ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.07.2011 р.

N П/9991/248/11

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: головуючого - Зайця В. С. (суддя-доповідач), суддів - Веденяпіна О. А., Головчук С. В., Кочана В. М., Цвіркуна Ю. І., секретаря судового засідання - Черняк К. В. (за участю представника відповідача - Тітової О. О.), розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_1 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання незаконним і скасування рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, встановив:

14 квітня 2011 року ОСОБА_1 звернулася з адміністративним позовом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання неправомірними дій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України при прийнятті рішення N 826/1-ВР від 7 квітня 2011 року, яким рекомендовано Вищій раді юстиції вирішити питання щодо внесення подання про звільнення судді Дзержинського міського суду Донецької області ОСОБА_1 з посади за порушення присяги судді.

В судове засідання позивач не з'явилась, подала заяву про розгляд справи у її відсутності та уточнення позовних вимог про визнання незаконним і скасування рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яким рекомендовано Вищій раді юстиції вирішити питання щодо внесення подання про звільнення її з посади судді Дзержинського міського суду Донецької області за порушення присяги судді. Обґрунтовує їх тим, що порушень присяги судді не допускала. Висновок Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про порушення нею присяги судді протирічить матеріалам перевірки скарги ОСОБА_3, прийнятий однобоко та на підставі обставин, які не відповідають дійсності.

Представник відповідача позов не визнав, просив відмовити в його задоволенні посилаючись на те, що при проведенні перевірки обставин, викладених у скарзі ОСОБА_3 та прийнятті рішення за результатами перевірки, комісія діяла на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Заслухавши пояснення представника відповідача, дослідивши матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку, що позов підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України, перевіривши скаргу ОСОБА_3, 28 лютого 2011 року прийняла рішення про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Дзержинського міського суду Донецької області ОСОБА_1.

7 квітня 2011 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України, розглянувши матеріали дисциплінарної справи, прийняла рішення N 826/1-ВР рекомендувати Вищій раді юстиції вирішити питання щодо внесення подання про звільнення судді Дзержинського міського суду Донецької області ОСОБА_1 з посади за порушення присяги судді.

Своє рішення Вища кваліфікаційна комісія суддів України мотивувала тим, що суддя ОСОБА_1 не виконала вимоги статей 6, 10 чинного на той час Закону України "Про статус суддів", що призвело до порушення конституційних прав та законних інтересів громадянки ОСОБА_3, а саме незаконне її тримання під вартою п'ять днів. Наслідки, які настали в результаті не виконання суддею вимог закону, свідчать про неналежне ставлення ОСОБА_1 до виконання своїх професійних обов'язків по відправленню правосуддя, порочать звання судді і можуть викликати сумнів у її об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності судових органів.

При цьому в рішенні не зазначено, які саме вимоги закону були порушені ОСОБА_1 при притягненні ОСОБА_3 до адміністративної відповідальності.

Відповідно до пункту першого частини першої статті 85 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів місцевих та апеляційних судів належить до відання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України є постійно діючим колегіальним органом у системі судоустрою України, який, зокрема, розглядає заяви та повідомлення про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів та за наявності підстав порушує дисциплінарні справи і здійснює дисциплінарне провадження; приймає рішення за результатами дисциплінарного провадження і за наявності підстав застосовує дисциплінарне стягнення до суддів місцевих та апеляційних судів (частина перша статті 90, пункти 8, 9 частини першої статті 91, частина перша статті 92 Закону України "Про судоустрій і статус суддів").

Частина перша статті 84 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначає дисциплінарне провадження як процедуру розгляду органом, визначеним законом, звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді.

У відповідності до частини другої статті 84 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти.

Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо судді встановлений статтею 86 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Відповідно до частини другої статті 105 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" факти, які свідчать про порушення суддею присяги, мають бути встановлені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України або Вищою радою юстиції.

Аналізуючи прийняте Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення, яким рекомендовано Вищій раді юстиції вирішити питання щодо внесення подання про звільнення судді Дзержинського міського суду Донецької області ОСОБА_1 з посади за порушення присяги судді, колегія суддів прийшла до висновку, що відповідачем не були встановлені факти, які б свідчили про порушення позивачем присяги судді, виходячи з наступного.

Постановою судді Дзержинського міського суду Донецької області ОСОБА_1 від 23 квітня 1997 року ОСОБА_3 було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 185 КпАП України у виді адміністративного арешту строком на п'ять діб.

Скасовуючи 20 липня 1998 року постанову судді Дзержинського міського суду Донецької області ОСОБА_1 від 23 квітня 1997 року про притягнення ОСОБА_3 до адміністративної відповідальності за статтею 185 КпАП України та закриваючи провадження у справі про адміністративне правопорушення з підстави закінчення строку притягнення до адміністративної відповідальності, в. о. голови Донецького обласного суду в постанові будь-яких мотивів, які б свідчили про відсутність події чи складу адміністративного правопорушення в діях ОСОБА_3 та будь-яких обставин, які б свідчили, що постанова була скасована внаслідок умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до обов'язків з боку судді, не навів.

Крім цього при проведенні перевірки за заявою ОСОБА_3 старшим слідчим прокуратури міста Дзержинська Донецької області 25 жовтня 2005 року було відмовлено в порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_1 за відсутністю в її діях складу злочину, передбаченого статтею 375 КК України, так як викладені в заяві доводи щодо незаконної поведінки судді не підтвердились.

Постановою Дзержинського міського суду Донецької області від 28 грудня 2005 року, яка залишена в силі ухвалою судової палати по кримінальних справах апеляційного суду Донецької області від 7 березня 2006 року, скаргу ОСОБА_3 на постанову про відмову в порушені кримінальної справи від 25 жовтня 2005 року залишено без задоволення виходячи з того, що даних про вчинення суддею Дзержинського міського суду Донецької області ОСОБА_1 завідомо незаконного арешту та винесення завідомо неправосудної постанови під час проведення перевірки, не встановлено.

Відповідно до частини другої статті 71 КАС в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Частиною п'ятою статті 1711 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що Вищий адміністративний суд України за наслідками розгляду справи може:

1) визнати акт Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України незаконним повністю або в окремій його частині;

2) визнати дії чи бездіяльність Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України протиправним, зобов'язати Верховну Раду України, Президента України, Вищу раду юстиції, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України вчинити певні дії

Частиною другою статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, і не може виходити за межі позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Виходячи із повноважень Вищого адміністративного суду України, як суду першої інстанції, заявлених позовних вимог, з метою повного захисту прав, свобод та інтересів позивача, не доведенності фактів, які б свідчили про порушення позивачем присяги судді, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню в частині визнання незаконним рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України N 826/1-ВР від 7 квітня 2011 рекомендувати Вищій раді юстиції вирішити питання щодо внесення подання про звільнення судді Дзержинського міського суду Донецької області ОСОБА_1 з посади за порушення суддею присяги.

Відповідно до частини п'ятої статті 1711 Кодексу адміністративного судочинства України до повноважень Вищого адміністративного суду України, як суду першої інстанції, не відноситься скасування рішення, визнаного судом незаконним.

Керуючись статтями 158 - 163, 1711 Кодексу адміністративного судочинства України, постановив:

Позов ОСОБА_1 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задовольнити.

Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України N 826/1-ВР від 7 квітня 2011 року, яким рекомендовано Вищій раді юстиції вирішити питання щодо внесення подання про звільнення судді Дзержинського міського суду Донецької області ОСОБА_1 з посади за порушення суддею присяги, визнати незаконним.

Постанова є остаточною і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.

 

Головуючий, суддя

В. С. Заяць

Судді:

О. А. Веденяпін

 

С. В. Головчук

 

В. М. Кочан

 

Ю. І. Цвіркун

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали