КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

06.09.2011 р.

Справа N 2а-14458/10/2670

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого - судді Федорової Г. Г., суддів - Данилової М. В., Ключковича В. Ю., при секретарі - Петриченко Ю. П. (за участю: позивачів - ОСОБА_6, ОСОБА_7, представника відповідача - Морміля М.П.), розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали адміністративної справи за апеляційною скаргою ОСОБА_7 на ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 24 лютого 2011 року по справі за адміністративним позовом ОСОБА_6, ОСОБА_7 до Міністерства внутрішніх справ України про визнання незаконним та нечинним п. 1 Переліку технічних засобів, що використовуються в підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху, встановив:

У жовтні 2010 року ОСОБА_6, ОСОБА_7 (далі - позивачі) звернулися до Окружного адміністративного суду м. Києва із позовом до Міністерства внутрішніх справ України (далі - відповідач), в якому просив визнати незаконним та нечинним п. 1 Переліку технічних засобів, що використовуються в підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ N 33 від 01.03.2010 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2010 року за N 262/17557.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 24 лютого 2011 року закрито провадження у справі в частині вимог щодо визнання незаконним та нечинним п. 1 Переліку технічних засобів, що використовуються в підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ N 33 від 01.03.2010 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2010 року за N 262/17557.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду, позивач, ОСОБА_7 звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить ухвалу суду першої інстанції скасувати як таку, що постановлена з порушенням норм процесуального права та направити справу до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а ухвала суду першої інстанції - скасуванню, з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 204 КАС України підставами для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є порушення норм матеріального чи процесуального права, які призвели до неправильного вирішення питання.

Постановляючи оскаржувану ухвалу суд першої інстанції виходив з того, що заявлені позивачем вимоги щодо визнання незаконним та нечинним п. 1 Переліку технічних засобів, що використовуються в підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ N 33 від 01.03.2010 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2010 року за N 262/17557, не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Колегія суддів не погоджується з даним висновком суду виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Адміністративний позов - звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах (п. 6 ч. 1 ст. 3 КАС України).

Згідно ч. 2 ст. 4 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення.

Відповідно до п. 1 ст. 17 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму. Вжитий у цій процесуальній нормі термін "суб'єкт владних повноважень" означає орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (п. 7 ч. 1 ст. 3 КАС України). Таким чином, до компетенції адміністративних судів належать спори фізичних чи юридичних осіб з органом державних влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою чи службовою особою, предметом яких є перевірка правильності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (цих осіб), відповідно прийнятих чи вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій.

Частиною 2 ст. 2 КАС України передбачено, що до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Зі змісту позовної заяви вбачається, що позивач просив визнати незаконним та нечинним п. 1 Переліку технічних засобів, що використовуються в підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ N 33 від 01.03.2010 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2010 року за N 262/17557.

Постановляючи ухвалу про закриття провадження у справі в цій частині позовних вимог суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про те, що вимоги позивача не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на захист своїх прав і свобод у суді, а також на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

З матеріалів справи вбачається, що відповідно до законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", "Про міліцію" та постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 року N 1103 "Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду" наказом Міністерства внутрішніх справ України від 01.03.2010 року N 33 було затверджено Перелік технічних засобів, що використовуються в підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.03.2010 року за N 262/17557 (далі - Перелік).

Пункт 1 Переліку визначає перелік технічних засобів, що використовуються в підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху.

Позивачі, звертаючись до суду з даним позовом зазначили, що технічні засоби, визначені в п. 1 Переліку не мають функцій фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки відеозапису, як того вимагає ст. 251 КУпАП, покази цих приладів не можливо приєднати до матеріалів справи, тому що вони можуть бути відображені на матеріальному носії інформації, а тому вважають, що п. 1 Переліку не відповідає вимогам закону та підлягає скасуванню.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 14.10.2010 року позивачам надавався строк для усунення недоліків.

При цьому, матеріали справи не містять даної копії ухвали суду, а тому не вбачається можливим дослідити причини залишення позовної заяви без руху.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 4 листопада 2010 року було відкрито провадження у справі за позовом ОСОБА_6, ОСОБА_7 про визнання незаконним та нечинним п. 1 Переліку технічних засобів, що використовуються в підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 24 лютого 2011 року закрито провадження у справі в частині вимог щодо визнання незаконним та нечинним п. 1 Переліку технічних засобів, що використовуються в підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ N 33 від 01.03.2010 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2010 року за N 262/17557.

При цьому, колегія суддів звертає увагу на те, що в позовній заяві, яка знаходиться в матеріалах адміністративної справи заявлена лише одна позовна вимога. Адміністративного позову, направленого на виконання ували суду від 14.10.2010 року про залишення позову без руху матеріали справи не містять.

З огляду на викладене, колегія суддів не має можливості встановити, які саме позовні вимоги залишилися до судового розгляду.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 157 КАС України суд закриває провадження у справі, якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Однак, колегія суддів звертає увагу на те, що оскаржуваний пункт Переліку є невід'ємною частиною наказу МВС України від 01.03.2010 року N 33.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 199 КАС України за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду.

Керуючись ст. ст. 160, 195, 197, 199, 204, 205, 206, 212, 254 КАС України, суд ухвалив:

Апеляційну скаргу ОСОБА_7 на ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 24 лютого 2011 року - задовольнити.

Ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 24 лютого 2011 року по справі за адміністративним позовом ОСОБА_6, ОСОБА_7 до Міністерства внутрішніх справ України про визнання незаконним та нечинним п. 1 Переліку технічних засобів, що використовуються в підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху - скасувати та постановити нову ухвалу з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає як така, що не перешкоджає подальшому провадженню у справі.

Повний текст ухвали складено та підписано - 12.09.2011 р.

 

Головуючий, суддя

Г. Г. Федорова

Судді:

М. В. Данилова

 

В. Ю. Ключкович

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали