КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

07.02.2012 р.

N 2а-4509/11/1070

Київський окружний адміністративний суд у складі: головуючого - судді Щавінського В. Р., при секретарях судового засідання - Талалакіну С. М., Наталенко Ю. О. (за участю представників сторін), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсал Транзит-Оіл" до Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області про визнання протиправною та скасування податкової консультації та зобов'язання вчинити певні дії, встановив:

ТОВ "Універсал Транзит-Оіл" звернулось до суду з позовом до Бориспільської ОДПІ з визнати протиправною та скасувати податкову консультацію Бориспільської ОДПІ N 6352/10/310 від 31.08.2011 р. та зобов'язати Бориспільську ОДПІ Київської області надати нову податкову консультацію з рахуванням висновків суду.

У обґрунтування своїх вимог вказує, що у зв'язку з тим, що основним видом діяльності ТОВ "Універсал Транзит-Оіл" є оптова торгівля паливом (а отже, ТОВ "Універсал Транзит-Оіл" є податковим агентом у розумінні ст. 240 Розділу VIII Екологічний податок" Податкового кодексу України), скориставшись правом, передбаченим ст. 52 ПК України стосовно звернення платників податків до контролюючих органів про надання консультацій з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства, ТОВ "Універсал Транзит-Оіл" 08.08.2011 р. звернулось із запитом N 08/166 до Бориспільської ОДПІ з проханням надати податкову консультацію з питань справляння екологічного податку.

Вказує, що за результатами розгляду заяви ТОВ "Універсал Транзит-Оіл" Бориспільською ОДПІ було надано податкову консультацію N 6352/10/310 від 31.08.2011 р. В цій консультації відповідач лише перелічує пункти і статті ПК України (ст. 241, п. 241.1, 241.2, пп. 241.2.1, 241.2.2), а також зазначає їх зміст. У зв'язку з цим позивач вважає вказану податкову консультацію протиправною, такою, що підлягає скасуванню.

У судових засіданнях представник позивача підтвердив обставини викладені у позовній заяві, позовні вимоги підтримав у повному обсязі, просив їх задовольнити.

Відповідач - Бориспільська ОДПІ проти позову заперечував. У обґрунтування своєї правової позиції вказує, що 08.08.2011 р. позивач звернувся до відповідача з листом від 08.08.2011 р. N 08/166 в якому просив надати йому письмову податкову консультацію з питань справляння екологічного податку.

Зазначає, що Бориспільською ОДПІ відповідно до пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 ПК України 31.08.2011 р. було надано письмову консультацію (відповідь) позивачу на викладені ним питання в листі (зверненні) до інспекції від 08.08.2011 р.

Пояснює, що позивач самостійно "дійшов до висновку", що неодноразова сплата та утримання податковими агентами екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання платниками такого податку замість сплати податку у розмірі пропорційному фактично використаному паливу, "на думку Позивача" не відповідає змісту екологічного податку визначеного пп. 14.1.57 п. 15.1 ст. 14 ПК України, при цьому нівелює його економічну сутність та збільшує об'єкт оподаткування. Тобто, позивачем самостійно трактовано та роз'яснено норми чинного законодавства, що є недопустимим.

Вказує, що позивачем не було надано доказів щодо порушення відповідачем норм ст. 19 Конституції України та ч. 3 ст. 2 КАС України, а саме: не надано доказів, що Бориспільська ОДПІ при наданні оскаржуваної податкової консультації, діяла не в спосіб та не в межах реалізації своїх владних повноважень.

Вважає, що податкова консультація від 31.08.2011 р. N 6352/10/310, прийнята у спосіб та у межах чинного законодавства.

У судових засіданнях представники відповідача проти позову заперечували, просили відмовити у його задоволенні.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Суд встановлено, що у зв'язку з тим, що основним видом діяльності ТОВ "Універсал Транзит-Оіл" є оптова торгівля паливом (а отже, ТОВ "Універсал Транзит-Оіл" є податковим агентом у розумінні ст. 240 Розділу VIII "Екологічний податок" Податкового кодексу України), скориставшись правом, передбаченим ст. 52 ПК України стосовно звернення платників податків до контролюючих органів про надання консультацій з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства, ТО "Універсал Транзит-Оіл" 08.08.2011 р. звернулось із запитом N 08/166 до Бориспільської ОДПІ з проханням надати податкову консультацію з питань справляння екологічного податку, а саме:

- чи повинен екологічний податок за викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання палива сплачуватись та утримуватись податковими агентами (і зокрема, ТОВ "Універсал Транзит-Оіл") у 2 та 3 кварталі 2011 р. під час купівлі-продажу нафтопродуктів відповідно до пп. 14.1.57 п. 14.1 ст. 14 ПК України одноразово (тобто, за фактичні обсяги викидів) тільки на етапі придбання палива у виробника або імпортера (які здійснюють оптову торгівлю паливом), незважаючи на подальшу кількість етапів такої купівлі продажу, тим самим не збільшуючи об'єкт оподаткування для безпосередніх платників податку?

- чи повинен екологічний податок за викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання сплачуватись та утримуватись податковими агентами (і зокрема, ТОВ "Універсал Транзит-Оіл") у 2 та 3 кварталі 2011 р. на кожному етапі купівлі-продажу нафтопродуктів (виробник - суб'єкт господарювання, який здійснює оптову торгівлю паливом - суб'єкт господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю паливом), тим самим безпідставно збільшуючи об'єкт оподаткування для безпосередніх платників податку?

За результатами розгляду заяви позивача Бориспільською ОДПІ Київської області було надано відповідь N 6352/10/310 від 31.08.2011 р. наступного змісту:

Відповідно до ст. 241.1 ПК України - податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами під час реалізації такого палива.

241.2 До податкових агентів належать суб'єкти господарювання, які:

241.2.1 здійснюють оптову торгівлю паливом;

241.2.2 здійснюють роздрібну торгівлю паливом (крім тих, які реалізують паливо, придбане у суб'єктів господарювання, зазначених у підпункті 241.2.1 пункту 241.2 цієї статті). Стаття 242 "Об'єкт та база оподаткування".

Згідно ст. 242 Податкового кодексу України - об'єктом та базою оподаткування є:

- обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

- обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об'єкти;

- обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів;

- обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб'єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

- обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.90 р. N 509-XII завданням державної податкової служби є надання податкових консультацій, а згідно ст. 9 до функцій Державних податкових адміністрацій в областях віднесено надання податкових консультацій.

Відповідно дост. 52 ПК України за зверненням платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

За вибором платника податків консультація надається в усній, письмовій або електронній формі.

Консультації надаються органом державної податкової служби або митним органом, в якому платник податків перебуває на обліку, або вищим органом державної податкової служби або вищим митним органом, якому такий орган адміністративно підпорядкований, а також центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

Наслідком застосування податкової консультації згідно з п. 53.1 ст. 53 ПК України є те, що платника не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої йому у письмовій або електронній формі, а також узагальнюючої податкової консультації, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація або узагальнююча податкова консультація була змінена або скасована.

Частинами 1, 2 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють чи прийняті (вчинені) вони, зокрема, обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії).

Відповідно до пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 ПК України під податковою консультацією розуміється допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.

Отже, консультація, у розумінні вказаної норми, полягає у наданні податковим органом практичної допомоги платнику податків у вигляді певних порад, рекомендацій, надання інформації, розкритті змісту закону, поясненні термінів, та ін. щодо використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів. При цьому консультація не може виходити за межі закону.

Відповідно до цього суд вважає, що перелічування відповідачем у своєму листі N 6352/10/310 від 31.08.2011 р. норм і статей Податкового кодексу України не може вважатися податковою консультацією, а саму відповідь слід вважати необґрунтованою.

Відповідно до п. 53.3 ст. 53 ПК України платник податків може оскаржити до суду як правовий акт індивідуальної дії податкову консультацію контролюючого органу, викладену в письмовій або електронній формі, яка, на думку такого платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору. Визнання судом такої податкової консультації недійсною є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 71 - 72, 86, 94, 158 - 163, 167, 254 КАС України, суд постановив:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати протиправною та скасувати податкову консультацію Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області N 6352/10/310 від 31.08.2011 р.

3. Зобов'язати Бориспільську об'єднаної державної податкової інспекції Київської області у Київській області надати ТОВ "Універсал Транзит-Оіл" консультацію на його звернення від 08.08.2011 р. N 08/166 у порядку визначеному чинним законодавством.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано в установлені строки. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішення за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга на постанову суду подається до Київського апеляційного адміністративного суду через Київський окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Дата виготовлення і підписання повного тексту постанови - 14 лютого 2012 р.

 

Суддя

В. Р. Щавінський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали