ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

02.06.2011 р.

N 2а-4552/11/2670

За позовом

ОСОБА_1

до

Кабінету Міністрів України

про

визнання незаконною постанови Кабінету Міністрів України

Судова колегія у складі:

 

Головуючий, суддя

О. В. Головань

Суддя

В. А. Донець

Суддя

О. В. Кротюк

Секретар

Г. А. Тітова

Представники:

 

від позивача

ОСОБА_3 - п/к (дов. від 12.01.2011 р.)

від відповідача

ОСОБА_4 - п/к (дов. від 31.12.2010 р. N 29-22/519)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позовні вимоги заявлені про визнання незаконним і таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 133 "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту".

В судовому засіданні 02.06.2011 р. оголошено резолютивну частину постанови про відмову в задоволенні позовних вимог.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

25.02.2009 р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову N 133 "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту".

П. 3 Порядку передбачено, що

за рахунок бюджетних коштів виготовляються свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та бланки додатків до свідоцтва про базову загальну середню освіту та додатків до атестата про повну загальну середню освіту, свідоцтва про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (для дітей, що мають вади у фізичному чи розумовому розвитку), бланки похвальних листів "За високі досягнення в навчанні"та похвальних грамот "За особливі досягнення в навчанні", золоті медалі "За високі досягнення у навчанні", срібні медалі "За досягнення у навчанні"для осіб, які навчалися за кошти державного та місцевих бюджетів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Виготовлення інших документів про освіту, а також про вчені звання здійснюється за рахунок коштів осіб, які їх отримують.

Позивач - ОСОБА_1 - вважає п. 3 Порядку незаконним та таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, з таких підстав.

Позивач проходила навчання за державним замовленням у Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут", де 30.06.2010 р. їй було присвоєно кваліфікацію інженера-електроніка.

На початку вересня 2010 р. позивач отримала відповідний диплом спеціаліста НОМЕР_1 з відповідним додатком до нього.

Перед захистом дипломного проекту позивач була поінформована адміністрацією навчального закладу про необхідність сплатити за виготовлення диплома 36 грн. 78 коп. з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 133 "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту", а також постанову Кабінету Міністрів України від 26.05.2010 р. N 358 "Про Порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту".

П. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. N 133 "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту" передбачає виготовлення дипломів випускників вищих навчальних закладів, які навчаються за державним замовленням, за кошти цих осіб, які отримують документи.

Тобто, без оплати диплому позивач позбавлена можливості отримати документ про вищу освіту.

Згідно ст. 9 Закону України "Про вищу освіту" передбачено, що для осіб, які навчалися за кошти державного бюджету, документи про вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Цей Закон не ставить у залежність виконання цього положення від наявності бюджетного фінансування.

Крім того, Закон не містить застереження щодо його реалізації в межах видатків, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України".

Диплом про освіту є випускною документацією згідно Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 27.10.97 р. N 383/239/131 (чинного станом на 2009 рік), оскільки є необхідною витратою для надання платної послуги.

Також позивач посилається на рішення по справі N 2а-6575/09/1370 Львівського окружного адміністративного суду, згідно якого стягнення такої плати навіть із студентів-контрактників є незаконним.

На думку позивача, не може бути підставою для стягнення плати за виготовлення дипломів і положення Закону України "про Державний бюджет України на 2010 рік", згідно якого визначено, що у 2010 році норми законодавства щодо виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2010 рік.

Це положення не передбачає стягнення плати за виготовлення дипломів із студентів, які навчаються за державним замовленням, а передбачає, що Кабінетом Міністрів України в рамках законодавчого поля може бути розроблений відповідний порядок.

Також позивач зазначає, що у 2009 році Кабінетом Міністрів України була прийнята така ж спроба запровадження плати за диплом для студентів, які навчаються на державному замовленні. Проте, Кабінетом Міністрів України було затверджено постанову N 83 від 27.01.2010 р., в якій визначено обов'язок виготовлення дипломів для студентів, що навчаються за державним замовленням, за кошти державного бюджету.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2010 р. N 358 визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. N 83.

Відповідач - Кабінет Міністрів України - проти задоволення позовних вимог заперечив з таких підстав.

Відповідач зазначає, що нормами чинного законодавства не передбачено обов'язку вищого навчального закладу безоплатно оформляти документи про вищу освіту державного зразка, та зазначена послуга не відноситься до послуг у галузі вищої освіти.

На думку відповідача, безоплатність послуги і виготовлення диплома є різними речами.

Оскаржувана постанова прийнята в межах компетенції Кабінету Міністрів України згідно ст. ст. 113, 116 Конституції України та ст. 50 Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

Також відповідач посилається на Перелік платних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. N 796, згідно якого виготовлення дипломів про вищу освіту є платною послугою.

Крім того, відповідач посилається на те, що позивач не є суб'єктом, який має право оскаржувати нормативно-правовий акт в даному випадку, оскільки він вже не застосовується до позивача, тоді як згідно ст. 171 КАС України правом оскаржити нормативно-правовий акт наділені особи, щодо яких його застосовано або буде застосовано.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є необґрунтовані та не підлягають до задоволення з таких підстав.

Згідно ст. 9 Закону України "Про вищу освіту" для осіб, які навчалися за кошти державного бюджету, документи про вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Вказане положення Закону чітко і однозначно визначає обов'язок виготовляти документи про вищу освіту за рахунок державного бюджету для осіб, які навчалися за кошти державного бюджету, у зв'язку з чим посилання відповідача на те, що видача документів про вищу освіту не охоплюється поняттям "надання освіти", не приймаються до уваги.

Проте, оскаржувану постанову від 25.02.2009 р. N 133 "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту" Кабінет Міністрів України приймав на виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", згідно ст. 26 якого передбачено, що у 2009 році норми законодавства щодо виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2009 рік.

Аналогічна норма передбачена у Законі України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

Вказаною нормою Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" Кабінету Міністрів України делеговано повноваження визначати розмір і порядок виготовлення документів про освіту, що мають виготовлятися за рахунок державного бюджету.

Кабінет Міністрів України реалізував вказане повноваження шляхом видання оскаржуваної постанови від 25.02.2009 р. N 133 "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту".

Тобто, в даному випадку положення ст. 26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" наділяє Кабінет Міністрів України повноваженнями на власний розсуд корегувати, в тому числі, і перелік документів, що мають виготовлятися за рахунок державного бюджету, в залежності від розміру видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2009 рік, що відсутнє у ст. 9 Закону України "Про вищу освіту".

Оскільки Закон України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" прийнято пізніше, ніж Закон України "Про вищу освіту", крім того, з приводу використання бюджетних коштів він є спеціальним, саме його положення підлягають застосуванню в даному випадку.

Щодо прийняття оскаржуваної постанови на порушення ст. 53 Конституції України, згідно якої держава забезпечує безоплатність вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах, то згідно п. 1 ч. 1 ст. 171 КАС України Окружний адміністративний суд м. Києва може оцінювати акти Кабінету Міністрів України виключно на предмет законності, тоді як їх оцінка на предмет відповідності Конституції України є компетенцією Конституційного Суду України згідно ст. 150 Конституції України, ст. 13 Закону України "Про Конституційний Суд України".

За таких обставин суд оцінює відповідність оскаржуваної постанови законодавству виключно по відношенню до законів України, і не оцінює відповідність її Конституції України.

На підставі вищевикладеного, ст. 160 - 163, 186 КАС України, суд постановив:

1. В задоволенні позовних вимог відмовити.

2. Постанова може бути оскаржена в порядку ст. 186 КАС України.

Повний текст постанови виготовлено і підписано 07.06.2011 р.

 

Головуючий, суддя

О. В. Головань

Судді:

В. А. Донець

О. В. Кротюк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали