ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

від 5 травня 2006 року

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: Головуючого Маринчак Н. Є., суддів: Кравченко О. О., Леонтович К. Г., Матолича С. В., Харченка В. В., (за участю секретаря - Мельник І. М., сторони: від позивача - Менюк С. А., Ковтунець О. М.; від відповідача-1 - Трофімов В. П.; від відповідача-2 - не з'явились; від НАК "Надра України" - не з'явились; від ПК "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" - Полюшкевич Н. О., Росчепій Г. В., Костенко Р. М., Гальченко С. В.; від Генеральної прокуратури України - Тимченко С. М.), розглянувши касаційну скаргу Приватної компанії "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" на постанову господарського суду міста Києва від 10 листопада 2005 року та на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 31 січня 2006 року у справі за позовом Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії "Надра України "Чернігівнафтогазгеологія" до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету природних ресурсів України, треті особи - Національна акціонерна компанія "Надра України", Приватна компанія "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед", про визнання бездіяльності незаконною, визнання недійсними дозволів та зобов'язання вчинити дії, встановила:

Дочірнє підприємство Національна акціонерна компанія "Надра України" звернулось в суд з позовом до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету природних ресурсів України, треті особи Національна акціонерна компанія "Надра України", Приватна компанія "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" про визнання протиправною бездіяльності Державного комітету природних ресурсів України стосовно не розгляду в установлений строк звернень позивача про видачу спеціальних дозволів, визнання недійсними спеціальних дозволів на користування надрами N 3334 та N 3355 від 1 липня 2004 року, зобов'язання Міністерства охорони навколишнього природного середовища України видати спеціальний дозвіл (ліцензію) на право користування надрами, а саме на промислову розробку (видобування газу та конденсату) Свиридівського та Мехедівсько-Голотовщинського газоконденсатного родовища позивачу.

Позовні вимоги мотивовані тим, що ДП НАК "Надра України" до 27 червня 2004 року належало право на вивчення, у тому числі дослідно промислову-розробку копалин на території зазначених родовищ, а тому відповідно до Закону України "Про нафту і газ" та Кодексу України "Про надра", підприємство мало право на отримання цих надр у користування для промислової розробки поза конкурсом. Більше того, 1 червня 2004 року Державний комітет природних ресурсів України без проведення аукціону або конкурсу передав зазначені родовища та видав дозволи N 3334 та N 3335 Приватній компанії "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед".

Постановою господарського суду міста Києва від 10 листопада 2005 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 31 січня 2006 року, позов задоволено частково. Визнано недійсними спеціальні дозволи на користування надрами N 3334 від 1 липня 2004 року та N 3335 від 1 липня 2004 року. В іншій частині позовних вимог відмовлено.

Задовольняючи вимоги в частині визнання недійсними спеціальних дозволів на користування надрами N 3334 та N 3335 від 1 липня 2004 року, виданих Державним комітетом природних ресурсів України, суди виходили з того, що відповідно до статті 25 Закону України "Про нафту і газ" спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами, видані з порушенням порядку їх отримання визнаються недійсними з моменту їх отримання. Судами встановлено, що зазначені дозволи видані з порушенням статей 14, 24, 25 Кодексу України "Про надра", оскільки рішення про видачу дозволів було прийняте в той час, коли ці надра ще перебували в користуванні позивача; також з порушенням статей 14, 15 Закону України "Про нафту і газ", оскільки видані без проведення конкурсу, а також особі, яка не мала відповідних дозволів і тому не могла здійснювати геологічне вивчення вказаних родовищ; з порушенням статті 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", оскільки видані без проведення аукціонів. Відмовляючи в задоволенні решти позовних вимог, суди зазначили про їх безпідставність.

В касаційній скарзі Приватна компанія "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" ставить питання про скасування рішень суду першої та апеляційної інстанцій та прийняття нового рішення про відмову в задоволенні позовних вимог посилаючись на те, що рішення прийнятті з неправильним застосуванням норм матеріального права. При цьому, скаржник посилається на те, що постанова КМУ від 2 лютого 2003 року N 1540, якою передбачений порядок видачі спеціальних дозволів на користування надрами, була чинною та діяла на момент їх видачі, а отже порядок отримання дозволів не був порушений. Крім того, судами не враховано рішення господарських судів, що набрали законної сили, де досліджувалось питання щодо правомірності видачі спірних дозволів.

Колегія суддів, обговоривши доводи касаційної скарги та поданих до неї уточнень, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, вважає, що касаційна скарга з урахуванням доповнень не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судами, Міністерством екології та природних ресурсів України видано ДП НАК "Надра України" ліцензії N 2047, N 2049 та N 2050 від 27 червня 2002 року на користування надрами, а саме на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку Свиридівського та Мехедівської, Голотовщинської ділянок Мехедівсько-Голотовщинського родовищ, терміном дії у два роки до 27 червня 2004 року.

9 червня 2004 року ПК "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" звернулась до Державного комітету природних ресурсів України з заявами про надання спеціальних дозволів на промислову розробку Свиридівського та Мехедівсько-Голотовщинського родовищ. З аналогічними заявами 23 червня 2004 року звернувся позивач.

Разом з тим, Державний комітет природних ресурсів України 23 червня 2004 року прийняв рішення, оформлене протоколом N 6, про надання ПК "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" поза конкурсом спеціальних дозволів на промислову розробку Свиридівського та Мехедівсько-Голотовщинського родовищ, а 1 липня 2004 року видав дозволи на видобування газу природного та супутнього N 3334 та N 3335 термін дії яких встановлено у 20 років.

Листом від 9 липня 2004 року N 1-1820 Державний комітет природних ресурсів України повернув позивачу заяви про надання спеціальних дозволів вказавши про наявність ліцензіата на вказаних об'єктах.

Абзацом 1, 2 статті 14 Кодексу України "Про надра" передбачено, що надра надаються у користування для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; видобування корисних копалин.

Відповідно до частини 2, 6 статті 16 Кодексу України "Про надра" спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами у межах конкретних ділянок надаються спеціалізованим підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам, які мають відповідну кваліфікацію, матеріально-технічні та економічні можливості для користування надрами. Спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами надаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр за погодженням з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, як правило, на конкурсних засадах в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі статтею 14 Закону України "Про нафту і газ" спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами надаються на конкурсних засадах у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 15 цього Закону.

Підпунктом 13 пункту 4 Положення про Державний комітет природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 10 лютого 2004 року N 177/2004, встановлено, що Держкомприродресурсів України відповідно до законодавства для виконання покладених на нього завдань видає в установленому законодавством порядку спеціальні дозволи на користування ділянками надр, дозволи (ліцензії) на пошук (розвідку) та експлуатацію родовищ корисних копалин, на проведення топографо-геодезичних та картографічних робіт та в інших випадках, передбачених законодавством, а також контролює додержання умов виданих дозволів (ліцензій), зупиняє та анулює їх дію.

Разом з тим, статтею 80 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" з метою покриття ризиків втрат бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи, та досягнення реальності і збалансованості державного та місцевих бюджетів зупинено на 2004 рік дію: частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами), Кодексу України "Про надра"; статей 14, 15, 16 та 17 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про нафту і газ"; абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6 (щодо надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про державну геологічну службу України".

Статтею 9 цього Закону установлено, що у 2004 році запроваджується мораторій на продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, що здійснюється на аукціонах (крім випадків, визначених спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади), порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року N 694 було затверджено Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами.

15 жовтня 2004 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження N 745-р "Про уповноважений орган з визначення випадків надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами без проведення аукціонів", за яким таким органом є Держкомприродресурсів.

Наказом Державного комітету природних ресурсів України від 25 жовтня 2004 року N 199 затверджено Перелік випадків надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами без проведення аукціонів.

Таким чином, законодавцем у 2004 році встановлено порядок продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом їх продажу на аукціонах, крім випадків, визначених спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади, порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Як зазначалось, таким органом було визначено, Державний комітет природних ресурсів України, який лише 25 жовтня 2004 року, тобто після видачі спірних дозволів на промислову розробку Свиридівського та Мехедівсько-Голотовщинського родовищ, затвердив перелік випадків надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами без проведення аукціонів.

Відповідно до статті 25 Закону України "Про нафту і газ" спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами, видані з порушенням встановленого порядку їх отримання, визнаються недійсними в судовому порядку.

Окрім цього, судами встановлено, що Державний комітет природних ресурсів України листом від 23 квітня 2004 року повідомив позивач, що у 2004 році видача спеціальних дозволів на користування надрами буде відбуватись виключно шляхом їх продажу на відкритих аукціонах, у відповідності до статті 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".

З аналізу зазначених норм вбачається порушення Державним комітетом природних ресурсів України процедури видачі позивачу спеціальних дозволів N 3334 та N 3335 від 1 липня 2004 року, а тому висновки судів попередніх інстанцій в цій частині вимог є обґрунтованими.

Судами також встановлено, що позивач 16 грудня 2003 року звернувся до Державної геологічної служби з заявами щодо видачі спеціальних дозволів на промислову розробку Свиридівського та Мехедівсько-Голотовщинського родовищ, аналогічні ж заяви 23 червня 2004 року позивачем було подано до Державного комітету природних ресурсів України, який листом від 9 липня 2004 року N 1-1820 надав відповідь про повернення даних заяв без задоволення вказавши про наявність ліцензіата на вказаних об'єктах.

Як зазначалось, статтею 80 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" на 2004 рік було зупинено дію деяких положень Кодексу України "Про надра", Закону України "Про нафту і газ", Закону України "Про державну геологічну службу України", що стосувались умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами.

Стаття ж 9 цього Закону передбачала, що продаж дозволів здійснюється на аукціонах, (крім випадків, визначених спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади), порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

На час звернення позивача з зазначеними заявами про видачу спеціальних дозволів діяв лише Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2006 року N 694. Однак, цей Порядок не передбачає строків розгляду таких заяв, а лише у відповідності до преамбули процедуру продажу на аукціонах спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Таким чином, суди дійшли вірних висновків відносно безпідставності заявлених в цій частині вимог.

Що стосується вимог відносно зобов'язання видачі дозволів на промислову розробку Свиридівського та Мехедівсько-Голотовщинського родовищ, суд відзначає наступне.

Відповідно до пункту 4 статті 24 Кодексу України "Про надра" користувачі надр мають право на першочергове продовження строку тимчасового користування надрами.

Однак, порядок, строки та умови видачі спеціальних дозволів на користування надрами, регулюються відповідними нормативно-правовими актами, дотримання яких при видачі свідоцтв є обов'язковим.

Таким чином, отримання спеціальних дозволів (ліцензій), має здійснюватися згідно із Кодексом України "Про надра" та Законом України "Про нафту і газ" та з іншими чинними нормативно-правовими актами, які регулюють данні правовідносини.

Відповідно до частини 1 статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

За таких обставин рішення судів першої та апеляційної інстанції прийняті з дотриманням норм матеріального та процесуального права, висновки, викладені у судових рішеннях, доводами касаційної скарги не спростовуються, підстави для скасування судових рішень відсутні.

Керуючись статтями 220, 221, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Вищого адміністративного суду України ухвалила:

Касаційну скаргу з доповненням Приватної компанії "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" залишити без задоволення.

Постанову господарського суду міста Києва від 10 листопада 2005 року та ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 31 січня 2006 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

Н. Є. Маринчак

Судді:

О. О. Кравченко

 

К. Г. Леонтович

 

С. В. Матолич

 

В. В. Харченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали