ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.11.2017 р.

Справа N 800/643/16

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі: Пасічник С. С., Бухтіярової І. О., Загороднього А. Ф., Рецебуринського Ю. Й., Стародуба О. П., за участю секретаря Лопушенко О. В., за участю: позивача - ОСОБА_6 та представника відповідача - Б. Н. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративний позов ОСОБА_6 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання незаконним та скасування рішення, встановила:

ОСОБА_6 звернувся до Вищого адміністративного суду України як суду першої інстанції з позовом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - ВККСУ, Комісія), в якому просив визнати незаконним та скасувати рішення ВККСУ N 109/пп-16 від 11.10.2016 р., яким припинено розгляд його заяви про рекомендування для призначення на посаду судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Обґрунтовуючи позов, ОСОБА_6 вказував на те, що внаслідок тривалого нерозгляду відповідачем питання надання йому рекомендацій для призначення на посаду судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за процедурою, визначеною Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (у редакції від 07.07.2010 р.), позивача фактично було позбавлено можливості реалізації конституційного права доступу до професії судді; крім того, положення пунктів 2 (Закон N 1401-VIII) і 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" від 02.06.2016 р. N 1401-VIII (Закон N 1401-VIII) та пунктів 19 (Закон N 1402-VIII), 29 (Закон N 1402-VIII), 30 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 р. N 1402-VIII (Закон N 1402-VIII), на думку позивача, надають підстави для продовження процедур добору чи призначення суддів, які були встановлені Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (у редакції від 07.07.2010 р.), а не їх припинення, що було протиправно здійснено відповідачем шляхом прийняття оскаржуваного рішення.

В судовому засіданні позивач підтримав адміністративний позов.

Відповідач в надісланих на адресу суду запереченнях проти адміністративного позову та його представник в судовому засіданні зазначили про безпідставність позовних вимог й просили в їх задоволенні відмовити, в обґрунтування чого зазначили, що оскаржуване рішення прийнято Комісією на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, оскільки Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 р. N 1402-VIII (Закон N 1402-VIII) не передбачають можливості подальшого розгляду заяв кандидатів на посади суддів, які станом на час набрання ним чинності не отримали рекомендацій Комісії про їх призначення на посаду судді, натомість позивач у відповідності до п. 29 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 р. N 1402-VIII (Закон N 1402-VIII) має право взяти участь у доборі на посаду судді без складання відбіркового іспиту та проходження спеціальної підготовки, повторно склавши кваліфікаційний іспит.

Заслухавши представників сторін та дослідивши матеріали справи, суд враховує наступне.

28.03.2012 р. відповідно до ст. 66 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (у редакції від 07.07.2010 р.) рішенням ВККСУ N 16пп-12 був оголошений добір кандидатів на посаду судді й 17.04.2012 р. ОСОБА_6 звернувся до Комісії із заявою про участь в оголошеному доборі та подав документи, передбачені ст. 67 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Рішенням ВККСУ від 30.05.2012 р. N 182/пп-12 ОСОБА_6 допущений до добору кандидатів на посаду судді та складення анонімного тестування (іспиту) на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права.

05.06.2012 р. ОСОБА_6 пройшов анонімне тестування (іспит), за результатами якого набрав 71 бал й згідно з рішенням Комісії від 04.07.2012 р. N 196/пп-12 був допущений до складення кваліфікаційного іспиту.

11, 19 та 20.09.2012 р. ОСОБА_6 складав кваліфікаційний іспит й за його результатами згідно з рішенням ВККСУ від 12.11.2012 р. N 1597/пп-12 набрав 71 бал і визнаний таким, що успішно склав кваліфікаційний іспит та зарахований до резерву на заміщення вакантних посад суддів.

Рішенням Комісії від 14.05.2015 р. N 33/пп-15 серед кандидатів на посаду судді вперше, зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад суддів, було оголошено конкурс на зайняття 145 вакантних посад суддів у місцевих судах загальної юрисдикції, в тому числі конкурс на заміщення 1 вакантної посади судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

29.05.2015 р. ОСОБА_6 подав до ВККСУ заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади судді зазначеного суду, за результатами розгляду якої його допущено до участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області та визначено попереднім переможцем (рішення кваліфікаційної палати ВККСУ від 16.06.2015 р. N 25/пп-15).

Проте, рішенням Комісії N 274/пп-15 від 10.11.2015 р. ОСОБА_6 було відмовлено у рекомендуванні його для призначення на посаду судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області та виключено з резерву на заміщення вакантних посад суддів з 10.11.2015 р. у зв'язку із невідповідністю вимогам ч. 3 ст. 127 Конституції України та ч. 1 ст. 65 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо проживання в Україні не менш як десять років.

12.11.2015 р. закінчився встановлений ч. 6 ст. 72 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" строк дії результатів кваліфікаційного іспиту кандидата на посаду судді ОСОБА_6.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 08.02.2016 р. рішення ВККСУ N 274/пп-15 від 10.11.2015 р. визнано незаконним та скасовано.

У зв'язку із закінченням строку дії результатів кваліфікаційного іспиту кандидата на посаду судді ОСОБА_6 рішенням Комісії N 4/пп-16 від 08.04.2016 р. його було виключено з резерву на заміщення вакантних посад суддів.

Рішенням же ВККСУ від 09.06.2016 р. N 7/пп-16 розгляд заяви ОСОБА_6 про рекомендування для призначення на посаду судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області відкладено для вирішення питання про необхідність його особистої присутності на засіданні Комісії, а згідно з рішенням N 109/пп-16 від 11.10.2016 р. ВККСУ припинила розгляд його заяви в зв'язку з набранням 30.09.2016 р. чинності Законом України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 р. N 1402-VIII (Закон N 1402-VIII), яким, зокрема, було змінено порядок зайняття посади судді й позбавлено Комісію можливості рекомендувати кандидата на посаду судді, а Вищу раду юстиції - внести подання Президентові України про призначення кандидата на посаду судді за процедурою, яка була встановлена Законом України "Про судоустрій і статус суддів" у редакції від 07.07.2010 р.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частинами 1 та 2 статті 43 Конституції України передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується; держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Згідно із ч. 1 та ч. 2 ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом; кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України (ч. 1 ст. 64 Конституції України).

Порядок призначення на посаду судді вперше (на час зарахування позивача до резерву та рейтингового списку на заміщення вакантних посад судді) був передбачений Законом України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 р. N 2453-VI.

02.06.2016 р. Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) N 1401-VIII (Закон N 1401-VIII) та Закон України "Про судоустрій і статус суддів" N 1402-VIII (Закон N 1402-VIII), якими запроваджено судову реформу в Україні, в т. ч. шляхом підвищення вимог та професійних стандартів для суддівського корпусу.

Відповідно до пункту 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) від 02.06.2016 р. N 1401-VIII (Закон N 1401-VIII) цей Закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування, крім ч. 6 ст. 124 Конституції України в редакції цього Закону, яка набирає чинності через три роки з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Згідно з пунктом 1 Розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 N 1402-VIII (Закон N 1402-VIII) цей Закон (Закон N 1402-VIII) набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" (Закон N 1401-VIII), крім пунктів 39 (Закон N 1402-VIII) та 48 цього розділу (Закон N 1402-VIII), які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Закон України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) від 02.06.2016 р. N 1401-VIII (Закон N 1401-VIII) опубліковано 29.06.2016 р., отже 30.09.2016 р. вищевказані Закони набрали чинності.

При цьому згідно з пунктом 2 Розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 р. N 1402-VIII (Закон N 1402-VIII) визнано таким, що втратив чинність з дня набрання чинності цим Законом, Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 р. N 2453-VI, крім положень, зазначених у пунктах 7 (Закон N 1402-VIII), 23 (Закон N 1402-VIII), 25 (Закон N 1402-VIII), 36 цього розділу (Закон N 1402-VIII).

Таким чином, з 30.09.2016 р. організація судової влади та здійснення правосуддя в Україні, порядок зайняття посад суддів, вимоги до кандидатів на посаду судді, порядок проведення добору кандидатів на посаду судді (проходження особами, допущеними до добору, відбіркового іспиту, проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України щодо осіб спеціальної перевірки, проходження спеціальної підготовки та складення кваліфікаційного іспиту) визначається Законом України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 р. N 1402-VIII (Закон N 1402-VIII).

Статтею 70 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 N 1402-VIII (Закон N 1402-VIII) встановлено порядок добору та призначення на посаду судді. Так, добір та призначення на посаду судді здійснюється в порядку, визначеному цим Законом, та включає такі стадії:

1) рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про оголошення добору кандидатів на посаду судді з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад суддів;

2) розміщення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді. В оголошенні має бути зазначено кінцевий термін подання документів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що не може бути меншим ніж 30 днів із дати розміщення оголошення, а також прогнозована кількість вакантних посад суддів на наступний рік;

3) подання особами, які виявили намір стати суддею, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідної заяви та документів, визначених статтею 71 цього Закону (Закон N 1402-VIII);

4) здійснення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України перевірки відповідності осіб, які звернулися із заявою для участі в доборі, установленим цим Законом вимогам до кандидата на посаду судді на основі поданих документів;

5) допуск Вищою кваліфікаційною комісією суддів України осіб, які за результатами перевірки на час звернення відповідають установленим цим Законом вимогам до кандидата на посаду судді, до участі у доборі та складенні відбіркового іспиту;

6) складення особою, допущеною до участі у доборі, відбіркового іспиту;

7) встановлення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України результатів відбіркового іспиту та їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

8) проведення стосовно осіб, які успішно склали відбірковий іспит, спеціальної перевірки в порядку, визначеному законодавством про запобігання корупції, з урахуванням особливостей, визначених статтею 74 цього Закону (Закон N 1402-VIII);

9) проходження кандидатами, які успішно склали відбірковий іспит та пройшли спеціальну перевірку, спеціальної підготовки; отримання свідоцтва про проходження спеціальної підготовки;

10) складення кандидатами, які пройшли спеціальну підготовку, кваліфікаційного іспиту та встановлення його результатів;

11) зарахування Вищою кваліфікаційною комісією суддів України кандидатів на посаду судді за результатами кваліфікаційного іспиту до резерву на заміщення вакантних посад судді, визначення їх рейтингу, оприлюднення списку кандидатів на посаду судді, включених до резерву та рейтингового списку, на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

12) оголошення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до кількості вакантних посад судді у місцевих судах конкурсу на заміщення таких посад;

13) проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на заміщення вакантної посади судді на основі рейтингу кандидатів, які взяли участь у такому конкурсі, та внесення рекомендації Вищій раді правосуддя щодо призначення кандидата на посаду судді;

14) розгляд Вищою радою правосуддя рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та ухвалення рішення щодо кандидата на посаду судді;

15) видання указу Президента України про призначення на посаду судді - у разі внесення Вищою радою правосуддя подання про призначення судді на посаду.

Пунктом 29 Розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 р. N 1402-VIII (Закон N 1402-VIII) встановлено, що кандидати на посаду судді, які були зараховані до резерву на заміщення вакантних посад суддів та включені до рейтингового списку, у разі якщо закінчення трирічного строку припало на період одного року до набрання чинності цим Законом (Закон N 1402-VIII), а також кандидати, щодо яких на день набрання чинності цим Законом внесені рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, але яких не призначено на посаду судді, мають право взяти участь у доборі на посаду судді у порядку, встановленому цим Законом, без складання відбіркового іспиту та проходження спеціальної підготовки. Такі кандидати повторно складають кваліфікаційний іспит та беруть участь у конкурсі на зайняття посади судді відповідно до результатів такого іспиту.

Отже, з 30.09.2016 р. Вища кваліфікаційна комісія суддів України втратила повноваження рекомендувати кандидата на посаду судді за процедурою, що була встановлена Законом України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 р. N 2453-VI.

Такого правового висновку дійшов Верховний Суд України у постанові від 13.06.2017 р. у справі N 21-673а17 (Постанова N 21-673а17, 800/32/17).

Відповідно до ч. 1 ст. 2442 КАС України висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

Підстав для відступу від правової позиції Верховного Суду України при розгляді даної справи колегією суддів не встановлено.

Підсумовуючи наведене, адміністративний позов ОСОБА_6 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання незаконним та скасування рішення N 109/пп-16 від 11.10.2016 р. про припинення розгляду його заяви про рекомендування для призначення на посаду судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159 - 163, 1711 Кодексу адміністративного судочинства України, постановила:

В задоволенні адміністративного позову ОСОБА_6 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання незаконним та скасування рішення відмовити.

Постанова набирає законної сили в порядку, визначеному ч. 7 ст. 1711 Кодексу адміністративного судочинства України, та може бути переглянута Верховним Судом України в порядку та строки, встановлені главою 3 розділу IV Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Судді:

С. С. Пасічник

 

І. О. Бухтіярова

 

А. Ф. Загородній

 

Ю. Й. Рецебуринський

 

О. П Стародуб
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали