ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 травня 2011 року

Верховний Суд України у складі: головуючого Потильчака О. І., суддів: Балюка М. І., Барбари В. П., Берднік І. С., Вус С. М., Глоса Л. Ф., Гошовської Т. В., Григор'євої Л. І., Гриціва М. І., Гуля В. С., Гуменюка В. І., Гусака М. Б., Ємця А. А., Жайворонок Т. Є., Канигіної Г. В., Кліменко М. Р., Ковтюк Є. І., П. І. Колесник, М. Є. Короткевич, О. А. Коротких, В. І. Косарєв, Кривенди О. В., Кривенка В. В., Кузьменко О. Т., Лященко Н. П., Маринченка В. Л., Охрімчук Л. І., Панталієнка П. В., Патрюка М. В., Пивовара В. Ф., Пилипчука П. П., Пошви Б. М., Редьки А. І., Романюка Я. М., Сеніна Ю. Л., Скотаря А. М., Терлецького О. О., Тітова Ю. Г., Шаповалова О. А., Шицького І. Б., Яреми А. Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Преслав" про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 2 лютого 2011 року у справі N 11/192/10 за позовом ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39 до товариства з обмеженою відповідальністю "Преслав", державного реєстратора Приморської районної державної адміністрації Запорізької області про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Преслав", встановив:

У травні 2010 року ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39 звернулися до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Преслав" (далі ТОВ "Преслав"), державного реєстратора Приморської районної державної адміністрації Запорізької області про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ "Преслав" від 10 грудня 2008 року та 26 червня 2009 року, змін та доповнень до статуту, скасування державної реєстрації змін і доповнень до статуту.

В обґрунтування позовних вимог позивачі посилалися на те, що вони, а також ОСОБА_40, ОСОБА_41 та ОСОБА_42, у квітні 2006 року виступили засновниками ТОВ "Преслав". У вересні 2006 року до складу учасників ТОВ "Преслав" було прийнято відкрите акціонерне товариство "Петромихайлівське" (далі ВАТ "Петромихайлівське"). Статутний фонд товариства в розмірі 1081238 грн. пропорційно вартості вкладів його учасників було розподілено на частки (вартість однієї частки 2 грн.): ОСОБА_37 599000 грн. 299500 часток, ВАТ "Петромихайлівське" 476238 грн. 238119 часток, частка решти учасників пропорційно їх вкладу по 1000 грн. складала по 500 у кожного.

8 грудня 2008 року ОСОБА_37 написав заяву про вихід із товариства.

10 грудня 2008 року відбулися загальні збори учасників ТОВ "Преслав", на яких було прийнято рішення про задоволення заяви ОСОБА_37 щодо виходу із товариства, перехід 299500 часток ОСОБА_37 до ВАТ "Петромихайлівське", затвердження відповідних змін та доповнень до статуту і їх реєстрацію.

26 червня 2009 року відбулися загальні збори учасників ТОВ "Преслав", на яких було прийнято рішення про дострокове звільнення з посади директора товариства ОСОБА_39 та призначення на посаду директора ОСОБА_43

Оскільки у порушення вимог Закону України "Про господарські товариства" та положень статуту ТОВ "Преслав" позивачів не було повідомлено про проведення загальних зборів, у зв'язку з чим вони були позбавлені можливості ознайомитися з порядком денним, відповідними документами, прийняти участь у зборах і голосуванні на них, а отже реалізувати свої корпоративні права, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, та ОСОБА_39 просили визнати недійсними та скасувати вищезазначені рішення загальних зборів ТОВ "Преслав", зміни і доповнення до статуту, скасувати державну реєстрацію змін і доповнень до статуту.

Рішенням господарського суду Запорізької області від 3 серпня 2010 року позов задоволено.

Постановою Запорізького апеляційного господарського суду від 5 листопада 2010 року рішення суду першої інстанції скасовано, ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

При цьому суд апеляційної інстанції, погодившись з висновками суду першої інстанції про те, що загальні збори учасників ТОВ "Преслав" були скликані та проведені з порушенням вимог закону, дійшов висновку про відсутність порушення прав позивачів прийнятими на цих зборах рішеннями.

Постановою Вищого господарського суду України від 2 лютого 2011 року постанову суду апеляційної інстанції скасовано, рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Залишаючи без змін рішення суду першої інстанції про задоволення позову, суд касаційної інстанції виходив із того, що під час скликання та проведення загальних зборів учасників ТОВ "Преслав" було порушено вимоги Закону України "Про господарські товариства" та статуту товариства, позивачів було позбавлено можливості взяти участь у загальних зборах, рішення загальними зборами було прийнято за відсутності кворуму для проведення зборів та прийняття рішень, за відсутності позивачів на загальних зборах 10 грудня 2008 року було вирішено питання про перерозподіл часток у статутному фонді товариства, чим було порушено права та законні інтереси позивачів як учасників товариства.

У заяві про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 2 лютого 2011 року з підстав, передбачених пунктом 1 ст. 11116 ГПК України, ТОВ "Преслав" просить скасувати постанову суду касаційної інстанції та направити справу на новий розгляд, посилаючись на неоднакове застосування судом касаційної інстанції законодавства, яке регулює корпоративні відносини.

На обґрунтування заяви додано постанови Вищого господарського суду України, прийняті при вирішенні спорів у подібних правовідносинах, в справах: NN 9/212-07, 6/153.

За результатами розгляду касаційної скарги в справі N 9/212-07 суд касаційної інстанції, залишаючи без змін постанову суду апеляційної інстанції, і, відповідно рішення суду першої інстанції, яким відмовлено в задоволенні позову про скасування рішення загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю та змін до статуту, виходив із того, що вибраний позивачем спосіб захисту цивільного права не відповідає способу захисту права, встановленому чинним законодавством, зокрема, ст. 16 Цивільного кодексу України. Крім того, суд дійшов висновку про те, що допущені відповідачем порушення порядку персонального повідомлення позивача як учасника товариства не призвели до неможливості його участі у загальних зборах, а відтак і порушення його корпоративних прав, оскільки судом установлено факт участі позивача у зборах на яких було прийнято оскаржуване рішення.

За результатами розгляду касаційної скарги в справі N 6/153 суд касаційної інстанції, скасовуючи рішення судів першої і апеляційної інстанцій щодо задоволення позову про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю, та направляючи справу на новий розгляд, виходив із того, що судом належним чином не з'ясовано обставини справи, а саме дату подачі позивачем заяви про вихід із товариства та чи був він учасником товариства на момент прийняття оскаржуваного рішення загальних зборів учасників.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників ТОВ "Преслав", перевіривши наведені заявником обставини, Верховний Суд України вважає, що заява не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статей 41, 59 Закону України "Про господарські товариства" до компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю належить, зокрема внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу. Із зазначеного питання рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.

Частиною першою статті 60 зазначеного Закону передбачено, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах (частина п'ята статті 61 Закону України "Про господарські товариства").

Аналогічні положення закріплені й у статуті ТОВ "Преслав" (у редакції на момент виникнення спірних правовідносин).

При вирішенні справи судом установлено, що загальні збори ТОВ "Преслав" на яких було прийнято оскаржувані позивачами рішення від 10 грудня 2008 року та 26 червня 2009 року були скликані і проведені із порушенням вищезазначених вимог закону та статуту товариства щодо повідомлення учасників товариства про їх проведення та порядок денний; прийняття загальними зборами рішення від 10 грудня 2008 року відбулося за відсутності кворуму для проведення загальних зборів та прийняття рішення, оскільки на них були присутні учасники, які в сукупності володіли 44,32 % голосів.

Оскільки безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з прямою вказівкою закону є прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішень, а також те, що під час скликання і проведення зборів не було дотримано вимог закону та статуту товариства, що призвело до порушення прав та законних інтересів його учасників, тому суд касаційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про наявність правових підстав для задоволення позову.

У зв'язку з тим, що суд касаційної інстанції при вирішенні даної справи правильно застосував норми матеріального права, тому у задоволенні заяви ТОВ "Преслав" слід відмовити.

Керуючись статтями 11123, 11124, 11126 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд України постановив:

У задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю "Преслав" відмовити.

Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 11116 Господарського процесуального кодексу України.

  

Головуючий

О. І. Потильчак

Судді:

М. І. Балюк

 

В. П. Барбара

 

І. С. Берднік

 

С. М. Вус

 

Л. Ф. Глоса

 

Т. В. Гошовської

 

Л. І. Григор'єва

 

М. І. Гриціва

 

О. В. Кривенди

 

В. В. Кривенка

 

В. С. Гуля

 

О. Т. Кузьменко

 

В. І. Гуменюка

 

М. Б. Гусака

 

А. А. Ємця

 

Т. Є. Жайворонок

 

М. Р. Кліменко

 

Є. І. Ковтюк

 

П. І. Колесник

 

М. Є. Короткевич

 

О. А. Коротких

 

В. І. Косарєв

 

Н. П. Лященко

 

В. Л. Маринченка

 

Л. І. Охрімчук

 

П. В. Панталієнка

 

М. В. Патрюка

 

В. Ф. Пивовара

 

П. П. Пилипчука

 

Б. М. Пошви

 

А. І. Редьки

 

Я. М. Романюка

 

Ю. Л. Сеніна

 

А. М. Скотаря

 

О. О. Терлецького

 

Ю. Г. Тітов

 

О. А. Шаповалова

 

І. Б. Шицький

 

А. Г. Ярема

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали