ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

21.04.2010 р.

Справа N 2а-16337/09/0570

Постанову залишено без змін(згідно з ухвалою Вищого адміністративного суду України від 2 серпня 2011 року) (Ухвала N К-21156/10)

Колегія суддів Донецького апеляційного адміністративного суду у складі: головуючого -  Малашкевича С. А., суддів - Бадахової Т. П., Арабей Т. Г., при секретарі судового засідання - Литвіновій Л. О., за участю представників: позивача - ОСОБА_3, ОСОБА_4 - за договором відповідача не прибули, розглянувши апеляційну скаргу ОСОБА_3 на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 29 жовтня 2009 року у справі N 2а-16337/09/0570 за позовом ОСОБА_3 до Президента України Ющенка Віктора Андрійовича про визнання незаконним та зобов'язання скасувати Указ Президента України від 12.10.2007 р. N 965/2007, встановила:

ОСОБА_3 звернувся до Донецького окружного адміністративного суду з позовом до Президента України Ющенка Віктора Андрійовича про визнання незаконним Указу Президента України від 12.10.2007 р. N 965/2007 "Про присвоєння ОСОБА_5 звання Герой України" та зобов'язання Президента України Ющенка Віктора Андрійовича скасувати вказаний Указ.

Постановою від 29 жовтня 2009 року у справі N 2а-16337/09/0570 Донецького окружного адміністративного суду у задоволенні вимог було відмовлено з мотивів невстановлення порушень будь-яких прав позивача Указом, який оскаржується.

Позивач не погодився з постановою суду першої інстанції, направив апеляційну скаргу, в якій просить постанову скасувати, позовні вимоги задовольнити.

Скарга вмотивована порушенням судом матеріального та процесуального права, що призвело до прийняття неправильного рішення. Зокрема, на думку апелянта, судом порушені норми Закону України "Про державні нагороди України", які встановлюють право бути нагородженими вищим ступенем відзнаки в Україні - званням Герой України, лише для громадян України. Суд першої інстанції, як вважає апелянт, безпідставно дійшов висновку про відсутність порушень прав позивача актом, який є предметом спору, оскільки позивач, як громадянин України, на відмінність від осіб, які не є громадянами України, при умовах, визначених в законі, має право бути нагородженим вищим ступенем відзнаки в Україні - званням Герой України. Тобто право позивача бути нагородженим такою відзнакою Держави захищається безумовною відсутністю в осіб, які не є громадянами України права, навіть при наявності умов для нагородження, передбачених законом, бути нагородженими званням "Герой України".

Сторони належним чином були повідомлені про час та місце судового засідання Донецького апеляційного адміністративного суду.

Відповідач чи його уповноважений представник до засідання суду не з'явилися, причини цього не повідомили. Заперечень на апеляційну скаргу до суду не направили.

Позивач та його представник до суду прибули, доводи апеляційної скарги щодо незаконності постанови суду в частині відмови у задоволенні вимог про визнання незаконним Указу Президента України від 12.10.2007 р. N 965/2007 "Про присвоєння ОСОБА_5 звання Герой України" підтримали, просили постанову скасувати, позовні вимоги в цій частині задовольнити.

У зв'язку з неявкою відповідача, з'ясувавши думку позивача та його представника, які не заперечували проводити судове засідання без участі відповідача чи його представника, суд, виходячи з приписів ч. 4 ст. 196 КАС України, ухвалив проводити судове засідання без участі відповідача, повідомленого судовою повісткою, з повідомленням про вручення уповноваженому представнику 29.03.2010 р.

Позивачем в судовому засіданні надана заява про відмову від позовних вимог в частині зобов'язання Президента України Ющенка Віктора Андрійовича скасувати Указ Президента України від 12.10.2007 р. N 965/2007 "Про присвоєння ОСОБА_5 звання Герой України" та закриття провадження у справі в цій частині.

Заява позивача була розглянута колегією суддів в нарадчій кімнаті, відмова від частини позовних вимог була прийнята судом, за результатами розгляду винесена ухвала про прийняття відмови від частини позовних вимог та закриття провадження у справі в частині вимог про зобов'язання Президента України Ющенка Віктора Андрійовича скасувати Указ Президента України від 12.10.2007 р. N 965/2007 "Про присвоєння ОСОБА_5 звання Герой України".

Розглянувши матеріали справи, вивчивши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення позивача та його представника, колегія суддів вважає такою, що підлягає задоволенню апеляційну скаргу позивача, а постанову суду скасуванню, з наступних мотивів.

Під час розгляду спору, судом було встановлено.

12 жовтня 2007 року Президент України Ющенко Віктор Андрійович видав Указ N 965/2007 "Про присвоєння ОСОБА_5 звання Герой України", відповідно до якого за визначний особистий внесок у національно-визвольну боротьбу за свободу і незалежність України та з нагоди 100-річчя від дня народження та 65-річниці створення Української повстанської армії, постановив присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави ОСОБА_5 - головному командирові Української повстанської армії у 1942 - 1950 роках, генерал-хорунжому (посмертно).

Указ Президента України від 12 жовтня 2007 року N 965/2007 "Про присвоєння ОСОБА_5 звання Герой України" підписаний Президентом та оприлюднений на офіційному веб-сайті Президента України у Всесвітній інформаційній мережі "Інтернет".

Позивач, вказуючи на порушення Президентом України Ющенком Віктором Андрійовичем, при виданні вказаного Указу від 12.10.2007 р., Конституції, Законів України та прав позивача, як громадянина України, звернувся з позовом про визнання такого Указу Президента України незаконним.

Нагородження державними нагородами, виходячи з приписів п. 25 ст. 106 Конституції України, є виключною компетенцією Президента України. Нагородження державними нагородами, згідно з вимогами ст. 5 Закону України "Про державні нагороди України", провадиться Указом Президента України, з врученням нагородженому державної нагороди та документу, що посвідчує нагородження нею. Нагородження державними нагородами може бути проведено посмертно.

Зважаючи на перелічені приписи, Указ Президента України від 12 жовтня 2007 року N 965/2007 "Про присвоєння ОСОБА_5 звання Герой України" виданий відповідачем в межах його компетенції.

Колегія суддів вважає помилковим висновок суду першої інстанції про відповідність спірного Указу нормам Закону України "Про державні нагороди України".

Законом України "Про державні нагороди України" встановлено державні нагороди України для відзначення громадян за особисті заслуги перед Україною.

Одним з видів Державної нагороди, визначеної ст. 3 цього Закону, є звання Герой України, яке вважається вищим ступенем відзнаки в Україні.

Згідно ст. 6 названого Закону, звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення.

Отже, зазначеною правовою нормою встановлені обов'язкові умови, за наявності яких, особі може бути присвоєне звання "Герой України". Як вбачається, такою обов'язковою умовою є й наявність у нагороджуваної особи громадянства України. Відсутність перелічених правовою нормою обов'язкових умов, зокрема громадянства України, унеможливлює нагородження такої особи вищим ступенем відзнаки - званням "Герой України".

Статтею 4 Конституції України встановлюється існування в Україні єдиного громадянства, підстави набуття і припинення якого визначаються законом.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про громадянство України" громадянство України підтверджується певними документами, перелік яких вона містить, у т. ч. паспортом громадянина України, свідоцтвом про належність до громадянства України тощо.

За вимогами ст. 6 цього ж Закону громадянство України набувається за наявності певних підстав, у т. ч. за народженням, територіальним походженням, внаслідок прийняття громадянства тощо.

Громадянство України за територіальним походженням, згідно ст. 8 Закону України "Про громадянство України", набувається у випадку, якщо особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України", або яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без громадянства або іноземцем, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, та подала заяву про набуття громадянства України, а також її неповнолітні діти реєструються громадянами України.

Нагороджений за спірним Указом Президента України, ОСОБА_5 загинув в 1950 році, що визнається судом загальновідомими обставинами, які не потребують доказування. Тобто встановлено, що ОСОБА_5 помер до 1991 року та не набув громадянства України за жодною з підстав, передбачених Законом України "Про громадянство України", внаслідок чого, за вимогами ст. 6 Закону України "Про державні нагороди України" не може бути суб'єктом нагородження вищим ступенем відзнаки в Україні - званням "Герой України".

За таких умов, Указ Президента України від 12.10.2007 р. N 965/2007 "Про присвоєння ОСОБА_5 звання "Герой України" прийнятий з порушенням вимог вказаної норми закону, тобто є незаконним. При цьому, колегія суддів не надає оцінки трудовим досягненням чи заслугам ОСОБА_5 перед Україною в контексті наявності цих підстав для відзнаки його державною нагородою, оскільки такі мотиви не заявлялися в позові.

Щодо порушень прав позивача спірним Указом Президента України.

Суд першої інстанції дійшов правильного висновку про те, що зазначений Указ є правовим актом індивідуальної дії. Проте є помилковим висновок цього суду про відсутність порушення прав та інтересів позивача таким актом.

Згідно ст. 55 Конституції України, права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Завданням адміністративного судочинства, відповідно до ст. 2 КАС України, є захист прав, свобод та інтересів, зокрема, фізичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства.

Право на звернення до адміністративного суду є первинним диспозитивним правом в адміністративному процесі та, за вимогами ст. 104 КАС України, ним наділені особи, які вважають, що порушено їхні права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин.

Колегія суддів вважає переконливими доводи позивача щодо порушення спірним Указом його прав та інтересів як громадянина України, наданими Конституцією та законами України. Виключним суб'єктивним правом громадян України, у т. ч. й позивача, є право бути нагородженими, при здійсненні геройського вчинку або визначного трудового досягнення, вищою відзнакою держави - званням "Герой України". Зазначене право не може бути розповсюджене на осіб, які не є громадянами України, незалежно від їхніх заслуг перед Україною. Відповідно, розповсюдження такого права на не громадян України порушує виключне право громадянина України бути нагородженим вищою відзнакою держави.

Здійснені позивачем документально підтверджені судові витрати в сумі 5 грн. 10 коп., у відповідності до ст. 94 КАС України, присуджуються позивачу з Державного бюджету України.

Керуючись ч. 3 ст. 160, ст. ст. 184, 195, 196, ч. 3 ст. 198, ч. 3, 4 ст. 202, ч. 2 ст. 205, ст. ст. 207, 211, 212, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів постановила:

Апеляційну скаргу ОСОБА_3 на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 29 жовтня 2009 року у справі N 2а-16337/09/0570 за позовом ОСОБА_3 до Президента України Ющенка Віктора Андрійовича про визнання незаконним та зобов'язання скасувати Указ Президента України від 12.10.2007 р. N 965/2007 "Про присвоєння ОСОБА_5 звання Герой України" - задовольнити.

Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 29 жовтня 2009 року у справі N 2а-16337/09/0570 за позовом ОСОБА_3 до Президента України Ющенка Віктора Андрійовича про визнання незаконним та зобов'язання скасувати Указ Президента України від 12.10.2007 р. N 965/2007 "Про присвоєння ОСОБА_5 звання Герой України" - скасувати.

Позов ОСОБА_3 до Президента України Ющенка Віктора Андрійовича про визнання незаконним Указу Президента України від 12.10.2007 р. N 965/2007 "Про присвоєння ОСОБА_5 звання Герой України" - задовольнити.

Визнати незаконним Указ Президента України від 12.10.2007 р. N 965/2007 "Про присвоєння ОСОБА_5 звання Герой України".

Стягнути на користь ОСОБА_3 з Державного бюджету України витрати по сплаті судового збору в сумі 5 грн. 10 коп.

Постанова прийнята в нарадчій кімнаті, її вступна та резолютивна частини проголошені в судовому засіданні 21 квітня 2010 р.

Повний текст постанови складено 26 квітня 2010 р.

Постанова набуває законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України протягом одного місяця з дня складення повного тексту.

 

Головуючий, суддя

С. А. Малашкевич

Судді:

Т. П. Бадахова

 

Т. Г. Арабей

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали