ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

16.05.2011 р.

Справа N 14/80

За позовом

Заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі - Державного комітету України із земельних ресурсів

до

1. Київської міської ради,

2. Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

3. Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Текстильник",

4. Товариства з обмеженою відповідальністю "Об'єднання забудовників",

5. Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитбуд",

6. Товариства з обмеженою відповідальністю "Брокбуд",

7. Товариства з обмеженою відповідальністю "Чарівне містечко".

Про

визнання недійсними рішення органу місцевого самоврядування та державних актів на право власності на землю, визнання відсутності прав, відновлення становища, яке існувало до порушення права

Суддя:

Мельник С. М.

Представники сторін:

Від прокуратури:

Суходольський С. М., за посвідченням

Від позивача:

ОСОБА_1 - представник, за довіреністю

Від відповідача-1:

ОСОБА_2 - представник, за довіреністю

Від відповідача-2:

ОСОБА_3 - представник, за довіреністю

Від відповідача-3:

не з'явились

Від відповідача-4:

не з'явились

Від відповідача-5:

ОСОБА_4 - представник, за довіреністю

Від відповідача-6:

не з'явились

Від відповідача-7:

не з'явились.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заступник Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Державного комітету України із земельних ресурсів звернувся до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Київської міської ради, Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Текстильник", Товариства з обмеженою відповідальністю "Об'єднання забудовників", Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитбуд", Товариства з обмеженою відповідальністю "Брокбуд", Товариства з обмеженою відповідальністю "Чарівне містечко", в якій просив:

- відновити строк позовної давності;

- визнати недійсним з моменту прийняття рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 348/3182 "Про передачу земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Текстильник" для житлової забудови на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києві";

- визнати недійсними видані Обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Текстильник" державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ N N 006294, 006295, 006296, зареєстровані 08.01.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за NN 07-8-00201, 07-8-00202, 07-8-00203;

- визнати недійсним виданий Товариству з обмеженою відповідальністю "Чарівне містечко" державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 011932, зареєстрований 08.09.2010 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00404;

- визнати недійсним виданий Товариству з обмеженою відповідальністю "Кредитбуд" державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 011942, зареєстрований 08.09.2010 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00380;

- визнати недійсним виданий Товариству з обмеженою відповідальністю "Брокбуд" державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 011943, зареєстрований 08.09.2010 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00381;

- визнати відсутність у Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Текстильник", Товариства з обмеженою відповідальністю "Чарівне містечко", Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитбуд", Товариства з обмеженою відповідальністю "Брокбуд" права власності на земельні ділянки, що розташовані за адресою: вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва, площею 5,9911 га, кадастровий номер 8 000 000 000:79:102:0100, вартістю за нормативною грошовою оцінкою -14848042,69 грн., площею 14,3118 га, кадастровий номер 8 000 000 000:79:491:0081, вартістю за нормативною грошовою оцінкою -19435495,96 грн., площею 72,3185 га, кадастровий номер 8 000 000 000:79:098:0005, вартістю за нормативною грошовою оцінкою - 162044062,95 грн.;

- зобов'язати Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внести до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомості про право власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради на земельні ділянки, що розташовані за адресою: вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва, площею 5,9911 га, кадастровий номер 8 000 000 000:79:102:0100, вартістю за нормативною грошовою оцінкою -14848042,69 грн., площею 14,3118 га, кадастровий номер 8 000 000 000:79:491:0081, вартістю за нормативною грошовою оцінкою -19435495,96 грн., площею 72,3185 га, кадастровий номер 8 000 000 000:79:098:0005, вартістю за нормативною грошовою оцінкою -162044062,95 грн.

Відповідачі-3, 4, 6, 7 не направили в судове засідання своїх представників, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Від ТОВ "Кредитбуд" надійшли клопотання про припинення провадження у справі в частині вимоги про визнання недійсним рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 348/3182, у зв'язку з непідвідомчістю та з тим, що спір про той же предмет та з тих же підстав вже вирішено. Вказані клопотання судом відхилено, виходячи з наступного.

Виходячи з положень ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України спори з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (осіб), відповідно прийнятих або вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій належать до компетенції адміністративних судів.

Натомість при вирішенні заявлених вимог у даній справі, в тому числі щодо недійсності рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 348/3182, остання виступає рівноправним суб'єктом земельних відносин, дії якого спрямовані на реалізацію права розпоряджатися землею, і не є суб'єктом владних повноважень по відношенню до іншого учасника спірних відносин - ОКЖК "Текстильник", оскільки відсутня підпорядкованість яка має місце під час здійснення органом місцевого самоврядування владних управлінських функцій.

В даному випадку, предметом позовних вимог, в тому числі при врахуванні підстав, з яких заявляється вимога про недійсність оспорюваного рішення Київради, є перевірка правильності формування волі однієї із сторін (Київради) стосовно розпорядження землею та передачі відповідних прав на неї, і такий спір не може бути розглянутий за правилами встановленими КАС України, що підтверджується зокрема і позицією Верховного суду України викладеною у постанові від 27.04.2010, на яку зроблено посилання прокурором у позовній заяві.

В силу положень ст. 11128 ГПК України, рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України.

Про необхідність врахування мотивів постанови Верховного суду України прийнятою колегією суддів Судової палати в адміністративних справах 27.04.2010 у справі N 21-2328во09 зазначено також в листі Вищого господарського суду України від 23.06.2010 N 05-05/357.

Заявлене клопотання про припинення провадження у справі за поданим позовом з підстав наявності рішення господарського суду міста Києва від 18.01.2008 у справі 5/13, що розглядалась за позовом Заступника прокурора міста Києва в інтересах держави в особі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України до Київської міської ради за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору - Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Текстильник", судом відхилене через наступне.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо є рішення господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішив господарський спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав.

До матеріалів справи залучено копію рішення господарського суду міста Києва від 18.01.2008 у справі N 5/13. В даному випадку, враховуючи різний склад учасників спору, що розглядається у даній справі, та спору, який вирішений у справі 5/13, суд відзначає також про різні підстави заявлених вимог щодо недійсності рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 348/3182, а відтак підстави для припинення провадження у даній справі відсутні.

Заявлене прокурором, при зверненні до суду, клопотання щодо поновлення строку позовної давності визнається обґрунтованим з підстав наведених у позовній заяві, а також при врахуванні предмету позову, який зокрема стосується усунення порушень земельного законодавства, що виявлені в ході подальшого переоформлення права на земельну ділянку, щодо якої прийнято рішення Київрадою від 01.10.2007 N 348/3182. Судом зокрема враховується, що Генеральною прокуратурою України зазначені в позовній заяві порушення могли бути виявлені саме при проведенні перевірки в ході реалізації наданих законом повноважень.

Суд вважає за можливе розгляд справи за наявними в ній матеріалами у відповідності до ст. 75 ГПК України.

В судовому засіданні від 16.05.2011 судом було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення присутніх представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив:

Як вбачається з матеріалів справи, рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 N 348/3182: затверджено містобудівне обґрунтування щодо внесення змін до Генерального плану розвитку міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 N 370/1804, зміни цільового призначення сільськогосподарських земель під малоповерхову житлову забудову обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Текстильник" на вул. Академіка Заболотного у Голосіївського районі м. Києва; внесено зміни до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 N 370/1804, а саме: територію в межах, визначених містобудівним обґрунтуванням, переведено за функціональним призначенням до зони малоповерхової житлової забудови; внесено зміни до Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, затвердженої рішення Київської міської ради від 19.07.2005 N 806/3381, в частині переведення території, визначеної містобудівним обґрунтуванням, до території зелених насаджень обмеженого користування та спеціального призначення; віднесено земельні ділянки загальною площею 90,02 га до земель запасу житлової та громадської забудови з виключенням їх з категорії земель сільськогосподарського призначення; затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Текстильник" для житлової забудови на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва; передано обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Текстильник", за умови виконання пункту 7 цього рішення, земельні ділянки загальною площею 98,01 га на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва за рахунок частини земель сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату "Хотівський", наданих відповідно допункту 5 рішення Київської міської ради від 23.10.2003 N 117/990 "Про оформлення права користування земельними ділянками", право користування якими посвідчено договором оренди земельної ділянки від 29.10.2004 N 79-8-00247, площею 90,02 га (лист-згода сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату "Хотівський" від 18.06.2007 N 229), та міських земель, не наданих у власність чи користування, площею 7,99 га, з них: площею 92,82 (ділянка N 1 - площею 5,99 га, ділянка N 2 - площею 72,52 га, ділянка N 3 - площею 14,31 га) - у власність для житлової забудови, площею 5,19 (ділянка N 4) - в довгострокову оренду на 49 років для рекреаційних цілей та благоустрою території.

Зазначене рішення прийнято Київською міською радою за розглядом містобудівного обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації, проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 20, 41, 93, 123, 124 Земельного кодексу України.

З посиланням на порушення вимог закону, зокрема ст. 41, 83, 84, 127 Земельного кодексу України, прокурор заявляє про недійсність рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 348/3182.

Враховуючи заявлені позовні вимоги, суд визнає заявлені доводи обґрунтованими в цій частині, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 3 Земельного кодексу України земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Право розпорядження землями територіальної громади міста, передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян і юридичних осіб, надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності в порядку, передбаченому законом належить до повноважень Київської міської ради, відповідно до ст. 9 Земельного кодексу України.

Згідно ст. 123 Земельного кодексу України, юридична особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у постійне користування із земель державної або комунальної власності звертається з відповідним клопотанням до районної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або сільської, селищної, міської ради.

Земельна ділянка, передана обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Текстильник" для житлової забудови на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва згідно оспорюваного рішення Київради від 01.10.2007 N 348/3182 за рахунок частини земель сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату "Хотівський", яка надана відповідно до рішення Київської міської ради від 23.10.2003 N 117/990, площею 98,01 га.

Про отримання згоди на припинення права користування СТОВ агрокомбінату "Хотівський" свідчить лист-згода від 18.06.2007 N 221, про яку зазначено у спірному рішенні, а відтак СТОВ агрокомбінат "Хотівський" добровільно відмовилось від орендованої земельної ділянки, що згідно ст. 141 Земельного кодексу України є однією з підстав припинення права користування земельною ділянкою.

Враховуючи доводи прокурора про відсутність підстав для надання ОКЖК "Текстильник" земельних ділянок у власність та оренду згідно ст. 41 ЗК України, судом встановлено наступне.

Земельні ділянки передані у власність ОКЖК "Текстильник" безоплатно у відповідності до ст. 41 Земельного кодексу України, якою передбачено, що житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового і гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі, який встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документації.

Відповідно до ст. 94 Господарського кодексу України, кооперативи як добровільні об'єднання громадян з метою спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань можуть створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі, житлові тощо).

Законом України "Про кооперацію" визначено, що відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на такі типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі; а напрямами діяльності кооперативи можуть бути житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо (ч. 2 ст. 6 Закону).

Статус житлово-будівельного кооперативу закріплено в Житловому кодексі України, порядок його створення, організації, порядок вступу до кооперативу, хто може бути членом кооперативу

Згідно статей 133, 137 Житлового кодексу Української РСР громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, вправі вступити до житлово-будівельного кооперативу і одержати в ньому квартиру. Однією із умов вступу до житлово-будівельного кооперативу є перебування на квартирному обліку в даному населеному пункті.

Житлово-будівельні кооперативи організовуються при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів, при підприємствах, установах і організаціях.

Порядок організації та діяльності житлово-будівельних кооперативів установлюється законодавством Союзу РСР, Житловим кодексом УРСР, Примірним статутом житлово-будівельного кооперативу та іншими актами законодавства України.

Житлово-будівельний кооператив діє на основі статуту, прийнятого відповідно до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу загальними зборами громадян, які вступають до організовуваного кооперативу і зареєстрованого в установленого порядку. Кількість членів кооперативу повинна бути відповідною кількості квартир у будинку. Квартири, які надаються членам кооперативу повинні відповідати граничному розміру жилої площі, сумі пайового внеску та кількості членів сім'ї.

В пункті 1 розділу 1 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу встановлено, що житлово-будівельний кооператив організовується з метою забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного жилого будинку (будинків), а у випадках, передбачених законодавством, - одно- і двоквартирних жилих будинків садибного типу або багатоквартирного блокованого жилого будинку (будинків) з надвірними будівлями за власні кошти кооперативу за допомогою банківського кредиту, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком. (будинками).

Відповідно до наданих установчих документів, які також містяться у затвердженому спірним рішенням проекті землеустрою щодо відведення земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Текстильник" для житлової забудови на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва, державну реєстрацію юридичної особи обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Текстильник" проведено Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 08.06.2007.

Відповідно до п. 2.1.1 зареєстрованого статуту ОКЖК "Текстильник" метою його створення є забезпечення житлом членів кооперативу та членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного жилого будинку (будинків), будівництва одноквартирних і двоквартирних жилих будинків садибного типу або багатоквартирних блокованих жилих будинків з надвірними будівлями, або котеджів за власні кошти кооперативу або з допомогою банківського кредиту, наступної експлуатації та управління будинками кооперативу.

Таким чином, згідно з наведеними у положеннях статуту ОКЖК "Текстильник", метою створення та основними завданнями, з урахуванням ч. 2 ст. 6 Закону України "Про кооперацію", за напрямом діяльності ОКЖК "Текстильник" відповідає поняттю "житлово-будівельний кооператив".

Як передбачено ч. 1 ст. 134 ЖК УРСР, на облік бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу беруться громадяни, які постійно проживають у даному населеному пункті і потребують поліпшення житлових умов.

Зазначені вимоги при створенні ОКЖК "Текстильник" були порушені, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 4.2 статуту ОКЖК "Текстильник" засновниками (членами) кооперативу є громадяни України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8).

За даними Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, які зареєстровані в Дніпровському районі м. Києва, на час створення, державної реєстрації кооперативу та момент прийняття Київською міською радою оскаржуваного рішення, на квартирному обліку потребуючих поліпшення житлових умов не перебували. Крім цього, ОСОБА_7, який зареєстрований в м. Носівка Чернігівської обл., відповідно до законодавства не міг перебувати на квартирному обліку в м. Києві.

Метою створення ОКЖК "Текстильник" є, у тому числі, будівництво одноквартирних і двоквартирних жилих будинків садибного типу (п. 2.1.1 статуту), тоді як згідно з абзацом 2 п. 3 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу при будівництві одно- і двоквартирних жилих будинків садибного типу число громадян, необхідне для організації кооперативу, не може бути менше 5 чоловік.

При створенні та державній реєстрації ОКЖК "Текстильник" його засновниками (членами) виступили 4 особи, що суперечить наведеним вимогамПримірного статуту житлово-будівельного кооперативу.

Наведені обставини свідчать, що ОКЖК "Текстильник" не створювався як житлово-будівельний кооператив відповідно до Житлового кодексу УРСР та Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, а відповідно не мав права на отримання безоплатно земельних ділянок у власність відповідно до ст. 41 ЗК України.

В даному випадку суд звертає увагу щодо правомірності створення та реєстрації юридичної особи - ОКЖК "Текстильник", однак зазначений факт ніким не заперечується. ОКЖК "Текстильник" набув статусу юридичної особи у встановленому порядку, за організаційно-правовою формою є обслуговуючим кооперативом, його правовий статус регулюється Господарським кодексом України, Законом України "Про кооперацію", натомість виходячи з положень закону, зокрема ст. 41 ЗК України, при врахуванні мети створення житлово-будівельного кооперативу, земельна ділянка такому кооперативу надається саме для будівництва будинку (будинків) для членів кооперативу та членів їх сімей.

Таким чином, враховуючи положення ст. 41 ЗК України, згідно з якими житлово-будівельним (житловим) за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового будівництва передаються безоплатно у власність, при вирішенні питання щодо надання безоплатно земельної ділянки слід враховувати саме мету створення кооперативу, яка має відповідати встановленим вимогам до порядку створення такого кооперативу.

В свою чергу, відповідно доч. 2 ст. 127 ЗК України (в редакції, чинній на час прийняття оскаржуваного рішення), продаж земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах (аукціон), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі.

Зазначене не виключає набуття ОКЖК "Текстильник" права на земельну ділянку, як юридичною особою, однак в загальному порядку - на конкурентних засадах.

Про відсутність підстав для застосування при вирішенні питання про надання земельних ділянок у власність ОКЖК "Текстильник" ст. 41 ЗК України, свідчить зокрема містобудівне обґрунтування, яке міститься у проекті землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОКЖК "Текстильник", згідно з яким на відведених кооперативу землях планується забудова 236 малоповерхових будинків котеджного типу, при тому, що засновниками (членами) ОКЖК "Текстильник" є лише 4 особи.

Встановлені обставини є підтвердженням відсутності підстав вважати, що метою отримання ОКЖК "Текстильник" спірних земельних ділянок було будівництво та експлуатація житла для членів цього кооперативу, як це передбачено статутом зазначеного кооперативу та ст. 2 Закону України "Про кооперацію".

Враховуючи наведене, суд погоджується з доводами викладеними у позові щодо невідповідності вимогам чинного законодавства підстав набуття земельних ділянок житлово-будівельними кооперативами при прийняті оскаржуваного рішення Київської міської ради, згідно ст. 41 ЗК України.

При врахуванні встановлених обставин справи, рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 348/3182 "Про передачу земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Текстильник" для житлової забудови на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва" не відповідає вимогам чинного законодавства, що згідно з ч. 2 ст. 144 Конституції України, ч. 3 ст. 152 ЗК України, ч. 10 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" є підставою для визнання його недійсним в судовому порядку.

Відповідно до положень ст. 155 ЗК України у разі видання органом виконавчої або органом місцевого самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження належною їй земельною ділянкою, такий акт визнається недійсним.

Виходячи з вищевикладеного, та враховуючи, що державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ N 006294, серії ЯЖ N 006295, серії ЯЖ N 006296, видані ОКЖК "Текстильник" на підставі рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 348/3182, яке визнане недійсним, як таке що прийняте з порушеннями чинного законодавства України, вимоги щодо визнання недійсними зазначених актів підлягають задоволенню.

Земельні ділянки, право власності на які набуто ОКЖК "Текстильник" на підставі рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 348/3182 з оформленням актів на право власності серії ЯЖ N 006294, серії ЯЖ N 006295, серії ЯЖ N 006296, внесені до статутного капіталу ТОВ "Об'єднання забудовників". У зв'язку з цим рішенням загальних зборів учасників ТОВ "Об'єднання забудовників", оформленим протоколом N 1 від 07.02.2008, сформовано статутний капітал товариства, внесок до якого ОКЖК "Текстильник" складається із земельних ділянок площею 14,3118 га (кадастровий номер 8 000 000 000:79:491:0081), площею 72,3185 га (кадастровий номер 8 000 000 000:79:098:0005), площею 5,9911 га (кадастровий номер 8 000 000 000:79:102:0100), розташованих на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі міста Києва.

Оформлення права власності на земельні ділянки передані як внесок ОКЖК "Текстильник" до статутного фонду ТОВ "Об'єднання забудовників" здійснено шляхом видачі державних актів від 30.10.2008 серії ЯЖ N 030298 (на земельну ділянку площею 14,3118), N 030297 (на земельну ділянку площею 72,3185 га), N 030296 (на земельну ділянку площею 5,9911 га). Вказані державні акти були видані на підставі рішення господарського суду міста Києва від 26.03.2008 у справі N 34/72, яке скасовано постановою Вищого господарського суду України від 14.04.2010 з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції. За результатами нового розгляду справи 34/72 позов ТОВ "Об'єднання забудовників" до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації) про визнання права власності та зобов'язання вчинити дії залишено без розгляду ухвалою суду від 29.06.2010 (справа 34/72-11/155).

Після скасування судового рішення господарського суду міста Києва від 26.03.2008 у справі N 34/72 ТОВ "Об'єднання забудовників" було отримано державні акти на право власності від 14.06.2010 серії ЯД N 155593 (на земельну ділянку площею 5,9911 га), N 155592 (на земельну ділянку площею 72,3185 га), N 552532 (на земельну ділянку площею 14,3118).

Земельну ділянку площею 5,9911 га (кадастровий номер 8 000 000 000:79:102:0100) було внесено до статутного капіталу ТОВ "Чарівне містечко", у зв'язку з чим рішенням загальних зборів учасників ТОВ "Чарівне містечко", оформленим протоколом загальних зборів від 27.07.2010 N 2, вирішено збільшити статутний капітал товариства, в тому числі за рахунок внеску ТОВ "Об'єднання забудовників", який складається із земельної ділянки площею 5,9911 га, розташованої на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва. 08.09.2010 ТОВ "Чарівне містечко"отримало державний акт на право власності серії ЯЖ N 011932 на земельну ділянку площею 5,9911 га.

Земельну ділянку площею 14,3118 га (кадастровий номер 8 000 000 000:79:491:0081) було внесено до статутного капіталу ТОВ "Брокбуд", у зв'язку з чим рішенням загальних зборів учасників ТОВ "Брокбуд", оформленим протоколом загальних зборів від 28.07.2010 N 2, вирішено збільшити статутний капітал товариства, в тому числі за рахунок внеску ТОВ "Об'єднання забудовників", який складається із земельної ділянки площею 14,3118 га, розташованої на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва. 08.09.2010 ТОВ "Брокбуд" отримало державний акт на право власності серії ЯЖ N 011943 на земельну ділянку площею 14,3118 га.

Земельну ділянку площею 72,3185 га (кадастровий номер 8 000 000 000:79:098:0005) було внесено до статутного капіталу ТОВ "Кредитбуд", у зв'язку з чим рішенням загальних зборів учасників ТОВ "Кредитбуд", оформленим протоколом загальних зборів від 28.07.2010 N 2, вирішено збільшити статутний капітал товариства, в тому числі за рахунок внеску ТОВ "Об'єднання забудовників", який складається із земельної ділянки площею 72,3185 га, розташованої на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва. 08.09.2010 ТОВ "Кредитбуд" отримало державний акт на право власності серії ЯЖ N 011942 на земельну ділянку площею 72,3185 га.

Відповідно до п. "б" ч. 1 ст. 82 ЗК України юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі внесення земельних ділянок її засновниками до статутного фонду.

При цьому, у випадку внесення земельної ділянки до статутного капіталу юридичної особи укладення якихось цивільно-правової угоди не потребується.

Частиною 2 статті 328 ЦК України встановлено, що право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Згідно з ч. 1 ст. 126 ЗК України право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, крім випадків, визначених частиною другою цієї статті.

У зв'язку з переоформленням державних актів та подальшого відчуження земельних ділянок державні акти від 30.10.2008 серії ЯЖ NN 030298, 030297, 030296 та від 14.06.2010 серії ЯД NN 155593, 155592, 552532, видані ТОВ "Об'єднання забудовників", повернуто до Головного управління земельних ресурсів КМДА, про що зроблено записи в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю.

Згідно з п. 3.10 Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.05.99 N 43 (в редакції чинній до 03.06.2010), у випадку припинення права власності чи користування земельною ділянкою документ, який посвідчує це право, повертається до архіву державного органу земельних ресурсів, де зберігається другий примірник цього документа.

Таким чином, враховуючи наведені положення, які були чинними в періоді до 03.06.2010 - при визнанні недійсним рішення, розпорядження, угоди, тощо, на підставі якої виданий акт, останній підлягає поверненню органу, що його видав.

Наданою до справи інформацією з Головного управління земельних ресурсів від 15.02.2011 N 07-387/3489 підтверджено, що державні акти видані ОКЖК "Текстильник" серії ЯЖ N 006294, серії ЯЖ N 006295, серії ЯЖ N 006296, ТОВ "Чарівне містечко" серії ЯЖ N 011932, ТОВ "Брокбуд" серії ЯЖ N 011943, ТОВ "Кредитбуд" ЯЖ N 011942 до Головного управління земельних ресурсів КМДА не були повернуті, а положення п. 3.10 Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.05.99 року N 43, на час вирішення спору є нечинними.

Враховуючи, що рішення на підставі якого ОКЖК "Текстильник" набуто права власності на земельні ділянки, є недійсним, оформлення права власності згідно державних актів виданих ОКЖК "Текстильник", ТОВ "Чарівне містечко", ТОВ "Брокбуд" та ТОВ "Кредитбуд" відбулось з порушенням норм чинного законодавства, заявлені позовні вимоги щодо визнання недійсними актів виданих вказаним особам суд визнає такими, що підлягають задоволенню.

Наведені обставини також є підставою для задоволення заявлених вимог щодо визнання відсутності у ОКЖК "Текстильник", ТОВ "Чарівне містечко", ТОВ "Брокбуд" та ТОВ "Кредитбуд" права власності на земельні ділянки, щодо яких прийнято рішення Київською міською радою від 01.10.2007 N 348/3182.

При цьому з приводу обраного способу захисту, суд враховує, що згідно зі ст. 20 ГК України, одним із способів захисту прав суб'єктів господарювання є визнання наявності або відсутності прав.

Порушені права землекористувачів підлягають захисту способами, передбаченими ст. 152 ЗК України, з обов'язковим дотриманням норм чинного законодавства. Відповідно до вказаної норми захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється, зокрема, шляхом визнання прав, визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, а також застосування інших, передбачених законом, способів, у тому числі шляхом поновлення прав юридичних і фізичних осіб, порушених внаслідок прийняття неправомірних рішень, дій чи бездіяльності державних органів або посадових осіб органів місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 77 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Обраний прокурором спосіб захисту в даному випадку спрямований на поновлення порушених прав, оскільки при визнанні відсутності у ОКЖК "Текстильник", ТОВ "Чарівне містечко", ТОВ "Брокбуд" та ТОВ "Кредитбуд" права власності на спірні земельні ділянки, підлягає поновленню порушене внаслідок прийняття неправомірного рішення право власності держави та територіальної громади міста Києва щодо вказаних ділянок.

Заявлені прокурором вимоги про зобов'язання Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внести до державного земельного кадастру відомості про право власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради на земельні ділянки, щодо яких вирішено спір у даній справі задоволенню за поданим позовом не підлягають.

В цій частині права та інтереси держави, Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) не порушені, а норми процесуального закону не передбачають вирішення спору на майбутнє, і зазначене прямо визначено у п. 4 ч. 1 ст. 84 ГПК, де вказується, що резолютивна частина рішення має містити висновок про задоволення позову або про відмову в позові повністю чи частково по кожній з заявлених вимог; висновок не може залежати від настання або ненастання якихось обставин (умовне рішення).

Прийняття судом рішення щодо визнання недійсним рішення Київської міської ради рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 348/3182 "Про передачу земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Текстильник" для житлової забудови на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва" та вирішення питання щодо відсутності права власності на вказані земельні ділянки у ОКЖК "Текстильник", ТОВ "Чарівне містечко", ТОВ "Брокбуд" та ТОВ "Кредитбуд" своїм наслідком передбачає внесення до державного земельного кадастру відомостей у встановленому чинним законодавством порядку, тому в суду відсутні підстави вважати, що відповідач-2 буде порушувати права позивача. Крім того, в місті Києві не проведено розмежування земель державної та комунальної власності у відповідності до норм ЗК України.

У відповідності до ст. 49 ГПК України, судові витрати покладаються на відповідачів пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 33, 43, 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд вирішив:

1. Відновити строк позовної давності.

2. Позов задовольнити частково.

3. Визнати недійсним з моменту прийняття рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 348/3182 "Про передачу земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Текстильник" для житлової забудови на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва".

4. Визнати недійсним виданий Обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Текстильник" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 39, оф. 131, ідентифікаційний код 35196479) державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 006294, зареєстрований 08.01.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00201.

5. Визнати недійсним виданий Обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Текстильник" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 39, оф. 131, ідентифікаційний код 35196479) державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 006295, зареєстрований 08.01.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00202.

6. Визнати недійсним виданий Обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Текстильник" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 39, оф. 131, ідентифікаційний код 35196479) державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 006296, зареєстрований 08.01.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00203.

7. Визнати недійсним виданий Товариству з обмеженою відповідальністю "Чарівне містечко" (02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 26, ідентифікаційний код 37140412) державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 011932 зареєстрований 08.09.2010 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00404.

8. Визнати недійсним виданий Товариству з обмеженою відповідальністю "Кредитбуд" (02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 26, ідентифікаційний код 37053550) державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 011942, зареєстрований 08.09.2010 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00380.

9. Визнати недійсним виданий Товариству з обмеженою відповідальністю "Брокбуд" (02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 26, ідентифікаційний код 37053524) державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 011943, зареєстрований 08.09.2010 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00381.

10. Визнати відсутність у Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Текстильник" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 39, оф. 131, ідентифікаційний код 35196479), Товариства з обмеженою відповідальністю "Чарівне містечко" (02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 26, ідентифікаційний код 37140412) права власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва, площею 5,9911 га, кадастровий номер 8 000 000 000:79:102:0100, вартістю за нормативною грошовою оцінкою - 14848042,69 грн.

11. Визнати відсутність у Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Текстильник" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 39, оф. 131, ідентифікаційний код 35196479), Товариства з обмеженою відповідальністю "Брокбуд" (02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 26, ідентифікаційний код 37053524) права власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва, площею 14,3118 га, кадастровий номер 8 000 000 000:79:491:0081, вартістю за нормативною грошовою оцінкою - 19435495,96 грн.

12. Визнати відсутність у Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Текстильник" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 39, оф. 131, ідентифікаційний код 35196479), Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитбуд" (02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 26, ідентифікаційний код 37053550) права власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва, площею 72,3185 га, кадастровий номер 8 000 000 000:79:098:0005, вартістю за нормативною грошовою оцінкою - 162044062,95 грн.

13. В задоволенні іншої частини позову відмовити.

14. Стягнути з Київської міської ради (01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, ідентифікаційний код 22883141) в доход Державного бюджету України 85,00 грн. (вісімдесят п'ять грн.) державного мита, 40,45 грн. (сорок грн. 45 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

15. Стягнути з Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Текстильник" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 39, оф. 131, ідентифікаційний код 35196479) в доход Державного бюджету України 85,00 грн. (вісімдесят п'ять грн.) державного мита, 40,45 грн. (сорок грн. 45 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

16. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Чарівне містечко" (02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 26, ідентифікаційний код 37140412) в доход Державного бюджету України 85,00 грн. (вісімдесят п'ять грн.) державного мита, 40,45 грн. (сорок грн. 45 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

17. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитбуд" (02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 26, ідентифікаційний код 37053550) в доход Державного бюджету України 85,00 грн. (вісімдесят п'ять грн.) державного мита, 40,45 грн. (сорок грн. 45 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

18. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Брокбуд" (02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 26, ідентифікаційний код 37053524) в доход Державного бюджету України 85,00 грн. (вісімдесят п'ять грн.) державного мита, 40,45 грн. (сорок грн. 45 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

19. Видати накази після набрання судовим рішенням законної сили.

Дата складання та підписання повного тексту рішення: 20.05.2011.

 

Суддя

С. М. Мельник

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали