ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

05.05.2011 р.

N К-37660/10

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі - Цуркана М. І. (головуючий), Васильченко Н. В., Конюшка К. В., Сіроша М. В., Чалого С. Я., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Державного комітету України по земельним ресурсам про визнання незаконним та скасування наказу, що переглядається за касаційною скаргою ОСОБА_1 на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 1 липня 2010 року (Постанова N 2а-6309/10/2670) та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 28 жовтня 2010 року (Ухвала N 2а-6309/10/2670), установила:

У квітні 2010 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Державного комітету України по земельним ресурсам (Держкомзем) про визнання незаконним та скасування наказу.

Зазначав, що оскаржуваним наказом від 4 грудня 2009 року N 633 введено в дію перелік відомостей, віднесених до конфіденційної інформації, що є власністю держави і якій надається гриф обмеження доступу "Для службового користування".

Посилаючись на те, що оскаржуваний наказ суперечить закріпленому в Конституції та законах України праву вільного доступу до інформації, просив визнати його незаконним та скасувати.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 1 липня 2010 року (Постанова N 2а-6309/10/2670), залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 28 жовтня 2010 року (Ухвала N 2а-6309/10/2670), у задоволенні позову відмовлено.

У касаційній скарзі ОСОБА_1, посилаючись на порушення судами норм процесуального та матеріального права, просить оскаржувані рішення скасувати, а позов задовольнити.

Заслухавши доповідача, здійснивши перевірку доводів касаційної скарги, матеріалів справи, колегія суддів вважає, що скарга задоволенню не підлягає.

Судами встановлено, наказом Держкомзему від 4 грудня 2009 року N 633 введено в дію перелік відомостей, віднесених до конфіденційної інформації, що є власністю держави і якій надається гриф обмеження доступу "Для службового користування": технічна документація з делімітації та демаркації державного кордону України; матеріали інвентаризації, інспекційних перевірок земель військових частин, установ та організацій Міністерства оборони України, Чорноморського флоту Російської Федерації, Департаменту з питань виконання покарань, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України та Державної прикордонної служби; відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними; проекти землеустрою та технічна документація із землеустрою; технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів; топографічні, цифрові карти (плани), фотокарти і фотоплани, ортофотоплани, спеціальні тематичні карти та атласи (незалежно від форми та виду носія інформації) масштабів 1:200000 з описом місцевості і 1:100000 в державній системі координат та масштабу 1:50000 і крупніше в системі координат 1963 року чи іншій місцевій системі координат; індексні кадастрові карти у паперовому та електронному вигляді; поземельна книга; поземельна книга; книга записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі; інформація про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та видами економічної діяльності, яка складається на рівні району, міста обласного значення (базовий рівень); база даних автоматизованої системи державного земельного кадастру; Інформація в базі підсистеми обліку державних службовців "Картка" єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри"; документи з питань мобілізаційної підготовки; відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки; відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період; відомості про довгострокові та річні програми з мобілізаційної підготовки; відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку; документи про службові розслідування при виявлені втрати документів, що містять інформацію "Для службового користування".

Відмовивши в задоволенні позову, суд першої інстанції, а апеляційний суд погодившись з таким висновком, виходили з того, оскаржуваний наказ прийнятий в межах повноважень відповідача та не порушує задекларованих Конституцією та законами України права на вільний доступ до інформації.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з такими висновками судів.

Згідно зі статтею 9 Закону України "Про інформацію" всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.

Кожному громадянину забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законами України.

Відповідно до статті 30 цього ж Закону інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну.

Конфіденційна інформація - це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Стосовно інформації, що є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, з метою її збереження може бути відповідно до закону встановлено обмежений доступ - надано статус конфіденційної. Порядок обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, що містять зазначену інформацію, визначається Кабінетом Міністрів України.

Зазначений порядок визначено Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року N 1893 (Інструкція).

Згідно з додатком 13 до вказаної Інструкції інформація, що включається до переліків відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, повинна відповідати таким вимогам: створюватися за кошти державного бюджету або перебувати у володінні, користуванні чи розпорядженні організації; використовуватися з метою забезпечення національних інтересів держави; не належати до державної таємниці; унаслідок розголошення такої інформації можливе: порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина; настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону; створення перешкод у роботі державних органів.

Відповідно до частини четвертої статті 30 Закону України "Про інформацію" до конфіденційної інформації, що є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, не можуть бути віднесені відомості: про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян; про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення; стосовно стану справ із правами і свободами людини і громадянина, а також фактів їх порушень; про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб; інша інформація, доступ до якої відповідно до законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути обмеженим.

Як вбачається з оскаржуваного наказу, ним затверджено перелік конфіденційної інформації, яка не суперечить вищенаведеним вимогам законодавства, відтак може відноситись до конфіденційної.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 Інструкції переліки відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування" (далі - гриф "Для службового користування"), розробляються експертними комісіями згідно з орієнтовними критеріями віднесення інформації до конфіденційної (додаток 13) і затверджуються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, в яких утворюються або у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебувають ці відомості.

Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що оскаржуване рішення відповідача прийняте в межах його повноважень та у спосіб, що передбачено законодавством.

При цьому, колегія суддів вважає, що цим рішенням не порушуються права позивача на отримання відповідної інформації. Так, наприклад, відповідна інформація може надаватись за плату у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2000 р. N 1619 "Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів" та спільного наказу Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України "Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг"від 15 червня 2001 року N 97/298/124.

Викладене дає підстави вважати рішення судів законними та обґрунтованими, а доводи, викладені в касаційній скарзі, повторюють аналогічні доводи позову та апеляційної скарги, належним чином досліджені та оцінені судами, їх висновків не спростовують та не дають підстав вважати рішення такими, що винесені з порушеннями норм процесуального або матеріального права.

За правилами частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

На підставі викладеного, керуючись статтями 220, 223, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів ухвалила:

Касаційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 1 липня 2010 року (Постанова N 2а-6309/10/2670) та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 28 жовтня 2010 року (Ухвала N 2а-6309/10/2670) - без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строки та в порядку, встановленими статтями 237, 238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Судді:

М. І. Цуркан

 

Н. В. Васильченко

 

К. В. Конюшко

 

М. В. Сірош

 

С. Я. Чалий

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали