними самих державних актів, які були видані згідно з вказаними рішеннями.

Задовольняючи вимогу про визнання відсутності права власності на земельні ділянки, судами попередніх інстанцій грубо порушено положення ст. 152 ЗК України, ст. 16 та гл. 29 ЦК України, застосовано положення ч. 2 ст. 20 ГК України, що не підлягали застосування до спірних правовідносин, оскільки не надано належної оцінки відповідності пред'явленої вимоги способам захисту права, встановлених законом до спірних правовідносин, її співмірність з підставами позову.

Суд неправильно застосував п. 4 ст. 268 ЦК України та водночас порушив ст. 257 ЦК України і п. 4 ст. 267 ЦК України, оскільки прокурору було відомо про оскаржуване рішення міської ради, у Державного комітету України із земельних ресурсів немає і не було права власності чи іншого речового права на спірні земельні ділянки, яке б було порушене спірним рішенням Київради; суд безпідставно не застосував наслідки пропуску прокуратурою позовної давності.

Сторожук Т. Л. в судовому засіданні в судовому засіданні заявила клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з неявкою в судове засідання Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Соцбудівництво".

Розглянувши клопотання про відкладення касаційна інстанція вважає, що підстави для його задоволення відсутні з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 ГПК України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених ст. 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

Враховуючи приписи частини другої ст. 1115 ГПК України, частини першої ст. 1117 ГПК України щодо порядку та меж перегляду справи, нез'явлення представника учасника судового процесу в даному випадку не є обставиною, що перешкоджає здійснення перегляду судових рішень у справі в касаційному порядку, інших обставин, що унеможливлюють розгляд справи заявником не наведено, тому клопотання про відкладення розгляду відхиляється.

Вищий господарський суд України у відкритому судовому засіданні дослідив матеріали справи, доводи касаційної скарги, вважає, що скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Рішенням Київської міської ради N 343/3177 від 01.10.2007 р. затверджено обгрунтування щодо зміни цільового призначення сільськогосподарських земель під малоповерхову житлову забудову на 21-й км Столичного шосе у Голосіївському районі м. Києва для ОКЖК "Соцбудівництво", змін до Генерального плану розвитку міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затверджених рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 N 370/1804, а саме: територію в межах, визначених містобудівним обґрунтуванням, перевести за функціональним призначенням до зони садибної житлової забудови; внесено зміни до Схеми планування частини території південного планувального району Голосіївського адміністративного району в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 27.10.2005 N 271/3732, в частині переведення територій, визначеним містобудівним обґрунтуванням, під територію садибної житлової забудови; внесено зміни до програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 N 806/3381, в частині переведення території, визначеної містобудівним обґрунтуванням, до території зелених насаджень обмеженого користування та спеціального призначення; віднесено земельні ділянки загальною площею 90,54 га до земель запасу житлової та громадської забудови з виключенням її з категорії земель сільськогосподарського призначення; затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Соцбудівництво"для житлової забудови на 21-й км Столичного шосе у Голосіївському районі м. Києва; за умови виконання пункту 8 цього рішення, земельні ділянки загальною площею 90,54 га на 21-й км Столичного шосе у Голосіївському районі м. Києва, в тому числі: загальною площею 68,22 га (ділянка N 1 - площею 45,68 га, ділянка N 2 - площею 21,21 га, ділянка N 3 - площею 1,33 га) у власність для житлової забудови - за рахунок частини земель сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Тарасівка", наданих відповідно до пункту 31 рішення Київської міської ради від 12.02.2004 N 43/1253 "Про оформлення права користування земельними ділянками", право користування якими посвідчено договорами оренди земельних ділянок від 25.11.2004 N 79-6-00259 (площею 66.89 га), N 79-6-00258 (площею 1,33 га); загальною площею 22,32 га (ділянка N 4 - площею 5,70 га, ділянка N 5 - площею 7,96 га, ділянка N 6 - площею 7,60 га, ділянка N 7 - площею 1,06 га) в довгострокову оренду на 49 років для рекреаційних цілей та благоустрою території - за рахунок частини земель сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Тарасівка", наданих відповідно до пункту 31 рішення Київської міської ради від 12.02.2004 N 43/1253 "Про оформлення права користування земельними ділянками", право користування якими посвідчено договорами оренди земельних ділянок від 25.11.2004 N 79-6-00260 (площею 1,06 га), N 79-6-00259 (площею 13,66 га), N 79-6-00258 (площею 7,60 га).

Земельні ділянки передані у власність ОКЖК "Соцбудівництво" безоплатно, у відповідності до ст. 41 Земельного кодексу України, якою передбачено, що житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового і гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі, який встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документації.

Згідно статей 133, 137 Житлового кодексу Української РСР громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, вправі вступити до житлово-будівельного кооперативу і одержати в ньому квартиру. Однією із умов вступу до житлово-будівельного кооперативу є перебування на квартирному обліку в даному населеному пункті.

Житлово-будівельні кооперативи організовуються при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів, при підприємствах, установах і організаціях.

Порядок організації та діяльності житлово-будівельних кооперативів установлюється законодавством Союзу РСР, Житловим кодексом УРСР, Примірним статутом житлово-будівельного кооперативу та іншими актами законодавства України.

Житлово-будівельний кооператив діє на основі статуту, прийнятого відповідно до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу загальними зборами громадян, які вступають до організованого кооперативу і зареєстрованого в установленого порядку. Кількість членів кооперативу повинна бути відповідною кількості квартир у будинку. Квартири, які надаються членам кооперативу повинні відповідати граничному розміру жилої площі, сумі пайового внеску та кількості членів сім'ї.

Відповідно до п. 3.2 статуту ОКЖК "Соцбудівництво" засновниками (членами) кооперативу є громадяни України ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4.

За даними Солом'янської, Голосіївської, Подільської та районних у місті Києві державних адміністрацій ОСОБА_2, який зареєстрований у Солом'янському районі м. Києва за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_3, яка зареєстрована в Подільському районі м. Києва за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_4, який зареєстрований у Голосіївському районі м. Києва за адресою: АДРЕСА_3, на час створення, державної реєстрації кооперативу та момент прийняття Київською міською радою оскаржуваного рішення, на квартирному обліку не перебували.

У Статуті ОКЖК "Соцбудівництво" не визначено кількість квартир у житловому будинку (будинках), які заплановано до будівництва кооперативом, що може призвести до здійснення ОКЖК "Соцбудівництво" діяльності, що суперечить меті створення обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу, - обслуговування членів кооперативу шляхом забезпечення житлом членів кооперативу та членів їх сімей, а не будівництво житла для інших осіб.

Вищевикладені встановлені судом обставини свідчать про те, що ОКЖК "Соцбудівництво" не створювався як житлово-будівельний кооператив відповідно до Житлового кодексу УРСР та Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, а відповідно не мав права на отримання безоплатно земельних ділянок у власність відповідно до ст. 41 Земельного кодексу України, а тому висновок суду про відсутність у Київської міської ради достатніх правових підстав для безоплатної передачі спірних земельних ділянок відповідачу-3, є обгрунтованим.

Таким чином, враховуючи положення ст. 41 Земельного кодексу України, згідно з якими житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового і гаражного будівництва передаються безоплатно у власність, при вирішенні питання щодо надання безоплатно земельної ділянки слід враховувати саме мету створення кооперативу, яка має відповідати встановленим вимогам до порядку створення такого кооперативу.

Про відсутність підстав для застосування, при вирішенні питання про надання земельних ділянок у власність ОКЖК "Соцбудівництво", ст. 41 ЗК України свідчить, зокрема, містобудівне обґрунтування, яке міститься у проекті землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОКЖК "Соцбудівництво", згідно з яким на відведених кооперативу землях планується забудова 236 малоповерхових будинків котеджного типу, при тому, що засновниками (членами) ОКЖК "Соцбудівництво" є лише 4 особи і тільки 1 з них перебуває на квартирному обліку.

Статтею 43 Земельного кодексу України визначено, що землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Згідно ст. 53 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" рішення про організацію чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду приймається обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Згідно з п. 1 рішення N 162/1996 від 22.08.2007 р. "Про питання створення ландшафтного заказника місцевого значення "Жуків острів" Київською міською радою було схвалено схему ландшафтного заказника місцевого значення "Жуків острів" у складі детального плану території острова Жуків, при цьому радою жодним чином не встановлено та не вирішено питання щодо визначення його меж та розміру, а п. 3 вказаного рішення Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в м. Києві доручено забезпечити розробку проекту створення ландшафтного заказника місцевого значення "Жуків острів".

В свою чергу, рішенням Київської міської ради N 806/3381 від 19.07.2005 р. регламентовано утриматись до встановлення меж ландшафтного заказника місцевого значення острів Жуків від розгляду питань відведення земельних ділянок, які відповідно до рішення Київської міської ради від 02.12.99 р. N 147/649 "Про оголошення природних об'єктів пам'ятками природи та заказниками місцевого значення у м. Києві" (згідно якого ландшафтний заказник оголошено заказником місцевого значення), можуть бути включені до складу заказника.

Даний об'єкт природно-заповідного фонду створювався без вилучення земельних ділянок, який він займає, а саме: землі лісопаркового господарства "Конча-Заспа" та колективного сільськогосподарського підприємства "Тарасівка", в зв'язку з чим Державним управлінням екології та природних ресурсів в м. Києві видано відповідне охоронне зобов'язання N 4-2-8 від 20.12.2002 р.

Згідно із вказаним охоронним зобов'язанням Положення про ландшафтний заказник місцевого значення "Острів Жуків", затвердженого у 2003 році начальником Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві, погодженого генеральним директором КО "Київзеленбуд" та директором регіонального ландшафтного парку "Голосіївський", а також наукового обгрунтування необхідності оголошення території центральної частини колишнього заповідника "Конча-Заспа" ландшафтним заказником місцевого значення, розробленого фахівцями біологічного факультету Київського університету імені Т. Шевченка, на підставі якого Київською міською радою приймалось рішення N 147/649 від 02.12.99 року, територія ландшафтного заказника "Острів Жуків", що найменше складає 630 га, а за обгрунтуванням науковців та довідкою від 19.05.2004 року ДП "Інститут Генерального плану міста Києва" ВАТ "Київпроект" площа ландшафтного заказника "Жуків острів" становить 1794,6 га.

На розміщення спірних земельних ділянок на території заказника вказується, зокрема, у висновку Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві від 18.07.2007 N 05-08/4904, Київської міської санепідемстанції від 25.07.2007 N 5847, державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 26.09.2007 N 05.03.2002-07/47963, Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації від 17.07.2007 N 19-7170, що містяться в матеріалах проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОКЖК "Соцбудівництво".

Відповідно до статей 60, 61 та 63 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ці природні території та об'єкти підлягають особливій охороні.

Національні природні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади тощо частиною першою ст. 3 Закону "Про природно-заповідний фонд України" віднесено до природно-заповідного фонду України.

Частиною 3 ст. 7 Закону "Про природно-заповідний фонд України" встановлено імперативний правовий припис, яким на землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного або історико-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.

Статтею 9 цього ж Закону визначено вичерпний перелік видів використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, серед якого відсутня житлова забудова.

На підставі наведеного, Київська міська рада до встановлення меж ландшафтного заказника місцевого значення острів Жуків повинна була утриматись від розгляду питань відведення земельних ділянок, які відповідно до рішення Київської міської ради від 02.12.99 р. N 147/649 "Про оголошення природних об'єктів пам'ятками природи та заказниками місцевого значення у м. Києві" (згідно якого ландшафтний заказник оголошено заказником місцевого значення), можуть бути включені до складу заказника.

Виходячи з наведеного, суд встановлює, що, приймаючи рішення від 01.10.2007 р. N 343/3177 в частині відведення спірної території під житлову забудову, Київська міська рада порушила вимоги законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" та "Про природно-заповідний фонд України".

Враховуючи вищезазначене та те, що рішення на підставі якого ОКЖК "Соцбудівництво" набуто права власності на земельні ділянки, є недійсним, оформлення права власності згідно державних актів виданих ОКЖК "Соцбудівництво", ТОВ "Будівельна асоціація" та ТОВ "Тестбуд" відбулось з порушенням норм чинного законодавства, в зв'язку з чим, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про те, що позовні вимоги щодо визнання недійсними актів виданих ОКЖК "Соцбудівництво", ТОВ "Будівельна асоціація" та ТОВ "Тестбуд" є обґрунтованими.

Крім того, зазначені обставини також є підставою для задоволення вимог щодо визнання відсутності у ОКЖК "Соцбудівництво", ТОВ "Будівельна асоціація" та ТОВ "Тестбуд" права власності на земельні ділянки, щодо яких прийнято рішення Київською міською радою від 01.10.2007 N 343/3177.

Враховуючи те, що на момент прийняття оскаржуваного рішення та видачі оскаржуваних актів на право власності на земельні ділянки, які визнані в судовому порядку недійсними, саме на Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації") було покладено завдання щодо здійснення ведення книги записів реєстрації державних актів (яка є складовою Державного земельного кадастру), то вимоги про зобов'язання Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внести зміни до Державного земельного кадастру щодо визнання недійсним оскаржуваного рішення та актів на право власності на земельну ділянку є похідними від заявлених позовних вимог про визнання недійсним рішення та актів на право власності на земельну ділянку, то дані вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 1115 ГПК України касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні або постанові господарського суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 1117 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Касаційна інстанція дійшла висновку, що суди попередніх інстанцій при вирішенні даної справи правильно застосували норми матеріального права, наведені скаржниками доводи в якості підстав для скасування оскаржуваних судових рішень не приймаються, оскільки правильності висновків суду щодо недодержання органом місцевого самоврядування, юридичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю не спростовують, тому в задоволенні скарг слід відмовити.

Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 108, 1115, 1117, 1118, 1119, 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.06.2011 та рішення господарського суду м. Києва від 21.04.2011 у справі N 13/82 господарського суду м. Києва залишити без зміни, а скаргу - без задоволення.

 

Головуючий, суддя

В. Овечкін

Судді:

Є. Чернов

 

В. Цвігун

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали