ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.09.2011 р.

Справа N 11/92-Д

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: Грейц К. В. - головуючого, Бакуліної С. В., Глос О. І., розглянувши касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Таїл-2" на постанову від 20.06.2011 Рівненського апеляційного господарського суду у справі господарського суду Житомирської області N 11/92-Д за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Таїл-2" до 1. Державного підприємства "Житомирське лісове господарство"; 2. Української універсальної біржі про визнання недійсною умови договору на проведення аукціону, визнання аукціону таким, що не відбувся та повернення авансового внеску (за участю представників: позивача - не з'явились, відповідача-1 - не з'явились, відповідача-2 - Коваленко О. В.), встановив:

Рішенням господарського суду Житомирської області від 24.03.2011 у справі N 11/92-Д (суддя - Маріщенко Л. О.), залишеним без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 20.06.2011 (колегія суддів у складі головуючого судді Тимошенко О. М., суддів: Грязнова В. В., Савченко Г. І.), відмовлено в задоволенні позову ТОВ "Таїл-2" (далі - позивач) до Державного підприємства "Житомирське лісове господарство" (далі - відповідач-1) та Української універсальної біржі (далі - відповідач-2) про визнання недійсною умови договору на проведення аукціону, визнання аукціону таким, що не відбувся, та повернення авансового внеску.

Позивач, не погоджуючись з рішенням та постановою у справі, в поданій касаційній скарзі просить їх скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити, посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, зокрема, ст. ст. 3, 17 Закону України "Про товарну біржу", ст. 627 Цивільного кодексу України, ст. ст. 278 - 281 Господарського кодексу України, п. 12.15 Правил біржової торгівлі на Українській універсальній біржі.

Відзиву на касаційну скаргу не надходило.

Представники позивача та відповідача-1 своїм процесуальним правом на участь в судовому засіданні касаційної інстанції не скористались.

Заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення представника відповідача-2, перевіривши повноту встановлення обставин справи та правильність їх юридичної оцінки в постанові апеляційного та рішенні місцевого господарських судів, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судами попередніх інстанцій під час розгляду справи встановлено, що 25.09.2009 між відповідачем-1 (замовник) та відповідачем-2 (організатор) укладено договір про організацію та проведення аукціону, за умовами якого замовник доручає, а організатор приймає на себе зобов'язання надати послуги з організації і проведення аукціону у відповідності до Законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про товарну біржу", постанови Кабміну України від 06.06.2007 N 803 "Про затвердження порядку відчуження об'єктів державної власності", а саме з продажу майна - будівлі магазину "Дари лісів", розташованого за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 69, початковою вартістю 1719630 грн., норма землекористування - державний акт на право постійного користування земельною ділянкою (п. 1.1 договору); за послуга по організації та проведенню аукціону замовник сплачує організатору винагороду в розмірі 3 % від продажної вартості майна (п. 3.1 договору); переможець аукціону сплачує кошти за придбане майно на розрахунковий рахунок замовника протягом 3-х банківських днів з дати підписання договору купівлі-продажу (п. 3.2 договору); гарантійний внесок, що був внесений на рахунок організатора, перераховується на рахунок замовника протягом 2-х банківських днів з дня отримання від продавця повідомлення про надходження коштів від покупця за придбане майно; у разі якщо переможець аукціону відмовляється від укладання договору купівлі-продажу майна та від сплати коштів за придбане на аукціоні майно - гарантійний внесок переможцю аукціону не повертається і залишається організатору (п. 3.4 договору).

На виконання своїх зобов'язань відповідач-2 розмістив у всеукраїнському рекламно-інформаційному щотижневику "Біржовий вісник" від 28.09.2009 об'яву про проведення 19.10.2009 аукціону з продажу майна - лот N 4002 - будівлі магазину "Дари лісів" загальною площею 473,4 кв. м, розташованого за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 69, початковою вартістю 1719630 грн., з повідомленням про обов'язок учасникам аукціону внести реєстраційний внесок в сумі 17 грн. та гарантійний внесок в розмірі 10 % від початкової вартості лоту на р/рахунок біржі.

Платіжним дорученням N 10 від 14.10.2009 позивач перерахував на рахунок біржі гарантійний внесок в сумі 171963 грн. за лот N 4002, подавши заявку N 15/10-1 на участь в аукціоні від 15.10.2009.

19.10.2009 проведено аукціон з продажу будівлі магазину "Дари лісів" загальною площею 473,4 кв. м, розташованого за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 69. Переможцем аукціону став учасник N 1 - ТОВ "Таїл - 2", яким підписано протокол N 1 проведення аукціону без зауважень.

Відповідно до протоколу N 1 від 19.10.2009 переможець аукціону вносить кошти за придбане на аукціоні майно на рахунок продавця (відповідача-1) протягом 3-х банківських днів від дати підписання договору купівлі-продажу, проте, позивач відмовився від укладання такого договору та від оплати у повному обсязі належної суми за придбане майно, в зв'язку з чим вимагає визнати недійсним п. 3.4 договору, укладеного між відповідачами, оскільки вважає, що ця умова порушує його права, адже, передбачає залишення організатору аукціону гарантійного внеску учасника аукціону, який переміг, але не уклав договір купівлі-продажу майна, що суперечить положенню ст. 627 Цивільного кодексу України про свободу договору, повернути сплачений гарантійний внесок, а також визнати аукціон з продажу приміщення магазину "Дари лісів" таким, що не відбувся.

Відмовляючи в позові, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про безпідставність і необґрунтованість позовних вимог, адже, спірний п. 3.4 договору відповідає вимогам чинного законодавства, Статуту Української універсальної біржі та Правилам біржової торгівлі на Українській універсальній біржі і не порушує права позивача, який не є стороною цього договору. Крім того, позивач був ознайомлений з вимогами та умовами проведення аукціону і характеристикою виставленого на аукціон лоту в цілому. Зважаючи на те, що позивач, відмовився від підписання договору купівлі-продажу майна, гарантійний внесок йому не повертається. Щодо вимоги про визнання аукціону таким, що не відбувся, позивач не довів обставин і підстав, з якими чинне законодавство пов'язує можливість визнання аукціону таким, що не відбувся.

Колегія суддів погоджується з висновком судів попередніх інстанцій, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, з огляду на таке.

Згідно з частинами 1, 2,3, 5 статті 203 Цивільного кодексу України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності і волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі, правочин має бути спрямований на настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Таким чином, виходячи з аналізу зазначеної норми, недійсність окремих положень договору пов'язується з укладенням його з порушенням передбачених законодавством форми, змісту, необхідного обсягу цивільної дієздатності, внаслідок чого порушуються також права та/або охоронювані законом інтереси позивача.

Відповідно до вимог п. 29 постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку відчуження об'єктів державної власності" від 06.06.2007 N 803 продаж майна на аукціоні здійснюється організатором аукціону на підставі договору з суб'єктом господарювання. У договорі передбачаються, зокрема, строк проведення аукціону; початкова вартість об'єкта продажу і порядок її зниження; розмір і порядок виплати винагороди організатору аукціону; взаємні зобов'язання, умови розірвання договору та відповідальність сторін.

Відповідно до ст. 3 Закону України "Про товарну біржу" товарна біржа має право встановлювати відповідно до цього Закону та чинного законодавства власні правила біржової торгівлі та періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, що надаються біржею, встановлювати інші грошові збори, встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі та біржових правил.

Згідно зі ст. 17 Закону України "Про товарну біржу" Правила біржової торгівлі розробляються відповідно до чинного законодавства і є основним документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі та роз'яснення спорів з цих питань. У Правилах біржової торгівлі встановлюється, зокрема, порядок визначення та розмір плати за користування послугами біржі, відповідальність учасників та працівників біржі за невиконання або неналежне виконання правил біржової торгівлі.

Відповідно до п. 12.15 Правил біржової торгівлі на Українській універсальній біржі покупець, що подає заявку на купівлю, забезпечує свою заявку гарантійними зобов'язаннями, які встановлюються у формі гарантійного внеску чи гарантійного листа. Гарантійний внесок покупець перераховує до початку торгів на рахунок Української універсальної біржі. Сума гарантійного внеску повертається покупцю в разі повного виконання ним зобов'язань по контракту. Гарантійний внесок повертається учасникам торгів, які не стали переможцями, протягом 2 (двох) робочих днів з дня проведення торгів. У випадку відмови від підписання протоколу проведення аукціонних торгів або укладання контракту, сума гарантійного внеску покупцю не повертається.

Оскільки суди попередніх інстанцій встановили, що позивач відмовився від укладання договору купівлі-продажу, повернення йому гарантійного внеску не передбачено ні чинним законодавством, ані Правилами біржової торгівлі.

Таким чином, суди дійшли ґрунтовного висновку, що п. 3.4 договору від 25.09.2009 на організацію та проведення аукціону, укладений між відповідачами, не суперечить вимогам чинного законодавства, відповідає діючим Правилам біржової торгівлі, не впливає на права позивача і не порушує їх, адже, позивач не є стороною цього договору і навіть визнання цього пункту договору недійсним не призведе до застосування реституції у вигляді повернення гарантійного внеску, який, до того ж, сплачений не на виконання спірного пункту договору, отже, відсутні правові підстави для задоволення позовних вимог як в частині визнання спірного пункту договору недійсним, так і в частині повернення гарантійного внеску.

Відносно вимоги позивача про визнання аукціону проведеного 19.10.2009 щодо продажу приміщення магазину "Дари лісів" таким що не відбувся, господарські суди дійшли правомірного висновку про її безпідставність, оскільки у відповідності до п. 34 постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку відчуження об'єктів державної власності" у разі несплати переможцем аукціону належної суми у повному обсязі на умовах, визначених у договорі купівлі-продажу, аукціон вважається таким, що не відбувся.

Тобто, передумовою визнання аукціону таким, що не відбувся є несплата переможцем аукціону належної суми у повному обсязі на умовах, визначених у договорі купівлі-продажу, втім, враховуючи, що позивачем за результатами проведення аукціону договір купівлі-продажу об'єкту нерухомості не укладався, підстави, з якими норми матеріального права пов'язують настання певних правових наслідків, а саме, визнання аукціону таким, що не відбувся, відсутні.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, позивач був обізнаний з порядком проведення аукціону та умовами участі в ньому, що підтверджується підписом уповноваженої особи позивача, скріпленим його печаткою, на заявці N 15/10-1 від 15.10.2009 на участь в аукціоні, додатково довідкою від 15.10.2009 за підписом уповноваженої особи позивача, скріпленим його печаткою та таким же підписом від 19.10.2009 в Книзі реєстрації учасників.

Посилання скаржника на порушення його права на свободу договору, а, отже, і на відмову від його укладення, не приймається до уваги колегії суддів в якості підстави для задоволення позову, адже, не укладення в подальшому з продавцем договору купівлі-продажу майна не впливає на порядок та умови проведення аукціону, а відсутність будь-яких порушень з боку організатора під час його проведення унеможливлює застосування до нього відповідальності у вигляді покладення обов'язку повернути гарантійний внесок.

З урахуванням меж перегляду справи в касаційній інстанції, колегія суддів вважає, що під час розгляду справи фактичні її обставини встановлені господарськими судами попередніх інстанцій на підставі всебічного, повного і об'єктивного дослідження поданих доказів, висновки судів відповідають цим обставинам і їм дана належна юридична оцінка з правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, у зв'язку з чим підстав для скасування оскаржуваних судових актів та задоволення вимог касаційної скарги не вбачається.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Таїл-2" залишити без задоволення.

Постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 20.06.2011 у справі N 11/92-Д господарського суду Житомирської області залишити без змін.

 

Головуючий, суддя

К. В. Грейц

Судді:

С. В. Бакуліна

 

О. І. Глос

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали