ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

06.07.2009 р.

N 2а-6291/09/2670

Постанову скасовано(згідно з постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 3 листопада 2009 року)

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: головуючого - судді Кочана В. М., секретаря судового засідання - Стріхи В. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "Дніпро" до Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, Державного реєстратора Печерської районної у м. Києві державної адміністрації Мосендз Марини Юріївни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга", про визнання незаконними дій, визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації та припинення юридичної особи шляхом ліквідації, встановив:

Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом, в якому просив: визнати незаконними дії Печерської районної у м. Києві державної адміністрації по проведенню 17 квітня 2008 року державної реєстрації Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга"; визнати незаконними дії державного реєстратора Печерської районної у м. Києві державної адміністрації Мосендз Марії Юріївни по проведенню 17 квітня 2008 року державної реєстрації Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга"; визнати недійсним запис номер 10701020000032933 від 17.04.2008 року про проведення державної реєстрації Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга"; припинити шляхом ліквідації юридичну особу - Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга"; призначити ліквідаційну комісію Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга".

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав і пояснив, що Державним реєстратором Печерської РДА в порушення вимог ст. 120 Господарського кодексу України та ст. 27 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" 17 квітня 2008 року було проведено державну реєстрацію Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" в організаційно-правовій формі, яка не відповідає закону.

Крім того, відомості, вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, не відповідають відомостям, зазначеним в документах, що подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Представник позивача також зазначив, що Статут "Прем'єр-Ліги" також суперечить вимогам п. 1 ст. 8 Статуту Федерації футболу України і не містить у собі відомостей стосовно його затвердження та/або узгодження з боку Виконавчого комітету ФФУ, що у свою чергу, мало би також стати підставою для відмови в проведенні державної реєстрації юридичної особи.

Крім того, у Статуті третьої особи містяться і інші відомості, які суперечать законодавству, зокрема про утворення Наглядової ради "Прем'єр-Ліги".

На переконання представника позивача, порушення, допущені при створенні юридичної особи, не можна усунути, а тому юридичну особу - Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" слід припинити шляхом ліквідації.

Представник відповідача позовні вимоги визнала частково. Пояснила при цьому, що у законодавстві не передбачено інших організаційно-правовових форм господарських об'єднань, ніж ті, що зазначені в ст. ст. 120, 127 Господарського кодексу України. На думку представника відповідачів, порушення, що були допущені при створенні та під час державної реєстрації Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга", усунути не можна, а тому Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" слід припинити шляхом ліквідації.

Представник третьої особи у судове засідання не прибув, хоча третя особа була належним чином і завчасно повідомлена про день та час розгляду адміністративної справи. Про причини неприбуття в судове засідання третя особа суд не повідомляла і заяв чи клопотань про відкладення розгляду справи не подавала.

Вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши письмові докази, суд вважає, що позовні вимоги ТОВ ФК "Дніпро" слід задовольнити частково, виходячи з наступного.

09.04.2008 року загальними зборами засновників Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-ліга" було прийняте рішення, оформлене протоколом N 1, про створення Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" (надалі також - Об'єднання або "Прем'єр-Ліга").

15.04.2008 року загальними зборами засновників Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" вже в іншому складі було прийняте рішення, оформлене протоколом N 2, про створення Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга".

17 квітня 2008 року Державним реєстратором Печерської районної у м. Києві державної адміністрації Мосендз Мариною Юріївною було проведено державну реєстрацію юридичної особи Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" (ідентифікаційний код: 35851671, місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 7-а), номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 1 070 102 0000 032933.

Як слідує із змісту ст. 1 Статуту юридичної особи, Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" є спортивним некомерційним господарським об'єднанням.

Організаційно-правова форма Об'єднання згідно до п. 4 ст. 1 Статуту визначена як об'єднання підприємств (юридичних осіб).

У відповідності з ст. 118 Господарського кодексу України об'єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Об'єднання підприємств утворюються підприємствами на добровільних засадах або за рішенням органів, які відповідно до цього Кодексу та інших законів мають право утворювати об'єднання підприємств. В об'єднання підприємств можуть входити підприємства, утворені за законодавством інших держав, а підприємства України можуть входити в об'єднання підприємств, утворені на території інших держав.

Об'єднання підприємств утворюються на невизначений строк або як тимчасові об'єднання.

Об'єднання підприємств є юридичною особою.

Державна реєстрація об'єднання підприємств здійснюється відповідно до статті 58 Кодексу.

Згідно ст. 119 Господарського кодексу України, залежно від порядку заснування, об'єднання підприємств можуть утворюватися як господарські об'єднання або як державні чи комунальні господарські об'єднання.

Господарське об'єднання - об'єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність.

Господарські об'єднання діють на основі установчого договору та/або статуту, який затверджується їх засновниками.

Державне (комунальне) господарське об'єднання - об'єднання підприємств, утворене державними (комунальними) підприємствами за рішенням Кабінету Міністрів України або, у визначених законом випадках, рішенням міністерств (інших органів, до сфери управління яких входять підприємства, що утворюють об'єднання), або рішенням компетентних органів місцевого самоврядування.

Державне (комунальне) господарське об'єднання діє на основі рішення про його утворення та статуту, який затверджується органом, що прийняв рішення про утворення об'єднання.

Положення цієї глави застосовуються також до об'єднань інших суб'єктів господарювання - юридичних осіб або об'єднань підприємств за участі таких осіб, якщо інше не передбачено цим Кодексом та іншими законами.

Згідно з ст. 120 Господарського кодексу, господарські об'єднання утворюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом.

У відповідності зі ст. 127 Господарського кодексу законом можуть визначатися й інші форми об'єднання інтересів підприємств (союзи, спілки, асоціації підприємців тощо), не передбачені у статті 120 цього Кодексу.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 57 ГК України статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Як слідує зі змісту Статуту Прем'єр-Ліги, у ньому відсутні відомості про предмет діяльності Об'єднання.

Розділ 2 статуту "Загальні положення" лише містить відомості про юридичний статус, офіційну назву і штаб-квартиру Об'єднання, засновників, фонд вступних внесків, головну мету, цілі та завдання, повноваження Об'єднання та взаємовідносини з Федерацією футболу України.

Інші розділи статуту також не дають інформації про предмет діяльності Об'єднання.

В той же час, як вбачається з довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) серії АА N 181226 видами діяльності Об'єднання за КВЕД є:

91.12.0 діяльність професійних організацій,

92.62.0 інша діяльність у сфері спорту,

92.61.0 діяльність спортивних об'єктів,

74.87.0 надання інших комерційних послуг,

45.21.6 будівництво інших споруд.

Згідно ч. 1 ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема, подається заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Форми реєстраційних карток затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва "Про затвердження форм реєстраційних карток" від 20.04.2007 N 54, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 травня 2007 р. за N 447/13714 (далі - Наказ).

Згідно п. 1 зазначеного Наказу реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, є реєстраційною карткою за формою N 1. Відповідно до затвердженої форми на сторінці 3 реєстраційної картки за формою N 1 зазначаються назви видів економічної діяльності юридичної особи.

Зазначені вище види економічної діяльності вказані в реєстраційній картці за формою N 1, яка 16.04.2008 року подавалася на державну реєстрацію Об'єднанням.

Повноваження визначати напрями діяльності Об'єднання відповідно до п. 3.2 статті 14 його Статуту належить загальним зборам. Крім того, згідно ст. 25 Статуту питання діяльності, не визначені статутом, правомочні вирішувати загальні збори.

Як вбачається з викладеного, на момент подання документів Об'єднання на державну реєстрацію його Статут, затверджений загальними зборами засновників 15.04.2008 року, не містив відомостей про предмет діяльності Об'єднання. Немає таких відомостей і у протоколах загальних зборів засновників N 1 та N 2, які існували на час державної реєстрації.

З урахуванням того, що статут та інші документи, що подавалися на державну реєстрацію Об'єднання, не містили відомостей про види діяльності Об'єднання, суд приходить до висновку, що відомості, які вказані в реєстраційній картці на державну реєстрацію Об'єднання, не відповідали відомостям, які зазначені в документах, що були подані на проведення державної реєстрації.

Таким чином, під час створення Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" були допущені порушення закону, які виявилися у створенні Об'єднання в організаційно-правовій формі, яка не відповідає закону; невідповідності Статуту Об'єднання вимогам закону внаслідок відсутності відомостей про організаційно-правову форму Об'єднання; відсутності відомостей про предмет діяльності Об'єднання; наявності відомостей, які вказані в реєстраційній картці на державну реєстрацію Об'єднання, які не відповідали відомостям, які зазначені в документах, що були подані на проведення державної реєстрації.

У відповідності з ч. 3 ст. 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом.

У відповідності з ст. 27 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є, в тому числі, невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи; невідповідність установчих документів вимогам частини третьої статті 8 цього Закону.

Наявні у справі письмові докази свідчать, що на момент державної реєстрації статут Об'єднання цим вимогам не відповідав, а отже державний реєстратор, діючи як суб'єкт владних повноважень, зобов'язаний був відмовити у державній реєстрації Об'єднання.

Відповідно до змісту ст. 110 ЦК України юридична особа ліквідується, в тому числі, за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути.

Згідно ч. 2 ст. 38 Закону про реєстрацію підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації через порушення закону, допущені при створенні юридичної особи, які не можна усунути.

Сукупність зібраних та перевірених в судовому засіданні доказів свідчать, що порушення закону, допущені при створенні юридичної особи, зазначені вище, не можна усунути, а тому слід визнати недійсною державну реєстрацію юридичної особи Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" та припинити шляхом ліквідації юридичну особу - Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга".

З метою виконання судового рішення про припинення шляхом ліквідації юридичної особи слід створити ліквідаційну комісію у складі осіб, запропонованих позивачем, на яку покласти обов'язок по проведенню ліквідації юридичної особи Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга".

На ліквідаційну комісію слід покласти обов'язок після набрання даною постановою законної сили повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про те, що Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" перебуває у процесі припинення.

Суд також покладає зобов'язання на ліквідаційну комісію юридичної особи Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" не пізніше 10 днів з дня набрання даною постановою законної сили помістити в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" та не пізніше двох місяців з дати публікації зазначеного повідомлення подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору документи, передбачені частинами першою та другою ст. 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Відповідно до ст. 38 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" суд також зобов'язує державного реєстратора за відсутності підстав для залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" в результаті його ліквідації без розгляду, в триденний термін внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" та повідомити органи статистики, Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про постановлене судове рішення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців такого запису.

Всі інші порушення, які були допущені при створенні Об"єднання, як то невідповідність Статуту вимогам Статуту Федерації футболу України, існування в Об"єднанні Наглядової ради значення для вирішення спору не мають, оскільки такі порушення при відсутності інших порушень усунути було б можливо.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 17, 94, 158, 161, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

Адміністративний позов задовольнити частково.

Визнати недійсною державну реєстрацію юридичної особи Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" (ідентифікаційний код: 35851671, місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 7-а), проведену Державним реєстратором Печерської районної у м. Києві державної адміністрації Мосендз Мариною Юріївною 17 квітня 2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 1 070 102 0000 032933.

Припинити шляхом ліквідації юридичну особу - Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" (ідентифікаційний код: 35851671, місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 7-а).

Створити ліквідаційну комісію у складі Черненка Євгена Валентиновича ідентифікаційний номер НОМЕР_1, представник ТОВ "ФК "Арсенал" (м. Київ), Ємця Ігоря Володимировича (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, представник ТОВ "ФК "Дніпро" (м. Дніпропетровськ), Щіпакова Володимира Юхимовича (ідентифікаційний номер НОМЕР_3, представник ТОВ "ФК "Кривбас" (м. Кривий Ріг), на яку покласти обов'язок по проведенню ліквідації юридичної особи Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" (ідентифікаційний код: 35851671, місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 7-а).

Ліквідаційній комісії після набрання даною постановою законної сили повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про те, що Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" (ідентифікаційний код: 35851671, місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 7-а) перебуває у процесі припинення.

Зобов'язати ліквідаційну комісію юридичної особи Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" (ідентифікаційний код: 35851671, місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 7-а) не пізніше 10 днів з дня набрання даною постановою законної сили помістити в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" (ідентифікаційний код: 35851671, місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 7-а) та не пізніше двох місяців з дати публікації зазначеного повідомлення подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору документи, передбачені частинами першою та другою ст. 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Зобов'язати державного реєстратора за відсутності підстав для залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" (ідентифікаційний код: 35851671, місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 7-а) в результаті його ліквідації без розгляду, в триденний термін внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи Об'єднання професіональних футбольних клубів України "Прем'єр-Ліга" (ідентифікаційний код: 35851671, місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 7-а) та повідомити органи статистики, Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про постановлене судове рішення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців такого запису.

В задоволенні інших позовних вимог відмовити.

Постанова відповідно до ч. 1 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

Постанова суду може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції шляхом подання заяви про апеляційне оскарження постанови суду та апеляційної скарги. Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня складення постанови в повному обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються Київському апеляційному адміністративному суду через Окружний адміністративний суд міста Києва.

Постанову складено в повному обсязі 13.07.2009 року.

 

Суддя

В. М. Кочан

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали