ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

19.08.2008 р.

N К-34651/06

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: головуючого - Маринчак Н. Є., суддів - Нечитайла О. М., Костенка М. І., Рибченка А. О., Степашка О. І., розглянувши в попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинський м'ясокомбінат" на постанову господарського суду Житомирської області від 31 липня 2006 р. та постанову Житомирського апеляційного господарського суду від 17 жовтня 2006 р. у справі N 10/141 НА за позовом Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинський м'ясокомбінат" до Новоград-Волинської об'єднаної державної податкової інспекції Житомирської області про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень, встановив:

У жовтні 2005 р. позивач звернувся до господарського суду Житомирської області з позовом про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень Новоград-Волинської ОДПІ Житомирської області від 28.09.2005 р. N 0006532301/0, від 20.04.2006 р. N 0001772301/0 про застосування штрафних санкцій за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та від 20.04.2006 р. N 0001762301/0 про застосування штрафних санкцій за недекларування валютних цінностей, що знаходяться за межами України.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що у відповідача були відсутні підстави для притягнення ВАТ "Новоград-Волинський м'ясокомбінат" до відповідальності, встановленої ч. 1 ст. 4 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", оскільки були відсутні факти таких порушень у зв'язку з тим, що позивачем не було порушено строки, визначені ст. 2 цього Закону на тій підставі, що товар, незважаючи на його подальше повернення, був отриманий позивачем у встановлений термін і знаходився під митним контролем.

Постановою господарського суду Житомирської області від 31 липня 2006 р. у задоволенні позову відмовлено повністю. Ухвалою Житомирського апеляційного господарського суду від 17 жовтня 2006 р. постанову суду першої інстанції частково скасовано: відмовлено в задоволенні позову про визнання протиправним рішення Новоград-Волинської ОДПІ Житомирської області від 20.04.2006 р. N 0001772301/0 щодо штрафної санкції в сумі 1031,00 грн. В решті судове рішення залишено без змін. Судові витрати покладено на позивача.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог суд першої інстанції та суд апеляційної інстанції, на підставі наявних у справі матеріалів дійшли висновку, що позивачем під здійснення господарської діяльності було порушено вимоги законодавства, що регулює валютні правовідносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності, оскільки сам факт перетину митного кордону України не може свідчити про здійснення поставки імпортного товару в розумінні ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

Не погоджуючись з рішенням суду апеляційної інстанцій ВАТ "Новоград-Волинський м'ясокомбінат" звернулось із касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, в якій просить скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій, як такі, що ухвалені з порушенням норм матеріального та процесуального права, та постановити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, дослідивши матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Судами попередніх інстанцій було встановлено наступне.

За результатами перевірки ВАТ "Новоград-Волинський м'ясокомбінат", проведеної контролюючим органом щодо дотримання вимог валютного законодавства, було складено акт перевірки N 109/23-01/00443424/0110 від 20.09.2005 р.

Згідно зазначеного акту перевірки встановлено порушення позивачем ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" при виконанні контракту N 08-04 від 08.08.2004 р., а саме: перевищення встановленого законодавством строку - 90 календарних днів за імпортною операцією на суму 78099,75 грн.

За результатами вказаної перевірки прийнято податкове рішення від 28.09.2005 р. N 0006532301/0 про застосування до підприємства штрафних (фінансових) санкцій за порушення вимог ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" в сумі 78099,75 грн.

Контролюючим органом Новоград-Волинської ОДПІ Житомирської області було проведено планову виїзну документальну перевірку дотримання вимог податкового та валютного законодавства ВАТ "Новоград-Волинський м'ясокомбінат" за період з 01.01.2005 р. по 01.01.2006 р., про що складено акт від 10.04.2006 р. N 43/23-01/00443424/0110.

На підставі вказаного акта відповідачем встановлено, що за період з 30.08.2005 р. ВАТ "Новоград-Волинський м'ясокомбінат" для підтвердження отримання товару не пред'явлено для перевірки ВМД типу ІМ-40 на суму 44329,00 доларів США. Станом на 01.01.2006 р.; за розрахунками по контракту N 08-04ІМ від 08.08.2004 р. рахується дебіторська заборгованість в сумі 53071,00 грн. Крім того, позивачем не було подано до податкового органу декларацію про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами.

На підставі акта перевірки були прийняті податкові повідомлення-рішення від 20.04.2006 р. N 0001762301/0 про застосування штрафних санкцій в сумі 1139,00 за порушення строків декларування валютних цінностей та N 0001772301/0 про застосування штрафних санкцій в сумі 73890,00 грн. за порушення ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

Відповідно до ст. 80 Митного кодексу України передбачена можливість відмови митного органу у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів.

Стаття 72 Кодексу визначає, що митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню. Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних засобів та документів на них до митного контролю та митного оформлення здійснюється шляхом проставлення відповідних відміток на митній декларації та товаросупровідних документів.

Згідно із ст. 78 Кодексу митне оформлення вважається завершеним після виконання митним органом процедур, визначених ним на підставі Митного кодексу України відповідно до заявленого митного режиму.

Стаття 185 Кодексу встановлює 13 видів митного режиму, у тому числі імпорт, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.

Відповідно до ст. 189 Кодексу ввезення товарів на митну територію України в режимі "імпорт" передбачає подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів на митну територію України, сплату податків і зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законів України.

Згідно із ст. 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" моментом здійснення експорту (імпорту) є момент перетину товаром митного кордону України або переходу права власності на зазначений товар, що експортується чи імпортується, від продавця до покупця.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" моментом експорту продукції є дата митного оформлення (виписка вивізної вантажної митної декларації), ст. 4 цього Закону передбачає стягнення пені за порушення термінів, визначених в ст. 1 таст. 2 Закону.

Згідно з пп. 7.3.6 п. 7.3 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" моментом виникнення податкових зобов'язань при ввезенні (імпортуванні) товарів є дата оформлення ввізної митної декларації із зазначення у ній суми податку, що підлягає сплаті.

Положенням про вантажну митну декларацію визначено, що належним чином оформлена вантажна митна декларація є підтвердженням надання особі права на розміщення товарів у заявленому митному режимі і прав та обов'язків, зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших операцій.

Згідно з п. 3.3 та 3.6 Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затвердженою постановою НБУ від 24.03.99 р. N 136, банк знімає імпортну операцію резидента з контролю для пред'явлення останнім документа який згідно з умовами договору засвідчує здійснення нерезидентом поставки продукції, виконання робіт, надання послуг. Якщо цим документом є вантажна митна декларація, то банк знімає операцію з контролю за наявності інформації про цю операцію в реєстрі ВМД.

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" пеня зараховується за день прострочки. На рахунок позивача були зараховані кошти по господарській операції 30.08.2005 р. і тому спірне податкове повідомлення рішення Новоград-Волинської ОДПІ Житомирської області від 20.04.2006 р. N 0001772301/0 щодо штрафної санкції в сумі 1031,00 грн. було визнано протиправним.

Статтею 1 Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами" визначено, що суб'єктам підприємницької діяльності України, незалежно від форм власності, зобов'язано у десятиденний строк подати Головній державній податковій інспекції України декларацію щодо сум на їх рахунках у банках та інших іноземних фінансових установах, а також щодо сум надходжень валютних цінностей у вигляді доходів (дивідендів), одержаних у результаті здійснення підприємницької діяльності за межами України. Надалі декларування суб'єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, наявності належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України, здійснюється щоквартально.

Такий порядок здійснюється в терміни, встановлені для подання щоквартальної та річної бухгалтерської звітності (п. 3 наказу Мінфіну України від 25.12.95 р. N 207), яка подається не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом (п. 5 постанови КМУ від 28.02.2000 р. N 419).

Невиконання резидентом вимог щодо порядку та строків декларування валютних цінностей та іншого майна тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний день порушення.

Відповідно до ст. 3 Указу Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27.06.99 р. N 734/99 штрафні санкції до резидентів і нерезидентів України застосовуються податковим органом.

Отже, судом апеляційної інстанції, виконано всі вимоги процесуального законодавства, всебічно перевірено обставини справи, вирішено справу у відповідності з нормами матеріального права, постановили обґрунтовані рішення, в яких повно відображені обставини, що мають значення для справи. Висновки судів про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються доказами, дослідженими у судовому засіданні, а тому підстав для їх перегляду з мотивів, викладених в касаційній скарзі не вбачається.

Керуючись статтями 2201, 221, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України ухвалив:

Касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинський м'ясокомбінат" - залишити без задоволення.

Постанову господарського суду Житомирської області від 31 липня 2006 р. в частині не зміненій постановою Житомирського апеляційного господарського суду від 17 жовтня 2006 р. та постанову Житомирського апеляційного господарського суду від 17 жовтня 2006 р. - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

За винятковими обставинами вона може бути оскаржена до Верховного Суду України протягом одного місяця з дня відкриття таких обставин.

 

Головуючий

 

Судді

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали