ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2011 року

Верховний Суд України у складі: головуючого Берднік І. С., суддів: Балюка М. І., Барбари В. П., Вус С. М., Глоса Л. Ф., Гошовської Т. В., Григор'євої Л. І., Гриціва М. І., Гуля В. С., Гуменюка В. І., Гусака М. Б., Ємця А. А., Жайворонок Т. Є., Заголдного В. В., Кліменко М. Р., Ковтюк Є. І., Колесника П. І., Короткевича М. Є., Косарєва В. І., Кривенди О. В., Кривенка В. В., Кузьменко О. Т., Лященко Н. П., Маринченка В. Л., Онопенка В. В., Охрімчук Л. І., Панталієнка П. В., Патрюка М. В., Пивовара В. Ф., Пилипчука П. П., Потильчака О. І., Пошви Б. М., Прокопенка О. Б., Редьки А. І., Сеніна Ю. Л., Скотаря А. М., Терлецького О. О., Тітова Ю. Г., Шицького І. Б., Школярова В. Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Геодинаміка-Крим" про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 20 квітня 2011 року у справі N 2-3/2742-2010 за позовом ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Геодинаміка-Крим", ОСОБА_2 про визнання недійсним рішення загальних зборів, встановив:

У травні 2010 року ОСОБА_1 звернулася до Господарського суду Автономної Республіки Крим із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Геодинаміка-Крим" (далі - ТОВ "НВЦ "Геодинаміка-Крим") та ОСОБА_2 про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ "НВЦ "Геодинаміка-Крим" від 26 січня 2009 року.

Позивач зазначала, що 26 січня 2009 року на загальних зборах учасників ТОВ "НВЦ "Геодинаміка-Крим" було прийнято рішення про вихід зі складу учасників товариства ТОВ "Оттава" та прийняття до складу учасників цього товариства її та ОСОБА_2, про затвердження акта приймання-передачі майна, що поверталося ТОВ "Оттава" у зв'язку з його виходом, про збільшення статутного капіталу товариства до 1000000,00 грн. та формування цього капіталу за рахунок майна нових учасників товариства з розподілом часток учасників по 50 % статутного капіталу, про затвердження статуту ТОВ "НВЦ "Геодинаміка-Крим" у новій редакції та про призначення на посаду директора товариства ОСОБА_2.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що загальні збори учасників товариства були неправомочними та проведені з порушенням вимог чинного законодавства щодо належного повідомлення про час та місце проведення цих зборів та наявності кворуму для прийняття рішень, згоди на внесення свого майна до статутного капіталу товариства позивач не надавала, будь-яких документів не підписувала.

Рішенням Господарського суду Автономної Республіки Крим від 21 грудня 2010 року позов задоволено.

Постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 17 січня 2011 року рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення про відмову в задоволенні позову.

Вищий господарський суд України постановою від 20 квітня 2011 року скасував постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 17 січня 2011 року та рішення Господарського суду Автономної Республіки Крим від 21 грудня 2010 року. Позов задовольнив частково. Визнав недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ "НВЦ "Геодинаміка-Крим" від 26 січня 2009 року про збільшення статутного капіталу товариства, про порядок формування часток нових учасників у статутному капіталі товариства, про затвердження статуту товариства у новій редакції та про призначення на посаду директора товариства ОСОБА_2. В іншій частині позову Вищий господарський суд України відмовив.

У заяві про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 20 квітня 2011 року з підстав, передбачених статтею 11116 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), ТОВ "НВЦ "Геодинаміка-Крим", посилаючись на неоднакове застосування судом касаційної інстанції положень частини першої статті 60 Закону України "Про господарські товариства" (далі - Закон), просило скасувати цю постанову, а справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

До поданої заяви заявник долучив копію постанови Вищого господарського суду України від 5 лютого 2009 року у справі N 32/444-45/135 (Постанова N 32/444-45/135), у якій, на його думку, по-іншому та правильно застосовано судом касаційної інстанції одні й ті ж норми матеріального права у подібних правовідносинах.

Ухвалою від 4 жовтня 2011 року Вищий господарський суд України допустив до провадження господарську справу N 2-3/2742-2010 для перегляду Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 20 квітня 2011 року.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, перевіривши наведені заявником обставини, Верховний Суд України вважає, що заява не підлягає задоволенню з нижченаведених підстав.

Вищий господарський суд України, допускаючи справу N 2-3/2742-2010 до провадження Верховного Суду України, виходив із того, що заявником додано копію судового рішення, в якому було неоднаково застосовано положення частини першої статті 60 Закону у подібних правовідносинах.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

У справі, що розглядається, Вищий господарський суд України, частково задовольняючи позовні вимоги ОСОБА_1 на підставі частини першої статті 60 Закону, виходив з тих обставин, що на час прийняття вказаних рішень учасниками товариства були ОСОБА_1 та ОСОБА_2, яким належало по 50 % статутного капіталу; а тому вирішення 26 січня 2009 року на загальних зборах учасників товариства питань порядку денного щодо діяльності ТОВ "НВЦ "Геодинаміка-Крим" у його новому складі за участю лише одного з подружжя - ОСОБА_1, без наявності у неї відповідних повноважень від її чоловіка - ОСОБА_2, не відповідало вимогам частини першої статті 60 Закону.

У постанові Вищого господарського суду України від 5 лютого 2009 року у справі N 32/444-45/135 (Постанова N 32/444-45/135), на яку посилається ТОВ "НВЦ "Геодинаміка-Крим" як на підставу для допуску справи до перегляду Верховним Судом України, Вищий господарський суд України до висновку про відсутність підстав для задоволення позову про визнання недійсними рішень загальних зборів дійшов на підставі встановлених обставин про присутність на зборах двох учасників товариства, які володіли 100 % статутного капіталу товариства.

Аналіз наведених рішень судів касаційної інстанції не дає підстав вважати, що ними було неоднаково застосовано положення частини першої статті 60 Закону.

Крім того, порушивши в поданій заяві про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 20 квітня 2011 року питання про скасування цієї постанови в повному обсязі, заявник взагалі не навів мотивів та підстав для скасування постанови у частині відмови в задоволенні позовних вимог та не долучив копії конкретних різних за змістом судових рішень, у яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах.

Згідно із частиною першою статті 11126 ГПК України Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви про перегляд судових рішень господарських судів, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.

З огляду на викладене подана ТОВ "НВЦ "Геодинаміка-Крим" заява про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 20 квітня 2011 року у справі N 2-3/2742-2010 не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 11116, 11123, 11124, 11126 ГПК України, Верховний Суд України постановив:

Відмовити в задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Геодинаміка-Крим" про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 20 квітня 2011 року у справі N 2-3/2742-2010.

Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 11116 Господарського процесуального кодексу України.

 

Головуючий

І. С. Берднік

Судді:

М. І. Балюк

 

В. П. Барбара

 

С. М. Вус

 

Л. Ф. Глос

 

Т. В. Гошовська

 

Л. І. Григор'єва

 

М. І. Гриців

 

В. С. Гуль

 

В. І. Гуменюк

 

М. Б. Гусак

 

А. А. Ємець

 

Т. Є. Жайворонок

 

В. В. Заголдний

 

М. Р. Кліменко

 

Є. І. Ковтюк

 

П. І. Колесник

 

М. Є. Короткевич

 

В. І. Косарєв

 

О. В. Кривенда

 

В. В. Кривенко

 

О. Т. Кузьменко

 

Н. П. Лященко

 

В. Л. Маринченко

 

В. В. Онопенко

 

Л. І. Охрімчук

 

П. В. Панталієнко

 

М. В. Патрюк

 

В. Ф. Пивовар

 

П. П. Пилипчук

 

О. І. Потильчак

 

Б. М. Пошва

 

О. Б. Прокопенко

 

А. І. Редька

 

Ю. Л. Сенін

 

А. М. Скотарь

 

О. О. Терлецький

 

Ю. Г. Тітов

 

І. Б. Шицький

 

В. Ф. Школяров

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали