ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

27.02.2012 р.

N 2а-19355/11/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: головуючого, судді Патратій О. В., при секретарі Сервачинській І. М., за участю представників сторін: від позивача - Борисюка Г. М., від відповідача - Мезенцева О. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Метан" до Державної податкової служби у Житомирській області про визнання незаконною індивідуальної податкової консультації, зобов'язання надати податкову консультацію, встановив:

До Окружного адміністративного суду м. Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Метан" з позовом до Державної податкової адміністрації у Житомирській області про визнання незаконними дій щодо ненадання індивідуальної податкової консультації відповідно до доручення ДПС України та зобов'язання надати податкову консультацію по суті поставленого питання.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 3 січня 2012 року було відкрите провадження по справі та призначено її до судового розгляду на 31 січня 2012 року.

25 січня 2012 року позивачем до канцелярії суду було подано заяву про зміну позовних вимог, в якій позивач просив визнати незаконною індивідуальну податкову консультацію Державної податкової адміністрації у Житомирській області, яка надана ТОВ "Метан" рішенням ДПА у Житомирській області про результати розгляду первинних скарг вих. N 947/Б-С/25-009 від 17.01.2012 року; зобов'язати Державну податкову адміністрацію у Житомирській області надати ТОВ "Метан" нову індивідуальну податкову консультацію.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначав про те, що надана відповідачем індивідуальна податкова консультація, викладена в рішенні про результати розгляду первинних скарг за вих. N 947/Б-С/25-009 від 17.01.2012 року, є незаконною, оскільки не відповідає чинному законодавству України, зокрема вимогам ст. 19 Конституції України; п. 1.1 ст. 1, пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4, п. 7.3 ст. 7, п. 86.1 та 86.3 ст. 86 Податкового кодексу України та ряду інших нормативно-правових актів.

Уповноважений представник позивача в судовому засіданні підтримав заявлений позов та просив його задовольнити з у рахуванням заяви про зміну позовних вимог.

Відповідач проти позову заперечував, звертав увагу суду не те, що індивідуальна податкова консультація була надана позивачу у встановлений Податковим кодексом України строк, а на поставлене питання надано вичерпну відповідь. Внаслідок цього відповідач вважав позовні вимоги безпідставними та просив суд відмовити в задоволенні позову.

В судовому засіданні 16 лютого 2012 року відповідачем було заявлено клопотання про заміну відповідача. Заявлене клопотання обґрунтоване тим, що Державна податкова адміністрація у Житомирській області була реорганізована в Державну податкову службу у Житомирській області.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 16 лютого 2012 року вирішено замінити первісного відповідача на Державну податкову службу у Житомирській області.

На підставі ч. 3 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України в судовому засіданні 16 лютого 2012 року проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, що мають значення для вирішення справи, суд встановив:

Як вбачається з матеріалів справи, посадовими особами Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції Житомирської області Невдовиченком С. О., Рощенюком С. А., Щербанем Б. А., Мордвіновим Я. А., Вовнюк С. Л., Черненко С. І., Галецьким Є. Ю. на підставі направлень на перевірку від 10.10.2011 N 544, N 545, N 546, N 547, N 548, N 549, N 550 проведено планову виїзну перевірку ТОВ "Метан" з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2010 року по 30.06.2011 року.

За результатами перевірки складено акт N 4187/23-01/31434314 від 04.11.2011 року (далі за текстом - акт перевірки, акт).

Як вбачається з акта перевірки, його не підписано одним з перевіряючих, а саме Головним державним податковим ревізором - інспектором Невдовиченком С. О., та було вручено уповноваженому представнику ТОВ "Метан" без підпису вказаної посадової особи.

22 листопада 2011 року на підставі вказаного акта перевірки Бердичівською об'єднаною державною податковою інспекцією було винесено податкові повідомлення-рішення N 0001372301, N 0001362301, N 0001382301, N 0001392301.

Як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "Метан" листом за вих. N 205 від 15.11.2011 року звернулось до Державної податкової служби України в порядку ст. 52.1 Податкового кодексу України з метою отримання індивідуальної податкової консультації про практичне застосування норм Податкового кодексу України.

ТОВ "Метан" просило надати консультацію по наступному питанню:

- Чи може акт N 4187/23-01/31434314 від 04.11.2011 р., складений Бердичівською ОДПІ Житомирської області за результатами планової виїзної перевірки ТОВ "Метан" за період з 01.07.2010 р. по 30.06.2011 р., бути підставою для прийняття податковим органом податкових повідомлень-рішень, якщо при оформленні акта перевірки податковий орган порушив вимоги п. 86.1 ст. 86 Податкового кодексу України та п. 2 розділу IV наказу ДПА України "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства" N 984 від 22.12.2010 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 р. за N 34/18772, оскільки зазначений акт має реєстраційний номер та дату реєстрації, офіційно вручений платнику податку, однак при цьому не підписаний всіма працівниками Бердичівської ОДПІ, які здійснювали перевірку підприємства відповідно до належним чином оформлених та пред'явлених платнику направлень на перевірку?

Вказаний запит було скеровано Державною податковою служби України до Державної податкової адміністрації у Житомирській області для надання відповіді по суті, про що повідомлено позивача листом N 6437/6/22-2315 від 29.11.2011 року.

14 грудня 2011 року Державною податковою адміністрацією у Житомирській області було надано податкову консультацію за N 26071/10/23-119, в якій детально викладено обставини перевірки ТОВ "Метан", складання акта перевірки та прийняття податкових повідомлень-рішень на підставі такого акта. Щодо суті поставленого позивачем питання у податковій консультації ДПА у Житомирській області N 26071/10/23-119 повідомлено, що рішення, прийняті контролюючим органом, оскаржено в адміністративному порядку, відтак "... правомірність дій посадових осіб Бердичівської ОДПІ буде перевірена під час розгляду скарги та знайде відображення у рішенні ДПА у Житомирській області про результати розгляду скарг".

Таким чином, зі змісту податкової консультації N 26071/10/23-119 вбачається, що відповіді на поставлене ТОВ "Метан" питання така консультація не містила.

Судом також встановлено, що податкові повідомлення-рішення Бердичівської ОДПІ N 0001372301, N 0001362301, N 0001382301, N 0001392301 були оскаржені ТОВ "Метан" в адміністративному порядку.

17 січня 2012 року ДПА у Житомирській області направила на адресу ТОВ "Метан" рішення про результати розгляду первинних скарг вих. N 947/Б-С/25-009, в якому, зокрема, зазначено, що "... відповідно до службової записки відділу відомчого контролю ДПА у Житомирській області від 05.01.2012 N 1/14 встановлено порушення податковим органом вимог пунктів 86.1 та 86.3 статті 86 Податкового кодексу України та вимог пункту 2 розділу IV Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 22 грудня 2010 року N 985 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції 30 грудня 2010 року за N 1440/18735), так як вищевказаний акт перевірки не підписаний головним державним податковим інспектором, який приймав участь у перевірці, а також неякісне складання акта, яке призвело до внесення змін до вказаного акта. Особа, з вини якої вчинено зазначені дії, притягнута до адміністративної відповідальності, а вищевказані порушення є формальними. Стосовно правомірності винесення податкових повідомлень-рішень слід вказати, що суто формальні порушення самі по собі не можуть бути підставою для визнання недійсним податкового повідомлення-рішення про застосування штрафних санкцій за умов доведеності фактів порушення податкового законодавства, які не спростовані скаржником. Аналогічна точка зору викладена в постанові Вищого господарського суду України від 5 липня 2005 року".

На думку позивача, викладені у вищевказаному рішенні доводи фактично є індивідуальною податковою консультацією, яку ТОВ "Метан" вважає такою, що не відповідає ст. 19 Конституції України, п. 1.1 ст. 1, пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4, п. 7.3 ст. 7, п. 86.1, п. 86.3 ст. 86 Податкового кодексу України, та просить визнати її незаконною.

Вирішуючи спір по суті, суд виходить з наступного.

З 1 січня 2011 року відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначення вичерпного переліку податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенції контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальності за порушення податкового законодавства, регулюються Податковим кодексом України.

Відповідно до підпункту 14.1.172 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податковою консультацією є допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.

Згідно п. 15.1 ст. 15 Податкового кодексу України платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Порядок надання податкових консультацій та їх статус визначено главою 3 розділу II Податкового кодексу України.

Відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України за зверненням платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом. Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Пунктом 52.3 статті 52 Податкового кодексу України встановлено форми, в яких може надаватися податкова консультація, а саме - усна, письмова, електронна.

Консультації надаються органом державної податкової служби або митним органом, в якому платник податків перебуває на обліку, або вищим органом державної податкової служби або вищим митним органом, якому такий орган адміністративно підпорядкований, а також центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи (пункт 52.4 статті 52 Податкового кодексу України).

Відповідно до п. 52.5 ст. 52 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

Згідно п. 53.1 статті 53 Податкового кодексу України не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої йому у письмовій або електронній формі, а також узагальнюючої податкової консультації, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація або узагальнююча податкова консультація була змінена або скасована.

Платник податків може оскаржити до суду як правовий акт індивідуальної дії податкову консультацію контролюючого органу, викладену в письмовій або електронній формі, яка, на думку такого платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору. Визнання судом такої податкової консультації недійсною є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду (53.3 Кодексу).

Отже, податкова консультація може бути оскаржена платником податків до суду, якщо, на думку такого платника податків, вона суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору. Відповідно податкова консультація може бути визнана судом недійсною у випадку встановлення судом того, що оскаржувана податкова консультація суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору.

В той же час, досліджена в судовому засіданні податкова консультація Державної податкової адміністрації у Житомирській області N 26071/10/23-119 від 14.12.2011 року на запит платника податків - ТОВ "Метан" фактично не містить відповіді на поставлене останнім питання стосовно того, чи може акт перевірки N 4187/23-01/31434314 від 04.11.2011 р. бути підставою для прийняття податковим органом податкових повідомлень-рішень, якщо такий акт не підписано всіма працівниками Бердичівської ОДПІ, які здійснювали перевірку підприємства.

Відповідно до ст. 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження в установлених Конституцією України межах і відповідно до законів України.

Органи державної влади, їх посадові особи згідно зі ст. 19 Конституції України зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

В силу наведених норм чинного законодавства Державна податкова адміністрація у Житомирській області (та її правонаступник - Державна податкова служба у Житомирській області) є органом державної влади і, відповідно, її діяльність має підпорядковуватись вимогам наведеної норми Конституції України та аналогічним вимогам ст. 3 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та ст. 21 Податкового кодексу України.

Аналіз приписів статей 52 та 53 Податкового кодексу України вказує, що податкова консультація - це допомога органу державної податкової служби конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів та іншого законодавства, здійснення контролю за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Проте, як вбачається зі змісту податкової консультації, наданої ТОВ "Метан" листом ДПА у Житомирській області N 26071/10/23-119 від 14.12.2011 року, у цій консультації відсутня допомога стосовно практичного використання норми податкового законодавства, а лише викладено обставини перевірки ТОВ "Метан", складання акта перевірки та прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами такої перевірки.

Відсилання податкового органу у податковій консультації до змісту рішень про результати розгляду скарг, де, за доводами останнього, буде надана оцінка правомірності дій посадових осіб Бердичівської ОДПІ щодо складання акта перевірки, суд вважає неправомірним, оскільки Податковим кодексом України чітко врегульовано порядок та строки надання консультацій платникам податків. Згідно п. 52.1 ст. 52 ПК України за зверненням платників податків контролюючі органи безпосередньо надають консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства.

Норми вказаного законодавчого акта не передбачають можливості відсилання у податковій консультації до змісту рішень про результати розгляду скарг та інших рішень податкових органів. Відповідь на поставлені платником податків питання має міститись саме в податковій консультації на запит платника податків.

Таким чином, відповідач, який є суб'єкт владних повноважень, в правовідносинах, що були предметом судового дослідження, діяв не на підставі та не в спосіб, що передбачені законами України, без дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав та інтересів позивача і цілями, на досягнення яких спрямовані дії, що є підставою для задоволення позову в даній частині.

Щодо вимоги позивача про визнання незаконною індивідуальної податкової консультації ДПА у Житомирській області, яка надана ТОВ "Метан" рішенням ДПА у Житомирській області про результати розгляду первинних скарг вих. N 947/Б-С/25-009 від 17.01.2012 р., суд зазначає наступне.

Статтею 56 Податкового кодексу України урегульовано порядок оскарження рішень контролюючих органів.

Так, згідно п. 56.1 ст. 56 Податкового кодексу України рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення (п. 56.2 ст. 56).

У відповідності до пункту 56.18 статті 56 Податкового кодексу України процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

З вищенаведених норм закону вбачається, що рішення ДПА у Житомирській області про результати розгляду первинних скарг вих. N 947/Б-С/25-009 від 17.01.2012 р. є правовим актом індивідуальної дії, прийнятим в межах процедури адміністративного оскарження податкових повідомлень-рішень Бердичівської ОДПІ Житомирської області N 0001372301, N 0001362301, N 0001382301, N 0001392301 від 22.11.2011 року.

Зазначене рішення містить висновки ДПА у Житомирській області як контролюючого органу вищого рівня з приводу правомірності податкових повідомлень-рішень про визначення ТОВ "Метан" сум грошових зобов'язань.

Чинним податковим законодавством не передбачено надання індивідуальних податкових консультацій органами державної податкової служби у формі рішень за наслідками розгляду скарг платників податків під час здійснення процедури адміністративного оскарження.

Таким чином, рішення ДПА у Житомирській області про результати розгляду первинних скарг вих. N 947/Б-С/25-009 від 17.01.2012 р. за своїм змістом не є податковою консультацією у розумінні підпункту 14.1.172 пункту 14.1 статті 14, статей 52 та 53 Податкового кодексу України.

Приймаючи до уваги викладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги в даній частині не підлягають задоволенню.

Згідно зі статтею 71 цього Кодексу кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім розгляду справ про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Суб'єкт владних повноважень повинен надати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі.

На думку Окружного адміністративного суду міста Києва, відповідачем не доведено факту надання позивачу індивідуальної податкової консультації стосовно поставленого ним питання з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 19 Конституції України та частиною третьою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України та доказів, наявних у матеріалах справи, адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Метан" підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи те, що індивідуальна податкова консультація фактично не була надана відповідачем, її правову оцінку судом не здійснено та, як наслідок, вона не визнана судом недійсною, у суду відсутні правові підстави робити висновок щодо неправомірності індивідуальної податкової консультації та зобов'язувати Державну податкову службу у Житомирській області надати індивідуальну податкову консультацію ТОВ "Метан" саме з урахуванням висновків суду відповідно до п. 53.3 ст. 53 Податкового кодексу України.

Крім визначеного, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України на користь позивача підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України сплачений ним при подачі позову судовий збір відповідно до задоволених вимог, що становить 30 грн. 12 коп.

Керуючись вимогами ст. ст. 69 - 71, 94, 160 - 163, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва постановив:

1. Адміністративний позов задовольнити частково.

2. Зобов'язати Державну податкову службу у Житомирській області надати Товариству з обмеженою відповідальністю "Метан" індивідуальну податкову консультацію по суті поставленого питання: "Чи може акт N 4187/23-01/3143414 від 04.11.2011 року, складений Бердичівською ОДПІ Житомирської області за результатами планової виїзної перевірки ТОВ "Метан" за період з 01.07.2010 року по 30.06.2011 року, бути підставою для прийняття податковим органом податкових повідомлень-рішень, якщо при оформленні акта перевірки податковий орган порушив вимоги п. 86.1 ст. 86 Податкового кодексу України та п. 2 розділу IV наказу ДПА України "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства" N 984 від 22.12.2010 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2011 р. за N 34/18772, оскільки зазначений акт має реєстраційний номер та дату реєстрації, офіційно вручений платнику, однак при цьому не підписаний всіма працівниками Бердичівської ОДПІ, які здійснювали перевірку підприємства відповідно до належним чином оформлених та пред'явлених платнику направлень на перевірку?".

3. Присудити з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Метан" судові витрати у розмірі 30,12 грн.

Покласти на відповідний підрозділ Державної казначейської служби України виконання постанови суду в частині стягнення судових витрат за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової служби у Житомирській області.

Постанова набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку за правилами, встановленими статтями 185 - 187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст постанови складено та підписано 27 лютого 2012 року.

 

Суддя

О. В. Патратій

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали