ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

11.06.2010 р.

Справа N 2а-9582/10/0570

(Витяг)

Постанову залишено без змін(згідно з ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 16 липня 2010 року) (Ухвала N 2а-9582/10/0570)

Встановив:

ОСОБА_3 (далі - позивач) звернувся до суду із позовом про визнання незаконним та скасування Указу Президента України (надалі за текстом - Президент України, відповідач) від 6 травня 2005 року N 753/2005 "Про присвоєння ОСОБА_6 звання Герой України".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що звання Герой України може бути присвоєне тільки громадянину України, яким ОСОБА_6 не був, оскільки помер у 1970 році до проголошення України як незалежної демократичної держави, а тому позивач з посиланням на норми Конституції України та Законів України "Про державні нагороди України", "Про громадянство України" просить у судовому порядку визнати незаконним та скасувати Указ Президента України від 6 травня 2005 року N 753/2005 "Про присвоєння ОСОБА_6 звання Герой України".

Ухвалою суду від 20.05.2010 року до участі у справі в процесуальному статусі третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача залучена ОСОБА_5, дочка нагородженого.

Представники позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримали, просили задовольнити позов повністю.

Представниками відповідача позовні вимоги не визнані, в матеріалах справи наявні заперечення на позов, у яких зазначено про безпідставність заявлених позовних вимог, оскільки позивачем порушені строки звернення до адміністративного суду за захистом своїх прав, а тому представники Президента України наполягали на відмові у задоволенні позову з цих підстав.

Третя особа до суду не з'явилася, відзиву на позов не направила, хоча була повідомлена про дату, час та місце проведення судового засідання.

Відповідно до ст. 128 КАС України, суд визнав можливим розглянути справу за відсутності відповідача і третьої особи та на підставі наявних в ній доказів.

Розглянувши подані документи і матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

У відповідності до Указу Президента України від 6 травня 2005 року N 753/2005 "Про присвоєння ОСОБА_6 звання Герой України" за бойову відвагу у Великий Вітчизняній війні 1941 - 1945 років, особисту мужність і героїзм, виявлені в Берлінській операції та встановлення Прапора Перемоги над Рейхстагом, лейтенанту ОСОБА_6 присвоєне звання Герой України із удостоєнням ордена "Золота Зірка". Наведений Указ опублікований у газеті "Урядовий кур'єр" від 12.05.2005 року N 86.

Підставами для прийняття Указу виступило звернення народного депутата України В. О. Яворівського від 22.02.2005 року N 26-421, підтримане Міністерством культури і мистецтв України (лист від 18.03.2005 року N 12-1637/12).

Виходячи із протоколу вручення державних нагород України, Президентом України В. Ющенком 24 серпня 2005 року у Маріїнському палаці атрибути звання Герой України орден "Золота Зірка" N 14 та посвідчення про присвоєння звання Герой України N 33 вручено дочці нагородженого - ОСОБА_5.

Згідно статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративний позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Якщо законом встановлена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, то обчислення строку звернення до адміністративного суду починається з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.

Частиною першою статті 100 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що пропущення строку звернення до адміністративного суду є підставою для відмови у задоволенні адміністративного позову за умови, якщо на цьому наполягає одна із сторін.

Судом не приймаються твердження представників позивача стосовно відсутності повноважень у керівника Адміністрації Президента України та особи, яка підписала заперечення на позов, представляти інтереси Президента України у зв'язку з наведеним нижче.

Як передбачено ст. 106 Конституції України, Президент України в тому числі створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби.

На виконання вказаної норми Указом Президента України "Про першочергові заходи із забезпечення діяльності Президента України" від 25.02.2010 року N 265/2010 утворено Адміністрацію Президента України.

Згідно до п. 3 Положення про Адміністрацію Президента України, затвердженого Указом Президента України від 02.04.2010 року N 504/2010, основними завданнями Адміністрації є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень.

При цьому Глава Адміністрації Президента України здійснює загальне керівництво Адміністрацією, координує діяльність її структурних підрозділів. Спрямовує її на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією повноважень, представляє Адміністрацію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями (пп. 1 п. 9 Положення про Адміністрацію Президента України).

З урахування наведеного, суд вважає повноважними осіб: яка підписала довіреності на представників Президента України, і які підписали заперечення на позовну заяву.

Вивчивши матеріали справи, суд встановив, що позивач звернувся до Донецького окружного адміністративного суду із порушенням річного строку звернення до адміністративного суду, оскільки адміністративний позов подано до суду 20.04.2010 року, про що свідчить відповідний реєстраційний номер на першій сторінці позовної заяви, в той час як оскаржуваний правовий акт офіційно опублікований 12.05.2005 року (газета "Урядовий кур'єр" від 12.05.2005 року N 86). Таким чином, позивач звернувся до суду за захистом права зі спливом встановленого Законом річного строку після того, як дізнався (або мав можливість дізнатися) про його порушення, і будь-яких клопотань щодо поновлення пропущеного строку звернення позивач до суду не надавав.

Не спростовуються вказані обставини і доводами позивача та його представників щодо неможливості своєчасного подання позову до суду у зв'язку з тим, що на момент прийняття спірного Указу Президента позивачеві виповнилося 15 років (у відповідності до паспорта громадянина України позивач народився 02.09.90 року) і він не мав повної адміністративної процесуальної дієздатності з огляду на таке.

Згідно приписів ст. 48 Кодексу адміністративного судочинства України здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов'язки, у тому числі доручати ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), належить фізичним особам, які досягли повноліття і не визнані судом недієздатними, а також фізичним особам до досягнення цього віку у спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь.

За нормами п. 4 ст. 56 цього ж Кодексу права, свободи та інтереси малолітніх та неповнолітніх осіб, які не досягли віку, з якого настає адміністративна процесуальна дієздатність, а також недієздатних фізичних осіб захищають у суді їхні законні представники - батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші особи, визначені законом.

На підставі ст. 154 Сімейного кодексу України права дитини до досягнення нею повноліття представляють її батьки як законні представники.

Отже, фактично батьки позивача мали можливість звернутися до суду із відповідним позовом з аналогічними підставами та предметом у встановлений законом строк.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Частиною 2 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що суд вирішує справи на підставі Конституції та законів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Враховуючи те, що позивачем пропущено строк звернення до адміністративного суду, а представник відповідача наполягає на відмові в позові з цієї підстави (у письмовій формі), і клопотання про його поновлення не заявлялось, зважаючи на всі наведені обставини в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача не підлягають задоволенню.

Оскільки судове рішення ухвалене на користь відповідача - суб'єкта владних повноважень, судові витрати із позивача не стягуються.

Керуючись ст. ст. 71, 86, 94, 105, 158 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

У задоволенні позову ОСОБА_3 до Президента України Януковича Віктора Федоровича про визнання незаконним та скасування Указу Президента України N 753/2005 від 6 травня 2005 року "Про присвоєння ОСОБА_6 звання Герой України" - відмовити повністю.

Повний текст постанови виготовлений у нарадчій кімнаті та проголошений в судовому засіданні у присутності представників позивача ОСОБА_1 та ОСОБА_2 11 червня 2010 року.

Постанова набирає законної сили після закінчення строків подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги, якщо вони не були подані у встановлені строки. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня ухвалення постанови заяви про апеляційне оскарження, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 цього Кодексу - з дня складення в повному обсязі і подання після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, з подачею її копій відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі. Якщо постанову було проголошено у відсутності особи, яка бере участь у справі, то строк подання заяви про апеляційне оскарження обчислюється з дня отримання нею копії постанови.

Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

 

Головуючий, суддя

В. М. Чучко

Судді:

Г. П. Папазова

 

Н. А. Мозговая

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали